Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:9430

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
17-12-2015
Datum publicatie
15-01-2016
Zaaknummer
16-661520-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt vrijgesproken van de verdenking samen met anderen een diefstal met geweld dan wel bedreiging met geweld te hebben gepleegd; samen met anderen slachtoffer wederrechtelijk van zijn vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden; medeplichtig is geweest aan het onder 2 primair tenlastegelegde door opzettelijk behulpzaam te zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/661520-15

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 17 december 2015

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1982] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres [adres] te [woonplaats] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 3 december 2015. Verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. R. Schreudering, advocaat te Utrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is op de zitting gewijzigd.

De tenlastelegging is, met wijziging, als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

onder 1 primair: samen met anderen een diefstal met geweld dan wel bedreiging met geweld heeft gepleegd;

onder 1 subsidiair: medeplichtig is geweest aan het onder 1 primair tenlastegelegde door opzettelijk behulpzaam te zijn;

onder 2 primair: samen met anderen [slachtoffer] wederrechtelijk van zijn vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden;

onder 2 subsidiair: medeplichtig is geweest aan het onder 2 primair tenlastegelegde door opzettelijk behulpzaam te zijn.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het tenlastegelegde en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde heeft gepleegd, nu sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de daders.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat verdachte moet worden vrijgesproken van de gehele tenlastelegging, aangezien verdachte niet het opzet had goederen weg te nemen van [slachtoffer] of hem van zijn vrijheid te beroven en geen sprake is van nauwe en bewuste samenwerking en ook niet van medeplichtigheid.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Niet is komen vast te staan dat verdachte het opzet had om (met geweld dan wel bedreiging met geweld) goederen weg te nemen van [slachtoffer] en ook niet om [slachtoffer] van zijn vrijheid te beroven en beroofd te houden. Ook is naar het oordeel van de rechtbank niet komen vast te staan dat sprake is van de voor medeplegen vereiste bewuste en nauwe samenwerking of het opzet daarop. Verdachte heeft zich weliswaar niet gedistantieerd van het gebeuren, maar dit enkele gegeven is onvoldoende om te oordelen dat sprake is geweest van een bewuste en nauwe samenwerking. Het dossier bevat voor het overige geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het aandeel van verdachte van voldoende gewicht is geweest om hem als medepleger te kunnen aanmerken. Daarbij merkt de rechtbank op dat voor haar niet is komen vast te staan dat verdachte tijdens de wederrechtelijke vrijheidsberoving de rol van bewaker heeft gehad. Evenmin is komen vast te staan dat verdachte het voor medeplichtigheid vereiste opzet heeft gehad. Niet is komen vast te staan dat verdachte het opzet had om behulpzaam te zijn bij het wegnemen van goederen van het slachtoffer en bij het wederrechtelijk van zijn vrijheid beroven van het slachtoffer.

Verdachte wordt dan ook integraal van het hem tenlastegelegde vrijgesproken.

5 De beslissing

De rechtbank:

Spreekt verdachte vrij van het onder 1 primair, 1 subsidiair, 2 primair en 2 subsidiair tenlastegelegde.

Heft op het - reeds geschorste - bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.M. de Stigter, voorzitter, mrs. K.J. Veenstra en J.G. van Ommeren, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S. Prinsen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 17 december 2015.

Mr. Veenstra is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE: de tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1. primair

hij op of omstreeks 28 juni 2015 en/of 29 juni 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen twee

mobiele telefoons en/of een hoeveelheid methadon en/of levensmiddelen en/of sleutel(s), een hoeveelheid cocaïne en/of heroïne, in elk geval enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd

voorafgegaan en / of vergezeld en / of gevolgd van geweld en / of bedreiging

met geweld tegen die [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor

te bereiden en / of gemakkelijk te maken en / of om bij betrapping op

heterdaad aan zichzelf en / of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld

misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren, welk geweld en / of welke bedreiging met geweld

hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n) die [slachtoffer]

(in diens woning) hebben/heeft getrapt en/of geschopt en/of geslagen

en/of gestompt en/of een (thee)glas met kracht tegen het lichaam van die [slachtoffer]

hebben/heeft gegooid en/of die [slachtoffer] met kracht bij diens hoofd

vastgepakt en/of vastgehouden en/of die [slachtoffer] op een stoel hebben/heeft

vastgebonden en/of (vervolgens) die [slachtoffer] in die vastgebonden toestand in

een (inbouw/opslag)kast van diens woning hebben/heeft opgesloten en/of onderling (hoorbaar voor die [slachtoffer] ) besproken dat zij de hele avond bij hem zouden blijven zitten en/of dat ook feitelijk hebben gedaan en/of dat zij hem drie dagen vastgebonden zouden houden en/of dat zij hem met stoel en al op zouden tillen en/of in de gracht gooien en/of de deur van die kast een of meerdere malen op slot gedraaid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

