Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:2722

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
20-05-2016
Datum publicatie
20-05-2016
Zaaknummer
16/994013-13 (P)
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2018:5175, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt.

Vrijspraak oplichting. Verdachte wordt veroordeeld voor niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/994013-13 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 20 mei 2016

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1957] ,

ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres

[adres] , [woonplaats] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 30 november 2015 (regie), 21, 22, 24 (inhoudelijke behandeling) en 29 maart 2016 (requisitoir), 4 (pleidooi) en 7 april 2016 (repliek, dupliek en laatste woord verdachte) en 9 mei 2016 (sluiting onderzoek).

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie en van wat verdachte (hierna ook te noemen: [verdachte] ) en zijn advocaat, mr. E.A.M. Mannheims, naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is op de zitting van 21 maart 2016 gewijzigd.

De tenlastelegging zoals gewijzigd is aan dit vonnis gehecht (Bijlage I).

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte -al dan niet samen met anderen- SNS Property Finance BV / SNS Reaal NV heeft opgelicht (feit 1 en 6), zich -terwijl hij werkzaam was bij SNS- meermalen heeft laten omkopen (feit 9) en anderen werkzaam zijnde bij SNS heeft omgekocht (feit 2, 7 en 11), valse facturen heeft opgemaakt (feit 10) en valse facturen voorhanden heeft gehad (feit 3, 8 en 12), zich schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen (feit 4 en 13) en heeft deelgenomen / leiding gegeven aan een criminele organisatie (feit 5 en 14).

3 Voorvragen

3.1

De geldigheid van de dagvaarding
De raadsvrouw heeft aangevoerd dat ten aanzien van het witwassen aan de hand van de tenlastelegging noch het dossier of requisitoir voldoende duidelijk is welke witwashandelingen [verdachte] zou hebben gepleegd. De dagvaarding is wat betreft deze feiten onvoldoende duidelijk en moet daarom (partieel) nietig verklaard worden.

Naar het oordeel van de rechtbank is de tenlastelegging voldoende duidelijk. Aan verdachte is -kort gezegd- ten laste gelegd dat hij in de genoemde periode meerdere geldbedragen heeft witgewassen, waarbij de in de delictsomschrijving genoemde witwashandelingen in de tenlastelegging zijn opgenomen. Aan deze woorden komt voldoende feitelijke betekenis toe (HR 09-02-1999, NJ 1999, 327, en ECLI:NL:HR:2008:BD2772 en LJN BL9699 en LJN BC9952). Aldus is voldoende duidelijk welke handelingen [verdachte] worden verweten en waartegen hij zich dient te verweren, zodat is voldaan aan de eisen die artikel 261, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) stelt. De rechtbank verwerpt het verweer en verklaart de dagvaarding -ook ter zake van het (gewoonte)witwassen- geldig.

De raadsvrouw heeft voorts nog een tweetal partiële nietigheidsverweren gevoerd. Deze zullen om praktische redenen hierna worden besproken.

3.2

Overige voorvragen
Deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en het Openbaar Ministerie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officieren van justitie hebben gevorderd alle ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen te verklaren.

De officieren van justitie hebben een aantal uitdrukkelijk onderbouwde standpunten naar voren gebracht, die zullen worden besproken bij de bewijsoverwegingen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft integrale vrijspraak bepleit.

De raadsvrouw heeft een aantal verweren gevoerd, die zullen worden besproken bij de bewijsoverwegingen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Bewijsmiddelen 1

Niveau 1: niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift

[medeverdachte 1] en SNSPF
[medeverdachte 1] is sinds de oprichting in 2006 enig aandeelhouder van [bedrijf 1] BV2 welke vennootschap enig aandeelhoudster is van [bedrijf 2] BV sinds de oprichting in 20063 en van [bedrijf 3] BV sinds de oprichting op 21 september 20104 (hierna respectievelijk: [bedrijf 1] , [bedrijf 2] en [bedrijf 3] ). De vennootschappen zijn zowel statutair als feitelijk gevestigd te [vestigingsplaats] , met uitzondering van [bedrijf 3] dat feitelijk gevestigd is in [vestigingsplaats] . [medeverdachte 1] is bestuurder van de drie vennootschappen.

Op 25 juni 2009 sluiten SNS Property Finance BV (hierna: SNSPF), [naam] en [bedrijf 2] , vertegenwoordigd door [medeverdachte 1] , een overeenkomst tot opdracht waarbij [medeverdachte 1] wordt aangesteld als directieadviseur.5 Bij addendum van 27 oktober 2011 is het contract verlengd en [medeverdachte 1] aangesteld als “Lid van de Directie, Chief Restructuring Officer” (CRO).6

Introductie externen
[medeverdachte 1] was als externe medewerker werkzaam op de afdeling Restructuring & Recovery van SNSPF en heeft na zijn aanstelling meerdere andere externe medewerkers geïntroduceerd uit zijn eigen netwerk, te weten onder meer:

 • -

  [medewerker 1] ,

 • -

  [medewerker 2] ,

 • -

  [verdachte] ,

 • -

  [medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 2] ) en

 • -

  [medewerker 3] .7

[medeverdachte 1] bevestigt voornoemde externen uit zijn eigen netwerk te hebben aangedragen bij SNSPF.8 Ten aanzien van [medewerker 2]9, [verdachte]10, [medeverdachte 2]11 en [medewerker 3]12 heeft [medeverdachte 1] de tarieven en contracturen bepaald. [medeverdachte 1] heeft alle eerste en aanvullende overeenkomsten van opdracht medeondertekend.13

[verdachte]

heeft verklaard dat de [bedrijf 4] -vennootschappen van hem zijn.14 [bedrijf 4] BV (hierna: [bedrijf 4] ) is enig aandeelhoudster en bestuurster van [bedrijf 5] BV (hierna: [bedrijf 5] ).15 is bestuurder van [bedrijf 5] . Verder is [verdachte] bestuurder van de vennootschap [bedrijf 6] BV (hierna: [bedrijf 6] ). [bedrijf 4] , [bedrijf 5] en [bedrijf 6] zijn alle gevestigd op het adres in [vestigingsplaats] waar [verdachte] woonachtig is.16

[verdachte] heeft verklaard dat hij in februari/maart 2010 is benaderd door [medeverdachte 1] om bij SNSPF te komen werken. [verdachte] is door [medeverdachte 1] aangenomen en heeft met hem de arbeidsvoorwaarden besproken.17 Achtereenvolgens zijn door [verdachte] en zijn vennootschappen de volgende overeenkomsten van opdracht afgesloten met SNSPF:

- een contract tussen [bedrijf 6] en SNSPF, ingaande op 15 maart 2010;

- een contract tussen [bedrijf 5] en SNSPF, ingaande op 1 september 2010;

- een contract tussen [bedrijf 5] en SNSPF, ingaande op 1 september 2011.

Alle contracten zijn mede ondertekend door [medeverdachte 1] .18 [medeverdachte 1] bepaalde ook het tarief en het aantal te werken uren.19

[medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij op enig moment de afspraak met [verdachte] heeft gemaakt dat [verdachte] hem een bedrag zou betalen. [medeverdachte 1] vermoedt dat dat € 50,- per door [verdachte] gewerkt uur was. De motivering van [medeverdachte 1] verzoek was dat hij feitelijk minder verdiende dan [verdachte] ; deze geldstroom is dus ontstaan uit nivellering.20 [verdachte] gunde [medeverdachte 1] deze betalingen ook omdat hij zijn baan via [medeverdachte 1] had gekregen.21

[verdachte] heeft verklaard dat hij [medeverdachte 1] heeft aangeboden om een deel van zijn inkomsten van SNSPF aan hem af te staan. [medeverdachte 1] factureerde hiertoe per kwartaal met name aan het bedrijf van [verdachte] dat op dat moment een relatie had met SNS.22 De bewustwording dat hij bij SNSPF meer verdiende dan [medeverdachte 1] , een paar maanden na aanvang van zijn werkzaamheden, was voor [verdachte] de trigger.23

Zowel [medeverdachte 1]24 als [verdachte]25 verklaren dat zij deze afspraak niet hebben gemeld aan SNSPF.

[bedrijf 3] heeft in de periode van 28 februari 2011 tot en met 30 april 2012 voor een bedrag van in totaal € 142.500,- (exclusief btw) gefactureerd aan [bedrijf 5] en [bedrijf 4] . Dit bedrag is in de periode van 22 februari 2011 tot en met 4 juni 2012 voldaan, te weten een bedrag van € 116.500,- door [bedrijf 5] en een bedrag van € 26.000,- door [bedrijf 4] .26

[verdachte] verklaart dat er nooit werkzaamheden van [medeverdachte 1] zijn geweest die betrekking hebben op de periode zoals genoemd in de facturen.27 Alle van [bedrijf 3] ontvangen facturen zijn verwerkt in de administratie.28

Niveau 2: niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en criminele organisatie

[verdachte]
is sinds 2005 enig aandeelhouder29 en bestuurder30 van [bedrijf 7] BV, welke vennootschap enig aandeelhoudster en bestuurster is van [bedrijf 8] BV31, beide gevestigd te [vestigingsplaats] (hierna respectievelijk: [bedrijf 7] en [bedrijf 8] ).

[bedrijf 9] NV (hierna: [bedrijf 9] ) is op verzoek van [verdachte] opgericht eind 2010/begin 2011. [bedrijf 9] is gevestigd te Curaçao32 en [verdachte] is gemachtigd tot de bankrekeningen van [bedrijf 9] .33

[verdachte] is vanaf maart 2010 werkzaam geweest bij SNSPF en op interim basis belast met het aansturen van nationale en internationale equity participaties van SNSPF alsmede het behandelen van andere door de directie van SNSPF te bepalen dossiers, hetgeen met zich mee kan brengen dat (tijdelijk) een functie als bestuurder of commissaris dient te worden vervuld.34 [verdachte] noemt zichzelf interim-manager.35

Introductie en betalingen externen

Nadat hij [verdachte] had aangenomen is [medeverdachte 3] aangenomen bij SNS via [verdachte] , aldus [medeverdachte 1] .36 Vervolgens zijn toen nog een aantal mensen aangebracht waaronder [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medewerker 4] , [medewerker 5] en [medeverdachte 6] . [verdachte] heeft met deze mensen gesprekken gevoerd.37 [medeverdachte 3] werd als eerste medio 2010 aangenomen.38 [medeverdachte 7] heeft verklaard dat een aantal van deze mensen via hem bij SNSPF is gaan werken.39

In het bij [verdachte] aangetroffen excelbestand genaamd “detachering”40 zijn werkbladen opgenomen met de namen: [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medewerker 5] , [medewerker 4] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 8] . Dit zijn voornamen van medewerkers van SNSPF (de rechtbank begrijpt respectievelijk: [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medewerker 5] , [medewerker 4] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 8] ). Over de periode augustus 2010 tot en met december 2012 is per persoon vermeld:

- hoeveel uur de medewerker bij SNSPF heeft gewerkt;

- hoeveel vergoeding deze medewerker bij SNSPF heeft gedeclareerd;

- hoeveel [verdachte] bij deze medewerker declareerde en

- hoe deze declaratie verdeeld werd tussen: [verdachte] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] .41

Volgens [verdachte] betreft dit zijn administratie van deze groep; hij hield dit overzicht maandelijks bij.42 De bedragen die op dit spreadsheet staan, komen overeen met de afspraken die hij met de betreffende mensen heeft gemaakt.43 De facturen die [verdachte] voor het verkrijgen van deze vergoedingen stuurde voegde hij ook in de administratie van zijn eigen vennootschappen.44 Als mensen anderen aanbrachten kregen zij een deel van die fee.45 [verdachte] heeft verklaard dat hij het zich niet kan voorstellen dat de mensen van deze groep -zoals genoemd op het overzicht- niet wisten dat de fee werd verdeeld over meerdere personen.46 Hij heeft [medeverdachte 1] verteld over deze afspraken en het betalen van de bemiddelingsfees. [medeverdachte 1] wist dat een gedeelte van hun uurtarief naar [verdachte] ging.47 [verdachte] heeft [medeverdachte 1] hierover ingelicht enkele maanden nadat de eerste van die groep, [medeverdachte 3] , was aangenomen.48

[medeverdachte 1] en [verdachte] hebben afgesproken dat [verdachte] een gedeelte van deze fees betaalde aan [medeverdachte 1] ; dit was ongeveer 50% van de bemiddelingsfee die [verdachte] overhield na verrekening van de ontvangsten met anderen. [medeverdachte 1] factureerde vanuit zijn vennootschappen. Dit liep vanaf augustus/september 2010 tot en met het eerste kwartaal van 2012. [verdachte] heeft hierover, buiten [medeverdachte 1] , niemand binnen SNSPF ingelicht.49 De omschrijving op de facturen van [medeverdachte 1] aan [verdachte] , te weten “honorering advisering [bepaald kwartaal]” klopt niet volgens [verdachte] .50

[medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij in het vierde kwartaal van 2010 wist dat [verdachte] afspraken had gemaakt met andere externen en betalingen van hen ontving.51 Ook vond er een aantal verrekeningen plaats met andere mensen, waaronder [medeverdachte 7] . [medeverdachte 1] vermoedt dat [verdachte] hem op de hoogte heeft gebracht van de omstandigheid dat ook [medeverdachte 3] betalingen ontving.52 Hij heeft met [verdachte] afgesproken dat [verdachte] een deel van de door hem ontvangen betalingen aan hem doorbetaalde53, zijnde de helft van wat [verdachte] overhield na verrekeningen. Die betalingen zijn via [bedrijf 9] verlopen.54 Alle betaalde facturen zijn verwerkt in de administratie van [bedrijf 3] .55 [medeverdachte 1] heeft de betalingen niet gemeld bij SNS.56

In de periode van 30 november 2010 tot en met 30 april 2012 is door [bedrijf 3] een totaalbedrag van € 374.661,50 (exclusief btw) gefactureerd aan [bedrijf 7] en [bedrijf 9] . Deze facturen zijn in de periode van 30 december 2010 tot en met 4 juli 2012 voldaan, te weten een bedrag van € 53.062,50 door [bedrijf 7] en een bedrag van € 321.599,- door [bedrijf 9] .57 Hoewel door [bedrijf 9] voornoemd bedrag is overgemaakt, is door [bedrijf 3] maar € 321.514,- ontvangen.58 In totaal is door [bedrijf 3] dus een bedrag van € 374.576,50 ontvangen. Een aantal hiertoe opgemaakte facturen is opgesteld onder de naam “ [bedrijf 10] BV” in plaats van “ [bedrijf 3] BV” waarbij wordt verwezen naar het KvK-nummer [nummer] en btw-nummer [nummer] van [bedrijf 3] BV.59

[medeverdachte 3]

verklaart dat hij directeur-grootaandeelhouder is van de vennootschap [bedrijf 11] BV. Via de werkmaatschappij van deze vennootschap, [bedrijf 12] BV (hierna: [bedrijf 12] ), is [medeverdachte 3] werkzaam geweest bij SNSPF. Binnen [bedrijf 12] is sprake van een tweetal activiteiten: het aangaan van een contract met SNSPF en het ontvangen van betalingen van een persoon die door [medeverdachte 3] bij [verdachte] is aangebracht.60 heeft verklaard dat hij feitelijk leidinggevende is bij [bedrijf 12] .61 [bedrijf 12] is gevestigd op het woonadres van [medeverdachte 3] in [vestigingsplaats] .62

De werkzaamheden die [medeverdachte 3] voor SNSPF heeft verricht vloeien voort uit een overeenkomst van opdracht van juli 2010 tussen SNSPF en [bedrijf 12] . Op 30 september 2011 is een aanvullende overeenkomst gesloten voor de duur van 16 maanden, ingaande op 1 september 2011. Beide overeenkomsten zijn ondertekend door [medeverdachte 1] .63 In de eerste overeenkomst staan de werkzaamheden van [medeverdachte 3] als volgt beschreven: het op restructuring- en recoverygebied begeleiden van een aantal nationale en internationale relatiecomplexen en aanverwante werkzaamheden.64

[medeverdachte 3] heeft tussen mei en juli 2010 contact gezocht met [verdachte] . [verdachte] heeft hem gevraagd of hij geïnteresseerd was in een functie bij SNSPF. [verdachte] gaf aan dat hij [medeverdachte 3] zou introduceren bij [medeverdachte 1] als [medeverdachte 3] in deze functie geïnteresseerd was. Nadat [medeverdachte 3] zijn cv had opgestuurd, kreeg hij een gesprek met [medeverdachte 1] .65 [medeverdachte 3] heeft met [medeverdachte 1] gesproken over het uurloon, daar waren geen andere mensen bij aanwezig. Na het gesprek met [medeverdachte 1] heeft [medeverdachte 3] gebeld met [verdachte] om hem te bedanken voor de introductie. [verdachte] vroeg hem daarop een vergoeding van € 50,- per door [medeverdachte 3] gewerkt uur bij SNSPF. In eerste instantie wilde [medeverdachte 3] niet op dit verzoek ingaan, maar omdat hij het geboden tarief van € 225,- veel geld vond en hij er erg blij mee was, is hij er uiteindelijk mee akkoord gegaan om € 50,- per gewerkt uur aan [verdachte] te betalen. [medeverdachte 3] verklaart dat hij verrast was door het verzoek van [verdachte] , omdat hij wist dat [verdachte] geen detacheringsbureau had. [verdachte] stelde voor dat [medeverdachte 3] zijn facturen voor SNSPF aan hem stuurde, zodat [verdachte] kon zien hoeveel uren [medeverdachte 3] had gewerkt.66 Op de facturen van [verdachte] , die [medeverdachte 3] ontving, stond steeds de omschrijving “advies”. [medeverdachte 3] verklaart daarover dat het in feite ging om bemiddelingsfee, en dat de omschrijving op de factuur -achteraf gezien- dus niet goed is geweest.67

[verdachte] verklaart dat hij enkele maanden na de afspraak met [medeverdachte 3] [medeverdachte 1] van deze afspraak op de hoogte heeft gebracht. Verder heeft [verdachte] dit aan niemand binnen SNS verteld.68

[bedrijf 7] en [bedrijf 8] hebben in de periode van 5 oktober 2010 tot en met 31 december 2012 voor in totaal € 228.450,- (exclusief btw) gefactureerd aan [bedrijf 12] . Deze facturen zijn door [bedrijf 12] in de periode van 10 november 2010 tot en met 14 januari 2013 voldaan.69

Uit het excelbestand dat bij [verdachte] is aangetroffen, blijkt dat van de € 50,- die [medeverdachte 3] per gewerkt uur afdroeg aan [verdachte] € 25,- werd doorbetaald aan [medeverdachte 1] .70

[medeverdachte 3] verklaart dat [verdachte] hem op enig moment heeft gevraagd of hij nog ervaren mensen kende. [verdachte] wist van [medeverdachte 3] dat hij problemen had met het betalen van € 50,- per uur, daarom was [verdachte] bereid [medeverdachte 3] € 25,- per uur te betalen voor mensen die hij aanbracht.71 [medeverdachte 3] heeft [medeverdachte 6] geïntroduceerd bij [verdachte] . [medeverdachte 6] is in december 2010 met zijn werkzaamheden begonnen. [medeverdachte 3] heeft lang getwijfeld of hij de € 25,- voor de uren van [medeverdachte 6] wel moest factureren. Uiteindelijk heeft hij dat in mei 2011 wel gedaan. De facturatie heeft ook met terugwerkende kracht plaatsgevonden. [medeverdachte 3] heeft dit niet aan [medeverdachte 6] verteld. Ook heeft [medeverdachte 3] niet aan zijn opdrachtgever aangegeven dat hij deze vergoeding ontving.72 De facturen van [medeverdachte 6] werden door [verdachte] doorgestuurd aan [medeverdachte 3] . Op basis van deze facturen werden door [medeverdachte 3] facturen opgesteld en aan [verdachte] gestuurd.73 [medeverdachte 3] heeft deze facturen namens zijn bedrijf [bedrijf 12] opgesteld.74

[bedrijf 12] heeft in de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 september 2012 voor in totaal € 82.475,- gefactureerd aan [bedrijf 7] en [bedrijf 8] . Deze facturen zijn in de periode van 24 juli 2011 tot en met 16 oktober 2012 voldaan.75 [medeverdachte 3] verklaart dat dit geld onder andere is gebruikt voor het betalen van facturen.76

[medeverdachte 6]
heeft verklaard dat [bedrijf 13] BV (hierna: [bedrijf 13] ) zijn persoonlijke holding is.77 [bedrijf 13] is gevestigd in [vestigingsplaats] .78 [bedrijf 13] heeft 50 procent van de aandelen van [bedrijf 14] B.V. [bedrijf 14] is in 2008 door [medeverdachte 6] samen met zijn zwager [medeverdachte 8] opgericht.79

De werkzaamheden die [medeverdachte 6] voor SNSPF heeft verricht vloeien voort uit een overeenkomst van opdracht van 14 december 2010 tussen SNSPF en [bedrijf 13] . Vervolgens is een aanvullende overeenkomst gesloten voor de duur van 14 maanden, ingaande op 1 november 2011. Beide overeenkomsten zijn mede ondertekend door [medeverdachte 1] .80

[medeverdachte 6] heeft verklaard dat hij in november of december 2010 is benaderd door [medeverdachte 7] en [medeverdachte 3] met de vraag of hij beschikbaar was voor een klus bij SNS. [medeverdachte 6] heeft gezegd dat hij wel geïnteresseerd was en dat men onderling maar moest afstemmen wie hem zou introduceren bij SNS. Eén van hen zou [medeverdachte 6] introduceren bij [verdachte] . Enkele dagen later werd [medeverdachte 6] gebeld door [verdachte] en volgde er een gesprek in een hotel bij Haren . In dat gesprek vertelde [verdachte] dat hij zelf ook iets bij SNS deed. Verder is in dat gesprek het cv van [medeverdachte 6] besproken.81 Aan het einde van het gesprek gaf [verdachte] aan dat hij verwachtte dat [medeverdachte 6] wel iets voor SNS zou kunnen betekenen. [verdachte] gaf verder aan dat, als [medeverdachte 6] zou worden aangenomen, hij een aanbrengfee wilde ontvangen van een bepaald bedrag. [medeverdachte 6] stemde hiermee in, maar gaf aan dat hij zelf wel minimaal € 150,- per uur wilde overhouden. [verdachte] heeft vervolgens aan [medeverdachte 6] meegedeeld dat hij hem zou introduceren. Enkele dagen later werd [medeverdachte 6] gebeld en is er een afspraak gemaakt met [medeverdachte 1] en [A] .82 Een paar dagen na dit gesprek werd aan [medeverdachte 6] telefonisch meegedeeld dat men hem een contract wilde aanbieden voor € 220,- per uur. [medeverdachte 6] heeft hiermee ingestemd. [medeverdachte 6] heeft vervolgens contact opgenomen met [verdachte] en meegedeeld dat [verdachte] € 70,- per uur zou ontvangen.83 [medeverdachte 6] verklaart dat hij zijn opdrachtgever niet op de hoogte heeft gesteld van het feit dat hij een deel van zijn vergoeding afdroeg. De facturen die [medeverdachte 6] aan SNS stuurde gingen via [verdachte] . Zodoende was [verdachte] op de hoogte van het aantal uren dat door [medeverdachte 6] werd gedeclareerd.84

[verdachte] verklaart dat de afspraak met [medeverdachte 6] alleen mondeling is overeengekomen. Op de vraag of [verdachte] mensen binnen SNSPF op de hoogte heeft gebracht van deze afspraak met [medeverdachte 6] , antwoordt [verdachte] dat alleen [medeverdachte 1] ervan af wist.85

Door [bedrijf 7] en [bedrijf 8] is in de periode van 19 januari 2011 tot en met 11 november 2012 in totaal een bedrag van € 255.255,- (exclusief btw) gefactureerd aan [bedrijf 13] . Deze facturen zijn in de periode van 26 januari 2011 tot en met 30 november 2012 door [bedrijf 13] voldaan.86

Uit het excelbestand dat bij [verdachte] is aangetroffen, blijkt dat de € 70,- die door [medeverdachte 6] aan [verdachte] werd betaald, als volgt werd verdeeld:

- [verdachte] : € 22,50;

- [medeverdachte 1] : € 22,50;

- [medeverdachte 3] : € 25,00.87

[medeverdachte 8]

verklaart dat hij samen met [medeverdachte 6] [bedrijf 14] B.V. heeft opgezet. Ze waren tot de zomer van 2012 beiden 50 procent aandeelhouder van deze vennootschap, daarna zijn de aandelen van [medeverdachte 6] overgenomen door [medeverdachte 8] . Naast [bedrijf 14] heeft [medeverdachte 8] een eigen holdingmaatschappij: [bedrijf 15] BV (hierna: [bedrijf 15] ). Deze rechtspersoon is de eigen pure holdingmaatschappij van [medeverdachte 8] .88 is de feitelijk leidinggevende van deze vennootschap.89 [bedrijf 15] is gevestigd in [vestigingsplaats] , op het woonadres van [medeverdachte 8] .90

De werkzaamheden die [medeverdachte 8] voor SNSPF heeft verricht, vloeien voort uit een overeenkomst van opdracht welke op 20 april 2011 is gesloten tussen SNSPF en [bedrijf 15] . Vervolgens is op 17 oktober 2011 een aanvullende overeenkomst gesloten voor de duur van 16 maanden, ingaande op 1 september 2011. Beide overeenkomsten zijn mede ondertekend door [medeverdachte 1] .91

[medeverdachte 8] verklaart dat hij in april 2011 is benaderd door [verdachte] om voor SNSPF aan de slag te gaan. [medeverdachte 8] heeft vervolgens een kennismakingsgesprek met [verdachte] gehad bij [verdachte] thuis. Na dit gesprek heeft [verdachte] [medeverdachte 8] in contact gebracht met SNSPF en het cv van [medeverdachte 8] voorgelegd aan [medeverdachte 1] . Vervolgens is er een afspraak gemaakt met [medeverdachte 1] .92 In het gesprek met [medeverdachte 1] heeft [medeverdachte 8] aangegeven dat hij het logisch zou vinden als hij hetzelfde uurtarief zou krijgen als [medeverdachte 6] , namelijk € 220,-. [medeverdachte 8] had van [medeverdachte 6] begrepen dat er sprake was van een bemiddelingsfee en dat [medeverdachte 6] 30 procent van zijn uurtarief afstond aan [verdachte] .93 Ook aan [medeverdachte 8] vroeg [verdachte] een bemiddelingsfee. Dat was omdat hij externen bij SNSPF aanbracht. [medeverdachte 8] verklaart dat hij zonder [verdachte] niet met SNSPF in contact zou zijn gekomen. [medeverdachte 8] kreeg per maand één factuur van [verdachte] . Daarop stond het aantal uren maal € 70,-. Op de facturen stond als omschrijving: adviesdiensten. Achteraf gezien zou het volgens [medeverdachte 8] beter zijn geweest als daarop bemiddelingsfee had gestaan. De prestatie zag namelijk op de bemiddeling van [verdachte] tussen [medeverdachte 8] en SNSPF.94 [medeverdachte 8] verklaart dat hij zijn opdrachtgever niet op de hoogte heeft gesteld van deze afdracht.95

[verdachte] verklaart dat hij SNSPF niet op de hoogte heeft gebracht van de afspraak die hij had met [medeverdachte 8] .96 Alleen [medeverdachte 7] , [medeverdachte 1] en -naar [verdachte] aanneemt- [medeverdachte 6] waren op de hoogte van deze afspraak.97

Door [bedrijf 7] en [bedrijf 8] is in de periode van 16 juni 2011 tot en met 11 november 2012 in totaal een bedrag van € 184.940,- (exclusief btw) gefactureerd aan [bedrijf 15] . Deze facturen zijn in de periode van 1 juli 2011 tot en met 3 december 2012 door [bedrijf 15] voldaan.98

Uit het excelbestand dat bij [verdachte] is aangetroffen, blijkt dat de € 70,- die door [medeverdachte 8] aan [verdachte] werd betaald, als volgt werd verdeeld:

- [verdachte] : € 23,50;

