Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:210

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
19-01-2017
Datum publicatie
20-01-2017
Zaaknummer
16/707444-15 (ontneming)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Zeven mannen die in december 2016 zijn veroordeeld voor grootschalige cocaïnetransporten naar het Verenigd Koninkrijk moeten in totaal 2,5 miljoen euro terugbetalen aan de Staat, zo oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland. De groep werd veroordeeld voor het vervoeren van 9 ladingen drugs in een geprepareerde rol staal op een vrachtwagen in 2015.

De rechtbank bepaalt op basis van het dossier hoeveel de zeven mannen verdiend hebben met de drugstransporten. Een 30-jarige man die een leidende rol had in de organisatie moet, met ruim 1,5 miljoen euro, het grootste bedrag terugbetalen aan de staat. De 51-jarige Britse chauffeur van de vrachtwagen moet 860.000 euro terugbetalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/707444-15 (ontneming)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 19 januari 2017

in de ontnemingszaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1962] in [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] ,

preventief gedetineerd te PI Amsterdam, HvB Het Schouw.

1 De procedure

De procedure blijkt onder meer uit de volgende stukken:

 • -

  de schriftelijke vordering van de officier van justitie, die binnen de in artikel 511b van het Wetboek van Strafvordering genoemde termijn aanhangig is gemaakt;

 • -

  het strafdossier onder parketnummer 16/707444-15, waaruit blijkt dat [verdachte] bij vonnis van 22 december 2016 van deze rechtbank is veroordeeld ter zake van – kort gezegd – het aanwezig hebben en exporteren van harddrugs en deelname aan een criminele organisatie in de periode van 15 september 2015 tot en met 10 november 2015;

 • -

  het proces-verbaal nr. PL0981/2015203392.EIND (onderzoek 14Start), pagina 1 tot en met 4350;

 • -

  het ontnemingsproces-verbaal, pagina 1 tot en met 1733, inhoudende onder meer het Rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel betreffende [verdachte] , met bijlagen, nr. FIN‑AH‑76 van 20 april 2016;

 • -

  de conclusie van antwoord van de raadsman van 22 augustus 2016;

 • -

  de conclusie van repliek van de officier van justitie van 5 oktober 2016;

 • -

  de conclusie van dupliek van de raadsman van 16 november 2016;

 • -

  de overige stukken,

en de bevindingen tijdens het onderzoek ter terechtzitting.

De inhoudelijke behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 29 en 30 november 2016 en 1 en 6 december 2016. Ter zitting van 8 december 2016 is het onderzoek gesloten. Eerder is de zaak ter zitting behandeld op 18 februari 2016, 12 mei 2016, 26 mei 2016, 2 juni 2016, 28 juni 2016 en 22 september 2016.

De ontnemingsvordering is gelijktijdig ter terechtzitting behandeld met de strafzaak tegen [verdachte] , bekend onder hetzelfde parketnummer.

[verdachte] is bij de inhoudelijke behandeling in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. W.C. den Daas, advocaat te Utrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat [verdachte] en de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 De beoordeling

2.1

De vordering van de officier van justitie

De schriftelijke vordering van de officier van justitie strekt tot het aan [verdachte] opleggen van de verplichting tot betaling aan de Staat van het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel van € 258.000,-.

Ter terechtzitting heeft de officier van justitie de vordering gehandhaafd. Dit bedrag bestaat uit een vergoeding van € 3.000,- per transport vanaf maart 2013, zijnde 86 transporten.

2.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat maximaal € 30.000,- aan wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen. De vordering moet voor het overige worden afgewezen. [verdachte] heeft verklaard ongeveer 10 keer betrokken te zijn geweest bij drugstransporten en hiervoor telkens een vergoeding van € 3.000,- te hebben ontvangen. Dit wordt ondersteund door de memobriefjes. Het dossier bevat geen aanwijzingen voor betrokkenheid van [verdachte] voorafgaand aan september 2015.

2.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij vonnis van deze rechtbank van 22 december 2016 is [verdachte] veroordeeld ter zake van het medeplegen van exporteren van harddrugs en het deelnemen aan een hierop gerichte criminele organisatie in de periode van 15 september tot en met 10 november 2015. De rechtbank stelt vast dat [verdachte] door middel van of uit baten van het begaan van deze strafbare feiten over de bewezen verklaarde periode alsmede uit strafbaar handelen in de daarvoor gelegen periode voordeel heeft gehad als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). De vaststelling van zijn strafbare handelen en de berekening van de hoogte van het door hem verkregen wederrechtelijk voordeel volgt uit de gebezigde bewijsmiddelen die hieronder nader worden uitgewerkt.

Drugstransporten met de rol staal
In de strafzaak is op basis van de daar gebezigde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen geacht dat in de periode van 15 september tot en met 10 november 2015 drugstransporten naar het Verenigd Koninkrijk hebben plaatsgevonden met behulp van de vrachtwagen en oplegger met kentekens [kenteken] en [kenteken] en de daarin aangetroffen rol staal waarbij [verdachte] als medepleger en als deelnemer van de hierop gerichte criminele organisatie betrokken is geweest.

