Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:7043

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
22-12-2016
Datum publicatie
28-12-2016
Zaaknummer
16/707386-15 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan het exporteren van harddrugs naar het Verenigd Koninkrijk. De transporteur vormt een cruciale schakel in de keten tussen de leveranciers van harddrugs en de uiteindelijke gebruikers.

Verdachte is gedurende negen weken betrokken geweest bij grootschalig drugstransport welke op wekelijke basis plaatsvond. De onderschepte partij betrof 60 kilogram harddrugs. De rol van verdachte is evenwel beperkt gebleven tot feitelijke uitvoeringshandelingen.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van zes jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/707386-15 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 22 december 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1964] in [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] ,

preventief gedetineerd te PI Arnhem.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

De inhoudelijke behandeling ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 29 en 30 november 2016 en 1 en 6 december 2016. Ter zitting van 8 december 2016 is het onderzoek gesloten. Eerder is de zaak ter zitting behandeld op 18 februari 2016, 12 mei 2016, 26 mei 2016, 2 juni 2016, 28 juni 2016 en 22 september 2016.

[verdachte] is bij de inhoudelijke behandeling in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. M.H.H. Meulemeesters, advocaat te Utrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat [verdachte] en de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is op de zitting van 29 november 2016 gewijzigd.

De tenlastelegging is, met wijziging, als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat [verdachte] :

feit 1: op 10 november 2015 te Amersfoort, Barneveld en/of Bunschoten opzettelijk en in vereniging met anderen
57 kilogram cocaïne en 3 kilogram heroïne buiten Nederland heeft gebracht door dit in een rol staal in een oplegger te verbergen
en/of
63 kilogram cocaïne en 3 kilogram heroïne heeft verkocht, afgeleverd, verstrekt en/of vervoerd, in elk geval aanwezig heeft gehad;

feit 2: in de periode van 15 september 2015 tot en met 9 november 2015 in Nederland en/of het Verenigd Koninkrijk meermalen, opzettelijk en in vereniging met anderen cocaïne en/of heroïne
aanwezig heeft gehad, verkocht, vervoerd en afgeleverd
en/of
buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht doordat zij cocaïne en heroïne in een rol staal in een oplegger hebben verborgen en die rijdend naar en over de Nederlandse grens hebben gebracht;

feit 3: in de periode van 15 september 2015 tot en met 10 november 2015 te Amersfoort, Barneveld en/of Bunschoten heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het exporteren van cocaïne en heroïne.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft gevorderd de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen te verklaren.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat [verdachte] van de transporten in de periode van 15 september 2015 tot en met 7 oktober 2015 moet worden vrijgesproken. Indien al wordt aangenomen dat bij elk transport verdovende middelen zijn uitgevoerd, kan niet worden vastgesteld dat [verdachte] hier telkens opzettelijk aan heeft bijgedragen, nu uit de bewijsmiddelen niet volgt dat elke keer sprake was van wetenschap bij cliënt van de verboden lading. Voor wat betreft de overige transporten, waar de PGP-berichten aan te linken zijn, heeft de raadsman zich voor wat betreft de bewezenverklaring gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De raadsman heeft voorts betoogd dat bij de strafoplegging rekening moet worden gehouden met het feit dat de handelingen van [verdachte] een voornamelijk ondersteunend karakter hadden.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank bespreekt hieronder eerst de ten aanzien van feiten 1, 2 en 3 te bezigen bewijsmiddelen en zal hier vervolgens bewijsoverwegingen aan wijden. Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis wordt onder 4.3.1 een aantal keer tussendoor reeds een bewijsoverweging opgenomen, weergegeven in cursief.

4.3.1

De bewijsmiddelen

De rechtbank gaat op grond van wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit, welke bewijsmiddelen telkens slechts worden gebezigd tot het bewijs van dat ten laste gelegde feit waarop deze blijkens de inhoud kennelijk betrekking hebben.1

Aantreffen harddrugs en aanhoudingen op 10 november 2015

De loods aan de [adres] in [vestigingsplaats]
Op 10 november 2015 is om 19.15 uur binnengetreden in het bedrijfspand van [bedrijf 1] B.V. (hierna: [bedrijf 1] ), gevestigd aan de [adres] in [vestigingsplaats] .

In de loods zijn aangetroffen en aangehouden: de (mede)verdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [verdachte] , [medeverdachte 3] (hierna respectievelijk aan te duiden als: [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [verdachte] en [medeverdachte 3] ) en [medeverdachte 4] (de rechtbank begrijpt: (mede)verdachte [medeverdachte 4] (hierna aan te duiden als: [medeverdachte 4] ).2, 3

Bij de fouillering van [verdachte] zijn onder meer vijf mobiele telefoons aangetroffen, waaronder één Blackberry.4

[medeverdachte 4] is sinds de oprichting in 2014 enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 2] B.V.5, welke vennootschap enig aandeelhoudster en bestuurder is van [bedrijf 1] .6

Het bedrijfspand (hal) bestond uit één ruimte waarin een portocabin is geplaatst, ingericht als kantoor en keuken. Ten tijde van het binnentreden reed een vrachtwagencombinatie bestaande uit een trekker met aanhangwagen het bedrijfspand uit en deze werd staande gehouden. [medeverdachte 1] was de bestuurder van de vrachtwagen. De loods is doorzocht.

In het bedrijfspand zijn de volgende voertuigen aangetroffen en doorzocht:

 • -

  een vrachtwagen (trekker), merk DAF, met kenteken [kenteken] ;

 • -

  een aanhangwagen (oplegger), met kenteken [kenteken] ;

 • -

  een personenauto, merk Citroen C5, blauw, met kenteken [kenteken] ;

 • -

  een personenauto, merk Renault Kangoo, wit, met kenteken [kenteken] .

In de Citroen C5 zijn diverse (bank)passen en een rijbewijs aangetroffen op naam van [medeverdachte 4] .7 [medeverdachte 4] bevestigt de gebruiker van een Citroen C5 te zijn.8

In de Renault Kangoo is in de cabine van de auto een Blackberry aangetroffen. In de laadruimte zijn in een verborgen ruimte vier in plastic verpakte blokken cocaïne aangetroffen,9 met een totaalgewicht van 4 kilogram.10

In de portocabin is zowel in het keukengedeelte als in het kantoorgedeelte een Blackberry aangetroffen.

Buiten het bedrijfspand stonden geparkeerd:

 • -

  een personenauto, merk Audi S3, wit, met kenteken [kenteken] ;

 • -

  een personenauto, merk Peugeot 207, zwart, met kenteken [kenteken] .

In de Audi S3 werd onder meer het paspoort van [medeverdachte 2] aangetroffen en een mobiele telefoon.11

Deze Audi S3 wordt met ingang van 21 februari 2015 geleased door [bedrijf 1] en [medeverdachte 2] is bij de leasemaatschappij geregistreerd als enige bestuurder.12

In de Peugeot 207 zijn mobiele telefoons gevonden.13 De tenaamgestelde van deze auto is [bedrijf 3] B.V.,14 gevestigd te [adres] in [vestigingsplaats] .15

De vrachtwagencombinatie
De cabine van de trekker en de oplegger zijn doorzocht. In de trekker zijn onder andere meerdere telefoons aangetroffen en in beslag genomen.16

In de oplegger is aangetroffen een grote rol plaatstaal, gefixeerd met vier spanbanden. De rol plaatstaal was enigszins roestig. De rol werd bij elkaar gehouden door zes stalen bindingen, waarvan de drie om het ronde gedeelte van de rol roestig waren en al geruime tijd aanwezig leken. De drie bindingen in de lengterichting van de rol waren niet roestig en voorzien van oliefilm. De bindingen in de lengterichting zijn losgemaakt en de binnenste winding is uit de rol getrokken. Hieronder werd een ruimte in de rol staal zichtbaar waarin 60 pakketten zijn aangetroffen. Ieder pakket woog tussen de 1100 en 1200 gram. Het is aannemelijk dat de netto inhoud per pakket 1000 gram bedraagt.17 De pakketten waren gewaarmerkt met een rood of blauw stuk tape.

In drie van de pakketten uit de oplegger werd bruin poeder aangetroffen. In de overige 57 pakketten uit de oplegger en in de 4 pakketten uit de Kangoo werd wit poeder aangetroffen.18 Na onderzoek bleken de pakketten bruin poeder heroïne te bevatten en de pakketten wit poeder cocaïne.19

Aan de binnenzijde van de rol staal werd een aangebracht merkteken aangetroffen, bestaande uit twee horizontale strepen die in het midden worden gekruist door drie verticale strepen.20

[bedrijf 1] is met ingang van 6 maart 2015 de tenaamgestelde van de vrachtwagen. De oplegger staat sinds 10 december 2014 op naam van [medeverdachte 5] (hierna aan de duiden als: [medeverdachte 5] ). Beide hebben eerder op naam gestaan van [bedrijf 4] B.V.21 [medeverdachte 5] is de enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 4] , ook wel handelend onder de naam [bedrijf 5] , gevestigd te [vestigingsplaats] .22

Aanhoudingen buiten de loods
Op 10 november 2015 werden [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] aangehouden in hun woningen te [woonplaats] .23, 24

Telefoonnummers van verdachten

Aantreffen mobiele telefoons
Tijdens het onderzoek, voorafgaande aan 10 november 2015, zijn diverse telefoonnummers opgenomen en afgeluisterd. Bij de aanhouding van verdachten en de doorzoekingen van hun woningen en de door hen gebruikte auto’s zijn diverse telefoons aangetroffen en in beslag genomen.25

Telefoonnummer [telefoonnummer]
In de woning van [medeverdachte 6] is een telefoon in beslag genomen met het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] .26 [medeverdachte 6] verklaart gebruiker te zijn van dit telefoonnummer.27

Telefoonnummers [telefoonnummer] en [telefoonnummer]
Het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] is aangetroffen in de cabine van de vrachtwagen.28 Op 15 september 2015 ontvangt de gebruiker van dit nummer een SMS waarin hij [medeverdachte 1] wordt genoemd. Tevens vindt een telefoongesprek plaats waarbij de gebruiker [medeverdachte 1] wordt genoemd.29 Het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] is in de bevraagde periode van 1 januari 2015 tot en met 16 september 2015 telkens tegelijkertijd in Nederland met het Engelse telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] . Ook de aangestraalde zendmasten komen op vele momenten overeen.30 [medeverdachte 1] verklaart gebruiker te zijn van de twee mobiele telefoons die in de cabine van de vrachtwagen lagen.31

Telefoonnummers [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer]
Bij de fouillering van [verdachte] zijn de telefoonnummers eindigend op [telefoonnummer] en [telefoonnummer] aangetroffen. De andere drie telefoonnummers, eindigend op [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] , zijn aangetroffen in de Peugeot in de loods.32

De historische gegevens van het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] zijn opgevraagd over de periode van 1 januari 2015 tot en met 15 juli 2015. Tussen 09:00 en 17:00 uur straalde de telefoon voornamelijk de zendmast aan de [adres] in [vestigingsplaats] aan, gelegen in de directe omgeving van [bedrijf 3] . Buiten deze tijden straalde de telefoon veelvuldig de zendmast [adres] in [woonplaats] aan, gelegen in de nabijheid van de woning van [verdachte] . [verdachte] is werkzaam bij [bedrijf 3] B.V. In deze periode heeft ook meermalen telefonisch contact plaatsgevonden met de telefoonnummers van de zus van [verdachte] en haar partner.33 Uit de telefoontap is gebleken dat het telefoonnummer in gebruik is van een medewerker van [bedrijf 3] genaamd [verdachte] .34

De historische zendmastgegevens van het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] geven hetzelfde beeld als de zendmastgegevens van het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] : overdag wordt de zendmast [adres] in [vestigingsplaats] aangestraald, ’s ochtends en ’s avonds wordt de zendmast [adres] in [woonplaats] aangestraald. De toestellen stralen ook telkens dezelfde zendmast aan.35 Dit telefoonnummer heeft vanaf de aanvang van de tap op 11 september 2015 uitsluitend SMS-contact gehad met het telefoonnummer [telefoonnummer] , vermoedelijk in gebruik bij [medeverdachte 1] , betrekking hebbende op boekingen en overtochten van de vrachtwagen van Nederland naar Engeland.36

Op 29 en 30 september 2015 is bij telefonisch contact de stem van de gebruiker van het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] herkend als die van [verdachte] . Op 29 september 2015 werd hierbij een zendmast aan de Wakkerendijk in Baarn aangestraald. Omstreeks hetzelfde tijdstip straalde ook het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] deze zendmast aan.37

Op 22 en 23 september 2015 neemt [medeverdachte 6] met zijn telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] driemaal contact op met het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] , waarbij de stem van deze gebruiker is herkend als die van [verdachte] .38

Vanaf 7 oktober 2015 heeft het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] geen contact meer met het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] . Vanaf 27 oktober 2015 is zichtbaar dat het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] contact heeft met het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] , in gebruik genomen op 12 oktober 2015. Evenals het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] heeft het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] enkel contact met het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] . Het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] straalt diverse malen tijdens kantooruren de zendmast [adres] in [vestigingsplaats] aan en buiten kantooruren de zendmast [adres] in [woonplaats] . Op 27 oktober 2015 is aan de hand van de aangestraalde zendmasten zichtbaar dat de telefoonnummers eindigend op [telefoonnummer] en [telefoonnummer] zich samen verplaatsten.39 Op 3 november 2015 is telefonisch contact geweest tussen de telefoonnummers eindigend op [telefoonnummer] en [telefoonnummer] waarbij de stemmen van de gebruikers zijn herkend als die van [verdachte] en [medeverdachte 1] .40

Telefoonnummer [telefoonnummer]
In de loods is op 10 november 2015 in de Renault Kangoo een telefoon in beslag genomen met het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] .41 Dit telefoonnummer is op naam gesteld van [medeverdachte 3]42 en hij verklaart ook met deze auto naar de loods te zijn gekomen.43 Op 6 oktober 2015 is dit telefoonnummer gebeld door de dochter en door de partner van [medeverdachte 3] en beide keren noemt de gebruiker zich [medeverdachte 3] .44 De voornaam van [medeverdachte 3] is [medeverdachte 3] .45

Telefoonnummer [telefoonnummer]
Bij de loods is op 10 november 2015 in de Audi een telefoon in beslag genomen met het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] .46 Op 26 oktober 2015 voert de gebruiker een telefoongesprek met een telefoonnummer op naam gesteld van [A] waarin de opvoeding van twee kinderen worden besproken. [medeverdachte 2] en [A] zijn de ouders van een tweeling.47 In een ander telefoongesprek op 26 oktober 2015 wordt de gebruiker van dit telefoonnummer [medeverdachte 2] genoemd.48 De voornaam van [medeverdachte 2] is [medeverdachte 2] .49

Telefoonnummers [telefoonnummer] en [telefoonnummer]
De telefoonnummers eindigend op [telefoonnummer] en [telefoonnummer] zijn aangetroffen in de Citroen C5 in de loods.50 [medeverdachte 4] verklaart gebruiker te zijn van deze telefoonnummers.51

Telefoonnummer [telefoonnummer]
Bij de fouillering van [medeverdachte 5] is het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] aangetroffen.52 Dit telefoonnummer is op naam gesteld van [medeverdachte 5] . Het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] heeft op 4 en 23 september 2015 contact met de telefoonnummers op naam gesteld van de dochters van [medeverdachte 5] . In een telefoongesprek op 21 september 2015 geeft de gebruiker van het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer] als geboortedatum en adres de gegevens van [medeverdachte 5] door.53

Gelet op voornoemde bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de volgende verdachten gebruikers waren van de volgende telefoonnummers:


[telefoonnummer] [medeverdachte 6]

[telefoonnummer] [medeverdachte 1]

[telefoonnummer]

[verdachte]

[telefoonnummer]

[verdachte]

[telefoonnummer]

[verdachte]

[telefoonnummer] [medeverdachte 3]

[telefoonnummer] [medeverdachte 2]

[telefoonnummer] [medeverdachte 4]

[telefoonnummer]

[medeverdachte 5]

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank in de hierna volgende bewijsmiddelen wanneer wordt verwezen naar één van deze telefoonnummers de woorden “de telefoon van” of soortgelijke woorden bezigen.

Transportbewegingen en bezoeken aan de loods van [bedrijf 1]

Op 9 en 10 september 2015 zijn de vrachtwagen (ook wel: trekker) met kenteken [kenteken] en de oplegger met kenteken [kenteken] voorzien van plaatsbepalingsapparatuur (bakens). De gereden route en stopplaatsen zijn over de periode tot en met 10 november 2015 geverbaliseerd.54 Vanaf 22 september 2015 is de vrachtwagencombinatie ook geobserveerd op het moment dat deze zich bij de loods aan de [adres] in [vestigingsplaats] bevond. Vanaf 28 september 2015 is met behulp van een technisch hulpmiddel vertrouwelijke communicatie opgenomen (hierna: OVC) in de oplegger.55 Met ingang van 6 oktober 2015 is nagegaan welke zendmasten de – op dat moment in het onderzoek bekende – telefoonnummers van verdachten aanstraalden rond de periode dat de vrachtwagen en oplegger zich in de loods bevonden.56

Week 1: 14 tot en met 20 september 2015

Bakengegevens van 14 tot en met 20 september 2015 57 58

Maandag 14 september 2015
16.43 uur Vertrek trekker vanaf [adres] / woonadres [medeverdachte 1]

16.57

uur Aankomst trekker [adres] (lees, ook telkens in het onderstaande: [adres] ) [adres] / parkeerplaats oplegger

17.00

uur Vertrek trekker en oplegger [adres]

21.01

uur Aankomst trekker en oplegger Freight Departure Road Folkstone / Eurotunnel

22.43

uur Aankomst en vertrek trekker en oplegger vanaf Calais / Eurotunnel

23.27

uur Grensovergang Frankrijk – België

Dinsdag 15 september 2015

11.17

uur Grensovergang Hazeldonk België – Nederland

12.25

uur Aankomst met stop in Lopik op industrieterrein “De Copen” op de Bedrijfsweg 2 thv het bedrijf Verweij BV

13.00

uur Vertrek Lopik

14:32 uur Aankomst met stop Total tankstation A1 ter hoogte van Terschuur

17.17

uur Vertrek Total tankstation

17.28

uur Aankomst met stop [vestigingsplaats] op industrieterrein “ [naam] ” op de [adres] thv het bedrijf [bedrijf 1] BV

19.30

uur Vertrek [vestigingsplaats]

20.44

uur Aankomst met stop A12 Texaco tankstation “Knorrestein” thv Zoetermeer

Woensdag 16 september 2015

06.17

uur Vertrek A12 Texaco tankstation “Knorrestein”

06.41

uur Aankomst met stop Maasdijk op industrieterrein “Coldenhoven” op de Transportweg 2 thv het bedrijf “Post – Kogeko Transportgroep”

09.16

uur Vertrek Maasdijk

09.28

uur Aankomst met stop Stena Line Hoek van Holland

10.17

uur Geen GPS fixen / trekker en oplegger kennelijk aan boord van de boot Hoek van Holland – Harwich

21.01

uur Aankomst en vertrek trekker en oplegger Harwich CO12 / Harwich international Ferry Terminal

Donderdag 17 september 2015

01.30

uur Aankomst en stop trekker en oplegger [adres]

06.30

uur Vertrek trekker / oplegger is afgekoppeld

06.43

uur Aankomst trekker [adres] / woonadres [medeverdachte 1]

Donderdag 17 tot en met maandag 21 september 2015
De trekker en de oplegger zijn tot en met 21 september 2015 geparkeerd op voornoemde adressen. Op 21 september 2015 omstreeks 16.42 uur vertrekt de trekker vanaf het woonadres van [medeverdachte 1] om de oplegger aan te koppelen.

Week 2: 21 tot en met 27 september 2015

Bakengegevens van 21 tot en met 27 september 2015 59 60

Maandag 21 september 2015

16.42

uur Vertrek trekker vanaf [adres] / woonadres [medeverdachte 1]

16.50

uur Aankomst trekker [adres] / parkeerplaats oplegger

16.54

uur Vertrek trekker en oplegger [adres]

21.10

uur Aankomst trekker en oplegger Freight Departure Road Folkstone / Eurotunnel

22.21

uur Aankomst en vertrek trekker en oplegger vanaf Calais / Eurotunnel

23.01

uur Grensovergang Frankrijk – België

Dinsdag 22 september 2015
01.12 uur Aankomst trekker en oplegger truckstop Total Minderhout Achterhaard 38

te Hoogstraten/gelegen aan de E19 Antwerpen – Breda

10.10

uur Vertrek trekker en oplegger truckstop Total Minderhout

10.27

uur Aankomst trekker en oplegger truckstop Hazeldonk/Hoogstraten Meer Transport zone Riyadhstraat 2321 Hoogstraten, gelegen aan de E19 Antwerpen – Breda

11.12

uur Vertrek trekker en oplegger truckstop Hazeldonk

11.16

uur Grensovergang Hazeldonk België – Nederland

13.42

uur Aankomst met stop Total tankstation A1 ter hoogte van Terschuur

16.57

uur Vertrek Total tankstation

17.09

uur Aankomst met stop [vestigingsplaats] op industrieterrein “ [naam] ” op de [adres] thv het bedrijf [bedrijf 1] BV

19.21

uur Vertrek [vestigingsplaats]

20.36

uur Aankomst met stop A12 Texaco tankstation “Knorrestein” thv Zoetermeer

Woensdag 23 september 2015
06.13 uur Vertrek A12 Texaco tankstation “Knorrestein”

06.39

uur Aankomst met stop Maasdijk op industrieterrein “Coldenhoven” op de Tranportweg 2 thv het bedrijf “Post – Kogeko Transportgroep”

10.07

uur Vertrek Maasdijk

10.19

uur Aankomst met stop Stena Line Hoek van Holland

11.17

uur Geen GPS fixen / trekker en oplegger kennelijk aan boord van de boot Hoek van Holland – Harwich

21.01

uur Aankomst en vertrek trekker en oplegger Harwich CO12 / Harwich international Ferry Terminal

Donderdag 24 september 2015
01.14 uur Aankomst en stop trekker en oplegger [adres]

Zaterdag 26 september 2015

11.21

uur Vertrek trekker / oplegger is afgekoppeld

11.43

uur Aankomst trekker [adres] / woonadres [medeverdachte 1]

Donderdag 24 tot en met maandag 28 september 2015
De oplegger is van 24 tot en met 28 september 2015 geparkeerd in Bristol. De trekker is tot 26 september 2015 geparkeerd in Bristol waarna deze tot 28 september 2015 geparkeerd is bij het woonadres van [medeverdachte 1] . Op 28 september 2015 omstreeks 16.37 uur vertrekt de trekker vanaf het woonadres van [medeverdachte 1] om de oplegger aan te koppelen.

Observatie bij de loods op dinsdag 22 september 2015
De truck en oplegger zijn op 22 en 23 september 2015 in Nederland continue onder observatie genomen.

Waargenomen wordt dat de truck met oplegger op 22 september 2015 omstreeks 17.19 uur het bedrijf [bedrijf 1] aan de [adres] te [vestigingsplaats] binnen gaat via de geopende roldeur. 61

Omstreeks 18.07 uur rijdt de witte Renault Kangoo met kenteken [kenteken] het pand van [bedrijf 1] binnen. Dit voertuig staat op naam van [verdachte] . Omstreeks 18.48 uur parkeert een rode Renault Twingo met kenteken [kenteken] bij het pand van [bedrijf 1] . Deze auto staat op naam van [bedrijf 3] .

Om 19.27 uur wordt er ingebeld naar het telefoonnummer van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] ) waarbij de zendmast aan de [adres] te [vestigingsplaats] wordt aangestraald, in de nabijheid van [bedrijf 1] . De gebruiker neemt op en noemt zich [verdachte] .62

Gedurende de aanwezigheid van de truck met oplegger in Nederland op 22 en 23 september 2015 worden geen laad- en losmomenten waargenomen. Het enige moment waarop dit eventueel wel plaats heeft kunnen vinden is het moment dat de truck met oplegger in het bedrijfspand van [bedrijf 1] aan de [adres] te [vestigingsplaats] stond.63

SMS verkeer tussen [medeverdachte 1] en [verdachte] op woensdag 23 september 2015
Op 23 september 2015 vindt SMS contact plaats tussen de telefoonnummers van [medeverdachte 1] (eindigend op [telefoonnummer] ) en [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] ):

21:08 uur [medeverdachte 1] naar [verdachte] : For got to tex you made boat and off now on way mate.

21:09 uur [verdachte] naar [medeverdachte 1] : Oke mate.64

Week 3: 28 september tot en met 4 oktober 2015

Bakengegevens van 28 september tot en met 4 oktober 2015 65 66

Maandag 28 september 2015
16.37 uur Vertrek trekker vanaf [adres] (de rechtbank begrijpt: [adres] / woonadres [medeverdachte 1] )

16.50

uur Aankomst [adres] / parkeerplaats oplegger

16.51

uur Vertrek trekker en oplegger vanaf [adres]

21.12

uur Aankomst trekker en oplegger Euro Tunnel Service Station Folkstone

Dinsdag 29 september 2015
00.31 uur Aankomst en vertrek trekker en oplegger Calais / Eurotunnel

01.30

uur Grensovergang Frankrijk – België

03.49

uur Grensovergang België – Nederland

05.02

uur Aankomst met stop in Lopik op industrieterrein “De Copen” op de Copenweg thv het bedrijf garage Schouten Polsbroek BV

15.27

uur Vertrek Lopik industrieterrein “De Copen”

16.18

uur Aankomst met stop Total tankstation A1 ter hoogte van Terschuur

17.38

uur Vertrek Total tankstation

17.48

uur Aankomst met stop [vestigingsplaats] op industrieterrein “ [naam] ” op de [adres] thv het bedrijf [bedrijf 1] BV

19.05

uur Vertrek [vestigingsplaats]

20.24

uur Aankomst met stop A12 Texaco tankstation “Knorrestein” thv Zoetermeer

Woensdag 30 september 2015
06.00 uur Vertrek A12 Texaco tankstation “Knorrestein”

06.28

uur Aankomst met stop Maasdijk op industrieterrein “Coldenhoven” op de Transportweg 2 thv het bedrijf “Post – Kogeko Transportgroep”

08.34

uur Vertrek Maasdijk

08.49

uur Aankomst met stop Stena Line Hoek van Holland

11.04

uur Geen GPS fixen / trekker en oplegger kennelijk aan boord van de boot Hoek van Holland – Harwich

21.51

uur Aankomst en vertrek trekker en oplegger Harwich CO12 / Harwich international Ferry Terminal

Donderdag 1 oktober 2015
01.42 uur Aankomst en stop trekker en oplegger [adres]

06.18

uur Vertrek trekker / oplegger is afgekoppeld

06.30

uur Aankomst trekker [adres] / woonadres [medeverdachte 1]

Donderdag 1 tot en met maandag 5 oktober 2015
De trekker en de oplegger zijn tot en met 5 oktober 2015 geparkeerd op voornoemde adressen. Op 5 oktober 2015 omstreeks 16.39 uur vertrekt de trekker vanaf het woonadres van [medeverdachte 1] om de oplegger aan te koppelen.

Observatie bij de loods op dinsdag 29 september 2015
Op 29 september 2015 zijn de truck en oplegger geobserveerd.67 Door het observatieteam wordt het volgende waargenomen:

17.01

uur De witte Audi met kenteken [kenteken] arriveert bij de loods aan de [adres] te [vestigingsplaats] .68

17.48

uur De witte Renault Kangoo met kenteken [kenteken] arriveert bij [bedrijf 1] te [vestigingsplaats] . De gearriveerde truck, oplegger en Renault Kangoo rijden de loods binnen.69

18.22

uur Een Kia Picanto arriveert bij de loods. De bestuurder stapt uit en wordt herkend als [verdachte] . [verdachte] draagt een rugzak over zijn rechterschouder en loopt daarmee de loods binnen.

19.05

uur De truck en oplegger verlaten de loods.70

19.30

uur De Renault Kangoo en de Kia Picanto vertrekken vanuit en bij de loods.71

OVC-opname van dinsdag 29 september 2015
Op de OVC-opname in de oplegger van 29 september 2015 zijn vanaf 17.40 uur metaalgeluiden hoorbaar. In een periode van ongeveer een half uur zijn in de oplegger geluiden hoorbaar die sterk lijken op het gebruik van spanbanden met ratels. Vanaf 18.10 uur zijn onderscheidende stemmen te horen die onderling Nederlands spreken. Vervolgens is een geluid als van gereedschap, mogelijk een ratelsleutel, hoorbaar. Om 18.12 uur komt er een Engels sprekende stem (stem 1) bij die vertelt dat hij ‘het’ er lastig uit kreeg vorige week. Tussen 18.13 uur en 18.40 uur is een flink aantal harde klappen te horen dat doet denken aan grote holle metalen voorwerpen.72

SMS verkeer tussen [medeverdachte 1] en [verdachte] op woensdag 30 september 2015
Op 30 september 2015 vindt SMS contact plaats van het telefoonnummer van [medeverdachte 1] (eindigend op [telefoonnummer] ) naar dat van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] ):

21:27 uur: For got to tex you made boat and off now and on way mate.73

Week 4: 5 tot en met 11 oktober 2015

Bakengegevens van 5 tot en met 11 oktober 2015 74 75

Maandag 5 oktober 2015
16.39 uur Vertrek trekker vanaf [adres] / woonadres [medeverdachte 1]

16.52

uur Aankomst trekker [adres] / parkeerplaats oplegger

16.57

uur Vertrek trekker en oplegger [adres]

20.59

uur Aankomst trekker en oplegger Freight Departure Road Folkstone / Eurotunnel

22.31

uur Aankomst en vertrek trekker en oplegger vanaf Calais

23.29

uur Grensovergang Frankrijk – België

Dinsdag 6 oktober 2015
01.44 uur Aankomst trekker en oplegger truckstop Total Minderhout Achterhaard 38 in Hoogstraten, gelegen aan de E19 Antwerpen – Breda

10.52

uur Vertrek trekker en oplegger truckstop Total Minderhout

11.25

uur Grensovergang Hazeldonk België – Nederland

13.51

uur Aankomst met stop Total tankstation A1 ter hoogte van Terschuur

17.34

uur Vertrek Total tankstation

17.43

uur Aankomst met stop [vestigingsplaats] op industrieterrein “ [naam] ” op de [adres] thv het bedrijf [bedrijf 1] BV

18.58

uur Vertrek [vestigingsplaats]

20.14

uur Aankomst met stop A12 Texaco tankstation “Knorrestein” thv Zoetermeer

Woensdag 7 oktober 2015
06.00 uur Vertrek A12 Texaco tankstation “Knorrestein”

06.26

uur Aankomst met stop Maasdijk op industrieterrein “Coldenhoven” op de Transportweg 2 thv het bedrijf “Post – Kogeko Transportgroep”

08.43

uur Vertrek Maasdijk

09.03

uur Aankomst met stop Stena Line Hoek van Holland

10.45

uur Geen GPS fixen / trekker en oplegger kennelijk aan boord van de boot Hoek van Holland – Harwich.

20.50

uur Aankomst en vertrek trekker en oplegger Harwich

Donderdag 8 oktober 2015
00.46 uur Aankomst en stop trekker en oplegger [adres]

14.20

uur Vertrek trekker / oplegger blijft achter

14.30

uur Aankomst trekker [adres] / woonadres [medeverdachte 1]

Donderdag 8 tot en met maandag 12 oktober 2015
De trekker en de oplegger zijn tot en met 12 oktober 2015 geparkeerd op voornoemde adressen. Op 12 oktober 2015 omstreeks 16:33 uur vertrekt de trekker vanaf het woonadres van [medeverdachte 1] om de oplegger aan te koppelen.

Observatie bij de loods op dinsdag 6 oktober 2015
Op 6 oktober 2015 deed het observatieteam de volgende waarnemingen:76

17.21

uur [medeverdachte 3] loopt naar de Renault Kangoo met kenteken [kenteken] op de parkeerplaats in de directe omgeving van de [adres] te [woonplaats] (zijnde het woonadres van [medeverdachte 3]77).

17.22

uur De Renault Kangoo rijdt de parkeerplaats af.

17.45

uur De roldeur van de loods aan de [adres] staat open. [medeverdachte 3] loopt in de loods. De Daf met kenteken [kenteken] , met daarachter de oplegger, staat in de loods. Voor de loods staat de Audi met kenteken [kenteken] geparkeerd.

17.46

uur [medeverdachte 3] betreedt de portocabin in de loods.

17.50

uur Man 1, die sterke gelijkenis vertoont met [medeverdachte 1] , verlaat de portocabin.78

18.37

uur De Renault Twingo met kenteken [kenteken] parkeert voor de loods. [verdachte] stapt uit en pakt een rugzak uit de kofferbak. Hij betreedt de loods.

18.59

uur De vrachtwagen met oplegger verlaat de loods.

19.21

uur De Audi rijdt weg.

19.28

uur [verdachte] verlaat de loods met de rugzak. Hij zet de rugzak in de kofferbak van de Twingo. De Twingo rijdt weg.

19.29

uur De Renault Kangoo rijdt de loods uit.

19.31

uur Een Citroen C5 met van kenteken [kenteken] verlaat de loods.

19.45

uur De Renault Kangoo wordt geparkeerd in de [adres] te [woonplaats] .

19.47

uur [medeverdachte 3] schuift de deur van de Renault Kangoo open en pakt een gevulde blauwe Albert Heijn tas uit de Kangoo. [medeverdachte 3] betreedt met de Albert Heijn tas de woning aan de [adres] in [woonplaats] .

19.50

uur [medeverdachte 3] stapt als bestuurder in de Renault Kangoo en rijdt weg.79

De [adres] in [woonplaats] is het adres van [medeverdachte 7] , de moeder van [medeverdachte 3] en de zus van [medeverdachte 5] .80

OVC-opname van dinsdag 6 oktober 2015
Op de OVC-opname in de oplegger van 6 oktober 2015 zijn tussen 17.59 uur en 18.44 uur metaalgeluiden en geratel (mogelijk van spanbanden) te horen. Stem 1, hoorbaar op de OVC‑opname van 29 september 2015, is weer te horen.81

Telecomanalyse van dinsdag 6 oktober 2015
De telefoonnummers van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] ), van [medeverdachte 3] (eindigend op [telefoonnummer] ) en van [medeverdachte 1] (eindigend op [telefoonnummer] ) straalden op dinsdag 6 oktober 2015 tussen 18.10 uur en 19.10 uur zendmasten in [vestigingsplaats] aan die zich bevinden in de directe nabijheid van de loods van [bedrijf 1] .82

Controle KMAR van de truck en oplegger op woensdag 7 oktober 2015
Op 7 oktober 2015 vond op het haventerrein in Hoek van Holland een controle plaats door de Koninklijke Marechaussee. De vrachtwagen met kenteken [kenteken] en de oplegger met kenteken [kenteken] werden gecontroleerd. De chauffeur, [medeverdachte 1] , opende de deuren van de oplegger. In de oplegger lag een rol staal van ongeveer 150 centimeter hoog met spanbanden er omheen. Verder was er niets in de oplegger aanwezig.83

Week 5: 12 tot en met 18 oktober 2015

Bakengegevens van 12 tot en met 18 oktober 2015 84 85
Maandag 12 oktober 2015
16.33 uur Vertrek trekker vanaf [adres] / woonadres [medeverdachte 1] .

16.45

uur Aankomst trekker [adres] / parkeerplaats oplegger

16.55

uur Vertrek trekker en oplegger [adres]

20.57

uur Aankomst trekker en oplegger Freight Departure Road Folkstone / Eurotunnel

23.26

uur Aankomst en vertrek trekker en oplegger vanaf Calais

Dinsdag 13 oktober 2015
00.11 uur Grensovergang Frankrijk – België

02.31

uur Grensovergang Hazeldonk België – Nederland

03.36

uur Aankomst met stop in Lopik op industrieterrein “De Copen” op de Copenweg thv het bedrijf garage Schouten Polsbroek BV

15.15

uur Vertrek Lopik

15.59

uur Aankomst met stop Total tankstation A1 ter hoogte van Terschuur

17.09

uur Vertrek Total tankstation

17.21

uur Aankomst met stop [vestigingsplaats] op industrieterrein “ [naam] ” op de [adres] thv het bedrijf [bedrijf 1] BV

19.20

uur Vertrek [vestigingsplaats]

20.33

uur Aankomst met stop A12 Texaco tankstation “Knorrestein” thv Zoetermeer

Woensdag 14 oktober 2015
06.06 uur Vertrek A12 Texaco tankstation “Knorrestein”

06.31

uur Aankomst met stop Maasdijk op industrieterrein “Coldenhoven” op de Transportweg 2 thv het bedrijf “Post – Kogeko Transportgroep”

08.52

uur Vertrek Maasdijk

09.02

uur Aankomst Stena Line Hoek van Holland

11.11

uur Geen GPS fixen / trekker en oplegger kennelijk aan boord van de boot Hoek van Holland – Harwich

21.40

uur Aankomst en vertrek trekker en oplegger Harwich CO12 / Harwich international Ferry Terminal

Donderdag 15 oktober 2015
01.45 uur Aankomst en stop trekker en oplegger [adres] . Oplegger blijft achter. Aankomst trekker [adres] / woonplaats [medeverdachte 1] .

Donderdag 15 tot en met maandag 19 oktober 2015
De trekker en de oplegger zijn tot en met 19 oktober 2015 geparkeerd op voornoemde adressen. Op 19 oktober 2015 omstreeks 15:41 uur vertrekt de trekker vanaf het woonadres van [medeverdachte 1] om de oplegger aan te koppelen.

Observatie bij de loods op dinsdag 13 oktober 2015
Op 13 oktober 2015 deed het observatieteam de volgende waarnemingen:86

17.35

uur De Audi met kenteken [kenteken] parkeert in de directe omgeving van [bedrijf 1] . Een onbekende man (man 1) stapt uit de Audi. Man 1 pakt een zwarte tas uit de achterbak en betreedt [bedrijf 1] .

17.44

uur De Renault Kangoo met kenteken [kenteken] rijdt met [medeverdachte 3] als bestuurder [bedrijf 1] binnen.

17.48

uur Man 1 sluit de roldeur van [bedrijf 1] gebruikmakend van een afstandsbediening.

18.28

uur De Renault Twingo met kenteken [kenteken] parkeert in de directe omgeving van [bedrijf 1] . [verdachte] stapt uit de Twingo en pakt een donkerkleurige rugzak uit de achterbak. [verdachte] betreedt [bedrijf 1] .87

19.18

uur De roldeur van [bedrijf 1] gaat open.

