Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:4266

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
09-06-2016
Datum publicatie
28-07-2016
Zaaknummer
16/706603-15
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een groep van acht mannen is veroordeeld voor het plegen van een groot aantal woning- en bedrijfsinbraken in een tijdsbestek van enkele maanden in 2015. Bij de inbraken zijn onder andere grote hoeveelheden babymelkpoeder en kratten buit gemaakt. In hetzelfde onderzoek zijn twee van de tien verdachten niet veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Zij werden wel veroordeeld voor een bedrijfsinbraak.

Criminele organisatie

De acht mannen hebben in een samenwerkingsverband vele inbraken gepleegd, zo oordeelt de rechtbank op basis van tapgesprekken. De inbraken waren gericht op het binnenhalen van grote hoeveelheden goederen die snel en gemakkelijk verkocht konden worden. Er was sprake van een doordachte planning en werkwijze, met een concrete taakverdeling.

Strafoplegging

De vier hoofdverdachten worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 48 maanden, 38 maanden, 30 maanden en 38 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Aan de andere zes verdachten zijn straffen opgelegd tussen 7 maanden gevangenisstraf, waarvan 1 maand voorwaardelijk, tot een werkstraf van 60 uur met een gevangenisstraf van 66 dagen die gelijk is aan het voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/706603-15

Verkort vonnis van de meervoudige kamer van 9 juni 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1991] ,

thans gedetineerd in de [verblijfplaats] , Huis van Bewaring, locatie [woonplaats] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 24 februari 2016 (zittingslocatie Lelystad), 29 maart 2016 (zittingslocatie Lelystad), 10, 11, 12 en 26 mei 2016 (zittingslocatie Utrecht). De verdachte is met uitzondering van 26 mei 2016 telkens in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door

mr. M.M.J. Nuijten, advocaat te Haarlem.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich (al dan niet samen met anderen) schuldig heeft gemaakt aan een groot aantal bedrijfsinbraken, aan woninginbraken en aan deelname aan een criminele organisatie.

3 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht de onder 1, 2, 3, 4, 5 primair, 6, 7, 8, 9, 10 primair, 11, 12 primair, 13, 15, 16, 17, 18 en 19 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen en baseert zich op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen en de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting voor zes van vorenstaande feiten. Voor feit 14 vordert de officier van justitie vrijspraak.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging voert allereerst aan dat verdachte een bekennende verklaring heeft afgelegd ter zake van de onder 4, 9, 10, 12, 15, 16 en 18 ten laste gelegde feiten. Voor het onder 4 ten laste gelegde feit bepleit de verdediging evenwel vrijspraak voor de diefstal van de portemonnee en ter zake van feit 12 bekent verdachte dat hij een hoeveelheid dozen heeft gestolen, maar geen 1.000 stuks.

Ten aanzien van de overige feiten stelt de verdediging zich op het standpunt dat er onvoldoende bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring te komen, zodat verdachte van deze feiten dient te worden vrijgesproken.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Vrijspraak van het onder 7, 8, 13 en 14 tenlastegelegde

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen wat onder 7, 8, 13 en 14 is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4.3.2

Het oordeel over het onder 1, 2, 3, 4, 5 primair, 6, 9, 10 primair, 11, 12 primair, 15, 16, 17, 18 en 19 tenlastegelegde

De rechtbank acht de onder 1, 2, 3, 4, 5 primair, 6, 9, 10 primair, 11, 12 primair, 15, 16, 17, 18 en 19 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de redengevende feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit vonnis zullen worden opgenomen.

De rechtbank acht ten aanzien van het onder 6 ten laste gelegde feit niet bewezen dat sprake is van diefstal door middel van braak, omdat de aangifte niet vermeldt dat het hek is geforceerd om binnen te komen en het dossier ook overigens geen bewijs bevat voor de ten laste gelegde braak.

Nadere bewijsoverwegingen

Criminele organisatie

Voor het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is naar vaste rechtspraak vereist dat er sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen, dat tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Volgens de rechtbank is aan voornoemd vereiste voldaan.