Transporten tijdens de bewezen verklaarde periode
Uit de bewijsmiddelen in de strafzaak volgt in onderling verband en samenhang bezien – kort gezegd – het volgende. In de bewezen verklaarde periode heeft wekelijks transport plaatsgevonden van een lading verdovende middelen. De drugs werden geladen in de loods van [bedrijfsnaam 1] (hierna: [bedrijfsnaam 1] ) in [vestigingsplaats] . In totaal waren dit acht voltooide drugstransporten. Het laatste drugstransport van dinsdag 10 november 2015 is onderschept, waarbij 60 kilogram harddrugs is aangetroffen in de rol staal in de oplegger. Telkens was sprake van dezelfde specifieke modus operandi als bij het transport op 10 november 2015. De vrachtwagencombinatie vertrok elke maandag vanuit Engeland naar Nederland en reed via Frankrijk en België. Op dinsdag werden de verdovende middelen geladen en op woensdag werd vanuit Hoek van Holland de boot genomen naar Harwich (Verenigd Koninkrijk). De vrachtwagen stond vervolgens op de plaats van bestemming in Engeland een aantal dagen stil, waarna bovengenoemd patroon zich herhaalde.

Alle (mede)veroordeelden vervulden hierbij een vaste eigen rol. [medeverdachte 1] was als organisator en leidinggevende betrokken. [medeverdachte 2] was de chauffeur van de vrachtwagencombinatie. Naast [medeverdachte 2] verrichtten ook [medeverdachte 3] , [verdachte] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] (al dan niet middels [bedrijfsnaam 1] ) uitvoerende handelingen betrekking hebbende op het laden van de verdovende middelen en het faciliteren/organiseren van het feitelijke transport inclusief het benodigde papierwerk. [medeverdachte 6] liet zijn naam en die van zijn vennootschap [bedrijfsnaam 2] (hierna: [bedrijfsnaam 2] ) tegen betaling gebruiken ten behoeve van de drugstransporten.

Transporten voorafgaand aan de bewezen verklaarde periode
Wat betreft de periode die voorafgaat aan 15 september 2015 gaat de rechtbank op grond van wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit.1 Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis wordt bij het bespreken van de bewijsmiddelen een aantal keer tussendoor reeds een bewijsoverweging opgenomen, weergegeven in cursief.

De tachograaf in de vrachtwagen
In de tachograaf, aanwezig in de cabine van de trekker, werd op 10 november 2015 de bestuurderskaart van [medeverdachte 2] aangetroffen. Uit de digitale data over de periode van 3 november 2014 tot en met 10 november 2015 werden 40 transporten zichtbaar van de vrachtwagen met kenteken [kenteken] van Engeland naar Nederland en terug, telkens met [medeverdachte 2] als bestuurder. Deze transporten hadden allemaal hetzelfde patroon: op maandag (incidenteel zondag) vertrek uit Engeland en op woensdag per boot terug naar Harwich. Het patroon van de ritten bleek nagenoeg exact overeen te komen met de bakengegevens van de truck en oplegger van 22 september tot en met 10 november 2015. Bij elk van de 40 geregistreerde transporten heeft de vrachtwagen op dinsdag tussen ongeveer 17.00 uur en 19.00 uur stil gestaan.2

Ook werd in de cabine de agenda van [medeverdachte 2] aangetroffen.3 Hierin werd een uitdraai van de tachograaf aangetroffen, waarbij de laatste tien foutmeldingen die met de bestuurderskaart van [medeverdachte 2] waren veroorzaakt, waren geregistreerd. Bij vijf van deze meldingen is het kenteken [kenteken] geregistreerd.

Uit het voorgaande blijkt dat [medeverdachte 2] voordat hij met de [kenteken] ging rijden in 2013 en 2014 op de [kenteken] heeft gereden.4

Overtochtgegevens van Stena Line
Uit gegevens van Stena Line blijkt dat de vrachtwagen met kenteken [kenteken] , met oplegger, in de periode van maart 2014 tot en met 30 september 2015 bijna wekelijks – buiten de periodes rond de zomervakantie – is verscheept naar Harwich (Verenigd Koningrijk) vanaf Hoek van Holland. De chauffeur betrof telkens [medeverdachte 2] . De lading is – met uitzondering van twee keer – telkens omschreven als: “metal” of “steel coil” of “steel”. Vanaf 12 maart 2014 tot en met 9 september 2015 hebben 56 overtochten plaatsgevonden, telkens op woensdag.5

Uit de gegevens van Stena Line B.V. blijkt dat de vrachtwagen met kenteken [kenteken] , met oplegger, in de periode van maart tot en met december 2013 ook bijna wekelijks – buiten de periodes rond de zomervakantie – is verscheept naar Harwich (Verenigd Koningrijk) vanaf Hoek van Holland. Ook in deze periode was de chauffeur telkens [medeverdachte 2] en is de lading telkens omschreven als: “steel” of “steel coil” of “coil”. Vanaf 6 maart 2013 tot en met 18 december 2013 hebben 28 overtochten plaatsgevonden, waarvan het merendeel op woensdag.6

Door de verdediging is zowel in de strafzaak als in de ontnemingszaak verweer gevoerd met betrekking tot de betrouwbaarheid van de van Stena Line verkregen informatie.

