Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:4569

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
16-08-2016
Datum publicatie
17-08-2016
Zaaknummer
16/652521-15 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Man wordt vrijgesproken van het medeplegen van oplichting van meerdere apothekers en het verkrijgen van babyvoeding door middel van een valse machtiging. De rechtbank oordeelt dat hij niet wist dat de medeverdachte valse machtigingen naar de apotheek had gestuurd. Uit het dossier blijkt onvoldoende dat de verdachte vaker blikken babymelkpoeder heeft afgehaald bij verschillende apotheken. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat uit het dossier niet blijkt dat hij betrokken is geweest bij het valselijk opmaken van machtigingen om babymelkpoeder mee op te kunnen halen bij apotheken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/652521-15 (P)

vonnis van de meervoudige strafkamer van 16 augustus 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1996] ,

ingeschreven in de basisadministratie personen op het adres [adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 24 november 2015 en 2 augustus 2016.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. R. de Kruijk, en van wat verdachte en de advocaat, mr. J.G.M. Dassen, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is op de terechtzitting van 2 augustus 2016 gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1:

primair: op 6 augustus 2016 te Utrecht samen met (een) ander(en) heeft geprobeerd om een medewerker van [apotheek 1] op te lichten;

subsidiair: medeplichtigheid aan het onder 1 primair ten laste gelegde;

Feit 2:

primair: in de periode van 13 juli 2015 tot en met 6 augustus 2015 samen met (een) ander(en) te Zeist en/of Utrecht en/of Driebergen-Rijsenburg en/of Hilversum meerdere medewerkers van meerdere apotheken heeft opgelicht;

subsidiair: medeplichtigheid aan het onder 2 primair ten laste gelegde;

Feit 3:

in de periode van 13 juli 2015 tot en met 6 augustus 2015 te Zeist en/of Utrecht en/of Driebergen-Rijsenburg en/of Hilversum samen met (een) ander(en) een valse machtiging heeft opgemaakt en die valse machtiging heeft gebruikt bij een apotheek om babyvoeding te verkrijgen.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder 1 primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. De officier van justitie heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat het onder 2 en 3 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen kan worden en dat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van feiten 1, 2 en 3 en dat verdachte hiervan dient te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de feiten 1 en 2 heeft de verdediging aangevoerd dat niet bewezen kan worden dat verdachte wist van de (voorgenomen) oplichting zodat het oogmerk op de oplichting ontbreekt. Uit het dossier blijkt niet dat verdachte de valse machtiging ooit gezien heeft. De verklaring van medeverdachte [medeverdachte] is te onduidelijk om waarde aan te hechten. Ten aanzien van feit 2 kan voorts niet worden vastgesteld dat verdachte vaker dan één keer babymelkpoeder heeft afgehaald bij apotheken.

Ten aanzien van feit 3 heeft de verdediging aangevoerd dat uit de getuigenverklaringen niet blijkt dat verdachte betrokken is geweest bij het opmaken van valse machtigingen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde onder 1, 2 en 3 heeft begaan en zal hem dan ook voor alle tenlastegelegde feitenvrijspreken. Dit oordeel berust op het volgende.

Bij feit 1 is niet vast komen te staan dat verdachte wist dat medeverdachte [medeverdachte] van te voren een valse machtiging had gestuurd aan [apotheek 1] . Verdachte heeft steeds ontkend dat hij weet had van de voorgenomen oplichting en ook uit de overige stukken in het dossier kan dit niet in voldoende mate worden vastgesteld. Daardoor kan niet worden bewezen dat verdachte het oogmerk op oplichting van de apotheek had.

Ten aanzien van feit 2 overweegt de rechtbank dat uit het dossier onvoldoende blijkt dat verdachte vaker blikken babymelkpoeder heeft afgehaald bij verschillende apotheken.

Ten aanzien van feit 3 overweegt de rechtbank dat uit het dossier niet blijkt dat verdachte betrokken is geweest bij het valselijk opmaken van machtigingen om babymelkpoeder mee op te kunnen halen bij apotheken.

De rechtbank zal verdachte daarom van het ten laste gelegde onder 1, 2 en 3 vrijspreken.

5 De vorderingen van de benadeelde partijen

Nu verdachte wordt vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten onder 1, 2 en 3, zijn de vorderingen van de volgende benadeelde partijen niet-ontvankelijk:

- [apotheek 2] ;

- [apotheek 3] ;

- [apotheek 4] ;

- [apotheek 5] ;

- [apotheek 6] ;

- [apotheek 7] ;

- [apotheek 8]

De benadeelde partijen kunnen hun vorderingen aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

6 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het tenlastegelegde onder 1, 2 en 3;

Benadeelde partijen

- verklaart de volgende benadeelde partijen niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vorderingen kunnen worden aangebracht bij de burgerlijke rechter:

- [apotheek 2] ;

- [apotheek 3] ;

- [apotheek 4] ;

- [apotheek 5] ;

- [apotheek 6] ;

- [apotheek 7] ;

- [apotheek 8]

- compenseert de kosten van partijen aldus dat ieder de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.J.P. Schotman, voorzitter,

mrs. R.P. den Otter en R.L.M. van Opstal, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J. van Elk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 16 augustus 2016.

Mr. R.L.M. van Opstal is buiten staat dit vonnis mee te ondertekenen.

BIJLAGE : De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

Primair

hij op of omstreeks 6 augustus 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf

om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk om zich en / of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door

het aannemen van een valse naam en / of van een valse hoedanigheid en / of

door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en / of door een samenweefsel van

verdichtsels, een medewerker van [apotheek 1] te bewegen tot de

afgifte van een of meer blikken babyvoeding (Nutrilon Pepti), in elk geval van

enig goed, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en

/ of listiglijk en / of bedrieglijk en / of in strijd met de waarheid als

volgt heeft gehandeld: zijnde en / of hebbende hij, verdachte, en / of (één of

meer van) zijn mededader(s) zich voorgedaan als een bonafide afnemer van

babyvoeding (Nutrilon Pepti) (met een doorvoor bestemde machtiging), zijnde de

uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

[medeverdachte] op of omstreeks 6 augustus 2015 te Utrecht, althans in het

arrondissement Midden-Nederland, ter uitvoering van het door die [medeverdachte]

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen,

met het oogmerk om zich en / of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en / of van een valse hoedanigheid en / of

door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en / of door een samenweefsel van

verdichtsels, een medewerker van [apotheek 1] te bewegen tot de

afgifte van een of meer blikken babyvoeding (Nutrilon Pepti), in elk geval van

enig goed, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en

/ of listiglijk en / of bedrieglijk en / of in strijd met de waarheid als

volgt heeft gehandeld: zijnde en / of hebbende hij, verdachte, en / of (één of

meer van) zijn mededader(s) zich voorgedaan als een bonafide afnemer van

babyvoeding (Nutrilon Pepti) (met een daarvoor bestemde machtiging), zijnde de

uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf hij, verdachte op of omstreeks 6

augustus 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen

heeft verschaft door zich naar die apotheek te begeven om, in opdracht van die

[medeverdachte] , een of meer blikken babyvoeding (Nutrilon Pepti) op te halen;

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

Primair

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13 juli 2015 tot

en met 6 augustus 2015 te Zeist en/of Utrecht en/of Driebergen-Rijsenburg,

althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en /

of (een) ander (en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen

van een valse naam en / of van een valse hoedanigheid en / of door een (of

meer) listige kunstgre(e)p(en) en / of door een samenweefsel van verdichtsels,

meedere medewerkers van meedere apotheken

heeft / hebben bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid blikken babyvoeding

(Nutrilon Pepti), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en / of zijn

mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - opzettelijk valselijk en / of listiglijk en / of bedrieglijk en

/ of in strijd met de waarheid voorgedaan als een bonafide afnemer van

babyvoeding (Nutrilon Pepti) (met een daarvoor bestemde machtiging), waardoor

die medewerkers (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

[medeverdachte] in of omstreeks de periode van 13 juli 2015 tot en met 6 augustus

2015 te Zeist en/of Utrecht en/of Driebergen-Rijsenburg, althans in het

arrondissement Midden-Nederland, met het oogmerk om zich en / of een ander

wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en / of

van een valse hoedanigheid en / of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en)

en / of door een samenweefsel van verdichtsels, meerdere medewerkers van

meerdere apotheken, heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid blikken

babyvoeding (Nutrilon Pepti), in elk geval van enig goed, hebbende die [medeverdachte]

met vorenomschreven oogmerk opzettelijk valselijk en / of listiglijk en / of

bedrieglijk en / of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven - zich

voorgedaan als een bonafide afnemer van babyvoeding (Nutrilon Pepti) (met een

daarvoor bestemde machtiging),die apotheken werden bewogen tot bovenomschreven

afgifte, tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks 13 juli

2015 tot en met 6 augustus 2015 te Zeist, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, en / of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid,

middelen en / of inlichtingen heeft verschaft door opzettelijk zich (telkens)

naar die apotheken te begeven om, in opdracht van die [medeverdachte] een of meer

blikken babyvoeding (Nutrilon Pepti) op te halen;

art 48 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13 juli 2015 tot

en met 6 augustus 2015 te Zeist en/of Utrecht, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, een machtiging (voor Nutrilon pepti babyvoeding) - zijnde een

geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk

heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte en/of zijn mededaders

valselijk een machtiging gemaakt alsware deze afkomstig van diëtistenpraktijk

Zeist, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te

gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht