Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:5643

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
05-08-2015
Datum publicatie
21-08-2015
Zaaknummer
3639153 - UC EXPL 14-19173
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht. Online koop tickets festival volgende dag. Betaling via iDEAL mislukt. Tickets niet toegezonden omdat niet is betaald. Verkoper maakt aanspraak op koopsom. Afwijzing. Dat betaling via iDEAL niet lukt is risico verkoper.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2015/467
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 3639153 UC EXPL 14-19173 CD/942

Vonnis van 5 augustus 2015

inzake

de besloten vennootschap

Tickets4U B.V.,

gevestigd te Zaandam,

verder ook te noemen T4U,

eisende partij in conventie,

verwerende partij in reconventie,

gemachtigde: Van der Meer & Philipsen,

tegen:

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

verder ook te noemen [gedaagde] ,

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie,

procederend in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 8 producties van 24 november 2014,

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, met 11 bijlagen,

- de conclusie van repliek,

- de conclusie van dupliek met een aanvullende bijlage,

- de akte uitlating aanvullende bijlage.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

T4Y is een aanbieder van entreebewijzen voor concerten en festivals. In de door haar gebruikte algemene voorwaarden is het volgende vermeld:

ARTIKEL 2: Het tot stand komen en de inhoud van de overeenkomst

Lid 1. Het tot stand komen van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Tickets4U BV en de kopende partij, komt tot stand, middels:

een online bestelling op de site www.tickets4u.nl

een e-mail naar info@tickets4u.nl

(…)

Lid 3. Verplichtingen kopende partij

(…)

Wanneer de bestelde entreebewijzen niet worden afgehaald voor het evenement of wanneer de koper niet schriftelijk cq per email annuleert, is de gedane bestelling nog van kracht en zal het overeenkomen bedrag alsnog in rekening worden gebracht bij de koper.

Wanneer de wederpartij met de tijdige betaling in gebreke blijft, wordt er aanspraak gemaakt op een contractuele rente van 0,5% per maand.

ARTIKEL 3: Betaling

(…)

Lid 2. Betaling

Tickets4U BV biedt een aantal betalingsmethoden aan waarvan gebruik gemaakt kan worden. De entreebewijzen worden pas verzonden of overhandigd zodra de betaling op de rekening van de Tickets4U BV is bijgeschreven of contant is voldaan.

(…)

ARTIKEL 4: Leveringsvoorwaarden

(…)

Lid 8. Annulering

Wanneer de entreebewijzen nog niet afgehaald of betaald zijn, voor een evenement welke over, langer dan 2 weken plaatsvindt, zullen bij annulering geen verdere kosten in rekening worden gebracht. (…)

Wanneer de annulering binnen 24 uur voor aanvang van het concert/evenement plaats vindt, wordt er 75% van de overeengekomen verkoopprijs van het betreffende product, plus de overeengekomen servicekosten in rekening gebracht aan de koper.

Annuleren is mogelijk via het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website.

Wanneer de wederpartij met de tijdige betaling in gebreke blijft, wordt er aanspraak gemaakt op een contractuele rente van 0,5% per maand.

2.2.

[gedaagde] heeft in de avond van 31 augustus 2012 via de website van T4U drie entreebewijzen gekocht voor het Lief Festival, dat de volgende dag, 1 september 2012, vanaf 12.00 uur plaatsvond. Hij heeft ervoor gekozen de koopprijs te betalen door middel van iDEAL en de entreebewijzen als e-tickets te ontvangen.

2.3.

T4U heeft [gedaagde] bij e-mailbericht van 31 augustus 2012 om 19.11 uur de volgende bevestiging gestuurd van de ontvangst van de bestelling, die door haar was geadministreerd onder nummer 2012072693:

Bedankt voor uw bestelling.

