Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:566

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
02-02-2015
Datum publicatie
05-02-2015
Zaaknummer
16/994015-13 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

handel merkvervalste horloges

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer 16/994015-13 (P)

vonnis van de meervoudige strafkamer van 2 februari 2015

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1980] te [geboorteplaats]

wonende aan de [adres], [woonplaats].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 januari 2015.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman mr. E.H. Bokhorst, advocaat te [woonplaats], naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte samen met anderen heeft gehandeld in merkvervalste horloges van het merk Ice-Watch en parfum van het merk Thierry Mugler en andere goederen en dat hij daar zijn beroep of bedrijf van heeft gemaakt.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. De officier van justitie baseert dit op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft partiele vrijspraak bepleit voor de periode vóór juni 2012 en ten aanzien de parfum van het merk Thierry Mugler.

Voorts heeft de raadsman betwist dat verdachte van de handel in merkvervalste horloges zijn beroep heeft gemaakt of dit als bedrijf heeft uitgeoefend, zodat hiervoor ook vrijspraak moet volgen, aldus de raadsman.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Omwille van de leesbaarheid wordt verdachte hierna zowel aangeduid als ‘verdachte’ als ‘[verdachte]’.

4.3.1

Partiele vrijspraak

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte heeft gehandeld in merkvervalste parfum van het merk Thierry Mugler, noch dat hij deze heeft in-, door- of uitgevoerd. Het enkele thuis voorhanden hebben van de parfum is hiertoe onvoldoende.

De rechtbank spreekt verdachte dan ook vrij van de handel in parfum van Thierry Mugler.

4.3.2.

Bewezenverklaring

Op grond van de navolgende bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich samen met medeverdachte [medeverdachte 1] schuldig heeft gemaakt aan de handel in merkvervalste Ice-Watch horloges en dat hij daarvan zijn beroep/bedrijf heeft gemaakt en dat medeverdachte [medeverdachte 2] hen daarbij heeft geholpen.

Ook acht de rechtbank bewezen dat verdachte merkvervalst parfum van Thierry Mugler in voorraad heeft gehad.

4.3.2.1 De bewijsmiddelen 1

De verklaring van verdachte

Verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat hij heeft gehandeld in replica’s van Ice-Watches. Hij wist dat de Ice-Watches vals waren. Er was vraag naar Ice-Watches en aan die vraag hebben zij voldaan.

Verdachte reed in een busje van Colourprint. Het was verdachte die de zending op 21/22 januari 2013 bij [naam] heeft opgehaald.

Verdachte was ervan op de hoogte dat er loodsen werden gehuurd voor de handel. Verdachte was daar niet bij betrokken, want de huur regelde zijn broer [medeverdachte 1].

Om de horloges te verkopen zette verdachte advertenties op Marktplaats. De horloges werden dan verkocht en opgehaald en contant afgerekend. Dit gebeurde niet per stuk, maar in grote partijen variërend van 50 of 300 stuks per verkoop.

Zijn vrouw en hij maken gebruik van elkaars bankrekening. De advertenties op Marktplaats en de verkopen zijn via verdachte gegaan. Verdachte en zijn vrouw gebruikten altijd haar bankrekening voor betalingen. Het geld op die rekening is van hen beiden.

Verdachte heeft een Marokkaanse naam en zijn vrouw heeft een Nederlandse naam. De Nederlandse naam van zijn vrouw wekte vertrouwen waardoor er door afnemers van de horloges gemakkelijker geld zou worden overgemaakt naar haar rekening. Verdachte heeft derhalve bewust haar rekening gebruikt.


Verdachte noemde in de advertenties niet zijn echte naam, maar gebruikte de naam [naam], [naam] of [naam]. Verdachte maakte gebruikt van [adres] in [woonplaats].

Verdachte wist niet in detail hoe de invoer uit China plaatsvond, maar hij wist dat er horloges zouden komen. Hij deed ook betalingen aan China. Hij ging soms naar de loods als er een bestelling kwam.2

4.3.2.2 Aanvullende bewijsmiddelen

De in beslag genomen goederen bij de doorzoekingen

Op 13 maart 2013 hebben doorzoekingen plaatsgevonden van de woningen van

[medeverdachte 1], [verdachte] en van een opslagruimte bij [naam] in [woonplaats].

Woning [medeverdachte 1]

Naast de hiervoor onder 4.3.1. genoemde goederen is in de woning van verdachte een Ice-Watch horloge en parfum van Thierry Mugler aangetroffen. Ook is een key card gevonden van de opslagbox nummer 200 bij [naam] in [woonplaats].3

Woning [verdachte] en [medeverdachte 2]

In de woning van [verdachte] en [medeverdachte 2] zijn op zolder 451 Ice-Watch horloges aangetroffen en 19 doosjes parfum van Thiery Mugler Alien. Ook is een key card gevonden van opslagbox nummer 200 bij [naam] in [woonplaats].4

Opslagbox nummer 200 bij [naam]

In de opslagbox is het volgende aangetroffen:

- Dozen gericht aan [A], [B], [C], [D], [E] en

[naam] fam [F] gevuld met Ice-Watch horloges.

- Kwitanties/pakbonnen gericht aan [A], [C], [B] en [D].

- Een huurovereenkomst met All Safe.

In totaal zijn er in de opslagbox 1351 horloges aangetroffen van het merk Ice-Watch.5

Merkvervalsing

De coöperatieve vereniging SNS React U.A. (tevens handelend onder de naam ‘React’) heeft d.d. 27 maart 2013 aangifte gedaan namens ICE SA/TKS SA en Clarins B.V. De aangifte heeft betrekking op vervalsingen van de beschermde merken Ice-Watch en Thierry Mugler.

Deze merken zijn geregistreerd in de zin van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) of Verordening (EG) 40/1994 inzake het Gemeenschapsmerk onder de nummers 8785321 en 1194799.

Deze merken zijn tenminste geregistreerd voor de klasse 14 te weten horloges alsmede klasse 3, te weten die voor parfum. Krachtens deze registraties zijn de merkhouders (en licentiehouders) exclusief gerechtigd om de genoemde merken in Nederland te voeren.

React heeft de monsters beoordeeld van de op 13 maart 2013 in beslag genomen goederen.

React heeft vastgesteld dat de goederen voorzien waren van de hierboven genoemde beschermde merken en logo’s dan wel daarvan slechts een geringe afwijking vertonen, dat de coderingen ontbreken of foutief zijn weergegeven, dat de kwaliteit van de gebruikte materialen ver beneden de kwaliteit van de originele producten is, dat de afwerking van de producten slecht is (de aangebrachte logo’s, de afwerking van wijzerplaat (horloges) en de afwerking van de spraykoppen (parfums)) en dat geen van de producten in de originele verpakking zit.

Naar aanleiding van bovenstaande criteria is onomstotelijk vast komen te staan dat de aangetroffen producten niet door dan wel in opdracht c.q. met toestemming van de rechthebbenden zijn vervaardigd, hier te lande ingevoerd en/of in het handelsverkeer gebracht.

Het opzettelijk valselijk voorzien van de genoemde merken op producten is een gebruik van de merken als bedoeld in artikel 2.20 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) of artikel 9 van Verordening (EG) 40/1994 inzake het Gemeenschapsmerk en levert derhalve een overtreding op van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht.

De logo’s van de genoemde merkproducten zijn werken als bedoeld in artikel 10, eerste lid ten elfde van de Auteurswet, zijnde voortbrengselen met een eigen en oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het namaken van de ontwerpen van de logo’s is derhalve een inbreuk op het uitsluitend recht van de maker en aldus een overtreding van de artikelen 31B juncto 31 en 31A van de Auteurswet.

Hetzelfde geldt voor de 1.500 horloges die in augustus 2012 door de douane zijn opgehouden die waren geadresseerd aan ‘[Y]’. Deze horloges maken eveneens een inbreuk op merk Ice-Watch6 net als de Ice-Watches die zijn aangetroffen in de zending van 9 januari 2013 aan ‘[B]’.7

Invoer

Bestellingen

Verdachte heeft (via e-mailadres: [mailadres]) per mail d.d. 9 mei 2012 aan [K] in China een (herhaalde) prijsopgave gevraagd voor de bestelling van 100 “branded Ice-watches”.8

Op 10 mei 2012 heeft verdachte een prijsopgave ontvangen voor Ice-Watch horloges met daarbij de opmerking:

“All the above watches witch Ice logo will be shipped bij [naam] special way, so that will nog be taken by Customs.”9

Betaling/stortingen

Op 4 juni 2012 heeft er een betaling van € 129,28 plaatsgevonden door [medeverdachte 1] aan een persoon in China.10

Verdachte heeft verklaard dat deze betaling betrekking had op een proeflading Ice-Watches naar aanleiding van de voormelde prijsopgave in mei 2012.11

Na deze betaling zijn er tot en met 11 januari 2013 nog 19 betalingen aan personen in China gedaan. De stortingsbewijzen van deze betalingen zijn gevonden in de opslagloods12 of in de woningen van verdachten13. Deze stortingen zijn gedaan door verschillende personen, waaronder [medeverdachte 1], [verdachte] en [M]. De storting door [M] heeft plaatsgevonden in Tilburg.14

Het totaalbedrag van deze stortingen is € 67.624,38.

Zendingen

De zendingen horloges stonden op naam van

‘[C]’, ‘[A]’15, ‘[Y]’16, ‘[B]’17 en ‘[D]’18,

en zijn verstuurd naar:

- [adres] ([naam])19

- [adres] ([naam])20

- [adres] ([naam])21

- [adres] ([naam])22

- [adres] ([naam]).23

Betrokkenheid verdachten bij de zendingen

Zending d.d. 2 augustus 2012

Op 2 augustus 2012 is er een zending verstuurd aan ‘[Y]’ onder vermelding van het telefoonnummer van [medeverdachte 1] ([nummer]) inhoudende 1.500 merkvervalste24 Ice Watch horloges.25

Als adres staat vermeld [adres] in [woonplaats] waar [naam] is gevestigd, een bedrijf met opslagruimten.26

In de laptop van [medeverdachte 1] is een brief van Advocatenkantoor De Brauw aangetroffen over deze zending merkvervalste horloges.27

In de laptops van [medeverdachte 1] en [verdachte] is berichtenverkeer aangetroffen met

[naam] over pakketjes voor ‘[Y]’.28

In de laptop van [verdachte] is een opzegbrief aangetroffen van de huurovereenkomst met boxnummer 3022 ondertekend door ‘[Y]’.29

In de opslagbox bij [naam] zijn twee van de stortingsbewijzen aangetroffen via een Grens Wissel Kantoor op naam van ‘[Y]’ te weten: d.d. 17 juli 2012 en 27 juli 2012 met betalingen van € 4.816,97 en € 4.826,71 aan personen in China.30

Zending d.d. 9 januari 2013

Op 9 januari 2013 is er een zending door de douane tegengehouden op naam van ‘[B]’ onder vermelding van het telefoonnummer van [medeverdachte 1] inhoudende 500 merkvervalste31 Ice-Watch horloges.32 Het adres is een [naam]-vestiging aan de [adres].

Zending d.d. 22 januari 2013

De zending van 22 januari 2013 was bestemd voor ‘[C]’ en ‘[A]’ met adres:

[naam] aan de [adres], waarop vermeld stond het telefoonnummer van [medeverdachte 1].33

[verdachte] is op camerabeelden herkend als één van de mannen die de zending is komen ophalen.34

In de woning van [medeverdachte 1] is een kwitantie gevonden van [naam] d.d. 21 januari 2013 gericht aan ‘[C]’, [adres].35

In de woning van [medeverdachte 1] zijn 2 kwitanties gevonden van [naam] d.d. 21 januari 2013 gericht aan ‘[A]’, [adres].36

In de periode van 18 januari 2013 tot en met 23 januari 2013 zijn in totaal bij [naam]

4 zendingen op naam van ‘[C]’ en ‘[A]’ ontvangen.37

Zending oktober 2012

De merkhouder React is op 30 oktober 2012 door de douane geïnformeerd over een zending bestemd voor ‘[D]’, [adres]. De zending was afkomstig uit Hong Kong en bevatte 500 stuks namaak horloges van Ice-Watch.

Met het telefoonnummer van [medeverdachte 1] ([nummer]) is bij [naam] naar deze zending geïnformeerd.38

Tijdens doorzoeking van de woning van [medeverdachte 1] is een factuur van [naam] gevonden d.d. 8 oktober 2012 gericht aan ‘[D]’, [adres] ter zake een zending uit Hong Kong.39

Tijdens de doorzoeking van de opslagruimte bij [naam] is een huurovereenkomst gevonden tussen ‘[D]’ en [naam] te Utrecht.40

Zending d.d. 26 februari 2013

Er zijn twee zendingen d.d. 26 februari 2013 via de douane in Amersfoort binnengekomen van ieder 500 stuks met merkvervalste Ice-Watch horloges op naam van ‘[B]’.

In de periode van 12 oktober 2012 tot en met 27 december 2012 hebben dertien leveringen plaatsgevonden op naam van ‘[B]’.41

Te koop aanbieden/verkopen

Advertenties Marktplaats

[medeverdachte 1] heeft geadverteerd op Marktplaats door middel van de advertenties met de volgende inhoud:

“ICE-Watch in alle kleuren met BOX, ook in winterkleuren! Met foto waarop opgestapelde boxen met opschrift ICE. Vraag Multi korting bij 50 en 100 stuks

Adverteerdergegevens: [naam] Watch, Utrecht en tel [nummer].”42

Meer voorbeelden van advertenties bevinden zich in het dossier waarbij de volgende contactgegevens zijn vermeld:

“- Adverteerdergegevens: [naam] Watch, Utrecht en tel [nummer].43

- Adverteerdergegevens: [naam] Watch, Utrecht en tel [nummer].44

- Adverteerdergegevens: [naam] Watch, Utrecht en tel [nummer].45

- Aanbieder [naam] [nummer].46

Op de laptops van [verdachte] en [medeverdachte 1] zijn overeenkomstige advertentieteksten aangetroffen.47

Ook zijn er advertenties d.d. 9 januari 2013 en 25 februari 2013 gevonden op Marktplaats onder vermelding van het telefoon nummer [nummer] en een prijs van Ice-Watch horloges van € 9,00. De reguliere prijs van een horloge van Ice-Watch is € 55,00.48

Telefoonnummers/bijnamen

[medeverdachte 1] maakte gebruik van telefoonnummer [nummer]. Dit telefoonnummer is tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 1] door de FIOD gebeld en de zwarte Blackberry in de slaapkamer (code [code]) ging over.49

Het telefoonnummer dat [medeverdachte 1] ([nummer]) gebruikte werd genoemd in de advertenties op Marktplaats met aanbieder/adverteerder [naam] Watch.50

[medeverdachte 1] maakte ook gebruik van telefoonnummer [nummer].

De Apple iPhone 5 (IBN-[code]) die in de woning van [medeverdachte 1] is

aangetroffen had als naam: “[G]” met MSISDN-nummer [nummer].51

[verdachte] maakte gebruik van telefoonnummer [nummer]. Dit telefoonnummer werd genoemd in de Marktplaatsadvertenties met als aanbieder/adverteerder [naam].5253

Tijdens de doorzoeking van de woning van [verdachte] is dit nummer door de FIOD gebeld en de witte Alcatel telefoon die zich op dat moment in de woning bevond ging over (code [code]).54

[verdachte] noemde zich ‘[naam]’, ‘[naam] ’ of ‘[naam]’.

In de telefoon van [medeverdachte 1] stond in het telefoonboek als contact:

[naam] ICE WATCH: work [nummer], het nummer dat [verdachte] gebruikte.55

In de telefoon van [verdachte] zijn uitgaande sms-berichten aangetroffen waarbij de afzender zich [naam] noemt, bijvoorbeeld het bericht d.d. 3-10-2012:

“Beste [naam], Gister zag ik uw advertentie op marktplaats maar helaas bestaat uw advertentie niet meer. Verkoopt u de Ice-watches nog? MvG, [voornaam].

Beste [voornaam], ja ik verkoop ze idd nog… Gr. [naam].”

Met als antwoord d.d. 13-12-2012:

“Hey [N], sorry voor mijn late reactie maar was voor zaken in het buitenland. Je kunt de horloges opsturen naar: [naam] : [adres], [adres].”56

[verdachte] maakte ook gebruik van telefoonnummer [nummer].57

Afnemers

In de telefoon van [medeverdachte 1] zijn naast het contact ‘[naam] Ice-Watch’ nog

65 contacten aangetroffen waar achter de naam de term ‘Ice-Watch’ is toegevoegd.58

In de telefoon van [verdachte] stonden 25 contacten waarbij in de naam “IW” of “IW Klant” stond vermeld.59

Betalingen door afnemers en betaling van advertentiekosten Marktplaats via de bankrekening van [medeverdachte 1]

In de periode van 22 juni 2012 tot 5 december 2012 hebben vijf bijschrijvingen

(totaal € 360,00) onder vermelding van ‘Ice-Watch’ plaatsgevonden op rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [medeverdachte 1].

In de periode van 30 juli 2012 tot 1 september 2012 hebben acht afschrijvingen van deze rekening plaatsgevonden met als omschrijving ‘advertentiekosten marktplaats.’60

Betalingen door afnemers en betaling van advertentiekosten Marktplaats via de bankrekening van [medeverdachte 2]

In de telefoon van [verdachte] is een uitgaand bericht d.d. 4 oktober 2012 gevonden waarin staat:

“Mijn rek.nr. is [rekeningnummer] tnv [medeverdachte 2] te [woonplaats].”61

In de periode van 1 juli 2012 tot 13 december 2012 hebben 54 bijschrijvingen plaatsgevonden (totaal € 5.733,50) met als omschrijving: ‘Ice watch, horloges, ijsklok(jes), en marktplaats’ op de bankrekening op naam van [medeverdachte 2].

In de periode van 29 juni 2012 tot 28 september 2012 is zes keer geld afgeschreven (totaal € 26,00) ter zake ‘advertentiekosten marktplaats’.62

Ook hebben er in de periode van 17 juni 2012 tot 26 maart 2013 in totaal 57 overboekingen (€ 10.957,25) van deze rekening naar rekeningen op naam van [verdachte] plaatsgevonden.63

Losse verkoop

In de telefoon van [verdachte] ([nummer]) is een foto d.d. 7 augustus 2012

aangetroffen van een marktkraam met verpakkingen van Ice-Watch horloges in [woonplaats].64

In voorraad hebben

Op 6 maart 2013 is [medeverdachte 1] bij de opslagruimte bij [naam] geweest. Hij is de loods binnengegaan en met een ogenschijnlijk gevulde blauwe tas naar buiten gekomen, waarna hij naar de woning van [verdachte] en [medeverdachte 2] is gegaan.65

Opslagbox nummer 200 werd sinds 4 oktober 2012 verhuurd aan medeverdachte [M].6667

Er is een factuur in beslag genomen van [naam] d.d. 3 oktober 2012 ten bedrage van

€ 335,00 gericht aan [M].68

Op 6 oktober 2012 is van een bankrekening op naam van [medeverdachte 1] een bedrag van

€ 335,00 overgemaakt naar [M] onder vermelding van “Thnx voor het lenen”.69

Wetenschap merkvervalsing en grote partijen Ice-Watch horloges

In de telefoon van [medeverdachte 1] met telefoonnummer [nummer] zijn uitgaande berichten aangetroffen met de volgende inhoud:

“ Ik appte je eigenlijk om te vragen over de Ice Watches.

Nou, ik haal grote partijen naar Nederland en ik weet niet voor hoeveel en bij wie jij ze inkoopt.

Kijk wel uit hoor, als je gepakt word, dan zijn ze genadeloos ;)

Maar ik kan ze met box aanbieden voor 8,50

Het is en blijft een replica ;)

Stuurt foto’s met doos met Ice Watches erin.

adres: [adres].

Beats koptelefoons: nee, die kunnen per stuk.”70

In de laptop die in de woning van [medeverdachte 1] is aangetroffen is een bestand gevonden met een foto van een document van De Brauw Blackstone Westbroek advocaten d.d.

7 augustus 2012 gericht aan ‘[Y]’, [adres] te [woonplaats] betreffende de inbreuk op merk-en auteursrechten door handel in namaak Ice-Watches. Dit betreft de door de douane op 2 augustus 2012 tegengehouden zending met 1.500 Ice-Watches afkomstig uit Hong Kong en gericht aan ‘[Y]’.71

Er zijn advertenties verwijderd van Marktplaats na melding van inbreuk op merk- en auteursrechten. Hierover zijn berichten aangetroffen op de laptop uit de woning van

[medeverdachte 1].72

Op de laptop uit de woning van [verdachte] zijn bestanden aangetroffen73 met advertentieteksten74, bestellingen 201375 en bestellingen 201276.

4.3.2.3 Verweer

De verdediging heeft aangevoerd dat verdachten aanvankelijk zijn begonnen met de handel in merkloze siliconen horloges en de handel in Ice-Watches er later bijkwam.

[medeverdachte 1] heeft in mei 2010 in China een prijsopgave gevraagd voor Ice-Watches, waarna een eerste proeflevering is gevolgd van Ice-Watches die betaald is op 4 juni 2012.

De merkloze siliconen horloges zijn op eigen naam besteld en op het woonadres van

[medeverdachte 1] afgeleverd. De Ice-Watches daarentegen zijn besteld op andere namen en zijn op andere adressen afgeleverd.

Gelet op bovenstaande stelt de verdediging zich op het standpunt dat de handel in Ice-Watches pas is begonnen in juni 2012 en dat er een onderscheid moet worden gemaakt in de handel in siliconen horloges en Ice-Watches. De handel in siliconen horloges is niet strafbaar en moet buiten beschouwing worden gelaten.

De rechtbank oordeelt als volgt.

De stelling van verdachte dat alleen de bestellingen op andere namen ‘Ice-Watches’ zijn, wordt tegengesproken door bewijsmiddelen in het dossier.

In het dossier zit een ‘Invoice Statement’ met betrekking tot een levering van siliconen horloges op naam van ‘[Y]’.77 Dit staat haaks op de verklaring van verdachte dat siliconen horloges alleen op eigen naam van [medeverdachte 1] zijn besteld en dat Ice-Watch horloges op andere namen zijn besteld.

In het dossier zit voorts een kwitantie d.d. 9 april 2012 ter zake invoerrechten ten bedrage van € 329,66 voor een levering op naam van ‘[D]’.78 Dit strookt ook niet met deze verklaring van verdachte.

Met uitzondering van de 18 merkloze horloges die bij verdachte [medeverdachte 1] thuis zijn aangetroffen, bevat het dossier geen aanknopingspunten dat verdachten vanaf juni 2012 ook hebben gehandeld in merkloze siliconen horloges. Er wordt in de aangetroffen sms’en, de What’s-App gesprekken en het mailverkeer alleen over Ice-Watches en niet over merkloze siliconen horloges gesproken. Evenmin blijkt uit de omschrijvingen in het betalingsverkeer of uit de overige aangetroffen gegevens dat er sprake was van siliconen horloges.

Dit strookt ook niet met deze verklaring van verdachte. Het verweer dat er vanaf juni 2012 naast Ice-Watch horloges ook in siliconen horloges is gehandeld verwerpt de rechtbank dan ook.

Namens verdachte is aangevoerd dat de aangetroffen parfum bestemd was voor zijn eigen gebruik, zodat verdachte op dat punt moet worden vrijgesproken.

De rechtbank verwerpt dit verweer, nu zij het gezien de omvang van de voorraad (19 flesjes) onaannemelijk acht dat deze goederen bestemd waren voor eigen gebruik.

Het verweer van de raadsman kan gelet op het bepaalde in artikel 337, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht ook opgevat worden als een beroep op een strafuitsluitingsgrond, maar dat wordt gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ook verworpen.

4.3.2.4 Bewijsoverwegingen

Ter zake de periode waarbinnen verdachten in merkvervalste horloges hebben gehandeld zoekt de rechtbank aansluiting bij de verklaring van verdachte dat de betaling van 4 juni 2012 een (proef)bestelling van Ice-Watches betrof.

De rechtbank acht onvoldoende bewijs aanwezig dat door verdachten vanaf 24 april 2012 al is gehandeld in merkvervalste Ice-Watches.

De stortingen die door verdachte [medeverdachte 1] vanaf die datum zijn gedaan aan China, zijn niet te linken aan specifieke bestellingen van Ice-Watch horloges.

Op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is de rechtbank voorts van oordeel dat de samenwerking tussen verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte] gekwalificeerd kan worden als ‘medeplegen’.
[medeverdachte 1] heeft zorg gedragen voor de invoer, door merkvervalste horloges vanuit China in te kopen en te betalen. De horloges werden door hemzelf en [verdachte] te koop aangeboden via Marktplaatsadvertenties en aan afnemers verkocht. [verdachte] heeft ook betalingen aan China gedaan.

Een enkele keer zijn de horloges op de markt in Ede verkocht. De betalingen werden door de afnemers gedaan op de bankrekeningen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2].

De (nog) niet verkochte Ice-Watches werden opgeslagen in opslagloodsen en bij verdachten thuis.

Uit de What’s-App berichten en het e-mailverkeer tussen de verdachten, blijkt een intensief contact met elkaar over diverse aspecten van de handel.

Uit bovenstaande volgt een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachten

[medeverdachte 1] en [verdachte] in de handel in merkvervalste horloges.

Gelet op het grote aantal leveringen per maand, de hoogte van hiermee gemoeide bedragen, het feit dat door afnemers grotere hoeveelheden werden afgenomen, de grote hoeveelheid aangetroffen merkvervalste horloges in voorraad en de lange periode, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachten [medeverdachte 1] en

[verdachte] ten aanzien van het handelen in merkvervalste horloges hun beroep hebben gemaakt en als bedrijf hebben uitgeoefend, waarbij [medeverdachte 2] hen behulpzaam is geweest door onder meer het laten gebruiken van haar bankrekening voor betalingen van afnemers en voor de betaling van advertentiekosten.

Ten aanzien van verdachte wordt tevens het ‘in voorraad hebben’ van parfum van Thierry Mugler bewezen geacht. Gelet op de hoeveelheid parfum, 19 doosjes, acht de rechtbank het niet aannemelijk dat dit voor eigen gebruik is geweest.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

op tijdstippen in de periode van 4 juni 2012 tot en met 13 maart 2013, te Veenendaal en te Amersfoort en te Utrecht en te Ede en te Tilburg, tezamen en in vereniging met een ander, meermalen,

telkens opzettelijk

- valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken en

- waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en

- waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en

- waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,

te weten een hoeveelheid horloges valselijk voorzien van het beschermd woord- en/of beeldmerk "Ice-Watch"

heeft ingevoerd, verkocht, te koop heeft aangeboden en heeft afgeleverd, en in voorraad heeft gehad,

zulks terwijl verdachte en zijn mededader van het plegen van dit misdrijf zijn beroep hebben gemaakt en het plegen van dit misdrijf als bedrijf hebben uitgeoefend

en

op een tijdstip in de periode van 4 juni 2012 tot en met 13 maart 2013, te Veenendaal,

opzettelijk

- valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken en

- waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en

- waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en

- waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,

te weten een hoeveelheid parfum valselijk voorzien van het beschermd woord- en/of beeldmerk “Thierry Mugler”

in voorraad heeft gehad.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

6 De strafbaarheid van het feit

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezen verklaarde levert het navolgende strafbare feit op:

medeplegen van

a. opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken en

b. opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, en

d. opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst, en

e. opzettelijk waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen,

invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren of in voorraad hebben,

terwijl de schuldige van het plegen van het misdrijf zijn beroep maakt en het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent

en

a. opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken en

b. opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, en

d. opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst, en

e. opzettelijk waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen,

in voorraad hebben.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest, met een proeftijd van 2 jaar.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht bij de strafoplegging rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en met de straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Wat betreft de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is gepleegd overweegt de rechtbank in het bijzonder het volgende.

Verdachte heeft zich ongeveer 9 maanden schuldig gemaakt aan handel in merkvervalste horloges en heeft 19 doosjes merkvervalste parfum in voorraad gehad.

Met de handel in merkvervalste goederen wordt aan de rechthebbenden van de intellectuele eigendomsrechten schade toegebracht. In de onderhavige zaak is de merkhouder gedupeerd geraakt zoals is gebleken uit de aangifte. Deze merkhouder heeft ten koste van grote marktinspanningen haar merk en design tot een bekend product gemaakt, dat veel goodwill vertegenwoordigt en garant staat voor een constante hoge kwaliteit. Door deze merkvervalsing wordt het vertrouwen beschaamd dat gesteld moet kunnen worden in het beschermde merk, omdat de merkvervalste producten vaak kwalitatief ver achter blijven bij de echte merkproducten.

Tevens wordt aan bonafide bedrijven die zich wel aan hun verplichtingen houden, oneerlijke concurrentie aangedaan.

Verdachte heeft een groot aandeel in deze handel gehad. Hij regelde de verkoop van de horloges via Marktplaatsadvertenties waarin het ging om grotere hoeveelheden horloges per afnemer. Verdachte maakte hierbij gebruik van een andere naam om zelf buiten beeld te blijven. Tevens heeft hij de bankrekening van zijn echtgenote gebruikt om de betalingen op te ontvangen. Dit neemt de rechtbank verdachte kwalijk.

Wat betreft de persoon van verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op

de inhoud van een verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie d.d.

26 november 2014 waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

Ook zal de rechtbank bij de straftoemeting in aanmerking nemen dat het lang geduurd heeft voordat de zaak op zitting behandeld werd.

De rechtbank acht een kortere periode bewezen dan de officier van justitie hetgeen mede tot gevolg heeft dat een lagere straf zal worden opgelegd dan door de officier van justitie is geëist.

Alles overwegend is de rechtbank van oordeel dat een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur te vervangen door 120 dagen hechtenis, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, passend en geboden is.

9 Het beslag

Onder verdachte zijn de volgende voorwerpen in beslag genomen:

3. Pas Western Union [nummer]

4. Witte Pas nr. 068 (toegangspasje opslagloods)

5. Sleutel

6. Verpakkingsmateriaal (Verpakkingsdoos koptelefoon dr. Dre met boek)

7. Geldkist (inh. div. papieren bescheiden en 2 sleutels)

8. 3 horloges van het merk Ice-Watch (kleuren roze, rood en wit)

9. 17 stuks parfum van het merk Thierry Mugler Alien

10. 8 monsters van Ice-Watch horloges in div. kleuren

11. 1 monster parfum van het merk Thierry Mugler Alien (behoort bij B-20)

9.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft verzocht om de voorwerpen genoemd onder nummers 8 tot en met 11 te onttrekken aan het verkeer en de voorwerpen genoemd onder nummers 3 tot en met 7 terug te geven aan verdachte.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman deelt ten aanzien van het beslag het standpunt van de officier van justitie .

9.4

Het oordeel van de rechtbank

9.4.1

Onttrekking aan het verkeer

Nu met betrekking tot de voorwerpen genoemd onder nummers 8, 9, 10 en 11 het bewezen geachte is begaan en deze van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang, worden deze voorwerpen onttrokken aan het verkeer.

9.4.2

Teruggave aan verdachte

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de onder nummers 3 tot en met 7 genoemde voorwerpen aan verdachte, aangezien deze voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en onder verdachte in beslag zijn genomen.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36c, 47, 57 en 337 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

11 Beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van

a. opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken en

b. opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, en

d. opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst, en

e. opzettelijk waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen,

invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren of in voorraad hebben,

terwijl de schuldige van het plegen van het misdrijf zijn beroep maakt en het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent

en

a. opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken en

b. opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, en

d. opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst, en

e. opzettelijk waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen,

in voorraad hebben.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Strafoplegging

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) maanden.

Beveelt dat deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, van 240 uren, met bevel, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 dagen, met bevel dat de tijd die door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de uitvoering van deze straf geheel in mindering zal worden gebracht naar de maatstaf van 2 uren per dag.

Beslag

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

8. 3 horloges van het merk Ice-Watch (kleuren roze, rood en wit)

9. 17 stuks parfum van het merk Thierry Mugler Alien

10. 8 monsters van Ice-Watch horloges in div. kleuren

11. 1 monster parfum van het merk Thierry Mugler Alien (behoort bij B-20)

Gelast de teruggave aan verdachte van:

3. Pas Western Union [nummer]

4. Witte Pas nr. 068 (toegangspasje opslagloods)

5. Sleutel

6. Verpakkingsmateriaal (Verpakkingsdoos koptelefoon dr. Dre met boek)

7. Geldkist (inh. div. papieren bescheiden en 2 sleutels)

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Ebbens, voorzitter, mr. drs. S.M. van Lieshout en

mr. A.M. Verhoef, rechters, in tegenwoordigheid van mr. P.A.B. Kleemans, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 februari 2015.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan [verdachte] wordt ten laste gelegd dat

hij, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 april 2012 tot en met 13 maart 2013, te Veenendaal en/of te Amersfoort en/of te Utrecht en/of te Ede en/of te Tilburg, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk

- valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en/of

- waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en/of

- waren die ter aanduiding van herkomst valselijk van de naam van een bepaalde plaats met bijvoeging van een verdichte handelsnaam waren voorzien en/of

- waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en/of

- waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,

te weten (een) hoeveelhe(i)d(en) horloges en/of parfum en/of zonnebrillen, valselijk voorzien van het beschermd woord- en/of beeldmerk "Ice-Watch" en/of "Thierry Mugler"

en/of

andere beschermde woord- en/of beeldmerken, in elk geval een of meer wa(a)r(en), valselijk voorzien van (een) vals(e) en/of vervalst(e) merk(en) dan wel valselijk voorzien van een anders handelsnaam en/of van een merk waar (een) ander(en) recht op heeft/hebben,

heeft/hebben ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verkocht, te koop heeft/hebben aangeboden en/of heeft/hebben afgeleverd, uitgedeeld en/of in voorraad heeft/hebben gehad,

zulks terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) van het plegen van dit misdrijf zijn beroep heeft/hebben gemaakt en/of het plegen van dit misdrijf/misdrijven als bedrijf heeft/hebben uitgeoefend.

Artikel 337 lid 1 juncto lid 3 juncto artikel 47 Wetboek van Strafrecht

Artikel 337 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier van Belastingdienst/FIOD-kantoor Utrecht, dossiernummer 51680 d.d. 5 juli 2013, doorgenummerd van pagina 1 tot en met 1801. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Voor zover het gaat om geschriften als bedoeld in artikel 344.1.5° Wetboek van Strafvordering, worden deze alleen gebruikt in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

2 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 19 januari 2015.

3 AH-035 (280-285)

4 AH-047 (308-316)

5 AH-34-1 (274-279)

6 G02-001 (143-144)

7 G02-02 (144-146)

8 D-241 (1136)

9 D-241 (1135)

10 D-095 (764)

11 De verklaring van verdachte [medeverdachte 1] afgelegd ter terechtzitting van 19 januari 2015.

12 AH-034 (278)

13 AH-035 (582) en AH-065 (450)

14 D-097, D-101, D-102, D-103, D-105, D-060, D-107, D-110, D-113, D-115, D-118, D-120, D-122, D-125, D-131, D-062, D-055 en D-056.

15 AH-001, D-005.

16 AH-001, D-008.

17 AH-003, AH-014.

18 AH-48

19 AH-001, D-005.

20 AH-001, D-008.

21 AH-003, AH-014.

22 AH-034

23 AH-48

24 G-02-01

25 AH-001

26 D-022 (5954)

27 D-274

28 AH-053 en AH-064 en D-237 en D-342

29 D-350

30 D-110 en D-115

31 144-146. G02-02

32 AH-003 en AH-014

33 AH-001

34 D-012/D-013 (584-585)

35 D-058 2-8

36 D-058 4-8

37 D-024

38 AH-048

39 D-058

40 D-082 (745-750)

41 D-009 (581)

42 D-002 (560-561)

43 D-010 (582)

44 D-011 (583)

45 D-052 (694)

46 D-053 (695)

47 AH-053/AH-050 en AH-054.

48 BOB-007 (485-486)

49 AH-037.

50 D-002 (560-561) of D-053)

51 AH-050 (324-326)

52 (D-052)

53 (D-052)

54 (AH-037)

55 AH-050 (324-326)

56 AH-49 (319-323)

57 V02-001 (110), de verklaring van [verdachte] afgelegd d.d. 13 maart 2013.

58 AH-050 (324-326)

59 AH-49 (319-323)

60 AH-064 en D-041

61 AH-049 (320)

62 AH-060 (428 en 430).

63 AH-61

64 D-078 (739) en 213 (918)s

65 AH-023 (212-219)en D-51

66 D-079 (740-742)

67 (D-079 en D-080)

68 D-081 (744)

69 D-041 (641)

70 D-205 (884-891)

71 AH-053 (330) en D-274 (317)

72 O-PV-001 (26)

73 AH-054 (386-387)

74 D-323 (1533-1536)

75 D-324 (1537)

76 D-326 (1539)

77 D-151 (835)

78 D-086 (755)