Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:8015

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
12-11-2015
Datum publicatie
17-11-2015
Zaaknummer
16/661300-15
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kinderpornografie. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven en in bezit hebben van kinderporno door kinderporno te downloaden en op te slaan op zijn computer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/661300-15 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 12 november 2015

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [1975] ,

wonende te [postcode] [woonplaats] , [adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2015. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. B.J. de Pree, advocaat te Amersfoort.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

op tijdstippen in de periode van 24 november 2013 tot en met 27 april 2014 te Amersfoort kinderporno heeft verworven, in zijn bezit heeft gehad en zich daartoe met een geautomatiseerd werk/communicatiedienst de toegang heeft verschaft.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het aan hem ten laste gelegde feit heeft begaan. Zij baseert haar standpunt op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen en op de verklaring van de verdachte zoals afgelegd ter terechtzitting.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank op basis van de stukken zoals die zich in het dossier bevinden niet tot een bewezenverklaring kan komen van de aan de verdachte ten laste gelegde feiten. Hiertoe heeft de raadsman verschillende argumenten naar voren gebracht.

Primair heeft de raadsman aangevoerd dat geen reden bestaat eraan te twijfelen dat de verdachte vanuit zijn verslaving aan porno in aanraking is gekomen met de aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen. De verdachte heeft grote torrent-bestanden gedownload met daarop ook afbeeldingen van extreme porno. Mogelijk zijn met deze torrent-bestanden ook kinderpornografische afbeeldingen meegekomen. Door de torrent-bestanden met afbeeldingen van extreme porno te downloaden heeft de verdachte zich in een risicogebied begeven, maar hij heeft niet bewust gezocht naar kinderpornografisch materiaal. Daar gaat zijn interesse niet naar uit. Het ging de verdachte vooral om de kick van het zoeken. Het kwam vaak voor dat hij de gedownloade bestanden niet meteen bekeek. Als hij dit wel deed en zag dat hij een kinderpornografische afbeelding had binnen gehaald, verwijderde hij deze. Hieruit kan worden verklaard dat zowel in de accessible bestanden op de computer van de verdachte, als in gewiste bestanden kinderpornografische afbeeldingen zijn aangetroffen.

De afbeeldingen die op de tenlastelegging zijn omschreven betreffen allemaal afbeeldingen die in de bestandsmap [naam bestandsmap] zijn aangetroffen. Dat is een map waarin de internetsites staan vermeld die recent zijn geopend. Deze worden tijdelijk opgeslagen, inclusief alle daarop getoonde afbeeldingen. Dat gebeurt vanuit een geautomatiseerd systeem. Niet vastgesteld kan worden dat de verdachte de afbeeldingen zelf heeft gedownload en bekeken, laat staan dat hij deze bewust heeft opgeslagen.

Dat geldt ook voor de kinderpornografische afbeeldingen die waren te zien op het computerscherm van de verdachte op het moment dat getuige [getuige] bij de verdachte kwam die de melding van de kinderpornografische afbeeldingen heeft gedaan. De verdachte had op dat moment meerdere internetsites openstaan. De daarop getoonde afbeeldingen waren weliswaar op het beeldscherm van de computer van de verdachte te zien, maar ook ten aanzien van deze afbeeldingen kan niet worden vastgesteld dat hij ze zelf bewust heeft gedownload op zijn computer. Bovendien vormen deze afbeeldingen geen onderdeel van de selectie aan afbeeldingen die is opgenomen op de tenlastelegging. Getuige [getuige] was op 27 april 2014 bij de verdachte in zijn woning, terwijl de downloaddatum van de geselecteerde afbeeldingen die op de tenlastelegging staan 13 april 2014 is.

Gelet op het voorgaande verzoekt de verdediging de verdacht vrij te spreken van het aan hem ten laste gelegde.

Subsidiair heeft de raadsman verzocht alle 106 accessibel foto’s in te zien. Onder de foto’s van 13- tot 16-jarigen zouden zich foto’s kunnen bevinden van 18-jarigen die er jong uit zien. Indien van alle accessible foto’s slechts een zeer klein percentage kinderporno is, is dit in lijn met het betoog van de verdachte dat deze afbeeldingen per ongeluk zijn meegekomen met de grote torrent-bestanden met porno.

4.3

Feiten en omstandigheden

De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit.1

Het proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek van verbalisant [verbalisant 1] vermeldt - zakelijk weergegeven - het volgende.

In het onderzoek tegen de verdachte [verdachte] werd een GSM van het merk Apple Iphone in onderzoek genomen. Met deze smartphone zou door mevrouw [getuige] gefilmd zijn in de woning van de verdachte.2

Ik zie op het videobestand dat wordt aangebeld bij een woning. De deur wordt geopend door een man.3

Men loopt samen naar de eerste verdieping. De man en de vrouw komen in een kamer waar een PC op een bureau staat. De man zegt dat hij nog heel veel “open” heeft staan en sluit enige vensters. Ik zie meerdere kinderpornografische afbeeldingen voorbij komen. De man toont de vrouw nog een paar afbeeldingen. Het materiaal wordt door mij als zijnde kinderpornografisch beoordeeld.4

Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] vermeldt - zakelijk weergegeven - het volgende.

Op 27 april 2014 is op het adres van verdachte te Amersfoort binnengetreden en werd een computer van het merk Paradigit in beslag genomen. In deze computer zaten drie harde schijven. De in deze gegevensdragers aanwezige bestanden zijn ter beoordeling aan ons aangeboden.5

Ik, verbalisant [verbalisant 2] , trof in totaal 168258 afbeeldingen aan.6

Ik heb vastgesteld dat in totaal 635 afbeeldingen voorkwamen die volgens de criteria kinderpornografisch materiaal zijn. Van deze foto’s zijn 106 foto’s accessible en 529 foto’s deleted. De collectiescan bevat een weergave van de in het in beslag genomen materiaal aangetroffen strafbare elementen. De collectiescan bevat alleen accessible afbeeldingen. Hieronder zijn ook de [naam bestandsmap] .7

Uit de collectiescan heb ik een representatieve doorsnede van 14 afbeeldingen samengesteld.

Een algemene beschrijving van vier van deze foto’s:

- [bestandsnaam 1] : meisje 9-11 jaar, volledig naakt, piemel van een volwassen man in haar mond. Vermoedelijke downloaddatum is 13 april 2014.

- [bestandsnaam 2] : meisje 5-8 jaar: volledig naakt, in bad, benen wijd, met handen vagina openend. Vermoedelijke downloaddatum is 13 april 2014.8

- [bestandsnaam 3] meisje 5-8 jaar, volledig naakt, liggend op rug, benen wijd, de hand van een volwassene trekt vagina van het meisje uit elkaar. Vermoedelijke downloaddatum is 13 april 2014.

- [bestandsnaam 4] : naakte bovenlichaam van een meisje van 8-11 jaar, op gezicht en borst een op sperma gelijkende vloeistof. Vermoedelijke downloaddatum is 13 april 2014.9

Het proces-verbaal aanvulling uitkijken van verbalisant [verbalisant 2] vermeldt - zakelijk weergegeven - het volgende.

Ik zag bij de kinderpornografische foto’s de volgende File Created data:

24/11/2013

12/1/2014

27/1/2014

26/2/2014

8/4/2014

9/4/2014

10/4/2014

13/4/2014.10

Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 3] vermeldt - zakelijk weergegeven - het volgende.

Op 27 april 2014 werd een computer van het merk Paradigit in beslag genomen onder de verdachte. Ik zag dat op 13 april 2014 via de zoekmachine Google is gezocht met de volgende woorden:

 • -

  [zoektermen]

 • -

  [zoektermen]

 • -

  [zoektermen]

 • -

  [zoektermen]

 • -

  [zoektermen]

 • -

  [zoektermen]

 • -

  [zoektermen]

 • -

  .11

Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] vermeldt - zakelijk weergegeven - het volgende.

In totaal werden 176 zoekopdrachten gevonden waarin het woord ‘ [zoekterm] ’ onderdeel van de zoekopdracht uitmaakte.12

De rechtbank heeft de representatieve collectie van de aangetroffen afbeeldingen ter terechtzitting bekeken. De rechtbank heeft daarbij waargenomen dat het om afbeeldingen met een kinderpornografisch karakter gaat.13

De verdachte heeft ter terechtzitting - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.

Het klopt dat de prostituee [getuige] op 27 april 2014 bij mij thuis in Amersfoort is geweest en dat ik haar kinderpornografische afbeeldingen heb getoond op mijn computer. Ik had op dat moment allemaal internetsites open staan en daarop waren onder meer die foto’s te zien. Het klopt dat ik op het moment dat de prostituee bij mij was, verkeerde in een opgewonden toestand.

U hebt mij ter terechtzitting aan aantal afbeeldingen laten zien. Het klopt dat er een aantal foto’s tussen zit dat duidelijk van meisjes onder de leeftijd van 18 jaren is.

Bij het zoeken naar porno heb ik onder meer de zoekterm ‘ [zoektermen] ’ ingevoerd. Ik wilde kijken of ik afbeeldingen tegenkwam van jonge meiden. Ik heb meer zoektermen ingevoerd waarin ‘ [zoekterm] ’ voorkwam. Het klopt dat ik op zo’n moment zocht naar kinderporno.14

De hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden worden slechts gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop deze blijkens de inhoud kennelijk betrekking hebben.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

Gelet op de redengevende feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, kan wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het aan hem ten laste gelegde feit op de wijze als hierna onder bewezenverklaring vermeld.

Vastgesteld kan worden dat op de computer van de verdachte kinderpornografische afbeeldingen zijn aangetroffen, die op tijdstippen in de periode van 24 november 2013 tot en met 27 april 2014 zijn gedownload. Zedenrechercheurs hebben 14 van de afbeeldingen omschreven, waarvan 4 afbeeldingen op de tenlastelegging zijn opgenomen. De representatieve collectie heeft de officier van justitie ter terechtzitting getoond en de rechtbank is daarbij ook uit eigen waarneming tot het oordeel gekomen dat deze afbeeldingen een kinderpornografisch karakter hebben. Door de verdachte is dit ter terechtzitting erkend. Hij heeft ook bekend dat hij kinderpornografische afbeeldingen op zijn computer in beeld had op het moment dat getuige [getuige] bij hem op bezoek kwam.

Het verwerven en in bezit hebben van kinderporno en het zich tot kinderporno de toegang verschaffen impliceert opzet van de verdachte. De verdachte ontkent dit opzet. Volgens hem ontbreekt allereerst het opzet op het verwerven, omdat de aangetroffen kinderporno steeds onbedoeld is meegekomen met de gedownloade torrent-bestanden. De rechtbank verwerpt dit verweer. Vastgesteld kan worden dat de verdachte veelvuldig naar porno heeft gezocht met zoekopdrachten waarin de term ‘ [zoekterm] ’ voorkwam. Zoeken met dergelijke zoekopdrachten duidt op het doelgericht en daarmee opzettelijk binnenhalen van kinderpornografisch materiaal. Verdachte heeft ter terechtzitting ook bekend dat hij bij het gebruik van de zoekterm ‘ [zoektermen] ’ op zoek was naar kinderporno. Dat de zoekopdrachten nooit tot het daadwerkelijk binnenhalen van kinderpornografisch materiaal hebben geleid, zoals door de verdachte gesteld, acht de rechtbank niet geloofwaardig.

Ook verwerpt de rechtbank het verweer van de verdediging dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte de afbeeldingen die op de [naam bestandsmap] zijn aangetroffen opzettelijk in bezit heeft gehad. Bestanden worden op [naam bestandsmap] opgeslagen nadat ze op enigerlei wijze zijn geopend. Het openen van de bestanden vraagt een bewuste handeling van de verdachte. Ten aanzien van de bestanden die de verdachte op deze wijze op zijn computer heeft staan, kan dan ook worden vastgesteld dat hij ze opzettelijk in zijn bezit heeft.