19.19

uur De Daf 105 met oplegger verlaat [bedrijf 1] en rijdt weg.

19.28

uur [verdachte] verlaat [bedrijf 1] . [verdachte] legt de rugzak in de achterbak van de Twingo.

19.30

uur [medeverdachte 3] verlaat [bedrijf 1] en rijdt weg als bestuurder van de Renault Kangoo.

19.31

uur [verdachte] stapt als bestuurder in de Twingo en rijdt weg.

19.37

uur Man 1 verlaat [bedrijf 1] en legt de tas in de Audi. Man 1 stapt als bestuurder in de Audi en rijdt weg.

19.40

uur Een onbekende man (man 2) sluit de roldeur.

19.45

uur De Citroën C5 met kenteken [kenteken] verlaat [bedrijf 1] en rijdt weg.

19.49

uur De Renault Kangoo parkeert in de directe omgeving van [adres] .

19.50

uur [medeverdachte 3] stapt uit de Renault Kangoo en loopt weg met in zijn linkerhand een Jumbo boodschappentas. [medeverdachte 3] klopt op het raam van [adres] .

19.51

uur [medeverdachte 3] betreedt [adres] .

19.54

uur [medeverdachte 3] verlaat [adres] en loopt weg.88

OVC-opname van dinsdag 13 oktober 2015
De OVC-opname in de oplegger van 13 oktober 2015 bestaat uit metaalgeluiden, geluiden van het in de oplegger lopen door een persoon en geratel van mogelijk spanbanden. In grote lijnen komt deze OVC-opname overeen met de opnamen van 29 september 2015 en 6 oktober 2015. Stem 1, hoorbaar op de eerdere OVC-opnamen, is weer te horen.89

Ook wordt om 18.28 - 18.29 uur gehoord dat wordt gezegd:
You just give it a (…) bang (stem 1)

It’s stucked (fonetisch)

Yeah, it is stucked a bit (fonetisch, stem 1)

And give it, give it a (…) I thoughed

Wil jij em ff recht doen (…)

(…) Opengemaakt 90

Telecomanalyse van dinsdag 13 oktober 2015

De telefoonnummers van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] ), van [medeverdachte 3] (eindigend op [telefoonnummer] ) en van [medeverdachte 1] (eindigend op [telefoonnummer] ) straalden op dinsdag 13 oktober 2015 tussen 17.45 uur en 19.30 uur zendmasten in [vestigingsplaats] aan die zich bevinden in de directe nabijheid van de loods van [bedrijf 1] .91

Betreden oplegger op woensdag 14 oktober 2015
Op 14 oktober 2015 hebben verbalisanten de oplegger heimelijk betreden. In de oplegger is een rol staal aangetroffen. Op de rol staal en de zijkanten daarvan is roest waargenomen. Ook stonden er afdrukken van spanbanden op de rol op andere plekken dan waar op dat moment de spanbanden waren bevestigd. Het leek alsof de rol staal al gedurende langere tijd in de oplegger aanwezig was en na plaatsing niet meer was in- of uitgeladen. Op de rol staal zaten stickers met daarop de naam [bedrijf 6] , barcodes en letter- en cijfercodes, alsmede het gewicht van de rol. De rol staal is door de verbalisanten voorzien van drie merktekens.92

Op basis van de gebezigde bewijsmiddelen – te weten de foto van het op 14 oktober 2015 aangebrachte merkteken (p. 530) en het geverbaliseerde over het op 10 november 2015 aangetroffen merkteken op de rol staal (p. 852; hiervoor weergegeven) – stelt de rechtbank vast dat sprake is van een soortgelijk merkteken, bestaande uit twee horizontale strepen die in het midden worden gekruist door drie verticale strepen.

Week 6: 19 tot en met 24 oktober 2015

Bakengegevens van 19 tot en met 24 oktober 2015 93 94
Op 21 oktober 2015 is het baken verwijderd uit de trekker.95

Maandag 19 oktober 2015
15.41 uur Vertrek trekker [kenteken] vanaf [adres]

(de rechtbank begrijpt: [adres] / woonadres [medeverdachte 1] )

16.01

uur Vertrek trekker en oplegger [adres] / parkeerplaats oplegger

19.58

uur Aankomst trekker en oplegger Euro Tunnel Service Station Folkstone

Dinsdag 20 oktober 2015
00.43 uur Aankomst en vertrek trekker en oplegger Calais / Eurotunnel

01.31

uur Grensovergang Frankrijk – België

13:03 uur Grensovergang België – Nederland

14.21

uur Aankomst met stop Total tankstation A1 ter hoogte van Terschuur

17.13

uur Vertrek Total tankstation

17.27

uur Aankomst met stop [vestigingsplaats] op industrieterrein “ [naam] ” op de [adres] thv het bedrijf [bedrijf 1] BV

19.45

uur Vertrek [vestigingsplaats]

21.05

uur Aankomst met stop A12 Texaco tankstation “Knorrestein” thv Zoetermeer

Woensdag 21 oktober 2015

06.12

uur Vertrek A12 Texaco tankstation “Knorrestein”

06.39

uur Aankomst met stop Maasdijk op industrieterrein “Coldenhoven” op de Transportweg 2 thv het bedrijf “Post – Kogeko Transportgroep”

09.18

uur Vertrek Maasdijk

09.44

uur Aankomst met stop Stena Line Hoek van Holland

12.41

uur Geen GPS fixen / oplegger kennelijk aan boord van de boot Hoek van Holland – Harwich

20.58

uur Aankomst en vertrek oplegger Harwich

Donderdag 22 oktober 2015

01.02

uur Aankomst oplegger [adres]

Donderdag 22 tot en met zondag 25 oktober 2015
De oplegger heeft tot en met 25 oktober 2015 geparkeerd gestaan op voornoemd adres. Op 25 oktober 2015 omstreeks 13.38 uur vertrekt de oplegger vanaf Bristol.

Observatie bij de loods op dinsdag 20 oktober 2015
Op 20 oktober 2015 deed het observatieteam de volgende waarnemingen:96

16.56

uur De Audi met kenteken [kenteken] parkeert in de directe omgeving van de [adres] . Een onbekende man (man 1) is de bestuurder van de Audi.

17.21

uur De Daf met kenteken [kenteken] met daarachter de oplegger met kenteken [kenteken] komt aanrijden met [medeverdachte 1] als bestuurder.

17.26

uur De Daf parkeert in de loods aan de [adres] .

18.07

uur De Renault Kangoo met kenteken [kenteken] komt aanrijden en stopt in de directe omgeving van de [adres] .

18.22

uur Een zwarte Ford Ka stopt in de directe omgeving van de [adres] Een man, welke sterke gelijkenis vertoont met [verdachte] , (man 2) stapt uit. Man 2 pakt een zwarte rugzak uit de kofferbak en loopt het terrein op behorende bij [adres] met de rugzak om zijn schouder.

19.54

uur De Daf rijdt de loods uit.

19.56

uur Man 2 stapt als bestuurder in de Ford Ka.

19.57

uur De Renault Kangoo en de Ford Ka rijden weg.

20.10

uur De Audi rijdt weg.

21.00

uur De Audi rijdt een parkeergarage in aan de [adres] te [woonplaats] .97

21.08

uur Man 1 loopt met een volle zwarte tas in zijn rechterhand op de [adres] te [woonplaats] .

21.10

uur Man 1 betreedt de [adres] te [woonplaats] .98

[medeverdachte 2] is woonachtig op het adres [adres] te [woonplaats] .99

OVC-opname van dinsdag 20 oktober 2015
Op de OVC-opname in de oplegger van 20 oktober 2015 zijn tussen 18.18 uur en 19.40 uur geluiden te horen van handelingen met metaal, een persoon in de oplegger en geluiden die er op wijzen dat er mogelijk iets wordt losgemaakt of dat er met (ratel)spanbanden wordt gewerkt. Stem 1, hoorbaar op de eerdere OVC-opnamen, is weer te horen.

Ook wordt gehoord dat om 19.43 uur wordt gezegd:

[medeverdachte 1] , [medeverdachte 1] boy (fon)

[medeverdachte 1] , do you (…) 100

Telecomanalyse van dinsdag 20 oktober 2015

De telefoonnummers van [medeverdachte 1] (eindigend op [telefoonnummer] ), van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] ), van [medeverdachte 3] (eindigend op [telefoonnummer] ) en van [medeverdachte 4] (eindigend op [telefoonnummer] en [telefoonnummer] ) straalden op dinsdag 20 oktober 2015 tussen 17.41 uur en 18.59 uur zendmasten in [vestigingsplaats] aan, die zich bevinden in de directe nabijheid van de loods van [bedrijf 1] .101

Week 7: 25 oktober tot en met 1 november 2015

Bakengegevens van 25 oktober tot en met 1 november 2015 102 103

Zondag 25 oktober 2015
13.38 uur Vertrek oplegger vanaf [adres]

17.39

uur Aankomst oplegger Euro Tunnel Service Station Folkstone

18.28

uur Aankomst en vertrek Calais / Eurotunnel

19.18

uur Grensovergang Frankrijk – België

21.45

uur Grensovergang België – Nederland

22:52 uur Aankomst met stop in Lopik op industrieterrein “De Copen” op de Copenweg thv het bedrijf garage Schouten Polsbroek BV

Maandag 26 oktober 2015
14:15 uur Vertrek Lopik

14.57

uur Aankomst Shell De Slaag A1 thv Hoogland

Dinsdag 27 oktober 2015
09:24 uur Vertrek Shell Hoogland

10.54

uur Aankomst met stop Total tankstation A1 ter hoogte van Terschuur

17.11

uur Vertrek Total tankstation

17.33

uur Aankomst met stop [vestigingsplaats] op industrieterrein “ [naam] ” op de [adres] thv het bedrijf [bedrijf 1] BV

19.01

uur Vertrek [vestigingsplaats]

20.13

uur Aankomst met stop A12 Texaco tankstation “Knorrestein” thv Zoetermeer

Woensdag 28 oktober 2015
06.04 uur Vertrek A12 Texaco tankstation “Knorrestein”

06.24

uur Aankomst met stop Maasdijk op industrieterrein “Coldenhoven” op de Transportweg 2 thv het bedrijf “Post – Kogeko Transportgroep”

09.30

uur Vertrek Maasdijk

09.53

uur Aankomst met stop Stena Line Hoek van Holland

11.03

uur Geen GPS fixen / oplegger kennelijk aan boord van de boot Hoek van Holland – Harwich.

21.20

uur Aankomst en vertrek oplegger Harwich

Donderdag 29 oktober 2015
01.13 uur Aankomst oplegger [adres]

Donderdag 29 oktober tot en met maandag 2 november 2015

De oplegger heeft tot en met 2 november 2015 geparkeerd gestaan op voornoemd adres. Op 2 november 2015 omstreeks 16.10 uur vertrekt de oplegger vanaf Bristol.

Ontmoeting [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] op maandag 26 oktober 2015
Op 26 oktober 2015 vond het volgende SMS contact plaats tussen het telefoonnummer van [medeverdachte 1] (eindigend op [telefoonnummer] ) en het telefoonnummer van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] ):104

[verdachte] : “can you morrow stop at service we first met for the other”

[medeverdachte 1] : “Ok no prob i park there later tonight when fin here”

[medeverdachte 1] : “wat time morro mate”

[verdachte] : “is all day here so tex when yourf avalabaile”

(…)

[verdachte] : ‘Youre already over there mate”

[medeverdachte 1] : “Yes mate”

[verdachte] : “He is coming within an hour”

De truck met oplegger is vervolgens bij Shell “De Slaag” aan de A1 bij Hoogland onder observatie genomen:

16.50

uur Op een parkeerstrook gelegen achter het tankstation staat de vrachtwagen met de oplegger geparkeerd.

17.06

uur [medeverdachte 1] komt uit de richting van het tankstation aanlopen, hij opent het bestuurdersportier van de trekker en stapt in.105

17.56

uur Een Mercedes met kenteken [kenteken] komt aanrijden en parkeert achter het tankstation. De bestuurder stapt uit en loopt naar de trekker met oplegger. Enkele seconden later gaat de cabineverlichting van de trekker aan.

18.21

uur Het bestuurdersportier wordt geopend.

18.25

uur Een man loopt uit de richting van de trekker in de richting van de Mercedes. De man stapt in de Mercedes en rijdt weg in de richting van de A1.106

18.36

uur De Mercedes rijdt naar de [adres] te [woonplaats] . De Mercedes komt tot stilstand ter hoogte van nr. [nummer] .107

Bij een uitgaand gesprek op 26 oktober 2015 omstreeks 18.29 uur straalt de telefoon van [medeverdachte 6] (eindigend op [telefoonnummer] ) zendmasten aan waaruit blijkt dat hij zich verplaatst vanaf de A1 naar de [adres] te [woonplaats] .108

[medeverdachte 6] is woonachtig op het adres [adres] te [woonplaats] .109 De Mercedes met kenteken [kenteken] is bij de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 6] op 10 november 2015 aangetroffen en in beslag genomen.110 [medeverdachte 6] heeft verklaard de eigenaar te zijn van deze auto.111

Telecomanalyse van dinsdag 27 oktober 2015
De telefoonnummers van [medeverdachte 1] (eindigend [telefoonnummer] )112, van [medeverdachte 4] (eindigend op [telefoonnummer] en [telefoonnummer] ), van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] en [telefoonnummer] )113 en van [medeverdachte 3] (eindigend op [telefoonnummer] )114 straalden op dinsdag 27 oktober 2015 tussen 17.30 uur en 19.00 uur zendmasten in [vestigingsplaats] aan, die zich bevinden in de directe nabijheid van de loods van [bedrijf 1] .

Week 8: 2 tot en met 8 november 2015

Bakengegevens van 2 tot en met 8 november 2015 115 116

Maandag 2 november 2015
16.10 uur Vertrek oplegger vanaf [adres]

20.06

uur Aankomst oplegger Euro Tunnel Service Station Folkstone

21.31

uur Aankomst en vertrek Calais

22.29

uur Grensovergang Frankrijk – België

Dinsdag 3 november 2015
10.17 uur Grensovergang België – Nederland

11.45

uur Aankomst Shell De Slaag A1 te Hoogland

11.54

uur Vertrek Shell Hoogland

13.08

uur Aankomst met stop Total tankstation A1 ter hoogte van Terschuur

16.49

uur Vertrek Total tankstation

17.17

uur Aankomst met stop [vestigingsplaats] op industrieterrein “ [naam] ” op de [adres] thv het bedrijf [bedrijf 1] BV

19.02

uur Vertrek [vestigingsplaats]

20.14

uur Aankomst met stop A12 Texaco tankstation “Knorrestein” thv Zoetermeer

Woensdag 4 november 2015
06.02 uur Vertrek A12 Texaco tankstation “Knorrestein”

06.24

uur Aankomst met stop Maasdijk op industrieterrein “Coldenhoven” op de Transportweg 2 thv het bedrijf “Post – Kogeko Transportgroep”

09.33

uur Vertrek Maasdijk

09.44

uur Aankomst met stop Stena Line Hoek van Holland

11.03

uur Geen GPS fixen / oplegger kennelijk aan boord van de boot Hoek van Holland – Harwich

20.53

uur Aankomst en vertrek oplegger Harwich

Donderdag 5 november 2015
00.58 uur Aankomst oplegger [adres]

Donderdag 5 tot en met maandag 9 november 2015
De oplegger heeft tot en met 9 november 2015 geparkeerd gestaan op voornoemd adres. Op 9 november 2015 omstreeks 15.52 uur vertrekt de oplegger vanaf Bristol.

Ontmoeting [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] op dinsdag 3 november 2015
Op 3 november 2015 vond het volgende telefoongesprek plaats tussen het telefoonnummer van [medeverdachte 1] (eindigend op [telefoonnummer] ) en het telefoonnummer van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] ):117

[medeverdachte 1] : Mate!

[verdachte] : Hey wait over there, by the other services

[medeverdachte 1] : Jeh jeh just before… ehm

[verdachte] : Ja, Palmpol it’s called … just before [vestigingsplaats] the services station… mate?

[medeverdachte 1] : Jeh, jeh

[verdachte] : Oke wait over there, he is coming for you

[medeverdachte 1] : He is coming (ntv) for jey?

[verdachte] : Jeh he is coming to you

[medeverdachte 1] : He is coming over?

[verdachte] : Yeh Yeh

[medeverdachte 1] : Oke

Naar aanleiding hiervan is een observatie is ingesteld op het parkeerterrein achter het Total tankstation “Palmpol” aan de A1-Terschuur.

Verbalisanten zagen de vrachtwagen met kenteken [kenteken] en de oplegger met kenteken [kenteken] geparkeerd staan. Iemand zat aan de bestuurderszijde in de cabine van de vrachtwagen. Omstreeks 15.32 uur kwam de Mercedes met kenteken [kenteken] aanrijden. De Mercedes werd geparkeerd en [medeverdachte 6] stapte uit. Hij liep vanaf zijn auto direct richting de vrachtwagen, opende de deur van de cabine aan de passagierszijde en stapte in. Omstreeks 15.46 uur verliet [medeverdachte 6] de cabine van de vrachtwagen, liep naar de Mercedes, stapte in en reed weg.118

Het telefoonnummer van [medeverdachte 6] (eindigend op [telefoonnummer] ) straalde op 3 november 2015 tussen 15.32 uur en 15.42 uur bij drie belcontacten de zendmast Next to Texaco A1 parkeerplaats Palmpol in Terschuur aan.119

[medeverdachte 1] heeft verklaard [medeverdachte 6] twee keer te hebben ontmoet in zijn vrachtwagen.120

OVC-opname van dinsdag 3 november 2015
Op de OVC-opname in de oplegger van 3 november 2015 zijn tussen 17.17 uur en 19.02 uur te horen metaalgeluiden, loopgeluiden en spanbandgeluiden.121 Ook is te horen dat om 18.29 uur gezegd wordt “gaat het lukken, jawel he?” en “krijg je hem nou dicht of niet”.122

Telecomanalyse van dinsdag 3 november 2015

De telefoonnummers van [medeverdachte 1] (eindigend op [telefoonnummer] ), van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] ) en van [medeverdachte 3] (eindigend op [telefoonnummer] ) straalden op dinsdag 3 november 2015 tussen 17.29 uur en 19.00 uur zendmasten aan in [vestigingsplaats] , die zich bevinden in de directe nabijheid van de loods van [bedrijf 1] .123

Observatie [medeverdachte 1] in Engeland op 4 en 5 november 2015
Door de Engelse politie zijn op 4 en 5 november 2015 observaties verricht vanaf Harwich tot Bristol met betrekking tot de vrachtwagen met oplegger, met kentekens [kenteken] en [kenteken] , en [medeverdachte 1] .

Waargenomen werd dat [medeverdachte 1] op 4 november 2015 met de truck en oplegger vanaf Harwich rechtstreeks naar Bristol reed. Op 5 november 2015 omstreeks 00:00 uur (Engelse tijd) reed [medeverdachte 1] met de vrachtwagen met oplegger het terrein van [adres] op en parkeerde daar. [medeverdachte 1] ging via de achterzijde de oplegger in. Na enige tijd kwam [medeverdachte 1] met een sporttas de oplegger uit. De sporttas leek behoorlijk zwaar omdat [medeverdachte 1] moeite had met het dragen hiervan.124 Hij droeg de sporttas naar zijn eigen auto, die in de directe omgeving van de vrachtwagen geparkeerd stond. Hij legde de sporttas in de achterbak van de auto. [medeverdachte 1] liep vervolgens terug naar de oplegger en ging nogmaals naar binnen. Na enige tijd kwam hij opnieuw met een sporttas uit de oplegger. Weer leek de sporttas behoorlijk zwaar. Ook deze sporttas legde [medeverdachte 1] achterin de auto. Hierna verliet [medeverdachte 1] in zijn auto het terrein.125

Week 9: 9 en 10 november 2015

Bakengegevens van 9 en 10 november 2015 126 127

Maandag 9 november 2015
15.50 uur Vertrek oplegger vanaf [adres]

19.38

uur Aankomst oplegger Euro Tunnel Service Station Folkstone

20.56

uur Aankomst en vertrek Calais / Eurotunnel

Dinsdag 10 november 2015
10.14 uur Grensovergang België – Nederland

12.01

uur Aankomst met stop Total tankstation A1 ter hoogte van Terschuur

17.17

uur Vertrek Total tankstation

17.28

uur Aankomst met stop [vestigingsplaats] op industrieterrein “ [naam] ” op de [adres] thv het bedrijf [bedrijf 1] BV

Observatie bij de loods op dinsdag 10 november 2015
Op 10 november 2015 deed het observatieteam bij de loods van [bedrijf 1] de volgende waarnemingen:128

17.21

uur De Audi met kenteken [kenteken] parkeert in de directe omgeving van [bedrijf 1] . Man 1 stapt uit de Audi, pakt een tas uit de Audi en betreedt de loods.

17.25

uur In de loods staat de Citroën C5 met kenteken [kenteken] geparkeerd.

17.34

uur De Daf met kenteken [kenteken] , met oplegger, rijdt de loods binnen. [medeverdachte 1] stapt uit de Daf. Hij loopt naar de kantine.

17.44

uur [medeverdachte 4] loopt rond in de loods.

17.58

uur De Renault Kangoo met kenteken [kenteken] stopt voor [bedrijf 1] en rijdt de loods binnen. Man 2 stapt uit de Kangoo.

18.25

uur De Peugeot 206 met kenteken [kenteken] stopt voor [bedrijf 1] . Man 3 stapt uit de Peugeot en pakt een rugzak uit de achterbak. Man 3 betreedt [bedrijf 1] .

19.01

uur [medeverdachte 1] , [medeverdachte 4] , man 1, man 2 en man 3 betreden de portocabin.

19.02

uur [medeverdachte 1] en man 3 lopen naar de achterzijde van de Daf.129

19.14

uur [medeverdachte 1] stapt als bestuurder in de Daf.

19.15

uur De Daf rijdt weg.

Ook is tussen 17.25 uur en 19.15 uur waargenomen dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 4] , man 1, man 2 en man 3 meerdere malen heen en weer liepen in de loods.130

OVC-opname van dinsdag 10 november 2015
Op de OVC-opname in de oplegger van 10 november 2015 zijn tussen 17.29 uur en 19.10 uur geluiden te horen van (ratel)spanbanden, zware metaalbonzen, loopgeluiden in de oplegger en meerdere stemmen. Stem 1, hoorbaar op de eerdere OVC-opnamen, is weer te horen.131

Zoals in de bewijsmiddelen reeds is weergegeven, is de loods vervolgens binnengetreden, zijn de verdachten aangehouden en zijn doorzoekingen verricht.

Nader onderzoek met betrekking tot de vrachtwagen, oplegger en overtochten

Aankoop van de vrachtwagen met kenteken [kenteken]
Bij de doorzoeking van de woning van [verdachte] op 10 november 2015 werd administratie aangetroffen van de aankoop van een DAF truck bij [bedrijf 7] BV op naam van [bedrijf 4] van januari 2014.132 Door verkoper [getuige] is verklaard dat hij de truck met kenteken [kenteken] aan [bedrijf 4] heeft verkocht.133 De kopers vertelden hem dat zij op Engeland zouden gaan rijden met de truck. In de administratie van de verkoop van [getuige] is een kopie van het rijbewijs van [medeverdachte 5] aanwezig. Hij verklaart echter dat [medeverdachte 5] niet aanwezig was bij de verkoop134 en herkent [medeverdachte 6]135 als de koper van de truck en [medeverdachte 1]136 als de chauffeur.

Controle van de vrachtwagen en oplegger op 4 november 2014
Op 4 november 2014 is de vrachtwagen met kenteken [kenteken] , bestuurd door [medeverdachte 1] , gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport.137 [medeverdachte 1] verklaarde werkzaam te zijn voor [bedrijf 5] . Volgens de vrachtbrief betrof de lading staal met een gewicht van 18.824 kilogram, afkomstig van [bedrijf 6] [vestigingsplaats] (Verenigd Koninkrijk) en bestemd voor [bedrijf 6] [vestigingsplaats] .138 [medeverdachte 5] is op 19 maart 2015 gehoord. Hij verklaarde directeur te zijn van [bedrijf 4] , handelend onder de naam [bedrijf 5] , en eigenaar van de vrachtwagen.139

De oplegger met kenteken [kenteken] is na de controle losgekoppeld en verder vervoerd door [bedrijf 8] BV.140 De eigenaar, [B] , verklaarde dat dit is gebeurd op verzoek van [medeverdachte 6] .141

De tachograaf in de vachtwagen
In de tachograaf, aanwezig in de cabine van de trekker, werd op 10 november 2015 de bestuurderskaart van [medeverdachte 1] aangetroffen. Hieruit is gebleken dat [medeverdachte 1] over de periode van 3 november 2014 tot en met 10 november 2015 de enige bestuurder is geweest van de vrachtwagen met kenteken [kenteken] . Uit de digitale data werden 40 transporten zichtbaar van Engeland naar Nederland en terug. Deze transporten hadden allemaal hetzelfde patroon: op maandag (incidenteel zondag) vertrek uit Engeland en op woensdag per boot terug naar Harwich. Het patroon van de ritten bleek nagenoeg exact overeen te komen met de bakengegevens van de truck en oplegger van 22 september tot en met 10 november 2015. Bij elk van de 40 geregistreerde transporten heeft de vrachtwagen op dinsdag tussen omstreeks 17.00 en 19.00 uur stil gestaan.142

De vrachtbrief en pakbon in de vrachtwagen en oplegger, aangetroffen op 10 november 2015
In de op 10 november 2015 uit de vrachtwagen in beslag genomen administratie is een vrachtbrief / CMR formulier aangetroffen143, vermeldende onder meer:

 • -

  Afzender: [bedrijf 6] [vestigingsplaats] (NL)

 • -

  Geadresseerde: [bedrijf 6] [vestigingsplaats] (UK)

 • -

  Vervoerder: [bedrijf 5]

 • -

  Opvolgende vervoerder: [bedrijf 1] BV

 • -

  Opdrachtnummer: [nummer]

 • -

  Merken en nummers: [nummer]

 • -

  Gewicht: 18827 144

Op de pakbon / etiket stond hetzelfde LPPM nummer en gewicht vermeld.145

Verschepingen vóór 15 september 2015
Uit gegevens van Stena Line B.V. te Hoek van Holland blijkt dat de vrachtwagen met kenteken [kenteken] , met oplegger, in de periode van maart 2014 tot en met 30 september 2015 bijna wekelijks – buiten de periodes rond de zomervakantie – is verscheept naar Harwich (Verenigd Koningrijk) vanaf Hoek van Holland. De chauffeur betrof telkens [medeverdachte 1] . De lading is – met uitzondering van twee keer – omschreven als: “metal” of “steel coil” of “steel”.146

De verschepingen zijn geboekt door [bedrijf 9] BV.147 [bedrijf 9] heeft de opdracht tot het boeken van overtochten van 1 januari 2015 tot en met augustus 2015 ontvangen via de e-mail, telkens op naam van [medeverdachte 5] van [bedrijf 5] onder vermelding van het telefoonnummer van [verdachte] , eindigend op [telefoonnummer] .148

Gebruik internetdongel bij boekingen vóór 15 september 2015

Kort voor en op het moment van ontvangst van de e‑mails van [medeverdachte 5] door [bedrijf 9] was telkens een Mobiele Internet Modem met telefoonnummer [telefoonnummer] (hierna: de dongel) actief. De dongel straalde voornamelijk de zendmast aan de [adres] in [vestigingsplaats] aan, in de directe omgeving van [bedrijf 3] . Enkele malen werd voorafgaand aan het aanstralen van deze zendmast de mast aan de [adres] in [woonplaats] aangestraald, in de directe omgeving van de woning van [verdachte] .149

Gebruik internetdongel in de periode van september tot en met november 2015
In de periode van 10 september 2015 tot en met 5 november 2015 zijn de verschepingen van de vrachtwagen van Hoek van Holland naar Harwich per e‑mail geboekt voor de ten laste gelegde periode:

- woensdag 16 september 2015, 150

- woensdag 23 september 2015, 151

- woensdag 30 september 2015, 152

- woensdag 7 oktober 2015, 153

- woensdag 14 oktober 2015, 154

- woensdag 21 oktober 2015, 155

- woensdag 28 oktober 2015, 156

- woensdag 4 november 2015, 157

- woensdag 11 november 2015. 158

De inhoud van de e‑mails betrof telkens een boeking voor de overtocht van de vrachtwagen met kenteken [kenteken] van Hoek van Holland naar Harwich met de woensdagmiddagboot waarbij werd vermeld “beladen 16,50 meter”.

Ten tijde van het ontvangen van de e-mails door [bedrijf 9] was de dongel telkens actief en was sprake van dataoverdracht. Hierbij werd telkens, met uitzondering van de hierna te bespreken boeking op 15 oktober 2015, de zendmast [adres] in [vestigingsplaats] aangestraald, gelegen in de directe nabijheid van [bedrijf 3] . Bij het boeken van de overtochten op 16 september,159 23 september,160 30 september,161 14 oktober,162 28 oktober,163 4 november164 en 11 november165 straalden naast de dongel ook één of meerdere telefoons van [verdachte] aan op de zendmast [adres] in [vestigingsplaats] .

Op 15 oktober 2015 werd de overtocht van 21 oktober 2015 geboekt waarbij de zendmast aan de [adres] in [woonplaats] werd aangestraald, gelegen in de directe nabijheid van de woning van [verdachte] . Vervolgens reisden zowel de dongel als de telefoon van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] ) van Vianen naar Bunschoten.166

Op 17 september 2015,167 24 september 2015168 en 1 oktober 2015169 is vlak na het ontvangen van de boekingse-mail een SMS verstuurd van de telefoon van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] ) naar de telefoon van [medeverdachte 1] (eindigend op [telefoonnummer] ) met de tekst: “youre booked mate”.

Op het moment van e‑mailen op 24 oktober 2015, zijnde de boeking van de overtocht op 30 september 2015, wordt waargenomen dat [verdachte] aanwezig is op het bedrijf [bedrijf 3] en dat hij toegang had tot het kantoor waar zich ook een laptop bevond.170

Verder aangetroffen goederen bij de doorzoekingen van de loods en woningen

Inhoud van de rugzak in de loods
In de loods is in het kantoorgedeelte van de portocabin een rugzak met inhoud aangetroffen. In het voorvak van de rugzak zat een factuur van een apotheek en een doosje met medicijnen, beide gericht aan [verdachte] .171

In het hoofdvak van de rugzak werd een zwarte map met administratie en een stapel CMR formulieren, zijnde vrachtbrieven, aangetroffen.172 De inhoud van de administratiemap bestond onder meer uit het volgende:

- een usb stick;173

 • -

  13 stortingsbonnen van stortingen van contante geldbedragen (voor een totaalbedrag van € 42.750,) op de bankrekening van [bedrijf 4] bij de Rabobank met rekeningnummer [rekeningnummer] , waarvan het merendeel is gestort in Vianen;

 • -

  post gericht aan [bedrijf 4] BV;

 • -

  bankafschriften van [bedrijf 4] ;

 • -

  uittreksels van de Kamer van Koophandel van [bedrijf 4] en [bedrijf 1] ;

 • -

  een kopie van het rijbewijs van [medeverdachte 5] ;

 • -

  kopieën van de kentekenbewijzen van de vrachtwagen met kenteken [kenteken] en de oplegger met kenteken [kenteken] ;

 • -

  de aankoopnota van de vrachtwagen met kenteken [kenteken] , bij [bedrijf 10] BV in [vestigingsplaats] ;174

 • -

  een bankpas van de Rabobank op naam van [medeverdachte 5] [bedrijf 4] B.V., betreffende de bankrekening met rekeningnummer [rekeningnummer] ;

 • -

  een bankpas van de ING bank op naam van [bedrijf 11] B.V., betreffende de bankrekening met rekeningnummer [rekeningnummer] ;

 • -

  een KPN dongel;

 • -

  garagerekeningen gericht aan [bedrijf 4] BV, betreffende reparaties, onder andere met vermelding “reparatie [kenteken] ”;

 • -

  8 stortingsbonnen van stortingen van contante geldbedragen (voor een totaalbedrag van € 26.000,-) op de bankrekening van [bedrijf 11] B.V. bij de ING bank met rekeningnummer [rekeningnummer] , waarvan het merendeel is gestort in Vianen.175

[bedrijf 6]
In de rugzak werd ook een laptop aangetroffen.176 Op de laptop stond een bestand genaamd “ [naam] .xlsx” met aanmaakdatum 4 maart 2013. Op het moment van opmaken was als gebruiker (user) “ [medeverdachte 6] ” ingelogd.177

Op de in de rugzak aangetroffen usb-stick werden ook twee bestanden aangetroffen genaamd “ [naam] .xlsx” en “ [naam] .xlsx”, met aanmaakdatum 4 en 5 maart 2013. Blijkens de eigenschappen van deze documenten zijn ze gewijzigd en geprint op 10 november 2015 omstreeks 16.00 uur met gebruikmaking van een computer met het account “ [medeverdachte 6] ”. Tussen 15.30 uur en 16.45 uur straalden zowel de telefoons van [verdachte] (eindigend op [telefoonnummer] en [telefoonnummer] ) als de telefoon van [medeverdachte 6] (eindigend op [telefoonnummer] ) de zendmast aan de [adres] te in [vestigingsplaats] aan.178

Bij de doorzoeking op 10 november 2015 zat op de rol plaatmetaal in de oplegger op zowel de binnen- als de buitenzijde een document geplakt. De documenten op de rol staal waren qua tekst, lay-out en barcodes identiek aan de bestanden aangetroffen op de usb‑stick.179

Op 25 september 2015 is door [bedrijf 6] aangegeven dat zij geen vestiging hebben in Rotterdam. De vrachtwagen met kenteken [kenteken] en de chauffeur [medeverdachte 1] zijn niet bekend bij [bedrijf 6] en de vrachtwagen is ook niet bij hun vestiging in [vestigingsplaats] (Verenigd Koninkrijk) geweest. Ook wordt niet samengewerkt met de bedrijven [bedrijf 4] of [bedrijf 5] . De bijgevoegde pakbon en vrachtbrief van het transport van 4 november 2014 worden niet herkend door [bedrijf 6] . De barcodes zijn onbekend, het genoemde transport van [bedrijf 6] [vestigingsplaats] naar [bedrijf 6] [vestigingsplaats] heeft niet plaatsgevonden, het is onwaarschijnlijk dat de vrachtbrief afkomstig is van de vestiging in Bescot en het bijgevoegde label is niet door [bedrijf 6] geproduceerd.180

Briefje “ [bijnaam 3] ” in de woning van [medeverdachte 2]
In de woning van [medeverdachte 2] aan de [adres] in [woonplaats] is op 10 november 2015, in het tv-meubel in de woonkamer, een stukje papier aangetroffen met de tekst:

[naam]

181

Contante stortingen op 30 september 2015 in Vianen
Eén van de contante stortingsbonnen uit de rugzak betreft een storting van een contant geldbedrag van € 5.000,- op 30 september 2015 in Vianen.182 Deze storting is verricht op de rekening van [bedrijf 4] met de aan deze rekening gekoppelde bankpas, afgegeven op naam van [medeverdachte 5] . Dit is de enige actieve bankpas voor die rekening. Op de camerabeelden van de Rabobank wordt [verdachte] herkend als de persoon die de storting verricht.183

Betalingen aan [medeverdachte 5]
Aan de hand van de bankafschriften van [bedrijf 4] is gebleken dat [medeverdachte 5] maandelijks een betaling van € 1.500,- ontving.184

Op 30 september 2015 om 12:53 uur belde [medeverdachte 5] naar het telefoonnummer van [medeverdachte 6] (eindigend op [telefoonnummer] ). De telefoon werd opgenomen door een man die zich [verdachte] noemde en aan zijn stem werd herkend als [verdachte] :

[verdachte] : met [verdachte]

[medeverdachte 5] : Ja met [medeverdachte 5]

[verdachte] : Hey

[medeverdachte 5] : Had jij het overgemaakt of niet?

[verdachte] : Ja, ja

[medeverdachte 5] : Ja? … oké jongen

[verdachte] : hoi hoi 185

[medeverdachte 5] werd vervolgens om 13:12 uur gebeld door [medeverdachte 3] . [medeverdachte 3] is de schoonvader van [medeverdachte 6] :

[medeverdachte 3] : Jij hebt vanmorgen of net om je geld gevraagd aan iemand!

[medeverdachte 5] : Ja

[medeverdachte 3] : en daar is hij niet zo gelukkig mee dat je dat op zijn privénummer doet.

[medeverdachte 5] : Op zijn privénummer?

[medeverdachte 3] : Hij is des duivels!

[medeverdachte 5] : Wie?

[medeverdachte 3] : Ja wie? … Wie je gebeld hebt natuurlijk!

[medeverdachte 5] : Ja eh [verdachte] heb ik gebeld

[medeverdachte 3] : (stemverheffing) Doet er niet toe, je moet daar niet heen bellen daarvoor.

[medeverdachte 5] : Oh, ik heb niets gezegd hoor!

[medeverdachte 3] : Toch wel schijnbaar hij heeft net een apje gestuurd, hij is des duivels, dan weet je dat vast. 186

[medeverdachte 3] heeft verklaard dat hij een bericht kreeg van [medeverdachte 6] dat [medeverdachte 5] hem niet direct moest benaderen.187

Aantreffen cocaïne in de woning van [medeverdachte 7]

Cocaïne en goederen in de woning
Op 10 november 2015 is ook de woning van [medeverdachte 7] aan de [adres] in [woonplaats] doorzocht. In een kast in de slaapkamer op de eerste verdieping is een plastic tas met daarin twee gesealde pakketten aangetroffen, omwikkeld met bruin tape en “gearceerd” met rood tape.188 In de pakketten zat wit poeder,189 zijnde cocaïne.190

In de slaapkamer op de eerste verdieping lag een grote hoeveelheid sporttassen, een machine voor het vacuüm verpakken van materialen en één sporttas met daarin een aantal rollen tape.191 Op de knop van de vacuümmachine werd door de speurhond de lucht van verdovende middelen herkend. In de achtertuin werd in de vuilcontainer een aantal tassen met verpakkingsmateriaal aangetroffen. Ook hierop gaf de speurhond een positieve melding.192

[medeverdachte 3] heeft verklaard betrokken te zijn geweest bij 10 transporten en verdovende middelen te hebben verpakt.193 Van een vorige keer waren verdovende middelen overgebleven. Hij heeft dat spul tijdelijk ondergebracht bij zijn moeder aan de [adres] in [woonplaats] .194

Tape vergelijkend onderzoek
De tape op de pakketten verdovende middelen van de drie locaties – de oplegger, de Renault Kangoo en de woning van [medeverdachte 7] - is vergeleken met de rollen tape aangetroffen in de sporttas in de woning van [medeverdachte 5] . Zowel de rode als de blauwe tape kwamen wat betreft materiaal, kleur en breedte met elkaar overeen. De soorten tape waren op het oog hetzelfde.195

PGP-telefoons

Op 10 november 2015 zijn bij meerdere doorzoekingen vijf Blackberry telefoons in beslag genomen die waren beveiligd met encryptiesoftware genaamd “Pretty Good Privacy” (PGP).196 De toestellen zijn door het NFI ontgrendeld waardoor de inhoud zichtbaar is geworden.197

Toeschrijving PGP-telefoon aan [medeverdachte 3]
Op 10 november 2015 is in de Renault Kangoo een Blackberry aangetroffen met IMEI-nummer [IMEI-nummer] .198 [medeverdachte 3] heeft verklaard op 10 november 2015 met de Renault Kangoo naar de loods te zijn gekomen199 en in het bezit te zijn geweest van de encryptie telefoon die hierin is aangetroffen.200

Deze telefoon heeft vanaf 25 augustus 2015 tot 10 november 2015 veelvuldig masten aangestraald in de directe nabijheid van:

 • -

  de woning van [medeverdachte 3] in [woonplaats] ;

 • -

  zijn bedrijf in [vestigingsplaats] ;

 • -

  het bedrijf van [medeverdachte 6] , de schoonzoon van [medeverdachte 3] , in [vestigingsplaats] ;

 • -

  [bedrijf 1] in [vestigingsplaats] .201

De PGP-telefoon straalde zendmasten aan in de directe omgeving van [bedrijf 1] op 1, 15 en 22 september, 6, 13, 20 en 27 oktober en 3 november 2015, alle zijnde dinsdagen.202

De gebruiker van de PGP-telefoon noemt zich bij uitgaande berichten [bijnaam 5] .203 [medeverdachte 7] , de moeder van [medeverdachte 3] , heeft verklaard dat [medeverdachte 3] ook wel [bijnaam 5] wordt genoemd.204

Toeschrijving PGP-telefoon aan [medeverdachte 2]
Op 10 november 2015 is in de portocabin in de loods van [bedrijf 1] een Blackberry in beslag genomen met IMEI-nummer [IMEI-nummer] .205

Deze telefoon heeft vanaf 25 augustus 2015 tot 10 november 2015 veelvuldig masten aangestraald in de directe nabijheid van:

 • -

  de woning van [medeverdachte 2] in [woonplaats] ;

 • -

  het bedrijf van [medeverdachte 6] in [vestigingsplaats] ;

 • -

  de woning van [medeverdachte 6] in [woonplaats] ;

 • -

  het bedrijf [bedrijf 4] in [vestigingsplaats] ;

 • -

  [bedrijf 1] in [vestigingsplaats] .

De PGP-telefoon straalde zendmasten aan in de directe omgeving van [bedrijf 1] op 1, 9, 15 en 29 september, 6, 13 en 20 oktober en 3 en 10 november 2015, alle zijnde dinsdagen.206

Het telefoonnummer van [medeverdachte 2] (eindigend op [telefoonnummer] ) en deze PGP-telefoon straalden dezelfde zendmasten aan op 28 augustus 2015, 9 en 23 september 2015 in Landsmeer en op 1 en 19 oktober 2015 in respectievelijk Nijmegen en Landsmeer. Daarnaast straalde de PGP‑telefoon gedurende de nachtelijke uren veelvuldig dezelfde zendmasten aan als de mobiele telefoon van [medeverdachte 2] , gelegen in de directe nabijheid van zijn woonadres.207 Ook komt de locatie van [medeverdachte 2] zelf tijdens de observaties op 6 november 2015 en 20 oktober 2015 overeen met de locatie van de op dat moment door de PGP-telefoon aangestraalde masten.208

Toeschrijving PGP-telefoon aan [verdachte]
Op 10 november 2015 werd na aanhouding van [verdachte] bij zijn fouillering een PGP‑telefoon in beslag genomen met IMEI-nummer [IMEI-nummer] .

Deze telefoon heeft vanaf 25 augustus 2015 tot 10 november 2015 veelvuldig masten aangestraald in de directe nabijheid van:

 • -

  de woning van [verdachte] in [woonplaats] ;

 • -

  het bedrijf van [verdachte] en [medeverdachte 6] in [vestigingsplaats] ;

 • -

  [bedrijf 1] in [vestigingsplaats] .209

Toeschrijving PGP-telefoon aan [medeverdachte 6]
Op 10 november 2015 is bij de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 6] achter een spiegel in de badkamer een Blackberry aangetroffen met IMEI-nummer [IMEI-nummer] .

Deze telefoon heeft vanaf 25 augustus 2015 tot 10 november 2015 veelvuldig masten aangestraald in de directe nabijheid van:

 • -

  de woning van [medeverdachte 6] in [woonplaats] ;

 • -

  het bedrijf van [medeverdachte 6] in [vestigingsplaats] .210

Toeschrijving PGP-telefoon aan [medeverdachte 4]
Op 10 november 2015 is in het kantoorgedeelte van de portocabin in de loods van [bedrijf 1] nog een Blackberry in beslag genomen, met IMEI-nummer [IMEI-nummer] .211 De telefoon straalde op 10 november 2015 ’s ochtends een zendmast aan in Almere en vanaf 16.50 uur werd de [adres] in [vestigingsplaats] aangestraald. In deze PGP-telefoon was alleen [bijnaam 4] ingevoerd als contact.212 Op 10 november 2015 zijn tussen [bijnaam 6] en [bijnaam 4] 16 berichten verstuurd.213

Gelet op voornoemde bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de volgende verdachten gebruikers waren van de volgende PGP-telefoons:


IMEI-nummer [IMEI-nummer] [medeverdachte 3]

IMEI-nummer [IMEI-nummer] [medeverdachte 2]

IMEI-nummer [IMEI-nummer] [verdachte]

IMEI-nummer [IMEI-nummer] [medeverdachte 6]

IMEI-nummer [IMEI-nummer] [medeverdachte 4]

Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis zal de rechtbank in de hierna volgende bewijsmiddelen wanneer wordt verwezen naar één van deze PGP-telefoons de woorden “de PGP-telefoon van” of soortgelijke woorden bezigen.

De inhoud van de PGP-telefoons
De gebruikers van de PGP-telefoons hebben berichten verstuurd en ontvangen onder de volgende namen:214

[bijnaam 1] = [medeverdachte 6]

[bijnaam 2] = [verdachte]

[bijnaam 3] / [bijnaam 4] = [medeverdachte 2]

[bijnaam 5] = [medeverdachte 3]

[bijnaam 6] = [medeverdachte 4]

Het berichtenverkeer heeft betrekking op de periode van 12 oktober 2015 tot en met 10 november 2015.215

Onder meer de volgende berichten zijn verzonden en ontvangen.

Op dinsdag 13 oktober 2015: 216

13-10-15 10.51 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

35 KR als niet past van hem zeker inhouden?

13-10-15 10.53 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Ja van hem ja

13-10-15 16.00 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Je hebt van KR ook 1x5 die moeten mee wat niet past van die 30 van KR afhalen

13-10-15 16.17 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

Komt goed

Op dinsdag 20 oktober 2015:217

20-10-15 12.23 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

Alles oké 62

20-10-15 12.45 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Ok

20-10-15 12.37 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 7]

Welke mag evt hier blijven !

20-10-15 13.06 uur

[bijnaam 7] aan [bijnaam 5]

De motorrijders 26x (3KL) Heb jou zelf gisteren tas gegeven 7x Maroc met vw 10x Heb jou net zelf AH-tas gegeven 11x. Donkere in Audi 8x (als het niet past dan van deze afhalen).

20-10-15 17.56 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 7]

Alles mee

Rondom dinsdag 27 oktober 2015:218

26-10-15 19.09 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

Morgen als altijd?

26-10-15 19.10 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Ja zoals altijd

27-10-15 10.08 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

30 oke

27-10-15 10.08 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Ok

27-10-15 11.48 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

33 oke nu had er nog 2 dus 35 totaal

27-10-15 11.49 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Ok

27-10-15 14.09 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 8]

Vriend mijn man is nu bij mij en die van KR zijn steeds zo groot omdat ze 1,240 wegen !! Dus ze wegen 200 gram meer ! Dus moet meer betaald worden

27-10-15 18.22 uur

[bijnaam 8] aan [bijnaam 1]

Dit kreeg ik van KR: zijn niet te zwaar maar driedubbel verpakt vriend

27-10-15 18.24 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 8]

Ok ik morgen na een kijken

27-10-15 18.56 uur

[bijnaam 2] aan [bijnaam 1]

58 x 35 is 28 geworden

27-10-15 18.57 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 2]

Ok

27-10-15 18.57 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 8]

58 x 35 is 28 geworden Scheeld aardig gelddiekloten verpakking

27-10-15 19.05 uur

[bijnaam 8] aan [bijnaam 1]

Ik kom morgen met KR na je toe hij wil ook na kijken en wegen

27-10-15 19.12 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Een van die mensen komt morgen na mij die dingen nakijken zorg even dat jij er 3 ofzo bij de hand houd plus een schaal ik app je nog de tijd

27-10-15 19.19 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

Is goed

26-10-15 18.05 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 3]

Goeden avond zit hier met BJ en die krijgt al 4 maanden niks op ze bank!? Hoe kan dat en hij wil zijn loonstroken.

26-10-15 18.11 uur

[bijnaam 3] aan [bijnaam 1]

Zal morgen aan flipje vragen!

26-10-15 18.12 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 3]

Ok dan hoor ik het morgen

26-10-15 21.36 uur

[bijnaam 3] aan [bijnaam 1]

Vriendje kan jij voor flipje nwe pgp regelen want die van hem stopt er zondag mee!! Bedankt!

28-10-15 15.31 uur

[bijnaam 3] aan [bijnaam 1]

Kanjer, we hebben gisteren alles uitgezocht en BJ en hij heeft gekregen maar op verkeerde nr ! Er 2 op goeie en 2 op verkeerde gekomen en dat is overgemaakt ! Jij moet nu alleen nog juli 500. aug niks, sept 1600 en okt 1400 betalen !

28-10-15 17.18 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 3]

Ok en tel kan ik pas volgende week regelen

Rondom dinsdag 3 november 2015:219

2-11-15 18.36 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 7]

Geef jij mij nog ff een overzichtje en wat evt hier moet blijven

2-11-15 18.37 uur

[bijnaam 7] aan [bijnaam 5]

Brede marcoc met vw = 14 Heb jou zelf gegeven in sporttas = 15x heb jou zelf gegeven in gele tas = 5x Motorrijders hebben jou gegeven = 16x Donkere jongen in audi = 14x (als niet past van deze af) in totaal is 64x

3-11-15 14.44 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

Zijn er geen 65 maar 64 AAP gespr en klopt dus 64

3-11-15 14.44 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Ok

3-11-15 18.52 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 7]

2 hier gebleven

3-11-15 18.55 uur

[bijnaam 2] aan [bijnaam 1]

62 x 14 is 12 geworden krijg nog bestelcodes van 5, 15 en 14 sneakers

3-11-15 18.56 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 2]

Ok

3-11-15 18.56 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 7]

X 62. 14 is 12 geworden

4-11-15 18.23 uur

[bijnaam 7] aan [bijnaam 1]

Hier heb jij de bestelcodes voor de adidas sneakers. Maat 12 (was 14)=nr had jij al. Maat 10= nr heb jij al +(geeft pap). Maat 6=nr. heb jij al. Maat 1= 7404228871. Maat 14= 7340903031. Maat 5= 7497803944.

4-11-15 18.42 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 2]

Hier heb jij de bestelcodes voor de adidas sneakers. Maat 12 (was 14)=nr had jij al. Maat 10= nr heb jij al +(geeft pap). Maat 6=nr. heb jij al. Maat 1= 7404228871. Maat 14= 7340903031. Maat 5= 7497803944.

4-11-15 22.08 uur

[bijnaam 2] aan [bijnaam 1]

15 en 5 en 14 gaan over nemen niet op 10 foon nog uitstaan heeft ze allemaal tekst gestuurd

4-11-15 22.21 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 2]

Die AAP reageert helemaal niet zeg maar niks tegen BJ kan tel storing zijn zien het morgen verder wel

5-11-15 10.03 uur

[bijnaam 7] aan [bijnaam 1]

Is het gelukt met maat 12?

5-11-15 10.03 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 7]

Nee

5-11-15 10.04 uur

[bijnaam 7] aan [bijnaam 1]

Ga er gelijk achteraan

5-11-15 11.09 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 7]

Luister die tel staat hele tijd aan maar wordt niet opgepakt gisteren wel gesproken ! Schijnt ook steeds dezelfde man te zijn met dit probleem dus aub snel regelen en dezeklant niet meer doen

Rondom dinsdag 10 november 2015: 220

6-11-15 13.07 uur

[bijnaam 3] aan [bijnaam 2]

Sletje nr: [nummer] !!

9-11-15 13.00 uur

[bijnaam 8] aan [bijnaam 1]

Goedemiddag Morgen 11 uur TP Half 1 KR

9-11-15 15.19 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Morgen 11 uur TP Half 1 KR

9-11-15 17.01 uur

[bijnaam 8] aan [bijnaam 1]

Kon je man nog die 7 verpakkingen eraf halen vroeg KR

9-11-15 19.38 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Haal je wel van die 7 van KR die verpakking eraf

9-11-15 19.38 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 8]

Ja

9-11-15 19.39 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

Zeker komt goed

10-11-15 12.40 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

27 oke heb er 22 en keer 5 moet ff weten waar 7 oude bij horen denk zelf bij 22 maar wil ff zeker weten laat ff weten als je kan oke

10-11-15 12.44 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 8]

Heb 2 klanten KR ? Weer die 5 erbij? En heb er nog 7 liggen?

10-11-15 12.45 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 8]

Afspraak is 1 klant toch en helemaal die tering 5 niet

10-11-15 12.49 uur

[bijnaam 8] aan [bijnaam 1]

Hij zegt dat je gewoon 1 nummer krijgt dus alles naar 1 klant

10-11-15 12.58 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

KR is allemaal 1 klant ook die 5

10-11-15 12.58 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

Oke dus 34 totaal van hem

10-11-15 12.59 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Ja zal wel ik weet niet jij hebt ze

10-11-15 13.00 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 8]

Dus 34 in totaal ?

10-11-15 13.06 uur

[bijnaam 8] aan [bijnaam 1]

Die 7 horen bij 22 dus 29 totaal. Er zitten 5 bij met kruis. Die samen zijn 34 stuks. Als er iets niet past dan van die 29 af. Die met kruis moeten mee.

10-11-15 13.08 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 5]

Die 7 horen bij 22 dus 29 totaal. Er zitten 5 bij met kruis. Die samen zijn 34 stuks. Als er iets niet past dan van die 29 af. Die met kruis moeten mee.

10-11-15 13.09 uur

[bijnaam 5] aan [bijnaam 1]

Komt goed

10-11-15 13.11 uur

[bijnaam 2] aan [bijnaam 3]

Redden jullie het vandaag nog met bandijzer

10-11-15 13.12 uur

[bijnaam 3] aan [bijnaam 2]

Ja sletje lukt wel !

10-11-15 19.05 uur

[bijnaam 2] aan [bijnaam 1]

60x34 KR is 30 geworden en moet nog bestelcode van KR hebben

10-11-15 19.08 uur

[bijnaam 1] aan [bijnaam 8]

60 x 34 KR is 30 geworden

10-11-15 19.08 uur

[bijnaam 8] aan [bijnaam 1]

Oké

Verdachten over de transporten van 15 september 2015 tot en met 10 november 2015

Verklaring [medeverdachte 1]
heeft verklaard werkzaam te zijn bij Fil (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 4] ) in [vestigingsplaats] .221 Hij reed op de vrachtwagen met kenteken [kenteken] .222 In de loods in [vestigingsplaats] heeft hij [medeverdachte 2] ,223 [medeverdachte 3]224 en [verdachte]225 gezien. [medeverdachte 1] heeft verklaard dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] in de oplegger kwamen.226 [medeverdachte 1] haalde de trailer met lading op in de loods.227 Als chauffeur is hij wettelijk verplicht om de lading te controleren voor vertrek. [medeverdachte 1] heeft ook op 10 november 2015 de lading gecontroleerd.228

De laatste keer dat hij bij [bedrijf 6] in Engeland is geweest, is vier jaar geleden.229

Eén van de bijnamen van [medeverdachte 1] is “Big [medeverdachte 1] ”.230

Verklaring [medeverdachte 3]
heeft verklaard dat hij betrokken is geweest bij ongeveer 10 transporten vanuit de loods in [vestigingsplaats] .231 Hij kreeg € 3.000,- betaald per transport.232Ook heeft [medeverdachte 3] verklaard dat er verdovende middelen zijn overgebleven van een vorige keer. Hij heeft die tijdelijk bij zijn moeder aan de [adres] ondergebracht. Hij had het boven in de kast van een slaapkamer op de eerste verdieping gelegd.233 [medeverdachte 3] heeft verder verklaard dat hij wel eens verdovende middelen heeft verpakt.234

Verklaring [medeverdachte 4]
Volgens [medeverdachte 4] kwam [medeverdachte 1] op 10 november 2015 in de loods zijn papieren ophalen van de transportopdracht voor het vervoer van een rol metaal.235 [medeverdachte 1] kwam met de trekker met kenteken [kenteken] en de oplegger met kenteken [kenteken] al geladen aan bij de loods in [vestigingsplaats] . Hij had een rol metaal achterin liggen die naar Engeland vervoerd moest worden. De opdrachtgever was [bedrijf 4] (de rechtbank begrijpt: [bedrijf 4] ).236 Het contact met de klant ging via e‑mail. De berichten werden ondertekend met de naam [medeverdachte 5] .237 [medeverdachte 4] heeft het afgelopen jaar, vanaf maart 2015,238 één keer per week voor deze opdrachtgever gereden. Het transport betrof altijd een rol staal van Nederland naar Engeland, uitgevoerd door [medeverdachte 1] .239 [medeverdachte 1] kwam altijd met de vrachtwagen op dinsdag naar de loods om het CMR formulier en de overtochtpapieren op te halen.240

[medeverdachte 4] verklaart dat er op de dinsdagen nog drie mannen naar de loods kwamen. Zij gingen de oplegger in en deden wat met de rol staal. Eén van die mannen plakte een etiket op de rol staal. Een andere kwam met de Renault Kangoo. Hij parkeerde deze achter in de loods naast de oplegger.241 [medeverdachte 4] herkent [verdachte]242 en [medeverdachte 3]243 als deze twee mannen op de hem getoonde foto’s. [verdachte] gaf de anderen die in de loods aanwezig waren envelopjes, onder wie [medeverdachte 1] .244 Hij dacht dat [verdachte] en [medeverdachte 3] bij [bedrijf 4] werkten.245 [verdachte] had ook de papieren bij zich.246

[medeverdachte 2] is de derde persoon die volgens [medeverdachte 4] de oplegger in ging en het staal ging “poetsen” of iets dergelijks. [medeverdachte 2] is ook degene die hem de klant heeft aangereikt. Hij vertelde aan [medeverdachte 4] dat hij iemand had voor ritten naar Engeland.247 [medeverdachte 2] kwam altijd op de dinsdagen naar de loods. Tijdens de vakantie van [medeverdachte 4] heeft [medeverdachte 2] op de dinsdag het bedrijf geopend.248

Als aan [medeverdachte 4] een foto wordt getoond van [medeverdachte 6] zegt [medeverdachte 4] hem voor 90% te herkennen als de man die bij hem is geweest voor de aankoop van de vrachtwagen en de opdracht voor het transport.249 [medeverdachte 4] verklaart dat deze jongen (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 6] ) hem vertelde dat zij al op Engeland reden.250

Verklaring [medeverdachte 5]
heeft verklaard op papier eigenaar te zijn geweest van [bedrijf 4] BV. [medeverdachte 6] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 6] ) heeft hem benaderd omdat hij gebruik wilde maken van deze vennootschap om transporten mee te gaan doen.251 Hiervoor krijgt [medeverdachte 5] een vergoeding van [medeverdachte 6] in de vorm van € 1.500,- salaris per maand.252 Dit bedrag zou [medeverdachte 6] elke maand storten op de privérekening van [medeverdachte 5] , gebruikmakend van de rekening van [bedrijf 4] . [medeverdachte 5] heeft zelf geen activiteiten ondernomen vanuit het bedrijf.

[medeverdachte 5] heeft een vrachtwagen op zijn naam gehad die door [medeverdachte 6] is gekocht.253 Ook is hij door [medeverdachte 6] gevraagd om een oplegger op naam van [bedrijf 4] te zetten.254 Het bedrijfspand is uitgezocht door [medeverdachte 6]255 en de huur werd ook door hem betaald, aldus [medeverdachte 5] .

[medeverdachte 5] hoorde van [medeverdachte 3] dat de oplegger op Engeland reed. De trailer werd gebruikt door een Engelsman. [medeverdachte 5] wist dat [medeverdachte 3] handelingen verrichtte op dinsdagen. [medeverdachte 5] zegt hierover dat hij natuurlijk wel aanvoelde dat er iets niet aan klopte.256

4.3.2

De bewijsoverwegingen

De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat [verdachte] de ten laste gelegde feiten heeft gepleegd en overweegt in dit verband het volgende.

De actiedag: 10 november 2015
Op 10 november 2015 is de vrachtwagencombinatie staande gehouden toen deze de loods van [bedrijf 1] in [vestigingsplaats] verliet. De bestemming van de vrachtwagencombinatie was Engeland. In de lading, bestaande uit een rol staal, is 57 kilo cocaïne en 3 kilo heroïne gevonden. Ook in de Renault Kangoo was 4 kilo cocaïne verstopt en in de woning aan de [adres] in [woonplaats] zijn nog 2 pakketten van ieder 1 kilo cocaïne aangetroffen.

Eerdere drugstransporten met de rol staal
Vanaf september 2015 is onderzoek verricht naar de vrachtwagencombinatie en de loods van [bedrijf 1] in verband met mogelijke drugstransporten.

Transporten in de periode 15 september tot en met 9 november 2015
Op grond van de bakengegevens en observaties wordt vastgesteld dat gedurende de ten laste gelegde periode wekelijks transport heeft plaatsgevonden met gebruik van deze vrachtwagencombinatie waarbij telkens op de dinsdagavond bij de loods van [bedrijf 1] is gestopt. De afgelegde route kent steeds exact hetzelfde patroon.

Telkens de rol staal als lading
Ook wordt vastgesteld dat bij het wekelijkse transport tussen Engeland en Nederland telkens dezelfde rol staal heen en weer is gereden. Hierbij is het volgende van belang.

Allereerst wordt door [medeverdachte 4] bevestigd dat het transport telkens een rol staal betrof. Bovendien zijn op de OVC-opnamen van 29 september tot en met 3 november 2015 in de oplegger telkens geluiden te horen van handelingen met metaal en met spanbanden.

Daarnaast volgt uit de gegevens van Stena Line dat al vanaf begin 2014 tot en met in ieder geval 30 september 2015 sprake was van overtochten van deze vrachtwagencombinatie met als geregistreerde lading (een rol) staal. Het transport vond bijna wekelijks plaats en de chauffeur betrof altijd [medeverdachte 1] . Bij de controle door de ILT op 4 november 2014 is ook bevestigd dat inderdaad sprake was van transport van een rol staal. Ook bij het betreden van de oplegger op 14 oktober 2015 is waargenomen dat hierin een rol staal aanwezig was. Bovendien is daarbij waargenomen dat deze roestig was en dat er afdrukken op de rol staal zichtbaar waren van de eerdere bevestiging van spanbanden. De toestand van de rol staal deed vermoeden dat deze al gedurende langere tijd in de oplegger aanwezig was en na plaatsing niet meer was in- of uitgeladen.

Blijkens de transportbewegingen van de vrachtwagencombinatie, geregistreerd door de bakens, is gedurende de ten laste gelegde periode geen sprake geweest van laden of lossen. De vrachtwagen met oplegger heeft geen andere bedrijven aangedaan dan [bedrijf 1] . Bovendien wordt ten aanzien van de observatie van 23 september 2015 door de verbalisanten expliciet opgemerkt dat geen laad- of losmomenten zijn waargenomen in de periode dat de vrachtwagencombinatie zich in Nederland bevond, anders dan bij [bedrijf 1] .

Ten slotte is ook op 10 november 2015 in de oplegger de rol staal aangetroffen. De rol staal is roestig en een deel van de bindingen ziet eruit alsof het al geruime tijd aanwezig is. Ook is op deze rol staal een soortgelijk merkteken aangetroffen zoals het merkteken dat is aangebracht door de verbalisanten op 14 oktober 2015.

Betrouwbaarheidsverweer betreffende de gegevens van Stena Line
Door de verdediging zijn vraagtekens gesteld bij de betrouwbaarheid van de van Stena Line verkregen informatie.

De rechtbank stelt voorop dat de (voor het bewijs gebezigde) informatie rechtstreeks door het Openbaar Ministerie van Stena Line is verkregen. Het is aan de verdediging om aannemelijk te maken dat aan de juistheid van deze gegevens getwijfeld moet worden, althans in ieder geval gegevens aan te dragen die aanleiding geven tot dergelijke twijfel.

Met betrekking tot het door Stena Line genoteerde gewicht overweegt de rechtbank als volgt. Het betoog van de verdediging wordt zo begrepen dat – met het gegeven dat de lading van één rol staal ruim 18.000 kilogram weegt – uit de gegevens van Stena Line blijkt dat de rol staal bij een aantal transporten niet gebuikt kan zijn. Immers, indien van het door Stena Line genoteerde totaalgewicht steeds het gewicht van de (lege) trekker en aanhanger wordt afgetrokken, resteert bij een groot aantal transporten een gewicht dat minder is dan 18.000 kilogram. In ieder geval moet volgens de verdediging worden vastgesteld dat de genoteerde gewichten sterk verschillen.

Vooropgesteld dient te worden dat het primaire standpunt van de verdediging alleen juist is als aangenomen wordt dat de getransporteerde rol staal feitelijk circa 18.000 kilogram weegt. De rechtbank gaat hier echter niet vanuit. In het dossier is geen feitelijke informatie over het gewicht van de rol staal aanwezig. Aannemelijk is dat in het door de verdediging bedoelde proces-verbaal van 28 november 2016 (FIN-AH-90) het gewicht van de lading door Stena Line is geregistreerd aan de hand van het op de vrachtbrief weergegeven gewicht. Uit niets blijkt immers dat de lading door Stena Line zelf is gewogen, waarbij opmerking verdient dat ook niet valt in te zien hoe Stena Line dit feitelijk zou moeten uitvoeren. Het mag ook evident worden bevonden dat een verschepingsbedrijf geen reden heeft om enkel de lading te wegen. Relevant voor de overtocht is immers het totale gewicht van de vrachtwagencombinatie. Gelet op het voorgaande volgt de rechtbank de verdediging niet in haar primaire betoog.

De rechtbank volgt ook de subsidiaire stelling van de verdediging niet. Uit het dossier (pagina 141) blijkt dat het genoteerde totaalgewicht juist niet sterk verschilt per transport. Het totaalgewicht is telkens ongeveer 31.000 kilogram. De enkele afwijkende registratie van 40.000 kilogram op 26 januari 2015 houdt de rechtbank, gelet op het afgeronde getal, voor een omissie. Voor de geringe verschillen rondom de 31.000 kilogram kunnen diverse verklaringen bestaan, waaronder de hoeveelheid aanwezige brandstof in de tank.

Door de verdediging is eveneens aandacht gevraagd voor de omstandigheid dat in de informatie van Stena Line bij een aantal transporten geen of een afwijkend trailernummer is genoteerd. Gelet op de gebruikte cijfercombinaties bij het registreren van de trailer, met in de meeste gevallen verschillen van ondergeschikte aard, is voor de rechtbank duidelijk dat de afwijkingen kennelijke verschrijvingen betreffen. Gelet op de steeds genoteerde lengte van de vrachtwagencombinatie en het feit dat steeds de lading is genoemd kan het niet anders dan dat het niet registreren van een trailer een kennelijke omissie is. Het is immer onmogelijk dat een lading staal door de vrachtwagen alleen – zonder oplegger – is vervoerd.

Hetgeen de verdediging heeft genoemd geeft de rechtbank kortom geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de door Stena Line verstrekte gegevens. Ook overigens heeft de rechtbank in het dossier hiertoe geen aanleiding gevonden. De gegevens zijn dan ook bruikbaar voor het bewijs.

Telkens met verdovende middelen verborgen in de rol staal

Op het moment van staandehouding van de vrachtwagencombinatie op 10 november 2015 was reeds aangevangen met de export van de verdovende middelen aanwezig in de verborgen ruimte in de rol staal in de oplegger.

Bij de voorafgaande transporten is, alle bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang bezien, telkens sprake van dezelfde specifieke modus operandi als bij het transport op 10 november 2015 (daargelaten kleine verschillen op detailniveau).

De vrachtwagencombinatie vertrekt elke maandag vanuit Engeland naar Nederland en rijdt via Frankrijk en België. Op dinsdag komt de vrachtwagencombinatie telkens omstreeks hetzelfde tijdstip, tussen 17.00 uur en 18.00 uur, aan bij de loods van [bedrijf 1] . Voorafgaand aan en rondom de aankomst van de vrachtwagencombinatie met [medeverdachte 1] als bestuurder komen [medeverdachte 4] , [medeverdachte 2] , [verdachte] en [medeverdachte 3] aan bij de loods. Tijdens het verblijf in de loods worden handelingen verricht in de oplegger met de rol staal. De vrachtwagencombinatie vertrekt vervolgens uit de loods van [bedrijf 1] na hier een uur of twee te hebben stilgestaan. Op woensdag wordt vanuit Hoek van Holland de boot genomen naar Harwich (Verenigd Koninkrijk). De oplegger en vrachtwagen staan dan van donderdag tot en met maandag stil bij het bedrijventerrein en de woning van [medeverdachte 1] .

Niet is gebleken van enige legale bedrijfsactiviteit met betrekking tot deze transporten. De vrachtwagencombinatie doet geen andere bedrijven aan dan [bedrijf 1] . Er worden geen goederen geladen of gelost. Het is de rol staal die telkens heen en weer wordt gereden. Bij de genoemde bestemming, [bedrijf 6] in [woonplaats] (Verenigd Koninkrijk), is het transport niet bekend en [medeverdachte 1] is daar ook al jaren niet meer geweest. Het valt dan ook niet in te zien waarom in de loods van [bedrijf 1] gedurende een dergelijke periode handelingen met de rol staal zouden moeten worden verricht, anders dan het laden en verbergen van verdovende middelen.

Bovendien blijkt uit de PGP-berichten dat de transporten worden aangestuurd door [medeverdachte 6] , waarbij op verhullende wijze wordt gesproken over drugstransporten. Een deel van de berichten sluit immers naadloos aan bij de bevindingen op 10 november 2015. Uit de berichten van 3 november 2015 kan worden afgeleid dat twee pakketten zijn achtergebleven: “(…) 14 is 12 geworden”. Op de [adres] zijn twee pakketten cocaïne aangetroffen waarover [medeverdachte 3] heeft verklaard dat deze zijn overgebleven van een eerder transport. Uit de berichten van 10 november 2015 kan worden afgeleid dat vier pakketten zijn achtergebleven: “(…) 34 KR is 30 geworden”. In de Renault Kangoo zijn vier pakketten cocaïne aangetroffen. Het op 6 november 2015 door [medeverdachte 2] aan [verdachte] verstuurde nummer ( [nummer] ) is op 10 november 2015 aangetroffen op de vrachtbrief bij het onderschepte transport.

In alle aangetroffen PGP-berichten betreffende de periode van 12 oktober 2015 tot en met 10 november 2015 wordt op dezelfde verhullende wijze gesproken over hoeveelheden en klanten, aan de hand waarvan de rechtbank vaststelt dat al deze correspondentie betrekking heeft op drugstransporten.

Concluderend wordt wettig en overtuigend bewezen geacht dat in de periode van 15 september tot en met 10 november 2015 drugstransporten naar het Verenigd Koninkrijk hebben plaatsgevonden met behulp van de vrachtwagencombinatie en de daarin aangetroffen rol staal.

Betrokkenheid van [verdachte] : wetenschap, opzet en medeplegen

Door de verdediging is verweer gevoerd met betrekking tot de wetenschap en het opzet van [verdachte] en de kwalificatie van enig handelen als medeplegen.

Bij de beoordeling van de aanwezigheid van wetenschap en opzet bij [verdachte] maar ook zijn feitelijke betrokkenheid wordt met name het volgende in aanmerking genomen.

De meerderheid van de ten laste gelegde weken is geconstateerd dat [verdachte] op dinsdagavond aanwezig was in de loods van [bedrijf 1] . [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] verklaren beiden dat anderen, onder wie [verdachte] , de oplegger in gingen om handelingen te verrichten met betrekking tot de hierin aanwezige rol staal. Op de OVC-opnamen in de oplegger zijn ook geluiden van metaal en spanbanden te horen. Uit de opgenomen gesprekken en geluiden – gezamenlijk beschouwd – volgt dat deze betrekking hebben op het laden van verdovende middelen.

[verdachte] heeft de overtochten voor de vrachtwagencombinatie geregeld. Hij heeft zijn handelingen echter verhuld door gebruik te maken van andere namen, namelijk van [medeverdachte 5] en [bedrijf 4] . In de rugzak, waarvan aannemelijk wordt geacht dat [verdachte] de gebruiker is, zijn allerlei bescheiden aangetroffen waaruit volgt dat hij de feitelijke uitvoerder is geweest van verschillende faciliterende en/of administratieve handelingen ten aanzien van de drugstransporten, zoals het beheer van de rekening van [bedrijf 4] en het storten van contante geldbedragen. Het is ook [verdachte] die het contact met de bestuurder van de vrachtwagencombinatie onderhoudt.

Ten slotte heeft [verdachte] middels een PGP-telefoon ook deelgenomen aan de correspondentie waarbij – zoals eerder overwogen – op verhullende wijze wordt gesproken over drugstransporten, hoeveelheden en klanten. Door hem verstuurde berichten gaan onder meer over overtallige drugs “(…)35 is 28 geworden” en afnemers in Engeland “15 en 5 en 14 gaan over nemen niet op 10 foon nog uitstaan heeft ze allemaal tekst gestuurd”.

Concluderend kan het dan ook niet anders, gelet op de gebezigde bewijsmiddelen, dan dat [verdachte] zowel wetenschap heeft gehad van als opzet heeft gehad op de aanwezigheid van drugs in de oplegger ten tijde van de transporten.

Ook wordt bewezen geacht dat [verdachte] bij elk ten laste gelegde transport betrokken is geweest gelet op de vastgestelde modus operandi; elk transport verliep immers op dezelfde specifieke wijze. Het kan niet anders dan dat ook [verdachte] telkens zijn rol heeft vervuld, ongeacht zijn fysieke aanwezigheid op het moment van laden.

Het handelen van [verdachte] met betrekking tot het ten laste gelegde wordt als medeplegen gekwalificeerd nu is komen vast te staan dat hij in substantiële mate heeft bijgedragen aan de gezamenlijke uitvoering hiervan.

Op grond van de gebezigde bewijsmiddelen – in onderling verband en samenhang bezien – acht de rechtbank dan ook wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] zich als medepleger meermalen schuldig heeft gemaakt aan de (verlengde) export van harddrugs zoals onder feiten 1 en 2 ten laste gelegd.

Ook acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] zich als medepleger schuldig heeft gemaakt aan het vervoeren van vier kilo harddrugs en het aanwezig hebben van twee kilo harddrugs op 10 november 2015, zoals onder feit 1 cumulatief ten laste gelegd.

In dit verband wordt overwogen dat uit de hiervoor genoemde PGP-berichten volgt dat [medeverdachte 3] betrokken is geweest bij het in ontvangst nemen van de verdovende middelen en het verzendklaar maken daarvan. De tape op de in de oplegger aangetroffen pakketten komt ook overeen met de rollen tape aangetroffen in de woning van zijn moeder aan de [adres] in [woonplaats] . Uit de hiervoor genoemde PGP-berichten volgt dat op 3 en 10 november 2015 respectievelijk twee en vier pakketten niet mee konden met het transport. Twee pakketten zijn aangetroffen in de woning van zijn moeder. [medeverdachte 3] bevestigt dat deze verdovende middelen zijn overgebleven van een vorige keer en dat hij deze tijdelijk in de woning van zijn moeder had ondergebracht. De vier overtallige pakketten van 10 november 2015 zijn in de Renault Kangoo gevonden. Gelet op de reisbewegingen van [medeverdachte 3] na de aanwezigheid in de loods op 6 en 13 oktober 2015 naar de [adres] , de aangetroffen goederen in die woning in combinatie met de verklaring van [medeverdachte 3] dat hij wel eens verdovende middelen heeft verpakt, en de PGP-berichten waaruit volgt dat vaker sprake is geweest van meer verdovende middelen dan geëxporteerd konden worden kan het niet anders dan dat de woning van [medeverdachte 5] door de exportorganisatie, waar [verdachte] deel van uitmaakte, werd gebruikt als opslagplaats voor overtallige drugs.

Drugstransporten uitgevoerd door een criminele organisatie
Uit het voorgaande volgt dat sprake is geweest van een samenwerkingsverband waarbij de verdachten zich samen bezig hebben gehouden met het op wekelijkse basis transporteren van harddrugs van Nederland naar Engeland.

Juridisch kader
Met een criminele organisatie ex artikel 140 Sr wordt bedoeld een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met als oogmerk het plegen van misdrijven. In het algemeen is vereist dat verdachten een aandeel hebben in het samenwerkingsverband, dan wel de gedragingen ondersteunen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Voor opzettelijke deelneming is voldoende dat verdachten in algemene zin weten dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Niet is vereist dat betrokkenen bekend zijn geweest met alle personen die deel uitmaken van de organisatie. Evenmin is vereist dat de verdachte wetenschap heeft van een of meer concrete misdrijven. Ook rechtspersonen kunnen deelnemen aan een criminele organisatie.

Deelneming en oogmerk
Vastgesteld wordt dat sprake is geweest van een intensieve gestructureerde samenwerking tussen de verdachten [medeverdachte 6] , [medeverdachte 1] , [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] , waarbij iedereen zijn eigen vaste rol had. Het oogmerk van de organisatie was gericht op de export van verdovende middelen. [verdachte] heeft niet alleen wetenschap gehad van het oogmerk van de organisatie maar hij heeft ook een aandeel gehad in de gedragingen die strekken tot verwezenlijking hiervan.

Naar het oordeel van de rechtbank was de rol van alle betrokkenen essentieel voor het ontstaan en/of behoud van de organisatie en het plegen van de genoemde misdrijven. [medeverdachte 6] heeft de organisatie opgezet en aangestuurd. [medeverdachte 1] was als chauffeur onmisbaar bij de feitelijke uitvoering van het transport. Naast [medeverdachte 1] verrichtten ook [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] (al dan niet middels [bedrijf 2] en [bedrijf 1] ) uitvoerende handelingen betrekking hebbende op het laden van de verdovende middelen en het faciliteren/organiseren van het feitelijke transport inclusief het benodigde papierwerk. [medeverdachte 5] heeft voor de organisatie als katvanger gefungeerd door zijn naam en de vennootschap [bedrijf 4] tegen betaling te laten gebruiken en aldus mogelijk te maken dat deze voor de drugstransporten werd gebruikt.

Concluderend wordt wettig en overtuigend bewezen geacht dat [verdachte] heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op de export van verdovende middelen, bestaande uit de in de bewezenverklaring nader te noemen betrokkenen.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4.3.1 genoemde bewijsmiddelen bewezen dat [verdachte]

feit 1:
op 10 november 2015 te [vestigingsplaats] tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, 57 kilogram cocaïne, zijnde een middel vermeld op de bij die wet behorende lijst I, en 3 kilogram heroïne, zijnde een middel vermeld op de bij die wet behorende lijst I, immers hebben verdachte en/of diens mededaders, tezamen en in vereniging, opzettelijk een hoeveelheid van 57 kilogram cocaïne en 3 kilogram heroïne met bestemming naar het buitenland, te weten Verenigd Koninkrijk, in een rol staal in een oplegger ( [kenteken] ) verborgen

en

op 10 november 2015 te Amersfoort en/of [vestigingsplaats] , tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk heeft vervoerd (loods [vestigingsplaats] ) 4 kilogram cocaïne, zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I

en

op 10 november 2015 te Amersfoort, tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk aanwezig heeft gehad (woning Amersfoort) 2 kilogram cocaïne, zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

feit 2:

in de periode van 15 september 2015 tot en met 9 november 2015 meermalen tezamen en in vereniging met anderen telkens vanuit Nederland opzettelijk een hoeveelheid cocaïne en/of heroïne, zijnde middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, bestaande dat buiten het grondgebied van Nederland brengen hierin dat hij, verdachte, en/of zijn mededaders opzettelijk cocaïne en/of heroïne in een rol staal in een oplegger ( [kenteken] ) hebben verborgen en vervolgens die cocaïne en/of heroïne rijdende door Nederland naar en over het Nederlandse grens buiten het grondgebied van Nederland hebben gebracht;

feit 3:

in de periode van 15 september 2015 tot en met 10 november 2015 te Amersfoort en/of [vestigingsplaats] en/of Bunschoten, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een (duurzaam) samenwerkingsverband van natuurlijke personen en bedrijven, te weten hij, verdachte en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 5] en [bedrijf 1] BV en [bedrijf 2] BV en [bedrijf 4] BV, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het buiten het grondgebied van Nederland brengen, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, van een middel vermeld op de bij die wet behorende lijst I, te weten cocaïne en/of heroïne.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. [verdachte] is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar als:

feit 1: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod
en
medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod;

feit 2: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 3: deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van de Opiumwet.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van [verdachte]

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van [verdachte] uitsluit. [verdachte] is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straf

8.1

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat [verdachte] voor de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar, met aftrek van voorarrest.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank verzocht bij een eventuele straftoemeting rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van cliënt, de rol die hij binnen de veronderstelde organisatie had waarbij geen sprake was van een intellectuele bijdrage en de relatief korte ten laste gelegde periode. De verdediging meent ook dat, om dubbele bestraffing te voorkomen, de deelname aan de criminele organisatie niet strafverzwarend zou mogen werken omdat deze samenwerking ook verdisconteerd zit in de ten laste gelegde gronddelicten.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van [verdachte] , zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken. Bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan is in het bijzonder het volgende meegewogen.

[verdachte] heeft zich in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan het exporteren van harddrugs naar het Verenigd Koninkrijk. De transporteur vormt een cruciale schakel in de keten tussen de leveranciers van harddrugs en de uiteindelijke gebruikers.

Hij heeft in georganiseerd verband meegewerkt aan de instandhouding van de internationale handel in harddrugs en de ernstige gevolgen van zijn gedragingen voor de samenleving voor lief genomen. Drugsgebruik schaadt de volksgezondheid en wordt zowel direct als indirect in verband gebracht met vele vormen van criminaliteit en overlast. Dit veroorzaakt veel schade en onrust in de samenleving. De rechtbank neemt hem dit zeer kwalijk.

Om te bevorderen dat landelijk door gerechten in gelijke gevallen gelijke straffen worden opgelegd heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) oriëntatiepunten voor straftoemeting opgesteld. Bij de uitvoer van harddrugs in georganiseerd verband van een hoeveelheid van meer dan 20 kilogram wordt als oriëntatiepunt 6 jaar gevangenisstraf gehanteerd. De rechtbank zal dit oriëntatiepunt bij de bepaling van de straf als uitgangspunt nemen.

[verdachte] is gedurende negen weken betrokken geweest bij grootschalig drugstransport welke op wekelijke basis plaatsvond. De onderschepte partij betrof 60 kilogram harddrugs. De rol van [verdachte] is evenwel beperkt gebleven tot feitelijke uitvoeringshandelingen. Uit het dossier blijkt niet dat hij betrokken is geweest bij de organisatie van de transporten. [verdachte] is ook niet eerder veroordeeld.

De rechtbank ziet evenwel aanleiding om af te wijken van de eis van de officier van justitie. Het onderzoek heeft zich gericht op een aanzienlijk langere periode dan is ten laste gelegd en bewezen verklaard. Hoewel de vastgestelde duur het strafrechtelijke verwijt niet wezenlijk verandert, maakt dit wel uit voor de feitelijke uitwerking van het handelen waar het gaat om de negatieve gevolgen voor de samenleving. Hier wordt rekening mee gehouden. Ook bevat het dossier geen aanwijzingen dat verdachten geweldshandelingen hebben verricht of dat zij – hoewel een cruciale schakel – degenen waren die de straatwaarde opstreken. Nu al rekening is gehouden met het organisatieverband bij feit 1 en 2 wordt bij de bepaling van de strafmaat weinig zelfstandige betekenis toegekend aan feit 3, de deelname aan een criminele organisatie.

Alles overziend en met name gelet op de ernst van de feiten en ieders rol in de organisatie hierbij acht de rechtbank voor [verdachte] passend en geboden oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar, met aftrek van voorarrest.

9 Het beslag

9.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft ter zitting van 30 november 2016 een beslaglijst overgelegd en verbeurdverklaring gevorderd van de Blackberry, de Renault Kangoo, de GPS tracer en de multi channel detector. De jammer dient te worden onttrokken aan het verkeer. Ten aanzien van de overige goederen genoemd op de beslaglijst is conservatoir beslag gelegd.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen verweer gevoerd met betrekking tot het beslag.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat de op de beslaglijst aangeduide voorwerpen waarop strafrechtelijk beslag ligt onder [verdachte] in beslag zijn genomen. De Blackberry, de Renault Kangoo en het kentekenbewijs hiervan worden verbeurd verklaard. De strafbare feiten zijn met behulp van deze voorwerpen begaan.

Wat betreft de jammer, de GPS-tracer en de multi channel detector kan niet worden vastgesteld dat deze zijn gebruikt voor het bewezenverklaarde. Verbeurdverklaring is daarom niet aan de orde. Deze goederen moeten worden teruggegeven aan [verdachte] . Daarbij merkt de rechtbank ten aanzien van de jammer op dat de situaties als bedoeld in artikel 36c van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) zich niet voordoen; nu een verband met de ten laste gelegde strafbare feiten of soortgelijke feiten niet kan worden vastgesteld, kan ook geen sprake zijn van onttrekking aan het verkeer op grond van artikel 36d Sv.

Wat betreft het conservatoir beslag op de goederen wordt geen beslissing genomen. De rechtbank stelt vast dat dit beslag in afwachting van de uitkomst van de eveneens lopende ontnemingsprocedure voortduurt.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 33, 33a, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 10 en 11b van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

11 Beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring
Verklaart bewezen dat [verdachte] het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan [verdachte] meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt [verdachte] daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

feit 1: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod
en
medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod;

feit 2: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 3: deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van de Opiumwet.

Strafbaarheid
Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart [verdachte] daarvoor strafbaar.

Strafoplegging
Veroordeelt [verdachte] tot een gevangenisstraf van zes jaar.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Beslag (nummering conform beslaglijst)
Verklaart verbeurd:

4. Bestelauto [kenteken]
RENAULT Kangoo K1: wit
G1576008

6. Kentekenbewijs
[kenteken]
Kentekenpapier [nummer]

9. Telefoon K1: zwart
BLACKBERRY
296772

Gelast de teruggave aan [verdachte] van:

5. Koffer Kl: zwart
B.04.01.004 hard plastic koffer met GPS tracer

7. Ontvanger
PROTECT 1207i
296589, Multi channel detector of wireless p

8. Ontvanger Kl: zwart
Jammer
296588, Jammer met 6 antennes

Dit vonnis is gewezen door

mr. C.A.M. van Straalen, voorzitter,

mrs. K.J. Veenstra en J.G. van Ommeren, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. K.M. Strijbos, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 22 december 2016.

BIJLAGE: de tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt, na wijziging van de tenlastelegging, die hierna cursief is weergegeven, ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 10 november 2015 te Amersfoort en/of [vestigingsplaats] en/of

Bunschoten, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1

lid 5 van de Opiumwet,

ongeveer 57 kilogram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal

bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij die wet

behorende lijst I en/of

ongeveer 3 kilogram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende

heroïne, zijnde heroïne een middel vermeld op de bij die wet behorende lijst I,

immers heeft/hebben verdachte en/of diens mededader(s), tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een

hoeveelheid van (ongeveer) 57 kilogram cocaïne en/of (ongeveer) 3 kilogram

heroïne, althans een hoeveelheid cocaïne en/of heroïne met bestemming naar het

buitenland, te weten Verenigd Koninkrijk in een rol staal in een oplegger

( [kenteken] ) verborgen

en/of

hij op of omstreeks 10 november 2015 te Amersfoort en/of [vestigingsplaats] en/of

Bunschoten, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of

verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad,

(Loods [vestigingsplaats] ) ongeveer 57 kilogram, in elk geval een hoeveelheid van een

materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de

Opiumwet behorende lijst I en/of

(Loods [vestigingsplaats] ) ongeveer 3 kilogram, in elk geval een hoeveelheid van

een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne een middel vermeld op de bij

de Opiumwet behorende lijst I en/of

(Loods [vestigingsplaats] ) ongeveer 4 kilogram, in elk geval een hoeveelheid van een

materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de

Opiumwet behorende lijst I en/of

(Woning Amersfoort) ongeveer 2 kilogram, in elk geval een hoeveelheid van een

materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de

Opiumwet behorende lijst I;

art 2 ahf/ond A Opiumwet

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 10 lid 5 Opiumwet

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 september

2015 tot en met 9 november 2015 in Nederland en/of Verenigd Koninkrijk

meermalen, althans éénmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen,

(telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, heeft verkocht, heeft vervoerd en

heeft afgeleverd een hoeveelheid cocaïne en/of heroïne zijnde (een)

middel(len) vermeld op de bij de opiumwet behorende lijst I

en/of

(telkens) in genoemde periode in/vanuit Nederland opzettelijk een hoeveelheid

cocaïne en/of heroïne buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht,

bestaande dat buiten het grondgebied van Nederland brengen hierin dat hij,

verdachte, en/of zijn mededader(s) opzettelijk cocaïne en/of heroïne in een rol

staal in een oplegger ( [kenteken] ) hebben verborgen en vervolgens die cocaïne

en/of heroïne rijdende door Nederland naar en over het Nederlandse grens

buiten het grondgebied van Nederland hebben gebracht;

art 2 ahf/ond A Opiumwet

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 10 lid 5 Opiumwet

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 september

2015 tot en met 10 november 2015 te Amersfoort en/of [vestigingsplaats] en/of

Bunschoten, heeft deelgenomen aan een organisatie,

welke bestond uit een (duurzaam) samenwerkingsverband van een of meer

natuurlijke perso(o)n(en) en/of bedrijven te weten hij, verdachte en/of [medeverdachte 6]

(706812-15) en/of [medeverdachte 1] (706892-15) en/of [medeverdachte 3]

(707444-15) en/of [medeverdachte 4] (700226-15) en/of [medeverdachte 2]

(707632-15) en/of [medeverdachte 5] (707628-15) [medeverdachte 7] en/of [bedrijf 1]

BV en/of [bedrijf 2] BV en/of [bedrijf 4] BV

(700235-15),

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

het afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of het buiten het

grondgebied van Nederland brengen, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de

Opiumwet, in elk geval het opzettelijk aanwezig hebben, van een middel vermeld

op de bij die wet behorende lijst I, te weten cocaïne en/of heroïne;

art 10 lid 5 Opiumwet

art 2 ahf/ond A Opiumwet

art 11b lid 1 Opiumwet

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende proces-verbaal, nr. PL0981/2015203392.EIND (onderzoek 14Start), bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering (pagina 1 tot en met 4350). Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Voor zover het gaat om geschriften als bedoeld in artikel 344, eerste lid, sub vijf, van het Wetboek van Strafvordering, worden deze alleen gebruikt in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

2 Het proces-verbaal van doorzoeking [adres] te [vestigingsplaats] , p. 3239 (ordner 11).

3 Het proces-verbaal van aanhouding, p. 1373-1374 (ordner 5).

4 Het proces-verbaal van doorzoeking [adres] te [vestigingsplaats] , p. 3240 (ordner 11).

5 Een geschrift, zijnde een uittreksel van de Kamer van Koophandel, p. 1673 (ordner 6).

6 Een geschrift, zijnde een uittreksel van de Kamer van Koophandel, p. 1657 (ordner 6).

7 Het proces-verbaal van doorzoeking [adres] te [vestigingsplaats] , p. 3240 (ordner 11).

8 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 11 nov 2015, p. 1608 (ordner 6).

9 Het proces-verbaal van doorzoeking [adres] te [vestigingsplaats] , p. 3241 (ordner 11).

10 Het proces-verbaal sporenonderzoek pakketten, p. 871 (ordner 3).

11 Het proces-verbaal van doorzoeking [adres] te [vestigingsplaats] , p. 3241 (ordner 11).

12 Het proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens Maas Leasing BV, p. 797 (ordner 3).

13 Het proces-verbaal van doorzoeking [adres] te [vestigingsplaats] , p. 3242 (ordner 11).

14 Een geschrift, zijnde een bijlage bij het proces-verbaal van doorzoeking, p. 3244 (ordner 11).

15 Een geschrift, zijnde een uittreksel van de Kamer van Koophandel, p. 1355 (ordner 5).

16 Het proces-verbaal van doorzoeking vrachtwagen [kenteken] , p. 2986 en 2988 (ordner 10).

17 Het proces-verbaal sporenonderzoek oplegger, p. 855 (ordner 3).

18 Het proces-verbaal sporenonderzoek pakketten, p. 871 (ordner 3).

19 Een geschrift, zijnde een NFI rapport identificatie drugs en precursoren, p. 876 en 877, (ordner 3).

20 Het proces-verbaal aantreffen merkteken, p. 852 (ordner 3).

21 Een geschrift, zijnde een bijlage bij het proces-verbaal van doorzoeking, p. 3250 (ordner 11).

22 Een geschrift, zijnde een uittreksel van de Kamer van Koophandel, p. 1796 (ordner 6).

23 Het proces-verbaal van aanhouding [medeverdachte 6] , p. 1194 (ordner 5).

24 Het proces-verbaal van aanhouding [medeverdachte 5] , p. 1755 (ordner 6).

25 Het proces-verbaal getapte telefoonnummers ibn genomen telefoons, p. 319 (ordner 1).

26 Het proces-verbaal getapte telefoonnummers ibn genomen telefoons, p. 319 (ordner 1).

27 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] op 11 nov 2015, p. 1216 (ordner 5).

28 Het proces-verbaal getapte telefoonnummers ibn genomen telefoons, p. 319 (ordner 1).

29 Het proces-verbaal gebruiker telefoonnummer [telefoonnummer] , p. 1428 (ordner 5).

30 Het proces-verbaal gebruiker telefoonnummer [telefoonnummer] , p. 1430 (ordner 5).

31 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 11 nov 2015, p. 1398 (ordner 5).

32 Het proces-verbaal getapte telefoonnummers ibn genomen telefoons, p. 319-320 (ordner 1).

33 Het proces-verbaal identificatie gebruiker telefoonnummer [telefoonnummer] , p. 1487 (ordner 6).

34 Het proces-verbaal identificatie gebruiker telefoonnummer [telefoonnummer] , p. 1488 (ordner 6).

35 Het proces-verbaal overeenkomstige telnrs [telefoonnummer] en [telefoonnummer] , p. 1489 (ordner 6).

36 Het proces-verbaal overeenkomstige telnrs [telefoonnummer] en [telefoonnummer] , p. 1491 (ordner 6).

37 Het proces-verbaal overeenkomstige telnrs [telefoonnummer] en [telefoonnummer] , p. 1492-1493 (ordner 6).

38 Het proces-verbaal stemherkenning [verdachte] [telefoonnummer] , p. 1497 (ordner 6).

39 Het proces-verbaal identificatie gebruiker telefoonnummer [telefoonnummer] , p. 1501 (ordner 6).

40 Het proces-verbaal identificatie gebruiker telefoonnummer [telefoonnummer] , p. 1502 (ordner 6).

41 Het proces-verbaal getapte telefoonnummers ibn genomen telefoons, p. 320 (ordner 1).

42 Het proces-verbaal gebruiker telefoonnummer [telefoonnummer] , p. 1564 (ordner 6).

43 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] op 11 nov 2015, p. 1543 (ordner 6).

44 Het proces-verbaal gebruiker telefoonnummer [telefoonnummer] , p. 1565 (ordner 6).

45 Het proces-verbaal van aanhouding, p. 1374 (ordner 5).

46 Het proces-verbaal getapte telefoonnummers ibn genomen telefoons, p. 320 (ordner 1).

47 Het proces-verbaal gebruiker telefoonnummer [telefoonnummer] , p. 1731 (ordner 6).

48 Het proces-verbaal gebruiker telefoonnummer [telefoonnummer] , p. 1732 (ordner 6).

49 Het proces-verbaal van aanhouding, p. 1374 (ordner 5).

50 Het proces-verbaal getapte telefoonnummers ibn genomen telefoons, p. 320 (ordner 1).

51 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op11 nov 2015, p. 1609 (ordner 6).

