Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:6880

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
18-09-2015
Datum publicatie
01-10-2015
Zaaknummer
4332409 UT VERZ 15-15634
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Machtiging verkoop woning. Bevoegdheid kantonrechter op grond van artikel 270 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Bewindsbureau

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer : 4332409 UT VERZ 15-15634

VB nummer : 107234

Beschikking van 18 september 2015

op verzoek van:

[verzoekster] ,

wonende te [postcode] [woonplaats] , [adres] ,

hierna te noemen: verzoekster,

gemachtigde: mr. J.M. Kamphuis, werkzaam bij Kamphuis notariskantoor.

Het verzoek strekt tot machtiging betreffende het vermogen van de minderjarigen:

[minderjarige 1] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1998] ,

wonende te [postcode] [woonplaats] , [adres] ,

hierna te noemen: minderjarige c.q. [minderjarige 1] .

Verzoekster heeft het verzoek gedaan in haar hoedanigheid van voogd en tevens als testamentair bewindvoerster.

en

[minderjarige 2] ,

geboren te [geboorteplaats] op [2002] ,

wonende te [postcode] [woonplaats] , [adres] ,

hierna te noemen: minderjarige c.q. [minderjarige 2] .

Verzoekster heeft het verzoek gedaan in haar hoedanigheid van testamentair bewindvoerster.

1 De procedure

1.1.

In de brief van 24 juli 2015 vraagt gemachtigde aan de kantonrechter om machtiging te verlenen tot verkoop van een onroerend goed, zijnde de woning aan het [adres] te [woonplaats] . De woning behoort tot de nalatenschap van [A] , in welke nalatenschap de minderjarigen als erfgenaam gerechtigd zijn.

1.2.

Overgelegd is een uitgebreide waardeverklaring van een onafhankelijke makelaar waaruit een marktwaarde blijkt van € 257.000,--. Tevens is een koopovereenkomst overgelegd waarin een koopsom vermeld staat van € 260.000,--.

2 De overwegingen van de kantonrechter

2.1.

De kantonrechter overweegt aangaande zijn bevoegdheid dat op grond van artikel 265 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de rechter van de woonplaats van de minderjarige of, bij gebreke van een woonplaats in Nederland, van het werkelijk verblijf van de minderjarige, bevoegd is om van het onderhavige verzoek kennis te nemen. Ingevolge artikel 1:12 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) volgt de minderjarige de woonplaats van degene die het gezag over de minderjarige uitoefent.

2.2.

Het voorgaande houdt in dat op grond van artikel 1:12 lid 1 BW met betrekking tot [minderjarige 1] de rechtbank Overijssel, locatie Enschede bevoegd is, aangezien mevrouw [verzoekster] (voogd) in [woonplaats] woonachtig is. Met betrekking tot [minderjarige 2] is de rechtbank Den Haag, locatie Leiden bevoegd, nu de heer [B] (gezaghebbende vader) in [woonplaats] woonachtig is.

2.3.

Op grond van het bepaalde in artikel 270 lid 1 Rv dient verwijzing naar de bevoegde rechter plaats te vinden, tenzij partijen hebben aangegeven dat zij geen verwijzing wensen.

2.4.

Uit het e-mailbericht van mevrouw [verzoekster] van 17 september 2015 en uit het e-mailbericht van de heer [B] van 18 september 2015 blijkt dat beide partijen geen verwijzing wensen. Aangezien partijen hebben aangegeven dat zij geen verwijzing wensen, acht de kantonrechter zich bevoegd kennis te nemen van bovengenoemd verzoek.

2.5.

De kantonrechter overweegt dat de verzochte machtiging op basis van de overgelegde documenten kan worden verleend. De kantonrechter acht het verzochte in het belang van de minderjarigen.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

verleent machtiging tot verkoop en levering van de onroerende zaak gelegen aan het [adres] , [postcode] te [woonplaats] , voor de in het overgelegde koopcontract vermelde koopsom;

3.2.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.A.T. van Rens, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.