Alleen al op grond van de aanzienlijke hoeveelheid en de frequentie van de tapgesprekken die zijn gevoerd tussen de verdachten in het onderzoek en die bijna zonder uitzondering betrekking hebben op het voorbereiden en vervolgens plegen van (bedrijfs- en woning)inbraken, kan worden vastgesteld dat er gedurende enige tijd een intensieve samenwerking bestond gericht op het plegen van misdrijven, te weten bedrijfs- en woninginbraken. De inbraken waren gericht op het binnenhalen van grote hoeveelheden goederen - vaak met tienduizenden euro’s aan schade voor de gedupeerden - die vervolgens snel en gemakkelijk konden worden verkocht. Er was sprake van een doordachte planning en een uitvoering van de inbraken met meegebrachte apparatuur en vervoersmiddelen. Dit alles werd gevolgd door (van tevoren geregelde) afzet van de gestolen goederen en het verdelen van de criminele opbrengst. Zo hebben de feiten met enige regelmaat plaatsgevonden. Soms zaten er slechts enkele dagen tussen de feiten. In de organisatie was een zekere structuur zichtbaar. Er vond veelal vooraf overleg, planning en concrete taakverdeling en inbreng plaats, waarbij de te plegen strafbare feiten daadwerkelijk als werk werden gezien en als zodanig werden benoemd. Ook worden enkele verdachten met enige regelmaat samen gezien en/of op heterdaad aangehouden door de politie, wat wijst op de hechtheid van de groep.

De verdachten maakten soms gebruik van uitvoerders, pleegden de delicten vaak samen, in wisselende samenstelling, hielden elkaar op de hoogte van te plegen of gepleegde delicten en kwamen op afgesproken, min of meer vaste, plaatsen samen, waren elkaar behulpzaam en deelden inbrekerswerktuigen.

Van deelname aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht in de zin van die bepaling is slechts dan sprake, indien de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel bedoelde oogmerk. Deelneming aan de misdrijven waarop het oogmerk van de organisatie is verricht is niet nodig. Voor deelneming in de zin van voormeld artikel is voldoende dat betrokkene in zijn algemeenheid weet (in de zin van onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven en hij dit oogmerk op enigerlei wijze ondersteunt.

Nu ten aanzien van verdachte een centrale rol bewezen kan worden verklaard die hij heeft vervuld in de organisatie, gelet op het aantal inbraken waaraan hij zich samen met de andere deelnemers schuldig heeft gemaakt, zijn vaak sturende en organiserende rol in de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de inbraken is daarmee reeds zijn deelname aan de organisatie aangetoond. De rechtbank wijst er daarbij op dat uit de taps onder meer valt af te leiden dat verdachte veelvuldige telefonische contacten met medeverdachten had over te plegen dan wel gepleegde diefstallen, alsmede dat hij rond die diefstallen ontmoetingen had met (enkele van) de medeverdachten.

5 Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht de rechtbank ten laste van bewezen dat

1.

hij in de periode van 21 juni 2015 tot en met 26 juni 2015 te [woonplaats] , tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning, gelegen aan de [adres] , heeft weggenomen

-de bij een personenauto (merk: BMW, type 520i, kenteken [kenteken] ) behorende

sleutel(s), en

-een filmcamera (merk: Sony Handycam, type HDR-CX115E) , en

-een zilveren ring, en

-een 14 karaats gouden trouwring, en

-twee zilveren oorbellen met kristallen steentjes, en

-een tafelklok, en

-een polshorloge, en

-een creditcard, en

-twee mobiele telefoons (merk: Nokia, type: C2-01),

toebehorende aan [benadeelde 12] en/of zijn echtgenote, althans aan [benadeelde 18] B.V., waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben

verschaft en die weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel

van braak;

2.

hij in de periode van 21 juni 2015 tot en met 26 juni 2015 te [woonplaats] , tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een personenauto (merk: BMW, type 520i, kenteken [kenteken] ), toebehorende aan [benadeelde 12] en/of [benadeelde 18] B.V., waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van een valse sleutel, te weten een autosleutel tot het gebruik waarvan hij, verdachte en zijn mededaders niet waren gerechtigd;

3.

hij op 2 juli 2015 te [woonplaats] , met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een

woning, gelegen aan de [adres] , heeft weggenomen

-twee fotocamera's (merk: Canon, type: Eos 300d en merk: Canon, type:

Powershot Sx270), en

-een lens (merk: Canon, type: EF 75-300mm), en

-Een mediaspeler (merk: Apple, type: iPod Touch 16GB) met hoesje, en

-Een tablet (merk: Samsung, type: Galaxy Tab 2) met hoesje, en

-twee laptops (merk: Dell, type: Latitude en merk: Apple, type: MacBook Air),

en

-een horloge, en

-een spelcomputer (merk: Sony, type: Playstation Dual Shock PS4) en vier

bijbehorende spellen,

toebehorende aan [benadeelde 1] en/of [benadeelde 13] , waarbij verdachte zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak;

