Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2017:1332

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
17-03-2017
Datum publicatie
17-03-2017
Zaaknummer
16/661752-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag het onderzoek heropend en geen einduitspraak gedaan in de zaak waarin een 48-jarige man uit Lisse terecht staat. Hij wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno en het groomen van een minderjarig meisje.

Na de zitting is gebleken dat het onderzoek in deze zaak niet volledig is geweest. In het dossier wordt telkens verwezen naar bijlagen met tekst en foto’s, en foto’s uit fotomappen. De rechtbank vindt het dossier door de vele verwijzingen en ontbrekende bijlagen onoverzichtelijk en moeilijk toegankelijk.

De rechtbank geeft de officier van justitie opdracht om de stukken binnen twee weken toe te voegen aan het dossier. De zaak wordt vervolgens op een nader te bepalen datum behandeld tijdens een openbare zitting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Utrecht

parketnummer: 16/661752-15

vonnis van de meervoudige kamer van 17 maart 2017

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1959]

wonende [adres] te [woonplaats 1]

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 4 november 2016 en 3 maart 2017. Verdachte is op laatstgenoemde zitting verschenen, tezamen met zijn raadsvrouw mr. C.D.W. Herrings, advocaat te Tilburg.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat de verdachte en zijn raadsvrouw naar voren hebben gebracht.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1: in de periode van 18 oktober 2012 tot en met 9 december 2014 te De Meern een hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen heeft verworven/in zijn bezit heeft gehad/heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaft;

Feit 2: in de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 januari 2014 te De Meern [slachtoffer] door geweld en/of bedreiging met geweld of andere feitelijkheid heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen;

Feit 3: in de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 januari 2014 te De Meern heeft geprobeerd een 17-jarig meisje te bewegen tot het plegen of dulden van seksuele handelingen;

Feit 4: (primair) in de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 januari 2014 te De Meern en/of Middelburg aan [slachtoffer] heeft voorgesteld om elkaar te ontmoeten met als doel ontuchtige handelingen met voornoemde [slachtoffer] te plegen, dan wel dit heeft geprobeerd (subsidiair).

3 De onvolledigheid van het onderzoek ter terechtzitting.

Na sluiting van het onderzoek is de rechtbank tijdens de beraadslaging gebleken dat het onderzoek in onderhavige zaak niet volledig is geweest.

De rechtbank stelt vast dat in het dossier telkens wordt verwezen naar zowel bijlagen (met tekst en foto’s) als ook (foto’s uit) fotomappen. Deze fotomappen heeft de rechtbank, kort voor aanvang van onderhavige zitting overhandigd gekregen van de officier van justitie en de rechtbank heeft kennis genomen van de inhoud van deze fotomappen. De officier van justitie heeft voor aanvang van de zitting echter niet de vele bijlagen ter beschikking gesteld waar in het dossier (voornamelijk de processen-verbaal van bevindingen op de pagina’s 66-70 en 71-73) naar wordt verwezen. Het gaat hier ook om weergaven van (chat)gesprekken die zouden hebben plaatsgevonden tussen verdachte en [slachtoffer] . Nu beschikt de rechtbank enkel over kleine stukken tekst die kennelijk uit de achterliggende gespreksweergaven zijn geselecteerd.

De rechtbank verwijst in dit verband naar pagina 157 van het dossier waarin verbalisant [verbalisant 1] vermeldt dat er een DVD beschikbaar is gesteld door de collega’s van de politie-eenheid Zeeland-West Brabant waarop in een mapje een aantal processen-verbaal van de desbetreffende politie-eenheid zijn opgenomen.

De rechtbank acht het dossier door de vele verwijzingen en ontbrekende bijlagen onoverzichtelijk en moeilijk toegankelijk, zoals ook reeds door de raadsvrouw is aangegeven op de zitting.

Gelet op het bovenstaande acht de rechtbank van belang dat de ontbrekende tekstuele bijlagen (zonder de foto’s) aan het dossier worden toegevoegd en de fotomappen (nogmaals) aan de rechtbank worden verstrekt ter inzage, zodat de rechtbank kan beoordelen of het dossier voldoende toegankelijk is of dat er nog nadere opdrachten dienen te worden gegeven.

De officier van justitie dient de bijlagen (zonder foto’s) waarnaar wordt verwezen in de processen-verbaal op pagina 66-70 en 71-73 toe te voegen aan het dossier. Ook draagt de rechtbank de officier van justitie op om zorg te dragen voor een proces-verbaal waarin de loop van het onderzoek adequaat wordt beschreven en waarin wordt toegelicht welke verbalisant welke gegevens, afbeeldingen of gegevensdrager(s) heeft onderzocht. De rechtbank hecht eraan op te merken dat voor het bewijs alleen de feiten en omstandigheden bruikbaar zijn die een opsporingsambtenaar zelf heeft waargenomen of ondervonden. Bijvoorbeeld is onvoldoende duidelijk op welke wijze onderzoek heeft plaatsgevonden aan de gegevensdrager(s) van verdachte. Onduidelijk is of deze gegevensdragers zelf zijn onderzocht of dat verbalisant [verbalisant 2] (pag. 169 e.v) onderzoek heeft gedaan naar afbeeldingen waarvan een andere opsporingsambtenaar heeft gezegd dat deze op een gegevensdrager waren aangetroffen. In het laatste geval zullen de feiten en omstandigheden in het proces-verbaal moeten worden opgenomen die tot die vaststelling hebben geleid.

De rechtbank zal, gelet op het voorgaande, het onderzoek heropenen en op een nader te bepalen datum hervatten.

4 De beslissing.

De rechtbank:

- heropent het onderzoek;

-beveelt de officier van justitie om bovengenoemde stukken binnen twee weken na datum van dit vonnis aan het dossier toe te voegen;

- beveelt dat het onderzoek ter terechtzitting op een nader te bepalen datum zal worden hervat;

- beveelt de oproeping van verdachte en diens raadsvrouw, mr. C.D.W. Herrings, tegen het tijdstip waarop het onderzoek ter terechtzitting zal worden hervat;

-beveelt de kennisgeving aan de benadeelde partij en haar raadsman, mr. W.R. Aerts.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Akkermans, voorzitter, mrs. R.P. den Otter en A.R. Creutzberg, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M. van der Meulen, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 17 maart 2017.

De griffier is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 18 oktober 2012 tot en met 9 december 2014

te De Meern, althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in

Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) een hoeveelheid afbeeldingen, te weten

(een) (aantal) (digitale) foto(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende

(een) afbeelding(en), te weten een of meer computer(s) en/of (een) diskette(s)

en/of (een) harddisk(s) heeft

verworven en/of in bezit gehad en/of heeft verspreid en/of aangeboden (door

het ontvangen en/of verzenden van een of meer foto's via zijn laptop en/of

GSM) en/of openlijk tentoongesteld en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of

met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, te weten [slachtoffer] (geboren op [1998] ) was

betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en)

(zakelijk weergegeven) (telkens) bestond(en) uit:

het met de (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of vaginaal en/of

anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt

(minimaal één foto, ontvangen en/of verstuurd via Hotmail, althans per

computer) (bedoeld de aangifte op pagina 53, het proces-verbaal van

bevindingen op pagina 69, 72 en 73 van het eindprocesverbaal 0913ZEGGE)

en/of

het met de (een) vinger(s)/hand aanraken van de geslachtsdelen en/of de

borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft

bereikt

(minimaal één foto, ontvangen en/of verstuurd via Hotmail, althans per

computer) (bedoeld de aangifte op pagina 53, het proces-verbaal van

bevindingen op pagina 69, 71, 72 en 73 van het eindprocesverbaal 0913ZEGGE)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon poseert

in een omgeving en/of in een(erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet

bij zijn/haar leeftijd past/passen

(minimaal één foto, ontvangen en/of verstuurd via Hotmail, althans per

computer) (bedoeld de aangifte op pagina 53, het proces-verbaal van

bevindingen op pagina 69, 71, 72 en 73 van het eindprocesverbaal 0913ZEGGE)

waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

uitsnede van de afbeelding(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of

borsten en/of billen in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding(en)

(aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft/hebben en/of strekt/strekken

tot seksuele prikkeling

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een representatieve collectie van

bovengenoemde afbeeldingen/filmfragmenten is samengesteld, maar ter voorkoming

van strafbare feiten en verdere verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet

in het dossier is gevoegd en ook niet in afschrift zal worden verstrekt. De

officier van justitie zal deze collectie als stuk van overtuiging op de

terechtzitting aanwezig hebben en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan

de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal worden verleend op afspraak

met de officier van justitie.

