Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:4394

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
20-05-2016
Datum publicatie
02-08-2016
Zaaknummer
16/994022-13 (P)
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2018:5373, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mega-onderzoek Mount Nepal. Medewerkers van SNSPF hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Verdachte was hierbij als rechtspersoon betrokken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/994022-13 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 20 mei 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte] B.V.,

gevestigd te [adres] , [postcode] te [vestigingsplaats] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 30 november 2015 (regie), 21, 22, 24 (inhoudelijke behandeling) en 29 maart 2016 (requisitoir), 4 (pleidooi) en 7 april 2016 (repliek, dupliek en laatste woord verdachte) en 9 mei 2016 (sluiting onderzoek).

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie en van wat namens verdachte (hierna ook te noemen: [verdachte] ) door haar bestuurder de heer [medeverdachte 1] en haar advocaat, mr. E.A.M. Mannheims, naar voren is gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is op de zitting van 21 maart 2016 gewijzigd.

De tenlastelegging zoals gewijzigd is aan dit vonnis gehecht (Bijlage I).

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte -al dan niet samen met anderen- betrokken is geweest bij het valselijk opmaken van facturen (feit 1), valse facturen voorhanden heeft gehad (feit 2 en 3), zich schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen (feit 4) en heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (feit 5).

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en het Openbaar Ministerie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officieren van justitie hebben gevorderd alle ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen te verklaren.

De officieren van justitie hebben een aantal uitdrukkelijk onderbouwde standpunten naar voren gebracht, die zullen worden besproken bij de bewijsoverwegingen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft integrale vrijspraak bepleit.

De raadsvrouw heeft een aantal verweren gevoerd, die zullen worden besproken bij de bewijsoverwegingen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Bewijsmiddelen 1

Valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en criminele organisatie

[medeverdachte 2] en SNSPF

[medeverdachte 2] is sinds de oprichting in 2006 enig aandeelhouder van [bedrijf 1] BV2 welke vennootschap enig aandeelhoudster is van [bedrijf 2] BV sinds de oprichting in 20063 en van [bedrijf 3] BV sinds de oprichting op 21 september 20104 (hierna respectievelijk: [bedrijf 1] , [bedrijf 2] en [bedrijf 3] ). De vennootschappen zijn zowel statutair als feitelijk gevestigd te [vestigingsplaats] , met uitzondering van [bedrijf 3] dat feitelijk gevestigd is in [vestigingsplaats] . [medeverdachte 2] is bestuurder van de drie vennootschappen.

Op 25 juni 2009 sluiten SNS Property Finance BV (hierna: SNSPF), [achternaam A] & [achternaam B] en [bedrijf 2] , vertegenwoordigd door [medeverdachte 2] , een overeenkomst tot opdracht waarbij [medeverdachte 2] wordt aangesteld als directieadviseur.5 Bij addendum van 27 oktober 2011 is het contract verlengd en [medeverdachte 2] aangesteld als “Lid van de Directie, Chief Restructuring Officer” (CRO).6

Introductie externen niveau 1
[medeverdachte 2] was als externe medewerker werkzaam op de afdeling Restructuring & Recovery van SNSPF en heeft na zijn aanstelling meerdere andere externe medewerkers geïntroduceerd uit zijn eigen netwerk, te weten onder meer:

 • -

  [A] ,

 • -

  [B] ,

 • -

  [medeverdachte 1] ,

 • -

  [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3] ), en

 • -

  [C] .7

[medeverdachte 2] bevestigt voornoemde externen uit zijn eigen netwerk te hebben aangedragen bij SNSPF.8

[medeverdachte 1]
is sinds 2005 enig aandeelhouder9 en bestuurder10 van [verdachte] , welke vennootschap enig aandeelhoudster en bestuurster is van [bedrijf 4] BV (hierna: [bedrijf 4] )11, beide gevestigd te [vestigingsplaats] .

[bedrijf 5] NV (hierna: [bedrijf 5] ) is op verzoek van [medeverdachte 1] opgericht eind 2010/begin 2011. [bedrijf 5] is gevestigd te [vestigingsplaats]12 en [medeverdachte 1] is gemachtigd tot de bankrekeningen van [bedrijf 5] .13

[medeverdachte 1] is vanaf maart 2010 werkzaam geweest bij SNSPF en op interim basis belast met het aansturen van nationale en internationale equity participaties van SNSPF alsmede het behandelen van andere door de directie van SNSPF te bepalen dossiers, hetgeen met zich mee kan brengen dat (tijdelijk) een functie als bestuurder of commissaris dient te worden vervuld.14 [medeverdachte 1] noemt zichzelf interim-manager.15

[medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij in februari/maart 2010 is benaderd door [medeverdachte 2] om bij SNSPF te komen werken. [medeverdachte 1] is door [medeverdachte 2] aangenomen en heeft met hem de arbeidsvoorwaarden besproken.16 Alle contracten zijn medeondertekend door [medeverdachte 2] .17 [medeverdachte 2] bepaalde ook het tarief en het aantal te werken uren.18

Introductie externen niveau 2

Nadat hij [medeverdachte 1] had aangenomen is [medeverdachte 4] aangenomen bij SNS via [medeverdachte 1] , aldus [medeverdachte 2] .19 Vervolgens zijn toen nog een aantal mensen aangebracht waaronder [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , [D] , [E] en [medeverdachte 9] . [medeverdachte 1] heeft met deze mensen gesprekken gevoerd.20 [medeverdachte 4] werd als eerste, medio 2010, aangenomen.21 [medeverdachte 7] heeft verklaard dat een aantal van deze mensen via hem bij SNSPF is gaan werken.22

In het bij [medeverdachte 1] aangetroffen excelbestand genaamd “detachering”23 zijn werkbladen opgenomen met de namen: [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] , [naam] en [naam] . Dit zijn voornamen van medewerkers van SNSPF (de rechtbank begrijpt respectievelijk: [medeverdachte 4] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , [E] , [D] , [medeverdachte 9] en [medeverdachte 8] ). Over de periode augustus 2010 tot en met december 2012 is per persoon vermeld:

- hoeveel uur de medewerker bij SNSPF heeft gewerkt;

- hoeveel vergoeding deze medewerker bij SNSPF heeft gedeclareerd;

- hoeveel [medeverdachte 1] bij deze medewerker declareerde en

- hoe deze declaratie verdeeld werd tussen: [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] .24

Volgens [medeverdachte 1] betreft dit zijn administratie van deze groep; hij hield dit overzicht maandelijks bij.25 De bedragen die op dit spreadsheet staan, komen overeen met de afspraken die hij met de betreffende mensen heeft gemaakt.26 De facturen die [medeverdachte 1] voor het verkrijgen van deze vergoedingen stuurde voegde hij ook in de administratie van zijn eigen vennootschappen.27 Als mensen anderen aanbrachten kregen zij een deel van die fee.28 [medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij het zich niet kan voorstellen dat de mensen van deze groep zoals genoemd op het overzicht- niet wisten dat de fee werd verdeeld over meerdere personen.29 Hij heeft [medeverdachte 2] verteld over deze afspraken en het betalen van de bemiddelingsfees. [medeverdachte 2] wist dat een gedeelte van hun uurtarief naar [medeverdachte 1] ging.30 [medeverdachte 1] heeft [medeverdachte 2] hierover ingelicht enkele maanden nadat de eerste van die groep, [medeverdachte 4] , was aangenomen.31

[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] hebben afgesproken dat [medeverdachte 1] een gedeelte van deze fees betaalde aan [medeverdachte 2] ; dit was ongeveer 50% van de bemiddelingsfee die [medeverdachte 1] overhield na verrekening van de ontvangsten met anderen. [medeverdachte 2] factureerde vanuit zijn vennootschappen. Dit liep vanaf augustus/september 2010 tot en met het eerste kwartaal van 2012. [medeverdachte 1] heeft hierover buiten [medeverdachte 2] niemand binnen SNSPF ingelicht.32 De omschrijving op de facturen van [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] , te weten “honorering advisering [bepaald kwartaal]” klopt niet volgens [medeverdachte 1] .33

[medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij in het vierde kwartaal van 2010 wist dat [medeverdachte 1] afspraken had gemaakt met andere externen en betalingen van hen ontving.34 Ook vond er een aantal verrekeningen plaats met andere mensen, waaronder [medeverdachte 7] . [medeverdachte 2] vermoedt dat [medeverdachte 1] hem op de hoogte heeft gebracht van de omstandigheid dat ook [medeverdachte 4] betalingen ontving.35 Hij heeft met [medeverdachte 1] afgesproken dat [medeverdachte 1] een deel van de door hem ontvangen betalingen aan hem doorbetaalde36, zijnde de helft van wat [medeverdachte 1] overhield na verrekeningen.37 Alle betaalde facturen zijn verwerkt in de administratie van [bedrijf 3] .38 [medeverdachte 2] heeft de betalingen niet gemeld bij SNS.39

[bedrijf 3] , de vennootschap van [medeverdachte 2] , heeft gefactureerd aan de vennootschappen van [medeverdachte 1] . Twee van deze facturen waren gericht aan [verdachte] . Deze facturen zijn op respectievelijk 30 december 2010 en 6 maart 2011 voldaan, te weten een bedrag van in totaal € 53.062,50.40 Deze twee facturen zijn opgesteld onder de naam “ [naam bedrijf] BV” in plaats van “ [bedrijf 3] BV” waarbij wordt verwezen naar het KvK-nummer [...] en btw-nummer [...] van [bedrijf 3] BV.41

[medeverdachte 4]

heeft tussen mei en juli 2010 contact gezocht met [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] heeft hem gevraagd of hij geïnteresseerd was in een functie bij SNSPF. [medeverdachte 1] gaf aan dat hij [medeverdachte 4] zou introduceren bij [medeverdachte 2] als [medeverdachte 4] in deze functie geïnteresseerd was. Nadat [medeverdachte 4] zijn cv had opgestuurd, kreeg hij een gesprek met [medeverdachte 2] .42 Na het gesprek met [medeverdachte 2] heeft [medeverdachte 4] gebeld met [medeverdachte 1] om hem te bedanken voor de introductie. [medeverdachte 1] vroeg hem daarop een vergoeding van € 50,- per door [medeverdachte 4] gewerkt uur bij SNSPF. [medeverdachte 1] stelde voor dat [medeverdachte 4] zijn facturen voor SNSPF aan hem stuurde, zodat [medeverdachte 1] kon zien hoeveel uren [medeverdachte 4] had gewerkt.43 Op de facturen van [medeverdachte 1] , die [medeverdachte 4] ontving, stond steeds de omschrijving “advies”. [medeverdachte 4] verklaart daarover dat het in feite ging om bemiddelingsfee, en dat de omschrijving op de factuur -achteraf gezien- dus niet goed is geweest.44

[medeverdachte 1] verklaart dat hij enkele maanden na de afspraak met [medeverdachte 4] [medeverdachte 2] van deze afspraak op de hoogte heeft gebracht. Verder heeft [medeverdachte 1] dit aan niemand binnen SNS verteld.45

De vennootschappen van [medeverdachte 1] hebben gefactureerd aan de vennootschap van [medeverdachte 4] : [bedrijf 6] BV (hierna: [bedrijf 6] ). Een deel van deze facturen was afkomstig van [verdachte] . Deze facturen zijn door [bedrijf 6] in de periode van 10 november 2010 tot en met 8 maart 2012 voldaan, te weten een bedrag van € 138.900,- (exclusief btw).46 Daarnaast is door [bedrijf 6] een bedrag van € 9.075,- (exclusief btw) betaald aan [verdachte] op basis van een factuur afkomstig van [bedrijf 4] .47

Uit het excelbestand dat bij [medeverdachte 1] is aangetroffen, blijkt dat van de € 50,- die [medeverdachte 4] per gewerkt uur afdroeg aan [medeverdachte 1] € 25,- werd doorbetaald aan [medeverdachte 2] .48

[medeverdachte 9]
heeft verklaard dat hij in november of december 2010 is benaderd door [medeverdachte 7] en [medeverdachte 4] of hij beschikbaar was voor een klus bij SNS. Eén van hen zou [medeverdachte 9] introduceren bij [medeverdachte 1] . Enkele dagen later werd [medeverdachte 9] gebeld door [medeverdachte 1] en volgde er een gesprek in een hotel bij Haren. In dat gesprek vertelde [medeverdachte 1] dat hij zelf ook iets bij SNS deed.49 Aan het einde van het gesprek gaf [medeverdachte 1] aan dat hij verwachtte dat [medeverdachte 9] wel iets voor SNS zou kunnen betekenen. [medeverdachte 1] gaf verder aan dat, als [medeverdachte 9] zou worden aangenomen, hij een aanbrengfee wilde ontvangen van een bepaald bedrag. [medeverdachte 1] heeft vervolgens aan [medeverdachte 9] meegedeeld dat hij hem zou introduceren. Enkele dagen later werd [medeverdachte 9] gebeld en is er een afspraak gemaakt met [medeverdachte 2] en [F] .50 Een paar dagen na dit gesprek werd aan [medeverdachte 9] telefonisch meegedeeld dat men hem een contract wilde aanbieden voor € 220,- per uur. [medeverdachte 9] heeft hiermee ingestemd. [medeverdachte 9] heeft vervolgens contact opgenomen met [medeverdachte 1] en meegedeeld dat [medeverdachte 1] € 70,- per uur zou ontvangen.51 De facturen die [medeverdachte 9] aan SNS stuurde gingen via [medeverdachte 1] . Zodoende was [medeverdachte 1] op de hoogte van het aantal uren dat door [medeverdachte 9] werd gedeclareerd.52

Op de vraag of [medeverdachte 1] mensen binnen SNSPF op de hoogte heeft gebracht van deze afspraak met [medeverdachte 9] , antwoordt [medeverdachte 1] dat alleen [medeverdachte 2] ervan af wist.53

De vennootschappen van [medeverdachte 1] hebben gefactureerd aan de vennootschap van [medeverdachte 9] : [bedrijf 7] BV (hierna: [bedrijf 7] ). Een deel van deze facturen was afkomstig van [verdachte] . Deze facturen zijn door [bedrijf 7] in de periode van 26 januari 2011 tot en met 14 januari 2012 voldaan, te weten een bedrag van € 137.165,- (exclusief btw).54

Uit het excelbestand dat bij [medeverdachte 1] is aangetroffen, blijkt dat de € 70,- die door [medeverdachte 9] aan [medeverdachte 1] werd betaald, als volgt werd verdeeld:

- [medeverdachte 1] : € 22,50;

- [medeverdachte 2] : € 22,50;

- [medeverdachte 4] : € 25,00.55

[medeverdachte 8]

verklaart dat hij in april 2011 is benaderd door [medeverdachte 1] om voor SNSPF aan de slag te gaan. [medeverdachte 1] heeft [medeverdachte 8] in contact gebracht met SNSPF en het cv van [medeverdachte 8] voorgelegd aan [medeverdachte 2] .56 In het gesprek met [medeverdachte 2] heeft [medeverdachte 8] aangegeven dat hij het logisch zou vinden als hij hetzelfde uurtarief zou krijgen als [medeverdachte 9] , namelijk € 220,-. [medeverdachte 8] had van [medeverdachte 9] begrepen dat er sprake was van een bemiddelingsfee en dat [medeverdachte 9] 30 procent van zijn uurtarief afstond aan [medeverdachte 1] .57 Ook aan [medeverdachte 8] vroeg [medeverdachte 1] een bemiddelingsfee. [medeverdachte 8] kreeg per maand één factuur van [medeverdachte 1] . Daarop stond het aantal uren maal € 70,-. Op de facturen stond als omschrijving: adviesdiensten. Achteraf gezien zou het volgens [medeverdachte 8] beter zijn geweest als daarop bemiddelingsfee had gestaan. De prestatie zag namelijk op de bemiddeling van [medeverdachte 1] tussen [medeverdachte 8] en SNSPF.58

[medeverdachte 1] verklaart dat hij SNSPF niet op de hoogte heeft gebracht van de afspraak die hij had met [medeverdachte 8] .59 Alleen [medeverdachte 7] , [medeverdachte 2] en -naar [medeverdachte 1] aanneemt- [medeverdachte 9] waren op de hoogte van deze afspraak.60

De vennootschappen van [medeverdachte 1] hebben gefactureerd aan de vennootschap van [medeverdachte 8] : [bedrijf 8] BV (hierna: [bedrijf 8] ). Een deel van deze facturen was afkomstig van [verdachte] . Deze facturen zijn door [bedrijf 8] in de periode van 1 juli 2011 tot en met 15 januari 2012 voldaan, te weten een bedrag van € 66.990,- (exclusief btw).61

Uit het excelbestand dat bij [medeverdachte 1] is aangetroffen, blijkt dat de € 70,- die door [medeverdachte 8] aan [medeverdachte 1] werd betaald, als volgt werd verdeeld:

- [medeverdachte 1] : € 23,50;

- [medeverdachte 2] : € 23,25;

- [medeverdachte 7] : € 23,25.62

[medeverdachte 6]

verklaart dat hij in augustus 2010 via [medeverdachte 7] in contact kwam met [medeverdachte 1] .63 [medeverdachte 7] heeft meer dan een goed woordje voor [medeverdachte 6] gedaan bij [medeverdachte 1] .64 Daarna heeft een gesprek plaatsgevonden met [medeverdachte 2] . Met [medeverdachte 2] heeft [medeverdachte 6] ook onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. Het uurtarief werd € 225,-.65 In een gesprek met [medeverdachte 7] zijn [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] een fee overeengekomen van € 75,- per gewerkt uur. Op verzoek van [medeverdachte 7] is de betaling van de fee door een aan [medeverdachte 1] gelieerde vennootschap gefactureerd en is aan die vennootschap ook betaald. Dit was een expliciet verzoek van [medeverdachte 7] . [medeverdachte 6] stuurde elke maand zijn factuur op aan SNSPF. Vervolgens kreeg hij dan een factuur van [medeverdachte 1] , met daarop de omschrijving “declaratie betreffende adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] BV” voor de betreffende maand. Het bedrag op de factuur kon [medeverdachte 6] herleiden tot de afspraak die met [medeverdachte 7] was gemaakt over de betaling van een fee.66

[medeverdachte 1] verklaart dat hij binnen SNSPF, behalve aan [medeverdachte 2] , niemand iets heeft verteld over de betalingen die [medeverdachte 6] aan hem deed.67 De omschrijving op de facturen, die aan [medeverdachte 6] gericht waren, had volgens [medeverdachte 1] anders moeten luiden, namelijk bemiddelingsfee.68

De vennootschappen van [medeverdachte 1] hebben gefactureerd aan de vennootschap van [medeverdachte 6] : [bedrijf 9] BV (hierna: [bedrijf 9] ). Een deel van deze facturen was afkomstig van [verdachte] . Deze facturen zijn door [bedrijf 9] in de periode van 11 november 2010 tot en met 14 januari 2012 voldaan, te weten een bedrag van € 142.443,75 (exclusief btw).69

Uit het excelbestand dat bij [medeverdachte 1] is aangetroffen, blijkt dat de € 75,- die door [medeverdachte 6] aan de vennootschappen van [medeverdachte 1] werd betaald, als volgt werd verdeeld:

- [medeverdachte 1] : € 25,-;

- [medeverdachte 2] : € 25,-;

- [medeverdachte 7] : € 25,-.70

[medeverdachte 6] verklaart dat via hem [D] en [E] zijn komen werken bij SNSPF. In een gesprek met [medeverdachte 7] -waar ook [medeverdachte 5] bij aanwezig was- heeft [medeverdachte 6] aangegeven dat hij het wel redelijk zou vinden dat zij voor het aanbrengen van deze medewerkers een correctie op hun te betalen fee zouden ontvangen. Ongeveer een week erna kwam [medeverdachte 7] hierop terug en stelde voor dat zij € 7,50 per persoon per medewerker zouden krijgen. [medeverdachte 6] heeft hiervoor correctiefacturen gestuurd aan [medeverdachte 1] met daarop dezelfde omschrijving als de facturen die hij van [medeverdachte 1] ontving: adviesdiensten. [medeverdachte 6] verklaart dat de omschrijving op de factuur niet correct was, maar dat hij bewust aansluiting heeft gezocht bij de facturen die door [medeverdachte 1] aan hem werden gestuurd. [medeverdachte 6] betaalde steeds het netto verschuldigde bedrag aan de vennootschap van [medeverdachte 1] .71 Facturen voor [bedrijf 9] werden door [medeverdachte 6] opgemaakt.72

[bedrijf 9] heeft in de periode van 20 november 2010 tot en met 14 januari 2012 een bedrag van in totaal € 24.862,52 (exclusief btw) gefactureerd aan [verdachte] .73 Daarvan is alleen de eerste factuur van € 798,75 (exclusief btw) door [verdachte] op 29 november 2010 betaald.74 De overige factuurbedragen zijn in de periode van 30 december 2010 tot en met 14 januari 201275 verrekend met de bedragen die [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 6] in rekening bracht.76 Van de betaling op 1 november 2011 (over september 2011) is geen onderliggende factuur aangetroffen. Het factuurbedrag betrof (kennelijk) € 1.983,87 (exclusief btw).77

[medeverdachte 5]
verklaart dat hij in augustus 2010 via [medeverdachte 7] in contact is gekomen met [medeverdachte 1] .78 [medeverdachte 5] heeft vervolgens zijn cv aan [medeverdachte 1] gemaild. Daarna heeft [medeverdachte 5] een gesprek gehad met [medeverdachte 2] , waarin de werkzaamheden en het uurtarief zijn besproken. [medeverdachte 5] heeft met [medeverdachte 2] onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. Ongeveer twee weken later kreeg [medeverdachte 5] een concept contract met daarin een uurtarief van € 225,-. Met [medeverdachte 7] maakte [medeverdachte 5] de afspraak dat hij 30 procent (€ 75,-) per gewerkt uur zou afdragen aan [medeverdachte 7] . Op verzoek van [medeverdachte 7] werden de betalingen van deze afdracht gedaan via [medeverdachte 1] .79

De vennootschappen van [medeverdachte 1] hebben gefactureerd aan de vennootschap van [medeverdachte 5] : [bedrijf 10] BV (hierna: [bedrijf 10] ). Een deel van deze facturen was afkomstig van [verdachte] . Deze facturen zijn door [bedrijf 10] in de periode van 12 november 2010 tot en met 17 januari 2012 voldaan, te weten een bedrag van € 148.721,25 (exclusief btw).80

Uit het excelbestand dat bij [medeverdachte 1] is aangetroffen, blijkt dat de € 75,- die door [medeverdachte 5] aan de vennootschappen van [medeverdachte 1] werd betaald, als volgt werd verdeeld:

- [medeverdachte 1] : € 25,-;

- [medeverdachte 2] : € 25,-;

- [medeverdachte 7] : € 25,-.81

De omschrijving op de facturen, die aan [medeverdachte 5] gericht waren, had volgens [medeverdachte 1] anders moeten zijn, namelijk bemiddelingsfee.82 [medeverdachte 1] verklaart dat hij binnen SNSPF, behalve aan [medeverdachte 2] , niemand iets heeft verteld over de betalingen die [medeverdachte 6] aan hem deed.83 Over [medeverdachte 5] verklaart [medeverdachte 1] gelijkluidend.84

[medeverdachte 5] verklaart dat [medeverdachte 6] op enig moment mensen heeft aangebracht bij [medeverdachte 1] . In een gesprek met [medeverdachte 7] heeft [medeverdachte 6] onderhandeld en een korting gekregen van € 15,- per door [D] en [E] gewerkt uur. Deze korting heeft [medeverdachte 6] met [medeverdachte 5] gedeeld.85 In eerste instantie zou de fee worden verrekend met de fee die werd betaald. Op verzoek van [medeverdachte 7] is deze fee toch gefactureerd. De facturering van deze fee deed [medeverdachte 5] via [bedrijf 11]86 [medeverdachte 5] wist hoeveel er gefactureerd moest worden, omdat [medeverdachte 1] de uren van [D] en [E] aan hem doorstuurde.87

[bedrijf 11] heeft in de periode van 25 november 2010 tot en met 19 februari 2012 een bedrag van in totaal € 24.963,77 (exclusief btw) gefactureerd aan [verdachte] . Deze facturen zijn in de periode van 3 december 2010 tot en met 16 maart 2012 voldaan.88 De factuur van 19 februari 2012 (over de maand januari 2012) is verzonden door [verdachte] , maar door [bedrijf 11] betaald aan [bedrijf 4] .89

[E] en [D]

[E] verklaart dat hij via [medeverdachte 6] in contact is gekomen met [medeverdachte 1] . Als zij (de rechtbank begrijpt: [E] en [D] ) aangenomen zouden worden bij SNSPF, dan wilde [medeverdachte 1] daarvoor een vergoeding van 30 procent van hun uurloon. Uiteindelijk stelde [E] facturen op voor SNSPF van de gewerkte uren van [E] en [D] . Op basis van die gewerkte uren ontvingen zij van [medeverdachte 1] een factuur waarop hij 30 procent in rekening bracht. De facturen van [medeverdachte 1] waren afkomstig van [bedrijf 4] .90 [medeverdachte 1] gaf aan dat hij liever niet wilde dat deze afspraak bekend werd.91 Er zijn volgens [E] door [medeverdachte 1] geen andere diensten of adviezen gegeven door [medeverdachte 1] . Alle facturen die hij stuurde hadden betrekking op de introductie bij SNS.92

[D] verklaart dat hij via [E] in contact is gekomen met [medeverdachte 1] . Uiteindelijk heeft een gesprek plaatsgevonden met [medeverdachte 2] , waarin een bandbreedte is genoemd van het uurtarief. Later zijn de contracten toegestuurd, waarin een vergoeding stond van € 225,- per uur.93 Op de facturen van [medeverdachte 1] stond “adviesdiensten”. Er hebben niet daadwerkelijk adviesdiensten plaatsgevonden, [medeverdachte 1] heeft alleen de introductie van [D] en [E] bij SNSPF verricht.94

[medeverdachte 1] verklaart dat SNSPF niet op de hoogte was van de vergoeding die hij ontving van [E] en [D] . [medeverdachte 1] heeft alleen [medeverdachte 2] verteld dat hij deze vergoeding ontving. Daarnaast waren [medeverdachte 7] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] op de hoogte van de afspraak tussen [medeverdachte 1] en [E] en [D] .95

De vennootschappen van [medeverdachte 1] hebben gefactureerd aan de vennootschap van [D] en [E] : [achternaam C] -CFA B.V. (hierna: [achternaam C] -CFA). Een deel van deze facturen was afkomstig van [verdachte] . [verdachte] heeft in de periode van 17 november 2010 tot en met 12 januari 2012 in totaal een bedrag aan € 116.812,50 (exclusief btw) gefactureerd aan [achternaam C] -CFA, met als omschrijving “Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E] ”. Deze facturen zijn in de periode van 29 november 2010 tot en met 6 februari 2012 voldaan. Verder heeft [verdachte] in de periode van 17 november 2010 tot en met 14 januari 2012 facturen gestuurd voor een totaalbedrag van € 151.500,- (exclusief btw) naar [achternaam C] -CFA, met de omschrijving “Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [D] ”. Deze facturen zijn in de periode van 3 december 2010 tot en met 6 februari 2012 voldaan.96