1. subsidiair

een of meer personen op of omstreeks 28 juni 2015 en/of 29 juni te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen twee mobiele telefoons en/of een hoeveelheid methadon, en/of levensmiddelen en/of sleutel(s), een hoeveelheid cocaïne en/of heroïne, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die personen en/of aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld

hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n) die [slachtoffer] (in diens woning) hebben/heeft getrapt en/of geschopt en/of geslagen en/of gestompt en/of een (thee)glas met kracht tegen het lichaam van die [slachtoffer] hebben/heeft gegooid en/of die [slachtoffer] met kracht bij diens hoofd vastgepakt en/of vastgehouden en/of die [slachtoffer] op een stoel hebben/heeft vastgebonden en/of (vervolgens) die [slachtoffer] in die vastgebonden toestand in een (inbouw/opslag)kast van diens woning hebben/heeft opgesloten

en/of onderling (hoorbaar voor die [slachtoffer] )besproken dat zij de hele avond bij hem zouden blijven zitten en/of dat ook feitelijk hebben gedaan en/of dat zij hem drie dagen vastgebonden zouden houden en/of dat zij hem met stoel en al op zouden tillen en/of in de gracht gooien en/of

- de deur van die kast een of meerdere malen op slot gedraaid;

tot en/of bij welk feit hij, verdachte op 28 juni 2015 en/of 29 juni 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest door

gedurende bovenomschreven uitvoeringshandelingen in die woning te verblijven, waardoor hij die een of meer personen getalsmatig versterkte en waardoor die [slachtoffer] door het getalsmatig overwicht van die in die woning verblijvende personen zichzelf niet durfde te bevrijden en/of daardoor niet heeft kunnen beletten dat voren vermelde goederen (wederrechtelijk) werden weggenomen;

art 47 Wetboek van Strafrecht

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

2. primair

hij op of omstreeks 28 juni 2015 en/of 29 juni 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd

en / of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

opzettelijk wederrechtelijk

- zich de toegang tot de woning van die [slachtoffer] verschaft en/of

- die [slachtoffer] (met natgemaakte repen textiel) op een stoel vastgebonden

en/of een jas, althans een voorwerp, over het hoofd van die [slachtoffer] gelegd

en/of gedurende langere tijd over het hoofd van die [slachtoffer] laten liggen

en/of

- die [slachtoffer] terwijl hij op die stoel vastgebonden zat in een

(inbouw/opberg)kast geplaatst en/of onderling (hoorbaar voor die [slachtoffer] )

besproken dat zij de hele avond bij hem zouden blijven zitten en/of dat eten

en/of "rokerij" zouden halen en/of dat zij hem drie dagen vastgebonden zouden

houden en/of dat zij hem met stoel en al op zouden tillen en/of in de gracht

gooien en/of

- ( op een later moment toen die [slachtoffer] reeds enige tijd vastgebonden op die

stoel in die kast verbleef) de deur van die kast op slot gedraaid;

art 282 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2. subsidiair

een of meer personen op of omstreeks 28 juni 2015 en/of 29 juni 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid hebben/heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers hebben/heeft die een of meer personen opzettelijk wederrechtelijk

- zich de toegang tot de woning van die [slachtoffer] verschaft en/of

- die [slachtoffer] (met natgemaakte repen textiel) op een stoel vastgebonden

en/of een jas, althans een voorwerp, over het hoofd van die [slachtoffer] gelegd en/of gedurende langere tijd over het hoofd van die [slachtoffer] laten liggen en/of

- die [slachtoffer] terwijl hij op die stoel vastgebonden zat in een

(inbouw/opberg)kast geplaatst en/of

- onderling (hoorbaar voor die [slachtoffer] ) besproken dat zij de hele avond bij hem zouden blijven zitten en/of dat eten en/of "rokerij" zouden gaan halen en/of dat zij hem drie dagen vastgebonden zouden houden en/of dat zij hem met stoel en al op zouden tillen en/of in de gracht gooien en/of

- ( op een later moment toen die [slachtoffer] reeds enige tijd vastgebonden op die stoel in die kast verbleef) de deur van die kast op slot gedraaid

tot en/of bij welk feit hij, verdachte op 28 juni 2015 en/of 29 juni 2015 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest door

door gedurende bovenomschreven uitvoeringshandelingen in die woning te verblijven, waardoor hij die een of meer personen getalsmatig versterkte en waardoor die [slachtoffer] door het getalsmatig overwicht van die in die woning verblijvende personen zichzelf niet durfde te bevrijden;

art 47 Wetboek van Strafrecht

art 282 lid 1 Wetboek van Strafrecht