- [medeverdachte 1] : € 23,25;

- [medeverdachte 7] : € 23,25.99

[medeverdachte 4]

verklaart dat hij enig aandeelhouder en enig bestuurder is van de vennootschap [bedrijf 16] BV (hierna: [bedrijf 16] ).100 [bedrijf 16] is gevestigd in [vestigingsplaats] .101

De werkzaamheden van [medeverdachte 4] voor SNSPF vloeien voort uit een overeenkomst van opdracht die door SNSPF met de vennootschap van [medeverdachte 4] ,102 in het contract aangeduid als [bedrijf 16] BV i.o., is gesloten op 11 september 2010. Op 16 oktober 2011 is een aanvullende overeenkomst gesloten tussen SNSPF en [bedrijf 16] voor de duur van 16 maanden, ingaande op 1 september 2011. De werkzaamheden bestaan volgens de overeenkomst uit het management van de nationale en internationale equity posities van SNSPF en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.103 Beide overeenkomsten zijn mede ondertekend door [medeverdachte 1] .104

[medeverdachte 4] verklaart dat hij in augustus 2010 via [medeverdachte 7] in contact kwam met [verdachte] .105 [medeverdachte 7] vroeg hem of hij wilde werken voor een financiële instelling. [medeverdachte 4] heeft daarop zijn cv naar [verdachte] gestuurd.106 Vervolgens heeft [medeverdachte 7] meer dan een goed woordje voor [medeverdachte 4] gedaan bij [verdachte] .107 Daarna heeft een gesprek plaatsgevonden met [medeverdachte 1] . Met [medeverdachte 1] heeft [medeverdachte 4] ook onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. Het uurtarief werd € 225,-.108 In een gesprek met [medeverdachte 7] zijn [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] een fee overeengekomen van € 75,- per gewerkt uur. Op verzoek van [medeverdachte 7] is de betaling van de fee door een aan [verdachte] gelieerde vennootschap gefactureerd en is aan die vennootschap ook betaald. Dit was een expliciet verzoek van [medeverdachte 7] . [medeverdachte 4] stuurde elke maand zijn factuur op aan SNSPF. Vervolgens kreeg hij dan een factuur van [verdachte] , met daarop de omschrijving “declaratie betreffende adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] BV” voor de betreffende maand. Het bedrag op de factuur kon [medeverdachte 4] herleiden tot de afspraak die met [medeverdachte 7] was gemaakt over de betaling van een fee. [medeverdachte 4] heeft deze facturen in zijn administratie bewaard.109

Door [bedrijf 7] en [bedrijf 8] is in de periode van 25 oktober 2010 tot en met 17 januari 2013 voor een bedrag van in totaal € 276.787,50 (exclusief btw) gefactureerd aan [bedrijf 16] . Deze facturen zijn in de periode van 11 november 2010 tot en met 26 januari 2013 door [bedrijf 16] voldaan.110

Uit het excelbestand dat bij [verdachte] is aangetroffen, blijkt dat de € 75,- die door [medeverdachte 4] aan de vennootschappen van [verdachte] werd betaald, als volgt werd verdeeld:

- [verdachte] : € 25,-;

- [medeverdachte 1] : € 25,-;

- [medeverdachte 7] : € 25,-.111

[verdachte] verklaart dat hij binnen SNSPF, behalve aan [medeverdachte 1] , niemand iets heeft verteld over de betalingen die [medeverdachte 4] aan hem deed.112 Verder verklaart [verdachte] dat hij binnen het project Hamburg de functioneel leidinggevende was van [medeverdachte 4] . De omschrijving op de facturen, die aan [medeverdachte 4] gericht waren, had volgens [verdachte] anders moeten luiden, namelijk bemiddelingsfee.113

[medeverdachte 4] verklaart dat via hem [medewerker 4] en [medewerker 5] zijn komen werken bij SNSPF. In een gesprek met [medeverdachte 7] -waar ook [medeverdachte 5] bij aanwezig was- heeft [medeverdachte 4] aangegeven dat hij het wel redelijk zou vinden dat zij voor het aanbrengen van deze medewerkers een correctie op hun te betalen fee zouden ontvangen. Ongeveer een week erna kwam [medeverdachte 7] hierop terug en stelde voor dat zij € 7,50 per persoon per medewerker zouden krijgen. [medeverdachte 4] heeft hiervoor correctiefacturen gestuurd aan [verdachte] met daarop dezelfde omschrijving als de facturen die hij van [verdachte] ontving: adviesdiensten. [medeverdachte 4] verklaart dat de omschrijving op de factuur niet correct was, maar dat hij bewust aansluiting heeft gezocht bij de facturen die door [verdachte] aan hem werden gestuurd. [medeverdachte 4] betaalde steeds het netto verschuldigde bedrag aan de vennootschap van [verdachte] .114 Facturen voor [bedrijf 16] werden door [medeverdachte 4] opgemaakt.115 De facturen die door [bedrijf 16] werden verzonden aan [bedrijf 7] en [bedrijf 8] zijn door [medeverdachte 4] verwerkt in de boekhouding van [bedrijf 16] .116 Er is door [medeverdachte 4] geen melding gedaan bij zijn opdrachtgever SNS van het feit dat hij deze beloning ontving.117

Door [bedrijf 16] is in de periode van 20 november 2010 tot en met 31 december 2012 een bedrag van in totaal € 45.900,16 (exclusief btw) gefactureerd aan [bedrijf 7] en [bedrijf 8] .118 Daarvan is alleen de eerste factuur van € 798,75 (exclusief btw) door [bedrijf 7] op 29 november 2010 betaald.119 De overige factuurbedragen zijn in de periode van 30 december 2010 tot en met 26 januari 2013120 verrekend met de bedragen die [verdachte] aan [medeverdachte 4] in rekening bracht.121 Van de betalingen op 1 november 2011 (over september 2011), 17 maart 2012 (over februari 2012) en 17 oktober 2012 (over september 2012) zijn geen onderliggende facturen aangetroffen. De factuurbedragen betroffen (kennelijk) respectievelijk € 1.983,87, € 1.586,25 en € 1.335,00 (alle exclusief btw).122

[medeverdachte 5]
verklaart dat hij sinds 2009 zijn werkzaamheden uitvoert vanuit [bedrijf 17] BV (hierna: [bedrijf 17] ).123 De bestuurder en enig aandeelhouder van [bedrijf 17] is [medeverdachte 5] . [bedrijf 17] is gevestigd in [vestigingsplaats] op het woonadres van [medeverdachte 5] .124 [medeverdachte 5] verklaart dat hij feitelijk leidinggevende is van [bedrijf 18] BV (hierna: [bedrijf 18] ).125

De werkzaamheden die [medeverdachte 5] vanaf 20 september 2010 voor SNSPF heeft verricht, vloeien voort uit een overeenkomst van opdracht welke op 10 september 2010 is gesloten tussen SNSPF en [bedrijf 17] . Vervolgens is een aanvullende overeenkomst gesloten voor de duur van 16 maanden, ingaande op 1 september 2011. Beide overeenkomsten zijn mede ondertekend door [medeverdachte 1] .126

[medeverdachte 5] verklaart dat hij in augustus 2010 via [medeverdachte 7] in contact is gekomen met [verdachte] .127 [verdachte] heeft [medeverdachte 5] gebeld en aan hem meegedeeld om welke functie bij SNSPF het zou gaan en heeft hem gevraagd zijn cv te sturen. [medeverdachte 5] heeft vervolgens zijn cv aan [verdachte] gemaild. Daarna heeft [medeverdachte 5] een gesprek gehad met [medeverdachte 1] , waarin de werkzaamheden en het uurtarief zijn besproken. [medeverdachte 5] heeft met [medeverdachte 1] onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. Ongeveer twee weken later kreeg [medeverdachte 5] een concept contract met daarin een uurtarief van € 225,-. Met [medeverdachte 7] maakte [medeverdachte 5] de afspraak dat hij 30 procent (€ 75,-) per gewerkt uur zou afdragen aan [medeverdachte 7] . Op verzoek van [medeverdachte 7] werden de betalingen van deze afdracht gedaan via [verdachte] .128

Door [bedrijf 7] en [bedrijf 8] is in de periode van 25 oktober 2010 tot en met 17 januari 2012 in totaal een bedrag van € 289.908,75 (exclusief btw) gefactureerd aan [bedrijf 17] . Deze facturen zijn in de periode van 12 november 2010 tot en met 27 januari 2013 door [bedrijf 17] voldaan.129

Uit het excelbestand dat bij [verdachte] is aangetroffen, blijkt dat de € 75,- die door [medeverdachte 5] aan de vennootschappen van [verdachte] werd betaald, als volgt werd verdeeld:

- [verdachte] : € 25,-;

- [medeverdachte 1] : € 25,-;

- [medeverdachte 7] : € 25,-.130

De omschrijving op de facturen, die aan [medeverdachte 5] gericht waren, had volgens [verdachte] anders moeten zijn, namelijk bemiddelingsfee.131 [verdachte] verklaart dat hij binnen SNSPF, behalve aan [medeverdachte 1] , niemand iets heeft verteld over de betalingen die [medeverdachte 4] aan hem deed.132 Over [medeverdachte 5] verklaart [verdachte] gelijkluidend.133

[medeverdachte 5] verklaart dat [medeverdachte 4] op enig moment mensen heeft aangebracht bij [verdachte] . In een gesprek met [medeverdachte 7] heeft [medeverdachte 4] onderhandeld en een korting gekregen van € 15,- per door [medewerker 4] en [medewerker 5] gewerkt uur. Deze korting heeft [medeverdachte 4] met [medeverdachte 5] gedeeld.134 In eerste instantie zou de fee worden verrekend met de fee die werd betaald. Op verzoek van [medeverdachte 7] is deze fee toch gefactureerd. De facturering van deze fee deed [medeverdachte 5] via [bedrijf 18]135 De facturen werden door [medeverdachte 5] verwerkt in de administratie van [bedrijf 18]136 [medeverdachte 5] wist hoeveel er gefactureerd moest worden, omdat [verdachte] de uren van [medewerker 4] en [medewerker 5] aan hem doorstuurde. De facturen maakte [medeverdachte 5] thuis in [vestigingsplaats] op of bij zijn ouders in Enschede.137

Door [bedrijf 18] is in de periode van 25 november 2010 tot en met 25 november 2012 een bedrag van in totaal € 40.378,16 (exclusief btw) gefactureerd aan [bedrijf 7] en [bedrijf 8] . Deze facturen zijn in de periode van 3 december 2010 tot en met 16 december 2012 voldaan.138

[medewerker 5] en [medewerker 4]

[medewerker 5] verklaart dat hij in 2007 samen met [medewerker 4] een bedrijf is begonnen: [bedrijf 19] BV (hierna: [bedrijf 19] ). De personal holding van [medewerker 5] , waarvan hij directeur grootaandeelhouder is, is voor 50 procent aandeelhouder van [bedrijf 19] . [medewerker 5] is tevens bestuurder van [bedrijf 19] .139

[medewerker 4] verklaart dat hij 100 procent eigenaar is van [bedrijf 20] BV. Deze holding is 50 procent eigenaar van [bedrijf 19] .140

De werkzaamheden die [medewerker 5] vanaf 1 oktober 2010 voor SNSPF heeft verricht, vloeien voort uit een overeenkomst van opdracht welke is gesloten tussen SNSPF en [bedrijf 19] . Vervolgens is een aanvullende overeenkomst gesloten voor de duur van 16 maanden, ingaande op 1 september 2011. Beide overeenkomsten zijn mede ondertekend door [medeverdachte 1] .141

[medewerker 4] heeft vanaf 1 oktober 2010 voor SNSPF werkzaamheden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht tussen SNSPF en [bedrijf 19] . Ook met [medewerker 4] is een aanvullende overeenkomst gesloten voor de duur van 16 maanden, ingaande op 1 september 2011. Ook deze overeenkomsten zijn beide mede ondertekend door [medeverdachte 1] .142

[medewerker 5] verklaart dat hij via [medeverdachte 4] in contact is gekomen met [verdachte] . Als zij (de rechtbank begrijpt: [medewerker 5] en [medewerker 4] ) aangenomen zouden worden bij SNSPF, dan wilde [verdachte] daarvoor een vergoeding van 30 procent van hun uurloon. Uiteindelijk stelde [medewerker 5] facturen op voor SNSPF van de gewerkte uren van [medewerker 5] en [medewerker 4] . Op basis van die gewerkte uren ontvingen zij van [verdachte] een factuur waarop hij 30 procent in rekening bracht. De facturen van [verdachte] waren afkomstig van [bedrijf 8] .143 [verdachte] gaf aan dat hij liever niet wilde dat deze afspraak bekend werd.144 Er zijn volgens [medewerker 5] door [verdachte] geen andere diensten of adviezen gegeven door [verdachte] . Alle facturen die hij stuurde hadden betrekking op de introductie bij SNS.145

[medewerker 4] verklaart dat hij via [medewerker 5] in contact is gekomen met [verdachte] . Uiteindelijk heeft een gesprek plaatsgevonden met [medeverdachte 1] , waarin een bandbreedte is genoemd van het uurtarief. Later zijn de contracten toegestuurd, waarin een vergoeding stond van € 225,- per uur.146 Op de facturen van [verdachte] stond “adviesdiensten”. Er hebben niet daadwerkelijk adviesdiensten plaatsgevonden, [verdachte] heeft alleen de introductie van [medewerker 4] en [medewerker 5] bij SNSPF verricht.147

[verdachte] verklaart dat SNSPF niet op de hoogte was van de vergoeding die hij ontving van [medewerker 5] en [medewerker 4] . [verdachte] heeft alleen [medeverdachte 1] verteld dat hij deze vergoeding ontving. Daarnaast waren [medeverdachte 7] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] op de hoogte van de afspraak tussen [verdachte] en [medewerker 5] en [medewerker 4] .148

Door [bedrijf 7] en [bedrijf 8] is in de periode van 17 november 2010 tot en met 16 december 2012 in totaal een bedrag aan € 175.987,50 (exclusief btw) gefactureerd aan [bedrijf 19] , met als omschrijving “Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5] ”. Deze facturen zijn in de periode van 29 november 2010 tot en met 30 januari 2013 voldaan. Verder zijn door [bedrijf 7] en [bedrijf 8] in de periode van 17 november 2010 tot en met 17 januari 2013 facturen gestuurd voor een totaalbedrag van € 282.862,50 (exclusief btw) naar [bedrijf 19] , met de omschrijving “Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 4] ”. Deze facturen zijn in de periode van 3 december 2010 tot en met 30 januari 2013 voldaan.149

Uit het excelbestand dat bij [verdachte] is aangetroffen, blijkt dat de € 75,- die door [medewerker 4] en [medewerker 5] aan de vennootschappen van [verdachte] werd betaald, als volgt werd verdeeld:

- [verdachte] : € 20,-;

- [medeverdachte 1] : € 20,-;

- [medeverdachte 7] : € 20,-;

- [medeverdachte 4] : € 7,50;

- [medeverdachte 5] : € 7,50.150

[medeverdachte 7]
[bedrijf 21] (hierna: [bedrijf 21] ) is het bedrijf van de dochter van [medeverdachte 7] , waarvan hij feitelijk leidinggevende en algemeen tekenbevoegd is.151 [bedrijf 21] is gevestigd te [vestigingsplaats] , Tsjechië.152

[medeverdachte 7] heeft verklaard dat een aantal mensen via hem bij SNSPF is gaan werken.153 Toen [verdachte] hem vroeg of hij nog mensen kende, heeft [medeverdachte 7] [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] aanbevolen. [verdachte] zei dat hij bij de inbreng van deze mensen wilde verdienen en zei dat [medeverdachte 7] er ook aan kon verdienen. Via [medeverdachte 4] heeft [medeverdachte 7] cv’s doorgestuurd van [medewerker 4] en [medewerker 5] . Ook [medeverdachte 8] heeft hij aanbevolen. [medeverdachte 7] stuurde de cv’s door naar [verdachte] voor een introductie bij SNSPF.154 [medeverdachte 7] kreeg een vergoeding voor het aanbrengen van deze externen, een bedrag per door de jongens gewerkt uur. Bij [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] was dat € 25,- per uur, bij [medewerker 4] en [medewerker 5] was dat bedrag wat lager.155 De betalingen liepen via [verdachte] .156 De verdeling van de betaling van [medewerker 4] en [medewerker 5] met [medeverdachte 4] heeft hij besproken met [verdachte] . [medeverdachte 7] heeft niet met [verdachte] besproken of SNS van de afspraken wist.157

[verdachte] heeft verklaard dat er personen door bemiddeling van [medeverdachte 7] bij SNSPF zijn gekomen. Met deze personen is door [medeverdachte 7] een bemiddelingsfee afgesproken, die verdeeld werd onder hem, [verdachte] en [medeverdachte 1] .158 [verdachte] heeft met [medeverdachte 7] afspraken gemaakt over het aanbrengen van mensen. [medeverdachte 7] zou een deel van het tarief krijgen dat de aangenomen mensen zouden betalen.159 [verdachte] gaf aan [medeverdachte 7] door wat gefactureerd kon worden. [medeverdachte 7] stuurde dan een factuur vanuit [bedrijf 21] in Tsjechië naar [bedrijf 8] of [bedrijf 7] .160 [medeverdachte 7] kreeg een deel van de bemiddelingsfee van [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medewerker 4] , [medewerker 5] , en [medeverdachte 8] .161 [verdachte] heeft hierover, buiten [medeverdachte 1] , niemand binnen SNSPF ingelicht.162

Voor het ontvangen van de betalingen maakte [medeverdachte 7] maandelijks een factuur op op naam van [bedrijf 21] . [verdachte] gaf aan hem door hoeveel hij kon factureren. De factuur verzond [medeverdachte 7] naar [verdachte] . [medeverdachte 7] heeft alle facturen zelf opgemaakt vanuit huis (de rechtbank begrijpt: te [vestigingsplaats] ). De omschrijving op de facturen heeft hij zelf bedacht. Fysiek heeft hij geen werkzaamheden verricht voor [bedrijf 8] . Hij heeft het format van de facturen aangepast zodat deze opgenomen konden worden in de administratie van [bedrijf 21] .163 De gefactureerde bedragen heeft hij ontvangen, deels op de rekening van [bedrijf 21] en deels op zijn eigen rekening.164

In de periode van 3 december 2010 tot en met 9 februari 2013 is door [bedrijf 21] een totaalbedrag van € 324.927,15 (exclusief btw) gefactureerd aan [bedrijf 7] en [bedrijf 8] . Deze facturen zijn in de periode van 22 november 2010 tot en met 8 februari 2013 voldaan, te weten een bedrag van € 187.429,64 door [bedrijf 7] en een bedrag van € 137.497,51 door [bedrijf 8] .165

Niveau 2: Aanvullende bewijsmiddelen voor gewoontewitwassen en criminele organisatie

Bestemming ontvangsten
[verdachte] heeft via zijn vennootschappen in de periode van 10 november 2010 tot en met 30 januari 2013 voornoemde gefactureerde betalingen ontvangen van de vennootschappen [bedrijf 15] , [bedrijf 13] , [bedrijf 12] , [bedrijf 19] , [bedrijf 17] en [bedrijf 16] .166

Een deel hiervan, te weten een bedrag van € 1.074.013,- (inclusief btw), is ontvangen op de rekening van [bedrijf 7] .167 Bij aanvang van voornoemde periode is het saldo op deze rekening € 20.037,56. Na afloop van deze periode is het saldo op deze rekening € 12.037,41. Nagenoeg alle inkomsten die op deze rekening zijn binnengekomen, waaronder voornoemde betalingen, zijn gedurende deze periode weer van de rekening afgeschreven.168

Vanaf de rekening van [bedrijf 7] worden in de genoemde periode onder meer overboekingen verricht ten behoeve van “Huur [adres] ” voor een totaalbedrag van € 35.100,- en aan de Belastingdienst voor een totaalbedrag van € 28.006,.169

Het resterende deel, te weten een bedrag van € 946.507,- (inclusief btw), is ontvangen op de rekening van [bedrijf 8] vanaf de opening van deze rekening op 24 januari 2012.170 Bij aanvang van de periode bedraagt het saldo van deze rekening nihil. Na afloop van voornoemde periode is het saldo op deze rekening € 45,83. Nagenoeg alle inkomsten die op deze rekening zijn binnengekomen, waaronder voornoemde betalingen, zijn gedurende deze periode weer van de rekening afgeschreven.171

Vanaf de rekening van [bedrijf 8] worden in de genoemde periode onder meer overboekingen verricht aan de Belastingdienst voor een totaalbedrag van € 104.887,-.172

Correspondentie [verdachte] en [medeverdachte 1]
Tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] vindt op 21 november 2010 de volgende emailcorrespondentie plaats.173

[medeverdachte 1] aan [verdachte] :

Ik zit een beetje de admin te doen en wil even de volgende zaken afstemmen; Ik stuur vanuit de nieuwe Bv een nota voor ons gezamenlijke project (voorloper [bedrijf 9] ) voor een bedrag van 23262,50 ex btw (dit is tot en met october). Tevens stuur ik twee nota’s een vanuit salva 20.000 en een vanuit [bedrijf 3] BV. (…) Laat even weten of je het hier mee eens bent en of de bedragen qua berekening klopt! (…)

[verdachte] aan [medeverdachte 1] :

1ste is t/m oktober 22.723,75 ex BTW (verschil met jouw is verdeling [medewerker 4] / [medewerker 5] denk ik) (…)

In reactie op een e-mail van [medewerker 4] en [medewerker 5] stuurt [verdachte] op 18 december 2012 het volgende bericht:174

Jullie hebben kennelijk niet begrepen (of willen niet begrijpen) hoe de contractverlengingen tot stand gekomen zijn; dat is echt niet zomaar op initiatief van SNSPF. (…) Toch is er aardig wat lobby werk aan vooraf gegaan, het is ten slotte ook niet toevallig dat van de groep Groningers vrijwel alle contracten verlengd zijn. Vergeet ook niet wiens handtekening onder jullie contract staat. (…)

De hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden worden slechts gebezigd tot het bewijs van dat ten laste gelegde feit waarop deze blijkens de inhoud kennelijk betrekking hebben.

4.3.2

Korte samenvatting feiten en omstandigheden

Voor de leesbaarheid van dit vonnis volgt hier een korte samenvatting van de opgesomde bewijsmiddelen.

[medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 7] hebben verschillende personen benaderd om werkzaamheden te gaan verrichten voor SNSPF. Na een sollicitatiegesprek met [medeverdachte 1] is een overeenkomst van opdracht gesloten tussen de vennootschappen van deze personen en SNSPF. Op enig moment is de afspraak gemaakt om een deel van het uurtarief dat deze personen ontvingen af te dragen aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNSPF. Door [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 7] zijn vervolgens facturen gestuurd ter verkrijging van deze afdrachten. De omschrijving op de facturen had als strekking: advieswerkzaamheden. Enkele personen die een deel van hun tarief afdroegen hebben ook zelf personen aangebracht bij SNSPF. Hiervoor hebben zij ook een vergoeding ontvangen. De betalingsafspraken zijn niet gemeld aan SNSPF.

De rechtbank zal in de volgende paragrafen uitwerken of vorenstaande bewijsmiddelen tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde strafbare feiten dienen te leiden.

4.3.3

Vrijspraak van oplichting en verduistering

Oplichting van SNS(PF)

Het Openbaar Ministerie heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachten tezamen en in vereniging SNSPF en/of SNS Reaal N.V. (hierna: SNS) hebben bewogen tot afgifte van (aanvullende) overeenkomsten van opdracht en geldbedragen, namelijk de daarin opgenomen te hoge uurtarieven, door middel van de in de tenlastelegging opgenomen oplichtingshandelingen. Een deel van de uurtarieven is vervolgens gebruikt voor de onderlinge betalingen, die voor SNS(PF) werden verzwegen. Indien de oplichtingsmiddelen niet tegenover SNS(PF) waren aangewend, was zij niet overgegaan tot afgifte van deze geldbedragen en/of het sluiten van deze overeenkomsten.

De rechtbank overweegt hierover als volgt.

Oplichting is het door het gebruikmaken van een (oplichtings-)middel een ander bewegen tot bepaalde gedragingen, waaronder de afgifte van een goed en het aangaan van een schuld. Degene die zich aan oplichting schuldig maakt, handelt met het oogmerk om zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen en bedient zich daartoe ten minste van één van de oplichtingsmiddelen als genoemd in artikel 326, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) dan wel een combinatie daarvan. Tussen het aanwenden van (één van) genoemde oplichtingsmiddelen en één van voormelde gedragingen waartoe de bedrogene wordt bewogen, dient een causaal verband te bestaan.

De gestelde oplichtingshandelingen zijn uitgewerkt in de tenlastelegging.

De rechtbank zal de dagvaarding partieel nietig verklaren ten aanzien van de eerste oplichtingshandeling, inhoudend dat verdachten aan SNS(PF) zouden hebben voorgehouden en/of in strijd met de werkelijkheid de indruk gewekt zouden hebben (enkel) de belangen van SNS(PF) te zullen behartigen, nu dit verwijt te algemeen en onbepaald is omschreven. Anders dan in de Icare-zaak (ECLI:NL:GHARL:2012:CA1943) is nagelaten nader te concretiseren ten aanzien van welke rechtshandeling(en) deze belangenbehartiging in de ten laste gelegde periode zou zijn voorgewend. Zonder die concretisering is het geformuleerde verwijt te ruim en te vaag. Deze oplichtingshandeling is dan ook onvoldoende feitelijk omschreven en de dagvaarding is op dit punt partieel nietig.

De raadsvrouw heeft ten aanzien van de in feit 6 als tweede en als zesde opgenomen oplichtingshandeling (niveau 2) partiële nietigheid van de dagvaarding bepleit omdat de tenlastelegging op dit onderdeel volstrekt onbegrijpelijk is. De rechtbank stelt vast dat de raadsvrouw niet heeft onderbouwd waarom deze onderdelen onbegrijpelijk zouden zijn. In aanmerking genomen de inhoud van het dossier en de toelichting van de officieren van justitie bij requisitoir, is de rechtbank van oordeel dat de tenlastelegging ook op deze onderdelen voldoende duidelijk is en dat geen misverstand kan bestaan over de inhoud van het verwijt. Het verweer wordt dus verworpen.

De tweede en derde oplichtingshandeling inhoudende -kort gezegd- het verzwijgen van het feit dat betalingen zijn overeengekomen en het verzwijgen van die betalingen zelf acht de rechtbank bewezen. In feit 6 (niveau 2) is hierna een vierde oplichtingshandeling toegevoegd, inhoudende de verzwijging van de verrekening van deze betalingen door [verdachte] met externen in niveau 2. Ook deze verzwijging acht de rechtbank bewezen. Overwegingen hierover zijn hieronder nader uitgewerkt bij de bespreking van de niet‑ambtelijke omkoping.

De overige drie ten laste gelegde oplichtingshandelingen acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen en zij overweegt daartoe als volgt.

Het verwijt met betrekking tot de benchmark houdt in dat deze ondeugdelijk was en dat deze is gebruikt voor het verkrijgen van (niet marktconforme, te hoge) tarieven. Allereerst kan aan de hand van het dossier niet worden vastgesteld dat de gehanteerde tarieven hoger waren dan marktconform. Daarbij is van belang dat verschillende andere medewerkers van SNSPF met een vergelijkbare functie, die niet als verdachten zijn aangemerkt, vergelijkbare uurtarieven hadden.
Bovendien kan op basis van het dossier niet worden vastgesteld op welk moment de directie van SNS(PF) bekend is geworden met het benchmarkonderzoek. In het najaar van 2010 heeft Group Audit een rapport uitgebracht waarin zij concludeert dat het benchmarkonderzoek zodanige gebreken vertoont dat het niet kan dienen als onderbouwing voor de gehanteerde tarieven. Nadat de directie van SNS(PF) met dit rapport bekend is geworden, zijn er echter geen maatregelen genomen om de tarieven naar beneden bij te stellen.
Daarnaast blijkt uit het dossier niet dat het benchmarkonderzoek is “overgelegd of ingebracht” ter “onderbouwing of rechtvaardiging” van de gehanteerde tarieven. Niet kan worden vastgesteld dat het benchmarkonderzoek vóór het onderzoek van Group Audit aan de directie van SNS(PF) is overgelegd ter onderbouwing van de nieuwe tarieven.

Met betrekking tot de oplichtingshandeling betreffende de detachering ziet de rechtbank niet in hoe in dit geval sprake kan zijn van detachering of enige vorm hiervan. De relatie tussen de verdachten kan niet worden geduid als “een vorm van detachering”. Geen sprake is van een driepartijen-overeenkomst tussen SNSPF, verdachte en (één van) de medeverdachten. Anders dan in een detacheringsverhouding verrichtten de verdachten zelfstandig werkzaamheden voor SNSPF.

Ook heeft de rechtbank niet kunnen constateren dat verdachte en/of de medeverdachten hebben voorgewend dat de overeengekomen uurtarieven noodzakelijk waren voor het werven/behouden van die betrokkenen (de laatste oplichtingshandeling). Daarbij komt dat [B] en [C] , toenmalige directieleden, verklaren dat destijds opdracht is gegeven tot het binden van externen. Een tariefsverhoging werd volgens hen begrijpelijk en kennelijk aanvaardbaar geacht. Dat de noodzaak hiervan voorgewend moest worden, kan dus niet worden vastgesteld.

Concluderend acht de rechtbank in niveau 1 twee oplichtingshandelingen en in niveau 2 drie oplichtingshandelingen, te weten het verzwijgen van het feit dat betalingen zijn overeengekomen, het verzwijgen van die betalingen zelf en het verzwijgen van de verrekening daarvan, bewezen.

Voor een bewezenverklaring van oplichting zoals bedoeld in artikel 326 Sr dient een causaal verband te bestaan tussen de oplichtingshandelingen (indien aan te merken als een oplichtingsmiddel) en één van de gedragingen waartoe de opgelichte wordt bewogen. Deze moet door de inwerking van die handelingen gebracht worden tot hetgeen hij doet.

De rechtbank is van oordeel dat er -voor zover de bewezenverklaarde verzwijgingen al gekwalificeerd kunnen worden als een oplichtingsmiddel- onvoldoende bewijs is dat SNS(PF) hierdoor is bewogen tot het aangaan van de overeenkomsten van opdracht en de afgifte van de geldbedragen. Hierbij wordt ook in aanmerking genomen dat sprake is van een professionele organisatie, waarvan mag worden verwacht dat zij de nodige zorgvuldigheid betracht. De werkzaamheden van de verdachten werden positief beoordeeld en de uurtarieven werden breed gehanteerd. Niet is gebleken dat de gehanteerde uurtarieven niet marktconform waren en/of kunstmatig zijn verhoogd. SNS(PF) was kennelijk bereid deze tarieven te betalen. Zelfs nadat het rapport van Group Audit bekend is geworden heeft dit niet tot aanpassingen geleid.

De rechtbank acht dan ook niet wettig en overtuigend bewezen dat SNS(PF) deze tarieven heeft betaald en deze (aanvullende) overeenkomsten is aangegaan dóórdat betalingsafspraken en de voldoening hiervan zijn verzwegen en zal verdachte daarom vrijspreken van de ten laste gelegde oplichting.

Verduistering


Voor bewezenverklaring van verduistering is vereist dat bewezen kan worden dat verdachte (samen met de medeverdachten) zich de genoemde geldbedragen wederrechtelijk heeft toegeëigend. Gelet op het voorgaande is niet bewezen dat SNS(PF) door middel van oplichting is bewogen tot het betalen van (te hoge) tarieven en het aangaan van overeenkomsten van opdracht. De uitbetaling van uurtarieven is conform de onderliggende overeenkomsten van opdracht gebeurd. Er is dan ook geen sprake van wederrechtelijke toe-eigening van (een deel van) de overeengekomen vergoeding voor geleverde werkzaamheden nu niet kan worden bewezen dat betrokkenen hier geen recht op hadden.

De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van de ten laste gelegde verduistering.

Conclusie

Uit het vorenstaande volgt dat verdachte wordt vrijgesproken van het onder 1 (primair en subsidiair) en 6 (primair en subsidiair) ten laste gelegde.

Ook volgt uit het vorenstaande dat niet kan worden vastgesteld dat SNS(PF) door de ten laste gelegde handelingen en toedoen van verdachten direct financieel nadeel heeft geleden. Dat de bank wel is geschaad op het gebied van vertrouwen en integriteit en dat sprake is geweest van (een risico op) belangenverstrengeling wordt nader uitgewerkt onder 4.3.4.

4.3.4

Bewijsoverwegingen

Algemeen

Vervolging rechtspersonen en/of natuurlijke personen

De verdediging heeft ten aanzien van (een gedeelte van) het feitencomplex naar voren gebracht dat, gelet op de rechtspersoonlijkheid van de vennootschappen van [verdachte] en het feit dat hij eventuele handelingen niet in privé maar als bestuurder van de vennootschappen heeft verricht, [verdachte] zelf niet als (mede)pleger kan worden aangemerkt.

De rechtbank overweegt allereerst dat de vervolging of het daderschap van een rechtspersoon de vervolging of het daderschap van natuurlijke personen niet uitsluit. Het staat het Openbaar Ministerie in beginsel vrij te beslissen of de rechtspersoon en/of de natuurlijke persoon op grond van het eigen daderschap wordt vervolgd (HR 21-10-1986, NJ 1987, 362 en ECLI:NL:PHR:2007:BA7261). De stelling dat het daderschap van een rechtspersoon daderschap van een natuurlijk persoon uitsluit, vindt in zijn algemeenheid geen steun in het recht. Dit verweer wordt dan ook verworpen.

Toerekening aan rechtspersonen

Daarnaast is voor de onderstaande bewijsoverwegingen van belang dat een rechtspersoon (in de zin van artikel 51 Sr) kan worden aangemerkt als dader van een strafbaar feit indien de betreffende gedraging redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend. Een belangrijk oriëntatiepunt bij de toerekening is of de gedraging heeft plaatsgevonden dan wel is verricht in de sfeer van de rechtspersoon (ECLI:NL:HR:2003:AF7938).

Passieve niet-ambtelijke omkoping

Aan [verdachte] is, kort gezegd, ten laste gelegd dat hij zich niet-ambtelijk heeft laten omkopen door [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 8] , [medewerker 4] en [medewerker 5] (feit 9).

Het eerste lid van artikel 328ter Sr luidde ten tijde van de ten laste gelegde periode als volgt:

“Hij die, anders dan als ambtenaar, werkzaam zijnde in dienstbetrekking of optredend als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen hij in zijn betrekking of bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of nalaten, een gift, belofte of dienst aanneemt dan wel vraagt, en dit aannemen of vragen in strijd met de goede trouw verzwijgt tegenover zijn werkgever of lastgever, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

De rechtbank zal hieronder de verschillende onderdelen van dit artikel beoordelen.

Lasthebber

De verdediging heeft betoogd dat [verdachte] niet in dienstbetrekking was bij SNSPF en ook niet als lasthebber kan worden aangemerkt. De overeenkomsten van opdracht die door [verdachte] met SNSPF zijn gesloten kunnen -civielrechtelijk- niet als overeenkomsten van lastgeving worden aangemerkt.

De rechtbank overweegt allereerst dat voor de interpretatie van begrippen in het Wetboek van Strafrecht niet altijd aansluiting hoeft te worden gezocht bij de definities uit het civiele recht. Aan begrippen die in het strafrecht voorkomen, dient juist zoveel mogelijk een autonome betekenis te worden gegeven welke tegemoet komt aan de strekking van het betreffende strafbare feit. Daarbij is van belang dat de wetgever het beschermd belang van deze bepaling niet uitsluitend heeft beperkt tot de relatie tussen werkgever en werknemer, maar ook oog had voor de publieke moraal en de openbare orde. Het vertrouwen dat in de werknemer of lasthebber wordt gesteld krijgt meer inhoud naarmate bevoegdheden worden gedelegeerd en de specialisatie binnen de onderneming voortschrijdt (Kamerstukken II 1965/66, 8437, nr. 4, p. 7). De huidige Memorie van Toelichting van artikel 328ter Sr betrekt het te beschermen belang -zonder aanpassing van het begrip lasthebber- eveneens op de belangen van de consument, de economische sector en de samenleving als geheel (Kamerstukken II 2012/13, 33685, nr. 4, p. 14-15).

Gelet op de strekking van en de toelichting op deze strafbepaling is de rechtbank van oordeel dat [verdachte] (en zijn vennootschappen) in zijn relatie met SNSPF als lasthebber te beschouwen is. Juist het grote vertrouwen dat in [verdachte] werd gesteld en de verregaande bevoegdheden die aan hem en andere externe medewerkers werden toegekend, maken dat zij -gelet op de Memorie van Toelichting- onder het bereik van dit artikel vallen.

Het aannemen van een gift

De rechtbank stelt vast dat de term gift ziet op elk overdragen aan een ander van iets wat voor die ander waarde heeft. Daarvan is sprake, in de vorm van de geldbedragen die aan [verdachte] zijn overgemaakt.

Naar aanleiding van hetgeen hij in de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of nalaten
De verdediging heeft gesteld dat [verdachte] geen tegenprestatie heeft geleverd voor de betalingen die aan hem zijn gedaan in niveau 2. Bovendien is er geen verband te leggen tussen de betalingen die hij ontving en zijn werkzaamheden bij SNSPF.

De rechtbank stelt voorop dat de woorden “naar aanleiding van hetgeen hij in de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of nalaten” inhouden dat de gift moet zijn gedaan of aangenomen naar aanleiding van een verrichte of nog te verrichten prestatie van de ontvanger. Een concrete prestatie van de omgekochte is echter niet altijd vereist (HR 27 november 1991, NJ 1991, 318). Zo is bijvoorbeeld voldoende dat de omkoper giften aan de omgekochte doet om zijn zakelijke relatie met de werkgever van de omgekochte in stand te houden of te verbeteren terwijl de omgekochte daarop invloed had en dit moet hebben begrepen (HR 16 januari 1990, DD 90.197).

Anders dan de verdediging is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van het verrichten van een prestatie “in de uitvoering van zijn last”, zoals hieronder nader overwogen.

Opgemerkt wordt dat een prestatie zowel vóór de betalingen als ná de betalingen kan zijn verricht. Alle personen in niveau 2 die met [verdachte] betalingsafspraken hebben gemaakt ( [medeverdachte 3] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 8] , [medewerker 4] en [medewerker 5] ) verklaren dat zij [verdachte] betaalden omdat hij hen had geïntroduceerd bij SNSPF. Door niemand van hen wordt verklaard dat er een andere aanleiding was om een deel van hun uurtarief af te dragen aan [verdachte] .

Ook voor [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] heeft [verdachte] de introductie bij [medeverdachte 1] verzorgd. [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] maakten de betalingsafspraak weliswaar met [medeverdachte 7] , maar buiten hun weten om is een deel van de betaling bij [verdachte] gebleven. Deze afspraak tot verdeling tussen [medeverdachte 7] en [verdachte] is dus ook terug te leiden tot het feit dat [verdachte] voor de introductie heeft zorg gedragen.

De rechtbank is van oordeel dat de introductie van de hiervoor genoemde medewerkers door [verdachte] is gedaan “in de uitvoering van zijn last”. Op het moment dat deze introducties plaatsvonden werkte [verdachte] al bij SNSPF en wist hij dat er nieuwe medewerkers nodig waren. [verdachte] heeft hen (na in sommige gevallen een kennismakingsgesprek te hebben gehad) voorgedragen bij degene die medeverantwoordelijk was voor het aannemen van nieuwe medewerkers, namelijk [medeverdachte 1] . De rechtbank kan deze omstandigheden niet anders duiden dan dat [verdachte] vanuit zijn functie bij SNSPF de hiervoor genoemde personen heeft geïntroduceerd.

Door de officieren van justitie is betoogd dat de prestatie (mede) gelegen was in het feit dat [verdachte] via [medeverdachte 1] invloed had op de beslissingen die binnen SNSPF over de externe medewerkers werden genomen. De rechtbank deelt dit standpunt niet. Uit het dossier blijkt niet dat door [verdachte] hierover toezeggingen zijn gedaan aan degenen die aan hem een deel van hun uurtarief afdroegen. Ook is er geen correspondentie aangetroffen tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] waaruit blijkt dat [verdachte] via [medeverdachte 1] invloed uitoefende op de besluiten die binnen SNSPF werden genomen. Wel blijkt uit het dossier dat tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] sprake is geweest van een nauwe samenwerking. Echter, zelfs al zou [verdachte] via [medeverdachte 1] invloed hebben gehad (zoals hij in de e-mail aan [medewerker 4] en [medewerker 5] suggereert, D‑0175), dan nog blijkt onvoldoende dat de ‘betalers’ van deze invloed op de hoogte waren en dat deze invloed een reden voor de betaling vormde.

In strijd met de goede trouw verzwijgen tegenover zijn werkgever

De verdediging heeft naar voren gebracht dat de onderlinge afspraken die door [verdachte] zijn gemaakt, niet in strijd met de goede trouw zijn verzwegen tegenover SNSPF. De afspraken stonden los van de relatie met SNSPF en hoefden daarom niet te worden gemeld.

Bij het bestanddeel goede trouw geldt dat van essentieel belang is of de ondergeschikte heeft gezwegen waar hij naar objectieve maatstaf tot spreken verplicht was geweest. Niet zijn goede trouw, maar de goede trouw is doorslaggevend. Deze strenge eis noodzaakt de ondergeschikte om, in geval van twijfel aan de toelaatbaarheid van de gift of belofte, zijn principaal te raadplegen (Kamerstukken II 1966/67, 8437, nr. 6, p. 3). Daarnaast blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de goede trouw is toegevoegd om onbeduidende en min of meer gebruikelijke fooien of relatiegeschenken en buitenlandse handelsgebruiken buiten het bereik van deze strafbepaling te laten vallen (Kamerstukken II 1965/66, 8437, nr. 4, p. 15-16).

Anders dan de verdediging is de rechtbank van oordeel dat [verdachte] de onderlinge afspraken en betalingen aan SNSPF had moeten melden en dat hij door dit na te laten heeft gehandeld in strijd met de goede trouw. [verdachte] was werkzaam bij een bank. Juist bij banken is het van groot belang dat de integriteit gewaarborgd blijft en belangenverstrengeling wordt voorkomen. [verdachte] had zich moeten realiseren dat deze geldstromen tussen externe medewerkers van SNSPF kenbaar hadden moeten zijn voor de organisatie. Daarbij is van belang dat sprake was van grote, maandelijks terugkerende geldbedragen. Het verzwijgen van dit soort grote bedragen die maandelijks worden betaald is -anders dan het ontvangen van onbeduidende fooien- evident in strijd met de goede trouw. Bovendien was de afdracht gekoppeld aan het aantal uren dat bij SNSPF gewerkt werd. Daardoor zou zich een vorm van belangenverstrengeling voor kunnen doen tussen [verdachte] en degene die het geld aan hem afdroeg. Of deze belangenverstrengeling daadwerkelijk bestond, kon echter pas door SNSPF worden beoordeeld op het moment dat zij van deze betaalstromen op de hoogte was. Die beoordeling had [verdachte] door het melden van deze betaalstromen mogelijk moeten maken.

Conclusie
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] zich niet-ambtelijk heeft laten omkopen door [medeverdachte 3] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] , [medewerker 4] en [medewerker 5] (feit 9).

Actieve niet-ambtelijke omkoping

Aan [verdachte] is, kort gezegd, ten laste gelegd dat hij -samen met zijn vennootschappen- [medeverdachte 1] heeft omgekocht met geld dat hij declareerde bij SNSPF (feit 2 - niveau 1) en met geld dat hij ontving van degenen die hij had aangebracht bij SNSPF (feit 7 - niveau 2) en dat hij [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] omkocht met geld dat hij ontving van [medeverdachte 6] , [medewerker 4] en [medewerker 5] (feit 11 - niveau 2).

Het tweede lid van artikel 328ter Sr luidde ten tijde van de ten laste gelegde periode als volgt:

“Met gelijke straf wordt gestraft hij die aan iemand die, anders dan als ambtenaar, werkzaam is in dienstbetrekking of optreedt als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen deze in zijn betrekking of bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of nalaten, een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze de gift of belofte in strijd met de goede trouw zal verzwijgen tegenover zijn werkgever of lastgever.”

Ook hier zal de rechtbank de verschillende onderdelen van de wetstekst beoordelen.

Lasthebber
De rechtbank verwijst voor het beoordelingskader van de term lasthebber naar hetgeen is overwogen onder de passieve niet-ambtelijke omkoping. Gelet op de strekking van en de toelichting op deze strafbepaling is de rechtbank van oordeel dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] (en hun vennootschappen) in hun relatie met SNSPF als lasthebber te beschouwen zijn. Juist het grote vertrouwen dat in de externe medewerkers werd gesteld en de verregaande bevoegdheden die aan hen werden toegekend, maken dat zij -gelet op de Memorie van Toelichting- onder het bereik van dit artikel vallen.

Het doen van een gift

De verdediging heeft betoogd dat er geen sprake is van een gift, omdat de reden voor de betalingen aan [verdachte] gelegen was in de ereschuld die tussen hen bestond.

De rechtbank stelt vast dat de term gift ziet op elk overdragen aan een ander van iets wat voor die ander waarde heeft. Daarvan is sprake, in de vorm van de geldbedragen die aan [medeverdachte 1] zijn overgemaakt. De rechtbank zal in het volgende onderdeel ingaan op de vraag of de grondslag van de betalingen gelegen was in de ereschuld.

Naar aanleiding van hetgeen deze in de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of nalaten
De rechtbank verwijst voor het beoordelingskader van de woorden “naar aanleiding van hetgeen hij in de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of nalaten” naar hetgeen is overwogen onder de passieve niet-ambtelijke omkoping.

Hieronder zal eerst worden ingegaan op de stelling van de verdediging dat -kort gezegd- de betalingen aan [medeverdachte 1] betrekking hadden op een ereschuld en niet op omkoping. De rechtbank volgt de verdediging daarin niet. Anders dan de verdediging is de rechtbank van oordeel dat wel sprake is geweest van het verrichten van een prestatie “in de uitvoering van zijn last”, zoals hieronder nader overwogen.

Prestatie ten aanzien van [medeverdachte 1] in niveau 1 en niveau 2
De verdediging heeft aangevoerd dat de betalingen die door [verdachte] aan [medeverdachte 1] werden gedaan, zagen op een ereschuld. Deze ereschuld zou zijn ontstaan voordat [medeverdachte 1] en [verdachte] bij SNSPF werkzaam waren en de betalingen zouden dus ook geen betrekking hebben op hun relatie bij SNSPF.

De rechtbank acht de verklaringen van [medeverdachte 1] en [verdachte] over de ereschuld niet aannemelijk. Allereerst blijkt dat deze verklaringen onderling niet overeenkomen. Daarbij komt dat enige objectieve ondersteuning van de door [medeverdachte 1] en [verdachte] gegeven lezing ontbreekt.

Wisselende en tegenstrijdige verklaringen

Wat betreft de wisselende en tegenstrijdige verklaringen neemt de rechtbank het volgende in aanmerking. [verdachte] heeft steeds verklaard dat alle betalingen aan [medeverdachte 1] zagen op de ereschuld. [medeverdachte 1] zegt echter in zijn eerste verklaringen bij de FIOD dat de betalingen van [verdachte] aan hem tweeledig waren. Een deel van de betalingen van [verdachte] zag volgens [medeverdachte 1] op nivellering. In de schriftelijke verklaring van [medeverdachte 1] van 21 maart 2013 die hij samen met zijn raadsman heeft opgesteld, verklaart hij dat [verdachte] hem ook betaalde omdat hij via hem bij SNSPF is komen werken. Pas na zijn invrijheidstelling -en nadat hij kennis heeft kunnen nemen van onder meer de verklaringen van [verdachte] - verklaart [medeverdachte 1] dat de betalingen van [verdachte] geheel zagen op de ereschuld die tussen hen bestond. Vanaf dat moment komen de verklaringen van [medeverdachte 1] beter overeen met de verklaringen van [verdachte] .

Bovendien wordt niet alleen over de reden van de betalingen verschillend verklaard door [medeverdachte 1] en [verdachte] , ook over de hoogte van de ereschuld wordt niet gelijkluidend verklaard. In eerste instantie verklaart [medeverdachte 1] weinig concreet; volgens hem ziet een deel van de betalingen op het feit dat hij “misschien nog wel iets tegoed had van [verdachte] ”. [verdachte] verklaart dat de ereschuld ongeveer tussen de € 200.000,- en € 400.000,- bedroeg. [medeverdachte 1] verklaart eerst dat hij niet weet hoe hoog de schuld van [verdachte] aan hem is. Later verklaart hij dat de ereschuld ziet op een bedrag van ongeveer € 600.000,-. Uiteindelijk is door [verdachte] een bedrag van ruim € 618.000,- betaald aan [medeverdachte 1] .

Geen objectieve ondersteuning

De ereschuld is volgens [medeverdachte 1] en [verdachte] ontstaan uit de werkzaamheden en de kapitaalplaatsing die [medeverdachte 1] heeft verricht voor een voormalig bedrijf van [verdachte] : [bedrijf 22] . De rechtbank vindt het opmerkelijk dat van deze ereschuld niets schriftelijk is vastgelegd. Niet alleen vanwege de hoogte van het bedrag dat [verdachte] aan [medeverdachte 1] verschuldigd zou zijn, maar ook gelet op de concrete werkzaamheden die ten grondslag zouden liggen aan deze schuld. Dit is nog opmerkelijker nu [medeverdachte 1] en [verdachte] beiden verschillend verklaren over de hoogte van de schuld. Op enig moment is [verdachte] , volgens beider verklaringen, begonnen met het afbetalen van de schuld, maar tussen [medeverdachte 1] en [verdachte] is niet afgesproken welk bedrag zou worden afbetaald en hoelang [verdachte] door zou moeten gaan met het afbetalen van de schuld.

Ook de getuigen die over dit onderwerp zijn gehoord hebben verklaard niets te weten over het bestaan van een ereschuld tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] . Zelfs de medewerkers van de accountant [accountant] horen pas in maart 2013 voor het eerst van het bestaan van deze ereschuld.

Gelet op de wisselende verklaringen en het ontbreken van objectieve ondersteuning die de lezing van [medeverdachte 1] en [verdachte] bevestigen, acht de rechtbank het ongeloofwaardig dat er een ereschuld ten grondslag zou liggen aan de betalingen van [verdachte] aan [medeverdachte 1] .

Nu er geen begin van aannemelijkheid is dat deze ereschuld de grondslag vormde van de betalingen, zal de rechtbank ook de door de verdediging (voorwaardelijk) verzochte getuigen [getuige 1] , [getuige 2] en [getuige 3] afwijzen. De rechtbank acht het niet noodzakelijk dat deze getuigen over dit onderwerp een verklaring afleggen.

Anders dan de verdediging is de rechtbank dan ook van oordeel dat wel sprake is geweest van het verrichten van een prestatie “in de uitvoering van zijn last”.

[medeverdachte 1] omschrijft de betalingen van niveau 1 onder meer als detacheringsfee of plaatsingsfee. Ook over [verdachte] verklaart [medeverdachte 1] dat hij hem onder meer betaalde, omdat [verdachte] zijn baan via [medeverdachte 1] had gekregen. [verdachte] is ook daadwerkelijk via [medeverdachte 1] bij SNSPF komen werken. De betalingen waren dus gekoppeld aan de rol die [medeverdachte 1] heeft gespeeld bij het aannemen van [verdachte] bij SNSPF. In die zin is dus sprake van een prestatie die betrekking heeft op de betalingen die aan [medeverdachte 1] zijn gedaan.

De rechtbank is van oordeel dat de betalingen van [verdachte] aan [medeverdachte 1] niet alleen zien op de introductie die door [medeverdachte 1] is gedaan, maar dat deze ook zijn gedaan om de goede relatie tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] in stand te houden. Daarbij is van belang dat sprake was van een hiërarchische relatie tussen [verdachte] en [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] heeft hem aangenomen, bepaalde zijn uurtarief en het aantal te werken uren. Anders dan de verdediging stelt, kan -gelet op de zeggenschap die [medeverdachte 1] in dit kader over [verdachte] had- geen sprake zijn van een (geheel) vrijwillige afdracht.

Dat het voor [verdachte] van belang was dat hij de goede relatie met [medeverdachte 1] in stand hield, blijkt ook uit het feit dat [medeverdachte 1] zijn verlengingscontracten heeft medeondertekend. [medeverdachte 1] had daadwerkelijk de bevoegdheid om “in de uitvoering van zijn last” beslissingen te nemen die voor [verdachte] als medewerker van SNSPF van belang waren.

Nadat [medeverdachte 1] te horen kreeg dat [verdachte] in niveau 2 ook (vergelijkbare) betalingen ontving, is tussen hen afgesproken dat een deel van deze betalingen zou worden doorgestort aan [medeverdachte 1] . Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden kan het niet anders zijn dan dat ook deze betalingen ten doel hadden de relatie met [medeverdachte 1] goed te houden of te bevorderen.

Prestatie ten aanzien van de andere omgekochten in niveau 2

Naar het oordeel van de rechtbank is de tegenprestatie van de betaling van [verdachte] aan [medeverdachte 3] gelegen in het feit dat [medeverdachte 3] [medeverdachte 6] heeft aangebracht en [medeverdachte 6] een deel van zijn uurtarief afdroeg aan [verdachte] . Dit wordt door [medeverdachte 3] ook expliciet verklaard. Van een andere aanleiding om een deel van het uurtarief van [medeverdachte 6] te mogen declareren is ook niet gebleken.

Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat de introductie van [medeverdachte 6] door [medeverdachte 3] is gedaan “in de uitvoering van zijn last”. Op het moment dat de introductie van [medeverdachte 6] plaatsvond werkte [medeverdachte 3] al bij SNSPF en wist hij dat er nieuwe medewerkers nodig waren. [medeverdachte 3] heeft [medeverdachte 6] vervolgens voorgedragen aan [verdachte] , waarna [medeverdachte 6] door [medeverdachte 1] is aangenomen als externe medewerker van SNSPF. De rechtbank kan deze omstandigheden niet anders duiden dan dat [medeverdachte 3] vanuit zijn functie bij SNSPF [medeverdachte 6] heeft geïntroduceerd.

[verdachte] droeg ook een deel van de vergoeding die hij ontving van [medewerker 4] en [medewerker 5] af aan [medeverdachte 4] . [medeverdachte 4] kreeg deze afdracht, omdat hij [medewerker 4] en [medewerker 5] had aangebracht. Nadat [medeverdachte 4] dit verzoek had gedaan bij [medeverdachte 7] is er overleg geweest tussen [medeverdachte 7] en [verdachte] . [medeverdachte 7] heeft hiervoor toestemming gegeven aan [medeverdachte 4] , waarna [medeverdachte 4] zijn facturen stuurde naar de vennootschappen van [verdachte] en de betalingen ontving. Gelet op de nauwe samenwerking tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] is de rechtbank van oordeel dat [medeverdachte 7] dit feit met [verdachte] heeft medegepleegd. Net als bij [medeverdachte 3] is ook in dit geval de grondslag van de afdracht gelegen in het feit dat door [medeverdachte 4] nieuwe medewerkers zijn aangebracht. Ook [medeverdachte 4] heeft deze introductie gedaan “in de uitvoering van zijn last”.

Hoewel de aanleiding van de betaling van [verdachte] aan [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] de introductie van [medeverdachte 6] , [medewerker 4] en [medewerker 5] betrof, was de motivatie om [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] te betalen allereerst gelegen in het feit dat [medeverdachte 6] , [medewerker 4] en [medewerker 5] aan [verdachte] een deel van hun uurtarief betaalden. Daarnaast had [verdachte] er, naar het oordeel van de rechtbank, ook belang bij dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] hem zouden blijven betalen en dat de verzwijging door hen niet zou worden doorbroken.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] [medeverdachte 5] heeft omgekocht. Voor omkoping is vereist dat er een verband is tussen de betaling en een bepaalde tegenprestatie. Uit het dossier blijkt echter niet dat [medeverdachte 5] enige betrokkenheid heeft gehad bij de tegenprestatie die ten grondslag ligt aan deze betalingen, namelijk de introductie van [medewerker 4] en [medewerker 5] door [medeverdachte 4] . De rechtbank zal [verdachte] van dit deel van de tenlastelegging dan ook vrijspreken.