De rechtbank heeft de hiertoe naar voren gebrachte argumenten reeds besproken in het vonnis van de hieraan ten grondslag liggende strafzaak van 22 december 2016. Geconcludeerd is dat de rechtbank geen aanleiding heeft om te twijfelen aan de juistheid van de door Stena Line verstrekte gegevens. Deze zijn daarom bruikbaar voor het bewijs.

Ten behoeve van de leesbaarheid van dit ontnemingsvonnis worden deze overwegingen hier niet herhaald. De overwegingen dienen als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Contact [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] over overtochten

In de Peugeot 206 waarin [medeverdachte 3] op 10 november 2015 naar de loods van [bedrijfsnaam 1] is gekomen zijn drie telefoonnummers aangetroffen, eindigend op [nummers] , [nummers] en [nummers] .7

Aan de hand van de inhoud van twee van deze telefoons is vastgesteld dat reeds vanaf 2013 contact heeft plaatsgevonden tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] .8

[medeverdachte 3] heeft de volgende SMS‑berichten verzonden naar het telefoonnummer van [medeverdachte 2] (eindigend op [nummers] ):

op 10 maart 2013: “Oke thnx mate”

op 17 maart 2013: “Youre booked mate”9

[medeverdachte 3] heeft een SMS‑bericht ontvangen:
op 27 juli 2013: “For got tex home mate nise to see you yesterday and we need to get newer truck mate so it all looks good mate”10

Ook heeft [medeverdachte 3] in oktober 2013 drie SMS‑berichten ontvangen inhoudende een boekingsbevestiging van Burger Ferry Agencies voor de overtocht van Engeland naar Frankrijk van de vrachtwagen met kenteken [kenteken] .11

In het strafvonnis van [verdachte] heeft de rechtbank reeds overwogen dat zij wettig en overtuigend bewezen acht dat de volgende verdachten gebruikers waren van onder meer de volgende telefoonnummers:

[telefoonnummer] [medeverdachte 2]

[telefoonnummer] [medeverdachte 3]

[telefoonnummer]

[medeverdachte 3]

Ten behoeve van de leesbaarheid van dit ontnemingsvonnis worden de hieraan ten grondslag liggende wettig bewijsmiddelen, zoals gebezigd in het strafvonnis van 22 december 2016, hier niet herhaald. Deze bewijsmiddelen dienen als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

De rechtbank gaat ervan uit dat het hierboven vermelde SMS-bericht dat [medeverdachte 3] op 27 juli 2013 heeft ontvangen afkomstig is van [medeverdachte 2] , gelet op de inhoud, redactie en spellingswijze die overeenkomen met andere SMS-berichten waarvan vaststaat dat deze door [medeverdachte 2] zijn verstuurd.

Betaling Burger Ferry Agencies
De verschepingen zijn geboekt door Burger Ferry Agencies BV.12 Dit gebeurde in de periode van 1 januari 2015 tot en met augustus 2015 in opdracht van [bedrijfsnaam 3] op naam van [medeverdachte 6] .13 De eerste girale betaling van [bedrijfsnaam 2] aan Burger Ferry Agencies heeft plaatsgevonden op 19 maart 2013.14 Aan de hand van de bankafschriften van [bedrijfsnaam 2] is gebleken dat in de periode van 3 december 2014 tot en met 7 juli 2015 in totaal € 26.700,83 aan Burger Ferry Agencies is betaald, kennelijk voor de overtochten van de [kenteken] .15

Tenaamstelling oplegger [kenteken]
De bij de drugstransporten gebruikte oplegger met kenteken [kenteken] heeft vanaf 11 april 2013 tot en met 2 mei 2014 op naam gestaan van [bedrijfsnaam 2] . Per 10 december 2014 is [medeverdachte 6] de tenaamgestelde van deze oplegger.16

Aankoop vrachtwagen [kenteken]
De bij de drugstransporten gebruikte trekker met kenteken [kenteken] heeft vanaf 6 maart 2014 tot en met 6 maart 2015 op naam gestaan van [bedrijfsnaam 2] . [bedrijfsnaam 1] is met ingang van 6 maart 2015 de tenaamgestelde van de vrachtwagen.17

Bij de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 3] op 10 november 2015 werd administratie aangetroffen van de aankoop van een DAF truck bij [bedrijf] op naam van [bedrijfsnaam 2] van januari 2014.18 Door verkoper [A] is verklaard dat hij de truck met kenteken [kenteken] aan [bedrijfsnaam 2] heeft verkocht.19 De kopers vertelden hem dat zij op Engeland zouden gaan rijden met de truck. In de administratie van de verkoop van [A] is een kopie van het rijbewijs van [medeverdachte 6] aanwezig. [A] verklaart echter dat [medeverdachte 6] niet aanwezig was bij de verkoop20 en herkent bij een fotoconfrontatie [medeverdachte 1]21 als de koper van de truck en [medeverdachte 2]22 als de chauffeur.

