Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:7250

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
02-10-2015
Datum publicatie
06-10-2015
Zaaknummer
C/16/399519 / KL ZA 15-281
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Mensenrechten
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

onrechtmatige publicatie op website.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling civielrecht

Zittingsplaats Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/399519 / KL ZA 15-281

Vonnis in kort geding van 2 oktober 2015

in de zaak van

1 [eiser sub 1] ,

2. [eiseres sub 2],

beiden wonende te [woonplaats] ,

eisers,

advocaat mr. M.H. Hamberg te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Eisers zullen gezamenlijk [eisers] worden genoemd en afzonderlijk [eiser sub 1] respectievelijk [eiseres sub 2] . Gedaagde zal [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 9 september 2015 met producties,

 • -

  de fax van 16 september 2015 van [eisers] met een aanvullende productie,

 • -

  de mondelinge behandeling op 17 september 2015 waarbij [gedaagde] producties heeft
  overgelegd,

 • -

  de pleitnota van [eisers] met een productie,

 • -

  de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3.

[gedaagde] is als [gedaagde] gedagvaard. Nu [gedaagde] ter zitting is verschenen en onweersproken gesteld heeft [gedaagde] te heten en begrepen te hebben dat de vordering zich tegen hem richt, zal het vonnis worden gewezen tussen [eisers] en [gedaagde] .

2 De feiten

2.1.

[eiser sub 1] was in de periode 2003-2010 bestuurder van Stichting OCIJ (hierna: OCIJ), thans Stichting Eduvier Onderwijsgroep (hierna: Eduvier). Eduvier is een overkoepelend orgaan waaronder een aantal speciaal onderwijs scholen vallen in de provincie Flevoland (o.a. de school voor voortgezet onderwijs De Rede te Lelystad).

2.2.

[eiser sub 1] is thans als zzp’er werkzaam binnen het onderwijs.

2.3.

[eiseres sub 2] is wethouder WMO, gezondheidszorg en cultuur van de gemeente Lelystad.

2.4.

[eiser sub 1] en [eiseres sub 2] zijn met elkaar getrouwd en hebben kinderen.

2.5.

[gedaagde] was docent op twee speciaal onderwijs scholen binnen OCIJ.

2.6.

Begin 2006 is er een conflict geweest tussen [gedaagde] en OCIJ. Aanleiding hiervoor was het op 25 april 2006 in de krant De Telegraaf verschenen artikel over de school De Rede.

2.7.

Bij brief van 27 april 2006 heeft [eiser sub 1] namens het bestuur van OCIJ aan [gedaagde] meegedeeld dat men voornemens was hem tijdelijk te schorsen. Bij brief van dezelfde datum heeft [gedaagde] aan OCIJ gemeld ontslag te nemen. Beide brieven hebben elkaar gekruist. Het ontslag is door OCIJ geaccepteerd.

2.8.

Op 24 januari 2007 heeft De Rede een AMK-melding gedaan betreffende de ouders van een minderjarige leerling.

2.9.

Medio februari 2007 wordt de website [naam webside gedaagde] (hierna: de website) actief. [gedaagde] is houder van deze website.

2.10.

Op 24 juni 2008 heeft de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs het door de ouders van vorenbedoelde minderjarige ingediende klachtonderdeel over de AMK-melding gegrond verklaard. De melding was volgens de klachtencommissie niet terecht.

2.11.

Bij vonnis in kort geding van 22 oktober 2008 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad Eduvier veroordeeld de minderjarige weer toegang te verlenen tot de school waar hij was ingeschreven op straffe van het verbeuren van een dwangsom van € 500,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat in strijd met het vonnis wordt gehandeld, met een maximum van € 25.000,--.

2.12.

Op de onder 2.9. bedoelde website wordt de naam van [eiser sub 1] zo’n 400 keer genoemd en zijn er diverse artikelen/mededelingen over [eisers] en foto’s van [eisers] geplaatst.

2.13.

Op de website staan onder meer de volgende tekstpassages (door [eisers] overgelegd als productie 2 bij dagvaarding):

i. over [eiser sub 1] :

(a)

“ [eiser sub 1] ’s specialiteiten zijn valse aangiften doen tegen ouders wegens Kindermishandeling, Nazi-achtige praktijken om leerlingen, ouders en medewerkers te schofferen. ‘Voor deze kinderen is het wel goed genoeg’, vertelde jij aan mij, R. hsc [gedaagde] . Zijn Eduvier Onderwijsgroep werd veroordeeld door de Rechtbank Zwolle Lelystad tot een dwangsom van € 25.000,- te betalen aan de moeder van een leerling, een leerling die deze [eiser sub 1] onterecht één jaar en negen maanden van zijn Eduvier Onderwijsgroep had geschorst.”

(b)

“Kliek rondom [eiser sub 1]

Let wel rond deze [eiser sub 1] bevindt zich een hele kliek van mensen, van meelopers en zij die bang zijn hun baan te verliezen en braaf hun mond dichthouden ten koste van anderen. Er zijn er ook die gevlucht zijn en het bevuilde nest verlaten hebben.”

(c)

“Wij willen graag weten

of de heer [eiser sub 1] op enigerlei wijze nog verbonden is aan de Eduvier Onderwijsgroep of aan het REC Flevoland. Is hij nog in dienst of wanneer is zijn dienstverband beëindigd? Welke sommen geld heeft deze man meegekregen en welke sommen geld gaan aan hem in de toekomst nog uitgekeerd worden. Is hij nog betrokken bij andere onderwijs- of jeugdinstellingen, zoals bijvoorbeeld dat andere REC in de polder, de stichting Gewoon Anders te Almere? Een ieder die ons kan en wil informeren nodigen wij uit aan ons deze informatie te verstrekken.”

Over de (bestuurs)functies van [eiser sub 1] :

(a)

“De heer [voorletters eiser sub 1] ( [voornamen eiser sub 1] ) [eiser sub 1] , door ‘[naam webside gedaagde]’ steeds beschreven als de ‘hoofd’bestuurder van de Eduvier Onderwijsgroep, ‘de man die de regen ging tegenhouden’. [eiser sub 1] profileerde zichzelf graag als algemeen directeur én bestuurder van de Eduvier Onderwijsgroep. Begin augustus 2010 ontdekten wij, dat deze [eiser sub 1] de enige bestuurder was van de Eduvier Onderwijsgroep. Hij was dus direct ook de voorzitter van dit éénmansbestuur. Als voorzitter van dit belachelijk bestuur ging hij dus direct ook over zijn eigen aanstelling als algemeen directeur van de Eduvier Onderwijsgroep. Wij zijn er van overtuigd dat de heer [eiser sub 1] ook zijn eigen Raad van Toezicht heeft samengesteld en hier eveneens de regie over had. Welke paljassen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van [eiser sub 1] om zitting te nemen in zijn ‘Toezichtsraad’?”

(b)
“Belachelijke grote Raad van Toezicht voor zo’n kleine onderwijsgroep als Eduvier is

Het hele bestuur van Eduvier bestond dus uit slechts één man, [eiser sub 1] , die dus tevens Voorzitter was van zijn eigen éénhoofdige Bestuur. [eiser sub 1] was ook Algemeen directeur van zijn Eduvier-club. Vervolgens had hij een enorme Raad van Toezicht neergezet bestaande uit 8 Leden of Commissarissen, een waterhoofd gelijk. Naar de buitenwereld moest dit bewijzen dat er bij de Eduvier Onderwijsgroep zó véél Toezicht was, dat het wel goed moest zijn daar bij Eduvier. [eiser sub 1] kon zo al die jaren ongehinderd zijn gang gaan. [eiser sub 1] is eigenlijk directeur van een poppentheater. Als [voornaam eiser sub 1] zin heeft gaat de kist met poppen even open, en komt er een ‘Commissaris’ of ‘Raad’ van Toezicht over de rand van de kist heenkijken. Als de Inspectie van het Onderwijs weg is, gaat de kist weer dicht en onder het bureau.”

(c)

“Begin augustus 2010 is hij moeten opstappen tezamen met twee leden van zijn Raad van Toezicht wegens financieel wanbeheer. De overheden eisten dat [eiser sub 1] en twee specifieke leden van zijn RvT zouden vertrekken. [eiser sub 1] had de Eduvier Onderwijsgroep in forse financiële en organisatorische problemen gebracht. De stichting Eduvier Onderwijsgroep stond augustus 2010 op de rand van faillissement. Steeds komt [eiser sub 1] met dezelfde riedel: ‘Mijn focus lag op het managen van de ‘enorme’ groei die mijn kleine Eduvier doormaakte, en niet op de interne beheersing van mijn Eduvier’.”

(d)

“Interne beheersing is het systeem dat het management in staat stelt om de risico’s, die het behalen van doelstellingen van de organisatie bedreigen, te identificeren, te prioriteren, te analyseren en te beheersen, volgens de definitie door hoogleraar dr. [A] RA, of zoals [A] het anders zegt, interne beheersing betekent ‘In control of in de krant?’”

(e)

“In gewone mensentaal zegt [eiser sub 1] dat het management (hij), het bestuur (hij), en de Raad van Toezicht de greep op de organisatie kwijt waren. Dus werd het ‘in de krant’!”

(f)

“Tot op heden staat [eiser sub 1] echter nog steeds gewoon op de loonlijst van de Eduvier Onderwijsgroep, hij is nu adviseur!, en wordt hij vrolijk doorbetaald, en is hij nog steeds de ‘gevolmachtigde’ oftewel de directeur van het Regionaal Expertise Centrum (REC-)Flevoland. Het is te gek voor woorden dat deze man nog steeds ‘zittende’ is met een riant salaris, en dat 32 medewerkers op straat werden gezet. Deze site beschrijft tevens de ziekelijke relatie tussen de Eduvier Onderwijsgroep en het REC-Flevoland. De ‘hoofdman’ van Eduvier was tevens de directeur van het REC-Flevoland. Bestuurders van Eduvier zitten óók in het ‘bestuur’ (RvT) van het REC-Flevoland. [eiser sub 1] etiketteerde én etiketteert nog steeds de kinderen voor ‘zijn’ Eduvier Onderwijsgroep.

Hoe meer etiketten en hoe zwaarder de handicaps van de kinderen op deze etiketten, hoe meer geld er in de laadjes van deze besturen terechtkomt. Voor alle duidelijkheid ‘over’-etiketteren (‘over’-indiceren) is fraude. Het is misdadig ten opzichte van het betreffende kind en zijn ouders. Dinsdag 2 november 2010 is de 48-jarige directrice van de zorgorganisatie [bedrijf 1] in Lelystad opgepakt wegens fraude. Het zou gaan om verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Tevens is beslag gelegd op panden van de organisatie en is de administratie in beslag genomen. Het laat zien dat dit soort organisaties gevoelig zijn voor misbruik en fraude, zeker als er onbetrouwbare lieden aan het roer staan. Lieden die misbruik maken van hun positie en die eigen doelen na streven, ten koste van anderen. Welke personen houden deze [eiser sub 1] nog steeds de hand boven het hoofd, of houdt [eiser sub 1] nog steeds zijn eigen hand boven zijn eigen hoofd!? Achter de schermen trekt [eiser sub 1] nog steeds aan de touwtjes! Wij van ‘[naam webside gedaagde]’ zijn bezig de poppenspeler los te snijden van zijn poppen.”

(g)

“De overheid, het Rijk, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de provincie Flevoland en de Flevolandse gemeenten geven geld aan deze stichtingen. De besturen van deze stichtingen stellen eerst hun eigen inkomsten veilig uit deze zakken met geld. Hier begint het grote graaien. Dit maakt dat deze lieden voor zichzelf voortreffelijke salarissen creëren. Ook betekent het dat deze bestuurders niet zo maar opstappen. In het nieuws, in de krant staat natuurlijk dat de bestuurder is vertrokken, maar in werkelijkheid gaat de bestuurder achter de schermen vrolijk verder met behoud van zijn riante inkomen. Wie controleert deze besturen en deze bestuurders? Slaapt dit land of zo? Het zijn waarschijnlijk de overheden en de Inspectie van het Onderwijs die maken dat deze [eiser sub 1] zijn eigen hand nog steeds boven zijn eigen hoofd kan houden. Waarom controleren deze overheden deze besturen niet? Wie gaat de verantwoordelijken van de diverse overheden aanspreken? Wie gaat eindelijk [eiser sub 1] eruit gooien?”

(h)

“Hoe vertelde je het ook al weer [voornaam eiser sub 1] ? Jullie kregen toch altijd lovende woorden van de Inspectie van het Onderwijs? Maar ik denk dat de lnspectrice-Generaal van de Inspectie van het Onderwijs, mevrouw drs. [B] nu toch eieren gaat kiezen voor haar geld, dan dat zij nog langer gaat luisteren naar die praatjes van jou. Ze begrijpt dat haar positie anders helemaal belachelijk wordt.”

over de naasten van [eiser sub 1]

(a)
“Zouden de kinderen van [eiser sub 1] nog niet ontdekt hebben dat hun papa op het internet staat? “Zeg Pap, ik heb je even gegoogled, weet je dat je op het internet staat, er is een hele site over jou, ‘ [naam webside gedaagde] ’, en weet je wat ze daar allemaal over jou schrijven, en er staan allemaal foto’s van jou op”. “Ja, kinderen, dat is een leerkracht die het niet meer zag zitten, hij is overspannen, hij is boos en hij is verbitterd, wij hebben geprobeerd met hem te praten, wij hebben onderzocht of wij die site niet konden laten verdwijnen, wij hebben allemaal juridisch advies ingewonnen, maar er is helemaal niets tegen te doen. Het is gewoon een héél slechte en kwade man,die [gedaagde] ”. Maar misschien dat de kleine [familienaam eisers] niet zo intelligent zijn, óf net zo arrogant als hun papa, en steunen zij hun pap onvoorwaardelijk, voor zijn eigen kindertjes heeft hij misschien wel goed gezorgd, en zijn zijn eigen kindertjes blij dat zij er nu warmpjes bijzitten, en hun plaatsjes in de maatschappij hebben verworven. Over de kindertjes die op zijn scholen zaten zei [eiser sub 1] , dat het op zijn scholen misschien wel allemaal niet in orde was, maar voor die kinderen was het goed genoeg, die hadden toch geen diploma’s nodig, die gingen er immers toch niet mee werken, die kwamen na school toch direct in een uitkeringssituatie terecht, en anders zorgde [eiser sub 1] daar zelf wel voor. Zijn eigen ‘uitkering’ regelde [eiser sub 1] immers ook zelf.”

(b)
““Ja maar Pap, er staan ook allemaal afgeluisterde gesprekken op het internet, bij YouTube, en wij horen daar wat jij allemaal gezegd hebt”. “Nou, kinderen, dat moeten jullie écht niet geloven hoor, dat hebben ze allemaal verdraaid en uit hun context gehaald”. De kindertjes [familienaam eisers] geloven hun fijne pap.”

(c)

“En dan nog even over mevrouw [eiseres sub 2] , [voornaam eiseres sub 2] . Ja, [voornaam eiseres sub 2] , die heeft thuis, net als de kinderen natuurlijk ook niet veel te vertellen. Misschien vindt [voornaam eiseres sub 2] het ook wel goed zo allemaal, ook zij zit er immers warmpjes bij dankzij het riante inkomen van haar [voornaam eiser sub 1] , als bestuurder van die ‘grote scholengemeenschap’ in Lelystad. [voornaam eiseres sub 2] zit in de gemeenteraad van Lelystad voor de VVD, en bij de VVD met blauwe plekken aankomen, dat gaat natuurlijk niet. Je leert vanzelf wel je mond dicht te houden, net als al die leerkrachten en medewerkers in dienst van [eiser sub 1] . Want doe je je mond open bij [eiser sub 1] , dan word je er door hem ogenblikkelijk uitgetrapt.”

(d)

“En waarom heeft mevrouw drs. [B] , de lnspectrice-Generaal van de Inspectie van het Onderwijs zo lang in haar vriendje

[eiser sub 1] geloofd? Was zij misschien ook bang voor blauwe plekken, en ja zo op kantoor komen, dat kan natuurlijk niet. Of speelden er andere zaken? Er moet een reden zijn.”

(e)

“En zou zijn overige familie, en zouden de ‘vrienden’ van [eiser sub 1] nóóit gevraagd hebben hoe dat het toch komt dat er op het internet zó over hem geschreven wordt?”

(f)

“Wij van ‘ [naam webside gedaagde] ’ vinden het een schande dat al die leerkrachten en medewerkers van de Eduvier Onderwijsgroep al die jaren hun kaken stijf op elkaar hebben gehouden, en meededen aan de wanpraktijken van deze [eiser sub 1] . Wat waren hun motieven om mee te doen? Hun heerlijke belegde boterhammetjes natuurlijk! Daarvoor wil je wel meehelpen een paar kinderen en hun ouders te belazeren. Als jij maar droog zit. En ook de bestuurders van deze Eduvier Onderwijsgroep en de leden van de Raad van Toezicht hebben nooit iets van zich laten horen. Dom, laf, arrogant, en sluw zijn woorden die op hen slaan. Het zou beter zijn deze hele Eduvier Onderwijsgroep tot op de grond af te breken en opnieuw te beginnen. Dan kan het personeel opnieuw geselecteerd worden, en kunnen alleen eerlijke mensen, die op een eerlijke manier met de leerlingen, hun ouders, en collega’s willen omgaan, en die voor hun mening durven uitkomen, worden aangenomen. Alleen dan is het mogelijk een gezonde Onderwijsgroep te bouwen, die op een goede en verantwoorde manier met ‘gehandicapte’ kinderen kan omgaan. Dan mag het oude personeel opnieuw solliciteren en kunnen de rotte appelen buiten de mand gegooid worden.”

(g)

“Wat de bestuurders en ‘Raden’ van Toezicht van Eduvier betreft mag een ieder vertrekken en komt er ook niemand van hen meer terug. Het zou onacceptabel zijn als hiervan weer lieden zitting nemen in het nieuw te vormen ‘bestuur’ van deze onderwijsgroep”

(h)

“We zouden graag het salaris dat mevrouw [C] gaat verdienen, zien! [eiser sub 1] staat nog steeds op de loonlijst nu als medewerker/adviseur, waarschijnlijk tegen zijn oude salaris als Algemeen directeur/Bestuurder. Hij is ook nog steeds directeur van het REC Flevoland, hij vult daar de rugzakjes af. Nee, die [eiser sub 1] doen ze zomaar niet weg bij Eduvier!”

