Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:6242

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
24-08-2015
Datum publicatie
27-08-2015
Zaaknummer
C/16/396430 / KG ZA 15-520
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Strijd met artikel 5 Handelsnaamwet. Gedaagde TCMN moet stoppen met gebruik van de domeinnamen aktie-taxi.nl en actie-taxi.nl en ze overdragen aan eiser, omdat er sprake is van verwarringsgevaar. Eiser drijft zijn onderneming al langer onder de namen Aktie-taxi en Aktietaxi en gebruikt de domeinnaam aktietaxi.nl.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520

Vonnis in kort geding van 24 augustus 2015

in de zaak van

[eiser] , h.o.d.n. AKTIE-TAXI en AKTIETAXI,

wonende en zaakdoende te [woonplaats] ,

eiser,

advocaat mr. J.R.L. van Gasteren te Leusden,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TCMN B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht,

gedaagde,

vertegenwoordigd door mevrouw B. Mehhel.

Partijen zullen hierna [eiser] en TCMN genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 22 juli 2015 met producties, genummerd 1 tot en met 3;

 • -

  de mondelinge behandeling gehouden op 3 augustus 2015;

 • -

  de pleitnota van de zijde van [eiser] ;

 • -

  de pleitnota van de zijde van TCMN.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser] drijft sinds 7 september 2009 een eenmanszaak, gevestigd te [vestigingsplaats] . Hij biedt onder meer taxidiensten aan. [eiser] handelt in dat kader - onder meer - onder de handelsnamen ‘Aktie-Taxi’ en ‘Aktietaxi’ en gebruikt de domeinnaam www.aktietaxi.nl.

2.2.

Op de internetpagina www.aktie-taxi.nl staat, voor zover relevant, onder meer het volgende:

“Welkom bij Aktie-Taxi

Bent u opzoek naar een taxi. Dan bent u bij Aktie-Taxi op het goede adres want bij Aktie-Taxi kunt u 24 uur en 7 dagen per week uw taxi reserveren. Wij hanteren vaste lage prijzen. (…)

(…)

Aktie-Taxi staat bekend om de lage luchthaven vervoer prijzen de goedkoopste in regio Utrecht. (…)

Als u vragen heeft kunt u bellen naar 0306880711 of emailen naar info@tcmn.nl. Aktie-Taxi de goedkoopste taxi centrale.

(…)

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden”

2.3.

Op de internetpagina www.actie-taxi.nl staat, voor zover relevant, onder meer het volgende:

“Welkom bij Actie-Taxi

Bent u opzoek naar een taxi. Dan bent u bij Actie Taxi op het goede adres want bij Actie Taxi kunt u 24 uur en 7 dagen per week uw taxi reserveren. Wij hanteren vaste lage prijzen. (…)

Actie Taxi staat bekend om de lage luchthaven vervoer prijzen de goedkoopste in regio Utrecht.

(…)

Als u het eens bent met het bedrag dat we aan u doorgeven kunt u telefonische reserveren naar :0306880711. of via de website www.tcmn.nl en u kunt ook uiteraard via de email een reservering boeken dat is info@tcmn.nl.

Als u vragen heeft kunt u bellen naar 0306880711 of emailen naar info@tcmn.nl. Actie-Taxi goedkoopste taxi centrale in regio Utrecht.

(…)

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden”

2.4.

Bij brieven van 22 mei 2015 en 24 juni 2015 heeft de advocaat van [eiser] TCMN gesommeerd iedere inbreuk op de rechten van [eiser] , waaronder zijn handelsnaamrecht, te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door niet langer de naam “Aktie-Taxi” noch “Actie-Taxi” te voeren alsmede genoemde domeinnamen www.Aktie-Taxi.nl en www.Actie-Taxi.nl kosteloos aan [eiser] over te dragen.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert, na wijziging van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

 1. TCMN te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de (handels)namen ‘Aktie-Taxi’ en ‘Aktietaxi’ of soortgelijke (handels)naam te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom,

 2. TCMN te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl of soortgelijke domeinnamen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom,

 3. TCMN te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl, zonder daarvoor een vergoeding te mogen verlangen, aan [eiser] over te dragen en al datgene te doen dat daarvoor nodig is, waaronder indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde autoriteit alsmede, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:300 BW, te bepalen dat de uitspraak van de voorzieningenrechter dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, op straffe van een dwangsom,

 4. TCMN te veroordelen in de proceskosten conform het liquidatietarief.

3.2.

TCMN voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[eiser] stelt, samengevat, dat TCMN inbreuk maakt op haar rechten ex artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (hierna te noemen: Hnw), omdat TCMN aan het economisch verkeer deelneemt onder de handelsnaam ‘Aktie-Taxi’. Dit blijkt uit de door TCMN gebruikte domeinnamen www.Aktie-Taxi.nl en www.Actie-Taxi.nl, waarmee zij naar buiten treedt. De naam Aktie-Taxi is echter exclusief aan [eiser] voorbehouden. Daarbij zijn zowel [eiser] als TCMN werkzaam in dezelfde branche en hetzelfde gebied (provincie Utrecht). Door het gebruik van voornoemde domein/handelsnamen door TCMN heeft zich onder klanten verwarringsgevaar voorgedaan. Potentiële klanten worden, als zij contact opnemen met TCMN, niet althans niet duidelijk gewezen op het feit dat zij te maken hebben met TCMN. Ze worden immers niet meteen doorgelinkt naar een andere - van ‘Aktie-Taxi’ afwijkende - domeinnaam. Door deze handelwijze van TCMN lijdt [eiser] (reputatie)schade.

4.2.

TCMN voert daartegen het volgende aan. TCMN handelt enkel onder de naam TCMN. De websites www.aktie-taxi.nl en www.actie-taxi.nl zijn onderdeel van een aantal subwebsites waarover TCMN beschikt. Op de desbetreffende websites staat algemene informatie over de door TCMN geboden dienstverlening en welke tarieven worden gehanteerd, bijvoorbeeld voor luchthavenvervoer. Onder aan de websites staat vermeld dat de websites onderdeel zijn van TCMN. Alle contactgegevens van TCMN zijn vermeld. Indien klanten een taxi willen bestellen of een tarief willen berekenen dan worden de klanten automatisch doorgelinkt naar de hoofdwebsite van TCMN. Indien klanten een taxi hebben gereserveerd dan ontvangen zij een bevestiging van de reservering waarin de bedrijfsgegevens van TCMN worden vermeld. De subwebsites hebben enkel als doel om extra verkeer te genereren naar de hoofdwebsite. Op die manier wordt de positie van TCMN op Google en zodoende haar bereikbaarheid verbeterd. Verwarring is volgens TCMN niet aan de orde omdat TCMN andere tarieven (luchthaventarieven en vaste tarieven) hanteert dan [eiser] . Bovendien verzorgt TCMN het gehele gebied Utrecht en biedt zij niet alleen ‘luchthavenritten’ aan.

4.3.

Het spoedeisend belang is gelegen in de aard van zaak. Overigens wordt het bestaan van een spoedeisend belang niet door TCMN betwist.

4.4.

Artikel 5 Hnw vormt het criterium voor de beoordeling van de vordering onder a en b. Dit artikel luidt: “Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

4.5.

Vereist is aldus dat sprake is van het voeren van een handelsnaam. Partijen verschillen van mening over de vraag of de domeinnamen handelsnamen zijn in de zin van artikel 1 Hnw. [eiser] stelt kort gezegd dat van die situatie sprake is, omdat TCMN zich naar buiten toe profileert door middel van het gebruik van die namen. TCMN voert daartegen aan dat zij deze domeinnamen slechts gebruikt om klanten door middel van voornoemde (sub)websites naar haar hoofdsite van TCMN toe te ‘lokken’ met het doel dat potentiële klanten vervolgens bij TCMN een taxidienst afnemen. Potentiële klanten kunnen geen acties verrichten op de desbetreffende (sub)sites, zoals bijvoorbeeld het reserveren en/of betalen van een taxidienst, maar zij kunnen slechts informatie verkrijgen.

4.6.

Voor het antwoord op de vraag of de in het geding zijnde domeinnamen beschouwd moeten worden als handelsnamen in de zin van de Hnw is het volgende van belang. Een handelsnaam is een naam waaronder de onderneming wordt gedreven. Ook een domeinnaam kan als handelsnaam worden gebruikt. De domeinnamen www.aktie-taxi.nl en www.actie-taxi.nl voldoen aan de vereisten die worden gesteld aan de geldigheid van een handelsnaam. Zo zijn de bestanddelen van de door TCMN gehanteerde domeinnamen - ‘aktie’/’actie’ en ‘taxi’ - weliswaar beschrijvend van aard, maar door de combinatie van deze woorden is geen sprake van monopolisering van die woorden. Aan alle verdere vereisten is eveneens voldaan. Vervolgens dient beoordeeld te worden of de desbetreffende domeinnamen namen betreffen waaronder de onderneming in het economisch handelsverkeer wordt gedreven. In dit geval worden naar het oordeel van de voorzieningenrechter de namen als domeinnamen gebruikt en treedt TCMN als onderneming onder meer door het gebruik van voornoemde domeinnamen naar buiten. Uit de overgelegde stukken blijkt immers dat als een (potentiële) klant de website met de desbetreffende domeinnamen opent op die pagina staat (in dit voorbeeld de website www.Actie-Taxi.nl): “Welkom bij Actie-Taxi”. Vervolgens is vermeld: “Bent u op zoek naar een taxi. Dan bent u bij Actie Taxi op het goede adres want bij Actie Taxi kunt u 24 uur en 7 dagen per week uw taxi reserveren.” en “Actie Taxi staat bekend om de lage luchthaven vervoer prijzen de goedkoopste in de regio Utrecht.” De potentiële klant verkeert blijkens de tekst van de website in de veronderstelling dat hij een taxidienst zal afnemen van - in het gegeven voorbeeld - Actie Taxi. Dit geldt ook voor Aktie Taxi, zie hiervoor onder 2.3. In de tekst wordt consequent verwezen naar Aktie Taxi of Actie Taxi. Slechts met betrekking tot e-mailadres, de op de website van Actie Taxi genoemde website www.tcmn.nl en aan de onderzijde van de pagina wordt verwezen naar TCMN. Weliswaar is door TCMN onweersproken gesteld dat indien een (potentiële) klant een reservering wil plaatsen of bijvoorbeeld de kosten van een taxirit wil berekenen, de klant automatisch wordt doorgelinkt naar de hoofdwebsite www.tcmn.nl, echter gelet op het vorenstaande neemt dat niet weg dat de potentiële klant zeer wel mogelijk in de veronderstelling verkeert dat zij een dienst afneemt bij Aktie Taxi of Actie Taxi althans - op zijn minst - dat zij door middel van de onderneming ‘Aktie Taxi’ of ‘Actie Taxi’ een dienst afneemt die direct of indirect verbonden is met Aktietaxi. Het verweer van TCMN dat de websites www.aktie-taxi.nl en www.actie-taxi.nl sub-websites betreffen en zij niet onder die domeinnamen naar buiten treedt als (onderdeel van een) onderneming, is niet aannemelijk gemaakt. Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de websites www.aktie-taxi.nl en www.actie-taxi.nl beschouwd dienen te worden als handelsnamen in de zin van de Hnw nu TCMN mede met voornoemde domeinnamen in het economisch handelsverkeer naar buiten treedt.

4.7.

Dat [eiser] met oudere handelsnamen, ‘Aktie-Taxi’ en ‘aktietaxi’, dan de in het geding zijnde domeinnamen/handelsnamen van TCMN naar buiten treedt, is door TCMN niet betwist en zal dan ook als vaststaand worden aangenomen.

4.8.

De jongere handelsnaam mag - in zijn geheel bezien - geen verwarring wekken met de oudere handelsnaam. Gelet daarop moet in het onderhavige geval worden beoordeeld of de handelsnamen ‘Aktie-Taxi/aktietaxi’ en ‘www.Aktie-Taxi.nl/www.Actie-Taxi.nl, in het geheel beschouwd, zo’n grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar - bij het relevante publiek - is te duchten. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, waaronder de mate van afwijking, de aard van de onderneming, de plaats van vestiging en het relevante publiek.

4.9.

[eiser] heeft gesteld dat sprake is van daadwerkelijke verwarring bij het publiek. [eiser] heeft zijn stelling met praktijkvoorbeelden onderbouwd. Uit de gegeven voorbeelden, bijvoorbeeld dat klanten bellen naar [eiser] (Aktietaxi) met het bericht dat een taxi die zij hebben besteld (bij TCMN) niet is komen opdagen, blijkt daadwerkelijke verwarring. Immers, hieruit blijkt dat klanten omdat zij bellen naar [eiser] ervan uitgaan dat zij een taxi bij Aktietaxi (lees: [eiser] ) hebben besteld. TCMN heeft deze stelling onvoldoende gemotiveerd betwist.

4.10.

Het verwarringsgevaar blijkt overigens ook uit het volgende. De kenmerkende onderdelen van beide handelsnamen zijn de woorden ‘taxi’ en ‘aktie/actie’. Het woord ‘taxi’ is beschrijvend voor de aard van de onderneming, namelijk het aanbieden van taxidiensten. Het woord ‘actie’ is op zijn minst indirect beschrijvend nu dit woord aangeeft dat het in combinatie met het woord ‘taxi’ concurrerend is met andere taxivervoersbedrijven ten aanzien van de gehanteerde prijzen. Dat maakt dat de handelsnaam in zijn geheel (indirect) beschrijvend is en in die zin weinig onderscheidend vermogen heeft. In beginsel leidt dat minder snel tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Daar staat echter tegenover dat de kenmerkende woorden gelijk, althans nagenoeg gelijk en in dezelfde volgorde in de naam zijn geplaatst. Dit betekent dat de beide handelsnamen slechts in zeer geringe mate van elkaar afwijken. Voorts is de aard van beide ondernemingen gelijk. Beide partijen richten zich op taxiververvoer en meer in het bijzonder (ook) op vervoer van en naar luchthavens. Voorts benaderen beide partijen dezelfde doelgroep (relevante publiek) voor het afnemen van hun diensten. Beide partijen werven klanten door middel van hun website(s) en zij richten zich (hoofdzakelijk) op klanten uit de regio Utrecht. Daarmee staat tevens vast dat het vestigings- en werkgebied van partijen overeenkomt.

4.11.

In beginsel komt gelet op het vorenstaande aan de door [eiser] gevoerde handelsnaam - zij het in zeer geringe mate - handelsnaamrechtelijke bescherming toe, tenzij - gezien de beschrijvende aard van de handelsnaam - het aannemen van deze (geringe) mate van bescherming zou leiden tot een monopolisering van de kenmerkende woorden door [eiser] . Dat is echter niet het geval. Het staat TCMN immers vrij een handelsnaam te voeren waarin de woorden ‘taxi’ en ‘aktie/actie’ voorkomen, maar het gebruik van deze identieke woorden in dezelfde volgorde met als resultaat dat de handelsnamen nagenoeg identiek aan elkaar zijn, is niet toegestaan. Daarvoor is mede maatgevend dat niet aannemelijk is dat TCMN hierdoor wordt belemmerd in haar mogelijkheden om een andere passende handelsnaam te kiezen. Zij gebruikt immers naar eigen zeggen vele handelsnamen om haar bereik zo groot mogelijk te laten zijn.

4.12.

In het kader van deze kortgedingprocedure heeft [eiser] voldoende aannemelijk gemaakt dat TCMN door het gebruik van de handelsnamen/domeinnamen www.aktie-taxi.nl en www.actie-taxi.nl verwarringsgevaar is te duchten bij het relevante publiek, zodat TCMN in strijd handelt met artikel 5 Hnw. De vordering onder a en b zal daarom worden toegewezen als volgt. Ook de daarop ziende gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat deze zal worden beperkt en gemaximeerd als volgt.

4.13.

Voor zover [eiser] heeft bedoeld tevens een vordering ex artikel 5a Hnw in te stellen, slaagt deze vordering reeds niet nu [eiser] niet heeft gesteld dat zij een (eerder gebruikt en) eerder ingeschreven merk heeft dat haar een beter merkrecht geeft ten opzichte van de door TCMN gevoerde (jongere) handelsnaam.

4.14.

Gelet op het feit dat TCMN in strijd met artikel 5 Hnw de domeinnamen www.aktie-taxi.nl en www.actie-taxi.nl ter aanduiding van haar onderneming is gaan gebruiken en thans nog gebruikt, zal de vordering tot het overdragen van deze domeinnamen aan TCMN worden toegewezen. Voorts zal het deel van de vordering dat ziet op artikel 3:300 BW worden toegewezen. Dat betekent dat de gevorderde dwangsom zal worden afgewezen nu [eiser] bij dat gedeelte van de vordering, gelet op het vorenstaande, geen belang meer heeft.

4.15.

TCMN zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

- dagvaarding € 89,05

- griffierecht 285,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.190,05

4.16.

De redelijke termijn voor het instellen van de hoofdzaak op grond van artikel 1019i Rv zal ambtshalve worden vastgesteld als volgt.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt TCMN om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de (handels)namen ‘Aktie-Taxi’ en ‘Aktietaxi’ of soortgelijke (handels)naam te staken en gestaakt te houden,

5.2.

gebiedt TCMN om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl of soortgelijke domeinnamen te staken en gestaakt te houden,

5.3.

veroordeelt TCMN om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. en 5.2. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van in totaal € 25.000,00 is bereikt,

5.4.

gebiedt TCMN om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl, zonder daarvoor een vergoeding te mogen verlangen, aan [eiser] over te dragen en al datgene te doen dat daarvoor nodig is, waaronder indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde autoriteit,

5.5.

bepaalt dat dit vonnis in het geval TCMN verzuimt om aan de veroordeling onder 5.4. te voldoen, in de plaats kan treden van de benodigde medewerking van TCMN om aan die veroordeling te voldoen,

5.6.

veroordeelt TCMN in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 1.190,05,

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8.

bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op drie maanden na heden,

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen en in het openbaar uitgesproken op

24 augustus 2015.1

1 type: IL/4303 coll: