Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:4399

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
02-08-2016
Datum publicatie
02-08-2016
Zaaknummer
16-661180-15 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 45-jarige man is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor een verkrachting in Utrecht in 2015. De 57-jarige medeverdachte is vrijgesproken.

Totale respectloosheid

Het slachtoffer had afgesproken om uit te gaan met de 45-jarige man. Tijdens de avond is drank en drugs gebruikt. De herinneringen van de vrouw hielden op bij een café in Hilversum. De volgende dag werd ze wakker niet wetende wat er die nacht was gebeurd. De man dwong haar toen om seks met hem te hebben. Hij trok haar aan de haren en heeft haar meerdere keren geslagen.

Strafoplegging

De rechtbank heeft voor de strafoplegging gekeken naar straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd. Voor verkrachting is dat landelijk 2 jaar gevangenisstraf. De rechtbank gaat daar boven zitten omdat de man eerder is veroordeeld en geen enkel inzicht heeft getoond in zijn handelen. Aan voorwaardelijke gevangenisstraf koppelt de rechtbank meerdere voorwaarden zoals een verplichte behandeling en begeleid wonen. De voorwaardelijke straf is voor de man een stok achter de deur om niet opnieuw de fout in te gaan.

Vrijspraak

Een 57-jarige man die ook seks heeft gehad met het slachtoffer is vrijgesproken. De rechtbank oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat de vrouw niet in staat was om haar wil te bepalen op het moment dat de man seks met haar had.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling straf-, familie- en jeugdrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16-661180-15 (P)

vonnis van de meervoudige strafkamer van 2 augustus 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren in 1959 te [geboorteplaats] (Marokko),

adres: [adres] ,

thans verblijvende in Marokko.

1 Onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 juli 2016.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat de advocaat, mr. R.D.A. van Boom, naar voren hebben gebracht.

De rechtbank heeft ook kennisgenomen van hetgeen door mr. P. van der Geest namens de benadeelde partij naar voren is gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

op 15 februari 2015 te Utrecht

Feit 1:

[slachtoffer] heeft verkracht

of

[slachtoffer] seksueel is binnengedrongen terwijl hij wist dat zij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat deze niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden.

Feit 2:

medeplichtig is geweest aan verkrachting van [slachtoffer] , gepleegd door [medeverdachte] .

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer] buiten haar weten en zonder haar toestemming seksueel heeft binnengedrongen (feit 1, onderdeel 2). Zij meent dat verdachte van de overige ten laste gelegde feiten (feit 1, onderdeel 1 en feit 2) moet worden vrijgesproken.

4.2

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

Hij heeft daartoe aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat [slachtoffer] ten tijde van de onder feit 1, onderdeel 2, ten laste gelegde seksuele gedragingen in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat deze niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden.

4.3

Oordeel van de rechtbank

4.3.1

Vrijspraken

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde, onderdeel 1 (verkrachting)

Nu niet kan worden vastgesteld dat sprake is geweest van geweld en/of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld en/of een andere feitelijkheid zal de rechtbank verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging vrijspreken.

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde, onderdeel 2 (seksueel binnendringen van een - kort gezegd - bewusteloze, onmachtige of gestoorde)

Op grond van de processtukken en het verhandelde ter terechtzitting staat niet vast dat [slachtoffer] op het moment dat verdachte geslachtsgemeenschap met haar zou hebben gehad verkeerde in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat deze niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden. Gelet hierop zal de rechtbank verdachte hiervan vrijspreken.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte op het moment dat hij samen met [medeverdachte] en [slachtoffer] zijn woning is binnengegaan wist dat hij daarmee opzettelijk steun zou bieden aan verkrachting van [slachtoffer] , gepleegd door [medeverdachte] .

Verder staat niet vast dat [slachtoffer] door [medeverdachte] gedwongen werd tot seksuele handelingen op het moment dat zij aan verdachte vroeg haar te helpen om de woning te verlaten of dat verdachte van dergelijke handelingen op de hoogte was.

Gelet op het voorgaande zal verdachte ook van dit feit vrijspreken.

