Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:3318

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
22-06-2017
Datum publicatie
06-07-2017
Zaaknummer
C/16/440361 / JE RK 17-1215
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Machtiging gesloten jeugdhulp verleent. Minderjarige is aangemeld voor een driemilieusvoorzienining. In verband met wachtlijsten kan de minderjarige nog niet worden overgeplaatst.

Wetsverwijzingen
Jeugdwet
Jeugdwet 6.1.2
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2017/139
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Familierecht

Zittingsplaats: Utrecht

Zaakgegevens: C/16/440361 / JE RK 17-1215

Datum uitspraak: 22 juni 2017

Beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

In de zaak van

de gecertificeerde instelling De Jeugd- & Gezinsbeschermers, hierna te noemen de GI, gevestigd te Haarlem,

betreffende

[minderjarige] , geboren op [2002] te [geboorteplaats] , hierna te noemen [minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[vader] , hierna te noemen de vader,

wonende te [woonplaats] .

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 12 juni 2017, ingekomen bij de griffie op 12 juni 2017;

 • -

  de (tussen)beschikking van de rechtbank Midden-Nederland van 12 juni 2017;

 • -

  de instemmende verklaring van de gekwalificeerde gedragswetenschapper van 12 juni 2017.

Op 22 juni 2017 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

 • -

  de minderjarige [minderjarige] , bijgestaan door mr. D.I.A. Schröder,

 • -

  de heer [A] , namens de GI.

Opgeroepen en niet verschenen is:

- de vader.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [minderjarige] wordt uitgeoefend door de vader.

[minderjarige] verblijft bij [instelling] , locatie [locatie] te [verblijfplaats] .

Bij beschikking van 21 maart 2017 is de ondertoezichtstelling van [minderjarige] verlengd tot 3 september 2017. De kinderrechter heeft bij beschikking van 12 juni 2017 een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp verleend voor de duur van vier weken, te weten tot 10 juli 2017.

Het verzoek

De GI heeft een machtiging gesloten jeugdhulp verzocht om [minderjarige] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van zes maanden.

De standpunten

De GI heeft aangegeven dat de dreigende situaties waarin [minderjarige] zichzelf brengt ervoor hebben gezorgd om hem gesloten te plaatsen. Hij heeft de komende tijd rust en stabiliteit nodig, waarbij binnen de gesloten plaatsing de vervolgonderzoeken hopelijk zo spoedig mogelijk zullen aanvangen. De komende zomer kan [minderjarige] op [locatie] onderwijs volgen. [minderjarige] is wel aangemeld voor een driemilieusvoorziening. Als er plek voor hem is, zal hij worden overgeplaatst mits hij zich goed gedraagt. Vanuit de open setting kan [minderjarige] in de toekomst wellicht naar zijn vader of naar een KamerTrainingCentrum. Op 10 juli 2017 zal een gezamenlijk gesprek plaatsvinden om te kijken wat de vervolgstappen zullen worden de komende periode.

Namens en door [minderjarige] is het volgende kort naar voren gebracht. Een gesloten plaatsing heeft niet zijn voorkeur, maar hij stemt wel in met het verzoek voor de duur van de ondertoezichtstelling.

De beoordeling

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en verblijf noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.

De kinderrechter zal de machtiging gesloten jeugdhulp voor [minderjarige] verlenen, en wel voor de duur van de ondertoezichtstelling, te weten tot 3 september 2017. Hiertoe overweegt de kinderrechter dat er zorgen zijn over de ontwikkeling en veiligheid van [minderjarige] . [minderjarige] heeft al meerdere ingrijpende levenssituaties meegemaakt. Zijn ouders zijn langere tijd niet beschikbaar geweest om de opvoeding en verzorging van [minderjarige] op hen te nemen, waardoor [minderjarige] al op verschillende plekken heeft gewoond. De afgelopen tijd vertoont hij weer zorgelijk, meer ernstig wegloopgedrag. Zo is hij onder andere opgepakt door de politie in Duitsland. Er zijn daarnaast zorgen over de contacten met oudere jongens en mannen, het in bezit hebben van (soft)drugs, het opstandige gedrag en het zelfbepalende gedrag van [minderjarige] . Een gesloten plaatsing is vooralsnog noodzakelijk om rust en stabiliteit te bieden aan [minderjarige] en zijn veiligheid te kunnen waarborgen. Het gezamenlijke overleg op 10 juli 2017 bij [instelling] zal duidelijkheid bieden over welke vervolgstappen [minderjarige] de komende tijd zal gaan nemen, waarbij een plan van aanpak zal worden opgesteld. De kinderrechter verwacht dat zo spoedig mogelijk wordt gestart met de vervolgonderzoeken en dat er duidelijkheid komt over een vervolgplek voor [minderjarige] . Voor [minderjarige] is dat erg belangrijk.

De beslissing

De kinderrechter:

- verleent een machtiging gesloten jeugdhulp voor [minderjarige] , met ingang van 10 juli 2017 tot 3 september 2017;

- wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.R. van Es-de Vries, kinderrechter, in tegenwoordigheid van H.W. de Ruiter als griffier en in het openbaar uitgesproken op 22 juni 2017.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden