Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2016:1344

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
14-03-2016
Datum publicatie
16-03-2016
Zaaknummer
C/16/410146 / KL ZA 16-55
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding aangespannen door YRO Keukens en Sanitair tegen Tegelbedrijf Syro. De eisende partij vordert dat de handelsnaam Syro wordt aangepast naar een naam zonder de lettercombinatie ‘yro’. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

Zittingsplaats Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/410146 / KL ZA 16-55

Vonnis in kort geding van 14 maart 2016

in de zaak van

[eiseres] ,

h.o.d.n. Yro Keukens en Sanitair,

wonende en zaakdoende te [woonplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. G.J. Baken te Emmeloord,

tegen

1. de vennootschap onder firma

TEGELBEDRIJF SYRO,

zaakdoende te [woonplaats] ,

en haar vennoten

2. [gedaagde sub 2],

3. [gedaagde sub 3],

beiden wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. R.J. Joustra te Zwolle.

Eiseres zal hierna [eiseres] genoemd worden. Gedaagden afzonderlijk zullen Syro Stone , [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] genoemd worden. Gedaagden gezamenlijk zullen Tegelbedrijf Syro c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 22 februari 2016 met producties;

 • -

  de fax van Tegelbedrijf Syro c.s. van 26 februari 2016 met producties;

 • -

  de mondelinge behandeling op 29 februari 2016, waarbij [eiseres]
  twee producties heeft overgelegd;

 • -

  de pleitnota van Tegelbedrijf Syro c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] drijft sinds november 1984 een eenmanszaak te [woonplaats] . [eiseres] verkoopt keukens, sanitair en (tegel)vloeren.

2.2.

[eiseres] richt zich met de eenmanszaak hoofdzakelijk op de particuliere markt binnen de grenzen van de gemeente Noordoostpolder en de direct aangrenzende gemeentes. De onderneming wordt gedreven onder de naam YRO Keukens en Badkamers .

2.3.

Naast voormelde handelsnaam gebruikt [eiseres] ook de handelsnaam YRO Keukens en Sanitair .

2.4.

Van 2005 tot en met 2011 hebben [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] een vennootschap onder firma te [woonplaats] gedreven. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn als activiteiten van de onderneming genoemd:

“SBI-code: 47524 – Winkels in tegels

SBI-code: 4333 – Afwerking van vloeren en wanden

SBI-code: 43222 - Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur.”

2.5.

In voormeld uittreksel van de Kamer van Koophandel staan als handelsnamen van de onderneming geregistreerd ‘ Syro Stone ’ en ‘ Syro Stone Natuursteen & Keramiek’.

2.6.

[gedaagde sub 2] is van Syrische afkomst en zijn familie drijft sinds 1999 in Syrie een onderneming in natuursteen onder de naam Syrostone (www. syrostone .com).

2.7.

De Flevopost heeft in 2007 en 2009 op haar website een artikel over de onderneming van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] geplaatst. Beide artikelen staan nog op de website van De Flevopost. In het artikel uit 2009 staat onder meer:

“Behalve natuursteen verkoopt Syrostone ook tegelvloeren en wandtegels, bijvoorbeeld voor de badkamer. ‘In de toekomst zijn we van plan om ook sanitair te verkopen, zodat we een totaalpakket kunnen bieden. Maar dat is een vak apart, dus we gaan daar eerst een cursus voor volgen. (…)’.”

2.8.

Op 2 januari 2012 is in het register van de Kamer van Koophandel geregistreerd dat vorenbedoelde onderneming met ingang van 31 december 2011 is opgeheven.

2.9.

Eind 2013 zijn [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] opnieuw een onderneming gestart. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staan als activiteiten van deze nieuwe onderneming vermeld:

“SBI-code: 47524 – Winkels in tegels

SBI-code: 4333 – Afwerking van vloeren en wanden”

2.10.

[gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben de onderneming aanvankelijk gevoerd onder de handelsnaam Tegel en Sanitair Emmeloord . Eind 2015 is de handelsnaam gewijzigd in Syro Tegel en Sanitair .

2.11.

Bij brief van 12 januari 2016 heeft mr. Bakens namens [eiseres] aan [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] onder meer gemeld:

“Cliënte verzocht mij haar belangen te behartigen naar aanleiding van de constatering van cliënte dat u zich thans bedient met de handelsnaam Syro en daarbij een logo hanteert dat overeenkomt met het logo dat cliënte hanteert.

Cliënte stelt zich op het standpunt dat de naam Syro bij het publiek geleid heeft en thans nog steeds leidt tot verwarring ten opzichte van de handelsnaam Yro .

(…)

Ik heb geconstateerd dat u sinds 2013 een onderneming drijft die zich eveneens richt op sanitair en vloeren, dat u eveneens gevestigd bent te Noordoostpolder en dat uw naam ( Syro ) slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van cliënte, waarbij u zich bovendien bedient van hetzelfde lettertype en kleurstelling als cliënte. Daarmee handelt u in strijd met de wet.”

2.12.

Naar aanleiding van voormelde brief hebben [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] de handelsnaam van hun onderneming gewijzigd in Syro Stone Tegel en Sanitair en sinds eind januari 2016 presenteren zij de onderneming aan het publiek op de wijze zoals hieronder is weergegeven.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Tegelbedrijf Syro c.s. hoofdelijk, met ingang van de tweede kalenderdag na betekening van dit vonnis, wordt verboden tot ieder gebruik van de (gedeeltelijke) handelsnaam Syro , en van iedere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Yro , daaronder in ieder geval begrepen het voeren van een handelsnaam met daarin de lettercombinatie “ yro ”, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere overtreding en € 2,500,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

II. de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in art. 1019i Rv wordt bepaald op 6 maandag na dit vonnis;

III. tegelbedrijf Syro c.s. hoofdelijk wordt veroordeeld in de volledige en feitelijk door [eiseres] gemaakte kosten in de zin van art. 1019h Rv, vast te stellen op € 6.099,58, te vermeerderen met griffierecht, de deurwaarderskosten en de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 7 dagen na betekening van dit vonnis.

3.2.

[eiseres] heeft primair aan de vordering ten grondslag gelegd dat [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) hebben gehandeld. Als subsidiaire grondslag voor de vordering heeft [eiseres] aangevoerd dat [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW jegens haar handelen.

3.3.

[eiseres] heeft daartoe het volgende aangevoerd. De bedrijven van [eiseres] en [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] handelen in dezelfde producten en richten zich op hetzelfde publiek (verkoop van tegels en sanitair aan particulieren in de regio Noordoostpolder en directe omgeving) en de door [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] vanaf november 2013 gevoerde handelsnaam wijkt slechts in zo geringe mate af van de reeds door [eiseres] gevoerde handelsnaam YRO dat de handelsnaam van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] verwarring schept bij het relevante publiek. Het onderscheidend vermogen tussen de (volledige) namen YRO Keukens en Badkamers en SYRO Tegel en Sanitair is immers gelegen is het eerste woord Yro respectievelijk Syro .\

3.4.

[eiseres] stelt dat zij, sinds het moment dat het bedrijf van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] ‘ Syro Tegel & Sanitair ’ is gaan heten, wekelijks enkele malen gebeld wordt door particulieren die zaken hebben gedaan of zaken willen doen met het bedrijf van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] . De omstandigheid dat de handelsnaam vervolgens is gewijzigd in Syro Stone brengt geen verandering in de situatie, omdat de toevoeging Stone slechts beschrijvend van aard is en slechts verwijst naar de verkoop van stenen (vloer)tegels. Het onderscheidende, niet beschrijvende deel van de handelsnaam, zijnde Syro , blijft ongewijzigd.

3.5.

[eiseres] stelt dat [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] jegens haar ook onrechtmatig handelen, omdat zij door het hanteren van de handelsnaam Syro aanhaken en profiteren van het bedrijfsdebiet dat Yro in meer dan 30 jaar in de regio Noordoostpolder heeft opgebouwd. [eiseres] loopt hierdoor klanten en dus omzet mis.

3.6.

Volgens [eiseres] was in 2011 reeds sprake van dat het publiek de onderneming van [eiseres] met de toenmalige onderneming van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] verwarden, maar nog voordat [eiseres] juridische stappen kon ondernemen hebben [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hun activiteiten beëindigd.

3.7.

Tegelbedrijf Syro c.s. voert verweer, met conclusie tot afwijzing van de vorderingen en met veroordeling van [eiseres] in de proceskosten, daaronder begrepen de door Tegelbedrijf Syro c.s. gemaakte kosten in de zin van art. 1019h Rv, vast te stellen op € 4.915,24, te vermeerderen met de nakosten.

3.8.

Als verweer heeft Tegelbedrijf Syro c.s. aangevoerd dat de gehele handelsnaam Syro Stone bezien zodanig (in auditief, begripsmatig en visueel opzicht) afwijkt van de naam Yro dat van verwarring geen sprake is.

3.9.

Tegelbedrijf Syro c.s. acht het ongeloofwaardig dat [eiseres] geconfronteerd wordt met mensen die denken dat ze met Syro Stone te maken hebben. Volgens Tegelbedrijf Syro c.s. zijn bij haar immers geen gevallen bekend van mensen die bij haar komen, terwijl men denkt dat men met Yro te maken heeft. Bovendien wordt de naam Syro Stone al zonder problemen gebruikt vanaf 2007, maar gaat [eiseres] nu plotsklaps klagen. Van enig onrechtmatig handelen (aanhaken) is volgens Tegelbedrijf Syro c.s. ook geen sprake. Syro verwijst naar de Syrische achtergrond van [gedaagde sub 2] en het bedrijf van de familie van [gedaagde sub 2] in Syrië dat (ook) Syrostone heet.

3.10.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

algemeen

4.1.

De spoedeisendheid vloeit voort uit de aard van de vordering.

4.2.

In deze zaak dient te worden beoordeeld of een bodemrechter, later oordelende, zal beslissen dat de door [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] gevoerde handelsnaam Syro Stones Tegel en Sanitar een inbreuk maakt op de reeds eerder door [eiseres] gevoerde handelsnaam YRO Keukens en Badkamers , dan wel dat [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] onrechtmatig jegens [eiseres] handelen doordat zij (onrechtmatig) aanhaken en profiteren van het door [eiseres] opgebouwde bedrijfsdebiet.

inbreuk handelsnaam

4.3.

Art. 5 Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.4.

Bij de beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is, dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen.

4.5.

Hoewel de vestigingsplaatsen van de ondernemingen van [eiseres] en [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] verschillend zijn, is niet in geschil dat het bedrijfsdebiet van beide ondernemingen (in ieder geval) de gemeente Noordoostpolder is. Ook de aard van de ondernemingen en het publiek waarop zij zich richten zijn nagenoeg gelijk. Beide bedrijven leveren namelijk tegels en sanitair aan particulieren.

4.6.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het meest kenmerkende van de handelsnamen YRO Keukens en Badkamers en Syro Stone Tegel en Sanitair de elementen Yro en Syro Stone zijn, waarbij Yro en Syro auditief en visueel beschouwd redelijk met elkaar overeenstemmend zijn. De elementen ‘Keuken en Badkamers’ en ‘Tegel en Sanitair’ zijn weliswaar verschillend maar zijn vooral beschrijvend van aard en tellen om die reden bij een afweging of er verwarring bij het publiek is te verwachten minder zwaar.

4.7.

Vanaf 2013 tot eind 2015 was de handelsnaam van de onderneming van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] Tegel en Sanitair [woonplaats] . De door [eiseres] in deze procedure gestelde verwarring tussen beide ondernemingen kan derhalve niet eerder zijn ontstaan dan vanaf het moment dat de onderneming van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] eind 2015 de handelsnaam Tegel en Sanitair [woonplaats] wijzigde in Syro Tegel en Sanitair . Als meest kenmerkende elementen uit beide handelsnaam stond Yro toen tegenover (enkel) Syro .

4.8.

[gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben naar aanleiding van de brief van [eiseres] van 12 januari 2016 het element Stone aan de bedrijfsnaam toegevoegd. Deze wijziging is niet onbelangrijk. Vanaf dat moment wordt het relevante publiek namelijk geconfronteerd met de onderneming van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] onder de naam van Syro Stone , al dan niet aangevuld met Tegel en Sanitair. Ook de domeinnaam bestaat uit de elementen Syro en Stone ( [website] . Visueel en auditief beschouwd is de overeenstemming tussen beide handelsnamen door de wijziging sterk afgenomen. Dit geldt te meer nu de onderneming van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] sinds eind januari 2016 ook consequent naar buiten toe wordt gepresenteerd op de onder 2.12 afgebeelde wijze.

4.9.

Dat er nà de naamswijziging van eind januari 2016 nog gevaar voor verwarring te duchten is tussen de ondernemingen Yro (voluit: Yro Keukens en Badkamers ) en Syro Stone (voluit: Syro Stone Tegel en Sanitair) wordt - de hele handelsnaam van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] in beschouwing genomen - niet (voldoende) aannemelijk geacht. In dit licht wijst de voorzieningenrechter nog op het volgende.

4.10.

[gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben zich in 2005 met hun toenmalige onderneming ook naar buiten toe gepresenteerd als handelend onder de naam Syro Stone . Ook toen waren de aard van de ondernemingen, het relevante publiek en het bedrijfsdebiet (redelijk) gelijk aan elkaar. In 2007 en 2009 heeft De Flevopost voorts nog (uitgebreid) aandacht besteed aan de onderneming Syro Stone (zie 2.7) . Desondanks blijkt uit hetgeen [eiseres] zelf ter zitting heeft meegedeeld dat er tot 2011 geen (gevaar voor) verwarring was tussen beide ondernemingen. In 2011 zou er wel verwarring zijn opgetreden tussen beide ondernemingen. Uit de eigen stellingen van [eiseres] volgt derhalve dat zich geen concrete gevallen van verwarring hebben voorgedaan in de periode 2007 tot en met 2010. En dat er in 2011 wel verwarring zou zijn geweest, wordt door [eiseres] niet onderbouwd. Zonder een dergelijke onderbouwing, mede in het licht van de gemotiveerde betwisting van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] , kan daarvan niet worden uitgegaan. Het komt thans derhalve aannemelijk voor dat er in de periode van 2007 – 2011 in het geheel geen gevallen van concrete verwarring zijn geweest.

4.11.

Op grond van het vorenstaande is het niet voldoende aannemelijk dat een bodemrechter – later oordelende – zal beslissen dat de door [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] gevoerde handelsnaam Syro Stone Tegel en Sanitar een inbreuk maakt op de reeds eerder door [eiseres] gevoerde handelsnaam YRO Keukens en Badkamers .

onrechtmatig handelen

4.12.

Nu niet van een daadwerkelijk verwarringsgevaar van beide ondernemingen kan worden uitgegaan en [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] de naam Syro Stone hebben gekozen vanwege de Syrische achtergrond van [gedaagde sub 2] en de omstandigheid dat zijn familie in Syrië sinds 1999 een onderneming in natuursteen onder de naam Syrostone drijft (zie 2.6), is het niet aannemelijk dat de bodemrechter – later oordelende - zal beslissen dat [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] onrechtmatig jegens [eiseres] handelen. In dit licht heeft [eiseres] ook geen bijkomende omstandigheden gesteld die het handelen van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] onrechtmatig zouden maken.

conclusie

4.13.

Slotsom is dat de vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen.

4.14.

[eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten moeten op de voet van art. 1019h Rv worden vastgesteld. De door Tegelbedrijf Syro c.s. gestelde kosten van € 4.915,24, te vermeerderen met de nakosten, acht de voorzieningenrechter redelijk en evenredig. De kosten aan de zijde van Tegelbedrijf Syro c.s. worden aldus begroot op:

- griffierecht € 619,00

- salaris advocaat 4.915,24

Totaal € 5.534,24

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Tegelbedrijf Syro c.s. tot op heden begroot op € 5.534,24,

5.3.

veroordeelt [eiseres] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [eiseres] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Schuman en in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2016.