Uit het excelbestand dat bij [medeverdachte 1] is aangetroffen, blijkt dat de € 75,- die door [D] en [E] aan de vennootschappen van [medeverdachte 1] werd betaald, als volgt werd verdeeld:

- [medeverdachte 1] : € 20,-;

- [medeverdachte 2] : € 20,-;

- [medeverdachte 7] : € 20,-;

- [medeverdachte 6] : € 7,50;

- [medeverdachte 5] : € 7,50.97

[medeverdachte 7]
[bedrijf 12] (hierna: [bedrijf 12] ) is het bedrijf van de dochter van [medeverdachte 7] , waarvan hij feitelijk leidinggevende en algemeen tekenbevoegd is.98 [bedrijf 12] is gevestigd te [vestigingsplaats] , Tsjechië.99

[medeverdachte 7] heeft verklaard dat een aantal mensen via hem bij SNSPF is gaan werken.100 Toen [medeverdachte 1] hem vroeg of hij nog mensen kende, heeft [medeverdachte 7] [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] aanbevolen. [medeverdachte 1] zei dat hij bij de inbreng van deze mensen wilde verdienen en zei dat [medeverdachte 7] er ook aan kon verdienen. Via [medeverdachte 6] heeft [medeverdachte 7] cv’s doorgestuurd van [D] en [E] . Ook [medeverdachte 8] heeft hij aanbevolen. [medeverdachte 7] stuurde de cv’s door naar [medeverdachte 1] voor een introductie bij SNSPF.101 [medeverdachte 7] kreeg een vergoeding voor het aanbrengen van deze externen, een bedrag per door de jongens gewerkt uur. Bij [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] was dat € 25,- per uur, bij [D] en [E] was dat bedrag wat lager.102 De betalingen liepen via [medeverdachte 1] .103 De verdeling van de betaling van [D] en [E] met [medeverdachte 6] heeft hij besproken met [medeverdachte 1] . [medeverdachte 7] heeft niet met [medeverdachte 1] besproken of SNS van de afspraken wist.104

[medeverdachte 1] heeft verklaard dat er personen door bemiddeling van [medeverdachte 7] bij SNSPF zijn gekomen. Met deze personen is door [medeverdachte 7] een bemiddelingsfee afgesproken, die verdeeld werd onder hem, [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .105 [medeverdachte 1] heeft met [medeverdachte 7] afspraken gemaakt over het aanbrengen van mensen. [medeverdachte 7] zou een deel van het tarief krijgen dat de aangenomen mensen zouden betalen.106 [medeverdachte 1] gaf aan [medeverdachte 7] door wat gefactureerd kon worden. [medeverdachte 7] stuurde dan een factuur vanuit [bedrijf 12] in Tsjechië naar [bedrijf 4] of [verdachte] .107 [medeverdachte 7] kreeg een deel van de bemiddelingsfee van [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , [D] , [E] , en [medeverdachte 8] .108 [medeverdachte 1] heeft hierover buiten [medeverdachte 2] niemand binnen SNSPF ingelicht.109

Voor het ontvangen van de betalingen maakte [medeverdachte 7] maandelijks een factuur op op naam van [bedrijf 12] . [medeverdachte 1] gaf aan hem door hoeveel hij kon factureren. De factuur verzond [medeverdachte 7] naar [medeverdachte 1] . De omschrijving op de facturen heeft hij zelf bedacht. Fysiek heeft hij geen werkzaamheden verricht voor [bedrijf 4] .110 De gefactureerde bedragen heeft hij ontvangen, deels op de rekening van [bedrijf 12] en deels op zijn eigen rekening.111

In de periode van 3 december 2010 tot en met 14 januari 2012 is door [bedrijf 12] een totaalbedrag van € 187.429,64 (exclusief btw) gefactureerd aan [verdachte] . Deze facturen zijn in de periode van 22 november 2010 tot en met 16 januari 2012 voldaan.112

Aanvullende bewijsmiddelen voor gewoontewitwassen en criminele organisatie

Bestemming ontvangsten
[medeverdachte 1] heeft via zijn vennootschappen in de periode van 10 november 2010 tot en met 30 januari 2013 voornoemde gefactureerde betalingen ontvangen van de vennootschappen [bedrijf 8] , [bedrijf 7] , [bedrijf 6] , [achternaam C] -CFA, [bedrijf 10] en [bedrijf 9] .113

Een deel hiervan, te weten een bedrag van € 1.074.013,- (inclusief btw), is ontvangen op de rekening van [verdachte] .114 Bij aanvang van voornoemde periode is het saldo op deze rekening € 20.037,56. Na afloop van deze periode is het saldo op deze rekening € 12.037,41. Nagenoeg alle inkomsten die op deze rekening zijn binnengekomen, waaronder voornoemde betalingen, zijn gedurende deze periode weer van de rekening afgeschreven.115

Vanaf de rekening van [verdachte] worden in de genoemde periode onder meer overboekingen verricht ten behoeve van “ [adres] ” voor een totaalbedrag van € 35.100,- en aan de Belastingdienst voor een totaalbedrag van € 28.006,.116

Het resterende deel, te weten een bedrag van € 946.507,- (inclusief btw), is ontvangen op de rekening van [bedrijf 4] vanaf de opening van deze rekening op 24 januari 2012.117

Correspondentie [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2]
Tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] vindt op 21 november 2010 de volgende emailcorrespondentie plaats.118

[medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] :

Ik zit een beetje de admin te doen en wil even de volgende zaken afstemmen; Ik stuur vanuit de nieuwe Bv een nota voor ons gezamenlijke project (voorloper [bedrijf 5] ) voor een bedrag van 23262,50 ex btw (dit is tot en met october). Tevens stuur ik twee nota’s een vanuit salva 20.000 en een vanuit [bedrijf 3] BV. (…) Laat even weten of je het hier mee eens bent en of de bedragen qua berekening klopt! (…)

[medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] :

1ste is t/m oktober 22.723,75 ex BTW (verschil met jouw is verdeling [D] / [E] denk ik) (…)

In reactie op een e-mail van [D] en [E] stuurt [medeverdachte 1] op 18 december 2012 het volgende bericht:119

Jullie hebben kennelijk niet begrepen (of willen niet begrijpen) hoe de contractverlengingen tot stand gekomen zijn; dat is echt niet zomaar op initiatief van SNSPF. (…) Toch is er aardig wat lobby werk aan vooraf gegaan, het is ten slotte ook niet toevallig dat van de groep Groningers vrijwel alle contracten verlengd zijn. Vergeet ook niet wiens handtekening onder jullie contract staat. (…)

De hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden worden slechts gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop deze blijkens de inhoud kennelijk betrekking hebben.

4.3.2

Korte samenvatting feiten en omstandigheden

Voor de leesbaarheid van dit vonnis volgt hier een korte samenvatting van de opgesomde bewijsmiddelen.

[medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 7] hebben verschillende personen benaderd om werkzaamheden te gaan verrichten voor SNSPF. Na een sollicitatiegesprek met [medeverdachte 2] is een overeenkomst van opdracht gesloten tussen de vennootschappen van deze personen en SNSPF. Op enig moment is de afspraak gemaakt om een deel van het uurtarief dat deze personen ontvingen af te dragen aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNSPF. Onder meer [medeverdachte 1] heeft vervolgens facturen gestuurd ter verkrijging van deze afdrachten. De omschrijving op de facturen had als strekking: advieswerkzaamheden. De facturatie en betalingen verliepen via de betrokken vennootschappen, waaronder [verdachte] . Enkele personen die een deel van hun tarief afdroegen hebben ook zelf personen aangebracht bij SNSPF. Hiervoor hebben zij ook een vergoeding ontvangen.

De rechtbank zal in de volgende paragrafen uitwerken of vorenstaande bewijsmiddelen tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde strafbare feiten dienen te leiden.

4.3.3

Bewijsoverwegingen

Algemeen

Vervolging rechtspersonen en/of natuurlijke personen

De rechtbank overweegt allereerst dat de vervolging of het daderschap van een rechtspersoon de vervolging of het daderschap van natuurlijke personen niet uitsluit. Het staat het Openbaar Ministerie in beginsel vrij te beslissen of de rechtspersoon en/of de natuurlijke persoon op grond van het eigen daderschap wordt vervolgd (HR 21-10-1986, NJ 1987, 362 en ECLI:NL:PHR:2007:BA7261). De stelling dat het daderschap van een rechtspersoon daderschap van een natuurlijk persoon uitsluit, vindt in zijn algemeenheid geen steun in het recht.

Toerekening aan rechtspersonen

Daarnaast is voor de onderstaande bewijsoverwegingen van belang dat een rechtspersoon (in de zin van artikel 51 Sr) kan worden aangemerkt als dader van een strafbaar feit indien de betreffende gedraging redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend. Een belangrijk oriëntatiepunt bij de toerekening is of de gedraging heeft plaatsgevonden dan wel is verricht in de sfeer van de rechtspersoon (ECLI:NL:HR:2003:AF7938).

Valsheid in geschrift

Valsheid facturen

Door de verdediging is betoogd dat de facturen niet vals zijn omdat -kort gezegd- beide partijen wisten wat de onderliggende prestatie was, de omschrijving voldoende juist is en de gefactureerde bedragen niet te hoog zijn.

Hieronder zal eerst worden ingegaan op de stelling van de verdediging betreffende de aard van de betalingen van [medeverdachte 1] . De rechtbank volgt de verdediging daarin niet.

[medeverdachte 2] – [medeverdachte 1] (ereschuld)
De verdediging heeft aangevoerd dat de betalingen die door [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] werden gedaan, zagen op een ereschuld. Deze ereschuld is ontstaan voordat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] bij SNSPF werkzaam waren en de betalingen hebben dus ook geen betrekking op hun relatie bij SNSPF.

De rechtbank acht de verklaringen die zijn afgelegd over de ereschuld niet aannemelijk. Allereerst blijkt dat de verklaringen van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] over deze ereschuld niet overeenkomen. Daarbij komt dat enige objectieve ondersteuning van deze lezing ontbreekt.

Wisselende en tegenstrijdige verklaringen
De rechtbank neemt het volgende in aanmerking. [medeverdachte 1] heeft steeds verklaard dat alle betalingen aan [medeverdachte 2] zagen op de ereschuld. [medeverdachte 2] zegt echter in zijn eerste verklaringen bij de FIOD dat de betalingen van [medeverdachte 1] aan hem tweeledig waren. Een deel van de betalingen van [medeverdachte 1] zag volgens [medeverdachte 2] op nivellering. In de schriftelijke verklaring van [medeverdachte 2] van 21 maart 2013 die hij samen met zijn raadsman heeft opgesteld, verklaart hij dat [medeverdachte 1] hem ook betaalde omdat hij via hem bij SNSPF is komen werken. Pas na zijn invrijheidsstelling -en nadat hij kennis heeft kunnen nemen van onder meer de verklaringen van [medeverdachte 1] - verklaart [medeverdachte 2] dat de betalingen van [medeverdachte 1] geheel zagen op de ereschuld die tussen hen bestond. Vanaf dat moment komen de verklaringen van [medeverdachte 2] beter overeen met de verklaringen van [medeverdachte 1] .

Bovendien wordt niet alleen over de reden van de betalingen verschillend verklaard door [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] , ook over de hoogte van de ereschuld wordt niet gelijkluidend verklaard. In eerste instantie verklaart [medeverdachte 2] weinig concreet; volgens hem ziet een deel van de betalingen op het feit dat hij “misschien nog wel iets tegoed had van [medeverdachte 1] ”. [medeverdachte 1] verklaart dat de ereschuld ongeveer tussen de € 200.000,- en € 400.000,- bedroeg. [medeverdachte 2] verklaart eerst dat hij niet weet hoe hoog de schuld van [medeverdachte 1] aan hem is. Later verklaart hij dat de ereschuld ziet op een bedrag van ongeveer € 600.000,-. Uiteindelijk is door [medeverdachte 1] een bedrag van ruim € 618.000,- betaald aan [medeverdachte 2] .

Geen objectieve ondersteuning
De ereschuld is volgens [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] ontstaan uit de werkzaamheden en de kapitaalsplaatsing die [medeverdachte 2] heeft verricht voor een voormalig bedrijf van [medeverdachte 1] : [bedrijf 13] . De rechtbank vindt het opmerkelijk dat van deze ereschuld niets schriftelijk is vastgelegd. Niet alleen vanwege de hoogte van het bedrag dat [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] verschuldigd zou zijn, maar ook gelet op de concrete werkzaamheden die ten grondslag zouden liggen aan deze schuld. Dit is nog opmerkelijker nu [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] beiden verschillend verklaren over de hoogte van de schuld. Op enig moment is [medeverdachte 1] , volgens beider verklaringen, begonnen met het afbetalen van de schuld, maar tussen [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] is niet afgesproken welk bedrag zou worden afbetaald en hoelang [medeverdachte 1] door zou moeten gaan met het afbetalen van de schuld.

Ook de getuigen die over dit onderwerp zijn gehoord hebben verklaard niets te weten over het bestaan van een ereschuld tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . Zelfs de medewerkers van de accountant [G] horen pas in maart 2013 voor het eerst van het bestaan van deze ereschuld.

Gelet op de wisselende verklaringen en het ontbreken van objectieve ondersteuning die de lezing van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] bevestigen, acht de rechtbank het ongeloofwaardig dat er een ereschuld ten grondslag zou liggen aan de betalingen van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] .

Nu er geen begin van aannemelijkheid is dat deze ereschuld de grondslag vormde van de betalingen, zal de rechtbank ook de door de verdediging (voorwaardelijk) verzochte getuigen [getuige 1] , [getuige 2] en [getuige 3] afwijzen. De rechtbank acht het niet noodzakelijk dat deze getuigen over dit onderwerp een verklaring afleggen.

Valse omschrijving werkzaamheden op de facturen
De rechtbank is van oordeel dat alle hiervoor besproken facturen, opgenomen in het bewijsoverzicht Bijlage II, valselijk zijn opgemaakt. Daarbij is van belang dat de facturen betrekking hadden op de betaling voor de onderling gemaakte afspraken. Anders dan de omschrijvingen op de facturen suggereren, werden met de facturen dan ook geen adviezen of andere werkzaamheden in rekening gebracht. Aan de hand van de omschrijving op de facturen kan dus niet worden afgeleid op welke onderliggende afspraken en betalingen de facturen in werkelijkheid betrekking hadden. De facturen zijn opgemaakt ten behoeve van de verzwegen omkoping en de bijbehorende betaalstroom en zijn bedoeld om deze betalingen een titel te verschaffen. Met de opgenomen valse omschrijvingen is de werkelijke aard van deze betaalstroom verhuld.

Ook ten tijde van het opmaken van de facturen door [medeverdachte 1] en het verkrijgen van de door anderen opgemaakte facturen had hij wetenschap van de aard van de betalingen waarop deze facturen betrekking hadden en had hij daarmee ten minste voorwaardelijk opzet op de valsheid hiervan. Hij heeft de aanmerkelijke kans op de valsheid van deze facturen willens en wetens aanvaard.

Bewijsbestemming als waren de facturen echt en onvervalst
De verdediging heeft ook betoogd dat geen sprake is geweest van een oogmerk om de facturen als echt en onvervalst te gebruiken. De facturen zijn wel gebruikt, maar de ontvanger is hierdoor niet misleid aangezien het zowel voor de opsteller als de geadresseerde duidelijk was waar de facturen op zagen.

De rechtbank overweegt hierover als volgt. Het oogmerk van de verdachte moet zijn gericht op het gebruik als echt en onvervalst. Dit impliceert een gerichtheid op misleiding. Dit betekent dat er derden in het spel moeten zijn, die niet van de valsheid op de hoogte zijn. Het gebruik van het geschrift hoeft niet daadwerkelijk plaats te vinden. Het verweer van de verdediging wordt verworpen, nu facturen naar hun aard reeds in het maatschappelijk verkeer (ook jegens derden) een bewijsbestemming hebben. Bovendien zijn de facturen in dit geval ook nog opgenomen in de bedrijfsadministratie(s) waarmee temeer vast staat dat de facturen bestemd waren voor het gebruik door derden -anderen dan de geadresseerden- als waren zij echt en onvervalst, bijvoorbeeld de fiscus en/of accountants (ECLI:NL:GHAMS:2015:1212). De rechtbank acht dan ook bewezen dat de facturen valselijk zijn opgemaakt met het oogmerk om deze als echt en onvervalst te (doen) gebruiken. Ook hebben de betalers deze door anderen opgemaakte valse facturen voorhanden gehad, terwijl zij wisten dat deze geschriften een zodanige bewijsbestemming hadden.

Medeplegen vennootschap(pen)
De valsheid van de facturen en de hiermee verrichte handelingen, zoals ten laste gelegd, kunnen zowel aan [medeverdachte 1] als aan zijn vennootschappen worden toegerekend. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat [medeverdachte 1] zelf de ten laste gelegde handelingen (zodoende als medepleger) heeft begaan. Omdat de ten laste gelegde gedragingen gelet op de gebezigde bewijsmiddelen- hebben plaatsgevonden en/of zijn verricht in de sfeer van de rechtspersonen worden deze ook aan hen (als medeplegers) toegerekend.

Conclusie
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] zich samen met [medeverdachte 1] heeft schuldig gemaakt aan het opmaken (feit 1) en voorhanden hebben (feiten 2 en 3) van valse facturen.

Gewoontewitwassen

De verdediging heeft betoogd dat geen sprake is van gelden die verkregen zijn uit (voorafgaande) strafbare feiten. Indien de rechtbank wel tot een bewezenverklaring van een gronddelict komt dan is sprake van geld afkomstig uit een eigen misdrijf. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet strafbaar.

Illegale herkomst
De rechtbank stelt vast dat [medeverdachte 1] gedurende de ten laste gelegde periode een geldbedrag van in totaal € 885.559,86 (exclusief btw) heeft ontvangen op de rekening van [verdachte] . De rechtbank is van oordeel dat [verdachte] dit geldbedrag heeft ontvangen terwijl zij wist dat dit afkomstig was uit (passieve) niet-ambtelijke omkoping. Het geld is daarmee afkomstig uit een door een ander begaan misdrijf, te weten de omkoping van [medeverdachte 1] . De betalingen zijn gefactureerd en ontvangen via zijn vennootschappen, waaronder [verdachte] .

Witwashandelingen
Nu geen sprake is van een eigen misdrijf geldt de eis niet dat bij het verwerven en voorhanden hebben een extra verhullende handeling moet zijn verricht. De rechtbank acht de hierna te noemen witwashandelingen wettig en overtuigend bewezen.

[verdachte] heeft de beschikking gehad over het uit misdrijf afkomstige geldbedrag en heeft dit geld daarmee voorhanden gehad. Daarnaast is sprake van het verwerven van dit geldbedrag. [verdachte] heeft het geld verworven door middel van de valse facturen die door haar zijn opgemaakt. Daarmee heeft zij tevens de werkelijke aard van het door haar ontvangen geld verhuld.

[medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij de facturen die hij vanuit [verdachte] verstuurde ook heeft verwerkt in zijn administratie. Door deze handeling is de aard van de ontvangen geldbedragen blijvend verhuld. De facturen met een onjuiste omschrijving die in de administratie van de vennootschap zijn opgenomen, suggereerden dat de geldbedragen op deze facturen uitsluitend een legale aard hadden. De illegale aard van de betalingen is door [verdachte] op deze wijze verhuld in de legale bedrijfsvoering.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat [verdachte] de door haar ontvangen omkoopbedragen heeft witgewassen door deze te verwerven, voorhanden te hebben en de werkelijke aard hiervan te verhullen.

Daarnaast wordt op grond van de voornoemde bewijsmiddelen vastgesteld dat een deel van de ontvangen geldbedragen (van onbekende hoogte) ook is omgezet en/of is overgedragen en/of dat hiervan gebruik is gemaakt. Tenminste een deel van het ontvangen geld is, nadat het in de administratie is verhuld, gebruikt om anderen om te kopen. Daarnaast heeft [verdachte] met dit geld ook andere betalingen gedaan. Daarmee is het ontvangen geld -ten minste deels- gebruikt en is daarmee in het financiële en economische verkeer gebracht.

Pleegperiode en gewoonte
Witwassen moet worden beschouwd als een voortdurend delict. Dit brengt mee dat de pleegperiode doorloopt zolang de verdachten ten aanzien van deze geldbedragen nog steeds witwashandelingen verrichten (ECLI:NL:HR:2014:956). Dat deze handelingen nog altijd voortduren of worden verricht kan echter aan de hand van het dossier niet worden vastgesteld. Daarbij acht de rechtbank het in dit geval ook rechtens niet juist om de pleegperiode tot heden door te laten lopen. Het voorhanden hebben en verhullen van de werkelijke aard loopt door zolang verdachten de beschikking hadden over de geldbedragen. Het specifieke moment waarop zij -bijvoorbeeld door gebruik- niet meer over de geldbedragen konden beschikken, is niet vast te stellen aan de hand van het dossier. Daarom wordt in het voordeel van verdachten aangesloten bij data waarvan gesteld kan worden dat zij in de periode daaraan voorafgaand in ieder geval hebben kunnen beschikken over de geldbedragen en in welke periode ook omzetting/overdraging/gebruik heeft plaatsgevonden.

Vastgesteld kan worden dat de witwashandelingen in ieder geval hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de aanhouding van [medeverdachte 1] op 12 maart 2013. Niet blijkt dat hij of zijn vennootschap na de datum van zijn aanhouding nog over dit geld kon beschikken of dat er met dit geld nog witwashandelingen zijn verricht. Om te kunnen witwassen moest [verdachte] kunnen beschikken over het van misdrijf afkomstige voorwerp. Het einde van de pleegperiode wordt daarom vastgesteld op 12 maart 2013.

De rechtbank is ten slotte van oordeel dat, gelet op de bewezenverklaarde periode, de hoeveelheid witgewassen geldbedragen en de verschillende verrichte witwashandelingen, [verdachte] van witwassen een gewoonte hebben gemaakt.

Medeplegen vennootschap(pen)
Het gewoontewitwassen van de ten laste gelegde geldbedragen wordt zowel voor [medeverdachte 1] als voor zijn vennootschappen bewezen verklaard. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat [medeverdachte 1] zelf de ten laste gelegde handelingen (zodoende als medepleger) heeft begaan. Omdat de ten laste gelegde gedragingen gelet op de gebezigde bewijsmiddelen- hebben plaatsgevonden en/of zijn verricht in de sfeer van de rechtspersonen worden deze ook aan hen (als medeplegers) toegerekend.

Conclusie
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] zich samen met [medeverdachte 1] heeft schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen van de ten laste gelegde totaalbedragen in de voornoemde pleegperiode (feit 4).

Criminele organisatie (niveau 2)

De verdediging heeft betoogd dat geen sprake was van (wetenschap van) een samenwerkingsverband tussen verdachten, geen opzet op deelneming aan een criminele organisatie en ook geen opzet op het oogmerk van die organisatie tot het plegen van strafbare feiten.

Criminele organisatie

De rechtbank overweegt allereerst dat met een criminele organisatie ex artikel 140 Sr wordt bedoeld een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met als oogmerk het plegen van misdrijven. Niet is vereist dat de betrokkenen bekend zijn met alle personen die deel uitmaken van de organisatie. Verdachten moeten een aandeel hebben in het samenwerkingsverband, dan wel de gedragingen ondersteunen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Voor opzettelijke deelneming is voldoende dat verdachten in algemene zin weten dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Ook rechtspersonen kunnen deelnemen aan een criminele organisatie.

Deelneming niveau 2

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de gebezigde bewijsmiddelen, in niveau 2 sprake is geweest van een gestructureerd samenwerkingsverband, opgericht en geleid door [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] . Het oogmerk van de organisatie was gericht op de passieve en actieve niet-ambtelijke omkoping, de hiermee samenhangende valsheid in geschrift en het gewoontewitwassen. [verdachte] heeft niet alleen wetenschap gehad van het oogmerk van de organisatie, maar zij heeft ook een aandeel gehad in de gedragingen die strekken tot verwezenlijking hiervan.

[verdachte] heeft een substantieel aandeel gehad in en ondersteuning gegeven aan gedragingen strekkende tot uitvoering van het oogmerk van de organisatie. Allereerst heeft [verdachte] zelf bijgedragen door valse facturen op te (laten) maken en de hieruit voortvloeiende ontvangsten wit te wassen. Daarnaast kan de vennootschap wetenschap worden toegerekend van vergelijkbare deelneming door en het verrichte aandeel van anderen aan/bij de organisatie. De handelingen die door [medeverdachte 1] zelf zijn verricht hebben immers plaatsgevonden en/of zijn verricht in de sfeer van de vennootschap en kunnen ook aan haar (als medepleger) worden toegerekend. [medeverdachte 2] wist ten minste vanaf eind 2010 dat een deel van het uurtarief van de door hem en [medeverdachte 1] aangebrachte verdachten betaald en vervolgens verdeeld werd. [medeverdachte 1] heeft alle gelden geïnd en verdeeld. [medeverdachte 2] heeft van alle betalers zijn deel ontvangen. Ook had hij wetenschap van de betrokkenheid en het verrichte aandeel van de door de betrokkenen gebruikte vennootschappen bij de organisatie. Niemand heeft de betaalstromen gemeld bij SNS(PF). Het samenwerkingsverband heeft hierdoor onafgebroken en gedurende een langere periode kunnen bestaan, terwijl het aantal medewerkers van SNSPF dat bij de betalingen betrokken raakte toenam.

De rechtbank concludeert dat [verdachte] heeft deelgenomen aan een criminele organisatie bestaande uit de in de bewezenverklaring nader te noemen verdachte natuurlijke personen en hun vennootschappen (feit 5).

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4.3 genoemde bewijsmiddelen de feiten 1, 2 en 3 (valsheid in geschrift), feit 4 (gewoontewitwassen) en feit 5 (criminele organisatie) wettig en overtuigend bewezen.

De volledige bewezenverklaring is opgenomen in Bijlage III van dit vonnis.