4.

hij op 29 juli 2015 te [woonplaats] , omstreeks 05:00 uur, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning, gelegen aan de [adres] , alwaar de verdachte zich buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevond, heeft weggenomen een kluis en een portemonnee, toebehorende aan [benadeelde 14] en/of [benadeelde 15] , waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak;

5.

primair

hij in de periode van 21 juli 2015 tot en met 22 juli 2015 te [vestigingsplaats] , tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een bedrijfspand (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen 896 bussen babymelkpoeder, toebehorende aan [benadeelde 19] en/of [benadeelde 2] , waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door braak;


6.

hij op 12 juli 2015 te [vestigingsplaats] , tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening uit een bedrijfspand (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen 7.750 (klap)kratten ((in totaal) 30 pallets met per stuk 300 (klap)kratten),

toebehorende aan [benadeelde 20] B.V;

9.

hij in de periode van 10 september 2015 tot en met 11 september 2015 te [vestigingsplaats] (gemeente Haarlemmermeer), tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een bedrijfspand (gelegen aan de [adres] - [nummer] ) heeft weggenomen 1 pak Hero Baby Standaard babyvoeding, toebehorende aan [benadeelde 21] B.V. en/of [benadeelde 4] , waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door braak;

10.

primair

hij in de periode van 12 september 2015 tot en met 13 september 2015 te [vestigingsplaats] (gemeente Haarlemmermeer), tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een bedrijfspand (gelegen aan de [adres] - [nummer] ) heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid Hero Baby Standaard babyvoeding, toebehorende aan [benadeelde 21] B.V. en/of [benadeelde 4] , waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door braak;

11.

hij in de periode van 26 juni 2015 tot en met 27 juni 2015 te [woonplaats] (gemeente Giessenlanden), tussen 20:00 en 05:00 uur, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning, gelegen aan de [adres] , alwaar de verdachte en zijn mededaders zich buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevonden, heeft weggenomen meerdere horloges en meerdere flessen parfum, toebehorende aan [benadeelde 5] en/of zijn echtgenote, waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

12.

primair

hij in de periode van 1 oktober 2015 tot en met 4 oktober 2015 te [vestigingsplaats] (gemeente Haarlemmermeer), tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een bedrijfspand (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen 1.000 dozen Aptamil babymelkpoeder (handelswaarde: 60.000 tot 100.000 euro), toebehorende aan Jas Forwarding Worldwide B.V. en/of [benadeelde 6] , waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door braak;

15.

hij op 19 september 2015 te [woonplaats] , tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een garagebox (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen 265 parfumdoosjes van het merk Dolce & Gabbana (totale waarde 21.200 euro), toebehorende aan [benadeelde 8] , waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door braak;

16.

hij in de periode van 15 juli 2015 tot en met 16 juli 2015 te [vestigingsplaats] , tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een bedrijfspand (gelegen aan de [adres] te [vestigingsplaats] ) heeft weggenomen 250 pakken Hero Baby babymelkpoeder en 250 pakken Nutrilon babymelkpoeder (totale waarde 6.000 euro), toebehorende aan [benadeelde 9] , waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door braak;

17.

hij in de periode van 6 juli 2015 tot en met 7 juli 2015 te [woonplaats] , tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een garagebox (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen 350 pakken Nutrilon babyvoeding, toebehorende aan [benadeelde 10] , waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door braak;

18.

hij in de periode van 5 september 2015 tot en met 7 september 2015 te [vestigingsplaats] , tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een bedrijfspand (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen 20.716 kratten (waarde: 79.963,76 euro), toebehorende aan [benadeelde 22] , waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door braak;

19.

hij in de periode van 1 juni 2015 tot en met 11 november 2015 te Almere en Brielle en Bussum en Diemen en Haarlem en 's-Gravenhage en Hilversum en Hoofddorp en Hoornaar (gemeente Giessenlanden) en Lexmond (gemeente Zederik) en Maasbree (gemeente Peel en Maas) en Oude Meer (gemeente Haarlemmermeer) en Uden en Vleuten en Weesp en Zoetermeer, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een duurzaam samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 3] , [verdachte] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 6] (geboren [1988] te [geboorteplaats] ), [medeverdachte 5] (geboren [1987] te [geboorteplaats] ), [medeverdachte 4] , [medeverdachte 2] ,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

- diefstal in vereniging, door middel van braak, verbreking en/of inklimming

(zoals bedoeld in art 311 sub 3, 4 en 5 en art 310 van het Wetboek van

Strafrecht).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op.

