Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:6316

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
02-11-2016
Datum publicatie
12-01-2017
Zaaknummer
5003216
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil over einddatum televisieabonnement. Ziggo houdt aan wat zij gehoord heeft van de 'overstapservice', terwijl de klant heeft laten weten dat een andere einddatum moet worden aangehouden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/214
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Amersfoort

zaaknummer: 5003216 AC EXPL 16-1732 KdM/1151

Vonnis van 2 november 2016

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ziggo B.V.,

gevestigd te Utrecht,

verder ook te noemen Ziggo,

eisende partij in conventie,

verwerende partij in reconventie,

gemachtigde: Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders,

tegen:

[gedaagde]

wonende te [woonplaats] ,

verder ook te noemen [gedaagde] ,

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie,

procederend in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

­ de dagvaarding,

­ de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie (het ‘eerste verweerschrift’ van [gedaagde] ),

­ de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie (het ‘tweede verweerschrift’ van [gedaagde] ),

­ de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie,

­ de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde] had bij Ziggo een ‘Alles-in-1-Plus’-abonnement, bestaande uit televisie, radio, internet en telefonie.

2.2.

[gedaagde] is voor deze diensten overgestapt van Ziggo naar KPN. Hiervoor heeft zij gebruik gemaakt van de ‘overstapservice’ die door KPN wordt aangeboden.

2.3.

Ziggo en [gedaagde] hebben op de hierna te noemen data brieven aan elkaar gestuurd met de volgende inhoud:

­ Brief van Ziggo aan [gedaagde] van 20 maart 2015:
Vandaag hebben we een opzegverzoek van KPN ontvangen waarin zij namens u vragen uw gehele Ziggo abonnement per 5-6-2015 te beëindigen. […]

­ Brief van [gedaagde] aan Ziggo van 22 maart 2015:

Hierbij deel ik u mede, dat ik mijn abonnement per 01-05-2015 wens te beëindigen. […] Ook merk ik op dat ik uw schrijven van 20-03-2015 heb ontvangen waarin een onjuiste overstapdatum naar KPN staat vermeld, nl. 5-6-2015. Dit moet dus zijn 01-05-2015.

­ Brief van Ziggo aan [gedaagde] van 27 maart 2015:

Hierbij bevestigen wij uw verzoek tot beëindiging van uw abonnement(en) bij Ziggo. In deze brief vindt u alle belangrijke gegevens over uw opzegging. Controleer alle gegevens zorgvuldig en bewaar deze brief goed.

De beëindigingsdatum van uw abonnement op Alles-in-1 Plus is 05 juni 2015. […]

­ Brief van Ziggo aan [gedaagde] van 7 mei 2015:
Hierbij bevestigen wij uw verzoek tot beëindiging van uw abonnement(en) bij Ziggo. In deze brief vindt u alle belangrijke gegevens over uw opzegging. Controleer alle gegevens zorgvuldig en bewaar deze brief goed.

De beëindigingsdatum van uw abonnement op Alles-in-1 Plus is 12 mei 2015. […]

­ Brief van [gedaagde] aan Ziggo van 15 mei 2015:
N.a.v. uw schrijven d.d. 7 mei 2015 deel ik u mede dat ik mijn abonnement per 01-05-2015 tijdig heb opgezegd bij mijn schrijven d.d. 22-03-2015, waarvan een kopie als bijlage 1 bij deze brief gevoegd is. […]

2.4.

Ziggo heeft [gedaagde] een factuur gestuurd over de maand mei 2015 van aanvankelijk € 56,54. Later is deze factuur gecorrigeerd tot een bedrag van € 20,82, voor de periode van 1 tot 12 mei 2015.

3 Het geschil en de beoordeling daarvan

in conventie
3.1. Ziggo vordert betaling door [gedaagde] van € 20,82 aan abonnementskosten over de maand mei 2015, de rente daarover en € 40,- aan buitengerechtelijke incassokosten.

3.2.

Waar het in deze zaak over gaat is de vraag met ingang van welke datum het abonnement van [gedaagde] bij Ziggo is opgezegd. [gedaagde] zegt dat dat per 1 mei 2015 is gebeurd, waarbij zij uitgaat van de brief die zij daar zelf over heeft gestuurd. Volgens Ziggo is de opzegging door KPN namens [gedaagde] gedaan per 12 mei 2015. De kosten die Ziggo nu vergoed wil zien hebben precies betrekking op de abonnementskosten in de periode tussen deze twee data. Dat de in overweging 2.3. genoemde brieven door partijen over en weer zijn gestuurd staat vast. De kantonrechter gaat beoordelen hoe naar die brieven moet worden gekeken.

3.3.

[gedaagde] heeft gebruik gemaakt van de overstapservice van KPN. De kantonrechter begrijpt dat onderdeel van die service is dat KPN voor [gedaagde] haar oude abonnement bij Ziggo opzegt. Dat betekent dat KPN in naam van [gedaagde] opzegt: KPN heeft aan Ziggo laten weten dat het abonnement van [gedaagde] per 5 juni 2015 beëindigd moest worden. Later heeft KPN aan Ziggo laten weten dat die einddatum veranderd moest worden naar 12 mei 2015. Ziggo mag er dan in beginsel vanuit gaan dat het klopt wat KPN zegt over de einddatum van het abonnement en dat dit in overeenstemming met de wens van [gedaagde] is.

3.4.

Ziggo heeft [gedaagde] vervolgens op 20 maart 2015 bevestigd wat zij van KPN op dat moment had doorgekregen: dat het abonnement op 5 juni 2015 beëindigd moest worden. Of KPN het nu wel of niet goed heeft gedaan maakt in deze zaak echter verder niet uit, omdat [gedaagde] meteen aan de bel heeft getrokken toen zij merkte dat er volgens haar iets fout was gegaan met de einddatum. Zij heeft bij brief van 22 maart 2015 laten weten dat de einddatum 1 mei 2015 moest zijn.

3.5.

Niet in geschil is dat [gedaagde] op 22 maart 2015 op tijd was om het abonnement per 1 mei 2015 te mogen opzeggen. Ziggo heeft bevestigd dat zij de brief van [gedaagde] heeft ontvangen. De kantonrechter begrijpt niet goed waarom Ziggo vervolgens toch door is blijven gaan met wat zij van KPN te horen kreeg over het moment waarop het abonnement moest worden beëindigd. Zonder nadere toelichting over de overstapservice blijkt in ieder geval niet dat een klant, door van die service gebruik te maken, de nieuwe aanbieder vrij spel geeft om het moment van overstappen te bepalen. Uit de brief van [gedaagde] volgt bovendien dat zij meteen heeft laten weten dat het niet klopte wat KPN aan Ziggo had laten weten en dit heeft zij later herhaald. In de brief van [gedaagde] wordt specifiek vermeld dat de einddatum zoals Ziggo die aan [gedaagde] had laten weten niet juist is. Onder die omstandigheden had Ziggo uit moeten gaan van wat [gedaagde] zelf aan Ziggo heeft geschreven en niet van wat zij van KPN te horen kreeg. Dat KPN later weer een andere datum heeft doorgegeven maakt dit niet anders: ook die nieuwe datum week immers af van wat [gedaagde] Ziggo per brief had laten weten en Ziggo had dan ten minste bij [gedaagde] moeten informeren hoe het precies zat. Ziggo heeft nog aangevoerd dat [gedaagde] pas na 1 mei 2015 daadwerkelijk van de diensten van Ziggo is afgesloten en dat zij haar telefoonnummer zou zijn kwijtgeraakt als zij per 1 mei 2015 zou zijn afgesloten. Hoewel het servicegericht is van Ziggo als zij met haar klanten zoveel mogelijk meedenkt over een soepele overstap naar een nieuwe aanbieder en hoewel het aannemelijk is dat de overstapservice daar ook juist op gericht is, gaat het er juridisch uiteindelijk om wat de klant als contractspartij aan de aanbieder laat weten over de beëindiging van een abonnement. Ook dit maakt het voorgaande dus niet anders, nog ervan afgezien dat [gedaagde] zegt dat de diensten wel al per 1 mei 2015 zijn beëindigd.

3.6.

Kort gezegd: [gedaagde] heeft tijdig opgezegd en haar abonnement bij Ziggo is per 1 mei 2015 beëindigd. Dat betekent dat zij geen abonnementskosten meer over die maand hoeft te betalen. Dat betekent ook dat Ziggo geen rente en buitengerechtelijke incassokosten vergoed kan krijgen. De vordering van Ziggo zal worden afgewezen.

3.7.

Ziggo zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Omdat [gedaagde] zonder gemachtigde procedeert komen volgens de wet alleen reis-, verblijf- en verletkosten voor vergoeding in aanmerking. De kosten voor printpapier en een cartridge kunnen daarom niet worden toegewezen. Verletkosten zijn kosten die worden gemaakt omdat door het voeren van de procedure inkomsten worden misgelopen. [gedaagde] heeft aangevoerd dat zij veel uren heeft besteed aan deze procedure en dat kan de kantonrechter ook wel zien aan de uitgebreide stukken die zij heeft opgesteld in heeft ingebracht. Zij wenst daarvoor een vergoeding naar het minimumloon, maar het is niet gebleken dat zij door deze tijdsbesteding ook daadwerkelijk inkomsten heeft gemist. Deze kosten kunnen daarom ook niet worden vergoed. Van reis- en verblijfkosten is ook geen sprake, omdat er in deze zaak geen zitting bij de rechtbank is geweest. De kantonrechter zal de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] begroten op nihil.

in reconventie
3.8. [gedaagde] vordert van Ziggo een door de kantonrechter vast te stellen bedrag aan immateriële schadevergoeding.

3.9.

De kantonrechter kan zich voorstellen dat [gedaagde] stress heeft ervaren door al het gedoe met Ziggo en ook dat het niet leuk is als er een deurwaarder op de stoep staat. Maar om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van immateriële schade moet in Nederland sprake zijn van heel bijzondere omstandigheden en/of van een heel ernstige situatie. Dat is hier niet aan de hand. De vordering van [gedaagde] moet daarom worden afgewezen.

3.10.

De overige door [gedaagde] aangevoerde kostenposten zijn al betrokken in de proceskostenveroordeling in conventie (zie overweging 3.7.), zodat voor bespreking daarvan hier geen plaats meer is.

3.11.

De kantonrechter ziet op basis van alle omstandigheden van deze zaak aanleiding om de proceskosten in reconventie tussen partijen te compenseren. Dat betekent dat beide partijen hun eigen kosten moeten dragen voor wat betreft de door [gedaagde] ingestelde vordering en het verweer van Ziggo daartegen.

4
4. De beslissing

De kantonrechter:

in conventie
4.1. wijst de vordering af;

4.2.

veroordeelt Ziggo tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] , tot de uitspraak van dit vonnis begroot op nihil;

in conventie
4.3. wijst de vordering af;

4.4.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

Dit vonnis is gewezen door mr. K. de Meulder, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 2 november 2016.