De rechtbank spreekt verdachte vrij van hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan in deze bijlage is bewezen verklaard.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad

6 De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar als

Feit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon;

Feit 2: Medeplegen van het opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, terwijl hij weet dat dit geschift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon;

Feit 3: Medeplegen van het opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, terwijl hij weet dat dit geschift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon;

Feit 4: Medeplegen van gewoontewitwassen, begaan door een rechtspersoon;

Feit 5: Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, begaan door een rechtspersoon.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1

De eis van de officier van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat verdachte voor de door hen onder 1 tot en met 5 bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een geldboete van € 30.000,-.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft (ten aanzien van de vennootschappen van [medeverdachte 1] ) geen strafmaatverweer gevoerd.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte en de omstandigheden waaronder dit is begaan, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

[medeverdachte 1] heeft als SNSPF-medewerker andere medewerkers van SNSPF omgekocht en heeft zichzelf ook door een aantal personen laten omkopen. Om te voorkomen dat de afspraken aan het licht zouden komen, zijn valse facturen opgemaakt, waarmee de werkelijke aard van de betalingen werd verhuld. Deze facturatie en de betalingen verliepen via [de vennootschap van medeverdachte 1] . [verdachte] heeft voor ruim € 800.000,- gefactureerd aan verschillende medewerkers van SNSPF. Daarnaast heeft [verdachte] ook ruim € 300.000,- betaald aan personen die betrokken waren bij de niet-ambtelijke omkoping binnen SNSPF. Verder heeft [verdachte] valse facturen die ten grondslag lagen aan deze betalingen voorhanden gehad. Ook werden de ontvangen geldbedragen witgewassen door deze in de administratie als legale inkomsten in te boeken en door de gelden in het financiële verkeer te brengen.

[verdachte] heeft onder een schijn van legale bedrijfsvoering deelgenomen aan het financieel economisch verkeer. Daardoor is het vertrouwen dat in rechtspersonen moet kunnen worden gesteld, ondergraven. De rechtbank neemt dit [verdachte] zeer kwalijk.

De rechtbank heeft gelet op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 5 november 2015, waaruit blijkt dat [verdachte] niet eerder is veroordeeld.

De rechtbank vindt oplegging van een geldboete passend. Bij de bepaling van de hoogte hiervan let de rechtbank in het bijzonder op de volgende omstandigheden. [verdachte] heeft als mededader de omkoping van en door [medeverdachte 1] verhuld met de valse factuurstroom en het witwassen van de opbrengst. Hierbij was sprake van een intensieve en langdurige samenwerking tussen de verdachte natuurlijke personen, hun vennootschappen en [verdachte] . Mede door deze organisatie hebben de omkopingsconstructies kunnen blijven voortbestaan. Ook [verdachte] heeft hiermee een substantiële rol gehad in de criminele organisatie die zich bezig hield met omkoping, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen.

Gelet op deze omstandigheden, de duur van de bewezen verklaarde periode en de hoogte van de ontvangen en betaalde bedragen acht de rechtbank een geldboete van € 25.000,- passend en geboden.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 23, 24, 47, 51, 57, 140, 225, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 Beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring
Verklaart bewezen dat verdachte het onder feiten 1, 2, 3, 4, en 5 ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Strafbaarheid
Het bewezen verklaarde levert op:

Feit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon;

Feit 2: Medeplegen van het opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, terwijl hij weet dat dit geschift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon;

Feit 3: Medeplegen van het opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, terwijl hij weet dat dit geschift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon;

Feit 4: Medeplegen van gewoontewitwassen, begaan door een rechtspersoon;

Feit 5: Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, begaan door een rechtspersoon.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Straf
Veroordeelt verdachte tot een geldboete van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro en nul eurocent).

Dit vonnis is gewezen door

mr. A. van Maanen, voorzitter,

mr. drs. S.M. van Lieshout en mr. A.M.M.E. Doekes-Beijnes, rechters,

in tegenwoordigheid van mrs. M.C. van Reenen en K.M. Strijbos, griffiers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 mei 2016.

BIJLAGE I: de tenlastelegging

Aan [verdachte] B.V. is ten laste gelegd dat

1.

(niveau 2):

Zij in of omstreeks de periode van 5 oktober 2010 tot en met 14 januari 2012

te Haren (Groningen) en/of Amsterdam en/of Leusden, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

acht (8), althans een of meer, factu(u)r(en) van haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] gericht aan [medeverdachte 8] en/of [bedrijf 8] BV ten bedrage van

in totaal circa Euro 66.990,- (exclusief btw) (te weten: D-0343 en/of D-0344

en/of D-0820 en/of D-0821 en/of D-0822 en/of D-0823 en/of D-0824 en/of D-0825),

en/of

dertien (13), althans een of meer, factu(u)r(en) van haar, verdachte, en/of

[medeverdachte 1] gericht aan [medeverdachte 9] en/of [bedrijf 7] BV ten bedrage van in

totaal circa Euro 137.165,- (exclusief btw) (te weten: D-0177 en/of D-0355

en/of D-0853 en/of D-0854 en/of D-0855 en/of D-0856 en/of D-0857 en/of D-0858

en/of D-0859 en/of D-0860 en/of D-0861 en/of D-0862 en/of D-0863),

en/of

zeventien (17), althans een of meer, factu(u)r(en) van haar, verdachte, en/of

[medeverdachte 1] gericht aan [medeverdachte 4] en/of [bedrijf 6] BV ten bedrage van in totaal

circa Euro 138.900,- (exclusief btw) (te weten: D-0366 en/of D-0367 en/of

D-0897 en/of D-0898 en/of D-0899 en/of D-0900 en/of D-0901 en/of D-0902 en/of

D-0903 en/of D-0904 en/of D-0905 en/of D-0906 en/of D-0907 en/of D-0908 en/of

D-0909 en/of D-0910 en/of D-0911),

en/of

vijftien (15), althans een of meer, factu(u)r(en) van haar, verdachte, en/of

[medeverdachte 1] gericht aan [E] en/of [achternaam C] -CFA BV (thans genaamd

[naam bedrijf] BV) ten bedrage van in totaal circa Euro 116.812,50 (exclusief btw)

(te weten: D-0382 en/of D-0383 en/of D-0958 en/of D-0959 en/of D-0960 en/of

D-0961 en/of D-0962 en/of D-0963 en/of D-0964 en/of D-0965 en/of D-0966 en/of

D-0967 en/of D-0968 en/of D-0969 en/of D-0970),

en/of

vijftien (15), althans een of meer, factu(u)r(en) van haar, verdachte, en/of

[medeverdachte 1] gericht aan [D] en/of [achternaam C] -CFA BV (thans genaamd

[naam bedrijf] BV) ten bedrage van in totaal circa Euro 151.500,- (exclusief btw)

(te weten: D-0394 en/of D-0395 en/of D-1002 en/of D-1003 en/of D-1004 en/of

D-1005 en/of D-1006 en/of D-1007 en/of D-1008 en/of D-1009 en/of D-1010 en/of

D-1011 en/of D-1012 en/of D-1013 en/of D-1014),

en/of

zestien (16), althans een of meer, factu(u)r(en) van haar, verdachte, en/of

[medeverdachte 1] gericht aan [medeverdachte 5] en/of [bedrijf 10] BV ten bedrage van

in totaal circa Euro 148.721,25 (exclusief btw) (te weten: D-0405 en/of D-0406

en/of D-1050 en/of D-1051 en/of D-1052 en/of D-1053 en/of D-1054 en/of D-1055

en/of D-1056 en/of D-1057 en/of D-1058 en/of D-1059 en/of D-1060 en/of D-1061

en/of D-1062 en/of D-1063),

en/of

zestien (16), althans een of meer, factu(u)r(en) van haar, verdachte, en/of

[medeverdachte 1] gericht aan [medeverdachte 6] en/of [bedrijf 9] BV ten bedrage van in

totaal circa Euro 142.443.75 (exclusief btw) (te weten: D-0422 en/of D-0423

en/of D-1116 en/of D-1117 en/of D-1118 en/of D-1119 en/of D-1120 en/of D-1121

en/of D-1122 en/of D-1123 en/of D-1124 en/of D-1125 en/of D-1126 en/of D-1127

en/of D-1128 en/of D-1129),

zijnde telkens (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten

opmaken en/of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers

heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s) valselijk en/of in strijd

met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in die factu(u)r(en vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten

behoeve van/voor [medeverdachte 8] en/of [bedrijf 8] BV , terwijl in

werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn

geheel, door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve

van/voor [medeverdachte 8] en/of [bedrijf 8] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten

behoeve van/voor [medeverdachte 9] en/of [bedrijf 7] BV , terwijl in werkelijkheid

die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door haar,

verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 9]

en/of [bedrijf 7] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten

behoeve van/voor [medeverdachte 4] en/of [bedrijf 6] BV, terwijl in werkelijkheid die

werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door haar,

verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 4] en/of

[bedrijf 6] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten

behoeve van/voor [E] en/of [achternaam C] -CFA BV, terwijl in werkelijkheid

die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door haar,

verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor [E]

en/of [achternaam C] -CFA BV

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten

behoeve van/voor [D] en/of [achternaam C] -CFA BV, terwijl in werkelijkheid die

werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door haar,

verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor [D]

en/of [achternaam C] -CFA BV

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten

behoeve van/voor [medeverdachte 5] en/of [bedrijf 10] BV, terwijl in

werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn

geheel, door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve

van/voor [medeverdachte 5] en/of [bedrijf 10] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten

behoeve van/voor [medeverdachte 6] en/of [bedrijf 9] BV, terwijl in

werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn

geheel, door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve

van/voor [medeverdachte 6] en/of [bedrijf 9] BV

en/of (telkens)

op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) vermeld dat/die in

werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in

die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

Artikel 225 lid 1 jo artikel 47/51 Wetboek van Strafrecht

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

(niveau 2):

Zij in of omstreeks de periode van 30 november 2010 tot en met 12 maart 2013

te Haren (Groningen) en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

voorhanden heeft gehad

twee (2), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 3] BV

(" [naam bedrijf] BV") en/of [medeverdachte 2] gericht aan haar, verdachte en/of

[medeverdachte 1] ten bedrage van in totaal circa Euro 53.062,50 (exclusief btw) (te

weten: D-0118 en/of D-0119),

zijnde telkens (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen, terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s)

(telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dat/die

geschrift(en) bestemd was/waren tot gebruik als ware dat/die geschrift(en)

echt en onvervalst, en bestaande die valsheid en/of vervalsing (telkens)

hierin

dat op/in die factu(u)r(en) is vermeld dat door [bedrijf 3] BV

(" [naam bedrijf] BV") en/of [medeverdachte 2] werkzaamheden en/of diensten (te

weten: "corporate finance advies" en/of "advisering") zijn verricht ten

behoeve van/voor haar, verdachte en/of [medeverdachte 1] , terwijl in werkelijkheid

die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door

[bedrijf 3] BV (" [naam bedrijf] BV") en/of [medeverdachte 2] zijn

verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte en/of [medeverdachte 1]

en/of

dat op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) is/zijn vermeld dat/die in

werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in

die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten;

Artikel 225 lid 2 jo artikel 47/51 Wetboek van Strafrecht

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

3.

(niveau 2):

Zij in of omstreeks de periode van 20 november 2010 tot en met 12 maart 2013

te Haren (Groningen) en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk voorhanden

heeft gehad

twaalf (12), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 6] BV en/of [medeverdachte 4]

gericht aan haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] ten bedrage van in totaal circa

Euro 45.762,50 (exclusief btw) (te weten: D-0373 en/of D-0374 en/of D-0921

en/of D-0922 en/of D-0923 en/of D-0924 en/of D-0925 en/of D-0926 en/of D-0927

en/of D-0928 en/of D-0929 en/of D-0930)

en/of

veertien (14), althans een of meer, factu(u)r(en) van

[bedrijf 11] ( [bedrijf 11] ) BV en/of [medeverdachte 5] , gericht aan haar,

verdachte, en/of [medeverdachte 1] ten bedrage van in totaal circa Euro 24.963,77

(exclusief btw) (te weten: D-0411 en/of D-0412 en/of D-1074 en/of D-1075 en/of

D-1076 en/of D-1077 en/of D-1078 en/of D-1079 en/of D-1080 en/of D-1081 en/of

D-1082 en/of D-1083 en/of D-1084 en/of D-1086),

en/of

veertien (14), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 9] BV

en/of [medeverdachte 6] , gericht aan haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] ten bedrage

van in totaal circa Euro 24.862,52 (exclusief btw) (te weten: D-0427 en/of

D-0428 en/of D-1140 en/of D-1141 en/of D-1142 en/of D-1143 en/of D-1144 en/of

D-1145 en/of D-1146 en/of D-1147 en/of D-1148 en/of D-1149 en/of D-1150 en/of

D-1151),

en/of

zestien (16), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 12] en/of

[medeverdachte 7] gericht aan haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] ten bedrage van in

totaal circa Euro 187.429,64 (zonder btw) (te weten: D-0431 en/of D-0204 en/of

D-1160 en/of D-1161 en/of D-1162 en/of D-1163 en/of D-1164 en/of D-1165 en/of

D-1166 en/of D-1167 en/of D-1168 en/of D-0465 en/of D-0466 en/of D-0467 en/of

D-0468 en/of D-0469)

zijnde telkens (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen, terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s)

(telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat/die

geschrift(en) bestemd was/waren tot gebruik als ware dat/die geschrift(en)

echt en onvervalst, en bestaande die valsheid en/of vervalsing (telkens)

hierin

dat op/in die factu(u)r(en is vermeld dat door [bedrijf 6] BV en/of [medeverdachte 4]

werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advies") zijn verricht ten behoeve

van/voor haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] , terwijl in werkelijkheid die

werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 6] BV

en/of [medeverdachte 4] , zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of

[medeverdachte 1]

en/of

dat op/in die factu(u)r(en is vermeld dat door

[bedrijf 11] ( [bedrijf 11] ) BV en/of [medeverdachte 5] werkzaamheden en/of diensten (te weten:

"werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA" en/of "werkzaamheden betreffende [achternaam C] CS")

zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] , terwijl

in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn

geheel, door [bedrijf 11] ( [bedrijf 11] ) BV en/of [medeverdachte 5] ,

zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

en/of

dat op/in die factu(u)r(en) is vermeld dat door [bedrijf 9] BV en/of

[medeverdachte 6] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advieswerkzaamheden t.b.v.