Ten aanzien van het onder 1, 5 primair, 8, 9, 10 primair, 11, 12 primair, 15, 16, 17 en 18 bewezenverklaarde:

Telkens: Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde:

Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te

nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels;

Ten aanzien van het onder 3 bewezenverklaarde:

Diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 4 en 11 bewezenverklaarde:

Telkens: Diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning door iemand die zich aldaar buiten weten en tegen de wil van de rechthebbende bevindt, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft door middel van braak;

Ten aanzien van het onder 6 bewezenverklaarde:

Diefstal, door twee of meer verenigde personen;

Ten aanzien van het onder 19 bewezenverklaarde:

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door de officier van justitie bewezen geachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar met aftrek van het voorarrest.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging verzoekt in de strafoplegging rekening te houden met het aantal feiten waarvoor een veroordeling volgt. In het voordeel van verdachte moet worden meegewogen dat hij van meer bedrijfsinbraken wordt verdacht dan van woninginbraken en dat hij als één van de weinigen zijn aandeel bij een flink aantal feiten heeft bekend.

De verdediging merkt verder op dat verdachte zijn leven wil beteren en dat hij zelfs te kennen heeft gegeven een ISD-maatregel te willen.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft binnen het tijdsbestek van enkele maanden zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een groot aantal bedrijfsinbraken, waarbij ter waarde van grote geldbedragen goederen zijn weggenomen. Dit heeft geleid tot schade en overlast voor de gedupeerde ondernemer. Niet alleen is financiële schade aan de bedrijfspanden veroorzaakt, ook zijn er voor behoorlijke bedragen goederen ontvreemd waarmee de ondernemers ook in hun bedrijfsvoering zijn getroffen. Verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan woninginbraken. Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor de slachtoffers die dit doorgaans nog lang na de inbraak met zich mee dragen. Verdachte heeft alleen gedacht aan zijn eigen financiële gewin. Ten laste van verdachte is ook bewezen verklaard dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met het in vereniging plegen van diefstallen.

De rechtbank rekent verdachte het voorgaande zwaar aan. Ook rekent de rechtbank het verdachte aan dat hij uit eerdere veroordelingen geen lessen heeft getrokken. Zijn strafblad laat zien dat hij veelvuldig eerder is veroordeeld voor vermogensdelicten. Kennelijk hebben de straffen die hem toen zijn opgelegd verdachte er niet van weerhouden opnieuw een strafbaar feit te plegen.

Rekening houdend met de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht, zoals deze door strafrechters landelijk tot stand zijn gekomen en alle hierboven genoemde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is, gelet ook op de hoeveelheid en de ernst van de door de verdachte gepleegde strafbare feiten. De oriëntatiepunten van de rechtbank wijken af van de door officier van justitie bij de straftoemeting gehanteerde uitgangspunten.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van 48 maanden met aftrek van het voorarrest passend en geboden is. De straf die de rechtbank oplegt is lager dan de officier van justitie heeft gevorderd, omdat de rechtbank verdachte van meer feiten vrijspreekt dan de officier van justitie reeds heeft gevorderd, en de door de rechtbank bij de straftoemeting gehanteerde oriëntatiepunten afwijken van de uitgangspunten van de officier van justitie.

Gelet op hetgeen hiervoor is opgemerkt is het opleggen van een ISD-maatregel, zoals door de verdediging is bepleit, niet passend en geboden.

9 Beslag

In beslag genomen is:

1. pony packs, leeg;

2. twee blenders;

3. twee weegschalen;

4. een theelepel.

Met betrekking tot deze voorwerpen, zal de rechtbank de teruggave gelasten aan de rechthebbende(n), bij wie deze voorwerpen in beslag zijn genomen.

10 Ten aanzien van de benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

10.1

De vordering van [benadeelde 1]

De benadeelde partij [benadeelde 1] heeft met betrekking tot feit 3 een schadevergoeding gevorderd ten bedrage van € 972,31, te weten € 702,31 aan materiële schade en € 270,00 aan immateriële schade.