Verklaring [medeverdachte 6] over [bedrijfsnaam 2]
[medeverdachte 6] is de enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijfsnaam 2] , dat per augustus 2012 ook wel handelt onder de naam [bedrijfsnaam 3] , gevestigd te [vestigingsplaats] .23

[medeverdachte 6] heeft verklaard op papier eigenaar te zijn geweest van [bedrijfsnaam 2] . [medeverdachte 1] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 1] ) heeft hem benaderd omdat hij gebruik wilde maken van deze vennootschap om transporten mee te gaan doen.24 Hiervoor krijgt [medeverdachte 6] een vergoeding van [medeverdachte 1] in de vorm van € 1.500,- salaris per maand.25 Dit bedrag zou [medeverdachte 1] elke maand storten op de privérekening van [medeverdachte 6] , gebruikmakend van de rekening van [bedrijfsnaam 2] . [medeverdachte 6] heeft zelf geen activiteiten ondernomen vanuit het bedrijf.

[medeverdachte 6] heeft een vrachtwagen op zijn naam gehad die door [medeverdachte 1] is gekocht.26 Ook is hij door [medeverdachte 1] gevraagd om een oplegger op naam van [bedrijfsnaam 2] te zetten.27 Het bedrijfspand is uitgezocht door [medeverdachte 1]28 en de huur werd ook door hem betaald, aldus [medeverdachte 6] .

[medeverdachte 6] hoorde van [verdachte] dat de oplegger op Engeland reed. De trailer werd gebruikt door een Engelsman. [medeverdachte 6] wist dat [verdachte] handelingen verrichtte op dinsdagen. [medeverdachte 6] zegt hierover dat hij natuurlijk wel aanvoelde dat er iets niet aan klopte.29

Controle van de vrachtwagen en oplegger op 4 november 2014
Op 4 november 2014 is de vrachtwagen met kenteken [kenteken] , bestuurd door [medeverdachte 2] , gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT).30 [medeverdachte 2] verklaarde aan de ILT werkzaam te zijn voor [bedrijfsnaam 3] . Volgens de vrachtbrief betrof de lading staal met een gewicht van 18.824 kilogram, afkomstig van Tata Steel Bescot (Verenigd Koninkrijk) en bestemd voor Tata Steel Rotterdam.31 [medeverdachte 6] is op 19 maart 2015 door de ILT gehoord. Hij verklaarde directeur te zijn van [bedrijfsnaam 2] , handelend onder de naam [bedrijfsnaam 3] , en eigenaar van de vrachtwagen.32

De oplegger met kenteken [kenteken] is na de controle door de ILT losgekoppeld en verder vervoerd door [bedrijf] .33 De eigenaar van dat bedrijf, [B] , verklaarde dat dit is gebeurd op verzoek van [medeverdachte 1] .34

Verklaring transporteur [medeverdachte 5]
is sinds de oprichting in 2014 enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijfsnaam 1] .35, welke vennootschap enig aandeelhoudster en bestuurder is van [bedrijfsnaam 1] .36

[medeverdachte 5] heeft het afgelopen jaar, vanaf maart 2015,37 één keer per week voor de opdrachtgever [bedrijfsnaam 2] gereden (de rechtbank begrijpt: [bedrijfsnaam 2] ). Het transport betrof altijd een rol staal van Nederland naar Engeland, uitgevoerd door [medeverdachte 2] .38 Hij ontving hiervoor € 1.240,- per rit.39 Het contact met de klant ging via e‑mail. De berichten werden ondertekend met de naam [medeverdachte 6] .40 [medeverdachte 2] kwam altijd met de vrachtwagen op dinsdag naar de loods om het CMR-formulier en de overtochtpapieren op te halen.41

[medeverdachte 4] heeft hem de klant aangereikt. Hij vertelde aan [medeverdachte 5] dat hij iemand had voor ritten naar Engeland.42

Als aan [medeverdachte 5] een foto wordt getoond van [medeverdachte 1] zegt [medeverdachte 5] hem voor 90% te herkennen als de man die bij hem is geweest voor de aankoop van de vrachtwagen en de opdracht voor het transport.43 [medeverdachte 5] verklaart dat deze jongen (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 1] ) hem vertelde dat zij al op Engeland reden.44

De memobriefjes
In de loods is in het kantoorgedeelte van de portocabin een rugzak met inhoud aangetroffen. In het voorvak van de rugzak zat een factuur van een apotheek en een doosje met medicijnen, beide gericht aan [medeverdachte 3] . In de rugtas werd een 19-tal notities aangetroffen met daarop bedragen en kennelijke aantallen.45

De rechtbank deelt de interpretatie die hieraan in het Rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel wordt gegeven, namelijk de volgende.

Van deze memobriefjes zijn 16 aangemerkt als opbrengstenverantwoording van het transport van verdovende middelen gelet op de vermelding van vervoerde hoeveelheden, de ontvangen vergoeding per kilo, kostenposten en (bij)naamsverwijzingen. Voor het vervoer van de harddrugs naar Engeland ontving de organisatie een vergoeding die bestond uit een vast bedrag per kilogram van € 1.600,-. Deze vergoeding is vermeld op alle 16 memobriefjes. Op de memobriefjes worden hoeveelheden vermenigvuldigd met de te ontvangen vergoeding voor transport ad € 1.600,-, welke som de opbrengst oplevert. Gespecificeerde kostenposten naar personen, uitvoeringshandelingen of ondernemingen worden bij elkaar opgeteld en in mindering gebracht op deze opbrengsten. Het resultaat hiervan wordt uiteindelijk gedeeld door twee personen, aangeduid met ‘p.p.’.

Conclusie
De rechtbank is van oordeel dat op grond van de gebezigde wettige bewijsmiddelen voldoende aanwijzingen bestaan dat het strafbare handelen van de organisatie, te weten het exporteren van harddrugs naar het Verenigd Koninkrijk, ook voorafgaand aan 15 september 2015 heeft plaatsgevonden.

Reeds vanaf maart 2013 heeft [medeverdachte 2] als chauffeur transport van staal naar het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd, eerst met de vrachtwagen met kenteken [kenteken] en later met de vrachtwagen met kenteken [kenteken] . Dat de lading telkens uit een rol staal bestond blijkt uit de registratie door Stena Line en wordt ondersteund door de waarneming op 4 november 2014 tijdens de ILT-controle. Dat de lading ook telkens verdovende middelen bevatte volgt uit de (grotendeels) ongewijzigde modus operandi. Uit de tachograafgegevens blijkt dat al geruime tijd voor de bewezen verklaarde periode volgens hetzelfde vaste patroon werd gereden, waarbij elke dinsdag tussen ongeveer 17.00 uur en 19.00 uur tijd was om de verdovende middelen te laden. De gebruikte oplegger met kenteken [kenteken] stond ook al per april 2013 op naam van [bedrijfsnaam 2] . Reeds in maart 2013 werden overtochten geboekt door Burger Ferry Agencies in opdracht van [bedrijfsnaam 2] en verstuurde [medeverdachte 3] – kennelijk na het boeken van die overtocht – een SMS aan [medeverdachte 2] met de tekst “youre booked mate”.

De rechtbank stelt vast dat de organisatie ten minste in maart 2013 is aangevangen met het uitvoeren van drugstransporten op overwegend dezelfde wijze als de bewezen verklaarde transporten in september tot en met november 2015. Uit de bewijsmiddelen volgt ook dat hiermee door betrokkenen wederrechtelijk voordeel is verkregen.

Betrokkenheid van [verdachte] en berekening van zijn wederrechtelijk voordeel
[verdachte] heeft verklaard dat hij betrokken is geweest bij ongeveer 10 transporten vanuit de loods in [vestigingsplaats] .46 Hij kreeg € 3.000,- betaald per transport.47 [verdachte] koppelt de memobriefjes aan de transporten en aan zijn eigen strafbare handelen.48

[medeverdachte 7] , de moeder van [verdachte] , heeft verklaard dat [verdachte] ook wel [bijnaam 1] wordt genoemd.49

Aan de hand zijn eigen verklaring en de inhoud van de memobriefjes inhoudende opbrengstenverantwoording is de rechtbank van oordeel dat voldoende aanwijzingen bestaan voor betrokkenheid van [verdachte] bij 16 drugstransporten.

De rechtbank heeft onvoldoende aanwijzingen voor (eerdere) betrokkenheid van [verdachte] bij andere drugstransporten.

Opbrengst
Voor de schatting van het wederrechtelijk voordeel dat is verkregen door [verdachte] en de duiding van de inhoud van de memobriefjes maakt de rechtbank niet slechts gebruik van de weergave van de memobriefjes zoals als bijlage gevoegd bij het rapport wederrechtelijk verkregen voordeel, maar ook van de foto’s zoals weergegeven als bijlagen bij het proces-verbaal bevindingen administratie / bonnen uit rugzak50 in het einddossier, omdat hierop enige malen meerdere memobriefjes per pagina te zien zijn en de onderlinge samenhang tussen de memobriefjes zodoende beter inzichtelijk is.

Op de memobriefjes zoals weergegeven op pagina 666 van het proces-verbaal is op drie van de zeven memobriefjes het woord [bijnaam 1] te zien, voorafgegaan door het getal 3000.

Daarbij merkt de rechtbank op dat de schrijfwijze van de letter G apart is te noemen en voor een H zou kunnen worden aangezien. Gelet op andere op notities weergegeven letters G, zoals in borg en [bijnaam 4] / [bijnaam 4] , houdt de rechtbank het ervoor dat steeds [bijnaam 1] op de notitie is vermeld.