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2012

tot en met 1 januari 2014 te De Meern, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, in elk geval in Nederland,

[slachtoffer] (geboren op [1998] ), door geweld of een andere feitelijkheid

en/of door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, te weten:

- het verzenden van één of meer emailberichten naar het emailaccount van [slachtoffer]

, voorzien van (onder meer) de navolgende (dreigende) woorden:

'als je niet meer foto's van jezelf maakt dan ga ik naar je ouders' en/of 'je

moet nu zeggen waar je woont, anders ga ik helemaal naar je ouders, althans

woorden van gelijkende (dreigende) aard en/of strekking

heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige

handelingen, te weten het

- maken van een of meerdere naaktselfies/fotos van haar (volledige)

ontblote/naakte lichaam in verschillende poses, waarbij die [slachtoffer]

seksuele handelingen heeft verricht en/of waarbij die [slachtoffer]

selfies/foto's heeft gemaakt met haar benen wijd en/of een papier (onder haar

ontblote borsten) met daarop de tekst: 'neuk me' en/of 'ik ben een hoertje'

en/of 'ik ben een sletje' en/of

- ( vervolgens) verzenden van deze selfie(s)/fotos naar het emailaccount

[emailadres 1] en/of [emailadres 2] , althans het emailaccount in

gebruik bij verdachte

art 246 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op of omstreeks 01 januari 2012 tot en met 1 januari 2014 te De Meern,

althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland,

(door middel van chat/internetgesprekken) [slachtoffer] (geboren op [1998]

), waarvan verdachte (telkens) wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat

deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

een of meermalen door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding (te weten

dat verdachte via internet/chat met die [slachtoffer] in contact is gekomen en/of

chatgesprekken heeft gevoerd, bij welk (email)contact en/of welke

chatgesprekken verdachte zich in strijd met de waarheid heeft voorgedaan als

een minderjarige jongen),

(telkens) opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen,

bestaande die ontucht daarin, dat verdachte, die [slachtoffer] (telkens) heeft

bewogen tot

- het tonen van haar geslachtsdelen en/of

- het laten in-/aannemen van één of meer positie(s)/houding(en) om haar

geslachtsdelen (prominent) (voor verdachte) in beeld te laten komen en/of

- het betasten van haar geslachtsdelen en/of het masturberen (al dan niet met

behulp van het inbrengen van een of meer voorwerp(en)) en/of

- het ontvangen van een of meer foto's waarop verdachte, althans een man, met

zijn ontblote geslachtsdeel is afgebeeld en/of waarbij verdachte, althans een

man, aftrekkende bewegingen maakt

art 248a Wetboek van Strafrecht

4.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2012

tot en met 1 januari 2014 te De Meern en/of te Middelburg, in elk geval in

Nederland,

door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een

communicatiedienst (te weten MSN en/of Twitter en/of SMS en/of GSM) met een

persoon van wie hij, verdachte, weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat

deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, te weten [slachtoffer]

(geboren op [1998] ),

een of meer ontmoeting(en) heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige

handelingen (gemeenschap) met die [slachtoffer] te plegen, terwijl hij (daarbij)

enige handeling heeft ondernomen gericht op het verwezenlijken van die

ontmoeting, immers heeft hij, verdachte,

- het adres van die [slachtoffer] gevraagd en/of gekregen en/of

- ( vervolgens) concrete voorstellen gedaan wat betreft dag en/of plaats (die

dag in [woonplaats 2] en/of bij haar thuis) van die ontmoeting, te weten dat hij die

dag naar [woonplaats 2] zou komen

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2012

tot en met 1 januari 2014 te De Meern en/of te Middelburg, in elk geval in

Nederland,

ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf, meermalen,

althans eenmaal, (telkens) door middel van een geautomatiseerd werk en/of met

gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon, te weten [slachtoffer]

(geboren op [1998] ), van wie hij wist of redelijkerwijs moest

vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, een

ontmoeting heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige handelingen met die

persoon te plegen en/of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die

persoon betrokken is te vervaardigen, waarbij hij, verdachte, enige handeling

heeft ondernomen gericht op de verwezenlijking van die ontmoeting, terwijl de

uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

art 248e Wetboek van Strafrecht