Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:4257

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
10-08-2016
Datum publicatie
12-08-2016
Zaaknummer
4891370 MC EXPL 16-3000
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Non-dupliek. Betaling achterstallig loon, eindejaarsuitkering en wettelijke verhoging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/2381
AR-Updates.nl 2016-0917
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Almere

zaaknummer: 4891370 MC EXPL 16-3000

Vonnis van 10 augustus 2016

inzake

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

verder ook te noemen [eiseres] ,

eisende partij,

gemachtigde: mr. T. Koenders,

tegen:

de besloten vennootschap

SPLENDID CARE B.V.,

gevestigd te Almere,

verder ook te noemen Splendid Care,

gedaagde partij,

gemachtigde: D.D. Bakboord.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek.

1.2.

Splendid Care heeft, hoewel daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, daarna niet voor dupliek geconcludeerd.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

2.1.

[eiseres] heeft gevorderd bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

I. Splendid Care te veroordelen binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, tot betaling aan [eiseres] van het achterstallig salaris over de periode 23 november 2014 tot en met 20 april 2015 gebaseerd op 20,7 uur per week ten bedrage van € 5.972,78 bruto te vermeerderen met 8% vakantiegeld;

II. Splendid Care te veroordelen, binnen 48 uur na betekening van het vonnis, tot betaling aan [eiseres] van de achterstallige eindejaarsuitkering;

III. Splendid Care te veroordelen, binnen 48 uur na betekening van het vonnis, aan [eiseres] te voldoen de wettelijke verhoging van 50% over de in sub I en II genoemde bedragen;

IV. Splendid Care te veroordelen, binnen 48 uur na betekening van het vonnis, aan [eiseres] te voldoen de wettelijke rente over de in sub I, II en III genoemde bedragen, ingaande op de vervaldag van deze betalingen tot aan de dag van voldoening;

Subsidiair

V. Splendid Care te veroordelen, binnen 48 uur na betekening van het vonnis, tot betaling aan [eiseres] van het achterstallig salaris over de periode 23 november 2014 tot en met 20 april 2015 gebaseerd op 20 uur per week ten bedrage van € 5.770,80 bruto te vermeerderen met 8% vakantiegeld;

VI. Splendid Care te veroordelen, binnen 48 uur na betekening van het vonnis, tot betaling aan [eiseres] van de achterstallige eindejaarsuitkering;

VII. Splendid Care te veroordelen, binnen 48 uur na betekening van het vonnis, aan [eiseres] te voldoen de wettelijke verhoging van 50% over de in sub V en VI genoemde bedragen;

VIII. Splendid Care te veroordelen, binnen 48 uur na betekening van het vonnis, aan [eiseres] te voldoen de wettelijke rente over de in sub V, VI en VII genoemde bedragen, ingaande op de vervaldag van deze betalingen tot aan de dag van voldoening;

Meer subsidiair:

IX. Splendid Care te veroordelen, binnen 48 uur na betekening van het vonnis, tot betaling aan [eiseres] van het achterstallig salaris over de periode 23 november 2014 tot en met 20 april 2015 gebaseerd op 15 uur per week ten bedrage van € 4.328,10 bruto te vermeerderen met 8% vakantiegeld;

X. Splendid Care te veroordelen, binnen 48 uur na betekening van het vonnis, tot betaling aan [eiseres] van de achterstallige eindejaarsuitkering;

XI. Splendid Care te veroordelen, binnen 48 uur na betekening van het vonnis, aan [eiseres] te voldoen de wettelijke verhoging van 50% over de in sub IX en X genoemde bedragen;

XII. Splendid Care te veroordelen, binnen 48 uur na betekening van het vonnis, aan [eiseres] te voldoen de wettelijke rente over de in sub IX, X en XI genoemde bedragen, ingaande op de vervaldag van deze betalingen tot aan de dag van voldoening;

Primair, subsidiair en meer subsidiair:

XIII. Splendid Care te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel WIK;

XIV: Splendid Care te verooordelen in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen het salaris van de gemachtigde alsmede de ambtelijke deurwaarderskosten en de BTW die daarover wordt geheven.

2.2.

Ter onderbouwing van haar vordering heeft [eiseres] gesteld dat Splendid Care jegens haar toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst, doordat Splendid Care over de periode 23 november 2014 tot en met 20 april 2015 geen loon, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering heeft betaald. Splendid Care is over het achterstallige loon de wettelijke verhoging en wettelijke rente verschuldigd. Op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten heeft [eiseres] recht, omdat sprake is geweest van reële werkzaamheden om het loon zonder gerechtelijke procedure betaald te krijgen.

2.3.

