Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:5748

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
31-10-2016
Datum publicatie
31-10-2016
Zaaknummer
16/659123-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 20-jarige man uit Utrecht is vrijgesproken van het in vereniging plegen van een ramkraak in 2016. De rechtbank oordeelt dat uit de bewijsmiddelen niet blijkt dat de verdachte enige betrokkenheid heeft gehad. Zo zijn er zijn geen DNA- of dactyloscopische sporen van de man aangetroffen in de winkel, de auto of op de gestolen goederen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/659123-16

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 31 oktober 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1996] ,

ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres

[adres] , [woonplaats] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 1 juni 2016 en 17 oktober 2016. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. S.A.S. Jansen, advocaat te Veenendaal.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

De rechtbank heeft voorts kennisgenomen van de vordering van de benadeelde partij, te weten AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

op 9 februari 2016 te Utrecht samen met een ander of anderen sigaretten en flesjes parfum heeft gestolen uit een filiaal van het Kruidvat waarbij de toegang tot dit filiaal is verkregen door met een personenauto op de pui in te rijden.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een ramkraak in vereniging bij het Kruidvat te Utrecht. Verdachte geeft geen openheid van zaken, terwijl er zo veel feiten liggen die vragen om tekst en uitleg. Op basis van het dossier acht de officier van justitie wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn mededaders de ramkraak hebben gepleegd, de buit van de ramkraak in de Volkswagen Polo hebben gestopt, de Toyota Aygo geparkeerd hebben en vervolgens in de Seat Ibiza zijn gestapt.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging stelt zich op het standpunt dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, zodat vrijspraak dient te volgen. Er is niet meer dan indirect bewijs voor een mogelijke betrokkenheid. Verdachte is niet te verbinden aan de winkel, de auto waarmee de ramkraak is gepleegd, de auto waarin de gestolen goederen zijn aangetroffen en de gestolen goederen. Daarnaast is er geen wettig en overtuigend bewijs waaruit blijkt dat sprake is geweest van een bewuste samenwerking die nauw en volledig was.

Subsidiair stelt de verdediging zich op het standpunt dat de doorzoeking van de Volkswagen Polo onrechtmatig was en dat het onrechtmatig verkregen bewijs niet mag worden gebruikt. Er waren geen aanwijzingen dat deze auto voor de ramkraak is gebruikt en ook het aanzicht van de auto gaf geen vermoeden van schuld dat de auto bij de ramkraak was gebruikt.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de ramkraak in vereniging. Uit de bewijsmiddelen volgt niet dat verdachte enige betrokkenheid heeft gehad. Zo zijn er geen DNA- of dactyloscopische sporen van verdachte aangetroffen in het Kruidvat, in de Toyota Aygo of op de gestolen goederen. Dat verdachte met zijn medeverdachten een uur voor de ramkraak door de politie is gecontroleerd in de Volkswagen Polo waarin korte tijd later de buit is aangetroffen en vlak na de ramkraak in de buurt van het Kruidvat wederom met de medeverdachten wordt gecontroleerd in een Seat Ibiza, is onvoldoende om wettig en overtuigend te bewijzen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan ramkraak in vereniging. Verdachte dient derhalve te worden vrijgesproken.

5 Het beslag

5.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft verbeurdverklaring van de onder verdachte in beslag genomen zwarte Seat Ibiza (kenteken [kenteken] ) gevorderd.

5.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gelet op de bepleitte vrijspraak verzocht tot teruggave van de in beslag genomen zwarte Seat Ibiza (kenteken [kenteken] ).

5.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal, nu verdachte wordt vrijgesproken, de teruggave gelasten van het hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerp aan verdachte.

6 Ten aanzien van de benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

Door [A] is namens AS Watson BV een vordering tot schadevergoeding ingediend. Gevorderd wordt in totaal € 110,40 als schadevergoeding van het feit waarvan de verdachte wordt beschuldigd.

De officier van justitie vordert de hoofdelijke toewijzing van de gehele vordering en de proceskosten met de wettelijke rente en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De verdediging verzoekt de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren, gelet op de bepleite vrijspraak.

Nu verdachte wordt vrijgesproken van het feit waaruit de schade zou zijn ontstaan, zal de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

7 Beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

Verklaart het ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Beslissing ten aanzien van het beslag

Gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- Zwarte Seat Ibiza (kenteken [kenteken] ).

Beslissingen ten aanzien van de benadeelde partij

Verklaart AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat deze vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J.M. Eelkema, voorzitter,

mr. drs. S.M. van Lieshout en mr. A.M.M.E. Doekes-Beijnes, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. I. Völkers, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 31 oktober 2016.

mr. drs. Van Lieshout is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE : De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 9 februari 2016 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit het filiaal van Kruidvat, gevestigd aan de [adres] , heeft weggenomen een of meerdere pakje(s) sigaretten en/of flesjes parfum, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Kruidvat ( [adres] te [vestigingsplaats] ), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (te weten door met (behulp van) een (personen)auto in te rijden tegen/op de pui van voornoemd filiaal))

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht