Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:7510

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
21-10-2015
Datum publicatie
04-11-2015
Zaaknummer
C/16/371924 / HA ZA 14-493
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

begroting schade

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/371924 / HA ZA 14-493

Vonnis van 21 oktober 2015

in de zaak van

HENDRIK AREND LANTING Q.Q.

in hoedanigheid van curator in het faillissement van [bedrijf] ,

kantoorhoudende te Utrecht,

eiser,

advocaat mr. P.J. Passenier te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CLOUD 9 FOODS & DRINKS BV,

gevestigd te Vleuten,

gedaagde,

advocaat mr. A.P. van Stralen te Utrecht.

Partijen zullen hierna de curator en Cloud 9 genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 29 juli 2015

 • -

  de akte van de curator d.d. 26 augustus 2015

 • -

  de antwoordakte van Cloud 9 d.d. 3 september 2015.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1.

Bij tussenvonnis van 29 juli 2015 heeft de rechtbank geoordeeld dat Cloud 9 tekort is geschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens [bedrijf] , en uit dien hoofde aansprakelijk is voor de dientengevolge door [bedrijf] geleden schade. De rechtbank heeft de curator vervolgens in de gelegenheid gesteld om de hoogte van deze schade nader te onderbouwen.

2.2.

De curator heeft bij akte van 26 augustus 2015 de schade nader gemotiveerd en concreet onderbouwd. De curator heeft daarbij de totale schade begroot op € 307.710,29, te vermeerderen met wettelijke rente. Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag van € 192.583,-- (het verschil tussen de door Cloud 9 te betalen koopprijs en de uiteindelijk gerealiseerde opbrengst), en een bedrag van € 115.127,29 (de totale schade uit hoofde van de huurovereenkomst).

2.3.

Cloud 9 heeft vervolgens bij antwoordakte van 23 september 2015 slechts gesteld dat zij “meent dat door indiening van de stukken onvoldoende de vordering van eiser is komen vast te staan.” Hiermee heeft zij de door de curator gestelde schade onvoldoende concreet en onvoldoende gemotiveerd betwist. De rechtbank gaat daarom uit van de juistheid van de door de curator gestelde bedragen.

2.4.

De rechtbank zal de gevorderde wettelijke rente als volgt toewijzen:

 • -

  de wettelijke rente over een bedrag van € 192.583,-- vanaf 18 november 2012, de datum waarop Cloud 9 in verzuim is geraakt;

 • -

  de wettelijke rente over een bedrag van in totaal € 65.627,29 vanaf de vervaltermijnen van de respectievelijke huurfacturen waaruit dit bedrag is opgebouwd;

 • -

  de wettelijke rente over een bedrag van in totaal € 49.500,-- vanaf de dag waarop de boetes werden verbeurd.

2.5.

Cloud 9 zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de curator worden begroot op:

- dagvaarding € 96,45

- overige explootkosten 0,00

- griffierecht 868,00

- getuigenkosten 0,00

- deskundigen 0,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 5.000,00 (2,5 punten × tarief € 2.000,00)

Totaal € 5.964,45

De gevorderde nakosten zullen worden toegewezen op de wijze zoals in het dictum begroot.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

verklaart voor recht dat Cloud 9 is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten,

3.2.

veroordeelt Cloud 9 om aan de curator te betalen een bedrag van € 307.710,29 (driehonderdzevenduizendzevenhonderdtien euro en negenentwintig eurocent),

vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over:

 • -

  een bedrag van € 192.583 vanaf 18 november 2012;

 • -

  een bedrag van in totaal € 65.627,29 vanaf de vervaltermijnen van de respectievelijke huurfacturen waaruit dit bedrag is opgebouwd;

 • -

  een bedrag van in totaal € 49.500 vanaf de dag waarop de boetes werden verbeurd;

tot de dag van volledige betaling,

3.3.

veroordeelt Cloud 9 in de proceskosten, aan de zijde van de curator tot op heden begroot op € 5.964,45, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening,

3.4.

veroordeelt Cloud 9, onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door de curator volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 131,00 aan salaris advocaat,
- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening,

3.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.M.G. de Weerd en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2015.1

1 type: LdW/878 coll: RS/4234