Splendid Care heeft in haar conclusie van antwoord de primaire vordering wat betreft de betaling van het achterstallig loon, de 8% vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering erkend. Zij verzoekt de gevorderde wettelijke verhoging, de rente en de buitengerechtelijke incassokosten af te wijzen.

2.4.

[eiseres] heeft naar aanleiding van dit verweer bij conclusie van repliek gesteld dat Splendid Care geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen de toekenning van de wettelijke verhoging, de wettelijke rente, de proceskosten en de buitengerechtelijke incassokosten. [eiseres] heeft aangevoerd dat de buitengerechtelijke incassokosten voor toewijzing in aanmerking komt, omdat incassowerkzaamheden zijn verricht die meer omvatten dan een paar aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen en het op gebruikelijke manier samenstellen van het dossier. Ten aanzien van de wettelijke verhoging stelt [eiseres] dat Splendid Care herhaaldelijk is gesommeerd het achterstallige loon te voldoen en dat de gevolgen van niet-tijdige betaling liggen in de risicosfeer van Splendid Care, zodat er geen reden is om de wettelijke verhoging te matigen. Tegen de wettelijke rente is geen afzonderlijk verweer gevoerd, zodat deze moet worden toegewezen. Ten slotte dient Splendid Care als de in de ongelijk gestelde partij in de proceskosten te worden veroordeeld.

3 De beoordeling

3.1.

Splendid Care heeft niet meer gereageerd op hetgeen [eiseres] bij conclusie van repliek nader heeft aangevoerd. De conclusie van repliek is daardoor niet weersproken. Aangenomen moet daarom worden dat juist is wat [eiseres] bij repliek naar voren heeft gebracht.

3.2.

Nu Splendid Care de omvang en verschuldigdheid van de vordering tot betaling van € 5.972,78 bruto, bestaande uit het achterstallige loon, inclusief vakantietoeslag, over de periode 23 november 2014 tot en met 20 april 2015 en de eindejaarsuitkering bij antwoord heeft erkend, komt de vordering voor dit gedeelte voor toewijzing in aanmerking.

3.3.

Op grond van artikel 7:625 BW is de wettelijke verhoging verschuldigd indien de niet tijdige voldoening van het vastgesteld loon aan de werkgever kan worden toegerekend. De wettelijke verhoging dient als financiële prikkel voor de werkgever om het salaris te betalen. Splendid Care heeft erkend dat zij het achterstallige loon is verschuldigd. Gelet op de periode waarop de loonvordering betrekking heeft, vindt betaling – veel – te laat plaats. Nu de niet tijdige voldoening voor risico van Splendid Care komt en aan haar kan worden toegerekend, komt de gevorderde wettelijke verhoging derhalve voor toewijzing in aanmerking.

3.4.

Nu de wettelijke rente niet nader is betwist, komt zij als op de wet gegrond eveneens voor toewijzing in aanmerking.

3.5.

[eiseres] maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. [eiseres] vordert een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel WIK. Splendid Care heeft de buitengerechtelijke incassokosten niet nader betwist, zodat deze zal worden toegewezen.

3.6.

Nu het primair gevorderde wordt toegewezen, zal het subsidiair en meer subsidiair gevorderde worden afgewezen.

3.7.

Splendid Care zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

- dagvaarding € 94,08

- griffierecht € 223,00

- salaris gemachtigde € 500,00 (2 punten x tarief € 250,00)

Totaal € 817,08

4 Beslissing

De kantonrechter:

4.1.

veroordeelt Splendid Care, binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, tot betaling aan [eiseres] van het achterstallig salaris over de periode 23 november 2014 tot en met 20 april 2015 gebaseerd op een werkweek van 20,7 uur per week ten bedrage van € 5.972,78 bruto te vermeerderen met 8% vakantiegeld;

4.2.

veroordeelt Splendid Care, binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, tot betaling aan [eiseres] van de achterstallige eindejaarsuitkering;

4.3.

veroordeelt Splendid Care, binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, aan [eiseres] te voldoen de wettelijke verhoging van 50% over de in 4.1. en 4.2. genoemde bedragen;

4.4.

veroordeelt Splendid Care, binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, aan [eiseres] te voldoen de wettelijke rente over de in 4.1., 4.2. en 4.3. genoemde bedragen, ingaande op de vervaldag van deze betalingen tot aan de dag van voldoening;

4.5.

veroordeelt Splendid Care tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel WIK;

4.6.

veroordeelt Splendid Care tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [eiseres] , tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 817,08, waarin begrepen € 500,00 aan salaris gemachtigde;

4.7.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

4.8.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.M.J. Schoenaker, kantonrechter, en is in het openbaar uitgesproken op 10 augustus 2016.