De rechtbank komt niet toe aan het subsidiair door de verdediging gedane verzoek om alle 106 accessibel foto’s in te zien en te beoordelen. De rechtbank gaat uit van de deskundigheid van de zedenrechercheurs die hebben geoordeeld dat het hier om kinderporno gaat. Op de tenlastelegging staan bovendien slechts vier afbeeldingen omschreven. Bij het bekijken van de geselecteerde afbeeldingen ter terechtzitting, waarvan de vier ten laste gelegde afbeeldingen onderdeel uitmaken, is gebleken dat de afbeeldingen, , kinderpornografisch en in de meeste gevallen ook evident kinderpornografisch zijn.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

in de periode van 24 november 2013 tot en met 27 april 2014

te Amersfoort, meermalen, afbeeldingen, te weten foto 's en een gegevensdrager bevattende afbeeldingen, te weten een computer,

heeft verworven en

in bezit gehad en

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn,

waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal penetreren (met de penis) van het lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en (onder meer [bestandsnaam 1] )

en

het betasten van de geslachtsdelen van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de vingers

(onder meer [bestandsnaam 3] )

en

het geheel naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon poseert in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij haar leeftijd past en waarbij op de afbeelding nadrukkelijk de geslachtsdelen

in beeld gebracht worden en waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft (onder meer [bestandsnaam 2] )

en

het gezicht/lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie

zichtbaar is, waarbij)de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

(onder meer [bestandsnaam 4] ).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar als

een afbeelding of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding, van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven, in bezit hebben of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, meermalen gepleegd.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door haar bewezen geachte feit zal worden veroordeeld tot gevangenisstraf van 6 (zes) maanden, waarvan 3 (drie) maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht, voor zover de rechtbank toekomt aan strafoplegging, te volstaan met een voorwaardelijke straf. De verdachte is op vrijwillige basis in behandeling gegaan bij De Waag voor zijn pornoverslaving en er is weer een positieve lijn te zien in zijn verschillende leefgebieden.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven en in bezit hebben van kinderporno door kinderporno te downloaden en op te slaan op zijn computer. Hij ging hierbij doelgericht te werk, gelet op de door hem gebruikte zoektermen.

Deze handelwijze van verdachte is verwerpelijk. Bij de vervaardiging van de afbeeldingen die door de verdachte zijn bekeken, worden kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd. In veel gevallen lopen de kinderen die hieraan zijn bloot gesteld grote psychische schade op, die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Verdachte moet medeverantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te downloaden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Verdachte heeft hierbij kennelijk nimmer stilgestaan en heeft zijn eigen behoeftebevrediging voorop gesteld.

Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen en verspreiden, maar ook degenen die kinderporno downloaden en bekijken.

Bij de oplegging van een straf zoekt de rechtbank aansluiting bij de oriëntatiepunten van het LOVS15. Deze oriëntatiepunten schrijven voor het verwerven en in bezit hebben van kinderporno een werkstraf voor van 240 uren, met daarnaast een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk en bijzondere voorwaarden. Uitgangspunt bij dit oriëntatiepunt is dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor een soortgelijk strafbaar feit. Dat is bij de verdachte ook het geval, zo blijkt uit zijn justitiële documentatie van 19 augustus 2015.

De rechtbank gaat niet mee in de conclusie van de reclassering, zoals neergelegd in het rapport van 27 oktober 2015, inhoudende dat de verdachte de kinderporno niet bewust heeft binnengehaald maar slechts als bijvangst. Vastgesteld is juist dat de verdachte opzet had op de door hem verrichte handelingen. In de door de reclassering weergegeven kijk op de zaak is dan ook geen reden voor strafvermindering gelegen.

In de omstandigheid dat de verdachte ten tijde van de bewezen verklaarde feiten een moeilijke periode achter de rug had en hij hiervoor nadien zelf professionele hulp heeft gezocht, ziet de rechtbank wel reden om tot strafvermindering over te gaan. Vanuit een gebrek aan intimiteit is hij overmatig veel porno gaan downloaden. Daarbij ging hij steeds meer op zoek naar extremen. Aannemelijk is dat vanuit die zoektocht naar extremen ook de drang is ontstaan om op zoek te gaan naar kinderporno. Dankzij de hulpverlening van De Waag is zijn pornoverslaving onder controle en heeft hij zijn leven ook in overig opzicht op de rit, aldus de verdachte.

Genoemde strafverminderende factor weegt echter niet zo zwaar dat de rechtbank aansluit bij de eis van de officier van justitie. Deze eis acht de rechtbank te laag in verhouding tot de landelijke oriëntatiepunten en gelet op de ernst van de feiten. De oplegging van een werkstraf naast een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, acht de rechtbank in dit geval passend en geboden. Zij zal, alles overziend, overgaan tot de oplegging van een gevangenisstraf van 4 (vier) maanden, waarvan 2 (twee) maanden voorwaardelijk, met daarnaast een werkstraf van 200 uren, bij niet voldoen te vervangen door 100 (honderd) dagen hechtenis. De rechtbank ziet geen aanleiding voor de koppeling van bijzondere voorwaarden aan het voorwaardelijke gedeelte van de gevangenisstraf. De rechtbank vertrouwt erop dat de verdachte op vrijwillige basis zijn behandeling bij De Waag zal voortzetten en dat daarbij ook aandacht zal worden besteed aan de bewezenverklaarde feiten.

9 Het beslag

Onder verdachte is in beslag genomen een computer van het merk Paradigit performer.

Nu met behulp van dit in beslag genomen goed het bewezen geachte is begaan en het van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang, wordt dit voorwerp onttrokken aan het verkeer.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

11 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding, van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven, in bezit hebben of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, meermalen gepleegd.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 4 (vier) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte, te weten 2 (twee) maanden, van deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren schuldig maakt aan een strafbaar feit.

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, van 200 (tweehonderd) uren, met bevel, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 100 dagen.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de computer van het merk Paradigit performer, goednummer 2014099565-1136080 .

Dit vonnis is gewezen door

mr. K.J. Veenstra, voorzitter,

mrs. G. Perrick en J.M.L. van Mulbregt, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. C.W.M. Maase-Raedts, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 12 november 2015.

BIJLAGE: de tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

hij op een of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van 24 november 2013 tot en met 27 april 2014

te Amersfoort, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten (een) foto('s) en/of (een) video('s) en/of (een)

film(s)

- en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een

computer)

heeft

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis) van het lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(met de penis)

(onder meer [bestandsnaam 1] )

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of

(een) vinger(s)/hand)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

(met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

(onder meer [bestandsnaam 3] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte)

houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

(onder meer [bestandsnaam 2] )

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie

zichtbaar is)

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie

zichtbaar is)

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

(onder meer [bestandsnaam 4] ).

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier met nummer PL0900-2014099585 bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Voor zover het gaat om geschriften als bedoeld in artikel 344 eerste lid onder 5° Wetboek van Strafvordering, worden deze alleen gebruikt in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

2 Proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek van verbalisant [verbalisant 1] d.d. 18 december 2014, pag. 55 onderaan en 56 bovenaan.

3 Proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek van verbalisant [verbalisant 1] d.d. 18 december 2014, pag. 55 onderaan en 56 halverwege.

4 Proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek van verbalisant [verbalisant 1] d.d. 18 december 2014, pag. 55 onderaan en 57.

5 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] d.d. 2 juli 2015, pag. 66 en 67 bovenaan.

6 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] d.d. 2 juli 2015, pag.67.

7 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] d.d. 2 juli 2015, pag.68.

8 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] d.d. 2 juli 2015, pag. 69.

9 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] d.d. 2 juli 2015, pag. 70.

10 proces-verbaal aanvulling uitkijken van verbalisant [verbalisant 2]

11 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 3] d.d. 22 december 2014, pag. 80.

12 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] d.d. 27 januari 2015, pag. 82.

13 Proces-verbaal van de terechtzitting van 29 oktober 2015.

14 Proces-verbaal van de terechtzitting van 29 oktober 2015.

15 Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren van de gerechtshoven en rechtbanken.