(i)

“Wij denken (en hebben ernstige twijfels over), dat de kwaliteiten van mevrouw mr rechter [D] , na al het bovenstaande gelezen te hebben, ook ernstig moeten tekortschieten bij de uitvoering van haar rechterlijke taken. Als rechter moet je toch een zaak volledig kunnen overzien, tot in detail, om tot een eerlijk en rechtvaardig oordeel te komen? Zij heeft bewezen als Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Eduvier Onderwijsgroep, de zaak niet te kunnen overzien, en geen inzicht te hebben in de materie, toch? Voorts ontbreekt het haar aan menselijk inzicht en inzicht in menselijk handelen. Had zij haar vriendje [eiser sub 1] echt niet door? Wist [eiser sub 1] dingen van mevrouw mr rechter [D] waardoor hij haar in zijn greep had? Waren hier duistere financiële praktijken aan de gang? Waarom sluit je een leerling meteen handicap in het autistisch spectrum buiten, en ontzeg je hem de toegang tot je school voor één jaar en negen maanden? En moet er een andere rechter aan te pas komen om je er op te wijzen dat je fout zit? Werd mevrouw [D] niet gewaarschuwd bij haar Rechtbank dat er een zaak aankwam tegen haar Eduvier Onderwijsgroep waar zij Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Toezicht was?”

(j)

“Luisterde mevrouw mr rechter [D] alleen naar haar vriendje [eiser sub 1] ? Op mijn brieven heeft zij niet en nooit gereageerd. Naar het plebs luistert zij natuurlijk niet, ouders, leerlingen hoort zij niet! Dit is éénzijdige informatie-inwinning! Voor een rechter is dit een zeer kwalijke zaak, zo niet dodelijk, is onze mening. [eiser sub 1] luisde haar erin, en mevrouw mr rechter [D] had het niet door? Als Voorzitter van de Raad van Toezicht liet zij zich van tijd tot tijd bijpraten door het Bestuur van de Onderwijsgroep, een éénhoofdig bestuur, de heer [eiser sub 1] . Dat was het hele toezicht! Heerlijk vond zij het, de gladde praatjes van [eiser sub 1] aan te horen, denken wij.”

over het ‘opnieuw profileren’ van [eiser sub 1]

( a)

“Consultant en interim-manager

begint zich opnieuw te profileren op het internet onder andere is hij lid van LinkedIn. Het is onduidelijk of hij weg is bij de Eduvier Onderwijsgroep en het REC-Flevoland. Hij maakt zich bekend als consultant en interim-manager bij [bedrijf 2] , in het gebied ‘Almere Stad Area’, in de ‘Industry of Education Management’. Hij zou al bij [bedrijf 2] werken sinds October 2010 (- Present).”

(b)

“ [eiser sub 1] en ‘Sparring’

Wij doen even onderzoek en vinden al gauw [bedrijf 2] , Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie en Management op het volgende adres [adres] , [postcode] [vestigingsplaats] , telefoonnummer [telefoonnummer] (Gouden Gids informatie). Dit is tevens het woonadres en verblijfplaats van de heer [eiser sub 1] . We praten over een bedrijfje aan huis, waarschijnlijk vanuit zijn garagebox. Hij is dus niet bij [bedrijf 2] , hij is of samen met zijn vrouw zijn zij [bedrijf 2] . Leuk gevonden trouwens [eiser sub 1] en Sparring! Er is overigens géén website van [bedrijf 2] , en ook geen e-mailadres.”

(c)

“De ‘Specialismen’

waar [eiser sub 1] mee adverteert zijn: Managementervaring binnen het werkgebied (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, Visie op ontwikkeling onderwijskwaliteit a.d.h.v. het INK management-model, Verbeterplannen en procesbeschrijvingen opstellen, Schoolpiannen opstellen a.d.h.v. format, Onderzoek w.o. betrokkenheid personeel, en Quick Scan.”

(d)

“De foto van [eiser sub 1]

probeert vriendelijk te ogen op deze foto met een glimlach. Hij probeert vriendelijk over te komen met een zachte uitstraling. Op de foto houdt hij het hoofd enigszins scheef, zoals een trouwe hond, die goed luistert. Mensen die een dier of klein kind omhoog zien kijken met het kopje of hoofdje een ietwat schuin raken daardoor vertederd. En dat is precies het effect dat [eiser sub 1] hier tracht te bereiken. Hij wil laten zien dat hij aardig en zacht is, en bovenal betrouwbaar. Zijn mond verraadt echter zijn kwaadaardig karakter. Hij laat zijn tanden zien, op elkaar, een verbeten en gemene mond. Een mondhoek omhoog, de ander wat naar beneden, de lippen scheef, zou kunnen duiden op een kleine verlamming. Maar waarschijnlijker is het, het ‘lak’ dat hij heeft aan mensen, en het ‘ha’ van iemand die gaat voor zijn eigen belang, klauterend over de ruggen van anderen, niet te beroerd om zijn personeel te schofferen, leerlingen van zijn scholen te trappen, en valse aangifte te doen tegen ouders wegens Kindermishandeling. De foto hebben wij natuurlijk even ‘rechtop’ gezet.”

(e)

“Contact opnemen met [eiser sub 1] ( [bedrijf 2] ) voor de volgende zaken carrièreperspectieven, adviesvoorstellen, nieuwe uitdagingen, open sollicitaties, deskundigheidsverzoeken, zakelijke transacties, referentieverzoeken, weer contact hebben, schrijft hij op zijn ‘LinkedIn’.”

(f)

“Mevrouw [C] en de Eduvier Onderwijsgroep
vertellen niet of de heer [eiser sub 1] vertrokken is bij zowel de Eduvier Onderwijsgroep als bij het REC-Flevoland, of hij van de loonlijst is verwijderd, en/of hoeveel geld [eiser sub 1] heeft meegekregen. “

(g)

“‘ [bedrijf 2] ’ versus ‘ [bedrijf 3] ’ en ‘ [bedrijf 4] ’
Er zijn er meer die graag ‘sparren’. Zo is er het bedrijf ‘ [bedrijf 3] ’ ( [webside bedrijf 3] ) en ‘ [bedrijf 4] ’, acteurs in communicatie en vaardigheidstrainingen ( [webside bedrijf 4] ). Zijn zij blij met de komst van [eiser sub 1] met zijn ‘ [bedrijf 2] ?”

(h)

“‘ [naam webside gedaagde] ’ adviseert
nadrukkelijk verre te blijven van deze [eiser sub 1] en zijn ‘ [bedrijf 2] ’, en om geen nieuwe uitdagingen met deze [eiser sub 1] aan te gaan. Met klem waarschuwen wij zeker geen zakelijke transacties met deze [eiser sub 1] aan te gaan, omdat hij uw bedrijf, uw school, uw stichting, u privé, waarschijnlijk over de rand van de afgrond voert.”

(i)

“Leerlingen lopen het gevaar onterecht en zonder reden door hem van school getrapt te worden, ouders lopen het risico dat tegen hen door [eiser sub 1] valse aangiften wegens kindermishandeling worden gedaan bij de meldpunten voor Kindermishandeling (AMK’s). Beter zoekt u een school voor uw kind waar de heer [eiser sub 1] niet actief is.”

(j)

“Wij hebben [eiser sub 1] gevonden bij de [naam Rotary club] . En nog wel als Voorzitter van deze Rotary Club. Achter zijn naam vinden wij MLE’. Het is de eerste keer dat hij ‘MLE’ gebruikt achter zijn naam. ‘MLE’ betekent ‘Master Leadership in Education’.”

(k)

“Wij vragen ons af hoe hij aan deze titel is gekomen? Aan welke ‘Hogeschool’ zal [eiser sub 1] zijn diploma ‘Master Leadership in Education’ hebben gehaald?’lnholland’ misschien? Of is het hem misschien als een soort ‘ ere-doctoraat’ aangeboden door zijn vriendinnetje mevrouw drs. [B] , de lnspectrice-Generaal van de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. [B] , zelf ook niet vies van, en om met ‘versierselen’ te worden omhangen. Of heeft [eiser sub 1] zichzelf misschien de titel ‘Master Leaderschip in Education’ toegekend?”

(l)

“Zijn foto ontbreekt op onderstaande pagina ‘Bestuur’ van de [naam Rotary club] . [voornaam eiser sub 1] is een leperd, glad als een aal, een sluwe en geslepen kerel.”

(m)

“Wij, [naam webside gedaagde] , zijn ook zeg maar een soort ‘serviceclub’, dus we hebben [eiser sub 1] zijn foto voor hem en zijn Rotary Club erin geplakt.”

(n)

“Zou [eiser sub 1] via mr. [E] aan zijn ‘Master Leadership in Education’ zijn gekomen? In Amsterdam kun je makkelijk aan een diploma komen, zojuist is er weer een grote fraude ontdekt aldaar in Amsterdam. 400 Studenten deden vrolijk mee aan deze fraude, en zelfs de docenten wezen de studenten op de mogelijkheden. Dus een diploma heb je tegenwoordig snel behaald, in Amsterdam. ‘ Ik neem er wel een mee voor je [voornaam eiser sub 1] ’.”

(o)

“Zwerver [eiser sub 1] , de echtgenoot van wethouder en loco-burgemeester [eiseres sub 2] is neergestreken met zijn winkelwagentje op een hockeyveld van MHC (Mixed Hockeyclub) Lelystad. Hebben we hier te maken meteen Bobo of een Hobo? Dat [eiser sub 1] een zwervend bestaan leidt is zeker. Wij troffen de zwerver al aan in Emmeloord, in Yulius, in Lelystad, bij de Rotary Club, overal probeert hij zijn kostje bij elkaar te schrapen. Bij MHC Lelystad zullen ze ook wel weer een kommetje water en een kruimel brood voor hem neerzetten.”

(p)

“Winkelwagentje van zwerver [eiser sub 1] geparkeerd achter zijn Eduvier Onderwijsgroep schooltje. [eiser sub 1] is de echtgenoot van [eiseres sub 2] , wethouder en locoburgemeester van de gemeente Lelystad, sommige vrouwen vallen op gebrekkige mannen (zeg maar met een beperking)”

(q)

“En hier vinden we deze zelfde [eiser sub 1] met zijn winkelwagentje op de het hockeyveld van MHC (Mixed Hockeyclub) Lelystad. De kleren die hij aan heeft, heeft hij gehaald bij de kringloopwinkel ‘Het Goed’. Ook rijke mensen doen afstand van hun ‘goed’, en zo vond [eiser sub 1] zijn bordeaux rode linnen broekje daar, en zijn Giorgio Cognac ‘Braun Shoes’, nog een overhemd erbij en de aap is weer aangekleed. Je ziet de man in het oranje shirt kijken naar het winkelwagentje waar de zwerver [eiser sub 1] , mee is aan komen lopen. Het heeft iets ‘Cuckoo’s Nest’-achtigs.”

(r)

“ [eiser sub 1] , de gevallen bestuurder van de Eduvier Onderwijsgroep uit Lelystad. Hier met zijn winkelwagentje aanbeland op het groen van hockeyclub MHC in Lelystad. Met zijn pilonnekes heeft ie al het plekje uitgezet waar hij straks zijn tentje gaat opzetten voor de nacht op zijn eigen kleine hockeyveldje met ‘hockeyballen’. Zijn tentje staat nu nog in het winkelwagentje. De jonge man in oranje shirt kijkt bedenkelijk en vraagt zich af hoe hij deze situatie gaat ‘handlen’.”

over [eiseres sub 2]

( a)

“Als [eiseres sub 2] als wethouder de portefeuille onderwijs onder haar hoede krijgt, hoe gaat zij zorgen voor uw kind?”

(b)

“Haar man wist een valse aangifte te doen bij het Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Bureau Jeugdzorg tegen de moeder van een leerling. Haar man schorste een gehandicapte leerling van een van zijn scholen op onterechte gronden voor één jaar en negen maanden. De Rechtbank in Lelystad veroordeelt de ‘grote scholengemeenschap’ van haar man [eiser sub 1] tot een dwangsom van € 25.000,- te betalen aan de moeder van deze leerling, indien de man van [eiseres sub 2] , [eiser sub 1] , deze leerling niet onmiddellijk terug toe liet tot zijn Eduvier Onderwijsgroep. Personeel op zijn scholen wist hij of Gestapo-achtige wijze er uit te trappen en te besmeuren.”

(c)

“Weet u nog mijnheer [eiser sub 1] dat we een brief kregen van u, over één van onze collega’s. U ging wel even vertellen in deze ‘ geheime’ en ‘ vertrouwelijke’ brief aan ons, dat onze collega verdachte was in een ‘zedendelict’. Het werd ons verboden met de pers te praten, alleen u zou het woord voeren. Twee brieven zelfs stuurde u aan ons. Nee, u wist wel hoe je een collega kon elimineren.”

(d)

“Wij geven een negatief stemadvies af voor mevrouw [eiseres sub 2] .”

(e)

“Als je zo dicht bij [eiser sub 1] leeft kan het niet anders zijn dan dat je ‘besmet’ bent.”

(f)

“Als u in de politiek zit, mevrouw [eiseres sub 2] , als u in de gemeenteraad zit, als u wil toetreden tot het bestuur van de stad die Lelystad heet, dan is het nodig dat u zonder smetten bent op uw blazoen, dat u van onbesproken gedrag bent. Nu draagt u zelfs de naam van uw echtgenoot. Uw echtgenoot [eiser sub 1] , niet te beroerd om zijn medewerkers op zijn schooltjes er op Gestapo-achtige wijze er uit te laten trappen, niet te beroerd om zijn personeel te schorsen, niet te beroerd om advocaten op kosten van zijn Eduvier Onderwijsgroep in te huren en tegen deze medewerkers in te zetten, om leerlingen op onterechte gronden te schorsen van zijn scholen, om een leerling één jaar en negen maanden van zijn Eduvier Onderwijsgroep te weren, en om een valse aangifte te toen bij het AMK (Bureau Jeugdzorg) wegens Kindermishandeling tegen de moeder van deze leerling.”

(g)

“U hebt uw echtgenoot niet buiten de deur gezet, u bent niet onder uw eigen naam gaan opereren, uw hebt geen afstand gedaan van het wangedrag van uw man. Néé, u vond het nodig om in de krant te vertellen, dat de reden dat u uit de gemeenteraad van Noordoostpolder stapte was dat u ging verhuizen van Luttelgeest naar Lelystad, waar uw echtgenoot directeur was van die ‘grote’ scholengemeenschap en dat het u zo speet. ‘Het is toch met spijt dat ik deze periode niet vol maak’, vertelde u in de krant. Was het geen geweldige smoes die u vertelde in de krant? Uw echtgenoot kon vertrekken bij de Eduvier Onderwijsgroep, hij mocht er op hoepelen. Uw [voornaam eiser sub 1] zit nu in Yulius!”

(h)

“Uw partij, de VVD heeft nog al wat problemen met integriteit, mevrouw [eiseres sub 2] . U ook, naar onze mening!”

(i)

“Mevrouw [eiseres sub 2] , u bent gekozen door de bevolking en met hetzelfde gemak stapt u er nog geen jaar later weer uit. Nog niet zo lang geleden vertelde u, dat u in het buitengebied van Luttelgeest bij Emmeloord in de Noordoostpolder woonde, waar ‘het plezierig en goed wonen is’. En nu vertrekt u!, weg uit de Noordoostpolder, en gaat u een polder verder, komt u bij ons wonen in Oostelijk Flevoland? Wilde u wat kleiner gaan wonen, wat meer voorbereid op de oude dag? Dichterbij het nog als enige overblijvende IJsselmeerziekenhuis in Lelystad, wat in Emmeloord niet meer zal zijn? Uw man is al jaren directeur van ‘de grote scholengemeenschap’ in Lelystad waar u over spreekt, en rijdt al jaren op en neer tussen Luttelgeest en Lelystad waar zijn ‘hoofdkantoor’ gevestigd is, dus dat kan de reden ook niet zijn! Is dit niet allemaal een beetje kiezersbedrog mevrouw [eiseres sub 2] ? Of spelen er nog andere zaken mevrouw [eiseres sub 2] ?

Laffe en valse meldingen bij het Meldpunt Kindermishandeling (AMK) door de echtgenoot van mevrouw [eiseres sub 2] .”

(j)

“Weet u mevrouw [eiseres sub 2] dat bij de Eduvier Onderwijsgroep waar uw man ‘Hoofd-bestuurder is, de uitspraak werd gedaan door een collega van mij: ‘Het is niks, en het zal ook nooit wat worden’, waarbij het voltallige team van de betreffende school aanwezig was, en een ieder de kaken stijf op elkaar hield. Deze collega doelde hiermee op de kinderen met een handicap in het autistisch spectrum die op ‘onze’ school ‘de Rede’ zaten of zitten. Ik schreef uw man [voornaam eiser sub 1] 20 februari 2006 een brief met als titel: ‘een Dachau-situatie’. Deze brief is te vinden op de hoofdpagina van deze site [naam webside gedaagde] , als eerste uit een serie van zeven brieven aan uw echtgenoot. Weet u dat uw man leerlingen en medewerkers van zijn school aftrapt, en medewerkers en ouders schoffeert? Weet u dat mensen bij de Eduvier Onderwijsgroep emotioneel zwaar beschadigd raken! Uw man heeft er geen enkele moeite mee ouders op laffe en valse wijze aan te melden bij het Meldpunt Kindermishandeling (AMK), terwijl er van kindermishandeling helemaal geen sprake is. U bent werkzaam als medewerker sociale zaken bij de gemeente Noordoostpolder, u bent werkzaam geweest in het basisonderwijs, als consulent reïntegratie, en sedert een aantal jaren bent u K(waliteit), A(rbo), M(ilieu) manager bij [bedrijf 5] te Emmeloord. U vindt deelname aan de samenleving belangrijk. Maar uw man onthoudt mensen deze deelname. Hij heeft het gepresteerd om een van de kinderen op zijn school één jaar en negen maanden van zijn school te weren. U werkt graag met en voor mensen, iedereen moet mee - kunnen - doen, iedereen is gelijkwaardig, vertelt u. U spreekt over de VVD, over vrije en verdraagzame mensen, u heeft het over kansen en mogelijkheden. Uw man ontneemt mensen deze kansen en mogelijkheden!”

(k)

“Als u ‘s avonds aan tafel zit mevrouw [eiseres sub 2] , geeft u die vlerk die naast u zit en die u uw echtgenoot noemt, eens een klap in zijn gezicht. Schudt die meneer van u eens wakker, mevrouw [eiseres sub 2] . Of zijn alle woorden in bovenstaand stukje slechts een mondelinge geloofsbelijdenis van u, om de kiezers, het volk in de Noordoostpolder zand in de ogen te strooien en hen het idee te geven dat ze rustig kunnen gaan slapen.”