52 Het proces-verbaal getapte telefoonnummers ibn genomen telefoons, p. 320 (ordner 1).

53 Het proces-verbaal gebruiker telefoonnummer [telefoonnummer] , p. 1791-1792 (ordner 6).

54 Het proces-verbaal van relaas, p. 28 (ordner 1).

55 Het proces-verbaal van relaas, p. 32 (ordner 1).

56 Het proces-verbaal telecomanalyse 6 okt 2015 telefoonnummers in [vestigingsplaats] , p. 482 (ordner 2).

57 Het proces-verbaal bevindingen 1e rit [kenteken] en [kenteken] buiten NL, p. 341-342 (ordner 1).

58 Het proces-verbaal bevindingen [kenteken] en [kenteken] in NL 15 en 16 sep 15, p. 345 (ordner 1).

59 Het proces-verbaal bevindingen 2e rit [kenteken] en [kenteken] buiten NL, p. 346-347 (ordner 1).

60 Het proces-verbaal bevindingen [kenteken] en [kenteken] in NL 22 en 23 sep 15, p. 352 (ordner 1).

61 Het proces-verbaal bevindingen mbt waarnemingen 22 en 23 sept 2015, p. 382 (ordner 2).

62 Het proces-verbaal bevindingen mbt waarnemingen 22 en 23 sept 2015, p. 383 (ordner 2).

63 Het proces-verbaal bevindingen mbt waarnemingen 22 en 23 sept 2015, p. 384 (ordner 2).

64 Het proces-verbaal sms-verkeer [medeverdachte 1] na overtocht vrachtwagen, p. 406-407 (ordner 2).

65 Het proces-verbaal bevindingen 3e rit [kenteken] en [kenteken] buiten NL, p. 353-354 (ordner 1).

66 Het proces-verbaal bevindingen [kenteken] en [kenteken] in NL 29 en 30 sep 15, p. 356 (ordner 1).

67 Het proces-verbaal OSO observatie Lopik en [vestigingsplaats] , p. 423 (ordner 2).

68 Het proces-verbaal OSO observatie Lopik en [vestigingsplaats] , p. 426 (ordner 2).

69 Het proces-verbaal OSO observatie Lopik en [vestigingsplaats] , p. 427 (ordner 2).

70 Het proces-verbaal OSO observatie Lopik en [vestigingsplaats] , p. 428 (ordner 2).

71 Het proces-verbaal OSO observatie Lopik en [vestigingsplaats] , p. 429 (ordner 2).

72 Het proces-verbaal bevindingen OVC oplegger 29 sept 2015, p. 434 (ordner 2).

73 Het proces-verbaal contact [medeverdachte 1] na overtocht met 4709 ( [verdachte] ), p. 444 (ordner 2).

74 Het proces-verbaal bevindingen 4e rit [kenteken] en [kenteken] buiten NL, p. 357-358 (ordner 1).

75 Het proces-verbaal bevindingen [kenteken] en [kenteken] in NL 6 en 7 okt 15, p. 360 (ordner 1).

76 Het proces-verbaal observeren d.d. 6 oktober 2015, p. 464 (ordner 2).

77 Een geschrift, zijnde de ID-staat betreffende [medeverdachte 3] , p. 1509 (ordner 6).

78 Het proces-verbaal observeren d.d. 6 oktober 2015, p. 465 (ordner 2).

79 Het proces-verbaal observeren d.d. 6 oktober 2015, p. 466 (ordner 2).

80 Het proces-verbaal van relaas, p. 38 (ordner 1).

81 Het proces-verbaal bevindingen OVC oplegger 6 oktober 2015, p. 481 (ordner 2).

82 Het proces-verbaal telecomanalyse 6 okt 2015 tel.nrs. in [vestigingsplaats] , p. 482-483 (ordner 2).

83 Het proces-verbaal bevindingen controle vrachtwagen [kenteken] , p. 484 (ordner 2).

84 Het proces-verbaal bevindingen 5e rit [kenteken] en [kenteken] buiten NL, p. 361-362 (ordner 1).

85 Het proces-verbaal bevindingen [kenteken] en [kenteken] in NL 13 en 14 okt 15, p. 364 (ordner 1).

86 Het proces-verbaal observeren d.d. 13 oktober 2015, p. 510 (ordner 2).

87 Het proces-verbaal observeren d.d. 13 oktober 2015, p. 511 (ordner 2).

88 Het proces-verbaal observeren d.d. 13 oktober 2015, p. 512 (ordner 2).

89 Het proces-verbaal bevindingen OVC oplegger dinsdag 13 oktober 2015, p. 523 (ordner 2).

90 Het proces-verbaal bevindingen OVC oplegger dinsdag 13 oktober 2015, p. 522 (ordner 2).

91 Het proces-verbaal telecombevindingen 13-10-2015 nummers in [vestigingsplaats] , p. 524-525 (ordner 2).

92 Het proces-verbaal bevindingen inzet technisch hulpmiddel [kenteken] , p. 526, met een foto van het aangebrachte merkteken als bijlage, p. 530 (ordner 2).

93 Het proces-verbaal bevindingen 6e rit [kenteken] en [kenteken] buiten NL, p. 366-367 (ordner 1).

94 Het proces-verbaal bevindingen [kenteken] en [kenteken] in NL 20 en 21 okt 15, p. 369 (ordner 1).

95 Het proces-verbaal bevindingen [kenteken] en [kenteken] in NL 20 en 21 okt 15, p. 369 (ordner 1).

96 Het proces-verbaal observeren d.d. dinsdag 20 oktober 2015, p. 538 (ordner 2).

97 Het proces-verbaal observeren d.d. dinsdag 20 oktober 2015, p. 539 (ordner 2).

98 Het proces-verbaal observeren d.d. dinsdag 20 oktober 2015, p. 540 (ordner 2).

99 Een geschrift, zijnde de ID-staat betreffende [medeverdachte 2] , p. 1690 (ordner 6).

100 Het proces-verbaal bevindingen OVC oplegger dinsdag 20 oktober 2015, p. 553 (ordner 2).

101 Het proces-verbaal onderzoek telecomgegevens 20 okt 2015 [vestigingsplaats] , p. 555-556 (ordner 2).

102 Het proces-verbaal bevindingen 7e rit oplegger [kenteken] buiten NL, p. 370-371 (ordner 1).

103 Het proces-verbaal bevindingen [kenteken] in NL 25 t/m 28 okt 15, p. 373 (ordner 1).

104 Het proces-verbaal telefonisch contact [medeverdachte 1] met gebruiker [telefoonnummer] , p. 561 (ordner 2).

105 Het proces-verbaal waarneming ontmoeting De Slaag, p. 564 (ordner 2).

106 Het proces-verbaal waarneming ontmoeting De Slaag, p. 565 (ordner 2).

107 Het proces-verbaal waarneming ontmoeting De Slaag, p. 566 (ordner 2).

108 Het proces-verbaal waarneming ontmoeting De Slaag, p. 567 (ordner 2).

109 Een geschrift, zijnde de ID-staat betreffende [medeverdachte 6] , p. 1183 (ordner 5).

110 Het proces-verbaal binnentreden in woning [medeverdachte 6] , p. 3151 (ordner 10).

111 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] op 11 nov 2015, p. 1216 (ordner 5).

112 Het proces-verbaal telecomanalyse dinsdag 27 okt 2015, p. 572 (ordner 2).

113 Het proces-verbaal telecomanalyse dinsdag 27 okt 2015, p. 573 (ordner 2).

114 Het proces-verbaal telecomanalyse dinsdag 27 okt 2015, p. 574 (ordner 2).

115 Het proces-verbaal bevindingen 8e rit oplegger [kenteken] buiten NL, p. 374-375 (ordner 1).

116 Het proces-verbaal bevindingen [kenteken] in NL 3 en 4 nov 15, p. 377 (ordner 1).

117 Het proces-verbaal telefonisch contact [verdachte] en [medeverdachte 1] 3 nov 2015, p. 579 (ordner 2).

118 Het proces-verbaal herkenning [medeverdachte 6] op parkeerplaats Palmpol, p. 583 (ordner 2).

119 Het proces-verbaal analyse zendmastgegevens dinsdag 3 nov 2015, p. 587 (ordner 2).

120 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 7 dec 2015, p. 1417 (ordner 5).

121 Het proces-verbaal bevindingen OVC oplegger dinsdag 3 november 2015, p. 595 (ordner 2).

122 Het proces-verbaal bevindingen OVC oplegger dinsdag 3 november 2015, p. 594 (ordner 2).

123 Het proces-verbaal analyse zendmastgegevens dinsdag 3 nov 2015, p. 585-586 (ordner 2).

124 Het proces-verbaal bevindingen observatie Engeland, p. 608 (ordner 2).

125 Het proces-verbaal bevindingen observatie Engeland, p. 609 (ordner 2).

126 Het proces-verbaal bevindingen 9e rit oplegger [kenteken] buiten NL, p. 378-379 (ordner 1).

127 Het proces-verbaal bevindingen [kenteken] in NL 10 nov 15, p. 381 (ordner 1).

128 Het proces-verbaal van observeren van 10 november 2015, p. 624 (ordner 2).

129 Het proces-verbaal van observeren van 10 november 2015, p. 625 (ordner 2).

130 Het proces-verbaal van observeren van 10 nov 2015, p. 626 (ordner 2).

131 Het proces-verbaal van bevindingen OVC 10 nov 2015, p. 634-635 (ordner 2).

132 Het proces-verbaal van doorzoeking [adres] [woonplaats] , p. 3031 (ordner 10).

133 Het proces-verbaal van verhoor getuige [getuige] , p. 694 (ordner 2).

134 Het proces-verbaal van verhoor getuige [getuige] , p. 694-695 (ordner 2).

135 Het proces-verbaal tonen selectie meervoudige fotoconfrontatie, p. 705-706 (ordner 3).

136 Het proces-verbaal tonen selectie meervoudige fotoconfrontatie, p. 714-715 (ordner 3).

137 Het proces-verbaal gevorderde gegevens ILT, p. 194 (ordner 1).

138 Het proces-verbaal gevorderde gegevens ILT, p. 195 (ordner 1).

139 Het proces-verbaal gevorderde gegevens ILT, bijlage, p. 210 (ordner 1).

140 Het proces-verbaal bevindingen controle [medeverdachte 1] door ILT, p. 487 (ordner 2).

141 Het proces-verbaal onderzoek naar afslepen oplegger 4-11-2014, p. 500 (ordner 2).

142 Het proces-verbaal van relaas, p. 61 (ordner 1).

143 Het proces-verbaal vrachtbrief 10 nov 2015 in vrachtwagen [kenteken] , p. 644-645 (ordner 2).

144 Het proces-verbaal vrachtbrief 10 nov 2015 in vrachtwagen [kenteken] , p. 646 (ordner 2).

145 Het proces-verbaal vrachtbrief 10 nov 2015 in vrachtwagen [kenteken] , p. 647 (ordner 2).

146 De bijlage van aanvullend proces-verbaal FIN-AH-90 van 28 nov 2016, p. 8-11 (los opgenomen)

147 Het proces-verbaal gevorderde gegevens Stena Line 1, p. 140 (ordner 1).

148 Het proces-verbaal gevorderde gegevens [bedrijf 9] 1, p. 143 (ordner 1).

149 Het proces-verbaal onderzoek gegevensdrager (Dongel) 06-83990608, p. 262-264 (ordner 1).

150 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 10 september 2015, p. 297-299 (ordner 1).

151 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 17 september 2015, p. 300-301 (ordner 1).

152 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 24 september 2015, p. 303-304 (ordner 1).

153 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 1 oktober 2015, p. 305-306 (ordner 1).

154 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 8 oktober 2015, p. 307-308 (ordner 1).

155 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 15 oktober 2015, p. 310-311 (ordner 1).

156 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 22 oktober 2015, p. 312-313 (ordner 1).

157 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 30 oktober 2015, p. 314-315 (ordner 1).

158 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 5 november 2015, p. 316-317 (ordner 1).

159 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 10 september 2015, p. 299 (ordner 1).

160 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 17 september 2015, p. 301 (ordner 1).

161 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 24 september 2015, p. 304 (ordner 1).

162 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 8 oktober 2015, p. 308 (ordner 1).

163 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 22 oktober 2015, p. 313 (ordner 1).

164 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 30 oktober 2015, p. 315 (ordner 1).

165 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 5 november 2015, p. 317 (ordner 1).

166 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 15 oktober 2015, p. 311 (ordner 1).

167 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 17 september 2015, p. 301 (ordner 1).

168 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 24 september 2015, p. 304 (ordner 1).

169 Het proces-verbaal boeking en dongelgebruik 1 oktober 2015, p. 306 (ordner 1).

170 Het proces-verbaal bevindingen [bedrijf 3] , p. 411 (ordner 2).

171 Het proces-verbaal bevindingen administratie / bonnen uit rugzak, p. 664 (ordner 2).

172 Het proces-verbaal bevindingen bescheiden / goederen in rugtas, p. 782 (ordner 3).

173 Het proces-verbaal bevindingen bescheiden / goederen in rugtas, p. 783 (ordner 3).

174 Het proces-verbaal bevindingen bescheiden / goederen in rugtas, p. 784-785 (ordner 3).

175 Het proces-verbaal bevindingen bescheiden / goederen in rugtas, p. 785 (ordner 3).

176 Het proces-verbaal van relaas, p. 71 (ordner 1).

177 Het proces-verbaal aantreffen document, p. 787 (ordner 3).

178 Het proces-verbaal telecomanalyse 10 november 2015, p. 929-830 (ordner 3).

179 Het proces-verbaal onderzoek aan [naam] stickers, p. 790 + aanmaakdata op p. 791-792 (ordner 3).

180 Het proces-verbaal gevorderde gegevens [bedrijf 6] , p. 212-213 (ordner 1).

181 Het proces-verbaal aantreffen papier “ [bijnaam 3] ”, p. 3967 (aanvulling 3).

182 Het proces-verbaal bevindingen bescheiden / goederen in rugtas, p. 784 (ordner 3).

183 Het proces-verbaal bevindingen storting 30 september 2015, p. 446 (ordner 2).

184 Het proces-verbaal van relaas, p. 20 (ordner 1).

185 Het proces-verbaal tapgesprekken [medeverdachte 5] belt naar [medeverdachte 6] , p. 453-454 (ordner 2).

186 Het proces-verbaal tapgesprekken [medeverdachte 5] belt naar [medeverdachte 6] , p. 453 + 455 (ordner 2).

187 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] op 11 nov 2015, p. 1544 (ordner 6).

188 Een geschrift, zijnde een Kennisgeving van inbeslagneming, p. 3121 (ordner 10).

189 Het proces-verbaal sporenonderzoek pakketten, p. 871 (ordner 3).

190 Een geschrift, zijnde een NFI rapport identificatie drugs en precursoren, p. 876 en 877, (ordner 3).

191 Het proces-verbaal sporenonderzoek [adres] in [woonplaats] , p. 745 (ordner 3).

192 Het proces-verbaal bevindingen [verbalisant] (speurhond), p. 756 (ordner 3).

193 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] op 11 nov 2015, p. 1545 (ordner 6).

194 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] op 11 nov 2015, p. 1544 (ordner 6).

195 Het proces-verbaal sporenonderzoek (verpakkingsmateriaal), p. 879-880 (ordner 3).

196 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen, p. 4312 (aanvulling 6).

197 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen, p. 4313 (aanvulling 6).

198 Het proces-verbaal PGP Blackberry’s met USA simkaarten, p. 902 (ordner 3).

199 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] op 11 nov 2015, p. 1543 (ordner 6).

200 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] op 11 nov 2015, p. 1545 (ordner 6).

201 Het proces-verbaal PGP Blackberry’s met USA simkaarten, p. 902 (ordner 3).

202 Het proces-verbaal PGP Blackberry’s met USA simkaarten, p. 903 (ordner 3).

203 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen, p. 4318 (aanvulling 6).

204 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 7] op 17 nov 2015, p. 1829 (ordner 6).

205 Het proces-verbaal PGP Blackberry’s met USA simkaarten, p. 903 (ordner 3).

206 Het proces-verbaal PGP Blackberry’s met USA simkaarten, p. 904-905 (ordner 3).

207 Het proces-verbaal PGP Blackberry’s met USA simkaarten, p. 906 (ordner 3).

208 Het proces-verbaal PGP Blackberry’s met USA simkaarten, p. 906-907 (ordner 3).

209 Het proces-verbaal PGP Blackberry’s met USA simkaarten, p. 908 (ordner 3).

210 Het proces-verbaal PGP Blackberry’s met USA simkaarten, p. 909 (ordner 3).

211 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen, p. 4313 (aanvulling 6).

212 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen, p. 4320 (aanvulling 6).

213 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen, p. 4321 (aanvulling 6).

214 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen, p. 4314 en 4320 (aanv. 6).

215 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen, p. 4313 (aanvulling 6).

216 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen, p. 4324 (aanvulling 6)

217 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen, p. 4324-4325 (aanv. 6)

218 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen (aanvulling 6): - morgen + 30 / 33/ 35: p. 4325 - gewicht: p. 4329-4330 - BJ: p. 4328-4329 - uitgezocht: p. 4330-4331

219 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen (aanvulling 6): - overzichtje + 64: p. 4326 - bestelcodes: p. 4333 - reageren niet: p. 4334

220 Het proces-verbaal bevindingen mbt de inhoud van de PGP-toestellen (aanvulling 6): - nummer: p. 4327 - TP / KR: p. 4335 - verpakkingen: p. 4335-4336 - één klant en kruis: p. 4336-4337 - bandijzer: p. 4327 - 60x34 is 30: p. 4337

221 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 11 nov 2015, p. 1398 (ordner 5).

222 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 19 nov 2015, p. 1402 (ordner 5).

223 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 7 dec 2015, p. 1414 (ordner 5).

224 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 7 dec 2015, p. 1416 (ordner 5).

225 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 7 dec 2015, p. 1417 (ordner 5).

226 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 14 jan 2016, p. 1423 (ordner 5).

227 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 7 dec 2015, p. 1416 (ordner 5).

228 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 14 jan 2016, p. 1421 (ordner 5).

229 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 7 dec 2015, p. 1416 (ordner 5).

230 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] op 7 dec 2015, p. 1410 (ordner 5).

231 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] op 11 nov 2015, p. 1545 (ordner 6).

232 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] op 21 april 2016, p. 1693 (ontneming: ordner 5).

233 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] op 11 nov 2015, p. 1544 (ordner 6).

234 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] op 11 nov 2015, p. 1545 (ordner 6).

235 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 11 nov 2015, p. 1614 (ordner 6).

236 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 11 nov 2015, p. 1615 (ordner 6).

237 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1618 (ordner 6).

238 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1619 (ordner 6).

239 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 11 nov 2015, p. 1615 (ordner 6).

240 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1619 (ordner 6).

241 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1620 (ordner 6).

242 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1619 (ordner 6).

243 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1620 (ordner 6).

244 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1621 (ordner 6).

245 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1622 (ordner 6).

246 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1623 (ordner 6).

247 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1620 (ordner 6).

248 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1621 (ordner 6).

249 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1619 (ordner 6).

250 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4] op 1 dec 2015, p. 1620 (ordner 6).

251 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 8 dec 2015, p. 1787 (ordner 6).

252 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 11 nov 2015, p. 1775 (ordner 6).

253 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 8 dec 2015, p. 1787 (ordner 6).

254 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 8 dec 2015, p. 1788 (ordner 6).

255 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 8 dec 2015, p. 1787 (ordner 6).

256 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] op 11 nov 2015, p. 1775 (ordner 6).