De verdediging stelt zich vanwege de bepleite vrijspraak primair op het standpunt de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren in de vordering en subsidiair het gevorderde bedrag te verminderen tot € 702,31, nu er € 270,00 aan immateriële schadevergoeding wordt gevraagd, maar de benadeelden niet thuis waren toen er werd ingebroken en zodoende geen direct emotionele schade opliepen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank gebleken dat de behandeling van de vordering niet een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Tevens is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor bewezen geachte feit rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank waardeert deze op € 972,31. De vordering kan dan ook tot dat bedrag worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 juli 2015 tot aan de dag van algehele voldoening. De opvatting dat een benadeelde partij geen immateriële schadevergoeding toekomt, omdat deze geen direct emotionele schade heeft opgelopen vanwege afwezigheid tijdens de inbraak, vindt geen steun in het recht.

Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

In het belang van [benadeelde 20] voornoemd wordt als extra waarborg voor betaling de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opgelegd, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 juli 2015 tot aan de dag van algehele voldoening.

10.2

De vordering van [benadeelde 20]

De benadeelde partij [benadeelde 20] heeft een schadevergoeding gevorderd ten bedrage van € 35.233,00 aan materiële schade.

De verdediging stelt zich op het standpunt dat de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, wat tot niet-ontvankelijkheid dient te leiden. Daartoe voert de verdediging aan de onderbouwing van de schade onderbreekt, omdat onderliggende stukken niet zijn overgelegd.

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat een bedrag van € 30.065,00 toewijsbaar is, bestaande uit het gevorderde bedrag van € 29.915,00 en de helft van de gevorderde personeelskosten, te weten € 150,00.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank gebleken dat de behandeling van de vordering niet een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Tevens is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor bewezen geachte feit rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank waardeert deze op € 29.915,00. De vordering kan dan ook tot dat bedrag worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 juli 2015 tot aan de dag van algehele voldoening.

De rechtbank is van oordeel dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat het statiegeld per kratje € 3,86 bedraagt. De 7.750 weggenomen kratjes vertegenwoordigen aldus een waarde van € 29.915,00. Voor wat betreft de overige gevorderde schade (ten bedrage van
€ 5.168,00) geldt dat de begroting daarvan een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Voor dit gedeelte zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk worden verklaard in de vordering.

Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

De verdachte is voor de schade, voor zover toegewezen, naar burgerlijk recht hoofdelijk aansprakelijk.

In het belang van [benadeelde 20] voornoemd wordt als extra waarborg voor betaling de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opgelegd, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 juli 2015 tot aan de dag van algehele voldoening.

10.3

De vordering van [benadeelde 11] B.V.

De benadeelde partij [benadeelde 11] B.V. heeft met betrekking tot het onder 14 ten laste gelegde feit een schadevergoeding gevorderd ten bedrage van € 6.415,00 aan materiële schade.

Nu aan verdachte - zonder toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht - geen straf of maatregel is opgelegd, is de benadeelde partij in de vordering niet-ontvankelijk.

Nu de benadeelde partij niet ontvankelijk wordt verklaard in haar vordering, zal de benadeelde partij in de kosten van de verdachte worden veroordeeld. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

11 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 24c, 36f, 57, 63, 310, 311 en 140 van het Wetboek van Strafrecht.

12 Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het onder 7, 8, 13 en 14 tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

- verklaart bewezen dat verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5 primair, 6, 9, 10 primair, 11, 12 primair, 15, 16, 17, 18 en 19 tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte telkens meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de onder 6 genoemde strafbare feiten oplevert;

- verklaart verdachte daarvoor strafbaar;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 48 maanden;

- beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden;

- gelast de teruggave aan de rechthebbende(n) van:

1. pony packs, leeg;

2. twee blenders;

3. twee weegschalen;

4. een theelepel;

- wijst de vordering [benadeelde 1] toe tot een bedrag van € 972,31, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 juli 2015 tot aan de dag van algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [benadeelde 1] voornoemd;

- veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [benadeelde 1] , € 972,31, aan de Staat te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 juli 2015 tot aan de dag van algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis van 20 dagen. De toepassing van die hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op;

- bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, daarmee de andere is vervallen;

- wijst de vordering van [benadeelde 20] toe tot een bedrag van € 29.915,00, te

vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 juli 2015 tot aan de dag van

algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte, hoofdelijk, tot betaling van het toegewezen bedrag aan [benadeelde 20] voornoemd, behalve voor zover deze vordering al door of namens een ander/anderen is betaald;

- veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

- bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering is en bepaalt dat dit gedeelte kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

- legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [benadeelde 20] , € 29.915,00, aan de Staat te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 juli 2015 tot aan de dag van algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis van 185 dagen. De toepassing van die hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op;

- bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, daarmee de andere is vervallen;

- verklaart [benadeelde 11] B.V. niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat deze vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

- veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M.J.I. Baauw-de Bruijn, voorzitter, mrs. E.M. de Stigter en M. Ferschtman, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.A. van Wageningen, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 9 juni 2016.