De memobriefjes hebben een goed te vergelijken opbouw. Ter illustratie zal de rechtbank de drie memobriefjes waarop onder meer “3000 [bijnaam 1] ” is te lezen hieronder volledig weergeven, waarbij is opgemerkt dat hierop is vermeld de wijze waarop de rechtbank de handschriften leest:

“36 x 1600 = 57.600

-26.514

1100 diesel 31086:2

↕1000 boot €15543

814 luchtvering

1000 BV

3000 [bijnaam 1]

2000 [bijnaam 2]

600 [bijnaam 3]

2000 [bijnaam 4]

5000 loods sept

10.000 [bijnaam 5]

26.514”

“51 x 1600 = €81600

1000 diesel €22.850

1100 boot 58750

500 apk ? busje :2

1000 BV 29375

1250 man BV2

2000 [bijnaam 2]

3000 [bijnaam 1]

2000 [bijnaam 4]

600 [bijnaam 3]

400 oma

10.000

22850”

“48 x 1600 = 76800

29.900

1000 diesel 46900

1100 boot :2

1250 loods (ouwe) 23450

600 [bijnaam 3] -3000 H tek

3000 [bijnaam 1] 20450

2000 [bijnaam 2]

2000 [bijnaam 4]

350 oma

10000 [bijnaam 5]

6600 Borg nieuwe loods

2000 Stroe”

Uit deze briefjes – in samenhang met de bewijsmiddelen in de strafzaak – kan niet anders worden afgeleid dan dat per kilo getransporteerde drugs € 1.600,- werd ontvangen door de organisatie. Op deze opbrengst werden vaste en incidentele kosten (zoals kennelijk de APK voor een busje of de borg voor een nieuwe loods) in mindering gebracht. Tot de kosten van de organisatie behoren ook bedragen die kennelijk aan individuele personen worden betaald. Zo keert een betaling aan “ [bijnaam 4] ” of “ [bijnaam 4] ” van 2000 steeds terug, net als betalingen van 600 aan “ [bijnaam 3] ”, 2000 aan “ [bijnaam 2] ” of “ [bijnaam 2] ” en 10000 aan “ [bijnaam 5] ”. Dezelfde aanduidingen en getallen komen – zij het met soms een variatie, zoals de weergave van [bijnaam 3] als [bijnaam 4] of [bijnaam 4] – ook terug op de sterk vergelijkbare briefjes die op pagina 668 te zien zijn.

Gelet op de eigen verklaring van [verdachte] bezien in samenhang met de verklaring van [medeverdachte 7] concludeert de rechtbank dat op deze memobriefjes steeds een vergoeding per transport van € 3.000,- voor [verdachte] als kosten van de organisatie is verantwoord.

Op het memobriefje die op pagina 666 als tweede van boven, links, is weergegeven, beginnend met “48 x 1600”, komen getallen voor, zonder te zijn voorzien van schriftelijke aanduidingen. Dit memobriefje geeft als kosten weer bedragen die sterk lijken op bedragen op de hiervoor uitgewerkte memobriefjes. De rechtbank houdt het ervoor dat ook op dit memobriefje bedragen van 1000 en 1100 euro zijn weergegeven voor diesel en boot en dat hierop vergoedingen zijn genoteerd voor [bijnaam 2] en [bijnaam 4] (tweemaal 2000), [bijnaam 1] (3000), [bijnaam 3] (600), BV (1000) en [bijnaam 5] (10000). Het is hoogst aannemelijk dat het bedrag van 3000 euro ziet op een vergoeding voor [verdachte] . Het totaal van de op dit memobriefje verantwoorde kosten bedraagt € 21.000,-. Dit totaalbedrag aan kosten is – met expliciet verwoord dat het om kosten gaat – ook opgevoerd op het rechtsboven op pagina 666 weergegeven memobriefje. Deze twee memobriefjes omvatten dus beide een aan [verdachte] uitgekeerd bedrag van € 3.000,-.

Op pagina 666 is tot slot nog een memobriefje zichtbaar dat begint met “51 x 1600” (links, derde van boven). Op dit memobriefje zijn de kosten uitgesplitst tussen de steeds terugkerende aangeduide personen/kostenposten. [bijnaam 4] , [bijnaam 2] , [bijnaam 3] , [bijnaam 5] en man BV komen hierop terug met de terugkerende aan hen toekomende bedragen. Bij het enige bedrag van € 3.000 staat de aanduiding [bijnaam 1] vermeld. Gezien de samenhang in de bedragen, acht de rechtbank aannemelijk dat hiermee [bijnaam 1] wordt bedoeld. Ook bij andere personen zoals [bijnaam 2] / [bijnaam 2] , manBV/BV, [bijnaam 3] / [bijnaam 4] / [bijnaam 4] , [bijnaam 4] / [bijnaam 4] is op verschillende notities een iets afwijkende benaming zichtbaar.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op pagina 666 op zes memobriefjes een vergoeding van € 3.000,- voor [verdachte] is verantwoord (notities 2, 7, 8, 11, 12 en 13 op pagina’s 43, 48, 49, 52, 53 en 54 van het ontnemingsproces-verbaal). Ook wat betreft de andere memobriefjes is aannemelijk dat waar bij de uitgesplitste kosten 3000 staat vermeld, met of zonder het woord [bijnaam 1] / [bijnaam 1] , telkens een vergoeding van € 3.000,- voor [verdachte] is bedoeld.