[achternaam C] -CFA") zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of

[medeverdachte 1] , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet,

althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 9] BV en/of [medeverdachte 6] zijn

verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

en/of

dat op/in die factu(u)r(en) is vermeld dat door [bedrijf 12] en/of

[medeverdachte 7] werkzaamheden en/of diensten

(te weten: "advisory and consultancy services") zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of

[medeverdachte 1] , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet,

althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 12] en/of [medeverdachte 7] zijn

verricht ten behoeve van haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

en/of (telkens)

dat op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) is/zijn vermeld dat/die in

werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in

die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten;

Artikel 225 lid 2 jo artikel 47/51 Wetboek van Strafrecht

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

4.

(niveau 2):

Zij in of omstreeks de periode van 10 november 2010 tot en met heden te Haren

(Groningen) en/of Amsterdam en/of Hilversum en/of Leusden en/of Utrecht en/of

Groningen en/of Sneek en/of Enschede, in elk geval in Nederland, en/of te

Willemstad, in elk geval op Curaçao, en/of te Praag, in elk geval in

Tsjechië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(van) één of meer voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) tot een

totaalbedrag van circa Euro 885.559,86- (exclusief btw/zonder btw) (zie: o.a.

AH-042 en/of AH-049 en/of AH-066 en/of AH-067 en/of AH-068 en/of AH-069 en/of

AH-070), bestaande uit,

circa Euro 66.990,-(exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 8] ) op basis

van de factu(u)r(en) D-0343 en/of D-0344 en/of D-0820 en/of D-0821 en/of

D-0822 en/of D-0823 en/of D-0824 en/of D-0825)

en/of

circa Euro 137.165,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 9] ) op basis van de

factu(u)r(en) D-0177 en/of D-0355 en/of D-0853 en/of D-0854 en/of D-0855 en/of

D-0856 en/of D-0857 en/of D-0858 en/of D-0859 en/of D-0860 en/of D-0861 en/of

D-0862 en/of D-0863)

en/of

circa Euro 138.900,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 4] ) op basis van de

factu(u)r(en) D-0366 en/of D-0367 en/of D-0897 en/of D-0898 en/of D-0899 en/of

D-0900 en/of D-0901 en/of D-0902 en/of D-0903 en/of D-0904 en/of D-0905 en/of

D-0906 en/of D-0907 en/of D-0908 en/of D-0909 en/of D-0910 en/of D-0911)

en/of

circa Euro 9.075,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 4] ) op basis van de

factuur D-0368)

en/of

circa Euro 116.812,50 (exclusief btw) (ontvangen (van [E] ) op basis

van de factu(u)r(en) D-0382 en/of D-0383 en/of D-0958 en/of D-0959 en/of

D-0960 en/of D-0961 en/of D-0962 en/of D-0963 en/of D-0964 en/of D-0965 en/of

D-0966 en/of D-0967 en/of D-0968 en/of D-0969 en/of D-0970)

en/of

circa Euro 151.500,- (exclusief btw) (ontvangen (van [D] ) op basis van

de factu(u)r(en) D-0394 en/of D-0395 en/of D-1002 en/of D-1003 en/of D-1004

en/of D-1005 en/of D-1006 en/of D-1007 en/of D-1008 en/of D-1009 en/of D-1010

en/of D-1011 en/of D-1012 en/of D-1013 en/of D-1014)

en/of

circa Euro 148.721,25 (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 5] ) op

basis van de factu(u)r(en) D-0405 en/of D-0406 en/of D-1050 en/of D-1051 en/of

D-1052 en/of D-1053 en/of D-1054 en/of D-1055 en/of D-1056 en/of D-1057 en/of

D-1058 en/of D-1059 en/of D-1060 en/of D-1061 en/of D-1062 en/of D-1063)

en/of

circa Euro 116.396,11 (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 6] ) op basis van

de factu(u)r(en) D-0422 en/of D-0423 en/of D-1116 en/of D-1117 en/of D-1118

en/of D-1119 en/of D-1120 en/of D-1121 en/of D-1122 en/of D-1123 en/of D-1124

en/of D-1125 en/of D-1126 en/of D-1127 en/of D-1128 en/of D-1129

minus/verrekend met de factu(u)r(en) D-0428 en/of D-1140 en/of D-1141 en/of

D-1142 en/of D-1143 en/of D-1144 en/of D-1145 en/of D-1146 en/of D-1147 en/of

D-1148 en/of D-1149 en/of D-1150 en/of D-1151 en/of één (1) tot op heden

onbekend gebleven factuur)

en/of (vervolgens) van die circa Euro 885.559,86 (exclusief btw/zonder btw)

circa Euro 45.762,50 (exclusief btw) (betaald (aan [medeverdachte 4] ) op basis van de

factu(ur(en) D-0373 en/of D-0374 en/of D-0921 en/of D-0922 en/of D-0923 en/of

D-0924 en/of D-0925 en/of D-0926 en/of D-0927 en/of D-0928 en/of D-0929 en/of

D-0930)

en/of

circa Euro 22.961,27 (exclusief btw) (betaald (aan [medeverdachte 5] ) op basis

van de factu(u)r(en) D-0411 en/of D-0412 en/of D-1074 en/of D-1075 en/of

D-1076 en/of D-1077 en/of D-1078 en/of D-1079 en/of D-1080 en/of D-1081 en/of

D-1082 en/of D-1083 en/of D-1084)

en/of

circa Euro 978,75 (exclusief btw) (betaald (aan [medeverdachte 6] ) op basis van de

factuur D-0427)

en/of

circa Euro 187.429,64 (zonder btw) (betaald (aan [medeverdachte 7] ) op basis van

de factu(u)r(en) D-0431 en/of D-0204 en/of D-1160 en/of D-1161 en/of D-1162

en/of D-1163 en/of D-1164 en/of D-1165 en/of D-1166 en/of D-1167 en/of D-1168

en/of D-0465 en/of D-0466 en/of D-0467 en/of D-0468 en/of D-0469)

en/of

circa Euro 53.062,50 (exclusief btw) (betaald (aan [medeverdachte 2] ) op basis

van de factu(u)r(en) D-0118 en/of D-0119),

in elk geval enig(e) geldbedrag(en),

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding

en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen/verhuld en/of heeft/hebben

verborgen/verhuld wie de rechthebbende(n) op/het/de

voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie het/dat/die voorhanden

heeft/hebben gehad

en/of dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad en/of

heeft/hebben verworven en/of heeft/hebben omgezet en/of heeft/hebben

overgedragen en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik

heeft/hebben gemaakt,

terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) (telkens) wist(en) dat dat/die

voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of

middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf,

terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s), daarvan een gewoonte

heeft/hebben gemaakt;

Artikel 420bis/ter jo artikel 47/51 Wetboek van Strafrecht

art 420ter Wetboek van Strafrecht

art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

5.

(niveau 2):

Zij in of omstreeks de periode van 5 oktober 2010 tot en met 4 maart 2013 te

Leusden en/of Sint-Michielsgestel en/of Hilversum en/of Utrecht en/of Haren

(Groningen) en/of Amsterdam en/of Groningen en/of Enschede, in elk geval in

Nederland en/of te Willemstad, in elk geval op Curaçao, en/of te Praag, in

elk geval in Tsjechië, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, te

weten een organisatieverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen,

bestaande uit o.a. haar, verdachte, en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1]

en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 9] en/of [medeverdachte 4]

en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 7] en/of

[bedrijf 3] BV (" [naam bedrijf] BV") en/of [bedrijf 4] BV en/of

[bedrijf 5] NV en/of [bedrijf 8] BV en/of [bedrijf 7] BV

en/of [bedrijf 6] BV en/of [achternaam C] -CFA BV en/of [bedrijf 10] BV en/of

[bedrijf 11] ( [bedrijf 11] ) BV en/of [bedrijf 9] BV en/of [bedrijf 12] ,

welke organisatie tot oogmerk heeft/had het plegen van misdrijven, namelijk

onder meer

-oplichting van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014

genaamd Propertize BV) en/of SNS Reaal NV (artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

-verduistering in dienst betrekking bij SNS Property Finance BV en/of SNS

Reaal NV (artikel 321/322 Wetboek van Strafrecht)

-actieve en/of passieve niet-ambtelijke omkoping (artikel 328ter Wetboek van

Strafrecht)

-(gewoonte)witwassen (artikel 420bis/ter Wetboek van Strafrecht)

-valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht);

Artikel 140 Wetboek van Strafrecht

art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht

BIJLAGE II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

Nummer

Afkomstig van

Gericht aan

Omschrijving

Factuurdatum

Bedrag (excl. BTW)

Betaaldatum

D-0118

[naam bedrijf] B.V.

[verdachte] B.V.

Corporate finance advies t/m oktober 2010

30 november 2010

€ 22.723,75

30 december 2010

D-0119

[naam bedrijf] B.V.

[verdachte] B.V.

Advisering

28 februari 2011

€ 30.338,75

6 maart 2011120

Totaal: € 53.062,50

D-0343

[verdachte] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 8] B.V.

16 juni 2011

€ 6.825,00

1 juli 2011

D-0344

[verdachte] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 8] B.V.

19 juli 2011

€ 5.810,00

22 juli 2011

D-0820

[verdachte] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 8] B.V.

19 augustus 2011

€ 8.225,00

27 augustus 2011

D-0821

[verdachte] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 8] B.V.

12 september 2011

€ 4.130,00

17 september 2011

D-0822

[verdachte] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 8] B.V.

16 oktober 2011

€ 9.835,00

1 november 2011

D-0823

[verdachte] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 8] B.V.

16 november 2011

€ 11.060,00

20 november 2011

D-0824

[verdachte] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 8] B.V.

15 december 2011

€ 10.605,00

19 december 2011

D-0825

[verdachte] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 8] B.V.

12 januari 2012

€ 10.500,00

15 januari 2012121

Totaal: € 66.990,00

D-0177

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

19 januari 2011

€ 5.845,00

26 januari 2011

D-0355

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

15 februari 2011

€ 10.360,00

17 februari 2011

D-0853

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

16 maart 2011

€ 9.835,00

21 maart 2011

D-0854

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

14 april 2011

€ 8.085,00

22 april 2011

D-0855

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

15 mei 2011

€ 10.080,00

20 mei 2011

D-0856

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

16 juni 2011

€ 12.810,00

17 juni 2011

D-0857

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

19 juli 2011

€ 12.180,00

22 juli 2011

D-0858

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

19 augustus 2011

€ 9.835,00

19 augustus 2011

D-0859

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

12 september 2011

€ 14.735,00

13 september 2011

D-0860

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

16 oktober 2011

€ 10.850,00

3 november 2011

D-0861

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

16 november 2011

€ 12.915,00

19 november 2011

D-0862

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

15 december 2011

€ 10.605,00

23 december 2011

D-0863

[verdachte] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 7] B.V.

12 januari 2012

€ 9.030,00

14 januari 2012122

Totaal: € 137.165,00

D-0366

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

5 oktober 2010

€ 6.750,00

10 november 2010

D-0367

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

20 oktober 2010

€ 9.150,00

10 november 2010

D-0897

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

16 november 2010

€ 9.000,00

29 november 2010

D-0898

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

16 december 2010

€ 9.600,00

30 december 2010

D-0899

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

19 januari 2011

€ 9.250,00

2 februari 2011

D-0900

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

15 februari 2011

€ 8.675,00

17 februari 2011

D-0901

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

16 maart 2011

€ 8.750,00

16 maart 2011

D-0902

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

14 april 2011

€ 8.675,00

26 april 2011

D-0903

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

16 juni 2011

€ 6.750,00

7 juli 2011

D-0904

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

16 juni 2011

€ 7.050,00

7 juli 2011

D-0905

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

19 juli 2011

€ 6.550,00

20 juli 2011

D-0906

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

19 augustus 2011

€ 9.300,00

16 september 2011

D-0907

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

12 september 2011

€ 4.150,00

16 september 2011

D-0908

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

16 oktober 2011

€ 8.500,00

1 november 2011

D-0909

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

16 november 2011

€ 9.175,00

17 november 2011

D-0910

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

15 december 2011

€ 8.225,00

16 december 2011

D-0911

[verdachte] B.V.

[bedrijf 6] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.

