Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:597

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
02-02-2015
Datum publicatie
05-02-2015
Zaaknummer
16/992018-14 (P
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

handel merkvervalste horloges

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer 16/992018-14 (P)

vonnis van de meervoudige strafkamer van 2 februari 2015

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1982] te [geboorteplaats]

wonende aan de [adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 januari 2015.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman mr. E.H. Bokhorst, advocaat te Veenendaal, naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte

primair: samen met anderen heeft gehandeld in merkvervalste horloges van het merk Ice-Watch en parfum van het merk Thierry Mugler en zonnebrillen en dat zij daar haar beroep of bedrijf van heeft gemaakt of

subsidiair: aan deze handel in merkvervalste horloges (Ice-Watch, Rolex en Audemars Piguet), parfum (Thierry Mugler), zonnebrillen (Prada en Ray-Ban) en koptelefoons (Beats by Dre) medeplichtig is geweest.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair ten laste gelegde medeplegen aan de handel in merkvervalste horloges en in het voorraad hebben van de parfum, heeft begaan. De officier van justitie baseert dit op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft integrale vrijspraak bepleit. Verdachte wist van de handel in nep

Ice-Watch horloges van haar echtgenoot en haar zwager, maar zij heeft hierbij geen betrokkenheid gehad. Haar echtgenoot heeft haar bankrekening gebuikt en op haar naam geadverteerd op Marktplaats.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Omwille van de leesbaarheid wordt verdachte hierna zowel aangeduid als ‘verdachte’ als ‘[verdachte]’.

4.3.1

Vrijspraak van het primair ten laste gelegde

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de handel in merkvervalste goederen. De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte nauw en bewust heeft samengewerkt met haar echtgenoot en zwager. De rechtbank spreekt verdachte dan ook vrij van het primair ten laste gelegde.

4.3.2.

Bewezenverklaring van het subsidiair ten laste gelegde

Op grond van de navolgende bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat verdachte medeplichtig is geweest aan de handel van medeverdachte [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] in merkvervalste Ice-Watch horloges.

4.3.2.1 De bewijsmiddelen 1

De verklaring van verdachte

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat zij wist dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] handelden in merkvervalste horloges. Zij heeft de horloges thuis gezien. [medeverdachte 2], de echtgenoot van verdachte, maakte gebruik van haar bankrekening voor de ontvangst van betalingen van afnemers en de betaling van advertentiekosten voor Marktplaats.

Verdachte heeft deze betalingen op haar bankrekening gezien.

Zij wist dat deze betalingen met de handel in nep-horloges te maken had. Verdachte wist dat het niet mocht.

Zij heeft een enkele keer de deur opengedaan voor een afnemer die een bestelling kwam ophalen. Verdachte heeft ook wel eens betalingen voor Marktplaatsadvertenties gedaan. Het telefoonnummer dat eindigt met cijfers ‘[nummer]’ is het telefoonnummer van verdachte. Verdachte heeft een keer een prijsopgave gedaan bij een stel in Emmen, maar zij weet niet meer precies voor wat voor spullen dit was.2

4.3.2.2 Aanvullende bewijsmiddelen

De in beslag genomen goederen bij de doorzoekingen

Op 13 maart 2013 hebben doorzoekingen plaatsgevonden van de woningen van

[medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en van een opslagruimte bij Opslagman in Veenendaal.

Woning [medeverdachte 1]

Naast de hiervoor onder 4.3.1. genoemde goederen is in de woning van verdachte een Ice-Watch horloge en parfum van Thierry Mugler aangetroffen. Ook is een key card gevonden van de opslagbox nummer [nummer] bij Opslagman in Veenendaal.3

Woning [medeverdachte 2] en [verdachte]

In de woning van [medeverdachte 2] en [verdachte] zijn op zolder 451 Ice-Watch horloges aangetroffen en 19 doosjes parfum van Thiery Mugler Alien. Ook is een key card gevonden van opslagbox nummer [nummer] bij Opslagman in Veenendaal.4

Opslagbox nummer [nummer] bij Opslagman

In de opslagbox is het volgende aangetroffen:

- Dozen gericht aan [A], [C], [B], [D], [E] en

[F] gevuld met Ice-Watch horloges.

