Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:7440

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
24-10-2016
Datum publicatie
31-01-2017
Zaaknummer
16/700156-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing vordering verlenging bevel bewaring. Artikel 11 van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Midden-Nederland

rechter-commissaris in strafzaken

Afwijzing vordering verlenging bevel bewaring - artikel 11 van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen)

Parketnummer: 16/700156-16

RC-nummer: 16/4176

De rechter-commissaris heeft kennisgenomen van de vordering van de Officier van Justitie in dit arrondissement van 18 oktober 2016, strekkende tot het verlengen van de geldigheidsduur van het bevel tot bewaring van:

[veroordeelde]

geboren op: [1967] in [geboorteplaats] , Libanon

gedetineerd: P.I. Almere

OVERWEGINGEN

De rechter-commissaris stelt vast dat op er op 12 oktober 2016 tegen de veroordeelde een bevel tot bewaring is

verleend.

De rechter-commissaris heeft de veroordeelde en diens advocaat op de vordering gehoord op 24 oktober 2016.

De rechter-commissaris is van oordeel dat de vordering tot verlenging van de bewaring dient te worden afgewezen en overweegt daartoe als volgt.

De raadsman heeft in zijn pleitnotities naar het oordeel van de rechter-commissaris terecht betoogd dat veroordeelde, op het moment dat de bewaring zou worden verlengd, het restant van de in Ecuador opgelegde gevangenisstraf naar Nederlandse maatstaven heeft uitgezeten, zodat niet te verwachten valt dat hem bij de omzetting van zijn buitenlandse straf een hogere gevangenisstraf zal worden opgelegd dan nu reeds ten uitvoer is gelegd.

Voorts is de officier van justitie na kennisname van de pleitnotities van de raadsman kennelijk van mening dat er nu geen aanleiding meer bestaat de hechtenis van de veroordeelde te verlengen.

Gelet op het bovenstaande is de rechter-commissaris van oordeel dat de vordering dient te worden afgewezen.

De rechter-commissaris heeft gelet op art. 11 van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen.

BESLISSING

- WIJST AF de vordering tot verlenging van het bevel tot bewaring van de veroordeelde.

Utrecht, maandag 24 oktober 2016

De rechter-commissaris,

Mr. A. Muller

De officier van justitie gelast de tenuitvoerlegging van vorenstaande beschikking en brengt deze ter kennis van de veroordeelde.

Utrecht, maandag 24 oktober 2016

De officier van justitie,

Rechtbank Midden-Nederland Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

rechter-commissaris in strafzaken telefoon: 088 - 36 11 752

fax: 088 - 36 10 476

AKTE VAN UITREIKING (G)

(uitreiken in persoon)

Parketnummer : 16/700156-16 / bevel tot afwijzing verlenging bevel bewaring (WOTS)

Behandelend RC : Mr. A. Muller

Akte van uitreiking behorend bij het bevel tot verlenging van het bevel tot bewaring (WOTS) van de rechter-commissaris als hierboven genummerd en bestemd voor:

Achternaam : [veroordeelde]

Voornamen : [veroordeelde]

Geboortedatum : [1967]

Geboorteplaats : [geboorteplaats]

Gedetineerd in : P.I. Almere

Het hierboven bedoelde gerechtelijke schrijven heb ik vandaag, ___________________ 20___, te _____ uur in Utrecht, in de cellengang van het gerechtsgebouw, aan het Vrouwe Justitiaplein 1, uitgereikt aan de geadresseerde in persoon.

Deze akte heb ik direct op ambtseed (ambtsbelofte) opgemaakt en ondertekend.

Naam en voorletters : ___________________________________________

Functie : ___________________________________________

Standplaats : ___________________________________________

Handtekening : ___________________________________________

Het in deze akte bedoelde gerechtelijk schrijven is aan mij uitgereikt.

________________________

(handtekening geadresseerde)