Redelijkerwijs aannemen dat in strijd met de goede trouw wordt verzwegen

Voor de strafbaarheid van de omkoper is niet bepalend of hij verwachtte dat de gift in strijd met de goede trouw zou worden verzwegen. Doorslaggevend is wat de omkoper gezien de aard van de gift, de omstandigheden waaronder de gift werd gedaan en zijn kennis van de (opvattingen in de) branche redelijkerwijs -objectief gezien dus- had moeten verwachten. De omkoper is strafbaar wanneer hij zich bewust had moeten zijn van de mogelijkheid dat de ontvanger van de gift dit in strijd met de goede trouw zou verzwijgen. Onbewuste schuld is daarvoor voldoende.

[verdachte] heeft gedurende een periode van anderhalf jaar meerdere betalingen gedaan aan [medeverdachte 1] . In totaal is door hem een bedrag van ruim € 500.000,- aan [medeverdachte 1] overgemaakt. Dat SNSPF van deze betalingen op de hoogte had willen zijn, is evident. [medeverdachte 1] was betrokken bij de aanname en de vaststelling van het uurtarief van [verdachte] . Ook het verlengingscontract is door hem medeondertekend. Bovendien was [medeverdachte 1] de leidinggevende van [verdachte] . De betalingsafspraak maakte dat [medeverdachte 1] een belang had bij het aantal uren dat door [verdachte] bij SNSPF werd gewerkt. In dit geval was er voor [medeverdachte 1] geen prikkel om het aantal uren dat gemaakt werd in de hand te houden. Integendeel; naarmate [verdachte] meer uren werkte, kon [medeverdachte 1] hem meer in rekening brengen. Gelet op deze aard van de afspraak had [verdachte] redelijkerwijs moeten verwachten dat de afspraak verzwegen werd. [verdachte] had zich van deze verzwijging bewust moeten zijn. Temeer nu hij werkzaam was in het bankwezen, waar integriteit essentieel is en belangenverstrengeling grote gevolgen kan hebben. Dergelijke afspraken en betaalstromen zonder dat men hierin transparant is, maken een organisatie kwetsbaar.

Ook voor de betalingen aan [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] geldt dat [verdachte] , gezien de aard van de afspraak, had moeten verwachten dat deze werden verzwegen voor SNSPF. Op enig moment was [medeverdachte 4] werkzaam binnen het project USQ, welk project onder de verantwoordelijkheid viel van [verdachte] . Hoewel [medeverdachte 3] niet viel onder de verantwoordelijkheid van [verdachte] , hadden de maandelijks terugkerende betalingen op basis van de uren van een andere SNSPF-medewerker, [verdachte] voldoende aanleiding moeten geven om te beseffen dat wetenschap van deze afspraak voor SNSPF van belang was. Dat deze afspraak echter verzwegen werd, kon [verdachte] ook afleiden uit het feit dat hijzelf ook deel uitmaakte van soortgelijke constructies waarvan SNSPF evenmin op de hoogte was.

Medeplegen eigen vennootschap(pen)
De niet-ambtelijke omkoping, zoals ten laste gelegd, wordt zowel voor [verdachte] als voor zijn vennootschappen bewezen verklaard. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat [verdachte] zelf de ten laste gelegde handelingen (zodoende als medepleger) heeft begaan. Omdat de ten laste gelegde gedragingen gelet op de gebezigde bewijsmiddelen- hebben plaatsgevonden en/of zijn verricht in de sfeer van de rechtspersonen worden deze ook aan hen (als medeplegers) toegerekend.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] -samen met zijn vennootschappen- [medeverdachte 1] heeft omgekocht met geld dat hij per door hem gewerkt uur van SNSPF ontving (feit 2 - niveau 1) en met geld dat hij ontving van degenen die hij had aangebracht bij SNSPF (feit 7 - niveau 2). Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] -samen met zijn vennootschappen- [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] heeft omgekocht met geld dat hij ontving van [medeverdachte 6] , [medewerker 4] en [medewerker 5] (feit 11 - niveau 2). De omkoping van [medeverdachte 5] door [verdachte] acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank zal [verdachte] hiervan partieel vrijspreken.

Valsheid in geschrift

Valsheid facturen

De verdediging heeft betoogd dat de facturen niet vals zijn omdat -kort gezegd- beide partijen wisten wat de onderliggende prestatie was, de omschrijving voldoende juist is en de gefactureerde bedragen niet te hoog zijn.

De rechtbank is van oordeel dat alle hiervoor besproken facturen, opgenomen in het bewijsoverzicht Bijlage II, valselijk zijn opgemaakt. Daarbij is van belang dat de facturen betrekking hadden op de betaling voor de onderling gemaakte afspraken. Anders dan de omschrijvingen op de facturen suggereren, werden met de facturen dan ook geen adviezen of andere werkzaamheden in rekening gebracht, zoals dit is overwogen bij de niet-ambtelijke omkoping. Aan de hand van de omschrijving op de facturen kan dus niet worden afgeleid op welke onderliggende afspraken en betalingen de facturen in werkelijkheid betrekking hadden. De facturen zijn opgemaakt ten behoeve van de verzwegen omkoping en de bijbehorende betaalstroom en zijn bedoeld om deze betalingen een titel te verschaffen. Met de opgenomen valse omschrijvingen is de werkelijke aard van deze betaalstroom verhuld.

Ook ten tijde van het opmaken van de facturen door [verdachte] en het verkrijgen van de door anderen opgemaakte facturen had hij wetenschap van de aard van de betalingen waarop deze facturen in werkelijkheid betrekking hadden en had hij daarmee ten minste voorwaardelijk opzet op de valsheid hiervan. Hij heeft de aanmerkelijke kans op de valsheid van deze facturen willens en wetens aanvaard.

Bewijsbestemming als waren de facturen echt en onvervalst
De verdediging heeft ook betoogd dat geen sprake is geweest van een oogmerk om de facturen als echt en onvervalst te gebruiken. De facturen zijn wel gebruikt, maar de ontvanger is hierdoor niet misleid aangezien het zowel voor de opsteller als de geadresseerde duidelijk was waar de facturen op zagen.

De rechtbank overweegt hierover als volgt. Het oogmerk van de verdachte moet zijn gericht op het gebruik van het valse of vervalste geschrift als echt en onvervalst. Dit impliceert een gerichtheid op misleiding. Dit betekent dat er derden in het spel moeten zijn, die niet van de valsheid op de hoogte zijn. Het gebruik van het geschrift hoeft niet daadwerkelijk plaats te vinden. Het verweer van de verdediging wordt verworpen, nu facturen naar hun aard reeds in het maatschappelijk verkeer (ook jegens derden) een bewijsbestemming hebben. Bovendien zijn de facturen in dit geval ook nog opgenomen in de bedrijfsadministratie(s) waarmee temeer vast staat dat de facturen bestemd waren voor het gebruik door derden -anderen dan de geadresseerden- als waren zij echt en onvervalst, bijvoorbeeld de fiscus en/of accountants (ECLI:NL:GHAMS:2015:1212). De rechtbank acht dan ook bewezen dat de facturen valselijk zijn opgemaakt met het oogmerk om deze als echt en onvervalst te (doen) gebruiken. Ook hebben de betalers deze door anderen opgemaakte valse facturen voorhanden gehad, terwijl zij wisten dat deze geschriften een zodanige bewijsbestemming hadden.

Medeplegen eigen vennootschap(pen)
De valsheid van de facturen en de hiermee verrichte handelingen, zoals ten laste gelegd, worden zowel voor [verdachte] als voor zijn vennootschappen bewezen verklaard. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat [verdachte] zelf de ten laste gelegde handelingen (zodoende als medepleger) heeft begaan. Omdat de ten laste gelegde gedragingen gelet op de gebezigde bewijsmiddelen- hebben plaatsgevonden en/of zijn verricht in de sfeer van de rechtspersonen worden deze ook aan hen (als medeplegers) toegerekend.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] zich samen met zijn vennootschappen ( [bedrijf 5] , [bedrijf 4] , [bedrijf 7] en [bedrijf 9] ) heeft schuldig gemaakt aan het opmaken (feit 10) en voorhanden hebben (feiten 3, 8 en 12) van valse facturen.

Gewoontewitwassen (niveau 2)

De verdediging heeft betoogd dat geen sprake is van gelden die verkregen zijn uit (voorafgaande) strafbare feiten. Indien de rechtbank wel tot een bewezenverklaring van een gronddelict komt dan is sprake van geld afkomstig uit een eigen misdrijf. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het verwerven en voorhanden hebben hiervan niet strafbaar.

Illegale herkomst
De rechtbank stelt vast dat [verdachte] gedurende de ten laste gelegde periode een geldbedrag van in totaal € 1.649.089,84 (exclusief btw) heeft ontvangen. Zoals reeds overwogen is de rechtbank van oordeel dat verdachte dit geldbedrag heeft ontvangen terwijl hij wist dat dit afkomstig was uit (passieve) niet-ambtelijke omkoping. Dit geldbedrag is dan ook afkomstig uit een door hemzelf begaan misdrijf.

Witwashandelingen
Bij voorwerpen die afkomstig zijn uit een door verdachte zelf begaan misdrijf moet sprake zijn van een “extra verhullende handeling” willen de gedragingen als witwassen kunnen worden aangemerkt. Op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad moet sprake zijn van een gedraging die gericht is op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat -door eigen misdrijf verkregen- voorwerp (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:HR:2015:950). Hiermee wordt beoogd een automatische verdubbeling van de strafbaarheid te voorkomen.

De officieren van justitie hebben betoogd dat het opmaken en ontvangen van de valse facturen en de verzwijgingen van de werkelijke aard van de betalingen als verhullende handelingen kunnen worden aangemerkt. De rechtbank deelt dit standpunt niet. [verdachte] heeft, om ervoor te zorgen dat de omkoping niet zou worden opgemerkt, de betalingsafspraak voor anderen verzwegen en op de facturen een onjuiste omschrijving gebruikt. Deze gedragingen vormen naar het oordeel van de rechtbank een essentieel onderdeel van het gronddelict en zijn gebruikt om de geldbedragen te verkrijgen. De rechtbank is van oordeel dat deze gedragingen zo nauw samenhangen met het gronddelict, dat zij niet kunnen worden gezien als de vereiste “extra verhullende handeling” na het ontvangen van dit uit misdrijf verkregen geld. Het aanmerken van de hiervoor genoemde gedragingen als witwashandelingen is daarmee strijdig met het voorkomen van een automatische verdubbeling van de strafbaarheid. Zij zal bij de beoordeling van de vraag of sprake is van witwassen deze handelingen dan ook buiten beschouwing laten

[verdachte] heeft verklaard dat hij de facturen die hij verstuurde ook heeft verwerkt in zijn administratie. Door deze handeling is de aard van de ontvangen geldbedragen blijvend verhuld en de rechtbank beoordeelt dit wel als een extra verhullende handeling die niet samenvalt met de omkoping zelf. Hierbij is van belang dat de bedrijfsadministratie zelf als een geschrift kan worden aangemerkt, wat meebrengt dat het opnemen van valse facturen in die administratie een nieuwe vervalsing oplevert, zoals bedoeld in artikel 225, eerste lid, Sr (HR 29‑05-1984, NJ 1985, 6). De facturen met een onjuiste omschrijving die in de administratie van de vennootschappen zijn opgenomen, suggereerden dat de geldbedragen op deze facturen uitsluitend een legale aard hadden. De illegale aard van de betalingen is door [verdachte] op deze wijze blijvend verhuld in de legale bedrijfsvoering.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat [verdachte] de door hem ontvangen omkoopbedragen heeft witgewassen door deze voorhanden te hebben en de werkelijke aard hiervan te verhullen.

Daarnaast wordt op grond van de voornoemde bewijsmiddelen vastgesteld dat een deel van de ontvangen geldbedragen (van onbekende hoogte) ook is omgezet en/of is overgedragen en/of dat hiervan gebruik is gemaakt. [verdachte] heeft een deel van het ontvangen geld, nadat het in de administratie is verhuld, gebruikt om anderen om te kopen. Daarnaast heeft [verdachte] van dit geld ook andere betalingen gedaan. Daarmee is het ontvangen geld -ten minste deels- gebruikt en is daarmee in het financiële en economische verkeer gebracht.

Pleegperiode en gewoonte
Witwassen moet worden beschouwd als een voortdurend delict. Dit brengt mee dat de pleegperiode doorloopt zolang de verdachten ten aanzien van deze geldbedragen nog steeds witwashandelingen verrichten (ECLI:NL:HR:2014:956). Dat deze handelingen nog altijd voortduren of worden verricht kan echter aan de hand van het dossier niet worden vastgesteld. Daarbij acht de rechtbank het in dit geval ook rechtens niet juist om de pleegperiode tot heden door te laten lopen. Het voorhanden hebben en verhullen van de werkelijke aard loopt door zolang verdachten de beschikking hadden over de geldbedragen. Het specifieke moment waarop zij -bijvoorbeeld door gebruik- niet meer over de geldbedragen konden beschikken, is niet vast te stellen aan de hand van het dossier. Daarom wordt in het voordeel van verdachten aangesloten bij data waarvan gesteld kan worden dat zij in de periode daaraan voorafgaand in ieder geval hebben kunnen beschikken over de geldbedragen en in welke periode ook omzetting/overdraging/gebruik heeft plaatsgevonden.

Vastgesteld kan worden dat de witwashandelingen in ieder geval hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de aanhouding van [verdachte] op 12 maart 2013. Niet blijkt dat hij na de datum van zijn aanhouding nog over dit geld kon beschikken of ten aanzien hiervan witwashandelingen heeft verricht. Om te kunnen witwassen moet verdachte kunnen beschikken over het van misdrijf afkomstige voorwerp. Het einde van de pleegperiode wordt daarom vastgesteld op 12 maart 2013.

De rechtbank is ten slotte van oordeel dat, gelet op de bewezenverklaarde periode, de hoeveelheid witgewassen geldbedragen en de verschillende verrichte witwashandelingen, de verdachten van witwassen een gewoonte hebben gemaakt.

Medeplegen eigen vennootschap(pen)
Het gewoontewitwassen van de ten laste gelegde geldbedragen wordt zowel voor [verdachte] als voor zijn vennootschappen bewezen verklaard. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat [verdachte] zelf de ten laste gelegde handelingen (zodoende als medepleger) heeft begaan. Omdat de ten laste gelegde gedragingen gelet op de gebezigde bewijsmiddelen- hebben plaatsgevonden en/of zijn verricht in de sfeer van de rechtspersonen worden deze ook aan hen (als medeplegers) toegerekend.

Conclusie
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] zich samen met zijn vennootschappen ( [bedrijf 5] , [bedrijf 4] , [bedrijf 7] , [bedrijf 8] en [bedrijf 9] ) heeft schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen van het ten laste gelegde totaalbedrag in de voornoemde pleegperiode (feit 13).

Criminele organisatie (niveau 2)

De verdediging heeft betoogd dat geen sprake was van (wetenschap van) een samenwerkingsverband tussen verdachten, geen opzet op deelneming aan een criminele organisatie en ook geen opzet op het oogmerk van die organisatie tot het plegen van strafbare feiten. Daarbij is [verdachte] in een eventuele organisatie niet leidinggevend geweest.

Criminele organisatie

De rechtbank overweegt allereerst dat met een criminele organisatie ex artikel 140 Sr wordt bedoeld een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met als oogmerk het plegen van misdrijven. Niet is vereist dat de betrokkenen bekend zijn met alle personen die deel uitmaken van de organisatie. Verdachten moeten een aandeel hebben in het samenwerkingsverband, dan wel de gedragingen ondersteunen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Voor opzettelijke deelneming is voldoende dat verdachten in algemene zin weten dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Ook rechtspersonen kunnen deelnemen aan een criminele organisatie.

Deelneming niveau 2
De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de gebezigde bewijsmiddelen, in niveau 2 sprake is geweest van een gestructureerd samenwerkingsverband, opgericht en geleid door [medeverdachte 1] en [verdachte] . Het oogmerk van de organisatie was gericht op de passieve en actieve niet-ambtelijke omkoping, de hiermee samenhangende valsheid in geschrift en het gewoontewitwassen. [verdachte] heeft niet alleen wetenschap gehad van het oogmerk van de organisatie maar hij heeft ook een aandeel gehad in de gedragingen die strekken tot verwezenlijking hiervan.

Naar het oordeel van de rechtbank was de rol van zowel [medeverdachte 1] als [verdachte] essentieel voor het ontstaan en behoud van de organisatie en het plegen van de genoemde misdrijven. Zij waren beiden betrokken bij de aanstelling van de andere verdachten bij SNSPF. [verdachte] zorgde voor de introductie, [medeverdachte 1] stelde (mede) de overeenkomsten vast. Deze verdachten zijn door [verdachte] benaderd voor het betalen van een fee. Ook [medeverdachte 1] wist ten minste vanaf eind 2010 dat een deel van het uurtarief van de door hen aangebrachte verdachten betaald en vervolgens verdeeld werd. Uit de mailwisseling van [medeverdachte 1] en [verdachte] op 21 november 2010 volgt dat [medeverdachte 1] bekend was met de verdeelsleutel, in ieder geval wat betreft [medewerker 4] en [medewerker 5] . Alle overeenkomsten van opdracht van de externen zijn nadien verlengd en medeondertekend door [medeverdachte 1] . [verdachte] heeft alle gelden geïnd en verdeeld. [medeverdachte 1] heeft van alle betalers zijn deel ontvangen. Beiden maakten hiertoe een grote hoeveelheid valse facturen op en [verdachte] ontving ook valse facturen. Ook hadden zij wetenschap van de betrokkenheid en het verrichte aandeel van de door hen en door anderen gebruikte vennootschappen bij de organisatie. Niemand heeft de betaalstromen gemeld bij SNS(PF). Het samenwerkingsverband heeft hierdoor onafgebroken en gedurende een langere periode kunnen bestaan, terwijl het aantal medewerkers van SNSPF dat bij de betalingen betrokken raakte toenam.

De rechtbank concludeert dat [verdachte] heeft deelgenomen aan een criminele organisatie bestaande uit de in de bewezenverklaring nader te noemen verdachten en hun vennootschappen en hier ook leiding aan heeft gegeven (feit 14).

4.3.5

Overige vrijspraken

Vrijspraak gewoontewitwassen (niveau 1)

De rechtbank is van oordeel dat de geldbedragen die door [verdachte] zijn betaald in het kader van de niet-ambtelijke omkoping niet kunnen worden aangemerkt als afkomstig uit enig misdrijf. Immers, de geldbedragen die door hem zijn betaald, heeft hij verkregen door het verrichten van werkzaamheden voor SNSPF op grond van de onderliggende overeenkomsten van opdracht. De geldbedragen hebben dan ook een legale herkomst.

De rechtbank spreekt [verdachte] vrij van het (gewoonte)witwassen zoals onder feit 4 ten laste gelegd.

Vrijspraak criminele organisatie (niveau 1)

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de gebezigde bewijsmiddelen, in niveau 1 sprake is geweest van een intensieve samenwerking tussen [medeverdachte 1] en degenen die aan hem betaalden. Het oogmerk was gericht op de passieve en actieve niet-ambtelijke omkoping, de hiermee samenhangende valsheid in geschrift en het gewoontewitwassen. [medeverdachte 1] heeft niet alleen wetenschap gehad van dit oogmerk maar hij heeft ook een aandeel gehad in de gedragingen die strekken tot de verwezenlijking hiervan. Een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr dient evenwel te bestaan uit minimaal twee deelnemers. [medewerker 1] , [medewerker 3] en [medewerker 2] waren slechts betrokken als betalers (actieve omkopers) en ontvangers van de bijbehorende valse facturen. Uit het dossier blijkt niet dat zij op de hoogte waren van meerdere -door [medeverdachte 1] geïnitieerde- omkopingen. Ditzelfde geldt voor [verdachte] wat betreft niveau 1. Om die reden kan niet bewezen worden dat zij het opzet hebben gehad op deelneming aan een criminele organisatie. De rechtbank zal [verdachte] dan ook vrijspreken van dit aan hem onder 5 ten laste gelegd feit.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4.3 genoemde bewijsmiddelen de volgende feiten wettig en overtuigend bewezen:

 niveau 1: feit 2 (actieve niet-ambtelijke omkoping) en feit 3 (valsheid in geschrift);

 niveau 2: feit 7 en 11 (actieve niet-ambtelijke omkoping), feit 8, 10 en 12 (valsheid

in geschrift), feit 9 (passieve niet-ambtelijke omkoping), feit 13

(gewoontewitwassen) en feit 14 (criminele organisatie).

De volledige bewezenverklaring is opgenomen in Bijlage III van dit vonnis.

De rechtbank spreekt verdachte vrij van hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan in deze bijlage is bewezen verklaard.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar als

Feit 2: Medeplegen van het doen van een gift of belofte aan iemand die, anders dan als ambtenaar, optredend als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen hij bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan dan wel zal doen, van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze de gift of belofte in strijd met de goede trouw zal verzwijgen tegenover zijn lastgever, meermalen gepleegd;

Feit 3: Medeplegen van het opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, terwijl hij weet dat dit geschift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

Feit 7: Medeplegen van het doen van een gift of belofte aan iemand die, anders dan als ambtenaar, optredend als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen hij bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan dan wel zal doen, van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze de gift of belofte in strijd met de goede trouw zal verzwijgen tegenover zijn lastgever, meermalen gepleegd;

Feit 8: Medeplegen van het opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, terwijl hij weet dat dit geschift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

Feit 9: Het, anders dan als ambtenaar, optredend als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen hij bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan, aannemen van een gift of belofte en dit aannemen in strijd met de goede trouw verzwijgen tegenover zijn lastgever, meermalen gepleegd;

Feit 10: Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

Feit 11: Medeplegen van het doen van een gift of belofte aan iemand die, anders dan als ambtenaar, optredend als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen hij bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan, van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze de gift of belofte in strijd met de goede trouw zal verzwijgen tegenover zijn lastgever, meermalen gepleegd;

Feit 12: Medeplegen van het opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, terwijl hij weet dat dit geschift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

Feit 13: Medeplegen van gewoontewitwassen;

Feit 14: Als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1

De eis van de officier van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat verdachte voor de door hen onder 1 tot en met 14 bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden, met aftrek van voorarrest.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft bepleit dat bij het opleggen van een straf rekening dient te worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van [verdachte] , in het bijzonder dat hij geruime tijd in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht (in beperkingen) en dat er erg veel negatieve publiciteit is geweest. De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht te volstaan met een straf die gelijk is aan het reeds ondergane voorarrest.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

[verdachte] heeft zich als SNSPF-medewerker door andere medewerkers van SNSPF laten omkopen. Aan [verdachte] is in totaal een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro overgemaakt door deze medewerkers. Daarnaast heeft [verdachte] zelf ook andere medewerkers van SNSPF omgekocht. Deze onderling gemaakte afspraken werden door [verdachte] verzwegen tegenover SNSPF. Om te voorkomen dat de afspraken aan het licht zouden komen, zijn valse facturen opgemaakt, waarmee de werkelijke aard van de betalingen werd verhuld. Ook werden de ontvangen geldbedragen door [verdachte] en zijn mededaders witgewassen door deze in de administratie als legale inkomsten in te boeken en door de gelden in het financiële verkeer te brengen.

[verdachte] heeft er samen met [medeverdachte 7] voor gezorgd dat steeds meer personen betrokken raakten bij deze omkopingen. Het netwerk dat hierdoor ontstond, werd in stand gehouden doordat sprake was van een effectieve en gestructureerde samenwerking tussen de betrokken personen onderling. Aan enkele personen die hun afdracht ter discussie stelden, werd een tegenvergoeding geboden, zodat de afspraken verzwegen zouden blijven en de omkopingsconstructies konden blijven voortbestaan. Zodoende kon de criminele organisatie blijven functioneren.

Hoewel SNSPF niet is opgelicht, is de integriteit van SNSPF door de handelwijze van [verdachte] wel ernstig geschaad. Voor zover nog geen sprake was van belangenverstrengeling, heeft [verdachte] door de afspraken die hij maakte het risico op belangenverstrengeling wel aanzienlijk vergroot, zonder dat SNSPF hiervan op de hoogte was. [verdachte] had zich van dit risico, als medewerker van een professionele organisatie in de bankwereld, juist zeer bewust moeten zijn. Het grote vertrouwen dat SNSPF in hem stelde, heeft hij op ernstige wijze geschaad. De rechtbank neemt hem dat zeer kwalijk.

De rechtbank heeft wat betreft de persoon van de verdachte gelet op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 5 november 2015, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder veroordeeld is voor soortgelijke delicten.

Anders dan de officieren van justitie zal de rechtbank voor de strafoplegging geen aansluiting zoeken bij de oriëntatiepunten met betrekking tot fraude. Zoals hiervoor is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat de bewezen verklaarde feiten geen direct financieel nadeel hebben gehad voor SNSPF of andere derden.

Gelet op de ernst van de feiten kan echter met geen andere straf worden volstaan dan met een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank let daarbij in het bijzonder op de volgende omstandigheden. [verdachte] heeft zich gedurende geruime tijd schuldig gemaakt aan diverse omkopingen. Hij betrok actief meerdere SNSPF-medewerkers bij deze omkopingen, waardoor zijn netwerk groter werd en de kwetsbaarheid van SNSPF toenam. Ook had [verdachte] een grote rol en leidinggevende positie in de criminele organisatie die zich bezig hield met de omkoping, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen.

De rechtbank houdt in strafmatigende zin rekening met het feit dat over deze zaak vele publicaties zijn verschenen, waarbij -onterecht- ook verbanden zijn gelegd tussen de nationalisatie van SNS en deze zaak. Mede doordat het strafproces geruime tijd heeft geduurd, hebben de verdachten veel nadeel ondervonden van deze negatieve publiciteit.

Daarnaast houdt de rechtbank rekening met de EVR-procedure, waardoor verdachte gedurende meerdere jaren staat geregistreerd in het Extern Verwijzingsregister. Hoewel het gelet op de bewezen verklaarde feiten alleszins logisch is dat deze procedure is gevolgd, heeft de EVR-registratie wel grote gevolgen voor het vinden van een baan door verdachte in de toekomst.

De rechtbank acht, gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden en het feit dat zij minder feiten bewezen verklaart dan door de officieren van justitie gevorderd, een gevangenisstraf voor de duur van vijftien maanden passend en geboden. Van deze straf zal een gedeelte van vijf maanden voorwaardelijk worden opgelegd, met een proeftijd van twee jaar.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 47, 57, 63, 140, 225, 328ter, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen.

10 Beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

Verklaart het onder feit 1 (primair en subsidiair), feit 4, feit 5 en feit 6 (primair en subsidiair) ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Bewezenverklaring

Verklaart bewezen dat verdachte het onder feiten 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Strafbaarheid

Het bewezen verklaarde levert op:

Feit 2: Medeplegen van het doen van een gift of belofte aan iemand die, anders dan als ambtenaar, optredend als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen hij bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan dan wel zal doen, van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze de gift of belofte in strijd met de goede trouw zal verzwijgen tegenover zijn lastgever, meermalen gepleegd;

Feit 3: Medeplegen van het opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, terwijl hij weet dat dit geschift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

Feit 7: Medeplegen van het doen van een gift of belofte aan iemand die, anders dan als ambtenaar, optredend als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen hij bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan dan wel zal doen, van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze de gift of belofte in strijd met de goede trouw zal verzwijgen tegenover zijn lastgever, meermalen gepleegd;

Feit 8: Medeplegen van het opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, terwijl hij weet dat dit geschift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

Feit 9: Het, anders dan als ambtenaar, optredend als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen hij bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan, aannemen van een gift of belofte en dit aannemen in strijd met de goede trouw verzwijgen tegenover zijn lastgever, meermalen gepleegd;

Feit 10: Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

Feit 11: Medeplegen van het doen van een gift of belofte aan iemand die, anders dan als ambtenaar, optredend als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen hij bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan, van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze de gift of belofte in strijd met de goede trouw zal verzwijgen tegenover zijn lastgever, meermalen gepleegd;

Feit 12: Medeplegen van het opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, terwijl hij weet dat dit geschift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

Feit 13: Medeplegen van gewoontewitwassen;

Feit 14: Als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Straf
Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 15 maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, te weten 5 maanden, van deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast op grond dat de verdachte zich voor het einde van de hierbij bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Stelt daarbij een proeftijd van twee (2) jaar vast.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A. van Maanen, voorzitter,

mr. drs. S.M. van Lieshout en mr. A.M.M.E. Doekes-Beijnes, rechters,

in tegenwoordigheid van mrs. M.C. van Reenen en K.M. Strijbos, griffiers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 mei 2016.

BIJLAGE I: de tenlastelegging

Aan [verdachte] is ten laste gelegd dat

1.

Primair

(niveau 1):

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2010

tot en met 24 april 2012 te Leusden en/of Utrecht en/of Hilversum en/of

Amsterdam en/of Haren (Groningen), in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het

aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en / of door een

(of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd

Propertize BV) en/of SNS Reaal NV heeft/hebben bewogen tot de afgifte(n) van

een of meer geldbedrag(en), te weten in totaal circa Euro 142.500,-

(exclusief btw) (zie: o.a. AH-049 en/of AH-063), in elk geval van enig

geldbedrag(en),

en/of

heeft/hebben bewogen tot het aangaan van een of meer schuld(en), te weten het

sluiten/aangaan van een of meer (aanvullende) overeenkomst(en) van opdracht

met hem, verdachte, en/of zijn bedrijf [bedrijf 5] BV (zie: D-0149 en/of

D-0278),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -

zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of

bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

aan SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV voorgehouden en/of (in strijd

met de werkelijkheid) de indruk gewekt (enkel) de belangen van SNS Property

Finance BV en/of SNS Reaal NV te zullen behartigen

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV verzwegen en/of

verborgen gehouden en/of verhuld dat er met betrekking tot de (overeengekomen

en/of gefactureerde) vergoeding(en) voor het verrichten van werkzaamheden ten

behoeve van SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV door hem, verdachte

(en/of zijn bedrij(f)(ven)), die door [medeverdachte 1] was/waren aangedragen

en/of voorgedragen en/of gecontracteerd, een (verborgen of verzwegen)

vergoeding en/of betaling aan [medeverdachte 1] en/of zijn bedrij(f)(ven) was

inbegrepen en/of overeengekomen

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV verzwegen en/of

verborgen gehouden en/of verhuld dat door hem, verdachte (en of zijn

bedrij(f)(ven)), (substantiële) betalingen zouden worden verricht en of zijn

verricht aan [medeverdachte 1] en/of zijn bedrij(f)(ven)

en/of

(daarbij) ter onderbouwing en/of rechtvaardiging van de hoogte van de

(overeengekomen) vergoeding(en) met hem, verdachte, (en/of zijn bedrijf)

een (ondeugdelijk) benchmarkonderzoek (D-0254 en/of D-0255) ingebracht en/of

overgelegd en/of laten inbrengen en/of laten overleggen, (waaruit diende te

blijken dat de hoogte van die vergoeding(en) marktconform is/zijn/was/waren)

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV verzwegen en/of verborgen

gehouden en/of verhuld dat hij, verdachte, (en/of zijn bedrij(f)(ven))

(feitelijk) via (een vorm van) detachering via [medeverdachte 1] en/of zijn

bedrij(f)(ven) werkzaamhede(n) verrichtte(n) voor SNS Property Finance BV

en/of SNS Reaal NV,

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV voorgewend dat de

bovengenoemde (overeengekomen) vergoeding(en) nodig was/waren en/of (een)

zakelijke vergoeding(en) was/waren teneinde hem, verdachte (en/of zijn

bedrij(f)(ven)) te kunnen werven en/of behouden ten behoeve van het

verrichten van werkzaamheden en/of diensten ten behoeven van de Restructuring

& Recovery-afdeling (R&R-afdeling) van SN Property Finance BV

waardoor SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV) (telkens) werd bewogen

tot bovenomschreven afgifte(n) en/of werd bewogen tot het aangaan van

bovenomschreven schuld(en);

Artikel 326 jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

Hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 november 2010

tot en met 24 april 2012 te Leusden en/of Utrecht en/of Hilversum , in elk

geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, opzettelijk een of meer grote hoeveelheden geld, te weten in totaal

circa Euro 142.500,- (exclusief btw) (zie: o.a. AH-049 en/of AH-063), in elk

geval enig(e) geldbedrag(en), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan

SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV)

en/of SNS Reaal NV, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte,

en/of zijn mededader(s), en welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of zijn

mededader(s) uit hoofde van de persoonlijke (dienst)betrekking van [medeverdachte 1]

als directieadviseur en/of lid van de directie en/of Chief

Restructuring Officer en/of Senior Strategisch Adviseur en/of consultant, in

elk geval als gedetacheerd leidinggevende en/of medewerker van/bij SNS

Property Finance BV, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich

had(den), (zich) wederrechtelijk heeft/hebben toegeëigend;

Artikel 322/321 jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 321 Wetboek van Strafrecht

art 322 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

(niveau 1):

Hij in of omstreeks de periode van 22 februari 2011 tot en met 4 juni 2012 te

Haren (Groningen) en/of Amsterdam en/of Leusden en/of Hilversum en/of

Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, (telkens) aan iemand, te weten [medeverdachte 1] , die

anders dan als ambtenaar, werkzaam is in dienstbetrekking bij en/of optredend

als lasthebber van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014

genaamd Propertize BV) en/of SNS Reaal NV (in de functie van directieadviseur

en/of lid van de directie en/of Chief Restructuring Officer en/of Senior

Strategisch Adviseur en/of consultant), naar aanleiding van hetgeen deze

[medeverdachte 1] in dienstbetrekking en/of bij de uitvoering van diens last

heeft gedaan en/of nagelaten dan wel zal doen of nalaten, (telkens) een

belofte, te weten de toezegging/instemming om een vast gedeelte/bedrag per

gewerkt/te declareren uur aan [medeverdachte 1] en/zijn bedrij(f)(ven) te

betalen en/of een of meer gift(en), te weten een of meer geldbedrag(en) tot

een totaal bedrag van circa Euro 142.500,- (exclusief btw) (zie: o.a. AH-049

en/of AH-063), in elk geval enig(e) geldbedrag(en), heeft gedaan van die aard

en/of onder zodanige omstandigheden dat hij, verdachte, en/of zijn

mededader(s) redelijkerwijs moest(en) aannemen dat die [medeverdachte 1] deze

belofte(n) en/of gift(en) in strijd met de goede trouw zou/zal verzwijgen

tegenover zijn werkgever en/of lastgever;

Artikel 328ter lid 2 Wetboek van Strafrecht

art 328ter lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

(niveau 1):

Hij in of omstreeks de periode van 28 februari 2011 tot en met 12 maart 2013

te Haren (Groningen) en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk voorhanden

heeft gehad

vijf (5), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 3] BV (" [bedrijf 10]

BV") en/of [medeverdachte 1] gericht aan hem, verdachte, en/of

[bedrijf 5] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 116.500,- (exclusief

btw) (te weten: D-0109 en/of D-0110 en/of D-0111 en/of D-0112 en/of D-0113),

en/of

één (1) factuur van [bedrijf 3] BV (" [bedrijf 10] BV") en/of [medeverdachte 1]

gericht aan hem, verdachte, en/of [bedrijf 4] BV ten bedrage van

in totaal circa Euro 26.000,- (exclusief btw) (te weten: D-0114)

zijnde telkens (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dat/die

geschrift(en) bestemd was/waren tot gebruik als ware dat/die geschrift(en)

echt en onvervalst, en bestaande die valsheid en/of vervalsing (telkens)

hierin

dat op/in die factu(u)r(en) is vermeld dat door [bedrijf 3] BV (" [bedrijf 10]

BV") en/of [medeverdachte 1] werkzaamheden en/of diensten (te weten:

"advisering" en/of "corporate finance advisering") zijn verricht ten behoeve

van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 5] BV en/of [bedrijf 4] BV ,

terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet

in zijn geheel, door [bedrijf 3] BV (" [bedrijf 10] BV") en/of [medeverdachte 1]

zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 5]

BV en/of [bedrijf 4] BV

en/of (telkens)

dat op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) is/zijn vermeld dat/die in

werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in

die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten,

Artikel 225 lid 2 jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

4.

(niveau 1):

Hij in of omstreeks de periode van 22 februari 2011 tot en met 4 juni 2012 te

Haren (Groningen) en/of Amsterdam en/of Leusden en/of Hilversum en/of

Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, (van) één of meer voorwerp(en), te weten een of een

meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van circa Euro 142.500,- (exclusief

btw) (zie: o.a. AH-049 en/of AH-063), bestaande uit,

circa Euro 116.500,- (exclusief btw) (betaald (aan [medeverdachte 1] ) op basis

van de factu(u)r(en) D-0109 en/of D-0110 en/of D-0111 en/of D-0112 en/of

D-0113)

en/of

circa Euro 26.000,- (exclusief btw) (betaald (aan [medeverdachte 1] ) op basis

van de factuur D-0114),

in elk geval enig(e) geldbedrag(en),

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding

en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen/verhuld en/of heeft/hebben

verborgen/verhuld wie de rechthebbende(n) op/het/de

voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie het/dat/die voorhanden

heeft/hebben gehad

en/of dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad en/of

heeft/hebben verworven en/of heeft/hebben omgezet en/of heeft/hebben

overgedragen en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik

heeft/hebben gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), (telkens) wist(en) dat/die

voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of

middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), daarvan een gewoonte

heeft/hebben gemaakt;

Artikel 420bis/ter jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 420ter Wetboek van Strafrecht

art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

5.

(niveau 1):

Hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2010 tot en met 11 februari 2013

te Haren (Groningen) en/of Leusden en/of Sint-Michielsgestel en/of Hilversum

en/of Utrecht en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk heeft

deelgenomen aan een organisatie, te weten een organisatieverband van

natuurlijke personen en/of rechtspersonen, bestaande uit o.a. hem, verdachte,

en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [bedrijf 23] BV

en/of [bedrijf 3] BV (" [bedrijf 10] BV") en/of [bedrijf 1]

B V en/of [bedrijf 2] BV en/of [bedrijf 5] BV en/of [bedrijf 4]

BV, welke organisatie tot oogmerk heeft/had het plegen van misdrijven,

namelijk onder meer

-oplichting van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014

genaamd Propertize BV) en/of SNS Reaal NV (artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

-verduistering in dienst betrekking bij SNS Property Finance BV en/of SNS

Reaal NV (artikel 321/322 Wetboek van Strafrecht)

-actieve en/of passieve niet-ambtelijke omkoping (artikel 328ter Wetboek van

Strafrecht)

-(gewoonte)witwassen (artikel 420bis/ter Wetboek van Strafrecht)

-valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht);

Artikel 140 Wetboek van Strafrecht

art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht

6.

Primair

(niveau 2):

Hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2010

tot en met 23 januari 2013 te Leusden en/of Utrecht en/of Hilversum en/of

Haren (Groningen) en/of Amsterdam en/of Groningen en/of Sneek, in elk geval in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en / of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door

een samenweefsel van verdichtsels, SNS Property Finance BV (met ingang van 1

januari 2014 genaamd Propertize BV) en/of SNS Reaal NV heeft/hebben bewogen

tot de afgifte(n) van een of meer geldbedrag(en), te weten in totaal circa

Euro 1.694.191,20 (exclusief btw) (bestaande uit circa Euro 228.450,-

(exclusief btw) en/of circa Euro 184.940,- (exclusief btw) en/of circa Euro

255.255,- (exclusief btw) en/of circa Euro 276.787,50 (exclusief btw) en/of

circa Euro 289.908,75 (exclusief btw) en/of circa Euro 282.862,50 en/of circa

Euro 175.987,50 (exclusief btw: zie o.a. AH-042 en/of AH-049 en/of AH-064

en/of AH-065 en/of AH-066 en/of AH-067 en/of AH-068 en/of AH-069 en/of

AH-070), in elk geval van enig geldbedrag(en),

en/of

heeft/hebben bewogen tot het aangaan van een of meer schuld(en), te weten het

sluiten/aangaan van een of meer (aanvullende) overeenkomst(en) van opdracht

met [medeverdachte 3] en/of zijn bedrijf [bedrijf 12] BV (zie: D-0313)

en/of

met [medeverdachte 8] en/of zijn bedrijf [bedrijf 15] BV (zie: D-0311)

en/of

met [medeverdachte 6] en/of zijn bedrijf [bedrijf 13] BV (zie: D-0312)

en/of

met [medeverdachte 4] en/of zijn bedrijf [bedrijf 16] BV(zie: D-0314)

en/of

met [medeverdachte 5] en/of zijn bedrijf [bedrijf 17] BV (zie: D-0315)

en/of

met [medewerker 4] en/of zijn bedrijf [bedrijf 19] BV (thans genaamd [bedrijf 24] BV)

(zie: D-0316 en/of D-1380)

en/of

met [medewerker 5] en/of zijn bedrijf [bedrijf 19] BV (thans genaamd [bedrijf 24]

BV) (zie: D-0317)

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -

zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of

bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

aan SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV voorgehouden en/of (in strijd

met de werkelijkheid) de indruk gewekt (enkel) de belangen van SNS Property

Finance BV en/of SNS Reaal NV te zullen behartigen

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV verzwegen en/of verborgen

gehouden en/of verhuld dat er met betrekking tot de (overeengekomen en/of

gefactureerde) vergoeding(en) voor het verrichten van werkzaamheden ten

behoeve van SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV door [medeverdachte 3] (en/of

zijn bedrijf) en/of [medeverdachte 8] (en/of zijn bedrijf) en/of [medeverdachte 6] (en/of

zijn bedrijf) en/of [medeverdachte 4] (en/of zijn bedrijf) en/of [medeverdachte 5]

(en/of zijn bedrijf) en/of [medewerker 4] (en/of zijn bedrijf) en/of [medewerker 5]

(en/of zijn bedrijf), die door hem, verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 7]

en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] was/waren aangedragen en/of

voorgedragen en/of gecontracteerd, een (verborgen of verzwegen) vergoeding

en/of betaling aan hem, verdachte, en/of zijn bedrij(f)(ven) en/of [medeverdachte 1]

en/of zijn bedrij(f)(ven) en/of [medeverdachte 7] en/of zijn bedrijf

en/of [medeverdachte 3] en/of zijn bedrijf en/of [medeverdachte 4] en/of zijn bedrijf en/of

[medeverdachte 5] en/of zijn bedrijf was inbegrepen en/of overeengekomen

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV verzwegen en/of verborgen

gehouden en/of verhuld dat door [medeverdachte 3] (en of zijn bedrijf) en/of [medeverdachte 8]

(en/of zijn bedrijf) en/of [medeverdachte 6] (en/of zijn bedrijf) en/of [medeverdachte 4]

(en/of zijn bedrijf) en/of [medeverdachte 5] (en/of zijn bedrijf) en/of [medewerker 4]

(en/of zijn bedrijf) en/of [medewerker 5] (en/of zijn bedrijf)

(substantiële) betalingen zouden worden verricht en/of zijn verricht aan hem,

verdachte, en/of zijn bedrij(f)(ven)

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV verzwegen en/of verborgen

gehouden en/of verhuld dat door hem, verdachte, (en/of zijn bedrij(f)(ven)),

(substantiële) betalingen zouden worden verricht en/of zijn verricht aan en/of

verrekeningen zouden worden verricht en/of zijn verricht met [medeverdachte 1]

en/of zijn bedrij(f)(ven) en/of [medeverdachte 7] en/of zijn bedrijf en/of [medeverdachte 3]

en/of zijn bedrijf en/of [medeverdachte 4] en/of zijn bedrijf en/of [medeverdachte 5]

en/of zijn bedrijf

en/of

(daarbij) ter onderbouwing en/of rechtvaardiging van de hoogte van de

(overeengekomen) vergoeding(en) met die [medeverdachte 3] (en/of zijn bedrijf) en/of die

[medeverdachte 8] (en/of zijn bedrijf) en/of die [medeverdachte 6] (en/of zijn bedrijf) en/of die

[medeverdachte 4] (en/of zijn bedrijf) en/of die [medeverdachte 5] (en/of zijn bedrijf)

en/of die [medewerker 4] (en/of zijn bedrijf) en/of die [medewerker 5] (en/of zijn

bedrijf) een (ondeugdelijk) benchmarkonderzoek (D-0254 en/of D-0255)

ingebracht en/of overgelegd en/of laten inbrengen en/of laten overleggen,

(waaruit diende te blijken dat de hoogte van die vergoeding(en) marktconform

is/zijn/was/waren)

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV verzwegen en/of verborgen

gehouden en/of verhuld dat die [medeverdachte 3] (en/of zijn bedrijf) en/of die [medeverdachte 8]

(en/of zijn bedrijf) en/of die [medeverdachte 6] (en/of zijn bedrijf) en/of die [medeverdachte 4]

(en/of zijn bedrijf) en/of die [medeverdachte 5] (en/of zijn bedrijf) en/of die

[medewerker 4] (en/of zijn bedrijf) en/of die [medewerker 5] (en/of zijn bedrijf)

(feitelijk) via (een vorm van) detachering via hem, verdachte, en/of zijn

bedrij(f)(ven) en/of via [medeverdachte 1] en/of zijn bedrij(f)(ven) en/of via

[medeverdachte 7] en/of zijn bedrijf en/of via [medeverdachte 3] en/of zijn bedrijf en/of

via [medeverdachte 4] en/of zijn bedrijf en/of via [medeverdachte 5] en/of zijn

bedrijf werkzaamheden verrichtte(n) voor SNS Property Finance BV en/of SNS

Reaal NV,

en/of

tegenover SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV voorgewend dat de

bovengenoemde (overeengekomen) vergoeding(en) nodig was/waren en/of (een)

zakelijke vergoeding(en) was/waren teneinde bovengenoemde personen (en/of

bedrijven) te kunnen werven en/of behouden ten behoeve van het verrichten van

werkzaamheden en/of diensten ten behoeven van de Restructuring &

Recovery-afdeling (R&R-afdeling) van SNS Property Finance BV

waardoor SNS Property Finance BV en/of SNS Reaal NV) (telkens) werd bewogen

tot bovenomschreven afgifte(n) en/of werd bewogen tot het aangaan van

bovenomschreven schuld(en);

Artikel 326 jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

Hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 8 oktober 2010

tot en met 23 januari 2013 te Leusden en/of Utrecht en/of Hilversum en/of

Haren (Groningen), in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer grote hoeveelheden

geld, te weten in totaal circa Euro 1.694.191,20 (exclusief btw) (zie: o.a.

AH-042 en/of AH-049 en/of AH-064 en/of AH-065 en/of AH-066 en/of AH-067 en/of

AH-068 en/of AH-069 en/of AH-070), in elk geval enig(e) geldbedrag(en),

dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan SNS Property Finance BV (met

ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV) en/of SNS Reaal NV, in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of zijn mededader(s), en

welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of zijn mededader(s) uit hoofde van de

persoonlijke (dienst)betrekking van [medeverdachte 1] van/als directieadviseur

en/of lid van de directie en/of Chief Restructuring Officer en/of Senior

Strategisch Adviseur en/of consultant, in elk geval als gedetacheerd

leidinggevende en/of medewerker van/bij SNS Property Finance BV, in elk geval

anders dan door misdrijf onder zich had(den), (zich) wederrechtelijk

heeft/hebben toegeëigend;

Artikel 322/321 jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 321 Wetboek van Strafrecht

art 322 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

7.

(niveau 2):

Hij in of omstreeks de periode van 30 december 2010 tot en met 21 mei 2012 te

Haren (Groningen) en/of Amsterdam en/of Leusden en/of Hilversum en/of

Utrecht, in elk geval in Nederland, en/of te Willemstad, in elk geval op

Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) aan iemand, te weten [medeverdachte 1] , die anders dan als ambtenaar,

werkzaam is in dienstbetrekking bij en/of optredend als lasthebber van SNS

Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV)

en/of SNS Reaal NV (in de functie van directieadviseur en/of lid van de

directie en/of Chief Restructuring Officer en/of Senior Strategisch Adviseur

en/of consultant), naar aanleiding van hetgeen deze [medeverdachte 1] in

dienstbetrekking en/of bij de uitvoering van diens last heeft gedaan en/of

nagelaten dan wel zal doen of nalaten, (telkens) een belofte, om een vast

percentage van de door [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4]

en/of [medeverdachte 5] en/of [medewerker 4] en/of [medewerker 5] aan hem,

verdachte, en/of zijn bedrij(f)(ven) te betalen vaste gedeelten/bedragen per

gewerkt/te declareren uur, te betalen aan [medeverdachte 1] en/of zijn

bedrij(f)(ven) en/of een of meer gift(en), te weten een of meer

geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van circa Euro 374.576,50

(exclusief/zonder btw) (zie: o.a. AH-042 en/of AH-049 en/of AH-064 en/of

AH-065 en/of AH-066 en/of AH-067 en/of AH-068 en/of AH-069 en/of AH-070), in

elk geval enig(e) geldbedrag(en), heeft gedaan van die aard en/of onder

zodanige omstandigheden dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s),

redelijkerwijs moest(en) aannemen dat die [medeverdachte 1] deze belofte en/of

gift(en) in strijd met de goede trouw zou/zal verzwijgen tegenover zijn

werkgever en/of lastgever;

Artikel 328ter lid 2 jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 328ter lid 1 Wetboek van Strafrecht

8.

(niveau 2):

Hij in of omstreeks de periode van 30 november 2010 tot en met 12 maart 2013

te Haren (Groningen) en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, en/of te

Willemstad, in elk geval op Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, opzettelijk voorhanden heeft gehad

twee (2), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 3] BV

(" [bedrijf 10] BV") en/of [medeverdachte 1] gericht aan hem, verdachte,

en/of [bedrijf 7] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 53.062,50

(exclusief btw) (te weten: D-0118 en/of D-0119),

en/of

vijf (5), althans een of meer factu(u)r(en) van [bedrijf 3] BV (" [bedrijf 10]

BV") en/of [medeverdachte 1] gericht aan hem, verdachte, en/of

[bedrijf 9] NV ten bedrage van in totaal circa Euro 321.599,-

(zonder btw) (D-0091 en/of D-0092 en/of D-0093 en/of D-0094 en/of D-0095),

zijnde telkens (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dat/die

geschrift(en) bestemd was/waren tot gebruik als ware dat/die geschrift(en)

echt en onvervalst, en bestaande die valsheid en/of vervalsing (telkens)

hierin

dat op/in die factu(u)r(en) is vermeld dat door [bedrijf 3] BV (" [bedrijf 10]

BV") en/of [medeverdachte 1] werkzaamheden en/of diensten (te weten:

"corporate finance advies" en/of "advisering" en/of "corporate finance

advisering") zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of

[bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 9] NV, terwijl in werkelijkheid

die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door

[bedrijf 3] BV (" [bedrijf 10] BV") en/of [medeverdachte 1] zijn

verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV

en/of [bedrijf 9] NV

en/of (telkens)

dat op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) is/zijn vermeld dat/die in

werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in

die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten;

Artikel 225 lid 2 jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

9.

(nestje 2):

Hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 10 november

2010 tot en met 28 februari 2013 te Groningen en/of Leusden en/of Utrecht

en/of Haren ( Groningen ) en/of Amsterdam en/of Sneek, in elk geval in

Nederland, (telkens) anders dan als ambtenaar, werkzaam zijnde in

dienstbetrekking bij en/of optredend als lasthebber van SNS Property Finance

BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV) en/of SNS Reaal NV

(in de functie van interim-manager en/of (daarbij) belast met het aansturen

van nationale en internationale equity participaties van SNSPF alsmede het

behandelen van andere door de Directie van SNSPF te bepalen dossiers en/of in

de functie van (tijdelijk) bestuurder en/of commissaris en/of Restructuring

Medewerker, naar aanleiding van hetgeen hij, verdachte, in zijn betrekking

en/of bij de uitvoering van zijn last(en) heeft gedaan en/of nagelaten dan

wel zal/zou doen of nalaten, (telkens) een belofte, te weten de

toezegging/instemming om een vast gedeelte/bedrag per gewerkt/te declareren

uur aan hem, verdachte, (en/of zijn bedrij(f)(ven)) te betalen en/of een of

meer gift(en), te weten

de betaling van in totaal circa Euro 184.940,- (exclusief btw) door H. van

der Zee en/of zijn bedrijf (zie: o.a. AH-042 en/of AH-064)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 255.255,- (exclusief btw) door [medeverdachte 6]

en/of zijn bedrijf (zie: o.a. AH-042 en/of AH-065)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 228.450,- (exclusief btw) door [medeverdachte 3]

en/of zijn bedrijf (zie: o.a. AH-042 en/of AH-066)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 175.987,50 (exclusief btw) door [medewerker 5]

en/of zijn bedrijf (zie: o.a. AH-042 en/of AH-070)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 282.862,50 (exclusief btw) door [medewerker 4]

en/of zijn bedrijf (zie: o.a. AH-042 en/of AH-069)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 289.908,75 (exclusief btw) door [medeverdachte 5]

en/of zijn bedrijf (zie: o.a. AH-042 en/of AH-068)

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 276.787,50 (exclusief btw) door [medeverdachte 4]

en/of zijn bedrijf (zie: o.a. AH-042 en/of AH-067)

heeft aangenomen en dit aannemen in strijd met de goede trouw (telkens) heeft

verzwegen tegenover zijn werkgever en/of lastgever;

Artikel 328ter lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 328ter lid 1 Wetboek van Strafrecht

10.

(niveau 2):

Hij in of omstreeks de periode van 5 oktober 2010 tot en met 17 januari 2013

te Haren ( Groningen ) en/of Amsterdam en/of Leusden en/of Utrecht, in elk geval

in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen

acht (8), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV en/of

hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte 8] en/of [bedrijf 15] BV ten

bedrage van in totaal circa Euro 66.990,- (exclusief btw) (te weten: D-0343

en/of D-0344 en/of D-0820 en/of D-0821 en/of D-0822 en/of D-0823 en/of D-0824

en/of D-0825),

en/of

tien (10), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 8] BV en/of

hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte 8] en/of [bedrijf 15] BV ten

bedrage van in totaal circa Euro 117.950,- (exclusief btw) (te weten: D-0826

en/of D-0827 en/of D-0828 en/of D-0829 en/of D-0830 en/of D-0831 en/of D-0832

en/of D-0833 en/of D-0345 en/of D-0346)

en/of

dertien (13), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV

en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte 6] en/of [bedrijf 13] BV ten bedrage

van in totaal circa Euro 137.165,- (exclusief btw) (te weten: D-0177 en/of

D-0355 en/of D-0853 en/of D-0854 en/of D-0855 en/of D-0856 en/of D-0857 en/of

D-0858 en/of D-0859 en/of D-0860 en/of D-0861 en/of D-0862 en/of D-0863),

en/of

tien (10), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 8] BV en/of

hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte 6] en/of [bedrijf 13] BV ten bedrage van

in totaal circa Euro 118.090,- (exclusief btw) (te weten: D-0864 en/of D-0865

en/of D-0866 en/of D-0867 en/of D-0868 en/of D-0869 en/of D-0870 en/of D-0871

en/of D-0356 en/of D-0357)

en/of

zeventien (17), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV

en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte 3] en/of [bedrijf 12] BV ten bedrage van in

totaal circa Euro 138.900,- (exclusief btw) (te weten: D-0366 en/of D-0367

en/of D-0897 en/of D-0898 en/of D-0899 en/of D-0900 en/of D-0901 en/of D-0902

en/of D-0903 en/of D-0904 en/of D-0905 en/of D-0906 en/of D-0907 en/of D-0908

en/of D-0909 en/of D-0910 en/of D-0911),

en/of

elf (11), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 8] BV en/of

hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte 3] en/of [bedrijf 12] BV ten bedrage van in totaal

circa Euro 89.550,- (exclusief btw) (te weten: D-0912 en/of D-0913 en/of

D-0914 en/of D-0915 en/of D-0916 en/of D-0917 en/of D-0918 en/of D-0919 en/of

D-0920 en/of D-0368 en/of D-0369)

en/of

vijftien (15), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV

en/of hem, verdachte, gericht aan [medewerker 5] en/of [bedrijf 19] BV (thans

genaamd [bedrijf 24] BV) ten bedrage van in totaal circa Euro 116.812,50

(exclusief btw) (te weten: D-0382 en/of D-0383 en/of D-0958 en/of D-0959 en/of

D-0960 en/of D-0961 en/of D-0962 en/of D-0963 en/of D-0964 en/of D-0965 en/of

D-0966 en/of D-0967 en/of D-0968 en/of D-0969 en/of D-0970),

en/of

tien (10), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 8] BV en/of

hem, verdachte, gericht aan [medewerker 5] en/of [bedrijf 19] BV (thans genaamd

[bedrijf 24] BV) ten bedrage van in totaal circa Euro 59.175,- (exclusief btw)

(te weten: D-0971 en/of D-0972 en/of D-0973 en/of D-0974 en/of D-0975 en/of

D-0976 en/of D-0977 en/of D-0978 en/of D-0384 en/of D-0385)

en/of

vijftien (15), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV

en/of hem, verdachte, gericht aan [medewerker 4] en/of [bedrijf 19] BV (thans

genaamd [bedrijf 24] BV) ten bedrage van in totaal circa Euro 151.500,-

(exclusief btw) (te weten D-0394 en/of D-0395 en/of D-1002 en/of D-1003 en/of

D-1004 en/of D-1005 en/of D-1006 en/of D-1007 en/of D-1008 en/of D-1009 en/of

D-1010 en/of D-1011 en/of D-1012 en/of D-1013 en/of D-1014),

en/of

twaalf (12), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 8] BV en/of

hem, verdachte, gericht aan [medewerker 4] en/of [bedrijf 19] BV (thans genaamd

[bedrijf 24] BV) ten bedrage van in totaal circa Euro 131.362,50 (exclusief btw)

(te weten: D-1015 en/of D-1016 en/of D-1017 en/of D-1018 en/of D-1019 en/of

D-1020 en/of D-1021 en/of D-1022 en/of D-1023 en/of D-1024 en/of D-0396 en/of

D-0397)

en/of

zestien (16), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV

en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte 5] en/of [bedrijf 17] BV ten

bedrage van in totaal circa Euro 148.721,25 (exclusief btw) (te weten: D-0405

en/of D-0406 en/of D-1050 en/of D-1051 en/of D-1052 en/of D-1053 en/of D-1054

en/of D-1055 en/of D-1056 en/of D-1057 en/of D-1058 en/of D-1059 en/of D-1060

en/of D-1061 en/of D-1062 en/of D-1063),

en/of

twaalf (12), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 8] BV en/of

hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte 5] en/of [bedrijf 17] BV ten bedrage

van in totaal circa Euro 141.187,50 (exclusief btw) (te weten: D-1064 en/of

D-1065 en/of D-1066 en/of D-1067 en/of D-1068 en/of D-1069 en/of D-1070 en/of

D-1071 en/of D-1072 en/of D-1073 en/of D-0407 en/of D-0408)

en/of

zestien (16), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 7] BV

en/of hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte 4] en/of [bedrijf 16] BV ten

bedrage van in totaal circa Euro 142.443,75 (exclusief btw) (te weten: D-0422

en/of D-0423 en/of D-1116 en/of D-11117 en/of D-1118 en/of D-1119 en/of D-1120

en/of D-1121 en/of D-1122 en/of D-1123 en/of D-1124 en/of D-1125 en/of D-1126

en/of D-1127 en/of D-1128 en/of D-1129),

en/of

twaalf (12), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 8] BV en/of

hem, verdachte, gericht aan [medeverdachte 4] en/of [bedrijf 16] BV ten bedrage

van in totaal circa Euro 134.342,75 (exclusief btw) (te weten: D-1130 en/of

D-1131 en/of D-1132 en/of D-1133 en/of D-1134 en/of D-1135 en/of D-1136 en/of

D-1137 en/of D-1138 en/of D-1139 en/of D-0424 en/of D-0425)

zijnde telkens (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten

opmaken en/of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers

heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd

met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in die factu(u)r(en vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of

[bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te

weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 8]

en/of [bedrijf 15] BV , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of

diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV en/of

[bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor

[medeverdachte 8] en/of [bedrijf 15] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of

[bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te

weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 6] en/of

[bedrijf 13] BV , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten

niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8]

BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 6]

en/of [bedrijf 13] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of

[bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te

weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 3] en/of

[bedrijf 12] BV , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet,

althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8]

BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 3] en/of

[bedrijf 12] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of

[bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te

weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medewerker 5]

en/of [bedrijf 19] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten

niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8]

BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medewerker 5]

en/of [bedrijf 19] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of

[bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te

weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medewerker 4] en/of

[bedrijf 19] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet,

althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8]

BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medewerker 4] en/of

[bedrijf 19] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of

[bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te

weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 5]

en/of [bedrijf 17] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of

diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV en/of

[bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor

[medeverdachte 5] en/of [bedrijf 17] BV

en/of

op/in die factu(u)r(en vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of

[bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te

weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 4] en/of

[bedrijf 16] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of

diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 7] BV en/of

[bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor

[medeverdachte 4] en/of [bedrijf 16] BV

en/of (telkens)

op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) vermeld dat/die in

werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in

die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

Artikel 225 lid 1 jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

11.

(niveau 2):

Hij in of omstreeks de periode van 29 november 2010 tot en met 26 januari 2013

te Haren ( Groningen ) en/of Amsterdam en/of Leusden en/of Groningen en/of

Utrecht en/of Enschede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging

met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) aan iemand, die anders dan

als ambtenaar, te weten

[medeverdachte 3] , werkzaam in dienstbetrekking bij en/of optredend als lasthebber van

SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize BV)

en/of SNS Reaal NV (in de functie van Restructurer en/of (daarbij) belast met

het op restructuring- en recoverygebied begeleiden van een aantal nationale of

internationale relatiecomplexen en aanverwante werkzaamheden)

en/of

[medeverdachte 5] , werkzaam in dienstbetrekking bij en/of optredend als

lasthebber van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd

Propertize BV) en/of SNS Reaal NV (in de functie van Equity manager en/of

(daarbij) belast met het management van de nationale en internationale equity

posities van SNS PF en alle daaruit voortvloeinde werkzaamheden),

en/of

[medeverdachte 4] , werkzaam in dienstbetrekking bij en/of optredend als lasthebber

van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014 genaamd Propertize

BV) en/of SNS Reaal NV (in de functie van Equity manager en/of (daarbij)

belast met het management van de nationale en internationale equity posties

van SNS PF en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden),

naar aanleiding van hetgeen deze [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 4]

in dienstbetrekking en/of bij de uitvoering van dien/huns last

heeft/hebben gedaan en/of nagelaten dan wel zal/zullen doen of nalaten,

(telkens) een belofte, te weten de toezegging/instemming om een vast

gedeelte/bedrag per door [medeverdachte 6] en/of [medewerker 4] en/of [medewerker 5]

gewerkt/te declareren uur aan [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 4]

(en/of zijn/hun/bedrij(f)(ven)) te betalen en/of een of meer gift(en, in elk

geval enig(e) geldbedrag(en)), te weten

de betaling van in totaal circa Euro 82.475,- (exclusief btw) aan [medeverdachte 3]

en/of zijn bedrijf

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 40.378,16 (exclusief btw) aan [medeverdachte 5]

en/of zijn bedrijf

en/of

de betaling van in totaal circa Euro 798,75 (exclusief btw) aan [medeverdachte 4]

en/of zijn bedrijf en/of een korting/verrekening van in totaal circa Euro

45.101,42 (exclusief btw) op/met het/de door [medeverdachte 4] te betalen resterende

en/of (nog) verschuldigde geldbedrag aan hem, verdachte,

heeft gedaan van die aard en/of onder zodanige omstandigheden dat hij,

verdachte, en/of zijn mededader(s) redelijkerwijs moest(en) aannemen dat die

[medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 5] en/of die [medeverdachte 4] deze belofte(n) en/of

gift(en) in strijd met de goede trouw zou/zouden/zal/zullen verzwijgen

tegenover zijn/hun werkgever en/of lastgever;

Artikel 328ter lid 2 artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 328ter lid 1 Wetboek van Strafrecht

12.

(niveau 2):

Hij in of omstreeks de periode van 20 november 2010 tot en met 12 maart 2013

te Haren ( Groningen ) en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk voorhanden

heeft gehad

twaalf (12), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 12] BV en/of [medeverdachte 3]

gericht aan hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV ten bedrage van in

totaal circa Euro 45.762,50 (exclusief btw) (te weten: D-0373 en/of D-0374

en/of D-0921 en/of D-0922 en/of D-0923 en/of D-0924 en/of D-0925 en/of D-0926

en/of D-0927 en/of D-0928 en/of D-0929 en/of D-0930)

en/of

negen (9), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 12] BV en/of [medeverdachte 3]

gericht aan hem, verdachte, en/of [bedrijf 8] BV ten bedrage van in

totaal circa Euro 36.712,50 (exclusief btw) (te weten: D-0931 en/of D-0932

en/of D-0933 en/of D-0934 en/of D-0935 en/of D-0936 en/of D-0937 en/of D-0375

en/of D-0376)

en/of

veertien (14), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 18]

( [bedrijf 18] ) BV en/of [medeverdachte 5] , gericht aan hem, verdachte,

en/of [bedrijf 7] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 24.963,77

(exclusief btw) (te weten: D-0411 en/of D-0412 en/of D-1074 en/of D-1075 en/of

D-1076 en/of D-1077 en/of D-1078 en/of D-1079 en/of D-1080 en/of D-1081 en/of

D-1082 en/of D-1083 en/of D-1084 en/of D-1086),

en/of

acht (8), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 18]

( [bedrijf 18] ) BV en/of [medeverdachte 5] gericht aan hem, verdachte, en/of

[bedrijf 8] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 15.414,39 (exclusief

btw) (te weten: D-1085 en/of D-1087 en/of D-1088 en/of D-1089 en/of D-1090

en/of D-1091 en/of D-0413 en/of D-0414)

en/of

veertien (14), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 16] BV

en/of [medeverdachte 4] , gericht aan hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV ten

bedrage van in totaal circa Euro 24.862,52 (exclusief btw) (te weten: D-0427

en/of D-0428 en/of D-1140 en/of D-1141 en/of D-1142 en/of D-1143 en/of D-1144

en/of D-1145 en/of D-1146 en/of D-1147 en/of D-1148 en/of D-1149 en/of D-1150

en/of D-1151),

en/of

tien (10), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 16] BV en/of

[medeverdachte 4] gericht aan hem, verdachte, en/of [bedrijf 8] BV ten bedrage

van in totaal circa Euro 16.132,52 (exclusief btw) (te weten: D-1152 en/of

D-1153 en/of D-1154 en/of D-1155 en/of D-1156 en/of D-1157 en/of D-1158 en/of

D-1159 en/of D-0429 en/of D-0430)

en/of

zestien (16), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 21] en/of [medeverdachte 7]

gericht aan hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV ten

bedrage van in totaal circa Euro 187.429,64 (zonder btw) (te weten: D-0431

en/of D-0204 en/of D-1160 en/of D-1161 en/of D-1162 en/of D-1163 en/of D-1164

en/of D-1165 en/of D-1166 en/of D-1167 en/of D-1168 en/of D-0465 en/of D-0466

en/of D-0467 en/of D-0468 en/of D-0469)

en/of

twaalf (12), althans een of meer, factu(u)r(en) van [bedrijf 21] en/of B. van

der Haar gericht aan hem, verdachte, en/of [bedrijf 8] BV ten bedrage

van in totaal circa Euro 137.497,51 (zonder btw) (te weten: D-0470 en/of

D-0471 en/of D-0434 en/of D-0472 en/of D-0473 en/of D-0474 en/of D-0475 en/of

D-0476 en/of D-0477 en/of D-0478 en/of D-0479 en/of D-0432)

zijnde telkens (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dat/die

geschrift(en) bestemd was/waren tot gebruik als ware dat/die geschrift(en)

echt en onvervalst, en bestaande die valsheid en/of vervalsing (telkens)

hierin

dat op/in die factu(u)r(en is vermeld dat door [bedrijf 12] BV en/of [medeverdachte 3]

werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advies") zijn verricht ten behoeve

van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8]

BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans

niet in zijn geheel, door [bedrijf 12] BV en/of [medeverdachte 3] , zijn verricht ten behoeve

van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV

en/of

dat op/in die factu(u)r(en is vermeld dat door [bedrijf 18]

( [bedrijf 18] ) BV en/of [medeverdachte 5] werkzaamheden en/of diensten (te weten:

"werkzaamheden inzake [bedrijf 19] " en/of "werkzaamheden betreffende [bedrijf 19] ")

zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV

en/of [bedrijf 8] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of

diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 18]

( [bedrijf 18] ) BV en/of [medeverdachte 5] , zijn verricht ten behoeve van/voor hem,

verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV

en/of

dat op/in die factu(u)r(en) is vermeld dat door [bedrijf 16] BV en/of [medeverdachte 4]

werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advieswerkzaamheden t.b.v.

[bedrijf 19] ") zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of

[bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV, terwijl in werkelijkheid die

werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 16]

BV en/of [medeverdachte 4] zijn verricht ten behoeve van/voor hem,

verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV

en/of

dat op/in die factu(u)r(en) is vermeld dat door [bedrijf 21] en/of [medeverdachte 7]

werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisory and consultancy

services") zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of

[bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV, terwijl in werkelijkheid die

werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door [bedrijf 21]

en/of [medeverdachte 7] zijn verricht ten behoeve van hem, verdachte,

en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV

en/of (telkens)

dat op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) is/zijn vermeld dat/die in

werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in

die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten;

Artikel 225 lid 2 jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

13.

(niveau 2):

Hij in of omstreeks de periode van 10 november 2010 tot en met heden te

Leusden en/of Hilversum en/of Utrecht en/of Haren ( Groningen ) en/of Amsterdam

en/of Groningen en/of Sneek en/of Enschede, in elk geval in Nederland, en/of

te Willemstad, in elk geval op Curaçao, en/of te Praag , in elk geval in

Tsjechië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(van) één of meer voorwerp(en), te weten een of een meer geldbedrag(en) tot

een totaal bedrag van circa Euro 1.649.089,70 (exclusief/zonder btw) (zie:

o.a. AH-042 en/of AH-049 en/of AH-064 en/of AH-065 en/of AH-066 en/of AH-067

en/of AH-068 en/of AH-069 en/of AH-070), bestaande uit

circa Euro 66.990,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 8] ) op basis

van de factu(u)r(en) D-0343 en/of D-0344 en/of D-0820 en/of D-0821 en/of

D-0822 en/of D-0823 en/of D-0824 en/of D-0825)

en/of

circa Euro 117.950,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 8] ) op basis

van de factu(u)r(en) D-0826 en/of D-0827 en/of D-0828 en/of D-0829 en/of

D-0830 en/of D-0831 en/of D-0832 en/of D-0833 en/of D-0345 en/of D-0346)

en/of

circa Euro 137.165,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 6] ) op basis van de

factu(u)r(en) D-0177 en/of D-0355 en/of D-0853 en/of D-0854 en/of D-0855 en/of

D-0856 en/of D-0857 en/of D-0858 en/of D-0859 en/of D-0860 en/of D-0861 en/of

D-0862 en/of D-0863)

en/of

circa Euro 118.090,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 6] ) op basis van de

factu(u)r(en) D-0864 en/of D-0865 en/of D-0866 en/of D-0867 en/of D-0868 en/of

D-0869 en/of D-0870 en/of D-0871 en/of D-0356 en/of D-0357)

en/of

circa Euro 138.900,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 3] ) op basis van de

factu(u)r(en) D-0366 en/of D-0367 en/of D-0897 en/of D-0898 en/of D-0899 en/of

D-0900 en/of D-0901 en/of D-0902 en/of D-0903 en/of D-0904 en/of D-0905 en/of

D-0906 en/of D-0907 en/of D-0908 en/of D-0909 en/of D-0910 en/of D-0911)

en/of

circa Euro 89.550,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 3] ) op basis van de

factu(u)r(en) D-0912 en/of D-0913 en/of D-0914 en/of D-0915 en/of D-0916 en/of

D-0917 en/of D-0918 en/of D-0919 en/of D-0920 en/of D-0368 en/of D-0369)

en/of

circa Euro 116.812,50 (exclusief btw) (ontvangen (van [medewerker 5] ) op basis

van de factu(u)r(en) D-0382 en/of D-0383 en/of D-0958 en/of D-0959 en/of

D-0960 en/of D-0961 en/of D-0962 en/of D-0963 en/of D-0964 en/of D-0965 en/of

D-0966 en/of D-0967 en/of D-0968 en/of D-0969 en/of D-0970)

en/of

circa Euro 59.175,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medewerker 5] ) op basis

van de factu(u)r(en) D-0971 en/of D-0972 en/of D-0973 en/of D-0974 en/of

D-0975 en/of D-0976 en/of D-0977 en/of D-0978 en/of D-0384 en/of D-0385)

en/of

circa Euro 151.500,- (exclusief btw) (ontvangen (van [medewerker 4] ) op basis van

de factu(u)r(en) D-0394 en/of D-0395 en/of D-1002 en/of D-1003 en/of D-1004

en/of D-1005 en/of D-1006 en/of D-1007 en/of D-1008 en/of D-1009 en/of D-1010

en/of D-1011 en/of D-1012 en/of D-1013 en/of D-1014)

en/of

circa Euro 131.362,50 (exclusief btw) (ontvangen (van [medewerker 4] ) op basis van

de factu(u)r(en) D-1015 en/of D-1016 en/of D-1017 en/of D-1018 en/of D-1019

en/of D-1020 en/of D-1021 en/of D-1022 en/of D-1023 en/of D-1024 en/of D-0396

en/of D-0397)

en/of

circa Euro 148.721,25 (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 5] ) op

basis van de factu(u)r(en) D-0405 en/of D-0406 en/of D-1050 en/of D-1051 en/of

D-1052 en/of D-1053 en/of D-1054 en/of D-1055 en/of D-1056 en/of D-1057 en/of

D-1058 en/of D-1059 en/of D-1060 en/of D-1061 en/of D-1062 en/of D-1063)

en/of

circa Euro 141.187,50 (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 5] ) op

basis van de factu(u)r(en) D-1064 en/of D-1065 en/of D-1066 en/of D-1067

en/of D-1068 en/of D-1069 en/of D-1070 en/of D-1071 en/of D-1072 en/of D-1073

en/of D-0407 en/of D-0408)

en/of

circa Euro 116.396,11 (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 4] ) op basis van

de factu(u)r(en) D-0422 en/of D-0423 en/of D-1116 en/of D-1117 en/of D-1118

en/of D-1119 en/of D-1120 en/of D-1121 en/of D-1122 en/of D-1123 en/of D-1124

en/of D-1125 en/of D-1126 en/of D-1127 en/of D-1128 en/of D-1129

minus/verrekend met de fact(u)r(en) D-0428 en/of D-1140 en/of D-1141 en/of

D-1142 en/of D-1143 en/of D-1144 en/of D-1145 en/of D-1146 en/of D-1147 en/of

D-1148 en/of D-1149 en/of D-1150 en/of D-1151en/of één (1) tot op heden

onbekend gebleven factuur)

en/of

circa Euro 115.289,98 (exclusief btw) (ontvangen (van [medeverdachte 4] ) op basis van

de factu(u)r(en) D-1130 en/of D-1131 en/of D-1132 en/of D-1133 en/of D-1134

en/of D-1135 en/of D-1136 en/of D-1137 en/of D-1138 en/of D-1139 en/of D-0424

en/of D-0425 minus/verrekend met de factu(u)r(en) D-1152 en/of D-1153 en/of

D-1154 en/of D-1155 en/of D-1156 en/of D-1157 en/of D-1158 en/of D-1159 en/of

D-0429 en/of D-0430 en/of twee (2) tot op heden onbekend gebleven

factu(u)r(en))

en/of (vervolgens) van die circa Euro 1.649.089,70 (exclusief/zonder btw)

circa Euro 45.762,50 (exclusief btw) (betaald (aan [medeverdachte 3] ) op basis van de

factu(u)r(en) (D-0373 en/of D-0374 en/of D-0921 en/of D-0922 en/of D-0923

en/of D-0924 en/of D-0925 en/of D-0926 en/of D-0927 en/of D-0928 en/of D-0929

en/of D-0930)

en/of

circa Euro 36.712,50 (exclusief btw) (betaald (aan [medeverdachte 3] ) op basis van de

factu(u)r(en) D-0931 en/of D-0932 en/of D-0933 en/of D-0934 en/of D-0935 en/of

D-0936 en/of D-0937 en/of D-0375 en/of D-0376)

en/of

circa Euro 24.963,77 (betaald (aan [medeverdachte 5] ) op basis van de

factu(u)r(en) D-0411 en/of D-0412 en/of D-1074 en/of D-1075 en/of D-1076 en/of

D-1077 en/of D-1078 en/of D-1079 en/of D-1080 en/of D-1081 en/of D-1082 en/of

D-1083 en/of D-1084 en/of D-1086)

en/of

circa Euro 15.414,39 (exclusief btw) (betaald (aan [medeverdachte 5] ) op basis

van de factu(u)r(en) D-1085 en/of D-1087 en/of D-1088 en/of D-1089 en/of

D-1090 en/of D-1091 en/of D-0413 en/of D-0414)

en/of

circa Euro 978,75 (exclusief btw) (betaald (aan [medeverdachte 4] ) op basis van de

factuur (D-0427)

en/of

circa Euro 187.429,64 (zonder btw) (betaald (aan [medeverdachte 7] ) op basis van

de factu(u)r(en) D-0431 en/of D-0204 en/of D-1160 en/of D-1161 en/of D-1162

en/of D-1163 en/of D-1164 en/of D-1165 en/of D-1166 en/of D-1167 en/of D-1168

en/of D-0465 en/of D-0466 en/of D-0467 en/of D-0468 en/of D-0469)

en/of

circa Euro 137.497,51 (zonder btw) (betaald (aan [medeverdachte 7] ) op basis van

de factu(u)r(en) D-0470 en/of D-0471 en/of D-0434 en/of D-0472 en/of D-0473

en/of D-0474 en/of D-0475 en/of D-0476 en/of D-0477 en/of D-0478 en/of D-0479

en/of D-0432)

en/of

circa Euro 53.062,50 (exclusief btw) (betaald (aan [medeverdachte 1] ) op basis

van de factu(u)r(en) D-0118 en/of D-0119)

en/of

circa Euro 321.514,- (zonder btw) (betaald (aan [medeverdachte 1] ) op basis van

de factu(u)r(en) D-0091 en/of D-0092 en/of D-0093 en/of D-0094 en/of D-0095),

in elk geval enig(e) geldbedrag(en),

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding

en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen/verhuld en/of heeft/hebben

verborgen/verhuld wie de rechthebbende(n) op/het/de

voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie het/dat/die voorhanden

heeft/hebben gehad

en/of dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad en/of

heeft/hebben verworven en/of heeft/hebben omgezet en/of heeft/hebben

overgedragen en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik

heeft/hebben gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat/die

voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of

middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) daarvan een gewoonte

heeft/hebben gemaakt;

Artikel 420bis/ter jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht

art 420ter Wetboek van Strafrecht

art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

14.

(niveau 2):

Hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2010 tot en met 4 maart 2013 te

Leusden en/of Sint-Michielsgestel en/of Hilversum en/of Utrecht en/of Haren

( Groningen ) en/of Amsterdam en/of Groningen en/of Enschede, in elk geval in

Nederland en/of te Willemstad, in elk geval op Curaçao, en/of te Praag , in

elk geval in Tsjechië, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, te

weten een organisatieverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen,

bestaande uit o.a. hem, verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2]

en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 5]

en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 7] en/of [bedrijf 3] BV

(" [bedrijf 10] BV") en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8]

BV en/of [bedrijf 9] NV en/of [bedrijf 15] BV en/of [bedrijf 13]

Beheer BV en/of [bedrijf 12] BV en/of [bedrijf 17] BV en/of [bedrijf 18]

( [bedrijf 18] ) BV en/of [bedrijf 16] BV en/of [bedrijf 21] ,

welke organisatie tot oogmerk heeft/had het plegen van misdrijven, namelijk

onder meer

-oplichting van SNS Property Finance BV (met ingang van 1 januari 2014

genaamd Properize BV) en/of SNS Reaal NV (artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

-verduistering in dienst betrekking bij SNS Property Finance BV en/of SNS

Reaal NV (artikel 321/322 Wetboek van Strafrecht)

-actieve en/of passieve niet-ambtelijke omkoping (artikel 328ter Wetboek van

Strafrecht)

-(gewoonte)witwassen (artikel 420bis/ter Wetboek van Strafrecht)

-valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht)

terwijl hij, verdachte, binnen die organisatie een leidinggevende rol heeft

vervuld;

Artikel 140 Wetboek van Strafrecht

art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht

BIJLAGE II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

Nummer

Afkomstig van

Gericht aan

Omschrijving

Factuurdatum

Bedrag (excl. BTW)

Betaaldatum

D-0109

[bedrijf 3] B.V.

[bedrijf 5] B.V.

Advisering

28 februari 2011

€ 16.500,00

22 februari 2011

D-0110

[bedrijf 3] B.V.

[bedrijf 5] B.V.

Corporate Finance advisering

30 april 2011

€ 26.500,00

23 juni 2011

D-0111

[bedrijf 3] B.V.

[bedrijf 5] B.V.

Corporate Finance advisering

31 juli 2011

€ 24.500,00

30 augustus 2011

D-0112

[bedrijf 3] B.V.

[bedrijf 5] B.V.

Corporate Finance advisering

15 oktober 2011

€ 23.500,00

21 november 2011

D-0113

[bedrijf 3] B.V.

[bedrijf 5] B.V.

Corporate Finance advisering

31 december 2011

€ 25.500,00

10 februari 2012

Totaal: € 116.500,00

D-0114

[bedrijf 3] B.V.

[bedrijf 4] B.V.

Corporate Finance advisering

30 april 2012

€ 26.000,00

4 juni 2012175

D-0118

[bedrijf 10] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Corporate finance advies t/m oktober 2010

30 november 2010

€ 22.723,75

30 december 2010

D-0119

[bedrijf 10] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advisering

28 februari 2011

€ 30.338,75

6 maart 2011176

Totaal: € 53.062,50

D-0091

[bedrijf 3] B.V.

[bedrijf 9] N.V.177

Corporate Finance advisering

20 mei 2011

€ 56.623,75

2 en 19 september, 8 december 2011178

D-0092

[bedrijf 3] B.V.

[bedrijf 9] N.V.

Corporate Finance advisering

31 juli 2011

€ 61.799,25

19 september 2011

D-0093

[bedrijf 3] B.V.

[bedrijf 9] N.V.

Corporate Finance advisering

15 oktober 2011

€ 60.062,00

8 december 2011 en 3 januari 2012179

D-0094

[bedrijf 3] B.V.

[bedrijf 9] N.V.

Corporate Finance advisering

31 december 2011

€ 71.714,00

10 februari 2012 en 30 maart 2012180

D-0095

[bedrijf 3] B.V.

[bedrijf 9] N.V.

Corporate Finance advisering

30 april 2012

€ 71.400,00

21 mei 2012 en 4 juli 2012181

Totaal: € 321.599,00

D-0343

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

16 juni 2011

€ 6.825,00

1 juli 2011

D-0344

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

19 juli 2011

€ 5.810,00

22 juli 2011

D-0820

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

19 augustus 2011

€ 8.225,00

27 augustus 2011

D-0821

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

12 september 2011

€ 4.130,00

17 september 2011

D-0822

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

16 oktober 2011

€ 9.835,00

1 november 2011

D-0823

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

16 november 2011

€ 11.060,00

20 november 2011

D-0824

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

15 december 2011

€ 10.605,00

19 december 2011

D-0825

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

12 januari 2012

€ 10.500,00

15 januari 2012

Totaal: € 66.990,00

D-0826

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

16 februari 2012

€ 12.600,00

26 februari 2012

D-0827

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

15 maart 2012

€ 12.600,00

21 maart 2012

D-0828

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

28 april 2012

€ 10.780,00

30 april 2012

D-0829

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

16 mei 2012

€ 11.830,00

17 mei 2012

D-0830

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

15 juni 2012

€ 12.565,00

19 juni 2012

D-0831

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

15 juli 2012

€ 12.600,00

20 juli 2012

D-0832

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

24 augustus 2012

€ 11.935,00

17 september 2012

D-0833

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

14 september 2012

€ 9.065,00

24 september 2012

D-0345

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

14 oktober 2012

€ 12.110,00

19 oktober 2012

D-0346

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 15] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 15] B.V.

11 november 2012

€ 11.865,00

3 december 2012182

Totaal: € 117.950,00

D-0177

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

19 januari 2011

€ 5.845,00

26 januari 2011

D-0355

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

15 februari 2011

€ 10.360,00

17 februari 2011

D-0853

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

16 maart 2011

€ 9.835,00

21 maart 2011

D-0854

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

14 april 2011

€ 8.085,00

22 april 2011

D-0855

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

15 mei 2011

€ 10.080,00

20 mei 2011

D-0856

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

16 juni 2011

€ 12.810,00

17 juni 2011

D-0857

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

19 juli 2011

€ 12.180,00

22 juli 2011

D-0858

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

19 augustus 2011

€ 9.835,00

19 augustus 2011

D-0859

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

12 september 2011

€ 14.735,00

13 september 2011

D-0860

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

16 oktober 2011

€ 10.850,00

3 november 2011

D-0861

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

16 november 2011

€ 12.915,00

19 november 2011

D-0862

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

15 december 2011

€ 10.605,00

23 december 2011

D-0863

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

12 januari 2012

€ 9.030,00

14 januari 2012

Totaal: € 137.165,00

D-0864

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

16 februari 2012

€ 12.600,00

25 februari 2012

D-0865

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

15 maart 2012

€ 10.535,00

19 maart 2012

D-0866

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

28 april 2012

€ 11.165,00

28 april 2012

D-0867

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

16 mei 2012

€ 11.200,00

21 mei 2012

D-0868

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

15 juni 2012

€ 12.600,00

18 juni 2012

D-0869

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

15 juli 2012

€ 10.465,00

23 juli 2012

D-0870

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

24 augustus 2012

€ 12.600,00

6 september 2012

D-0871

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

14 september 2012

€ 12.600,00

21 september 2012

D-0356

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

14 oktober 2012

€ 12.600,00

25 oktober 2012

D-0357

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 13] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 13] B.V.

11 november 2012

€ 11.725,00

30 november 2012183

Totaal: € 118.090,00

D-0366

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

5 oktober 2010

€ 6.750,00

10 november 2010

D-0367

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

20 oktober 2010

€ 9.150,00

10 november 2010

D-0897

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

16 november 2010

€ 9.000,00

29 november 2010

D-0898

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

16 december 2010

€ 9.600,00

30 december 2010

D-0899

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

19 januari 2011

€ 9.250,00

2 februari 2011

D-0900

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

15 februari 2011

€ 8.675,00

17 februari 2011

D-0901

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

16 maart 2011

€ 8.750,00

16 maart 2011

D-0902

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

14 april 2011

€ 8.675,00

26 april 2011

D-0903

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

16 juni 2011

€ 6.750,00

7 juli 2011

D-0904

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

16 juni 2011

€ 7.050,00

7 juli 2011

D-0905

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

19 juli 2011

€ 6.550,00

20 juli 2011

D-0906

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

19 augustus 2011

€ 9.300,00

16 september 2011

D-0907

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

12 september 2011

€ 4.150,00

16 september 2011

D-0908

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

16 oktober 2011

€ 8.500,00

1 november 2011

D-0909

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

16 november 2011

€ 9.175,00

17 november 2011

D-0910

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

15 december 2011

€ 8.225,00

16 december 2011

D-0911

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

12 januari 2012

€ 9.350,00

8 maart 2012

Totaal: € 138.900,00

D-0912

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

16 februari 2012

€ 6.475,00

22 februari 2012

D-0913

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

15 maart 2012

€ 7.725,00

2 april 2012

D-0914

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

28 april 2012

€ 8.625,00

15 mei 2012

D-0915

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

16 mei 2012

€ 7.625,00

17 mei 2012

D-0916

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

15 juni 2012

€ 7.275,00

18 juni 2012

D-0917

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

15 juli 2012

€ 8.400,00

16 juli 2012

D-0918

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

24 augustus 2012

€ 10.000,00

1 oktober 2012

D-0919

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

14 september 2012

€ 6.750,00

28 september 2012

D-0920

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

14 oktober 2012

€ 9.350,00

15 oktober 2012

D-0368

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

17 december 2012

€ 9.075,00

7 januari 2013

D-0369

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 12] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.

31 december 2012

€ 8.250,00

14 januari 2013184

Totaal: € 89.550,00

D-0382

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

17 november 2010

€ 4.987,50

29 november 2010

D-0383

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

16 december 2010

€ 5.925,00

30 december 2010

D-0958

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

19 januari 2011

€ 7.537,50

27 januari 2011

D-0959

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

15 februari 2011

€ 12.525,00

24 februari 2011

D-0960

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

16 maart 2011

€ 8.662,50

17 maart 2011

D-0961

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

14 april 2011

€ 12.018,75

26 april 2011

D-0962

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

15 mei 2011

€ 8.700,00

23 mei 2011

D-0963

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

16 juni 2011

€ 10.818,75

17 juni 2011

D-0964

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

19 juli 2011

€ 7.537,50

26 juli 2011

D-0965

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

19 augustus 2011

€ 9.243,75

23 augustus 2011

D-0966

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

12 september 2011

€ 2.756,25

15 september 2011

D-0967

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

16 oktober 2011

€ 8.400,00

31 oktober 2011

D-0968

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

16 november 2011

€ 8.137,50

17 november 2011

D-0969

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

15 december 2011

€ 5.100,00

27 december 2011

D-0970

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

12 januari 2012

€ 4.462,50

6 februari 2012

Totaal: € 116.812,50

D-0971

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

16 februari 2012

€ 7.612,50

27 februari 2012

D-0972

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

15 maart 2012

€ 5.662,50

21 maart 2012

D-0973

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

28 april 2012

€ 2.250,00

2 mei 2012

D-0974

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

16 mei 2012

€ 3.637,50

21 mei 2012

D-0975

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

15 juni 2012

€ 5.193,75

28 juni 2012

D-0976

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

15 juli 2012

€ 3.075,00

20 juli 2012

D-0977

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

14 september 2012

€ 4.481,25

15 oktober 2012

D-0978

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

11 november 2012

€ 6.693,75

4 december 2012

D-0384

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

11 november 2012

€ 7.237,50

4 december 2012

D-0385

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. - dhr. [medewerker 5]

16 december 2012

€ 13.331,25

30 januari 2013185

Totaal: € 59.175,00

D-0394

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

17 november 2010

€ 3.000,00

3 december 2010

D-0395

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

16 december 2010

€ 10.425,00

30 december 2010

D-1002

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

19 januari 2011

€ 6.150,00

27 januari 2011

D-1003

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

15 februari 2011

€ 9.487,50

24 februari 2011

D-1004

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

16 maart 2011

€ 8.193,75

17 maart 2011

D-1005

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

14 april 2011

€ 11.118,75

26 april 2011

D-1006

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

15 mei 2011

€ 12.487,50

23 mei 2011

D-1007

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

16 juni 2011

€ 13.087,50

27 juni 2011

D-1008

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

19 juli 2011

€ 9.937,50

26 juli 2011

D-1009

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

19 augustus 2011

€ 10.500,00

23 augustus 2011

D-1010

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

12 september 2011

€ 6.525,00

15 september 2011

D-1011

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

16 oktober 2011

€ 11.287,50

31 oktober 2011

D-1012

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

16 november 2011

€ 12.600,00

17 november 2011

D-1013

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

15 december 2011

€ 13.200,00

27 december 2011

D-1014

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

14 januari 2012

€ 13.500,00

6 februari 2012

Totaal: € 151.500,00

D-1015

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

16 februari 2012

€ 12.412,50

27 februari 2012

D-1016

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

15 maart 2012

€ 10.200,00

21 maart 2012

D-1017

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

28 april 2012

€ 10.650,00

2 mei 2012

D-1018

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

16 mei 2012

€ 12.450,00

21 mei 2012

D-1019

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

15 juni 2012

€ 10.912,50

28 juni 2012

D-1020

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

15 juli 2012

€ 10.575,00

20 juli 2012

D-1021

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

24 augustus 2012

€ 11.850,00

10 september 2012

D-1022

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

14 september 2012

€ 4.987,50

9 oktober 2012

D-1023

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

14 oktober 2012

€ 13.350,00

8 november 2012

D-1024

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

11 november 2012

€ 12.975,00

4 december 2012

D-0396

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

16 december 2012

€ 13.500,00

30 januari 2013

D-0397

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 19] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 19] B.V. – dhr. [medewerker 4]

17 januari 2013

€ 7.500,00

30 januari 2013186

Totaal: € 131.362,50

D-0405

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 12] B.V.187

25 oktober 2010

€ 3.300,00

12 november 2010

D-0406

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

17 november 2010

€ 8.737,50

21 november 2010

D-1050

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

16 december 2010

€ 7.462,50

30 december 2010

D-1051

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

19 januari 2011

€ 8.512,50

27 januari 2011

D-1052

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

15 februari 2011

€ 8.321,25

20 februari 2011

D-1053

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

16 maart 2011

€ 9.225,00

23 maart 2011

D-1054

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

14 april 2011

€ 10.387,50

24 april 2011

D-1055

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

15 mei 2011

€ 8.568,75

25 mei 2011

D-1056

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

16 juni 2011

€ 10.218,75

23 juni 2011

D-1057

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

19 juli 2011

€ 9.543,75

24 juli 2011

D-1058

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

19 augustus 2011

€ 8.756,25

28 augustus 2011

D-1059

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

12 september 2011

€ 7.481,25

13 september 2011

D-1060

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

16 oktober 2011

€ 11.437,50

31 oktober 2011

D-1061

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

16 november 2011

€ 11.587,50

17 november 2011

D-1062

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

15 december 2011

€ 13.387,50

15 december 2011

D-1063

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

12 januari 2012

€ 11.793,75

17 januari 2012

Totaal: € 148.721,25

D-1064

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

16 februari 2012

€ 12.093,75

22 februari 2012

D-1065

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

15 maart 2012

€ 12.056,25

18 maart 2012

D-1066

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

28 april 2012

€ 13.368,75

1 mei 2012

D-1067

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

16 mei 2012

€ 12.093,75

17 mei 2012

D-1068

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

15 juni 2012

€ 9.600,00

21 juni 2012

D-1069

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

15 juli 2012

€ 12.112,50

22 juli 2012

D-1070

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

24 augustus 2012

€ 12.993,75

5 september 2012

D-1071

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

14 september 2012

€ 7.443,75

29 september 2012

D-1072

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

14 oktober 2012

€ 12.581,25

21 oktober 2012

D-1073

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

11 november 2012

€ 13.312,50

25 november 2012

D-0407

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

16 december 2012

€ 13.087,50

17 december 2012

D-0408

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 17] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 17] B.V.

17 januari 2013

€ 10.443,75

27 januari 2013188

Totaal: € 141.187,50

D-0422

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

25 oktober 2010

€ 3.450,00

11 november 2010

D-0423

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

16 november 2010

€ 8.943,75

19 november 2010

D-1116

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

16 december 2010

€ 8.212,50

20 december 2010

D-1117

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

19 januari 2011

€ 8.887,50

26 januari 2011

D-1118

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

15 februari 2011

€ 7.612,50

18 februari 2011

D-1119

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

16 maart 2011

€ 7.593,75

20 maart 2011

D-1120

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

14 april 2011

€ 10.706,25

20 april 2011

D-1121

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

15 mei 2011

€ 9.693,75

24 mei 2011

D-1122

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

16 juni 2011

€ 10.706,25

19 juni 2011

D-1123

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

19 juli 2011

€ 9.543,75

22 juli 2011

D-1124

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

19 augustus 2011

€ 10.912,50

25 augustus 2011

D-1125

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

12 september 2011

€ 3.937,50

14 september 2011

D-1126

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

16 oktober 2011

€ 9.262,50

1 november 2011

D-1127

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

16 november 2011

€ 11.175,00

17 november 2011

D-1128

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

15 december 2011

€ 12.543,75

15 december 2011

D-1129

[bedrijf 7] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

12 januari 2012

€ 9.262,50

14 januari 2012

Totaal: € 142.443,75

D-1130

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

12 januari 2012

€ 12.600,00

23 februari 2012

D-1131

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

15 maart 2012

€ 11.531,25

17 maart 2012

D-1132

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

28 april 2012

€ 13.500,00

29 april 2012

D-1133

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

16 mei 2012

€ 11.137,50

17 mei 2012

D-1134

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

15 juni 2012

€ 10.612,50

17 juni 2012

D-1135

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

15 juli 2012

€ 10.462,50

18 juli 2012

D-1136

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

24 augustus 2012

€ 10.987,50

9 september 2012

D-1137

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

14 september 2012

€ 6.150,00

19 september 2012

D-1138

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

14 oktober 2012

€ 9.618,75

17 oktober 2012

D-1139

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

11 november 2012

€ 13.256,25

24 november 2012

D-0424

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

16 december 2012

€ 13.500,00

17 december 2012

D-0425

[bedrijf 8] B.V.

[bedrijf 16] B.V.

Adviesdiensten t.b.v. [bedrijf 16] B.V.

17 januari 2013

€ 10.987,50

26 januari 2013189

Totaal: € 134.343,75

D-0373

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

1 januari 2011

€ 2.087,50

24 juli 2011

D-0374

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

3 februari 2011

€ 3.700,00

24 juli 2011

D-0921

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

1 maart 2011

€ 3.512,50

24 juli 2011

D-0922

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

1 april 2011

€ 2.887,50

24 juli 2011

D-0923

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

2 mei 2011

€ 3.600,00

24 juli 2011

D-0924

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

1 juni 2011

€ 4.575,00

24 juli 2011

D-0925

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

4 juli 2011

€ 4.350,00

24 juli 2011

D-0926

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

16 augustus 2011

€ 3.512,50

29 december 2011

D-0927

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

16 september 2011

€ 5.262,50

29 december 2011

D-0928

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

10 december 2011

€ 3.875,00

27 december 2011

D-0929

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

10 december 2011

€ 4.612,50

27 december 2011

D-0930

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

15 december 2011

€ 3.787,50

27 december 2011

Totaal: € 45.762,50

D-0931

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

8 maart 2012

€ 4.500,00

16 maart 2012

D-0932

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

8 maart 2011

€ 3.225,00

16 maart 2012

D-0933

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

30 maart 2012

€ 3.762,50

10 april 2012

D-0934

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

16 mei 2012

€ 4.000,00

17 mei 2012

D-0935

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

6 mei 2012

€ 3.987,50

10 mei 2012

D-0936

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

18 juni 2012

€ 4.500,00

25 juni 2012

D-0937

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

30 september 2012

€ 3.737,50

16 oktober 2012

D-0375

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

30 september 2012

€ 4.500,00

16 oktober 2012

D-0376

[bedrijf 12] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advies

30 september 2012

€ 4.500,00

16 oktober 2012190

Totaal: € 36.712,50

D-0411

[bedrijf 18] B.V.191

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

25 november 2010

€ 798,75

3 december 2010

D-0412

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

30 december 2010

€ 1.635,00

3 januari 2011

D-1074

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

27 januari 2011

€ 1.368,75

28 januari 2011

D-1075

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

20 februari 2011

€ 2.201,25

22 februari 2011

D-1076

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

20 maart 2011

€ 1.685,63

28 maart 2011

D-1077

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

23 april 2011

€ 2.313,75

25 april 2011

D-1078

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

25 mei 2011

€ 2.118,75

25 mei 2011

D-1079

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

23 juni 2011

€ 2.390,63

27 juli 2011

D-1080

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

24 juli 2011

€ 1.747,50

28 juli 2011

D-1081

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

28 augustus 2011

€ 1.974,38

12 september 2011

D-1082

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

13 september 2011

€ 928,13

18 september 2011

D-1083

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden inzake [bedrijf 19]

3 november 2011

€ 1.968,75

14 november 2011

D-1084

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden betreffende [bedrijf 19]

20 december 2011

€ 1.830,00

27 december 2011

D-1086

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Werkzaamheden betreffende [bedrijf 19]

19 februari 2012

€ 2.002,50

16 maart 2012

Totaal: € 24.963,77

D-1085

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Werkzaamheden betreffende [bedrijf 19]

19 februari 2012

€ 1.796,25

16 maart 2012

D-1087

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Werkzaamheden betreffende [bedrijf 19]

6 mei 2012

€ 1.586,25

6 mei 2012

D-1088

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Werkzaamheden betreffende [bedrijf 19]

6 mei 2012

€ 1.290,00

6 mei 2012

D-1089

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Werkzaamheden betreffende [bedrijf 19]

3 juni 2012

€ 1.608,75

15 mei 2012

D-1090

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Werkzaamheden betreffende [bedrijf 19]

24 juni 2012

€ 1.610,63

25 mei 2012

D-1091

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Werkzaamheden betreffende [bedrijf 19]

2 augustus 2012

€ 1.365,00

7 september 2012

D-0413

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Werkzaamheden betreffende [bedrijf 19]

20 oktober 2012

€ 3.466,88

16 december 2012

D-0414

[bedrijf 18] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Werkzaamheden betreffende [bedrijf 19]

25 november 2012

€ 2.690,63

16 december 2012192

Totaal: € 15.414,39

D-0427

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

20 november 2010

€ 798,75

29 november 2010

D-0428

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

17 december 2010

€ 1.635,00

30 december 2010

D-1140

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

24 januari 2011

€ 1.368,75

26 januari 2011

D-1141

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

18 februari 2011

€ 2.201,25

18 februari 2011

D-1142

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

20 maart 2011

€ 1.685,63

20 maart 2011

D-1143

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

17 april 2011

€ 2.313,75

20 april 2011

D-1144

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

24 mei 2011

€ 2.118,75

24 mei 2011

D-1145

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

19 juni 2011

€ 2.390,63

19 juni 2011

D-1146

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

21 juli 2011

€ 1.747,50

22 juli 2011

D-1147

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

25 augustus 2011

€ 1.974,38

25 augustus 2011

D-1148

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

14 september 2011

€ 928,13

14 september 2011

D-1149

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

17 november 2011

€ 2.073,75

17 november 2011

D-1150

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

15 december 2011

€ 1.830,00

15 december 2011

D-1151

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 7] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

14 januari 2012

€ 1.796,25

14 januari 2012

Totaal: € 24.862,52

D-1152

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

18 februari 2012

€ 2.002,50

23 februari 2012

D-1153

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

29 april 2012

€ 1.290,00

29 april 2012

D-1154

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

16 mei 2012

€ 1.608,75

17 mei 2012

D-1155

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

17 juni 2012

€ 1.610,63

17 juni 2012

D-1156

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

18 juli 2012

€ 1.365,00

18 juli 2012

D-1157

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

8 september 2012

€ 1.185,00

9 september 2012

D-1158

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

19 september 2012

€ 946,88

19 september 2012

D-1159

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

24 november 2012

€ 2.690,63

24 november 2012

D-0429

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

17 december 2012

€ 2.683,13

17 december 2012

D-0430

[bedrijf 16] B.V.

[bedrijf 8] B.V.

Advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] BV

31 december 2012

€ 750,00

26 januari 2013193

Totaal: € 16.132,52

D-0431

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services September 2010

3 januari 2011

€ 5.231,25

22 november 2010

D-0204

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services September 2010

3 december 2010

€ 5.042,50

3 december 2010

D-1160

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services November 2010

3 januari 2011

€ 9.585,00

3 januari 2011

D-1161

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services December 2010

27 januari 2011

€ 9.450,00

28 januari 2011

D-1162

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Consultancy services January 2011

16 februari 2011

€ 11.181,25

22 februari 2011

D-1163

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services February 2011

21 maart 2011

€ 10.101,25

22 maart 2011

D-1164

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services February 2011

13 april 2011

€ 13.201,25

15 april 2011

D-1165

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services April 2011

16 mei 2011

€ 11.737,50

16 mei 2011

D-1166

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services May 2011

16 juni 2011

€ 15.787,50

17 juni 2011

D-1167

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services June 2011

16 juli 2011

€ 12.952,25

21 juli 2011

D-1168

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services July 2011

17 augustus 2011

€ 14.553,13

19 augustus 2011

D-0465

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services August 2011

9 september 2011

€ 7.353,00

12 september 2011

D-0466

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services September 2011

5 oktober 2011

€ 14.416,63

11 oktober 2011

D-0467

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services October 2011

8 november 2011

€ 15.791,00

10 november 2011

D-0468

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services November 2011

8 december 2011

€ 16.046,13

9 december 2011

D-0469

[bedrijf 21]

[bedrijf 7] B.V.

Advisory and consultancy services December 2011

14 januari 2012

€ 15.000,00

16 januari 2012

Totaal: € 187.429,64

D-0470

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services January 2012

11 februari 2012

€ 16.352,50

13 februari 2012

D-0471

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services February 2012

12 maart 2012

€ 15.277,50

12 maart 2012

D-0434

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services March 2012

19 april 2012

€ 15.476,75

10 en 20 april 2012

D-0472

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services March 2012

9 mei 2012

€ 15.463,00

10 en 18 mei 2012

D-0473

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services May 2012

25 juni 2012

€ 10.205,88

25 juni 2012

D-0474

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services June 2012

16 juli 2012

€ 10.350,00

18 en 23 juli 2012

D-0475

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services July 2012

21 augustus 2012

€ 10.000,00

22 augustus en 7 september 2012

D-0476

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services August 2012

14 augustus 2012

€ 5.185,00

14 september 2012

D-0477

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services September 2012

18 oktober 2012

€ 9.982,25

19 oktober 2012

D-0478

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services October 2012

15 november 2012

€ 13.187,13

2 en 4 december 2012

D-0479

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services November 2012

16 januari 2013

€ 11.017,50

19 december 2012 en 26 januari 2013

D-0432

[bedrijf 21]

[bedrijf 8] B.V.

Advisory and consultancy services December 2012

9 februari 2013

€ 5.000,000

8 februari 2013194

Totaal: € 137.497,51

BIJLAGE III: de bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte]

Niveau 1

2.

in de periode van 22 februari 2011 tot en met 4 juni 2012 te in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, telkens aan iemand, te weten [medeverdachte 1] , die anders dan als ambtenaar, optredend

als lasthebber van SNS Property Finance BV (in de functie van directieadviseur en/of lid van de directie en/of Chief Restructuring Officer), naar aanleiding van hetgeen deze [medeverdachte 1] bij de uitvoering van diens last heeft gedaan en/of zou doen, telkens een belofte, te weten de toezegging/instemming om een vast gedeelte/bedrag per gewerkt/te declareren uur aan [medeverdachte 1] en/of zijn bedrij(f)(ven) te betalen en giften, te weten geldbedragen tot een totaalbedrag van Euro 142.500,- (exclusief btw), heeft gedaan van die aard en onder zodanige omstandigheden dat hij, verdachte, en zijn mededaders redelijkerwijs moesten aannemen dat die [medeverdachte 1] deze

belofte en giften in strijd met de goede trouw zou verzwijgen tegenover zijn lastgever;

3.

in de periode van 28 februari 2011 tot en met 12 maart 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk voorhanden heeft gehad

vijf (5) facturen van [bedrijf 3] BV gericht aan [bedrijf 5] BV ten bedrage van in totaal Euro 116.500,- (exclusief btw) (te weten: D-0109 en D-0110 en D-0111 en D-0112 en D-0113),

en

één (1) factuur van [bedrijf 3] BV gericht aan [bedrijf 4] BV ten bedrage van in totaal Euro 26.000,- (exclusief btw) (te weten: D-0114)

zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders telkens wisten, dat dat geschrift bestemd was tot gebruik als ware dat geschrift echt en onvervalst, en bestaande die valsheid telkens hierin

dat op die factuur is vermeld dat door [bedrijf 3] BV en/of [medeverdachte 1] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisering" en/of "corporate finance advisering") zijn verricht ten behoeve

van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 5] BV en/of [bedrijf 4] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 3] BV en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 5] BV en/of [bedrijf 4] BV

en telkens

dat op die factuur een factuurbedrag is vermeld dat in werkelijkheid geen betrekking heeft op de in

die factuur vermelde werkzaamheden en/of diensten;

Niveau 2

7.

omstreeks de periode van 30 december 2010 tot en met 21 mei 2012 te in Nederland en/of op

Curaçao, tezamen en in vereniging met anderen, telkens aan iemand, te weten [medeverdachte 1] , die anders dan als ambtenaar, optredend als lasthebber van SNS Property Finance BV (in de functie van directieadviseur en/of lid van de directie en/of Chief Restructuring Officer), naar aanleiding van hetgeen deze [medeverdachte 1] bij de uitvoering van diens last heeft gedaan en/of zou doen, telkens een belofte, om een vast percentage van de door [medeverdachte 8] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] en [medewerker 4] en [medewerker 5] aan hem, verdachte, en/of zijn bedrij(f)(ven) te betalen vaste gedeelten/bedragen per gewerkt/te declareren uur, te betalen aan [medeverdachte 1] en/of zijn bedrij(f)(ven) en giften, te weten geldbedragen tot een totaalbedrag van Euro 374.576,50 (exclusief/zonder btw), heeft gedaan van die aard en onder zodanige omstandigheden dat hij, verdachte, en zijn mededaders, redelijkerwijs moesten aannemen dat die [medeverdachte 1] deze belofte en giften in strijd met de goede trouw zou verzwijgen tegenover zijn

lastgever;

8.

in de periode van 30 november 2010 tot en met 12 maart 2013 in Nederland en/of op Curaçao, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk voorhanden heeft gehad

twee (2) facturen)van [bedrijf 3] BV (" [bedrijf 10] BV") gericht aan [bedrijf 7] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 53.062,50 (exclusief btw) (te weten: D-0118 en D-0119),

en

vijf (5) facturen van [bedrijf 3] BV gericht aan [bedrijf 9] NV ten bedrage van in totaal Euro 321.599,- (zonder btw) (D-0091 en D-0092 en D-0093 en D-0094 en D-0095),

zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders telkens wisten dat dat geschriften bestemd was tot gebruik als ware dat geschrift echt en onvervalst, en bestaande die valsheid telkens hierin

dat op die factuur is vermeld dat door [bedrijf 3] BV en/of [medeverdachte 1] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "corporate finance advies" en/of "advisering" en/of "corporate finance

advisering") zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 9] NV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door

[bedrijf 3] BV en/of [medeverdachte 1] zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 9] NV

en telkens

dat op die factuur een factuurbedrag is vermeld dat in werkelijkheid geen betrekking heeft op de in

die factuur vermelde werkzaamheden en/of diensten;

9.