- Kwitanties/pakbonnen gericht aan [A], [B], [C] en [D].

- Een huurovereenkomst met All Safe.

In totaal zijn er in de opslagbox 1351 horloges aangetroffen van het merk Ice-Watch.5

Merkvervalsing

De coöperatieve vereniging SNS React U.A. (tevens handelend onder de naam ‘React’) heeft d.d. 27 maart 2013 aangifte gedaan namens ICE SA/TKS SA en Clarins B.V. De aangifte heeft betrekking op vervalsingen van de beschermde merken Ice-Watch en Thierry Mugler.

Deze merken zijn geregistreerd in de zin van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) of Verordening (EG) 40/1994 inzake het Gemeenschapsmerk onder de nummers 8785321 en 1194799. Deze merken zijn tenminste geregistreerd voor de klasse 14 te weten horloges alsmede klasse 3, te weten die voor parfum. Krachtens deze registraties zijn de merkhouders (en licentiehouders) exclusief gerechtigd om de genoemde merken in Nederland te voeren.

React heeft de monsters beoordeeld van de op 13 maart 2013 in beslag genomen goederen.

React heeft vastgesteld dat de goederen voorzien waren van de hierboven genoemde beschermde merken en logo’s dan wel daarvan slechts een geringe afwijking vertonen, dat de coderingen ontbreken of foutief zijn weergegeven, dat de kwaliteit van de gebruikte materialen ver beneden de kwaliteit van de originele producten is, dat de afwerking van de producten slecht is (de aangebrachte logo’s, de afwerking van wijzerplaat (horloges) en de afwerking van de spraykoppen (parfums)) en dat geen van de producten in de originele verpakking zit.

Naar aanleiding van bovenstaande criteria is onomstotelijk vast komen te staan dat de aangetroffen producten niet door dan wel in opdracht c.q. met toestemming van de rechthebbenden zijn vervaardigd, hier te lande zijn ingevoerd en/of in het handelsverkeer gebracht.

Het opzettelijk valselijk voorzien van de genoemde merken op producten is een gebruik van de merken als bedoeld in artikel 2.20 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) of artikel 9 van Verordening (EG) 40/1994 inzake het Gemeenschapsmerk en levert derhalve een overtreding op van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht.

De logo’s van de genoemde merkproducten zijn werken als bedoeld in artikel 10, eerste lid ten elfde van de Auteurswet, zijnde voortbrengselen met een eigen en oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het namaken van de ontwerpen van de logo’s is derhalve een inbreuk op het uitsluitend recht van de maker en aldus een overtreding van de artikelen 31B juncto 31 en 31A van de Auteurswet.

Hetzelfde geldt voor de 1.500 horloges die in augustus 2012 door de douane zijn opgehouden die waren geadresseerd aan ‘[H]’. Deze horloges maken eveneens een inbreuk op merk Ice-Watch6 net als de Ice-Watches die zijn aangetroffen in de zending van 9 januari 2013 aan ‘[C]’.7

Invoer

Bestellingen

[medeverdachte 1] heeft (via e-mailadres: [emailadres]) per mail d.d. 9 mei 2012 aan ‘[G]’ van “Centersunshine” in China een (herhaalde) prijsopgave gevraagd voor de bestelling van 100 “branded Ice-watches”.8

Op 10 mei 2012 heeft [medeverdachte 1] een prijsopgave ontvangen voor Ice-Watch horloges met daarbij de opmerking:

“All the above watches witch Ice logo will be shipped bij DHL special way, so that will nog be taken by Customs.”9

Betaling/stortingen

Op 4 juni 2012 heeft er een betaling van € 129,28 plaatsgevonden door [medeverdachte 1] aan een persoon in China.10

Deze betaling had betrekking op een proeflading Ice-Watches naar aanleiding van de voormelde prijsopgave in mei 2012.

Na deze betaling zijn er tot en met 11 januari 2013 nog 19 betalingen aan personen in China gedaan.

De stortingsbewijzen van deze betalingen zijn gevonden in de opslagloods11 of in de woningen van verdachten12.

Deze stortingen zijn gedaan door verschillende personen, waaronder [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3].13 De storting door [medeverdachte 3] heeft plaatsgevonden in Tilburg.14 Het totaalbedrag van deze stortingen is € 67.624,38.

Zendingen

De zendingen horloges stonden op naam van

‘[B]’, ‘[A]’15, ‘[H]’16, ‘[C]’17 en ‘[D]’18,

en zijn verstuurd naar:

- Basicweg 1-3 Amersfoort (DHL)19

- Kernreactorstraat 24A, Veenendaal (BOX-Inn)20

- Rutherfordweg 1, Utrecht (DHL)21

- Generatorweg 9a, Veenendaal (Opslagman)22

- Reactorweg 17, Utrecht (All Safe Mini opslag).23

Betrokkenheid verdachten bij de zendingen

Zending d.d. 2 augustus 2012

Op 2 augustus 2012 is er een zending verstuurd aan ‘[H]’ onder vermelding van het telefoonnummer van [medeverdachte 1] ([nummer]) inhoudende 1.500 merkvervalste24 Ice Watch horloges.25

Als adres staat vermeld Kernreactorstraat 24A in Veenendaal waar Box-Inn is gevestigd, een bedrijf met opslagruimten.26

In de laptop van [medeverdachte 1] is een brief van Advocatenkantoor De Brauw aangetroffen over deze zending merkvervalste horloges.27

In de laptops van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] is berichtenverkeer aangetroffen met

Box-Inn over pakketjes voor ‘[H]’.28

In de laptop van [medeverdachte 2] is een opzegbrief aangetroffen van de huurovereenkomst met boxnummer 3022 ondertekend door ‘[H]’.29

In de opslagbox bij Opslagman zijn twee van de stortingsbewijzen aangetroffen via een Grens Wissel Kantoor op naam van ‘[H]’ te weten: d.d. 17 juli 2012 en 27 juli 2012 met betalingen van € 4.816,97 en € 4.826,71 aan personen in China.30

Zending d.d. 9 januari 2013

Op 9 januari 2013 is er een zending door de douane tegengehouden op naam van ‘[C]’ onder vermelding van het telefoonnummer van [medeverdachte 1] inhoudende 500 merkvervalste31 Ice-Watch horloges.32 Het adres is een DHL-vestiging aan de Rutherfordweg 1 in Utrecht.

Zending d.d. 22 januari 2013

De zending van 22 januari 2013 was bestemd voor ‘[B]’ en ‘[A]’ met adres:

DHL aan de Basicweg 1 in Amersfoort, waarop vermeld stond het telefoonnummer van [medeverdachte 1].33

[medeverdachte 2] is op camerabeelden herkend als één van de mannen die de zending is komen ophalen.34

In de woning van [medeverdachte 1] is een kwitantie gevonden van DHL d.d. 21 januari 2013 gericht aan ‘[B]’, [adres].35

In de woning van [medeverdachte 1] zijn 2 kwitanties gevonden van DHL d.d. 21 januari 2013 gericht aan ‘[A]’, [adres].36

In de periode van 18 januari 2013 tot en met 23 januari 2013 zijn in totaal bij DHL

4 zendingen op naam van ‘[B]’ en ‘[A]’ ontvangen.37

Zending oktober 2012

De merkhouder React is op 30 oktober 2012 door de douane geïnformeerd over een zending bestemd voor ‘[D]’, Reactorweg 17 te Utrecht. De zending was afkomstig uit Hong Kong en bevatte 500 stuks namaak horloges van Ice-Watch.

Met het telefoonnummer van [medeverdachte 1] ([nummer]) is bij DHL naar deze zending geïnformeerd.38

Tijdens doorzoeking van de woning van [medeverdachte 1] is een factuur van DHL gevonden d.d. 8 oktober 2012 gericht aan ‘[D]’, Reactorweg 17 te Utrecht ter zake een zending uit Hong Kong.39

Tijdens de doorzoeking van de opslagruimte bij Opslagman is een huurovereenkomst gevonden tussen ‘[D]’ en All Safe Mini Opslag te Utrecht.40

Zending d.d. 26 februari 2013

Er zijn twee zendingen d.d. 26 februari 2013 via de douane in Amersfoort binnengekomen van ieder 500 stuks met merkvervalste Ice-Watch horloges op naam van ‘[C]’.

In de periode van 12 oktober 2012 tot en met 27 december 2012 hebben dertien leveringen plaatsgevonden op naam van ‘[C]’.41

Te koop aanbieden/verkopen

Advertenties Marktplaats

[medeverdachte 1] heeft geadverteerd op Marktplaats door middel van de advertenties met de volgende inhoud:

“ICE-Watch in alle kleuren met BOX, ook in winterkleuren! Met foto waarop opgestapelde boxen met opschrift ICE. Vraag Multi korting bij 50 en 100 stuks

Adverteerdergegevens: [naam], Utrecht en tel [nummer].”42

Meer voorbeelden van advertenties bevinden zich in het dossier waarbij de volgende contactgegevens zijn vermeld:

“- Adverteerdergegevens: [naam], Utrecht en tel [nummer].43

- Adverteerdergegevens: [naam], Utrecht en tel [nummer].44

- Adverteerdergegevens: [naam], Utrecht en tel [nummer].45

- Aanbieder [J] [medeverdachte 2].46

Op de laptops van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] zijn overeenkomstige advertentieteksten aangetroffen.47

Ook zijn er advertenties d.d. 9 januari 2013 en 25 februari 2013 gevonden op Marktplaats onder vermelding van het telefoon nummer [nummer] en een prijs van Ice-Watch horloges van € 9,00. De reguliere prijs van een horloge van Ice-Watch is € 55,00.48

Telefoonnummers/bijnamen

[medeverdachte 1] maakte gebruik van telefoonnummer [nummer]. Dit telefoonnummer is tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 1] door de FIOD gebeld en de zwarte Blackberry in de slaapkamer (code [code]) ging over.49

Het telefoonnummer dat [medeverdachte 1] ([nummer]) gebruikte werd genoemd in de advertenties op Marktplaats met aanbieder/adverteerder [naam].50

[medeverdachte 1] maakte ook gebruik van telefoonnummer [nummer].

De Apple iPhone 5 ([code]) die in de woning van [medeverdachte 1] is

aangetroffen had als naam: “[medeverdachte 1]” met MSISDN-nummer +[nummer].51

[medeverdachte 2] maakte gebruik van telefoonnummer [medeverdachte 2]. Dit telefoonnummer werd genoemd in de Marktplaatsadvertenties met als aanbieder/adverteerder [J].5253

Tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 2] is dit nummer door de FIOD gebeld en de witte Alcatel telefoon die zich op dat moment in de woning bevond ging over (code [code]).54

[medeverdachte 2] noemde zich ‘[J]’, ‘[J]’ of ‘[J]’.

In de telefoon van [medeverdachte 1] stond in het telefoonboek als contact:

[J] ICE WATCH: work [medeverdachte 2], het nummer dat [medeverdachte 2] gebruikte.55

In de telefoon van [medeverdachte 2] zijn uitgaande sms-berichten aangetroffen waarbij de afzender zich [J] noemt, bijvoorbeeld het bericht d.d. 3-10-2012:

“Beste [J], Gister zag ik uw advertentie op marktplaats maar helaas bestaat uw advertentie niet meer. Verkoopt u de Ice-watches nog? MvG, [K].

Beste [K], ja ik verkoop ze idd nog… Gr. [J].”

Met als antwoord d.d. 13-12-2012:

“Hey [L], sorry voor mijn late reactie maar was voor zaken in het buitenland. Je kunt de horloges opsturen naar: [J]: [postadres].”56

[medeverdachte 2] maakte ook gebruik van telefoonnummer [nummer].57

Afnemers

In de telefoon van [medeverdachte 1] zijn naast het contact ‘[J] Ice-Watch’ nog

65 contacten aangetroffen waar achter de naam de term ‘Ice-Watch’ is toegevoegd.58

In de telefoon van [medeverdachte 2] stonden 25 contacten waarbij in de naam “IW” of “IW Klant” stond vermeld.59

Betalingen door afnemers en betaling van advertentiekosten Marktplaats via de bankrekening van [medeverdachte 1]

In de periode van 22 juni 2012 tot 5 december 2012 hebben vijf bijschrijvingen

(totaal € 360,00) onder vermelding van ‘Ice-Watch’ plaatsgevonden op rekeningnummer 46.85.34.806 ten name van [medeverdachte 1].

In de periode van 30 juli 2012 tot 1 september 2012 hebben acht afschrijvingen van deze rekening plaatsgevonden met als omschrijving ‘advertentiekosten marktplaats.’60

Betalingen door afnemers en betaling van advertentiekosten Marktplaats via de bankrekening van [verdachte]

In de telefoon van [medeverdachte 2] is een uitgaand bericht d.d. 4 oktober 2012 gevonden waarin staat:

“Mijn rek.nr. is [nummer] tnv [verdachte] te [woonplaats].”61

In de periode van 1 juli 2012 tot 13 december 2012 hebben 54 bijschrijvingen plaatsgevonden (totaal € 5.733,50) met als omschrijving: ‘Ice watch, horloges, ijsklok(jes), en marktplaats’ op de bankrekening op naam van [verdachte].

In de periode van 29 juni 2012 tot 28 september 2012 is zes keer geld afgeschreven

(totaal € 26,00) ter zake ‘advertentiekosten marktplaats’.62

Ook hebben er in de periode van 17 juni 2012 tot 26 maart 2013 in totaal 57 overboekingen (€ 10.957,25) van deze rekening naar rekeningen op naam van [medeverdachte 2] plaatsgevonden.63

Losse verkoop

In de telefoon van [medeverdachte 2] ([nummer]) is een foto d.d. 7 augustus 2012

aangetroffen van een marktkraam met verpakkingen van Ice-Watch horloges in Ede.64

In voorraad hebben

Op 6 maart 2013 is [medeverdachte 1] bij de opslagruimte bij Opslagman geweest. Hij is de loods binnengegaan en met een ogenschijnlijk gevulde blauwe tas naar buiten gekomen, waarna hij naar de woning van [medeverdachte 2] en [verdachte] is gegaan.65

Opslagbox nummer [nummer] werd sinds 4 oktober 2012 verhuurd aan medeverdachte [medeverdachte 3].6667

Er is een factuur in beslag genomen van Opslagman d.d. 3 oktober 2012 ten bedrage van

€ 335,00 gericht aan [medeverdachte 3].68

Op 6 oktober 2012 is van een bankrekening op naam van [medeverdachte 1] een bedrag van

€ 335,00 overgemaakt naar [medeverdachte 3] onder vermelding van “Thnx voor het lenen”.69

Wetenschap merkvervalsing en grote partijen Ice-Watch horloges

In de telefoon van [medeverdachte 1] met telefoonnummer [nummer] zijn uitgaande berichten aangetroffen met de volgende inhoud:

“ Ik appte je eigenlijk om te vragen over de Ice Watches.

Nou, ik haal grote partijen naar Nederland en ik weet niet voor hoeveel en bij wie jij ze inkoopt.

Kijk wel uit hoor, als je gepakt word, dan zijn ze genadeloos ;)

Maar ik kan ze met box aanbieden voor 8,50

Het is en blijft een replica ;)

Stuurt foto’s met doos met Ice Watches erin.

adres: [adres].

Beats koptelefoons: nee, die kunnen per stuk.”70

In de laptop die in de woning van [medeverdachte 1] is aangetroffen is een bestand gevonden met een foto van een document van De Brauw Blackstone Westbroek advocaten d.d.

7 augustus 2012 gericht aan ‘[H]’, Kernreactorstraat 24a te Veenendaal betreffende de inbreuk op merk-en auteursrechten door handel in namaak Ice-Watches. Dit betreft de door de douane op 2 augustus 2012 tegengehouden zending met 1.500 Ice-Watches afkomstig uit Hong Kong en gericht aan ‘[H]’.71

Er zijn advertenties verwijderd van Marktplaats na melding van inbreuk op merk- en auteursrechten. Hierover zijn berichten aangetroffen op de laptop uit de woning van

[medeverdachte 1].72

Op de laptop uit de woning van [medeverdachte 2] zijn bestanden aangetroffen73 met advertentieteksten74, bestellingen 201375 en bestellingen 201276.

4.3.2.4 Bewijsoverwegingen

Op grond van bovenstaande komt de rechtbank tot een bewezenverklaring voor verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] van handel in merkvervalste horloges vanaf juni 2012.

Voorts acht de rechtbank bewezen dat de samenwerking tussen verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] gekwalificeerd kan worden als ‘medeplegen’.
[medeverdachte 1] heeft zorg gedragen voor de invoer, door merkvervalste horloges vanuit China in te kopen en te betalen. . De horloges werden door hemzelf en [medeverdachte 2] te koop aangeboden via Marktplaatsadvertenties en aan afnemers verkocht. [medeverdachte 2] heeft ook betalingen aan China gedaan. Een enkele keer zijn de horloges op de markt in Ede verkocht.

De betalingen werden door de afnemers gedaan op de bankrekeningen van [medeverdachte 1] en [verdachte].

De (nog) niet verkochte Ice-Watches werden opgeslagen in opslagloodsen en bij verdachten thuis.

Uit de What’s-App berichten en het e-mailverkeer tussen de verdachten, blijkt een intensief contact met elkaar over diverse aspecten van de handel.

Gelet op het grote aantal leveringen per maand, de hoogte van hiermee gemoeide bedragen, het feit dat door afnemers grotere hoeveelheden werden afgenomen, de grote hoeveelheid aangetroffen merkvervalste horloges in voorraad en de lange periode, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachten [medeverdachte 1] en

[medeverdachte 2] ten aanzien van het handelen in merkvervalste horloges hun beroep hebben gemaakt en als bedrijf hebben uitgeoefend, waarbij [verdachte] hen behulpzaam is geweest door onder meer het laten gebruiken van haar bankrekening voor betalingen van afnemers, door advertentiekosten voor Marktplaatste betalen en een prijsopgave te doen.

Ten aanzien van verdachte acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat zij medeplichtig is geweest aan bovengenoemde handel van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2].

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

Subsidiair

[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1],

op tijdstippen in de periode van 4 juni 2012 tot en met 13 maart 2013, te Veenendaal en te Amersfoort en te Utrecht en te Ede en te Tilburg, meermalen,

telkens opzettelijk

- valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken en

- waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en

- waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en

- waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,

te weten een hoeveelheid horloges valselijk voorzien van het beschermd woord- en/of beeldmerk "Ice-Watch"

hebben ingevoerd, verkocht, te koop hebben aangeboden en hebben afgeleverd, en in voorraad hebben gehad,

zulks terwijl die personen van het plegen van dit misdrijf hun beroep hebben gemaakt en het plegen van dit misdrijf als bedrijf hebben uitgeoefend,

bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, op in de periode van 4 juni 2012 tot en met 13 maart 2013 te Veenendaal,

meermalen, telkens opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en opzettelijk behulpzaam is geweest, door voor die [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1],

- haar bankrekening ter beschikking te stellen, en

- betalingen te verrichten voor Marktplaatsadvertenties en

- prijzen op te vragen voor te verkopen goederen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

6. De strafbaarheid van het feit

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het bewezen verklaarde levert het navolgende strafbare feit op:

medeplichtigheid aan

a. opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken en

b. opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, en

d. opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst, en

e. opzettelijk waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen,

invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren of in voorraad hebben,

terwijl de schuldige van het plegen van het misdrijf zijn beroep maakt en het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur, te vervangen door 100 dagen hechtenis.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht bij de strafoplegging rekening te houden de beperkte rol van verdachte in het geheel en haar persoonlijke omstandigheden en derhalve te volstaan met een geheel voorwaardelijke straf.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Wat betreft de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is gepleegd overweegt de rechtbank in het bijzonder het volgende.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan handel in merkvervalste horloges. Met de handel in merkvervalste goederen wordt aan de rechthebbenden van de intellectuele eigendomsrechten schade toegebracht. In de onderhavige zaak is de merkhouder gedupeerd geraakt zoals is gebleken uit de aangifte. Deze merkhouder heeft ten koste van grote marktinspanningen haar merk en design tot een bekend product gemaakt, dat veel goodwill vertegenwoordigt en garant staat voor een constante hoge kwaliteit.

Door deze merkvervalsing wordt het vertrouwen beschaamd dat gesteld moet kunnen worden in het beschermde merk, omdat de merkvervalste producten vaak kwalitatief ver achter blijven bij de echte merkproducten. Tevens wordt aan bonafide bedrijven die zich wel aan hun verplichtingen houden, oneerlijke concurrentie aangedaan.