(l)

“Overigens blijft het natuurlijk ook een vraag waarom collega’s de kaken stijf op elkaar hielden en houden. Deels komt dit natuurlijk door de terreur die u man uitoefent op zijn scholengemeenschap! Het andere deel heeft te maken met de lafheid van deze collega’s, met wegkijken, en niet willen zien. Integer ben je als je eerlijk bent, mevrouw [eiseres sub 2] , als je van onbesproken gedrag bent, rechtschapen, betrouwbaar, en waarachtig bent, en hoe komt uw echtgenoot aan zijn baantje in Yulius mevrouw [eiseres sub 2] ? Wij denken dat u niet integer bent.”

(m)

“Negatief stemadvies,

kies haar niet, kies niet voor deze familie en haar/hun vrienden!,

eigen belangen gaan voor bij deze lieden, ten koste van anderen!”

(n)

“Stem niet, kies niet:

[eiseres sub 2] , lijsttrekker voor de VVD van Lelystad, deze familie [familienaam eisers] zorgt goed voor haar eigen belangen, én de eigen portemonnees!
[eiseres sub 2] is lid van de VVD. Zij is wethouder Wmo, Gezondheidszorg en Cultuur bij de gemeente Lelystad.”

(o)

“ [eiseres sub 2] zorgt natuurlijk als eerste voor haar echtgenoot [eiser sub 1] , haar man met zijn beperkingen en zijn psychische problemen. Het is natuurlijk wel een beetje belangenverstrengeling, maar bij de VVD doen we daar niet zo moeilijk over. Vanavond sluipt zij met een kannetje soep en een zakje broodkruimeltjes naar het tentje van haar haar man op het hockeyveld van MHC Lelystad, en duikt zij zeg maar met haar echtgenoot het tentje in. ’s Morgens weet [voornaam eiseres sub 2] de weg naar het gemeentehuis niet weer te vinden. De hockeyvogels waren haar voor.”

2.14.

Naast de hiervoor bedoelde tekstpassages heeft [gedaagde] (al dan niet met een bijbehorend onderschrift) ook foto’s van [eisers] geplaatst alsmede foto’s van derden, foto’s betreffende de voormalige woonlocatie van [eisers] en afbeeldingen van onder meer kunstwerken (een aantal van deze foto’s en afbeeldingen met de bijbehorende afschriften, is door [eisers] als onderdeel van productie 3 bij dagvaarding in het geding gebracht).

2.15.

Enkele van de onder 2.14 bedoelde onderschriften luiden:

“ [eiser sub 1] , ‘hoofd’bestuurder van de Eduvier Onderwijsgroep, niet te beroerd om een moeder op laffe, valse, en laaghartige wijze aan te melden bij het Bureau Kindermishandeling (AMK) en leerlingen op valse gronden te schorsen (één jaar en negen maanden) en zijn personeel op ‘Gestapo-achtige’ wijze eruit te trappen.”

en

“ [voorletters eiser sub 1] ( [voornamen eiser sub 1] ) [eiser sub 1] , de gevallen Algemeen directeur en ‘Hoofd’bestuurder van de Eduvier Onderwijsgroep te Lelystad, niet te beroerd om zijn personeel te schofferen, en op Gestapo-achtige/Nazi-achtige wijze eruit te werken, leerlingen van zijn scholen te trappen, en valse aangiften te doen tegen ouders wegens Kindermishandeling.

Let op het gedraai met zijn onderkaak, en ook het naar voren steken van zijn onderkaak, hij heeft de mond lichtjes open om lucht te proeven, zoals een slang doet, op zoek naar zijn volgende slachtoffer (prooi). Hier werden de vrouwen rechter [D] en Inspectrice-Generaal van het Onderwijs [B] door aangetrokken, als vliegen die afkomen op stroop. Waren (werden) zij verblind? En zagen zij niet wat er bij [voornaam eiser sub 1] gebeurde?

Foto door [eiser sub 1] zelf ons aangereikt via de Vrije Ruimte’, Google+ (originele foto’s 9 en 17 MB groot).”

en

“Een van de kerkers van de heer [eiser sub 1] , waarvan hij hoopt dat zijn gevangenen onderin de fundamenten van de toren van zijn kasteel gemakkelijk worden vergeten.”

en

“Heks [voornaam eiseres sub 2]

De ware [eiseres sub 2] , hier met de familieagenda, waarin al haar/hun ongure vriendjes en vriendinnetjes, en hun geheime afspraken, ‘de vergborgen agenda’ van de [eiser sub 1] ”

2.16.

Tevens heeft [gedaagde] op de website een op 21 november 2014 gedateerde uitnodiging van de politie aan [eiser sub 1] voor verhoor geplaats alsook een visitekaartje van [eiser sub 1] met vermelding van diens woonadres. Beide documenten zijn niet echt en door [gedaagde] door middel van ‘knippen en plakken’ in elkaar gezet (als onderdeel van productie 3 bij dagvaarding overgelegd).

2.17.

[gedaagde] maakt op zijn website onder meer gebruik van de volgende kopjes in de subpagina’s (als onderdeel van productie 2 bij dagvaarding overgelegd):

***Nieuw*** "Ladies and gentlemen , we got him!" (words spoken bij Paul Bremer III)

[eiser sub 1] zit bij de Yulius GGZ Groep in het gebied van de 'Grote Rivieren'

22 februari 2014

[eiser sub 1] 'Voorzittter' van de [naam Rotary club]

[voornaam eiser sub 1] en [eiseres sub 2] als 'Rotarian

*** [eiser sub 1] als zwerver (hobo) met zijn winkelkarretje op het hockeveld van MHC

(Mixed Hockey Club) Lelystad

[voornaam eiser sub 1] en [eiseres sub 2], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam], [naam] en [naam]

***Nieuw*** [eiseres sub 2] Eduvier Onderwijsgroep, echtgenote van [eiser sub 1], VVD Lelystad, en heks [voornaam eiseres sub 2]

15 maart 2014

2.18.

[eisers] heeft recentelijk aangifte gedaan bij de politie wegens belediging, smaad en laster gepleegd door [gedaagde] . [gedaagde] is door de politie gehoord.

3Het geschil

3.1.

[eisers] vordert – samengevat – dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

 1. [gedaagde] wordt bevolen om op straffe van een dwangsom binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de in productie 2 en 3 geselecteerde content over [eiser sub 1] en [eiseres sub 2] op de website [naam webside gedaagde] integraal te verwijderen en verwijderd te houden; althans een in goede justitie te bepalen bevel,

 2. [gedaagde] wordt verboden, op straffe van een dwangsom, om na betekening van dit vonnis op internet, dan wel via enig ander (openbaar) medium, uitlatingen en beweringen over de (naasten van) [eiser sub 1] te doen, waarbij de eer en goede naam wordt aangetast, waaronder beweringen en uitlatingen van de strekking van de uitlatingen zoals geciteerd in de dagvaarding en omschreven in productie 2,

 3. [gedaagde] wordt veroordeeld in de kosten van dit geding, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

algemeen

4.1.

Gelet op de aard van de vorderingen en de onweersproken stelling van [eisers] dat de door [gedaagde] gedane uitingen op de website er toe leiden dat [eisers] zowel zakelijk als privé steeds vaker op de inhoud van de website wordt aangesproken, is de voorzieningenrechter van oordeel dat [eisers] een voldoende spoedeisend belang heeft.

4.2.

In deze zaak gaat het om een botsing van fundamentele rechten. Ten eerste het aan de zijde van [eisers] aanwezige recht op eerbiediging van zijn eer en goede naam en aan de zijde van [gedaagde] het recht op vrijheid van meningsuiting.

beperking van de vrijheid van meningsuiting

4.3.

Toewijzing van het onder 3.1 onder a en b gevorderde houdt een beperking in van het in artikel 7 Grondwet en artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde recht van [gedaagde] op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake wanneer de onder 2.13-2.17 genoemde uitlatingen/uitingen van [gedaagde] een zodanige inbreuk maken op de eer en goede naam van [eisers] dat die als onrechtmatig kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrije meningsuiting of het recht op bescherming van de eer en goede naam - in het concrete geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.
Daarbij is onder meer relevant (i) de aard van de gepubliceerde uitlatingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor degene op wie die uitlatingen betrekking hebben, (ii) de ernst - bezien vanuit het algemeen belang - van de misstand die aan de kaak wordt gesteld, (iii) de mate waarin de uitlatingen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal, (iv) de totstandkoming en inkleding van de uitlatingen, (v) het gezag dat het medium waarop de uitlatingen zijn gepubliceerd geniet en (vi) de maatschappelijke positie van de betrokken persoon. Genoemde omstandigheden wegen niet allen even zwaar. Welke omstandigheden van toepassing zijn en welk gewicht daaraan moet worden gehecht, hangt af van het concrete geval.

4.4.

Het belang van [gedaagde] is dat hij met de teksten en de brieven, e-mails en foto’s die door hem op de website zijn geplaatst, aandacht wil vragen voor gebeurtenissen en misstanden in het onderwijsveld en dat hij met zijn website wilt opkomen voor mensen (ouders en leerlingen) die door scholen en/of personen ‘in de hoek worden getrapt’.

4.5.