in de periode van 10 november 2010 tot en met 28 februari 2013 in Nederland, telkens anders dan als ambtenaar, optredend als lasthebber van SNS Property Finance BV (in de functie van interim-manager en daarbij belast met het aansturen van nationale en internationale equity participaties van SNSPF alsmede het behandelen van andere door de Directie van SNSPF te bepalen dossiers en/of in

de functie van (tijdelijk) bestuurder en/of commissaris en Restructuring Medewerker), naar aanleiding van hetgeen hij, verdachte, bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan, telkens een belofte, te weten de toezegging/instemming om een vast gedeelte/bedrag per gewerkt/te declareren

uur aan hem, verdachte, (en/of zijn bedrij(f)(ven)) te betalen en giften, te weten

de betaling van in totaal Euro 184.940,- (exclusief btw) door [medeverdachte 8] en/of zijn bedrijf

en

de betaling van in totaal Euro 255.255,- (exclusief btw) door [medeverdachte 6] en/of zijn bedrijf

en

de betaling van in totaal Euro 228.450,- (exclusief btw) door [medeverdachte 3] en/of zijn bedrijf

en

de betaling van in totaal Euro 175.987,50 (exclusief btw) door [medewerker 5] en/of zijn bedrijf

en

de betaling van in totaal Euro 282.862,50 (exclusief btw) door [medewerker 4] en/of zijn bedrijf

en

de betaling van in totaal Euro 289.908,75 (exclusief btw) door [medeverdachte 5] en/of zijn bedrijf

en

de betaling van in totaal circa Euro 276.787,50 (exclusief btw) door [medeverdachte 4] en/of zijn bedrijf heeft aangenomen en dit aannemen in strijd met de goede trouw telkens heeft verzwegen tegenover zijn lastgever;

10.

in of omstreeks de periode van 5 oktober 2010 tot en met 17 januari 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen

acht (8) facturen van [bedrijf 7] BV gericht aan [bedrijf 15] BV ten bedrage van in totaal Euro 66.990,- (exclusief btw) (te weten: D-0343 en D-0344 en D-0820 en D-0821 en D-0822 en D-0823 en D-0824 en D-0825),

en

tien (10) facturen van [bedrijf 8] BV gericht aan [bedrijf 15] BV ten bedrage van in totaal Euro 117.950,- (exclusief btw) (te weten: D-0826 en D-0827 en D-0828 en D-0829 en D-0830 en D-0831 en D-0832 en D-0833 en D-0345 en D-0346)

en

dertien (13) facturen van [bedrijf 7] BV gericht aan [bedrijf 13] BV ten bedrage van in totaal Euro 137.165,- (exclusief btw) (te weten: D-0177 en D-0355 en D-0853 en D-0854 en D-0855 en D-0856 en D-0857 en D-0858 en D-0859 en D-0860 en D-0861 en D-0862 en D-0863),

en

tien (10) facturen van [bedrijf 8] BV gericht aan [bedrijf 13] BV ten bedrage van in totaal Euro 118.090,- (exclusief btw) (te weten: D-0864 en/of D-0865 en D-0866 en D-0867 en D-0868 en D-0869 en D-0870 en D-0871 en D-0356 en D-0357)

en

zeventien (17) facturen van [bedrijf 7] BV gericht aan [bedrijf 12] BV ten bedrage van in totaal Euro 138.900,- (exclusief btw) (te weten: D-0366 en D-0367 en D-0897 en D-0898 en D-0899 en D-0900 en D-0901 en D-0902 en D-0903 en D-0904 en D-0905 en D-0906 en D-0907 en D-0908 en D-0909 en D-0910 en D-0911),

en

elf (11) facturen van [bedrijf 8] BV gericht aan [bedrijf 12] BV ten bedrage van in totaal Euro 89.550,- (exclusief btw) (te weten: D-0912 en D-0913 en D-0914 en D-0915 en D-0916 en D-0917 en D-0918 en D-0919 en D-0920 en D-0368 en D-0369)

en

vijftien (15) facturen van [bedrijf 7] BV gericht aan [bedrijf 19] BV ten bedrage van in totaal Euro 116.812,50 (exclusief btw) (te weten: D-0382 en D-0383 en D-0958 en D-0959 en D-0960 en D-0961 en D-0962 en D-0963 en D-0964 en D-0965 en D-0966 en D-0967 en D-0968 en D-0969 en D-0970),

en

tien (10) facturen van [bedrijf 8] BV gericht aan [bedrijf 19] BV ten bedrage van in totaal Euro 59.175,- (exclusief btw) (te weten: D-0971 en D-0972 en D-0973 en D-0974 en D-0975 en

D-0976 en D-0977 en D-0978 en D-0384 en D-0385)

en

vijftien (15) facturen van [bedrijf 7] BV gericht aan [bedrijf 19] BV ten bedrage van in totaal Euro 151.500,- (exclusief btw) (te weten D-0394 en D-0395 en D-1002 en D-1003 en D-1004 en D-1005 en D-1006 en D-1007 en D-1008 en D-1009 en D-1010 en D-1011 en D-1012 en D-1013 en D-1014),

en

twaalf (12) facturen van [bedrijf 8] BV gericht aan [bedrijf 19] BV ten bedrage van in totaal Euro 131.362,50 (exclusief btw) (te weten: D-1015 en D-1016 en D-1017 en D-1018 en D-1019 en

D-1020 en D-1021 en D-1022 en D-1023 en D-1024 en D-0396 en D-0397)

en

zestien (16) facturen van [bedrijf 7] BV gericht aan [bedrijf 17] BV ten bedrage van in totaal Euro 148.721,25 (exclusief btw) (te weten: D-0405 en D-0406 en D-1050 en D-1051 en D-1052 en D-1053 en D-1054 en D-1055 en D-1056 en D-1057 en D-1058 en D-1059 en D-1060 en D-1061 en D-1062 en D-1063),

en

twaalf (12) facturen van [bedrijf 8] BV gericht aan [bedrijf 17] BV ten bedrage van in totaal Euro 141.187,50 (exclusief btw) (te weten: D-1064 en D-1065 en D-1066 en D-1067 en D-1068 en D-1069 en D-1070 en D-1071 en D-1072 en D-1073 en D-0407 en D-0408)

en

zestien (16) facturen van [bedrijf 7] BV gericht aan [bedrijf 16] BV ten bedrage van in totaal Euro 142.443,75 (exclusief btw) (te weten: D-0422 en D-0423 en D-1116 en D-1117 en D-1118 en D-1119 en D-1120 en D-1121 en D-1122 en D-1123 en D-1124 en D-1125 en D-1126 en D-1127 en D-1128 en D-1129),

en

twaalf (12) facturen van [bedrijf 8] BV gericht aan [bedrijf 16] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 134.342,75 (exclusief btw) (te weten: D-1130 en D-1131 en D-1132 en D-1133 en D-1134 en D-1135 en D-1136 en D-1137 en D-1138 en D-1139 en D-0424 en D-0425)

zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt, immers hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders valselijk en/of in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op die facturen vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 8] en/of [bedrijf 15] BV , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 8] en/of [bedrijf 15] BV

en

op die facturen vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 6] en/of [bedrijf 13] BV , terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 6] en/of [bedrijf 13] BV

en

op die facturen vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 3] en/of [bedrijf 12] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 3] en/of [bedrijf 12] BV

en

op die facturen vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medewerker 5] en/of [bedrijf 19] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medewerker 5] en/of [bedrijf 19] BV

en

op die facturen vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medewerker 4] en/of [bedrijf 19] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medewerker 4] en/of [bedrijf 19] BV

en

op die facturen vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 5] en/of [bedrijf 17] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 5] en/of [bedrijf 17] BV

en

op die facturen vermeld dat door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, werkzaamheden en/of diensten (te weten: "adviesdiensten") zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 4] en/of [bedrijf 16] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of

diensten niet door [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV en/of hem, verdachte, zijn verricht ten behoeve van/voor [medeverdachte 4] en/of [bedrijf 16] BV

en telkens

op die facturen factuurbedragen vermeld die in werkelijkheid geen betrekking hebben op de in die facturen vermelde werkzaamheden en/of diensten,

zulks telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

11.

in de periode van 29 november 2010 tot en met 26 januari 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, telkens aan iemand, die anders dan als ambtenaar, te weten

[medeverdachte 3] , optredend als lasthebber van SNS Property Finance BV (belast met het op restructuring- en recoverygebied begeleiden van een aantal nationale of internationale relatiecomplexen en aanverwante werkzaamheden)

en

[medeverdachte 4] , optredend als lasthebber van SNS Property Finance BV (belast met het management van de nationale en internationale equity posities van SNS PF en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden),

naar aanleiding van hetgeen deze [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] bij de uitvoering van hun last hebben gedaan telkens een belofte, te weten de toezegging/instemming om een vast gedeelte/bedrag per door [medeverdachte 6] en/of [medewerker 4] en [medewerker 5] gewerkt/te declareren uur aan [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] (en/of hun bedrijven) te betalen en giften, te weten

de betaling van in totaal Euro 82.475,- (exclusief btw) aan [medeverdachte 3] en/of zijn bedrijf

en/of

de betaling van in totaal Euro 798,75 (exclusief btw) aan [medeverdachte 4] en/of zijn bedrijf en een verrekening van in totaal Euro 45.101,41 (exclusief btw) met het door [medeverdachte 4] te betalen resterende en/of (nog) verschuldigde geldbedrag aan hem, verdachte,

heeft gedaan van die aard en onder zodanige omstandigheden dat hij, verdachte, en zijn mededaders redelijkerwijs moesten aannemen dat die [medeverdachte 3] en die [medeverdachte 4] deze beloften en giften in strijd met de goede trouw zouden verzwijgen tegenover hun lastgever;

12.

in de periode van 20 november 2010 tot en met 12 maart 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk voorhanden heeft gehad

twaalf (12) facturen van [bedrijf 12] BV gericht aan [bedrijf 8] BV ten bedrage van in totaal Euro 45.762,50 (exclusief btw) (te weten: D-0373 en D-0374 en D-0921 en D-0922 en D-0923 en D-0924 en D-0925 en D-0926 en D-0927 en D-0928 en D-0929 en D-0930)

en

negen (9) facturen van [bedrijf 12] BV gericht aan [bedrijf 8] (Trade) BV ten bedrage van in totaal Euro 36.712,50 (exclusief btw) (te weten: D-0931 en D-0932 en D-0933 en D-0934 en D-0935 en D-0936 en D-0937 en D-0375 en D-0376)

en

veertien (14) facturen van [bedrijf 18] ( [bedrijf 18] ) BV gericht aan [bedrijf 7] BV ten bedrage van in totaal Euro 24.963,77 (exclusief btw) (te weten: D-0411 en D-0412 en D-1074 en D-1075 en D-1076 en D-1077 en D-1078 en D-1079 en D-1080 en D-1081 en D-1082 en D-1083 en D-1084 en D-1086),

en

acht (8) facturen van [bedrijf 18] ( [bedrijf 18] ) BV gericht aan [bedrijf 8] BV ten bedrage van in totaal Euro 15.414,39 (exclusief btw) (te weten: D-1085 en D-1087 en D-1088 en D-1089 en D-1090 en D-1091 en D-0413 en D-0414)

en

veertien (14) facturen van [bedrijf 16] BV gericht aan [bedrijf 7] BV ten bedrage van in totaal Euro 24.862,52 (exclusief btw) (te weten: D-0427 en D-0428 en D-1140 en D-1141 en D-1142 en D-1143 en D-1144 en D-1145 en D-1146 en D-1147 en D-1148 en D-1149 en D-1150 en D-1151),

en

tien (10) facturen van [bedrijf 16] BV gericht aan [bedrijf 8] BV ten bedrage van in totaal Euro 16.132,52 (exclusief btw) (te weten: D-1152 en D-1153 en D-1154 en D-1155 en D-1156 en D-1157 en D-1158 en D-1159 en D-0429 en D-0430)

en

zestien (16) facturen van [bedrijf 21] gericht aan [bedrijf 7] BV ten bedrage van in totaal Euro 187.429,64 (zonder btw) (te weten: D-0431 en D-0204 en D-1160 en D-1161 en D-1162 en D-1163 en D-1164 en D-1165 en D-1166 en D-1167 en D-1168 en D-0465 en D-0466 en D-0467 en D-0468 en D-0469)

en

twaalf (12) facturen van [bedrijf 21] gericht aan [bedrijf 8] BV ten bedrage van in totaal Euro 137.497,51 (zonder btw) (te weten: D-0470 en D-0471 en D-0434 en D-0472 en D-0473 en D-0474 en D-0475 en D-0476 en D-0477 en D-0478 en D-0479 en D-0432)

zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededaders telkens wisten dat dat geschrift bestemd was tot gebruik als ware dat geschrift echt en onvervalst, en bestaande die valsheid telkens hierin

dat op die factuur is vermeld dat door [bedrijf 12] BV en/of [medeverdachte 3] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advies") zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 12] BV en/of [medeverdachte 3] , zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV

en

dat op die factuur is vermeld dat door [bedrijf 18] ( [bedrijf 18] ) BV en/of [medeverdachte 5] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "werkzaamheden inzake [bedrijf 19] " en/of "werkzaamheden betreffende [bedrijf 19] ") zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 18] ( [bedrijf 18] ) BV en/of [medeverdachte 5] , zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV

en

dat op die factuur is vermeld dat door [bedrijf 16] BV en/of [medeverdachte 4] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advieswerkzaamheden t.b.v. [bedrijf 19] ") zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV, terwijl in werkelijkheid die

werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 16] BV en/of [medeverdachte 4] zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV

en

dat op die factuur is vermeld dat door [bedrijf 21] en/of [medeverdachte 7] werkzaamheden en/of diensten (te weten: "advisory and consultancy services") zijn verricht ten behoeve van/voor hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV, terwijl in werkelijkheid die

werkzaamheden en/of diensten niet door [bedrijf 21] en/of [medeverdachte 7] zijn verricht ten behoeve van hem, verdachte, en/of [bedrijf 7] BV en/of [bedrijf 8] BV

en telkens

dat op die factuur een factuurbedrag is vermeld dat in werkelijkheid geen betrekking heeft op de in

die factuur vermelde werkzaamheden en/of diensten;

13.

in de periode van 10 november 2010 tot en met 12 maart 2013 in Nederland en/of op Curaçao,

tezamen en in vereniging met anderen van voorwerpen, te weten geldbedragen tot een totaalbedrag van circa Euro 1.649.089,70 (exclusief btw), bestaande uit

Euro 66.990,- (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 8] op basis van de facturen D-0343 en D-0344 en D-0820 en D-0821 en D-0822 en D-0823 en D-0824 en D-0825)

en

Euro 117.950,- (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 8] op basis van de facturen D-0826 en D-0827 en D-0828 en D-0829 en D-0830 en D-0831 en D-0832 en D-0833 en D-0345 en D-0346)

en

Euro 137.165,- (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 6] op basis van de facturen D-0177 en D-0355 en D-0853 en D-0854 en D-0855 en D-0856 en D-0857 en D-0858 en D-0859 en D-0860 en D-0861 en D-0862 en D-0863)

en

Euro 118.090,- (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 6] op basis van de facturen D-0864 en D-0865 en D-0866 en D-0867 en D-0868 en D-0869 en D-0870 en D-0871 en D-0356 en D-0357)

en

Euro 138.900,- (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 3] op basis van de facturen D-0366 en D-0367 en D-0897 en D-0898 en D-0899 en D-0900 en D-0901 en D-0902 en D-0903 en D-0904 en D-0905 en D-0906 en D-0907 en D-0908 en D-0909 en D-0910 en D-0911)

en

Euro 89.550,- (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 3] op basis van de facturen D-0912 en D-0913 en D-0914 en D-0915 en D-0916 en D-0917 en D-0918 en D-0919 en D-0920 en D-0368 en D-0369)

en

Euro 116.812,50 (exclusief btw) (ontvangen van [medewerker 5] op basis van de facturen D-0382 en D-0383 en D-0958 en D-0959 en D-0960 en D-0961 en D-0962 en D-0963 en D-0964 en D-0965 en

D-0966 en D-0967 en D-0968 en D-0969 en D-0970)

en

Euro 59.175,- (exclusief btw) (ontvangen van [medewerker 5] op basis van de facturen D-0971 en D-0972 en D-0973 en D-0974 en D-0975 en D-0976 en D-0977 en D-0978 en D-0384 en D-0385)

en

Euro 151.500,- (exclusief btw) (ontvangen van [medewerker 4] op basis van de facturen D-0394 en D-0395 en D-1002 en D-1003 en D-1004 en D-1005 en D-1006 en D-1007 en D-1008 en D-1009 en D-1010 en D-1011 en D-1012 en D-1013 en D-1014)

en

Euro 131.362,50 (exclusief btw) (ontvangen van [medewerker 4] op basis van de facturen D-1015 en D-1016 en D-1017 en D-1018 en D-1019 en D-1020 en D-1021 en D-1022 en D-1023 en D-1024 en D-0396 en D-0397)

en

Euro 148.721,25 (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 5] op basis van de facturen D-0405 en D-0406 en D-1050 en D-1051 en D-1052 en D-1053 en D-1054 en D-1055 en D-1056 en D-1057 en D-1058 en D-1059 en D-1060 en D-1061 en D-1062 en D-1063)

en

Euro 141.187,50 (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 5] op basis van de facturen D-1064 en D-1065 en D-1066 en D-1067 en D-1068 en D-1069 en D-1070 en D-1071 en D-1072 en D-1073

en D-0407 en D-0408)

en

Euro 116.396,11 (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 4] op basis van de facturen D-0422 en D-0423 en D-1116 en D-1117 en D-1118 en D-1119 en D-1120 en D-1121 en D-1122 en D-1123 en D-1124 en D-1125 en D-1126 en D-1127 en D-1128 en D-1129 verrekend met de facturen D-0428 en D-1140 en D-1141 en D-1142 en D-1143 en D-1144 en D-1145 en D-1146 en D-1147 en

D-1148 en D-1149 en D-1150 en D-1151en één (1) tot op heden onbekend gebleven factuur)

en

Euro 115.289,98 (exclusief btw) (ontvangen van [medeverdachte 4] op basis van de facturen D-1130 en D-1131 en D-1132 en D-1133 en D-1134 en D-1135 en D-1136 en D-1137 en D-1138 en D-1139 en D-0424 en D-0425 verrekend met de facturen D-1152 en D-1153 en D-1154 en D-1155 en D-1156 en D-1157 en D-1158 en D-1159 en D-0429 en D-0430 en twee (2) tot op heden onbekend gebleven facturen)

en vervolgens van die circa Euro 1.649.089,70 (exclusief btw)

Euro 45.762,50 (exclusief btw) (betaald aan [medeverdachte 3] op basis van de facturen (D-0373 en D-0374 en D-0921 en D-0922 en D-0923 en D-0924 en D-0925 en D-0926 en D-0927 en D-0928 en D-0929 en D-0930)

en

Euro 36.712,50 (exclusief btw) (betaald aan [medeverdachte 3] op basis van de facturen D-0931 en D-0932 en D-0933 en D-0934 en D-0935 en D-0936 en D-0937 en D-0375 en D-0376)

en

Euro 24.963,77 (betaald aan [medeverdachte 5] op basis van de facturen D-0411 en D-0412 en D-1074 en D-1075 en D-1076 en D-1077 en D-1078 en D-1079 en D-1080 en D-1081 en D-1082 en

D-1083 en D-1084 en D-1086)

en

Euro 15.414,39 (exclusief btw) (betaald aan [medeverdachte 5] op basis van de facturen D-1085 en D-1087 en D-1088 en D-1089 en D-1090 en D-1091 en D-0413 en D-0414)

en

Euro 798,75 (exclusief btw) (betaald aan [medeverdachte 4] op basis van de factuur (D-0427)

en

Euro 187.429,64 (zonder btw) (betaald aan [medeverdachte 7] op basis van de facturen D-0431 en D-0204 en D-1160 en D-1161 en D-1162 en D-1163 en D-1164 en D-1165 en D-1166 en D-1167 en D-1168 en D-0465 en D-0466 en D-0467 en D-0468 en D-0469)

en

Euro 137.497,51 (zonder btw) (betaald aan [medeverdachte 7] op basis van de facturen D-0470 en D-0471 en D-0434 en D-0472 en D-0473 en D-0474 en D-0475 en D-0476 en D-0477 en D-0478 en D-0479 en D-0432)

en

Euro 53.062,50 (exclusief btw) (betaald aan [medeverdachte 1] op basis van de facturen D-0118 en D-0119)

en

Euro 321.514,- (zonder btw) (betaald aan [medeverdachte 1] op basis van de facturen D-0091 en D-0092 en D-0093 en D-0094 en D-0095),

de werkelijke aard heeft verhuld en die geldbedragen voorhanden heeft gehad en/of heeft omgezet en/of heeft overgedragen en/of van die geldbedragen gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders telkens wisten dat die geldbedragen onmiddellijk afkomstig waren uit enig misdrijf,

terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders daarvan een gewoonte hebben gemaakt;

14.

in de periode van 1 juni 2010 tot en met 4 maart 2013 in Nederland en/of op Curaçao opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een organisatieverband van natuurlijke personen en rechtspersonen, bestaande uit hem, verdachte, en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 7] en [bedrijf 3] BV (" [bedrijf 10] BV") en [bedrijf 7] BV en [bedrijf 8] BV en [bedrijf 9] NV en [bedrijf 12] BV en [bedrijf 18]

( [bedrijf 18] ) BV en [bedrijf 16] BV en [bedrijf 21] ,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

- actieve en passieve niet-ambtelijke omkoping

- gewoontewitwassen

- valsheid in geschrift

terwijl hij, verdachte, binnen die organisatie een leidinggevende rol heeft vervuld.

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende FIOD dossier, nummer 51693, bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering (onderzoek Mount Nepal, inhoudende 28 ordners). Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. AH staat voor ambtshandeling, ZPV staat voor zaaksproces-verbaal, V staat voor proces-verbaal van verhoor verdachte en G staat voor proces-verbaal verhoor getuige. Waar wordt verwezen naar D betreft het andere geschriften als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5, van het Wetboek van Strafvordering.

2 D-0167

3 D-1342

4 D-0152

5 D-0186, pagina 2

6 D-0187, pagina 1

7 AH-059, pagina 5

8 V01-01, pagina 6

9 V01-02, pagina 3

10 V01-02, pagina 4

11 V01-02, pagina 4

12 V01-02, pagina 5

13 [medewerker 1] : AH-060, pagina 10, [medewerker 2] : AH-061, pagina 9, [verdachte] : AH-063, pagina 11 en 12, [medeverdachte 2] : AH-059, pagina 8 en [medewerker 3] : AH-062, pagina 7

14 V04-08, pagina 4

15 AH-063, pagina 8

16 AH-063, pagina 9

17 V04-05, pagina 4.

18 AH-063, pagina 11 en 12

19 V01-02, pagina 4

20 V01-10, pagina 4

21 D-0258, pagina 2

22 V04-05, pagina 4

23 V04-06, pagina 3

24 D-0258, pagina 2

25 V04-05, pagina 8

26 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

27 V04-05, pagina 5

28 V04-06, pagina 5

29 AH-020, pagina 2

30 D-1330

31 D-1330

32 V04-05, pagina 10

33 V04-05, pagina 11

34 D-0275, pagina 1 en 2

35 V04-05, pagina 3

36 V01-10, pagina 3

37 V01-10, pagina 4

38 D-0258, pagina 3

39 V15-01, pagina 3

40 D-0230

41 AH-042, pagina 2

42 V04-07, pagina 9

43 V04-07, pagina 10

44 De verklaring van [verdachte] ter terechtzitting van 22 maart 2016.

45 V04-05, pagina 6

46 V04-07, pagina 10

47 V04-05, pagina 7

48 V04-06, pagina 8

49 V04-05, pagina 8

50 V04-05, pagina 10

51 V01-12, pagina 6

52 V01-10, pagina 4

53 D-0258, pagina 2

54 D-0258, pagina 3

55 V01-12, pagina 11-13

56 V01-10, pagina 2

57 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

58 AH-049, pagina 21

59 AH-049, pagina 2

60 V10-01, pagina 2

61 V10-04, pagina 2

62 D-0762, pagina 1

63 AH-066, pagina 9

64 D-0313

65 V10-01, pagina 3

66 V10-01, pagina 4

67 V10-01, pagina 5

68 V04-06, pagina 13

69 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

70 AH-042, pagina 13

71 V10-01, pagina 8

72 V10-01, pagina 9

73 V10-01, pagina 8

74 V10-04, pagina 4

75 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

76 V10-04, pagina 5

77 V09-01, pagina 4

78 D-0756

79 V09-01, pagina 4

80 AH-066, pagina 9

81 V09-01, pagina 4

82 V09-01, pagina 5

83 V09-01, pagina 6

84 V09-01, pagina 7

85 V04-05, pagina 7

86 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

87 AH-042, pagina 10

88 V08-01, pagina 3

89 V08-03, pagina 3

90 D-0755

91 AH-064, pagina 10

92 V08-01, pagina 3

93 V08-01, pagina 4

94 V08-01, pagina 5

95 V08-01, pagina 6

96 V04-06, pagina 10

97 V04-06, pagina 11

98 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

99 AH-042, pagina 8

100 V11-01, pagina 3

101 D-0764a

102 AH-067, pagina 9

103 D-0314

104 AH-067, pagina 9

105 V11-01, pagina 3

106 V11-01, pagina 4

107 V11-01, pagina 3

108 V11-01, pagina 4

109 V11-01, pagina 6

110 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

111 AH-042, pagina 25

112 V04-07, pagina 12

113 V04-07, pagina 11

114 V11-01, pagina 8

115 V11-03, pagina 7

116 V11-02, pagina 11

117 V11-01, pagina 8

118 AH-067, pagina 28

119 D-0386

120 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

121 AH-042, pagina 25

122 AH-067, pagina 28

123 V12-01, pagina 1

124 D-0765

125 V12-03, pagina 2

126 AH-068, pagina 10

127 V12-01, pagina 3

128 V12-01, pagina 5

129 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

130 AH-042, pagina 21

131 V04-07, pagina 12

132 V04-07, pagina 12

133 V04-07, pagina 13

134 V12-01, pagina 7

135 V12-02, pagina 10

136 V12-02, pagina 11

137 V12-03, pagina 4

138 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

139 V14-01, pagina 3

140 V13-01, pagina 3

141 AH-070, pagina 11

142 AH-069, pagina 11

143 V14-01, pagina 4

144 V14-01, pagina 6

145 V14-01, pagina 7

146 V13-01, pagina 3

147 V13-01, pagina 8

148 V4-07, pagina 16

149 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

150 AH-042, pagina 16 en 18

151 V15-01, pagina 2

152 AH-042, pagina 27

153 V15-01, pagina 3

154 V15-01, pagina 4

155 V15-01, pagina 5

156 V15-01, pagina 8

157 V15-01, pagina 9

158 V04-07, pagina 14

159 V04-05, pagina 6

160 V04-05, pagina 8

161 V04-05, pagina 9

162 V04-05, pagina 8

163 V15-01, pagina 5

164 V15-01, pagina 6

165 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

166 Bijlage II: bewijsmiddelenoverzicht facturen

167 AH-077, pagina 4

168 ZPV-07, pagina 17

169 AH-077, pagina 7

170 AH-077, pagina 8

171 ZPV-07, pagina 17

172 AH-077, pagina 9

173 D-0269

174 D-0175

175 AH-049, pagina 16

176 AH-049, pagina 21

177 Afkorting voor: [bedrijf 9] N.V.

178 AH-049, pagina 22

179 AH-049, pagina 23

180 AH-049, pagina 24

181 AH-049, pagina 26

182 AH-042, pagina 8

183 AH-042, pagina 10

184 AH-042, pagina 12

185 AH-042, pagina 16

186 AH-042, pagina 18

187 Gelet op de geadresseerde van deze factuur (te weten: [bedrijf 17] B.V.) en de overige aan [bedrijf 17] gerichte facturen merkt de rechtbank de op de factuur opgenomen omschrijving (te weten: adviesdiensten tbv [bedrijf 12] B.V.) aan als een kennelijke verschrijving en leest deze verbeterd als “adviesdiensten tbv [bedrijf 17] B.V.”.

188 AH-042, pagina 20

189 AH-042, pagina 24

190 AH-042, pagina 13

191 Afkorting voor: [bedrijf 18] B.V.

192 AH-042, pagina 21

193 AH-042, pagina 25

194 AH-042, pagina 25