De rol van verdachte is beperkt geweest, te weten: het laten gebruiken van haar bankrekening waarop betalingen van afnemers zijn ontvangen, betalingen verrichtten voor Marktplaatsadvertenties en navraag naar prijzen doen. Zij heeft zo meegeholpen aan de handel in merkvervalste horloges. Dit neemt de rechtbank verdachte kwalijk.

Wat betreft de persoon van verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op

de inhoud van een verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie d.d.

26 november 2014 waaruit blijkt dat verdachte niet eerder strafbare feiten is veroordeeld.

Ook zal de rechtbank bij de straftoemeting in aanmerking nemen dat het lang geduurd heeft voordat de zaak op zitting behandeld werd. De rechtbank acht voorts medeplichtigheid bewezen in tegenstelling tot de officier van justitie die uitgaat van medeplegen, zodat ook op die grond een lagere straf zal worden opgelegd dan door de officier van justitie is geëist.

Alles overwegend is de rechtbank van oordeel dat een taakstraf van 80 uur, te vervangen door 40 dagen hechtenis, passend en geboden is.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 22c, 22d, 48, 57 en 337 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

10 Beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

Spreekt verdachte vrij van het primair ten laste gelegde.

Bewezenverklaring

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

medeplichtigheid aan

a. opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken en

b. opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, en

d. opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst, en

e. opzettelijk waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen,

invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren of in voorraad hebben,

terwijl de schuldige van het plegen van het misdrijf zijn beroep maakt en het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Strafoplegging

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, van 80 uren, met bevel, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 40 dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Ebbens, voorzitter, mr. drs. S.M. van Lieshout en

mr. A.M. Verhoef, rechters, in tegenwoordigheid van mr. P.A.B. Kleemans, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 februari 2015.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan [verdachte] wordt ten laste gelegd dat

Primair

zij, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 april 2012 tot en met 13 maart 2013,

te Veenendaal en/of Amersfoort en/of Utrecht en/of Ede, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk

- valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en/of

- waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en/of

- waren die ter aanduiding van herkomst valselijk van de naam van een bepaalde plaats met bijvoeging van een verdichte handelsnaam waren voorzien en/of

- waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en/of

- waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,

te weten (een) hoeveelhe(i)d(en) horloges en/of parfum en/of zonnebrillen, valselijk voorzien van het beschermd woord- en/of beeldmerk "Ice-Watch" en/of "Thierry Mugler" en/of

andere beschermde woord- en/of beeldmerken, in elk geval een of meer wa(a)r(en), valselijk voorzien van (een) vals(e) en/of vervalst(e) merk(en) dan wel valselijk voorzien van een anders handelsnaam en/of van een merk waar (een) ander(en) recht op heeft/hebben,

heeft/hebben ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verkocht, te koop heeft/hebben aangeboden en/of heeft/hebben afgeleverd, uitgedeeld en/of in voorraad heeft/hebben gehad,

zulks terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) van het plegen van dit misdrijf zijn beroep heeft/hebben gemaakt en/of het plegen van dit misdrijf/misdrijven als bedrijf heeft/hebben uitgeoefend.

Artikel 337 lid 1 juncto lid 3 juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1], althans een of meer perso(o)n(en) op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 24 april 2012 tot en met 13 maart 2013 te Veenendaal en/of Tilburg, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) opzettelijk

- valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en/of

- waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en/of

- waren die ter aanduiding van herkomst valselijk van de naam van een bepaalde plaats met bijvoeging van een verdichte handelsnaam waren voorzien en/of

- waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en/of

- waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,

te weten (een) hoeveelhe(i)d(en) horloges en/of parfum en/of zonnebrillen, valselijk voorzien van het beschermd woord- en/of beeldmerk "Ice-Watch" en/of "Thierry Mugler" en/of "Audemars Piguet" en/of "Ray-Ban" en/of "Prada" en/of "Rolex" en/of "Beats by Dre"

en/of

andere beschermde woord- en/of beeldmerken, in elk geval een of meer wa(a)r(en), valselijk voorzien van (een) vals(e) en/of vervalst(e) merk(en) dan wel valselijk voorzien van een anders handelsnaam en/of van een merk waar (een) ander(en) recht op heeft/hebben

heeft/hebben ingevoerd, doorgevoerd, verkocht, te koop heeft/hebben aangeboden en/of heeft/hebben afgeleverd, uitgeleend en/of in voorraad heeft/hebben gehad,

zulks terwijl die perso(o)n(en) en/of mededader(s) al dan niet van het plegen van dit misdrijf zijn/hun beroep heeft/hebben gemaakt en/of het plegen van dit misdrijf als bedrijf heeft/hebben uitgeoefend,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 24 april 2012 tot en met 13 maart 2013 te Veenendaal en/of Tilburg, althans in Nederland,

meermalen althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door voor die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1], althans voor die perso(o)n(en) en/of mededader(s),

- haar bankrekening ter beschikking te stellen, en/of

- bestellingen voor horloges aan te nemen, en/of

- betalingen te verrichten voor Marktplaatsadvertenties, en/of

- prijzen op te vragen voor te verkopen goederen, en/of

- advertenties 'dagtopper' voor Marktplaats te maken;

Artikel 337 lid 1 juncto lid 3 juncto artikel 48 Wetboek van Strafrecht

Art 337 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier van Belastingdienst/FIOD-kantoor Utrecht, dossiernummer 51680 d.d. 5 juli 2013, doorgenummerd van pagina 1 tot en met 1801. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Voor zover het gaat om geschriften als bedoeld in artikel 344.1.5° Wetboek van Strafvordering, worden deze alleen gebruikt in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

2 De verklaring van verdachte [verdachte] afgelegd ter terechtzitting van 19 januari 2015.

3 AH-035 (280-285)

4 AH-047 (308-316)

5 AH-34-1 (274-279)

6 G02-001 (143-144)

7 G02-02 (144-146)

8 D-241 (1136)

9 D-241 (1135)

10 D-095 (764)

11 AH-034 (278)

12 AH-035 (582) en AH-065 (450)

13 D-097, D-101, D-102, D-103, D-105, D-060, D-107, D-110, D-113, D-115, D-118, D-120, D-122, D-125, D-131, D-062, D-055 en D-056.

14 D-097, D-101, D-102, D-103, D-105, D-060, D-107, D-110, D-113, D-115, D-118, D-120, D-122, D-125, D-131, D-062, D-055 en D-056.

15 AH-001, D-005.

16 AH-001, D-008.

17 AH-003, AH-014.

18 AH-48

19 AH-001, D-005.

20 AH-001, D-008.

21 AH-003, AH-014.

22 AH-034

23 AH-48

24 G-02-01

25 AH-001

26 D-022 (5954)

27 D-274

28 AH-053 en AH-064 en D-237 en D-342

29 D-350

30 D-110 en D-115

31 144-146. G02-02

32 AH-003 en AH-014

33 AH-001

34 D-012/D-013 (584-585)

35 D-058 2-8

36 D-058 4-8

37 D-024

38 AH-048

39 D-058

40 D-082 (745-750)

41 D-009 (581)

42 D-002 (560-561)

43 D-010 (582)

44 D-011 (583)

45 D-052 (694)

46 D-053 (695)

47 AH-053/AH-050 en AH-054.

48 BOB-007 (485-486)

49 AH-037.

50 D-002 (560-561) of D-053)

51 AH-050 (324-326)

52 (D-052)

53 (D-052)

54 (AH-037)

55 AH-050 (324-326)

56 AH-49 (319-323)

57 V02-001 (110), de verklaring van [medeverdachte 2] afgelegd d.d. 13 maart 2013.

58 AH-050 (324-326)

59 AH-49 (319-323)

60 AH-064 en D-041

61 AH-049 (320)

62 AH-060 (428 en 430).

63 AH-61

64 D-078 (739) en 213 (918)s

65 AH-023 (212-219)en D-51

66 D-079 (740-742)

67 (D-079 en D-080)

68 D-081 (744)

69 D-041 (641)

70 D-205 (884-891)

71 AH-053 (330) en D-274 (317)

72 O-PV-001 (26)

73 AH-054 (386-387)

74 D-323 (1533-1536)

75 D-324 (1537)

76 D-326 (1539)