Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:2935

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
01-06-2016
Datum publicatie
28-06-2016
Zaaknummer
4721712 UC EXPL 16-212
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Annuleringskosten mbt een geboekte vakantie via vakantieveiling.nl. Kosten hebben o.a. betrekking op schoonmaakkosten. Art. 6:237 sub i BW. Onvoldoende onderbouwde kosten. Wel aannemelijk dat eiser enig verlies heeft geleden of winst heeft gederfd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1843
NJF 2016/333
IR 2016/103, UDH:IR/13450 met annotatie van Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 4721712 UC EXPL 16-212 SHD/1023

Vonnis van 1 juni 2016

inzake

[eiseres] , h.o.d.n. [naam internet reisbureau],

wonende te [woonplaats] , gemeente Cranendonck,

verder ook te noemen [naam internet reisbureau] ,

eisende partij,

gemachtigde: Van Arkel,

tegen:

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] , gemeente Utrechtse Heuvelrug,

verder ook te noemen [gedaagde] ,

gedaagde partij,

procederend in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de conclusie van antwoord en het (aanvullend) proces-verbaal van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil en de beoordeling daarvan

2.1.

[naam internet reisbureau] vordert betaling door [gedaagde] van € 492,04 (bestaande uit € 352,00 aan hoofdsom, € 76,15 aan rente tot en met 9 december 2015 en € 63,89 aan buitengerechtelijke incassokosten) met verdere rente en kosten. De hoofdsom heeft betrekking op de annuleringskosten van de door [gedaagde] geboekte vakantie via vakantieveiling.nl, waarbij zij met € 11,00 de hoogste bieder was met betrekking tot een verblijf van acht dagen in een villa op Corfu. Deze kosten bestaan uit schoonmaakkosten, lokale heffingen, toeristenbelasting en klimaatbeheersing.

2.2.

[gedaagde] is het niet eens met de vordering. Zij voert ten eerste aan dat zij tijdig heeft geannuleerd, omdat zij geen vliegtickets meer kon krijgen. Volgens haar had zij het recht om binnen vijf werkdagen te annuleren. [naam internet reisbureau] heeft daarop gesteld dat de kosten bij annulering hoe dan ook zijn verschuldigd en dat dit bij de boeking stond vermeld. Het had daarna op de weg van [gedaagde] gelegen om te onderbouwen dat zij binnen vijf werkdagen zonder kosten had kunnen annuleren. Dat heeft zij niet gedaan. Dit verweer slaagt daarom niet.

2.3.

[gedaagde] voert daarnaast aan dat de annuleringskosten niet zichtbaar waren op het scherm op het moment van het maken van de boeking. Dat is door [naam internet reisbureau] betwist. Ter onderbouwing heeft [naam internet reisbureau] een 'printscreen' overgelegd van het te boeken vakantieverblijf met daarbij de vermelding van de annuleringskosten. [gedaagde] heeft daarop niet gesteld en onderbouwd dat deze 'printscreen' niet overeenkomt met het scherm dat zij had op het moment van haar boeking. Dit verweer zal eveneens als onvoldoende onderbouwd worden verworpen.

2.4.

Tenslotte voert [gedaagde] aan dat zij de annuleringskosten onredelijk vindt, omdat de kosten die in rekening worden gebracht niet zijn gemaakt. [naam internet reisbureau] stelt dat de kosten zijn opgenomen in de aanbieding zelf en dat duidelijk is welke kosten verschuldigd zijn. Verder voert zij aan dat zij deze kosten ook is verschuldigd aan de eigenaar van de betreffende accommodatie.

Omdat de gevorderde annuleringskosten niet de kern van de overeengekomen verplichtingen van partijen weergeeft, is er sprake van een algemene voorwaarde. Dat deze kosten zijn opgenomen in de aanbieding zelf is dan ook niet relevant. [gedaagde] beroept zich op de vernietigbaarheid van het annuleringsbeding.

2.5.

Op grond van artikel 6:237 sub i Burgerlijk Wetboek (hierna BW) wordt een dergelijk annuleringsbeding vermoed onredelijk bezwarend te zijn, behoudens voor zover het een redelijke vergoeding van de door [naam internet reisbureau] geleden verlies of gederfde winst betreft. De vraag ligt dus voor of het gevorderde bedrag van € 352,00 kan worden gezien als een redelijke vergoeding voor de door [naam internet reisbureau] geleden verlies of gederfde winst. [naam internet reisbureau] heeft hierover alleen gesteld dat zij deze kosten is verschuldigd aan de eigenaar van de betreffende accommodatie. Gelet op de aard van de annuleringskosten had van [naam internet reisbureau] verwacht mogen worden dat zij meer had toegelicht dat zij deze volledige kosten aan de eigenaar van de accommodatie moet voldoen, ook al worden deze kosten niet gemaakt. Indien de accommodatie niet wordt gebruikt is zonder verdere toelichting, die niet is gegeven, niet aannemelijk dat [naam internet reisbureau] , deze kosten aan de eigenaar moet betalen. Ook had [naam internet reisbureau] moeten toelichten waarom zij alsnog lokale heffingen en toeristenbelasting zou moeten afdragen. Daarnaast had het op de weg van [naam internet reisbureau] gelegen haar vordering nader te onderbouwen omdat sprake is van een wanverhouding tussen de hoofdsom van € 11,00 en de gevorderde annuleringskosten van € 352,00.

De kantonrechter acht het overigens wel aannemelijk dat [naam internet reisbureau] wel enig verlies heeft geleden of winst heeft gederfd. Nu zij daaromtrent niets heeft gesteld, zal de kantonrechter ter zake een bedrag toewijzen van € 50,00. De wettelijke rente zal worden toegewezen over het bedrag van € 50,00 met ingang van de datum van verzuim, 24 september 2013.

2.6.

[naam internet reisbureau] maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Daarop is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing, omdat het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden.

[naam internet reisbureau] heeft aan [gedaagde] een aanmaning gestuurd die voldoet aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW. Gelet op de toegewezen hoofdsom, zullen deze kosten worden beperkt tot het minimumbedrag van € 48,40 (inclusief btw).

2.7.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [naam internet reisbureau] worden begroot op:

- dagvaarding € 96,16

- griffierecht € 79,00

- salaris gemachtigde € 60,00 (2 punten x tarief € 30,00)

Totaal € 235,16

3 De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan [naam internet reisbureau] tegen bewijs van kwijting te betalen € 98,40 met de wettelijke rente over € 50,00 vanaf 24 september 2013 tot de voldoening;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [naam internet reisbureau] , tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 235,16, waarin begrepen € 60,00 aan salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Krepel, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2016.