[eisers] heeft gesteld dat het [gedaagde] vrij staat om zich op negatieve wijze uit te laten, maar dat de uitlatingen te ver gaan omdat:

 • -

  [eiser sub 1] bij herhaling wordt beschuldigd van (betrokkenheid bij) strafbare feiten zoals het doen van valse aangiftes, het plegen van fraude, graaigedrag, diefstal en het voeren van Gestapo en nazi-achtige praktijken;

 • -

  lezers worden uitgenodigd om informatie te delen over vele voor [gedaagde] nog openstaande vragen ten aanzien van [eisers] ;

 • -

  diverse verbanden worden gelegd en conclusies worden getrokken rondom de functie die [eiser sub 1] bij Eduvier heeft vervuld terwijl deze verbanden en conclusies ongefundeerd zijn en niet door feitenmateriaal worden gedragen, waarbij het dan steeds gaat om ernstige diskwalificaties, complottheorieën en denigrerende of suggestieve teksten;

 • -

  steeds gesproken wordt over een kliek van mensen rondom [eiser sub 1] (vriendjes en vriendinnetjes), die hij allen in zijn greep zou hebben en ook onderdeel zijn van zijn poppentheater;

 • -

  [eiser sub 1] (bij herhaling) wordt vergeleken met een zwerver/hobo, gajes, een gebrekkig persoon met psychische problemen, vlerk, een klein kaliefje en een poppenspeler;

 • -

  lezers worden opgeroepen om nadrukkelijk verre te blijven van [eiser sub 1] , geen zaken te doen met [eiser sub 1] en hun kind niet te plaatsen op een school waar [eiser sub 1] actief is;

 • -

  [eiseres sub 2] als besmet wordt beschouwd nu zij als echtgenote dicht bij [eiser sub 1] leeft en niet integer zou zijn omdat zij geen afstand heeft genomen van [eiser sub 1] ;

 • -

  [eiseres sub 2] wordt aangeduid als heks en er wordt opgeroepen niet op haar te stemmen;

 • -

  diverse gefantaseerde verhalen worden opgesteld rondom [eiser sub 1] , [eiseres sub 2] of hun gezin en hun naasten.

Volgens [eiser sub 1] leidt dit ertoe dat de als productie 2 en 3 geselecteerde content (zie ook 2.13-2.17) van de website verwijderd moet worden.

4.6.

Bij de beoordeling van de vraag of de hierboven bedoelde content onrechtmatig is jegens [eisers] , wordt mede van belang geacht tegen wie de door [gedaagde] geplaatste berichten (waaronder ook begrepen de geposte foto’s e.d) zich richten. Het door [gedaagde] gestelde doel van de website is immers aandacht vragen voor de misstanden in het onderwijs en het handelen van [eiser sub 1] als onder meer toenmalig bestuurder van OCIJ/Eduvier. [eiseres sub 2] en de kinderen van [eiser sub 1] worden, zoals ter zitting ook door [gedaagde] is erkend, alleen ten tonele gevoerd omdat zij respectievelijk getrouwd is met dan wel de kinderen zijn van [eiser sub 1] .

met betrekking tot de onder 2.13 onder i. weergegeven tekst (over [eiser sub 1] zelf)

4.7.

Met betrekking tot onder 2.13 onder i weergegeven tekst geldt dat het [gedaagde] vrij staat kritiek te ventileren over het functioneren van [eiser sub 1] als directeur van OCIJ/Eduvier, onder meer betreffende zijn rol bij de AMK-melding van 24 januari 2007. Maar er is geen rechtvaardiging om dit handelen te vergelijken met nazi-achtige praktijken. Ook de omstandigheid dat de landelijke klachtencommissie op 24 juni 2008 geoordeeld heeft dat de melding niet terecht is gedaan, houdt niet per definitie in dat sprake is van een valse aangifte. Ook is Eduvier niet door de rechter veroordeeld tot betaling van een dwangsom van € 25.000,--, maar is Eduvier veroordeeld tot het toelaten van de minderjarige leerling tot de school. Pas als Eduvier zich hier niet aan zou houden, zou een dwangsom van € 500,-- per dag worden verbeurd tot een maximum van € 25.000,--. De onder 2.13 onder i onder (a) weergegeven alinea is dan ook onjuist en diffamerend voor [eiser sub 1] te achten en dient te worden verwijderd.

4.8.

Voor de onder 2.13 onder i onder (b) en (c) bedoelde tekst geldt het volgende. Het staat [gedaagde] vrij om kritiek te uiten op de mensen rondom [eiser sub 1] die ook werkzaam zijn in het onderwijsveld. De mededeling over deze mensen dat zij hun mond houden omdat zij bang zijn hun baan te verliezen is niet onrechtmatig te achten. Hetzelfde geldt voor de oproep van [gedaagde] aan derden om hem van nadere informatie te voorzien. De concrete vragen zijn niet onrechtmatig te achten.

4.9.

Op grond van het vorenstaande dient [gedaagde] de onder 2.13 onder i onder (a) weergegeven tekst te verwijderen.

met betrekking tot de onder 2.13 onder ii. weergegeven tekst (de bestuursfuncties van [eiser sub 1] )

4.10.

[gedaagde] uit ferme kritiek op de positie en het functioneren van de Raad van Toezicht van Eduvier en de rol van [eiser sub 1] in het geheel. Tevens worden diverse vragen opgeworpen en bepaalde (negatieve) meningen van [gedaagde] over de Raad van Toezicht geventileerd. In zijn algemeenheid brengt dit geen onrechtmatigheid met zich. Ook de omstandigheid dat op de website wordt gemeld dat [eiser sub 1] nog steeds op de loonlijst van Eduvier staat, terwijl volgens [eiser sub 1] dit onjuist is, betekent nog niet dat deze mededeling onrechtmatig is. [eiser sub 1] heeft ter zitting weliswaar gesteld niet (meer) in dienst van Eduvier te zijn, maar niet gesteld is dat hij geen werkzaamheden (als zzp’er) meer voor Eduvier verricht. Dit laat dan ook de mogelijkheid open dat hij inderdaad nog steeds betaald krijgt voor zijn huidige werkzaamheden voor Eduvier. Op de door [gedaagde] geuite kritiek op de Raad van Toezicht ter zake het gestelde financieel wanbeheer is door [eiser sub 1] evenmin (voldoende) ingegaan. Ook de kwestie die [gedaagde] aan de orde stelt, het graaien van bestuurders in het algemeen en het vasthouden aan hun eigen riante salarissen, is onvoldoende om dit onrechtmatig jegens [eiser sub 1] te achten, ook al wordt [eiser sub 1] in dit kader enkele keren genoemd.

4.11.

Wel onrechtmatig jegens [eiser sub 1] worden de volgende tekstpassages geacht. De onder 2.13 onder ii onder (b) weergegeven alinea en het tweede deel van de onder 2.13 onder ii onder (f) weergegeven alinea (“Hoe meer etiketten (…) t/m (…) bezig de poppenspeler los te snijden van zijn poppen”). Het genoemde poppentheater wordt door [gedaagde] namelijk onlosmakelijk verbonden aan het door hem gesuggereerde ongehinderd kunnen plegen van fraude door [eiser sub 1] . Het plegen van fraude is een ernstige verdenking, die niet lichtvaardig mag worden geuit. Dat [eiser sub 1] fraude heeft gepleegd blijkt niet uit de feiten en is dan ook ongefundeerd. [gedaagde] suggereert verder zonder nadere onderbouwing dat [eiser sub 1] zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Ook deze verwijten vinden geen grondslag in het feitenmateriaal. Deze tekstpassages dienen dan ook door [gedaagde] te worden verwijderd.

met betrekking tot de onder 2.13 onder iii. weergegeven tekst (de naasten van [eiser sub 1] )

4.12.

[gedaagde] heeft ter zitting gesteld met de website aandacht te willen vestigen op misstanden in het onderwijsveld en te willen opkomen voor mensen (ouders en leerlingen) die door scholen en/of personen ‘in de hoek worden getrapt’. [gedaagde] uit in dat kader ook (harde) kritiek op [eiser sub 1] . Zoals reeds eerder overwogen, is dat in beginsel toelaatbaar en hetzelfde geldt voor de vorm waarin hij deze kritiek wil uiten. De voorzieningenrechter acht het echter te ver gaan dat ook de kinderen van [eisers] daar voor gebruikt worden. [gedaagde] had net zo goed een andere vorm (dan de gefingeerde gesprekken tussen de kinderen en [eiser sub 1] ) kunnen kiezen om de door [gedaagde] van belang zijnde kritiek op [eiser sub 1] naar voren te brengen. Terecht heeft [eiser sub 1] deze vorm als een ernstige schending van zijn privacy ervaren.

4.13.

De alinea over [eiseres sub 2] , de echtgenote van [eiser sub 1] , moet eveneens onrechtmatig worden geacht. [gedaagde] heeft ter zitting meegedeeld uitsluitend zijn pijlen op haar te richten omdat zij getrouwd is met [eiser sub 1] . Dit is onvoldoende om publiekelijk op een website te worden betrokken in de kritiek van [gedaagde] op [eiser sub 1] . Dat [eiseres sub 2] tevens lokaal politica is en uit dien hoofde een grotere tolerantie dient op de brengen dan een puur private persoon, leidt onder deze omstandigheid niet tot een andere conclusie.

4.14.

Ook de alinea waarin [gedaagde] de vraag opwerpt of de overige familie en vrienden van [eiser sub 1] nooit gevraagd zouden hebben hoe het komt dat er op internet zó over hem geschreven wordt, is op dezelfde grond als hiervoor onder 4.12 is vermeld over de kinderen van [eiser sub 1] onrechtmatig jegens [eisers]

4.15.

Verder is het onrechtmatig te achten dat [eiser sub 1] er van wordt beschuldigd zich schuldig te hebben gemaakt aan wanpraktijken. Te meer nu [gedaagde] , zonder dit nader te onderbouwen, stelt dat het daarbij gaat om het belazeren van kinderen en hun ouders.

4.16.

Op grond van het vorenstaande dient de gevorderde verwijdering van de tekst te worden toegewezen voor zover het betreft de alinea’s weergegeven onder 2.13 onder iii onder (a) tot en met (c), onder (e) en de eerste vijf volzinnen onder (f).

4.17.

De overige alinea’s hoeven niet te worden verwijderd. Deze alinea’s gaan voor zover dit in deze procedure is gebleken om personen, organen en instanties die betrokken zijn bij het onderwijs en niet zozeer om [eiser sub 1] . Deze personen, organen en instanties zijn geen partij in dit geding en de vraag of [gedaagde] jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld met zijn uitlatingen op de website, kan dan ook onbesproken blijven.

met betrekking tot de onder 2.13 onder iv. weergegeven tekst (het opnieuw profileren)

4.18.

Een deel van de alinea’s onder 2.13 onder iv gaat over de door [eiser sub 1] ontwikkelde activiteiten na zijn bestuursperiode bij Eduvier en zijn hoofdzakelijk beschrijvend van aard. Deze alinea’s zijn dan ook niet onrechtmatig jegens [eisers] te achten. Het gaat dan om de alinea’s onder (a) t/m (b), (e) t/m (g) en (j) t/m (n). Anders ligt dit bij de overige alinea’s. Daartoe wordt het volgende overwogen

4.19.

In de alinea’s onder 2.13 onder iv. onder (d), onder (h) en onder (i) wordt geen kritiek ter zake de door [gedaagde] verweten handelwijze van [eiser sub 1] gegeven, maar wordt [eiser sub 1] op basis van een foto (onder (d)) dusdanig negatief omschreven (‘kwaadaardig karakter’, ‘klauterend over de ruggen van anderen’, ‘het schoppen van leerlingen’ en het doen van een valse aangifte) dat sprake is van karaktermoord. Voorts worden derden (onder (h) en (i)) gewaarschuwd voor [eiser sub 1] . [eiser sub 1] zou namelijk een bedrijf, een school, een stichting of een privépersoon over de rand van de afgrond voeren, dan wel loopt men het risico dat [eiser sub 1] valse aangifte van kindermishandeling zal doen. De juistheid van dergelijke uitingen heeft [gedaagde] niet aannemelijk gemaakt en zijn dan ook onrechtmatig jegens [eiser sub 1] te achten.

4.20.

De alinea’s (o) t/m (r) zijn eveneens onrechtmatig jegens [eiser sub 1] te achten, nu hij in deze tekst zonder aanwezige rechtvaardiging wordt weggezet als een zwerver met psychische problemen.

4.21.

Het voorgaande geldt te meer, nu de inhoud van de onder 4.19 en 4.20 bedoelde passages niet kan worden opgevat als het aandacht vragen voor gebeurtenissen en misstanden in het onderwijsveld en het opkomen voor mensen (ouders en leerlingen) die door scholen en/of personen ‘in de hoek worden getrapt’. Veeleer is sprak van het bewust willen beschadigen van [eiser sub 1] . De bewuste alinea’s dienen door [gedaagde] te worden verwijderd.

met betrekking tot de onder 2.13 onder v. weergegeven tekst (over [eiseres sub 2] )

4.22.

Op grond van hetgeen onder 4.13 reeds is overwogen hoeft [eiseres sub 2] niet te dulden betrokken te worden bij de website van [gedaagde] . Dit betekent dat [gedaagde] alle onder 2.13 onder v. weergegeven tekst van de website moet verwijderen. Hetgeen [gedaagde] over [eiseres sub 2] vermeldt gaat immers verder dan een zakelijke mededeling dat zij getrouwd is met [eiser sub 1] en dat zij VVD-politica en wethouder te Lelystad is.

met betrekking tot de onder 2.14 en 2.15 bedoelde content

4.23.

[eisers] vordert verwijdering van de geselecteerde content van de website die als productie 3 in het geding is gebracht. Daarbij gaat het om foto’s van [eisers] , foto’s van de voormalige woonlocatie van [eisers] , een visitekaartje van Yulius met de naam van [eiser sub 1] , gegevens over de Rotary, een aan [eisers] geadresseerde uitnodiging voor verhoor van de politie Midden Nederland, foto’s van derden, een foto van een kerker, een tekening van een heks en afbeeldingen van kunstwerken en diverse voorwerpen. Het merendeel van deze content is door [gedaagde] bovendien voorzien van een onderschrift.

4.24.

Voor wat betreft de gevorderde verwijdering van foto’s van personen geldt dat op grond van artikel 21 Auteurswet (Aw) openbaarmaking van een niet in opdracht vervaardigd portret niet geoorloofd is voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen openbaarmaking verzet. Een redelijk belang als bedoeld in art. 21 Aw kan zowel zien op persoonlijke (privacy) belangen als op commerciële belangen.
Voor beantwoording van de vraag of de publicatie van een foto jegens de geportretteerde onrechtmatig is, dient een afweging te worden gemaakt tussen enerzijds het door art. 8 EVRM beschermde recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of eer en goede naam en anderzijds het door art. 10 EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting. Welk van beide rechten in een concreet geval zwaarder weegt, moet worden beoordeeld door een afweging van alle relevante feitelijke omstandigheden van het geval.

foto’s [eiser sub 1]

4.25.

Zoals [eiser sub 1] heeft erkend staat het [gedaagde] vrij om op zijn website te berichten over vermeende misstanden in het onderwijs en het handelen van [eiser sub 1] als onder meer toenmalig bestuurder van OCIJ/Eduvier. In dat kader is het niet onrechtmatig te achten dat ter illustratie bij de content over [eiser sub 1] enkele foto’s van [eiser sub 1] worden afgebeeld. Diverse foto’s betreffen zogenaamde persmomenten terwijl de overige foto’s normale (portret)foto’s zijn. Onder deze omstandigheid is de publicatie van de foto’s op de website (voorshands) niet onrechtmatig jegens [eiser sub 1] te achten. Dit geldt te meer aangezien [gedaagde] zal worden veroordeeld om de hiervoor reeds als onrechtmatig aangeduide tekstgedeeltes en de hierna nog nader als onrechtmatig aan te merken onderschriften bij bepaalde foto’s te verwijderen.

foto’s [eiseres sub 2]

4.26.

Op grond van hetgeen hiervoor onder 4.13 en 4.22 is overwogen over de teksten op de website die gaan over [eiseres sub 2] moet ook het plaatsen van de foto’s van [eiseres sub 2] onrechtmatig jegens haar worden geacht.

foto’s derden

4.27.

Voor de foto’s waarop (ook) anderen dan [eisers] staan (o.a. oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [F] en drs [B] ) geldt het volgende. Deze derden zijn geen partij in deze procedure, zodat de vraag of de foto’s jegens hen onrechtmatig te achten is niet aan de orde is. De wijze waarop deze derden (al dan niet samen met [eisers] ) zijn afgebeeld is niet ongewoon of anderszins opmerkelijk te achten dat dit als onrechtmatig jegens [eisers] moet worden beoordeeld. Wel acht de voorzieningenrechter, gelet op de onder 4.24 bedoelde afweging van belangen en het hetgeen hiervoor over de positie van [eiseres sub 2] is overwogen het een gepaste maatregel dat [gedaagde] die foto’s met derden (geheel) moet verwijderen als [eiseres sub 2] ook op de foto staat.

foto’s oude woning [eisers]

4.28.

De twee foto’s waarop de oude woning van [eisers] is afgebeeld levert geen onrechtmatige daad op. [eisers] heeft ook niet (specifiek) aangegeven waarom verwijdering van deze foto’s wordt verlangd. Ook in combinatie met de bijschriften (o.a. dat er zich achter de woning een bad bevindt waar de familie [eiser sub 1] lekker kon badderen) zijn de foto’s niet onrechtmatig jegens [eisers] te achten.

de onderschriften

4.29.

Voor wat de verschillende onderschriften betreft geldt dat de hiervoor onder 2.15 weergegeven onderschriften onrechtmatig jegens [eisers] worden geacht. Zoals hiervoor onder 4.7 is overwogen is er geen rechtvaardiging om het handelen van [eiser sub 1] te vergelijken met nazi-achtige praktijken. Tevens staat geenszins vast dat [eiser sub 1] zich schuldig gemaakt heeft aan het doen van een of meerdere valse aangiften. Evenmin is er een rechtvaardiging voor de melding dat [eiser sub 1] zijn tegenstanders in diverse kerkers opsluit. [gedaagde] dient de onder 2.15 weergegeven onderschriften die gaan over [eiser sub 1] te verwijderen.

4.30.

Voor het onderschrift over de heks [voornaam eiseres sub 2] (lees: [eiseres sub 2] ) geldt dat een dergelijke tekst op grond van hetgeen onder 4.13 en 4.21 is overwogen reeds onrechtmatig jegens haar te achten is. Dit laatste geldt voor alle onderschriften die over [eiseres sub 2] gaan of die behoren bij de foto’s waarop [eiseres sub 2] staat afgebeeld en onderdeel uitmaken van de content die als productie 3 is overgelegd. De onderschriften die betrekking hebben op [eiseres sub 2] dienen dan ook te worden verwijderd.

4.31.

Voor de overige als onderdeel van productie 3 overgelegde onderschriften geldt dat de onderschriften meer van beschrijvende aard zijn (bijvoorbeeld de vermelding wie er op de foto’s staan of welk voorwerp is afgebeeld) dan wel dat het onderschrift dusdanig geformuleerd is dat deze niet te vergelijken is met de hiervoor bedoelde onrechtmatig geachte onderschriften over [eiser sub 1] . Bovendien gaat een aantal onderschriften over derden die geen procespartij zijn. De vraag of bepaalde onderschriften jegens deze derden onrechtmatig kan worden geacht, maakt geen onderdeel uit van deze procedure.

visitekaartje Yulius en uitnodiging politieverhoor

4.32.