BIJLAGE: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 juni 2015

tot en met 26 juni 2015 te Hilversum, althans in het arrondissement

Midden-Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning, gelegen aan de

[adres] , heeft weggenomen

-de bij een personenauto (merk: BMW, type 520i, kenteken [kenteken] ) behorende

sleutel(s), en/of

-een filmcamera (merk: Sony Handycam, type HDR-CX115E) , en/of

-een zilveren ring, en/of

-een 14 karaats gouden trouwring, en/of

-twee zilveren oorbellen met kristallen steentjes, en/of

-een tafelklok, en/of

-een polshorloge, en/of

-een creditcard, en/of

-twee mobiele telefoons (merk: Nokia, type: C2-01),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 12]

en/of zijn echtgenote, althans van [benadeelde 18] B.V., in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of

zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben

verschaft en/of die/dat weg te nemen goed(eren) en/of dat weg te nemen geld

van zijn/hunner gading onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel

van braak, verbreking en/of inklimming;

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 juni 2015

tot en met 26 juni 2015 te Hilversum, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een

personenauto (merk: BMW, type 520i, kenteken [kenteken] ), in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 12] en/of [benadeelde 18] B.V., in

elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des

misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen personenauto onder

zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te

weten een autosleutel tot het gebruik waarvan hij, verdachte en/of zijn

mededader(s) niet was/waren gerechtigd;

3.

hij op 2 juli 2015 te Bussum, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een

woning, gelegen aan de [adres] , heeft weggenomen

-twee fotocamera's (merk: Canon, type: Eos 300d en merk: Canon, type:

Powershot Sx270), en/of

-een lens (merk: Canon, type: EF 75-300mm) , en/of

-Een mediaspeler (merk: Apple, type: iPod Touch 16GB) met hoesje, en/of

-Een tablet (merk: Samsung, type: Galaxy Tab 2) met hoesje, en/of

-twee laptops (merk: Dell, type: Latitude en merk: Apple, type: MacBook Air),

en/of

-een horloge, en/of

-een spelcomputer (merk: Sony, type: Playstation Dual Shock PS4) en vier

bijbehorende spellen,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] en/of

[benadeelde 13] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte

en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg

te nemen goed(eren) en/of dat weg te nemen geld van zijn/hunner gading onder

zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of

inklimming;

4.

hij op of omstreeks 29 juli 2015 te Weesp, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, omstreeks 05:00 uur, in ieder geval gedurende de voor de

nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een

woning, gelegen aan de [adres] , alwaar de verdachte en/of

zijn mededader(s) zich buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende

bevond(en), heeft weggenomen een kluis en/of een portemonnee, in elk geval

enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 14] en/of [benadeelde 15] ,

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de

plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen

goed(eren) en/of dat weg te nemen geld van zijn/hunner gading onder zijn/hun

bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

5.

Primair

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 juli 2015

tot en met 22 juli 2015 te Zoetermeer, in elk geval in Nederland, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening in/uit een bedrijfspand (gelegen aan de

[adres] ) heeft weggenomen 896 bussen babymelkpoeder, in elk geval

enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 19] en/of

[benadeelde 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en / of zijn

mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de toegang tot

de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het weg te nemen

goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door braak en/of

verbreking en/of inklimming;

subsidiair

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 juli 2015

tot en met 22 juli 2015 te Zoetermeer, in elk geval in Nederland, tezamen ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een bedrijfspand (gelegen aan de

[adres] ) weg te nemen goederen (896 bussen babymelkpoeder) en/of geld

van zijn/hunner gading, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 19]

en/of [benadeelde 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot dat bedrijfspand te

verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld van zijn/hunner

gading onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking

en/of inklimming, met zijn mededader(s), althans alleen

- het rolluik van dat bedrijfspand heeft geopend en/of

- ( vervolgens) met een (vracht)voertuig (met afgeplakt kenteken) naar binnen

is gereden en/of

- ( vervolgens) 896, althans een groot aantal bussen babymelkpoeder in dat

(vracht)voertuig heeft geladen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet werd voltooid;

6.

hij op 12 juli 2015 te Haarlem, in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening in/uit een bedrijfspand (gelegen aan de

