Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:7618

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
19-08-2016
Datum publicatie
20-03-2017
Zaaknummer
16/659626-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Tussenbeschikking
Inhoudsindicatie

Heropening onderzoek, betreft openlijk (uitgaans)geweld, o..a schoppen op/tegen hoofd slachtofffer. Rb geeft opdracht tot nader onderzoek naar mogelijk bloedspoor op schoen ve, vergelijkend onderzoek vwb schoenzool en afdruk op gezicht slo + horen getuige

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/659626-16 (P)

Tussenvonnis van de meervoudige kamer van 19 augustus 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1997] te [geboorteplaats]

wonende te ( [postcode] ) [woonplaats] , [adres]

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 5 augustus 2016. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. J.G.M. Dassen, advocaat te Utrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is op de zitting gewijzigd.

De tenlastelegging is, met wijziging, als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

primair op 8 mei 2016, samen met anderen, geprobeerd heeft [slachtoffer] opzettelijk van het leven te beroven;

subsidiair op 8 mei 2016, samen met anderen, [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht;

meer subsidiair op 8 mei 2016, samen met anderen, geprobeerd heeft [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen;

meest subsidiair op 8 mei 2016 samen met anderen openlijk geweld heeft gebruikt tegen [slachtoffer] .

3 Heropening van het onderzoek

Na de sluiting van het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank bij de beraadslaging gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest.

De rechtbank acht het, alvorens eindvonnis te kunnen wijzen, noodzakelijk dat:

  • -

    er een vergelijkend schoensporenonderzoek wordt uitgevoerd met betrekking tot de in beslag genomen schoenen van verdachte [verdachte] (pagina 194 tot en met 196 proces-verbaal van politie) en het aangezichts-/hoofdletsel van [slachtoffer] ;

  • -

    nader onderzoek plaatsvindt naar de eventuele aanwezigheid van bloed/bloedsporen op de schoenen van verdachte [verdachte] . Indien er bloedsporen op de schoenen van verdachte [verdachte] worden aangetroffen, dient middels DNA onderzoek onderzocht te worden of het DNA-profiel dat uit het spoor wordt afgeleid, overeenkomt met het DNA van [slachtoffer] of een andere persoon;

  • -

    voorts dient getuige [getuige] (pagina 51 en 52 proces-verbaal van politie) door de rechter-commissaris gehoord te worden. Getuige [getuige] heeft bij de politie onder meer verklaard dat zij zag dat een van de jongens [voornaam van slachtoffer] [ [slachtoffer] , toevoeging rechtbank] opzettelijk nog een trap gaf op zijn gezicht. Zij verklaart daarover verder: “Ik zag dat deze jongen zijn been iets omhoog trok en een gebogen knie had en dat hij daarna zijn voet hard naar beneden trapte op het gezicht van [voornaam van slachtoffer] . (…) Ik zag dat de jongen, die de eerste klap aan [voornaam van slachtoffer] gaf, waarbij hij eigenlijk al het bewustzijn verloor, [voornaam van slachtoffer] als laatste nog een trap na gaf.” Het is de rechtbank niet duidelijk geworden of getuige [getuige] in deze verklaring doelt op één en dezelfde jongen, of op twee verschillende jongens. Daarover dient zij nader bevraagd te worden.

De rechtbank zal het onderzoek heropenen en het onderzoek voor onbepaalde tijd schorsen tot een nader te bepalen datum zodat voornoemde onderzoekshandelingen uitgevoerd kunnen worden.

4 De beslissing

De rechtbank:

- heropent het onderzoek ter terechtzitting dat op 5 augustus 2016 is gesloten;

- schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd tot een in overleg met de officier van justitie en de raadsman van de verdachte nader te bepalen tijdstip;

- beveelt de oproeping van verdachte, zijn raadsman, alsmede de kennisgeving aan de benadeelde partij, tegen het tijdstip waarop het onderzoek ter terechtzitting wordt hervat.

- stelt de stukken in handen van de rechter-commissaris teneinde als getuige te horen:

[getuige] , geboren op [1995] te [geboorteplaats] en wonende te ( [postcode] ) [woonplaats] , [adres] ;

- geeft de officier van justitie de opdracht om door de politie/forensische opsporing en/of NFI voornoemd vergelijkend schoensporenonderzoek, bloedsporenonderzoek en DNA onderzoek uit te laten voeren zoals omschreven in onderdeel 3 van dit tussenvonnis.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Ferschtman, voorzitter, mrs. R.P. den Otter en C.E.M. Nootenboom-Lock, rechters, in tegenwoordigheid van G. van Engelenburg, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 19 augustus 2016.

BIJLAGE : De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

Primair

hij op of omstreeks 8 mei 2016 te Bunnik, althans in het arrondissement Midden-Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet

- die [slachtoffer] één of meermalen (met kracht) (met gebalde vuist) in/op het gezicht en/of op/tegen het hoofd heeft/hebben geslagen/gestompt en/of

- die [slachtoffer] (stevig) heeft/hebben vastgepakt en/of meegetrokken en/of geduwd,

waardoor door voornoemde gedraging(en) die [slachtoffer] ten val is gekomen en/of met zijn hoofd op de grond terecht is gekomen en/of die [slachtoffer] het bewustzijn heeft verloren en/of

- ( vervolgens), terwijl die [slachtoffer] (bewusteloos) op de grond lag, één of meermalen (met kracht) (met geschoeide voet) in/op het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/of op/tegen het (boven)lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geschopt/getrapt/gestampt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 287 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij op of omstreeks 8 mei 2016 te Bunnik, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten een gebroken neus en/of een gebroken rotsbeentje en/of een bloeding binnen de schedel en/of kneuzingen van de schedel en nekwervels en/of een schedelbasisfractuur) heeft/hebben toegebracht, door voornoemde [slachtoffer] met dat opzet

- één of meermalen (met kracht) (met gebalde vuist) in/op het gezicht en/of op/tegen het hoofd te slaan/stompen en/of

- ( stevig) beet te pakken en/of mee te trekken en/of te duwen,

waardoor door voornoemde gedraging(en) die [slachtoffer] ten val kwam en/of met zijn hoofd op de grond terecht kwam en/of het bewustzijn verloor en/of

- ( vervolgens), terwijl die [slachtoffer] (bewusteloos) op de grond lag, één of meermalen (met kracht) (met geschoeide voet) in/op het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/of op/tegen het (boven)lichaam van die [slachtoffer] te schoppen/trappen/stampen;

art 302 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Meer subsidiair

hij op of omstreeks 8 mei 2016 te Bunnik, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet

- die [slachtoffer] één of meermalen (met kracht) (met gebalde vuist) in/op het gezicht en/of op/tegen het hoofd heeft/hebben geslagen/gestompt en/of

- die [slachtoffer] (stevig) heeft/hebben vastgepakt en/of meegetrokken en/of geduwd,

waardoor door genoemde gedraging(en) die [slachtoffer] ten val is gekomen en/of met zijn hoofd op de grond terecht is gekomen en/of het bewustzijn heeft verloren en/of

- ( vervolgens), terwijl die [slachtoffer] (bewusteloos) op de grond lag, één of meermalen (met kracht) (met geschoeide voet) in/op het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/of op/tegen het (boven)lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geschopt/getrapt/gestampt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 302 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

meest subsidiair

hij op of omstreeks 8 mei2016 te Bunnik met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, te weten de [adres] , in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk geweld in vereniging heeft gepleegd tegen [slachtoffer] , welke geweld bestond uit het een of meermalen (met kracht) schoppen en/of slaan tegen het hoofd en/of bovenlichaam, althans het lichaam van die [slachtoffer] .