Ter zitting heeft [gedaagde] erkend dat het door hem op de website geplaatste (en op naam van [eiser sub 1] gestelde) visitekaartje van Yulius alsmede de uitnodiging aan [eisers] voor verhoor door de politie Midden Nederland door hem met ‘knip en plakwerk’ in elkaar is gezet. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dit onrechtmatig jegens [eisers] te achten, te meer nu de uitnodiging voor verhoor ziet op de door [gedaagde] geuite maar niet door feiten onderbouwde beschuldiging van het door [eiser sub 1] doen van valse aangiften van kindermishandeling tegen ouders. Beide vervalste documenten kunnen moeilijk anders worden opgevat dan als onderdeel van de onder 4.19 bedoelde karaktermoord op [eiser sub 1] .

gegevens Rotary

4.33.

[eiser sub 1] heeft niet gesteld dat hij niet lid is van de Rotary. Evenmin is gesteld dat de door [gedaagde] over [eiser sub 1] in dit kader gedane mededelingen/publicaties over de Rotary onjuist zijn. [eisers] heeft ook niet (nader) aangegeven waarom verwijdering van deze gegevens verlangd wordt. Tevens geldt dat De Rotary geen partij is in het geding. De voorzieningenrechter acht de door [gedaagde] op zijn website geplaatste gegevens over de Rotary niet onrechtmatig jegens [eisers]

Afbeeldingen met kunstwerken, voorwerpen en man met reuzenkip

4.34.

[eisers] vordert verwijdering van de website van diverse kunstafbeeldingen (o.a. De Marskramer’ van Jheronimus Bosch en Ship of Fools van Don Clarke), afbeeldingen van schoenen en een man met een reuzenkip.

4.35.

De voorzieningenrechter acht het plaatsen van dergelijke afbeeldingen op de website niet zonder meer onrechtmatig jegens [eisers] , ook niet indien de afbeeldingen worden beschouwd in samenhang met de bijbehorende onderschriften. [eisers] heeft verder ook niet voldoende nader onderbouwd waarom deze afbeeldingen onrechtmatig zouden zijn. [eisers] heeft elke afbeelding met bijbehorend onderschrift als een apart onderdeel van productie 3 overgelegd, zonder dat inzicht is gegeven in de nadere inhoud van de website (de plek waarop de afbeeldingen op de website voorkomen en in welke nadere context zij geplaatst zijn). Dit betekent dat voorshands niet tot het oordeel kan worden gekomen dat de onder 4.3 bedoelde belangenafweging in het voordeel van [eisers] moet uitvallen. Dit deel van de vordering komt dan ook niet voor toewijzing in aanmerking.

met betrekking tot de onder 2.17 bedoelde vier kopjes in de subpagina’s van de website

4.36.

Het eerste kopje (“ladies and gentlemen we got him!” (words spoken by Paul Bremmer III)) refereert onmiskenbaar aan het moment dat de Verenigde Staten van Amerika bekend maakte dat zij Saddam Hussein gevangen hadden genomen. De gemiddelde lezer van de website zal deze verwijzing ook als zodanig herkennen. Een dergelijk kopje voor een subpagina die over [eiser sub 1] gaat is, zoals [eisers] ook heeft betoogd, onrechtmatig te achten. Een dergelijk gebruik van zo´n tekst kan ook hier moeilijk anders worden opgevat als ondersteuning van de onder 4.19 bedoelde karaktermoord op [eiser sub 1] . Dit kopje dient [gedaagde] dan ook te verwijderen.

4.37.

Voor wat betreft het tweede kopje geldt dat goed beschouwd alleen mededeling wordt gedaan dat [eisers] betrokken is bij de Rotaryclub. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de mededelingen over de Rotaryclub (4.33) en de berichten over [eiseres sub 2] (4.22) is het tweede kopje alleen onrechtmatig te achten jegens [eiseres sub 2] . [gedaagde] dient de naam van [eiseres sub 2] (lees: [eiseres sub 2] ) te verwijderen.

4.38.

Voor het derde kopje geldt dat ook hier dat de naam van [eiseres sub 2] moet worden verwijderd (lees: [eiseres sub 2] ). Tevens dient de kwalificatie van [eiser sub 1] als zwerver (hobo) te worden verwijderd. Een dergelijke kwalificatie is beledigend en beschadigend voor [eiser sub 1] en in het kader van het door [gedaagde] gestelde doel van de website ook onnodig grievend. Voor het overige is het kopje niet onrechtmatig te achten.

4.39.

Het vierde kopje gaat uitsluitend over [eiseres sub 2] en dit kopje dient, zoals hiervoor reeds enkele keren is aangegeven, op grond van hetgeen onder

4.22

is overwogen te worden verwijderd.

met betrekking tot het onder 3.1 onder b gevorderde

4.40.

[eisers] vraagt kort gezegd - [gedaagde] te verbieden om via enig (openbaar) medium uitlatingen en beweringen over (de naasten van) [eiser sub 1] te doen, waarbij de eer en goede naam wordt aangetast. Onder dit laatste wordt begrepen beweringen en uitlatingen van de strekking van de uitlatingen zoals geciteerd in de dagvaarding en omschreven in productie 2.

4.41.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat een dergelijke vordering te ruim geformuleerd is om integraal te kunnen worden toegewezen. Zoals uit hetgeen hiervoor vanaf 4.7 is overwogen blijkt dat een deel van deze content al niet onrechtmatig jegens [eisers] te achten is. Bovendien dienen de uitlatingen die [gedaagde] nog wenst te doen over [eisers] te worden beoordeeld op grond van het doel van de uitlatingen en de context waarbinnen zij worden gedaan. De enkele omstandigheid dat iemands eer en goede naam wordt aangetast betekent dan ook niet zonder meer dat de uitlating ook onrechtmatig is.

4.42.

Wel acht de voorzieningenrechter de gevraagde maatregel toewijsbaar voor zover dit wordt beperkt tot het doen van uitlatingen en beweringen:

 • -

  dat [eiser sub 1] gefraudeerd heeft;

 • -

  dat [eiser sub 1] één of meerdere valselijke aangiftes van kindermishandeling (AMK-melding) gedaan heeft;

 • -

  dat [eiser sub 1] zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering, oplichting en/of valsheid in geschrifte;

 • -

  dat [eiser sub 1] een persoon met een kwaadaardig karakter is;

 • -

  dat [eiser sub 1] klautert over de ruggen van anderen;

 • -

  dat [eiser sub 1] leerlingen schopt;

 • -

  dat [eiser sub 1] een bedrijf, een school, een stichting of een privépersoon over de rand van de afgrond zal voeren.

Dit op grond van hetgeen is overwogen ten aanzien van de onrechtmatigheid van deze uitlatingen, te meer nu de door [gedaagde] gestelde aanleiding tot het doen van dergelijke (onrechtmatige) uitlatingen met name is ontstaan in de periode 2006-2008.

slotsom

4.43.

Op grond van het voorgaande komt het gevorderde in na te melden zin voor toewijzing in aanmerking.

4.44.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.45.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eisers] worden begroot op:

- dagvaarding € 95,82

- griffierecht 285,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.196,82

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt [gedaagde] te verwijderen en verwijderd te houden de op de website voorkomende content als weergegeven:

 • -

  in 2.13 onder i. alinea (a);

 • -

  in 2.13 onder ii. alinea (b) en het deel van alinea (f) beginnende met “Hoe meer etiketten (…)” t/m “(…) van zijn poppen”;

 • -

  in 2.13 onder iii. alinea’s (a) t/m (c), alinea (e) en het deel van alinea (f) beginnende met “Wij van ‘ [naam webside gedaagde] ’ (…)” t/m “(…) Als jij maar droog zit”;

 • -

  in 2.13 onder iv. alinea (d), alinea (h), alinea (i) en alinea’s (o) t/m (r)’

 • -

  in 2.13 onder v. alinea’s (a) t/m (o);

 • -

  in 2.14, voor wat betreft de foto’s waarop [eiseres sub 2] staat afgebeeld alsmede de onderschriften die gaan over [eiseres sub 2] ;

 • -

  in 2.15;

 • -

  in 2.16;

 • -

  in 2.17, het gehele weergegeven eerste kopje;

 • -

  onder 2.17, het tweede kopje, voor zover dit de naamsvermelding van [eiseres sub 2] betreft;

 • -

  onder 2.17, het derde kopje voor zover het de naamsvermelding van [eiseres sub 2] betreft alsmede de zinsnede “als zwerver (hobo)”;

 • -

  onder 2.17, het gehele vierde kopje.

5.2.

verbiedt [gedaagde] zich in het openbaar uit te laten over [eiser sub 1] in bewoordingen als omschreven in 4.42, of in bewoordingen van gelijke strekking,

5.3.

veroordeelt [gedaagde] om aan [eisers] een dwangsom te betalen van € 500,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in onder 5.1 en 5.2 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet,

5.4.

bepaalt dat uit hoofde van dit vonnis niet meer dwangsommen worden verbeurd dan tot een maximum van € 50.000,--,

5.5.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eisers] tot op heden begroot op € 1.196,82, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Schuman, bijgestaan door mr. T. Stokvis, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2015.