[adres] ) heeft weggenomen 7.750 (klap)kratten ((in totaal) 30 pallets met

per stuk 300 (klap)kratten), in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 20] B.V., in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en /

of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft /

hebben verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun

bereik heeft / hebben gebracht door braak en/of verbreking en/of inklimming;

7.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 mei 2015

tot en met 20 mei 2015 te Maasbree (gemeente Peel en Maas), in elk geval in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een bedrijfspand

( [adres] ) heeft weggenomen 4.455 (klap)kratten, in elk

geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3] B.V., in

elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en / of zijn

mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de toegang tot

de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het weg te nemen

goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door braak en/of

verbreking en/of inklimming;

8.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 13 juni 2015

tot en met 14 juni 2015 te Vleuten, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een

bedrijfspand (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen 9.000 (klap)kratten

((in totaal) 30 pallets met per stuk 300 (klap)kratten), in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 17] B.V. en/of [benadeelde 16]

B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en / of zijn

mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de toegang tot

de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het weg te nemen

goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door braak en/of

verbreking en/of inklimming;

9.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 september

2015 tot en met 11 september 2015 te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer), in

elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een

bedrijfspand (gelegen aan de [adres] - [nummer] ) heeft weggenomen 1 pak Hero

Baby Standaard babyvoeding, in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 21] B.V. en/of [benadeelde 4] , in elk geval aan

een ander of anderen dan aan verdachte en / of zijn mededader(s), waarbij

verdachte en / of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des

misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren)

onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door braak en/of verbreking

en/of inklimming;

10.

primair

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 september

2015 tot en met 13 september 2015 te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer), in

elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een

bedrijfspand (gelegen aan de [adres] - [nummer] ) heeft weggenomen een (grote)

hoeveelheid Hero Baby Standaard babyvoeding, in elk geval enig goed, geheel

of ten dele toebehorende aan [benadeelde 21] B.V. en/of [benadeelde 4] , in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en / of zijn mededader(s),

waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des

misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren)

onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door braak en/of verbreking

en/of inklimming;

subsidiair

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 september

2015 tot en met 13 september 2015 te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer), in

elk geval in Nederland, tezamen ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

bedrijfspand (gelegen aan de [adres] - [nummer] ) weg te nemen goederen (een

(grote) hoeveelheid babymelkpoeder) en/of geld van zijn/hunner gading, geheel

of ten dele toebehorende aan [benadeelde 21] B.V. en/of [benadeelde 4] , in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en

zich daarbij de toegang tot dat bedrijfspand te verschaffen en/of die/dat weg

te nemen goederen en/of geld van zijn/hunner gading onder zijn/hun bereik te

brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met zijn

mededader(s), althans alleen

- een betonnen (buiten)muur van dat bedrijfspand met een breekvoorwerp

opengebroken en/of

- ( vervolgens) een betonnen (tussen)muur van dat bedrijfspand met een

breekvoorwerp opengebroken en/of

- ( vervolgens) naar binnen is gegaan en/of

- ( vervolgens) een (grote) hoeveelheid Hero Baby Standaard babyvoeding in een

buiten de muren van het bedrijfspand gereed staand (vracht)voertuig heeft

geladen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet werd voltooid;

11.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 juni 2015

tot en met 27 juni 2015 te Hoornaar (gemeente Giessenlanden), in elk geval in

Nederland, tussen 20:00 en 05:00 uur, in ieder geval gedurende de voor de

nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een

woning, gelegen aan de [adres] , alwaar de verdachte en/of

zijn mededader(s) zich buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende

bevond(en), heeft weggenomen meerdere horloges en/of meerdere flessen parfum,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5] en/of

zijn echtgenote,

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de

plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen

goed(eren) en/of dat weg te nemen geld van zijn/hunner gading onder zijn/hun

bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

12.

primair

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2015

tot en met 4 oktober 2015 te Oude Meer (gemeente Haarlemmermeer), in elk geval

in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een

bedrijfspand (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen 1.000

dozen Aptamil babymelkpoeder (handelswaarde: 60.000 tot 100.000 euro), in elk

geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Jas Forwarding Worldwide

B.V. en/of [benadeelde 6] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn

mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben

verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik

heeft / hebben gebracht door braak en/of verbreking en/of inklimming;

subsidiair

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2015

tot en met 4 oktober 2015 te Oude Meer (gemeente Haarlemmermeer), in elk geval

in Nederland, tezamen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen

misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

bedrijfspand (gelegen aan de [adres] ) weg te nemen goederen ((1.000,

althans een aantal) dozen Aptamil babymelkpoeder) en/of geld van zijn/hunner

gading, geheel of ten dele toebehorende aan Jas Forwarding Worldwide B.V.