12 januari 2012

€ 9.350,00

8 maart 2012123

Totaal: € 138.900,00

D-0382

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

17 november 2010

€ 4.987,50

29 november 2010

D-0383

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

16 december 2010

€ 5.925,00

30 december 2010

D-0958

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

19 januari 2011

€ 7.537,50

27 januari 2011

D-0959

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

15 februari 2011

€ 12.525,00

24 februari 2011

D-0960

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

16 maart 2011

€ 8.662,50

17 maart 2011

D-0961

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

14 april 2011

€ 12.018,75

26 april 2011

D-0962

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

15 mei 2011

€ 8.700,00

23 mei 2011

D-0963

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

16 juni 2011

€ 10.818,75

17 juni 2011

D-0964

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

19 juli 2011

€ 7.537,50

26 juli 2011

D-0965

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

19 augustus 2011

€ 9.243,75

23 augustus 2011

D-0966

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

12 september 2011

€ 2.756,25

15 september 2011

D-0967

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

16 oktober 2011

€ 8.400,00

31 oktober 2011

D-0968

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

16 november 2011

€ 8.137,50

17 november 2011

D-0969

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

15 december 2011

€ 5.100,00

27 december 2011

D-0970

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. - dhr. [E]

12 januari 2012

€ 4.462,50

6 februari 2012124

Totaal: € 116.812,50

D-0394

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

17 november 2010

€ 3.000,00

3 december 2010

D-0395

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

16 december 2010

€ 10.425,00

30 december 2010

D-1002

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

19 januari 2011

€ 6.150,00

27 januari 2011

D-1003

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

15 februari 2011

€ 9.487,50

24 februari 2011

D-1004

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

16 maart 2011

€ 8.193,75

17 maart 2011

D-1005

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

14 april 2011

€ 11.118,75

26 april 2011

D-1006

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

15 mei 2011

€ 12.487,50

23 mei 2011

D-1007

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

16 juni 2011

€ 13.087,50

27 juni 2011

D-1008

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

19 juli 2011

€ 9.937,50

26 juli 2011

D-1009

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

19 augustus 2011

€ 10.500,00

23 augustus 2011

D-1010

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

12 september 2011

€ 6.525,00

15 september 2011

D-1011

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

16 oktober 2011

€ 11.287,50

31 oktober 2011

D-1012

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

16 november 2011

€ 12.600,00

17 november 2011

D-1013

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

15 december 2011

€ 13.200,00

27 december 2011

D-1014

[verdachte] B.V.

[achternaam C] -CFA B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [achternaam C] -CFA B.V. – dhr. [D]

14 januari 2012

€ 13.500,00

6 februari 2012125

Totaal: € 151.500,00

D-0405

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 6] B.V.126

25 oktober 2010

€ 3.300,00

12 november 2010

D-0406

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

17 november 2010

€ 8.737,50

21 november 2010

D-1050

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

16 december 2010

€ 7.462,50

30 december 2010

D-1051

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

19 januari 2011

€ 8.512,50

27 januari 2011

D-1052

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

15 februari 2011

€ 8.321,25

20 februari 2011

D-1053

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

16 maart 2011

€ 9.225,00

23 maart 2011

D-1054

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

14 april 2011

€ 10.387,50

24 april 2011

D-1055

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

15 mei 2011

€ 8.568,75

25 mei 2011

D-1056

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

16 juni 2011

€ 10.218,75

23 juni 2011

D-1057

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

19 juli 2011

€ 9.543,75

24 juli 2011

D-1058

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

19 augustus 2011

€ 8.756,25

28 augustus 2011

D-1059

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

12 september 2011

€ 7.481,25

13 september 2011

D-1060

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

16 oktober 2011

€ 11.437,50

31 oktober 2011

D-1061

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

16 november 2011

€ 11.587,50

17 november 2011

D-1062

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

15 december 2011

€ 13.387,50

15 december 2011

D-1063

[verdachte] B.V.

[bedrijf 10] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 10] B.V.

12 januari 2012

€ 11.793,75

17 januari 2012127

Totaal: € 148.721,25

D-0422

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

25 oktober 2010

€ 3.450,00

11 november 2010

D-0423

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

16 november 2010

€ 8.943,75

19 november 2010

D-1116

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

16 december 2010

€ 8.212,50

20 december 2010

D-1117

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

19 januari 2011

€ 8.887,50

26 januari 2011

D-1118

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

15 februari 2011

€ 7.612,50

18 februari 2011

D-1119

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

16 maart 2011

€ 7.593,75

20 maart 2011

D-1120

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

14 april 2011

€ 10.706,25

20 april 2011

D-1121

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

15 mei 2011

€ 9.693,75

24 mei 2011

D-1122

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

16 juni 2011

€ 10.706,25

19 juni 2011

D-1123

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

19 juli 2011

€ 9.543,75

22 juli 2011

D-1124

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

19 augustus 2011

€ 10.912,50

25 augustus 2011

D-1125

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

12 september 2011

€ 3.937,50

14 september 2011

D-1126

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

16 oktober 2011

€ 9.262,50

1 november 2011

D-1127

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

16 november 2011

€ 11.175,00

17 november 2011

D-1128

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

15 december 2011

€ 12.543,75

15 december 2011

D-1129

[verdachte] B.V.

[bedrijf 9] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 9] B.V.

12 januari 2012

€ 9.262,50

14 januari 2012

Totaal: € 142.443,75

D-0373

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

1 januari 2011

€ 2.087,50

24 juli 2011

D-0374

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

3 februari 2011

€ 3.700,00

24 juli 2011

D-0921

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

1 maart 2011

€ 3.512,50

24 juli 2011

D-0922

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

1 april 2011

€ 2.887,50

24 juli 2011

D-0923

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

2 mei 2011

€ 3.600,00

24 juli 2011

D-0924

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

1 juni 2011

€ 4.575,00

24 juli 2011

D-0925

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

4 juli 2011

€ 4.350,00

24 juli 2011

D-0926

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

16 augustus 2011

€ 3.512,50

29 december 2011

D-0927

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

16 september 2011

€ 5.262,50

29 december 2011

D-0928

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

10 december 2011

€ 3.875,00

27 december 2011

D-0929

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

10 december 2011

€ 4.612,50

27 december 2011

D-0930

[bedrijf 6] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Advies

15 december 2011

€ 3.787,50

27 december 2011

Totaal: € 45.762,50

D-0411

[bedrijf 11] B.V.128

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

25 november 2010

€ 798,75

3 december 2010

D-0412

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

30 december 2010

€ 1.635,00

3 januari 2011

D-1074

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

27 januari 2011

€ 1.368,75

28 januari 2011

D-1075

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

20 februari 2011

€ 2.201,25

22 februari 2011

D-1076

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

20 maart 2011

€ 1.685,63

28 maart 2011

D-1077

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

23 april 2011

€ 2.313,75

25 april 2011

D-1078

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

25 mei 2011

€ 2.118,75

25 mei 2011

D-1079

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

23 juni 2011

€ 2.390,63

27 juli 2011

D-1080

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

24 juli 2011

€ 1.747,50

28 juli 2011

D-1081

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

28 augustus 2011

€ 1.974,38

12 september 2011

D-1082

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

13 september 2011

€ 928,13

18 september 2011

D-1083

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA

3 november 2011

€ 1.968,75

14 november 2011

D-1084

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden betreffende [achternaam C] CS

20 december 2011

€ 1.830,00

27 december 2011

D-1086

[bedrijf 11] B.V.

[verdachte] B.V.

Werkzaamheden betreffende [achternaam C] CS

19 februari 2012

€ 2.002,50

16 maart 2012129

Totaal: € 24.963,77

D-0427

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

20 november 2010

€ 798,75

29 november 2010

D-0428

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

17 december 2010

€ 1.635,00

30 december 2010

D-1140

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

24 januari 2011

€ 1.368,75

26 januari 2011

D-1141

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

18 februari 2011

€ 2.201,25

18 februari 2011

D-1142

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

20 maart 2011

€ 1.685,63

20 maart 2011

D-1143

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

17 april 2011

€ 2.313,75

20 april 2011

D-1144

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

24 mei 2011

€ 2.118,75

24 mei 2011

D-1145

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

19 juni 2011

€ 2.390,63

19 juni 2011

D-1146

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

21 juli 2011

€ 1.747,50

22 juli 2011

D-1147

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

25 augustus 2011

€ 1.974,38

25 augustus 2011

D-1148

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

14 september 2011

€ 928,13

14 september 2011

D-1149

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

17 november 2011

€ 2.073,75

17 november 2011

D-1150

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

15 december 2011

€ 1.830,00

15 december 2011

D-1151

[bedrijf 9] B.V.

[verdachte] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA BV

14 januari 2012

€ 1.796,25

14 januari 2012130

Totaal: € 24.862,52

D-0431

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services September 2010

3 januari 2011

€ 5.231,25

22 november 2010

D-0204

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services September 2010

3 december 2010

€ 5.042,50

3 december 2010

D-1160

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services November 2010

3 januari 2011

€ 9.585,00

3 januari 2011

D-1161

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services December 2010

27 januari 2011

€ 9.450,00

28 januari 2011

D-1162

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Consultancy services January 2011

16 februari 2011

€ 11.181,25

22 februari 2011

D-1163

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services February 2011

21 maart 2011

€ 10.101,25

22 maart 2011

D-1164

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services February 2011

13 april 2011

€ 13.201,25

15 april 2011

D-1165

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services April 2011

16 mei 2011

€ 11.737,50

16 mei 2011

D-1166

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services May 2011

16 juni 2011

€ 15.787,50

17 juni 2011

D-1167

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services June 2011

16 juli 2011

€ 12.952,25

21 juli 2011

D-1168

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services July 2011

17 augustus 2011

€ 14.553,13

19 augustus 2011

D-0465

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services August 2011

9 september 2011

€ 7.353,00

12 september 2011

D-0466

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services September 2011

5 oktober 2011

€ 14.416,63

11 oktober 2011

D-0467

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services October 2011

8 november 2011

€ 15.791,00

10 november 2011

D-0468

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services November 2011

8 december 2011

€ 16.046,13

9 december 2011

D-0469

[bedrijf 12]

[verdachte] B.V.

Advisory and consultancy services December 2011

14 januari 2012

€ 15.000,00

16 januari 2012131

Totaal: € 187.429,64

BIJLAGE III: de bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte]

Niveau 2

1.

in de periode van 5 oktober 2010 tot en met 14 januari 2012 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander,

acht (8) facturen van haar, verdachte, gericht aan [bedrijf 8] BV ten bedrage van in totaal Euro 66.990,- (exclusief btw) (te weten: D-0343 en D-0344 en D-0820 en D-0821 en D-0822 en D-0823 en D-0824 en D-0825),

en

dertien (13) facturen van haar, verdachte, gericht aan [bedrijf 7] BV ten bedrage van in totaal Euro 137.165,- (exclusief btw) (te weten: D-0177 en D-0355 en D-0853 en D-0854 en D-0855 en D-0856 en D-0857 en D-0858 en D-0859 en D-0860 en D-0861 en D-0862 en D-0863),

en

zeventien (17) facturen van haar, verdachte, gericht aan [bedrijf 6] BV ten bedrage van in totaal Euro 138.900,- (exclusief btw) (te weten: D-0366 en D-0367 en D-0897 en D-0898 en D-0899 en D-0900 en D-0901 en D-0902 en D-0903 en D-0904 en D-0905 en D-0906 en D-0907 en D-0908 en D-0909 en D-0910 en D-0911),

en

vijftien (15) facturen van haar, verdachte, gericht aan [achternaam C] -CFA BV ten bedrage van in totaal Euro 116.812,50 (exclusief btw) (te weten: D-0382 en D-0383 en D-0958 en D-0959 en D-0960 en D-0961 en D-0962 en D-0963 en D-0964 en D-0965 en D-0966 en D-0967 en D-0968 en D-0969 en D-0970),

en

vijftien (15) facturen van haar, verdachte, gericht aan [achternaam C] -CFA BV ten bedrage van in totaal Euro 151.500,- (exclusief btw) (te weten D-0394 en D-0395 en D-1002 en D-1003 en D-1004 en D-1005 en D-1006 en D-1007 en D-1008 en D-1009 en D-1010 en D-1011 en D-1012 en D-1013 en D-1014),

en

zestien (16) facturen van haar, verdachte, gericht aan [bedrijf 10] BV ten bedrage van in totaal Euro 148.721,25 (exclusief btw) (te weten: D-0405 en D-0406 en D-1050 en D-1051 en D-1052 en D-1053 en D-1054 en D-1055 en D-1056 en D-1057 en D-1058 en D-1059 en D-1060 en D-1061 en D-1062 en D-1063),

en

zestien (16) facturen van haar, verdachte, gericht aan [bedrijf 9] BV ten bedrage van in totaal Euro 142.443,75 (exclusief btw) (te weten: D-0422 en D-0423 en D-1116 en D-1117 en D-1118 en D-1119 en D-1120 en D-1121 en D-1122 en D-1123 en D-1124 en D-1125 en D-1126 en D-1127 en D-1128 en D-1129),

zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt, immers hebben zij, verdachte, en/of haar mededader valselijk en/of in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op die facturen vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 8] en/of [bedrijf 8] BV , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 8] en/of [bedrijf 8] BV

en

op die facturen vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 9] en/of [bedrijf 7] BV , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 9] en/of [bedrijf 7] BV

en

op die facturen vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 4] en/of [bedrijf 6] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door haar,

verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 4] en/of [bedrijf 6] BV

en

op die facturen vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [E] en/of [achternaam C] -CFA BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door haar,

verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor [E] en/of [achternaam C] -CFA BV

en

op die facturen vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [D] en/of [achternaam C] -CFA BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door haar,

verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor [D] en/of [achternaam C] -CFA BV

en

op die facturen vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 5] en/of [bedrijf 10] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 5] en/of [bedrijf 10] BV

en

op die facturen vermeld dat door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 6] en/of [bedrijf 9] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 6] en/of [bedrijf 9] BV

en telkens

op die facturen factuurbedragen vermeld die in werkelijkheid geen betrekking hebben op de in die facturen vermelde werkzaamheden en/of diensten,

zulks telkens met het oogmerk om dat geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

2.

in de periode van 30 november 2010 tot en met 12 maart 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk voorhanden heeft gehad

twee (2) facturen van [bedrijf 3] BV (" [naam bedrijf] BV") gericht aan haar, verdachte ten bedrage van in totaal Euro 53.062,50 (exclusief btw) (te weten: D-0118 en D-0119),

zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, terwijl zij, verdachte, en haar mededaders telkens wisten dat dat geschrift bestemd was tot gebruik als ware dat geschriften echt en onvervalst, en bestaande die valsheid telkens hierin

dat op die factuur is vermeld dat door [bedrijf 3] BV (" [naam bedrijf] BV") en/of [medeverdachte 2] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "corporate finance advies" en/of "advisering") zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte en/of [medeverdachte 1] , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 3] BV (" [naam bedrijf] BV") en/of [medeverdachte 2] zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte en/of [medeverdachte 1]

en

dat op die factuur een factuurbedrag is vermeld dat in werkelijkheid geen betrekking heeft op de in die factuur vermelde werkzaamheden en/of diensten;

3.

in de periode van 20 november 2010 tot en met 12 maart 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk voorhanden heeft gehad

twaalf (12) facturen van [bedrijf 6] BV gericht aan haar, verdachte, ten bedrage van in totaal Euro 45.762,50 (exclusief btw) (te weten: D-0373 en D-0374 en D-0921 en D-0922 en D-0923 en D-0924 en D-0925 en D-0926 en D-0927 en D-0928 en D-0929 en D-0930)

en

veertien (14) facturen van [bedrijf 11] ( [bedrijf 11] ) BV gericht aan haar, verdachte, ten bedrage van in totaal Euro 24.963,77 (exclusief btw) (te weten: D-0411 en D-0412 en D-1074 en D-1075 en D-1076 en D-1077 en D-1078 en D-1079 en D-1080 en D-1081 en D-1082 en D-1083 en D-1084 en D-1086),

en

veertien (14) facturen van [bedrijf 9] BV gericht aan haar, verdachte, ten bedrage van in totaal Euro 24.862,52 (exclusief btw) (te weten: D-0427 en D-0428 en D-1140 en D-1141 en D-1142 en D-1143 en D-1144 en D-1145 en D-1146 en D-1147 en D-1148 en D-1149 en D-1150 en D-1151),

en

zestien (16) facturen van [bedrijf 12] gericht aan haar, verdachte, ten bedrage van in totaal Euro 187.429,64 (zonder btw) (te weten: D-0431 en D-0204 en D-1160 en D-1161 en D-1162 en D-1163 en D-1164 en D-1165 en D-1166 en D-1167 en D-1168 en D-0465 en D-0466 en D-0467 en D-0468 en D-0469)

zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, terwijl zij, verdachte, en haar mededader telkens wisten dat dat geschrift bestemd was tot gebruik als ware dat geschrift echt en onvervalst, en bestaande die valsheid telkens hierin

dat op die factuur is vermeld dat door [bedrijf 6] BV en/of [medeverdachte 4] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advies") zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 6] BV

en/of [medeverdachte 4] , zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

en

dat op die factuur is vermeld dat door [bedrijf 11] ( [bedrijf 11] ) BV en/of [medeverdachte 5] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "werkzaamheden inzake [achternaam C] -CFA" en/of "werkzaamheden betreffende [achternaam C] CS") zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 11] ( [bedrijf 11] ) BV en/of [medeverdachte 5] ,

zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

en

dat op die factuur is vermeld dat door [bedrijf 9] BV en/of [medeverdachte 6] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advieswerkzaamheden t.b.v. [achternaam C] -CFA") zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 9] BV en/of [medeverdachte 6] zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

en

dat op die factuur is vermeld dat door [bedrijf 12] en/of [medeverdachte 7] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisory and consultancy services") zijn verricht ten behoeve van/voor haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 12] en/of [medeverdachte 7] zijn verricht ten behoeve van haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1]

en telkens

dat op die factuur een factuurbedrag is vermeld dat in werkelijkheid geen betrekking heeft op de in die factuur vermelde werkzaamheden en/of diensten;

4.

in de periode van 10 november 2010 tot en met 12 maart 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, van voorwerpen, te weten geldbedragen tot een totaalbedrag van Euro 885.559,86 (exclusief btw/zonder btw), bestaande uit

Euro 66.990,- (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 8] op basis van de facturen D-0343 en D-0344 en D-0820 en D-0821 en D-0822 en D-0823 en D-0824 en D-0825)

en

Euro 137.165,- (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 9] op basis van de facturen D-0177 en D-0355 en D-0853 en D-0854 en D-0855 en D-0856 en D-0857 en D-0858 en D-0859 en D-0860 en D-0861 en D-0862 en D-0863)

en

Euro 138.900,- (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 4] op basis van de facturen D-0366 en D-0367 en D-0897 en D-0898 en D-0899 en D-0900 en D-0901 en D-0902 en D-0903 en D-0904 en D-0905 en D-0906 en D-0907 en D-0908 en D-0909 en D-0910 en D-0911)

en

Euro 9.075,- (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 4] op basis van de factuur D-0368)

en

Euro 116.812,50 (exclusief btw) (ontvangen van [E] op basis van de facturen D-0382 en D-0383 en D-0958 en D-0959 en D-0960 en D-0961 en D-0962 en D-0963 en D-0964 en D-0965 en D-0966 en D-0967 en D-0968 en D-0969 en D-0970)

en

Euro 151.500,- (exclusief btw) (ontvangen van [D] op basis van de facturen D-0394 en D-0395 en D-1002 en D-1003 en D-1004 en D-1005 en D-1006 en D-1007 en D-1008 en D-1009 en D-1010 en D-1011 en D-1012 en D-1013 en D-1014)

en

Euro 148.721,25 (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 5] op basis van de facturen D-0405 en D-0406 en D-1050 en D-1051 en D-1052 en D-1053 en D-1054 en D-1055 en D-1056 en D-1057 en D-1058 en D-1059 en D-1060 en D-1061 en D-1062 en D-1063)

en

Euro 116.396,11 (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 6] op basis van de facturen D-0422 en D-0423 en D-1116 en D-1117 en D-1118 en D-1119 en D-1120 en D-1121 en D-1122 en D-1123 en D-1124 en D-1125 en D-1126 en D-1127 en D-1128 en D-1129 verrekend met de facturen D-0428 en D-1140 en D-1141 en D-1142 en D-1143 en D-1144 en D-1145 en D-1146 en D-1147 en D-1148 en D-1149 en D-1150 en D-1151 en één (1) tot op heden onbekend gebleven factuur)

en vervolgens van die circa Euro 885.559,86 (exclusief btw/zonder btw)

Euro 45.762,50 (exclusief btw) (betaald aan [medeverdachte 4] op basis van de facturen (D-0373 en D-0374 en D-0921 en D-0922 en D-0923 en D-0924 en D-0925 en D-0926 en D-0927 en D-0928 en D-0929 en D-0930)

en

Euro 22.961,27 (betaald aan [medeverdachte 5] op basis van de facturen D-0411 en D-0412 en D-1074 en D-1075 en D-1076 en D-1077 en D-1078 en D-1079 en D-1080 en D-1081 en D-1082 en D-1083 en D-1084 en D-1086)

en

Euro 798,75 (exclusief btw) (betaald aan [medeverdachte 6] op basis van de factuur (D-0427)

en

Euro 187.429,64 (zonder btw) (betaald aan [medeverdachte 7] op basis van de facturen D-0431 en D-0204 en D-1160 en D-1161 en D-1162 en D-1163 en D-1164 en D-1165 en D-1166 en D-1167 en D-1168 en D-0465 en D-0466 en D-0467 en D-0468 en D-0469)

en

Euro 53.062,50 (exclusief btw) (betaald aan [medeverdachte 2] op basis van de facturen D-0118 en D-0119)

de werkelijke aard heeft verhuld en die geldbedragen voorhanden heeft gehad en/of heeft omgezet en/of heeft overgedragen en/of van geldbedragen gebruik heeft gemaakt, terwijl zij, verdachte, en haar mededader telkens wisten dat die geldbedragen onmiddellijk afkomstig waren uit enig misdrijf, terwijl zij, verdachte, en haar mededader, daarvan een gewoonte

heeft/hebben gemaakt;

5.

in de periode van 5 oktober 2010 tot en met 4 maart 2013 in Nederland opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een organisatieverband van natuurlijke personen en rechtspersonen, bestaande uit haar, verdachte, en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 7] en [bedrijf 3] BV (" [naam bedrijf] BV") en [bedrijf 4] BV en [bedrijf 5] NV en [bedrijf 6] BV en [achternaam C] -CFA BV en [bedrijf 11] ( [bedrijf 11] ) BV en [bedrijf 9] BV en [bedrijf 12] , welke organisatie tot oogmerk heeft/had het plegen van misdrijven, namelijk

- actieve en/of passieve niet-ambtelijke omkoping

- gewoontewitwassen

- valsheid in geschrifte.

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende FIOD dossier, nummer 51693, bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering (onderzoek Mount Nepal, inhoudende 28 ordners). Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. AH staat voor ambtshandeling, ZPV staat voor zaaksproces-verbaal, V staat voor proces-verbaal van verhoor verdachte en G staat voor proces-verbaal verhoor getuige. Waar wordt verwezen naar D betreft het andere geschriften als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5, van het Wetboek van Strafvordering.

2 D-0167

3 D-1342

4 D-0152

5 D-0186, pagina 2

6 D-0187, pagina 1

7 AH-059, pagina 5

8 V01-01, pagina 6

9 AH-020, pagina 2

10 D-1330

11 D-1330

12 V04-05, pagina 10

13 V04-05, pagina 11

14 D-0275, pagina 1 en 2

15 V04-05, pagina 3

16 V04-05, pagina 4.

17 AH-063, pagina 11 en 12

18 V01-02, pagina 4

19 V01-10, pagina 3

20 V01-10, pagina 4

21 D-0258, pagina 3

22 V15-01, pagina 3

23 D-0230

24 AH-042, pagina 2

25 V04-07, pagina 9

26 V04-07, pagina 10

27 De verklaring van [medeverdachte 1] ter terechtzitting van 22 maart 2016.

28 V04-05, pagina 6

29 V04-07, pagina 10

30 V04-05, pagina 7

31 V04-06, pagina 8

32 V04-05, pagina 8

33 V04-05, pagina 10

34 V01-12, pagina 6

35 V01-10, pagina 4

36 D-0258, pagina 2

37 D-0258, pagina 3

38 V01-12, pagina 11-13

39 V01-10, pagina 2

40 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

41 AH-049, pagina 2

42 V10-01, pagina 3

43 V10-01, pagina 4

44 V10-01, pagina 5

45 V04-06, pagina 13

46 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

47 AH-066, pagina 29

48 AH-042, pagina 13

49 V09-01, pagina 4

50 V09-01, pagina 5

51 V09-01, pagina 6

52 V09-01, pagina 7

53 V04-05, pagina 7

54 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

55 AH-042, pagina 10

56 V08-01, pagina 3

57 V08-01, pagina 4

58 V08-01, pagina 5

59 V04-06, pagina 10

60 V04-06, pagina 11

61 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

62 AH-042, pagina 8

63 V11-01, pagina 3

64 V11-01, pagina 3

65 V11-01, pagina 4

66 V11-01, pagina 6

67 V04-07, pagina 12

68 V04-07, pagina 11

69 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

70 AH-042, pagina 25

71 V11-01, pagina 8

72 V11-03, pagina 7

73 AH-067, pagina 28

74 D-0386

75 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

76 AH-042, pagina 25

77 AH-067, pagina 28

78 V12-01, pagina 3

79 V12-01, pagina 5

80 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

81 AH-042, pagina 21

82 V04-07, pagina 12

83 V04-07, pagina 12

84 V04-07, pagina 13

85 V12-01, pagina 7

86 V12-02, pagina 10

87 V12-03, pagina 4

88 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

89 AH-068, pagina 31 en D-1192

90 V14-01, pagina 4

91 V14-01, pagina 6

92 V14-01, pagina 7

93 V13-01, pagina 3

94 V13-01, pagina 8

95 V4-07, pagina 16

96 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

97 AH-042, pagina 16 en 18

98 V15-01, pagina 2

99 AH-042, pagina 27

100 V15-01, pagina 3

101 V15-01, pagina 4

102 V15-01, pagina 5

103 V15-01, pagina 8

104 V15-01, pagina 9

105 V04-07, pagina 14

106 V04-05, pagina 6

107 V04-05, pagina 8

108 V04-05, pagina 9

109 V04-05, pagina 8

110 V15-01, pagina 5

111 V15-01, pagina 6

112 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

113 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

114 AH-077, pagina 4

115 ZPV-07, pagina 17

116 AH-077, pagina 7

117 AH-077, pagina 8

118 D-0269

119 D-0175

120 AH-049, pagina 21

121 AH-042, pagina 8

122 AH-042, pagina 10

123 AH-042, pagina 12

124 AH-042, pagina 16

125 AH-042, pagina 18

126 Gelet op de geadresseerde van deze factuur (te weten: [bedrijf 10] B.V.) en de overige aan [bedrijf 10] gerichte facturen merkt de rechtbank de op de factuur opgenomen omschrijving (te weten: adviesdiensten tbv [bedrijf 6] B.V.) aan als een kennelijke verschrijving en leest deze verbeterd als “adviesdiensten tbv [bedrijf 10] B.V.”.

127 AH-042, pagina 20

128 Afkorting voor: [bedrijf 11] B.V.

129 AH-042, pagina 21

130 AH-042, pagina 25

131 AH-042, pagina 25