Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:624

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
02-02-2015
Datum publicatie
05-02-2015
Zaaknummer
16/992017-14 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

handel merkvervalste horloges

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer 16/992017-14 (P)

vonnis van de meervoudige strafkamer van 2 februari 2015

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1984] te [geboorteplaats]

voorheen wonende aan de [adres]

thans zonder bekende woon-of verblijfplaats in Nederland.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is bij verstek gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 januari 2015.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte

primair: samen met anderen heeft gehandeld in merkvervalste horloges van het merk Ice-Watch en andere goederen en dat hij daar zijn beroep of bedrijf van heeft gemaakt of

subsidiair: aan deze handel in merkvervalste horloges medeplichtig is geweest.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte schuldig is aan de subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid aan de handel in merkvervalste Ice-Watch horloges. De officier van justitie baseert dit op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Vrijspraak

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen aan of medeplichtigheid aan handel in merkvervalste horloges.

De rechtbank overweegt hiertoe het volgende.

Op 13 maart 2013 hebben doorzoekingen plaatsgevonden van de woningen van

medeverdachten [medeverdachte 1] [medeverdachte 2] en in de opslagruimte bij Opslagman in Veenendaal. Hier is een grote hoeveelheid merkvervalste horloges van Ice-Watch aangetroffen.

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben de handel in merkvervalste horloges van Ice-Watch bekend.

[medeverdachte 1] was verantwoordelijk voor de invoer vanuit China en deed hiervoor de betalingen. De horloges werden vervolgens in Nederland door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] te koop aangeboden door middel van Marktplaatsadvertenties en verkocht. De horloges die niet meteen werden verkocht, werden opgeslagen, onder meer in de opslagbox bij voornoemde Opslagman.

In het dossier komt de naam van verdachte op de volgende wijze naar voren:

Eén van de betalingen aan China is door verdachte gedaan.

De opslagbox bij Opslagman werd verhuurd aan verdachte. Zijn naam staat op de huurovereenkomst.

Er is een factuur gevonden van de Opslagman d.d. 3 oktober 2012 ten bedrage van

€ 335,00 gericht aan verdachte en dit bedrag is op 6 oktober 2012 door [medeverdachte 1] aan verdachte overgemaakt.

De rechtbank acht, gelet op bovenstaande, niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte wetenschap had of bewust met de mogelijkheid rekening had moeten houden dat hij met deze handelingen een bijdrage leverde aan handel in merkvervalste horloges.

De rechtbank zal verdachte dan ook integraal vrijspreken.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

5 Beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

Spreekt verdachte vrij van het primair en subsidiair ten laste gelegde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Ebbens, voorzitter, mr. drs. S.M. van Lieshout en

mr. A.M. Verhoef, rechters, in tegenwoordigheid van mr. P.A.B. Kleemans, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 februari 2015.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan [verdachte] wordt ten laste gelegd dat

Primair

hij, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 april 2012 tot en met 13 maart 2013, te Veenendaal en/of te Amersfoort en/of te Utrecht en/of te Ede en/of te Tilburg, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk

- valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en/of

- waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en/of

- waren die ter aanduiding van herkomst valselijk van de naam van een bepaalde plaats met bijvoeging van een verdichte handelsnaam waren voorzien en/of

- waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en/of

- waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,

te weten (een) hoeveelhe(i)d(en) horloges en/of parfum en/of zonnebrillen, valselijk voorzien van het beschermd woord- en/of beeldmerk "Ice-Watch"

en/of

andere beschermde woord- en/of beeldmerken, in elk geval een of meer wa(a)r(en), valselijk voorzien van (een) vals(e) en/of vervalst(e) merk(en) dan wel valselijk voorzien van een anders handelsnaam en/of van een merk waar (een) ander(en) recht op heeft/hebben,

heeft/hebben ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verkocht, te koop heeft/hebben aangeboden en/of heeft/hebben afgeleverd, uitgedeeld en/of in voorraad heeft/hebben gehad,

zulks terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) van het plegen van dit misdrijf zijn beroep heeft/hebben gemaakt en/of het plegen van dit misdrijf/misdrijven als bedrijf heeft/hebben uitgeoefend.

Artikel 337 lid 1 juncto lid 3 juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] althans een of meer perso(o)n(en) op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 24 april 2012 tot en met 13 maart 2013 te Veenendaal en/of Tilburg, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk

- valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en/of

- waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en/of

- waren die ter aanduiding van herkomst valselijk van de naam van een bepaalde plaats met bijvoeging van een verdichte handelsnaam waren voorzien en/of

- waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en/of

- waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,

waren, die valselijk waren voorzien van het merk en/of de handelsnaam waarop een ander recht had en/of waren, waarop een merk en/of handelsnaam waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, te weten (een) hoeveelhe(i)d(en) horloges, valselijk voorzien van het beschermd woord- en/of beeldmerk "Ice-Watch"

en/of

andere beschermde woord- en/of beeldmerken, in elk geval een of meer wa(a)r(en), valselijk voorzien van (een) vals(e) en/of vervalst(e) merk(en) dan wel valselijk voorzien van een anders handelsnaam en/of van een merk waar (een) ander(en) recht op heeft/hebben heeft/hebben ingevoerd, doorgevoerd, verkocht, te koop heeft/hebben aangeboden en/of heeft/hebben afgeleverd, uitgeleend en/of in voorraad heeft/hebben gehad,

zulks terwijl die perso(o)n(en) en/of mededader(s) al dan niet van het plegen van dit misdrijf zijn/hun beroep heeft/hebben gemaakt en/of het plegen van dit misdrijf als bedrijf heeft/hebben uitgeoefend,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 juni 2012 tot en met 13 maart 2013 te Veenendaal en/of Tilburg, althans in Nederland,

meermalen althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door voor die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] althans voor die perso(o)n(en) en/of mededader(s)

-opslagruimte te huren en/of

-te betalen voor de huur van opslagruimte en/of

-een betaling te doen aan China voor een zending van voornoemde waren;

art. 337 lid 1 jo.lid 3 art. 48 Wetboek van Strafrecht

art 337 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht