Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:5765

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
28-07-2015
Datum publicatie
06-08-2015
Zaaknummer
16-660050-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kinderporno, gedurende periode van 10 jaar. Gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden (proeftijd 3 jr).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/660050-14 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 28 juli 2015

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1965] ,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres

[adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 14 juli 2015.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte naar voren heeft gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

in de periode van 8 augustus 2004 tot en met 7 mei 2014 een gewoonte heeft gemaakt van het in bezit hebben en verwerven van kinderporno.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft gevorderd het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen te verklaren.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdachte heeft verklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde.

4.3

Het oordeel van de rechtbank 1

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Aangezien verdachte het ten laste gelegde heeft bekend en geen vrijspraak is bepleit, volstaat de rechtbank met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten:

 het proces-verbaal van inbeslagneming, met bijlagen, opgemaakt door [verbalisant 1] , aspirant recherchekunde, en [verbalisant 2] , hoofdagent en bevoegd zedenrechercheur, beiden werkzaam bij het Team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme Midden-Nederland, d.d. 12 mei 2014;2

 het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, met bijlagen, opgemaakt door [verbalisant 3] en [verbalisant 4] , beiden brigadier van politie Midden-Nederland, d.d. 9 juli 2014;3

 de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 14 juli 2015.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4.3 genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

op tijdstippen in de periode van 8 augustus 2004 tot en met 7 mei 2014 te [woonplaats] , meermalen, gegevensdragers (te weten een computer en floppy disks en harde schijven) bevattende in totaal 462 afbeeldingen

heeft verworven en in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

- het oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand) en/of

- het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong) en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en/of opgemaakt zijn en/of poseren in een omgeving die niet bij hun leeftijd passen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of

- het ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of

- het houden van een penis bij/naast het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt,

waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar als

een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben, meermalen gepleegd,

terwijl van het plegen van deze misdrijven een gewoonte wordt gemaakt.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door haar bewezen geachte feit zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren en met oplegging van de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden. De officier van justitie heeft gevorderd deze voorwaarden dadelijk uitvoerbaar te verklaren.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdachte heeft opgemerkt dat een gevangenisstraf hem nog verder zal vervreemden van de buitenwereld.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft gedurende een periode van 10 jaar kinderpornografische afbeeldingen verworven en in zijn bezit gehad. Een deel van deze afbeeldingen had betrekking op zeer jonge kinderen. Verdachte plaatste bij sommige afbeeldingen stuitende teksten. De rechtbank overweegt dat het bezit van kinderporno buitengewoon verwerpelijk is. Bij de vervaardiging van kinderpornografische afbeeldingen worden kinderen veelvuldig seksueel misbruikt en geëxploiteerd. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen die seksuele handelingen dienen te verrichten ten behoeve van de kinderporno-industrie aanzienlijke psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Door de verspreiding van het beeldmateriaal (via internet) wordt de schade voor de afgebeelde jeugdigen vergroot, omdat de beelden niet eenvoudigweg zijn te verwijderen. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen de personen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar ook degenen die de afbeeldingen downloaden en opslaan, zoals verdachte. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar.

De rechtbank neemt voor de strafmaat in aanmerking dat verdachte, volgens zijn verklaring, de afgelopen jaren vele duizenden afbeeldingen heeft verzameld. Uit de verklaring van verdachte ter terechtzitting, inhoudende dat hij nog steeds af en toe naar kinderporno kijkt, leidt de rechtbank af dat hij kennelijk nog steeds niet is doordrongen van de ernst van dit feit. Daar staat echter tot op zekere hoogte tegenover dat de reclassering rapporteert dat de verdachte zijn focus op kinderporno als een last lijkt te ervaren. Hij heeft, zo verklaart hij ter terechtzitting en zo blijkt uit de reclasseringsrapportage, inmiddels zelf hulp gezocht bij De Waag.

Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank gelet op een Uittreksel uit de Justitiële Documentatie waaruit volgt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Verder heeft de rechtbank gelet op een reclasseringsadvies van 26 juni 2015. De reclassering adviseert aan verdachte als bijzondere voorwaarden op te leggen dat hij zich zal melden bij de reclassering, meewerkt aan een ambulante behandeling bij De Waag, deelneemt aan Begeleid Wonen bij RIBW Gooi en Vechtstreek en dat hij meewerkt aan controle van zijn gegevensdragers.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden, waaronder met name de lange periode waarin verdachte het kinderpornografisch materiaal heeft verzameld, niet kan worden volstaan met een andere straf dan met een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De rechtbank acht het van groot belang dat verdachte zal worden behandeld, aangezien hij nog nauwelijks doordrongen lijkt van het kwalijke en strafbare van zijn handelen. Daarbij komt dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat hij nog steeds incidenteel kinderpornografische afbeeldingen bekijkt. Bovendien lijkt bij verdachte ieder inzicht te ontbreken in zijn drijfveren om dit soort afbeeldingen te bekijken en te verzamelen. Ook de overige door de reclassering geadviseerde voorwaarden acht de rechtbank van belang om recidive te voorkomen.

Door de officier van justitie is gevorderd de bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar te verklaren. De rechtbank volgt de officier van justitie hierin niet, nu het in bezit hebben van kinderporno niet kan worden gekwalificeerd als een feit dat gericht is tegen of een gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen.

Alles afwegend zal de rechtbank aan verdachte een gevangenisstraf opleggen voor de duur van 10 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank stelt de proeftijd, gelet op de lange periode waarin verdachte kinderporno heeft gedownload en bekeken, vast op 3 jaren.

9 Het beslag

9.1

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de computer, waarop de kinderporno is aangetroffen, zal worden verbeurd verklaard. Daarnaast heeft zij gevorderd dat de in beslag genomen diskettes en harde schijven zullen worden onttrokken aan het verkeer.

9.2

Het oordeel van de rechtbank

Verbeurdverklaring

Onder verdachte is een desktop, merk Targa, in beslag genomen (goednummer: 226689).

Het voorwerp behoort aan verdachte toe. Nu met behulp van dit voorwerp het bewezen geachte is begaan, wordt dit voorwerp verbeurdverklaard.

Onttrekking aan het verkeer

Onder verdachte zijn de volgende voorwerpen in beslag genomen:

- harde schijf, maxtor diamont, max 2, goednummer 14-2569-002;

- floppy disk, goednummer 14-2569-004_3;

- floppy disk, goednummer 14-2569-004_5;

- floppy disk, goednummer 14-2569-004_6;

- floppy disk, goednummer 14-2569-004_9;

- harde schijf, desktop Targa, goednummer 14-2569-005_HDD1;

- harde schijf, desktop Targa, goednummer 14-2569-005_HDD2.

Nu met betrekking tot deze voorwerpen het bewezen geachte is begaan en zij van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang, worden deze voorwerpen onttrokken aan het verkeer.

Teruggave aan verdachte

De overige in deze beslissing genoemde goederen die onder verdachte in beslag zijn genomen en waarop geen kinderpornografisch materiaal is aangetroffen, zullen aan verdachte worden teruggegeven.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 33, 33a, 36b, 36c en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 Beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Strafbaarheid

Het bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben, meermalen gepleegd,

terwijl van het plegen van deze misdrijven een gewoonte wordt gemaakt.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Straf

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 10 (tien) maanden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 6 (zes) maanden, van deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 3 (drie) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast, indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet aan de volgende voorwaarden houdt.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde

1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast indien veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

4. zich binnen drie werkdagen volgend op het onherroepelijk worden van het vonnis tussen 9 uur en 12 uur meldt bij Reclassering Nederland op het volgende adres De Meent 4, 8224 BR te Lelystad. Hierna moet veroordeelde zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

5. zich laat behandelen in verband met het in bezit hebben en downloaden van kinderporno bij De Waag of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven.

6. zal deelnemen aan Begeleid Wonen bij het RIBW Gooi en Vechtstreek of een soortgelijke instelling, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

7. medewerking zal verlenen aan het onaangekondigd door de politie laten controleren van digitale gegevensdragers op kinderporno en/of seksueel getinte gesprekken met minderjarigen. De reclassering bepaalt in overleg met de politie in welke gevallen en op welke wijze een controle plaatsvindt.

Geeft aan genoemde instelling opdracht veroordeelde toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beslag

Verklaart verbeurd: een computer, merk Targa, goednummer: 226689.

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

 een harde schijf, maxtor diamont, max 2, goednummer 14-2569-002;

 een floppy disk, goednummer 14-2569-004_3;

 een floppy disk, goednummer 14-2569-004_5;

 een floppy disk, goednummer 14-2569-004_6;

 een floppy disk, goednummer 14-2569-004_9;

 een harde schijf, desktop Targa, goednummer 14-2569-005_HDD1;

 een harde schijf, desktop Targa, goednummer 14-2569-005_HDD2.

Gelast teruggave aan verdachte van de volgende goederen:

 een harde schijf, acoms axial, goednummer 14-2569-003;

 een floppy disk, goednummer 14-2569-004_1;

 een floppy disk, goednummer 14-2569-004_2;

 een floppy disk, goednummer 14-2569-004_4;

 een floppy disk, goednummer 14-2569-004_7;

 een floppy disk, goednummer 14-2569-004_8;

 een harde schijf, desktop Targa, goednummer 14-2569-005_HDD3.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.P. Schotman, voorzitter, mrs. J.F. Haeck en V.M.A. Sinnige, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.C. van Reenen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 28 juli 2015.

Mr. Haeck is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE: de tenlastelegging

Aan [verdachte] wordt tenlastegelegd dat

hij (op een of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode van 8 augustus 2004

tot en met 7 mei 2014

te [woonplaats] , in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(een) gegevensdrager(s) bevattende (in totaal 462) afbeelding(en) (te weten

een computer en/of (een) floppy disk(s) en/of (een of meer) harde schijven)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een

geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de

toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

-het oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis) van het lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

-het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of

(een) vinger(s)/hand) en/of

-het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

(met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong) en/of

-het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) (eventueel aanvullen met soort

voorwerp) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet

bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of

-het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt en/of

-het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie

zichtbaar is)

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b Wetboek van Strafrecht)

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende proces-verbaal, nummer 2014008789, bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering (pagina 1 tot en met 92). Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Pagina 11 tot en met 24.

3 Pagina 70 tot en met 92.