Op pagina 668 zijn nog vier notities opgenomen (notities 4, 6, 9 en 15 op pagina’s 45, 47, 50 en 56 van het ontnemingsproces-verbaal) waarop expliciet 3000 [bijnaam 1] is weergegeven. Dit ziet dan ook op viermaal een vergoeding per transport van € 3.000 voor [verdachte] .

Op pagina 667 zijn vijf notities aangetroffen. Twee hiervan, beginnend met “52 x 1600” en “56 x 1600” (notities 14 en 16 op pagina’s 55 en 57 van het ontnemingsproces-verbaal), zien naar het oordeel van de rechtbank op opbrengstverantwoordingen van een transport. Op het memobriefje beginnend met “56 x 1600” is een kostenuitsplitsing opgenomen, zonder specificatie. De op dit memobriefje verantwoorde bedragen kunnen echter wel aan een persoon/kostenpost worden gekoppeld, als deze in samenhang worden bezien met de wel gespecificeerde bedragen op andere memobriefjes, onder meer de hiervoor beschreven memobriefjes op pagina 666 en 668. Ook het op dit memobriefje weergegeven bedrag van 3000 moet worden beschouwd als de aan [verdachte] toekomende vergoeding voor een transport. Aangezien het totaalbedrag aan kosten, te weten 22.600, ook is weergegeven op het memobriefje daarboven op pagina 667, beginnend met “52 x 1600”, omvat ook dit memobriefje een vergoeding aan [verdachte] van € 3.000,- ter zake van één transport. Op pagina 667 zijn concluderend twee vergoedingen aan [verdachte] van € 3.000,- per transport verantwoord.

Op pagina 671 zijn op één notitie ter grootte van een A4 pagina twee transporten verantwoord (kennelijk in juni van enig jaar; notities 1 en 5 op respectievelijk pagina 42 en pagina 46 van het ontnemingsproces-verbaal). Eén transport met een opbrengst van 42 x € 1.600,- en één transport met een aanzienlijk beperkte opbrengst van 26 x € 1600,-. Zichtbaar is dat [bijnaam 1] ( [verdachte] ) in het eerste geval de gebruikelijke vergoeding van € 3.000,- ontvangt, in het laatste geval de helft daarvan te weten € 1.500,-. Dit geldt eveneens voor de met [bijnaam 2] en [bijnaam 4] aangeduide personen. Deze gehalveerde vergoeding laat zich goed verklaren door het geringe aantal drugspakketten waarop het betreffende transport kennelijk zag. Op pagina 671 zijn concluderend twee transporten weergegeven met een aan [verdachte] uitgekeerde vergoeding van in totaal € 4.500,-.

In het ontnemingsproces-verbaal bevinden zich voorts nog de notities 3 en 10 op respectievelijk pagina 44 en pagina 51. Op deze notities is een vergoeding van € 3.000,- vermeld, die in het eerste geval is voorzien van de aanduiding [bijnaam 1] . Ook deze twee notities omvatten aldus aan [verdachte] uitbetaalde bedragen van € 3.000,- per transport.

Samenvattend is op alle 16 memobriefjes inhoudende een opbrengstenverantwoording een vergoeding voor [verdachte] opgenomen. Op 11 briefjes is hij met de naam [bijnaam 1] / [bijnaam 1] aangeduid. Op 3 briefjes zijn geen namen maar wel gespecificeerde kosten aangeduid waaronder 3000 voor [verdachte] . Op 2 briefjes komen de totale kosten overeen met de totale kosten zoals vermeld op andere memobriefjes, waaruit kan worden afgeleid dat deze kosten ook een vergoeding voor [verdachte] omvatten.

De rechtbank begroot het door [verdachte] verkregen wederrechtelijk voordeel als volgt:

15 x € 3.000,- (memobriefjes 2 tot en met 16, p. 43-57 ontnemingsdossier)

1 x € 1.500,- (memobriefje 1, p. 42 ontnemingsdossier)

Totaal = € 46.500,-

Kosten
Uit onderzoek is niet gebleken dat [verdachte] kosten heeft gemaakt die in directe relatie staan tot de voltooiing van het delict. Er worden dan ook geen kosten in mindering gebracht bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Wederrechtelijk verkregen voordeel
De rechtbank stelt vast dat [verdachte] door middel van of uit baten van het bewezen verklaarde en andere strafbare feiten, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door [verdachte] zijn begaan, voordeel heeft verkregen dat de rechtbank schat op een bedrag van € 46.500,-. Aan [verdachte] wordt tot voornoemd bedrag de verplichting tot betaling aan de Staat opgelegd, ter ontneming van dit wederrechtelijk verkregen voordeel.

3 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.

4 De beslissing

De rechtbank:

stelt het bedrag van het door [verdachte] wederrechtelijk verkregen voordeel vast op een bedrag van € 46.500,- (zegge: zesenveertigduizend vijfhonderd euro);

legt aan [verdachte] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 46.500,- (zegge: zesenveertigduizend vijfhonderd euro);

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door

mr. C.A.M. van Straalen, voorzitter,

mrs. K.J. Veenstra en J.G. van Ommeren, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. K.M. Strijbos, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 19 januari 2017.

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich bevinden in het aan de strafzaak ten grondslag liggende eindproces-verbaal, nr. PL0981/2015203392.EIND (onderzoek 14Start), pagina 1 tot en met 4350, of het ontnemingsproces-verbaal, pagina 1 tot en met 1733 (hierna: ontnemingsdossier). Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Voor zover het gaat om geschriften als bedoeld in artikel 344, eerste lid, sub vijf, van het Wetboek van Strafvordering, worden deze alleen gebruikt in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

2 Het proces-verbaal van relaas, p. 61 (ordner 1).

3 Het proces-verbaal bevindingen agenda [medeverdachte 2] , p. 638 (ordner 2).

4 Het proces-verbaal bevindingen agenda [medeverdachte 2] , p. 642 (ordner 2).

5 De bijlage van aanvullend proces-verbaal FIN-AH-90 van 28 nov 2016, p. 8-11 (los opgenomen).

6 De bijlage van het proces-verbaal vertrekking gevorderde gegevens, p. 724-725 (ordner 3).

7 Het proces-verbaal getapte telefoonnummers ibn genomen telefoons, p. 319-320 (ordner 1).

8 Het proces-verbaal langdurig contact [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] , p. 803 en 804 (ordner 3).

9 Het proces-verbaal langdurig contact [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] , p. 809 (ordner 3).

10 Het proces-verbaal langdurig contact [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] , p. 804 en 811 (ordner 3).

11 Het proces-verbaal langdurig contact [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] , p. 810 (ordner 3).

12 Het proces-verbaal gevorderde gegevens Stena Line 1, p. 140 (ordner 1).

13 Het proces-verbaal gevorderde gegevens Burger Ferry Agencies 1, p. 143 (ordner 1).

14 Een geschrift, zijnde een bankafschrift van [bedrijfsnaam 2] , p. 1332 ontnemingsdossier (order 4)

15 Het proces-verbaal van relaas, p. 20 (ordner 1).

16 Een geschrift, zijnde een bijlage bij het proces-verbaal van doorzoeking, p. 3250 (ordner 11).

17 Een geschrift, zijnde een bijlage bij het proces-verbaal van doorzoeking, p. 3250 (ordner 11).

18 Het proces-verbaal van doorzoeking [adres] , p. 3031 (ordner 10).

19 Het proces-verbaal van verhoor getuige [A] , p. 694 (ordner 2).

20 Het proces-verbaal van verhoor getuige [A] , p. 694-695 (ordner 2).

21 Het proces-verbaal tonen selectie meervoudige fotoconfrontatie, p. 705-706 (ordner 3).

22 Het proces-verbaal tonen selectie meervoudige fotoconfrontatie, p. 714-715 (ordner 3).

23 Een geschrift, zijnde een uittreksel van de Kamer van Koophandel, p. 1796 (ordner 6).

24 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] op 8 dec 2015, p. 1787 (ordner 6).

25 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] op 11 nov 2015, p. 1775 (ordner 6).

26 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] op 8 dec 2015, p. 1787 (ordner 6).

27 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] op 8 dec 2015, p. 1788 (ordner 6).

28 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] op 8 dec 2015, p. 1787 (ordner 6).

29 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] op 11 nov 2015, p. 1775 (ordner 6).

30 Het proces-verbaal gevorderde gegevens ILT, p. 194 (ordner 1).

31 Het proces-verbaal gevorderde gegevens ILT, p. 195 (ordner 1).

32 Het proces-verbaal gevorderde gegevens ILT, bijlage, p. 210 (ordner 1).

33 Het proces-verbaal bevindingen controle [medeverdachte 2] door ILT, p. 487 (ordner 2).

34 Het proces-verbaal onderzoek naar afslepen oplegger 4-11-2014, p. 500 (ordner 2).

35 Een geschrift, zijnde een uittreksel van de Kamer van Koophandel, p. 1673 (ordner 6).

36 Een geschrift, zijnde een uittreksel van de Kamer van Koophandel, p. 1657 (ordner 6).

37 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 1 dec 2015, p. 1619 (ordner 6).

38 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 11 nov 2015, p. 1615 (ordner 6).

39 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 11 nov 2015, p. 1616 (ordner 6).

40 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 1 dec 2015, p. 1618 (ordner 6).

41 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 1 dec 2015, p. 1619 (ordner 6).

42 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 1 dec 2015, p. 1620 (ordner 6).

43 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 1 dec 2015, p. 1619 (ordner 6).

44 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 1 dec 2015, p. 1620 (ordner 6).

45 Het proces-verbaal bevindingen administratie / bonnen uit rugzak, p. 664 (ordner 2).

46 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] op 11 nov 2015, p. 1545 (ordner 6).

47 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] op 21 april 2016, p. 1693 ontnemingsdossier (ordner 5).

48 De verklaring van [verdachte] ter zitting van 29 november 2016.

49 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7] op 17 nov 2015, p. 1829 (ordner 6).

50 Bijlage van het proces-verbaal bevindingen administratie / bonnen uit rugzak, p. 666-673 (ordner 2).