en/of [benadeelde 6] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot dat

bedrijfspand te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld van

zijn/hunner gading onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak,

verbreking en/of inklimming, met zijn mededader(s), althans alleen

- het bij het pand behorende hekwerk kapot heeft geknipt, althans heeft

vernield en/of beschadigd en/of

- ( vervolgens) een gat in de/een (buiten)muur heeft gezaagd en/of gebroken

en/of

- ( vervolgens) het folie van de op pallets staande dozen babymelkpoeder heeft

verwijderd en/of

- ( vervolgens) 1.000, althans een groot aantal bussen babymelkpoeder in (een)

buiten het pand gereed staand(e) vrachtvoertuig(en)/vrachtwagen(s) heeft

geplaatst en/of

- ( vervolgens) met een of meerdere vrachtvoertuig(en)/vrachtwagen(s) is

weggereden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet werd voltooid;

13.

hij op of omstreeks 11 november 2015 te Weesp, althans in het arrondissement

Midden-Nederland,

opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of

afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd,in elk geval opzettelijk aanwezig

heeft gehad, (bruto) 130 gram, in elk geval een hoeveelheid van een

materiaal bevattende cocaine, zijnde cocaine een middel als bedoeld in de bij

de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet;

14.

hij op 26 juli 2015 te Brielle, in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening in/uit een bedrijfspand (gelegen aan de

[adres] ) heeft weggenomen 1450 fusten (totale waarde 5.597 euro), in

elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 11] en/of

[benadeelde 7] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en /

of zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het

weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door

braak en/of verbreking en/of inklimming;

15.

hij op 19 september 2015 te Weesp, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een

garagebox (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen 265 parfumdoosjes

van het merk Dolce & Gabbana (totale waarde 21.200 euro), in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 8] , in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en / of zijn mededader(s), waarbij

verdachte en / of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des

misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren)

onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door braak en/of verbreking

en/of inklimming;

16.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 juli 2015

tot en met 16 juli 2015 te Weesp, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een

bedrijfspand (gelegen aan de [adres] te Weesp) heeft weggenomen 250

pakken Hero Baby babymelkpoeder en/of 250 pakken Nutrilon babymelkpoeder

(totale waarde 6.000 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 9] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn

mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben

verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik

heeft / hebben gebracht door braak en/of verbreking en/of inklimming;

17.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 juli 2015

tot en met 7 juli 2015 te Weesp, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een

garagebox (gelegen aan de [adres] ) heeft weggenomen 350 pakken

Nutrilon babyvoeding, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan [benadeelde 10] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en / of

zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het

weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door

braak en/of verbreking en/of inklimming;

18.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 september

2015 tot en met 7 september 2015 te Uden, in elk geval in Nederland, tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk

van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een bedrijfspand (gelegen aan de

[adres] ) heeft weggenomen ongeveer 20.716 kratten (waarde: 79.963,76

euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[benadeelde 22] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en / of

zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het

weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door

braak en/of verbreking en/of inklimming;

19.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2015 tot en met 11 november 2015

te Almere en/of Brielle en/of Bussum en/of Diemen en/of Haarlem en/of

's-Gravenhage en/of Hilversum en/of Hollandsche Rading (gemeente De Bilt)

en/of Hoofddorp en/of Hoornaar (gemeente Giessenlanden) en/of Lexmond

(gemeente Zederik) en/of Maasbree (gemeente Peel en Maas) en/of Oude Meer

(gemeente Haarlemmermeer) en/of Uden en/of Vleuten en/of Weesp en/of

Zoetermeer, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie,

bestaande uit een duurzaam samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te

weten [medeverdachte 3] , [verdachte] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 7] ,

[medeverdachte 6] (geboren [1988] te [geboorteplaats] ), [medeverdachte 5] (geboren [1987]

te [geboorteplaats] ), [medeverdachte 4] , [A] , [B] . [medeverdachte 2] ,

[C] en [D] ,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

- diefstal in vereniging, door middel van braak, verbreking en/of inklimming

(zoals bedoeld in art 311 sub 3, 4 en 5 en art 310 van het Wetboek van

Strafrecht), en/of

- het verwerven, voorhanden hebben, overdragen van voorwerpen welke van

misdrijven afkomstig zijn en/of gewoonteheling, zoals bedoeld en omschreven in

artikel 416/417 van het Wetboek van Strafrecht.