5 Beslag

5.1

Teruggave

De rechtbank zal teruggave gelasten aan verdachte van de in beslag genomen voorwerpen, te weten:

- 1 telefoon, grijs, Samsung Young;

- 1 telefoon, Iphone.

6 Benadeelde partij

De rechtbank zal de benadeelde partij [slachtoffer] niet ontvankelijk verklaren in de vordering nu de verdachte van het onder 1 en 2 ten laste gelegde zal worden vrijgesproken. De benadeelde partij kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

7 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart het onder 1 en 2 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Gelast de teruggave aan verdachte van:

- 1 telefoon, grijs, Samsung Young;

- 1 telefoon, Iphone.

Verklaart [slachtoffer] niet ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat deze vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Ebbens, voorzitter,

mrs. C.A.M. van Straalen-Coumou en M.S. Mehilal, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.M.T. Bouwman-Everhardus, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 augustus 2016.

Mr. C.A.M. van Straalen-Coumou is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE : De tenlastelegging

1.

hij op of omstreeks 15 februari 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, door geweld en/of een andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld en/of een andere feitelijkheid bestaande uit het duwen, slaan (met een voorwerp), stompen, trappen en/of schoppen van [slachtoffer] tegen het hoofd en/of lichaam en/of het knijpen in en/of krabben van de keel/hals van die [slachtoffer] en/of vast pakken en/of vast houden van die [slachtoffer] bij haar pols(en) en/of (boven)arm(en), (terwijl die [slachtoffer] zich (naakt) in een voor haar onbekende woning bevond), [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, immers heeft hij, verdachte, zijn penis en/of een voorwerp en/of (een) vinger(s)/hand met daarop zijn sperma in de vagina van die [slachtoffer] geduwd, gebracht, gehouden en/of bewogen

of

hij op of omstreeks 15 februari 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, met [slachtoffer] , van wie hij, verdachte, wist dat deze in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat deze niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , te weten het duwen, brengen, houden en/of bewegen van zijn, verdachtes, penis, en/of een voorwerp en/of (een) vinger(s)/hand met daarop zijn sperma in de vagina van die [slachtoffer] ;

2.

[medeverdachte] op of omstreeks 15 februari 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, door geweld en/of een andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld en/of een andere feitelijkheid bestaande uit het meermalen, althans éénmaal (telkens) (nadat die [slachtoffer] in een voor haar onbekende woning naakt wakker was geworden

met bloed op haar gezicht)

- die [slachtoffer] van bed trekken en/of te sleuren en/of een kopstoot geven en/of

- ( op dwingende toon) tegen die [slachtoffer] zeggen: '"Kom hier"en/of "Nee, je gaat mij nu pijpen" en/of dat zij een hoer is en dat hij haar kapot zou maken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer] (met kracht) aan haar haren trekken en/of (met kracht) in het gezicht slaan/stompen en/of

- voornoemde handelingen en/of nagenoemde (seksuele) handelingen voortgezet en/of hervat ondanks dat die [slachtoffer] meermalen, althans éénmaal verbaal en/of non-verbaal had te kennen had gegeven dit niet te willen (onder meer door hem te vragen/smeken te stoppen en/of gevraagd of ze naar de badkamer mocht en/of te zeggen dat ze (die handelingen) niet wou en/of dat ze weg wou en/of nee te zeggen),

[slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, immers heeft hij, [medeverdachte] , meermalen, althans éénmaal (telkens)

- die [slachtoffer] hem, [medeverdachte] , doen/laten pijpen, althans diens penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd, gebracht, gehouden en/of (heen en weer) bewogen, althans die [slachtoffer] haar mond om diens penis doen/laten brengen, houden en/of (heen en weer bewegen) en/of

- diens penis in de vagina van die [slachtoffer] geduwd, gebracht, gehouden en/of (heen en weer) bewogen, althans die [slachtoffer] diens penis in haar vagina doen/laten brengen en/of houden;

bij het plegen van welk feit, hij verdachte, toen aldaar opzettelijk behulpzaam is geweest, door zijn, verdachtes, woning (aan de [adres] ) ter beschikking te stellen en/of die [slachtoffer] niet te helpen te vertrekken en/of te laten vertrekken uit zijn, verdachtes, woning op het moment dat die [slachtoffer] aangaf te willen vertrekken.