U heeft er voor gekozen de tickets als e-tickets te willen ontvangen. Zodra het volledige bedrag d.m.v. iDEAL voldaan is, zorgen wij ervoor dat u zo spoedig mogelijk de tickets voor het concert/evenement ontvangen heeft. Uiteraard houden wij daarbij rekening met de aanvang van dit evenement. Bij twijfel raden we u aan om even telefonisch contact met ons op te nemen. Wanneer uw betaling met iDEAL mislukt kunt u deze hervatten in het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website.

Bestelling: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 01 september 2012 | 12:00 tot 23:00 – Lief Festival – Strijkviertel, Recreatieplas, Utrecht

Entree (Maximaal 4 kaarten per bestelling.)

3 kaarten a 69,00 euro per stuk voor 207,00 euro

Subtotaal: 207,00 euro

Servicekosten: 6,00 euro

Verzendkosten: 2,50 euro

Totaal: 215,50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website kunt u te allen tijde de status van uw bestelling volgen, of als u wilt afzien van de bestelling, kunt u deze hier online annuleren. Zonder annulering blijven de tickets op uw naam geregistreerd.

Bedankt voor uw interesse en veel plezier met uw bestelling.

Met vriendelijke groet,

Tickets4U B.V.

I: www.tickets4u.nl

E: info@tickets4u.nl

T: +31 (0)75 6122229

M: +31 (0)6 13779694

2.4.

[gedaagde] heeft verschillende keren geprobeerd de entreebewijzen te betalen. Na de eerste poging, om 19.11 uur, heeft hij op de website van T4U bekeken hoe hij de bestelling kon annuleren. Vervolgens heeft [gedaagde] om 19.26 uur, 19.29 uur en 19.49 uur opnieuw geprobeerd om te betalen. Hij heeft een printscreen gemaakt van het betalingsscherm van iDEAL, waarop het volgende was te zien:

bestelling afrekenen

Referentie van de bestelling: 2012072693

(…)

Begunstigde: Tickets4U B.V.

Een iDEAL-transactie is nog in behandeling, wacht op de automatische statusupdate

2.5.

[gedaagde] heeft diezelfde avond het volgende e-mailbericht verzonden aan T4U:

Volgens uw website kan ik een afgebroken iDeal betaling hervatten, maar dat lukt niet (zie bijgeleverd screenshot). Uw helpdesk reageert niet en ik wil zeker weten dat ik kaartjes heb. Omdat uw systeem mij niet in staat heeft gesteld om de bestelling af te rekenen, annuleer ik hierbij de bestelling.

2.6.

[gedaagde] heeft de overeengekomen prijs niet betaald. Hij heeft de entreebewijzen niet ontvangen. Hij heeft het Lief Festival niet bezocht.

3 Het geschil

3.1.

T4U heeft bij dagvaarding gevorderd dat de kantonrechter [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zal veroordelen om aan T4U te voldoen € 283,06 (bestaande uit € 215,50 aan hoofdsom, € 27,56 aan rente tot en met 24 november 2014 en € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten), te vermeerderen met de contractuele rente van 0,5% per maand over de hoofdsom vanaf 24 november 2014 tot de voldoening en met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten, alsmede de nakosten.

3.2.

Ter onderbouwing van die vordering heeft T4U gesteld dat [gedaagde] jegens haar toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge de tussen partijen gesloten overeenkomst, door het verschuldigde bedrag, ondanks sommaties, onbetaald te laten. Volgens T4U is [gedaagde] op grond van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst de gehele overeengekomen koopprijs van € 215,50 verschuldigd, omdat hij de overeenkomst niet rechtsgeldig, dat wil zeggen niet via het onderdeel ‘Mijn T4U’ op de website van T4U, zoals is bepaald in artikel 4 lid 8 van de algemene voorwaarden, heeft geannuleerd. Bij conclusie van repliek heeft T4U haar vordering aangevuld in die zin, dat zij nu subsidiair, voor het geval zou worden geoordeeld dat [gedaagde] de overeenkomst wel rechtsgeldig heeft geannuleerd, heeft gevorderd dat de kantonrechter [gedaagde] zal veroordelen om de overeengekomen annuleringskosten te voldoen, te weten 75% van de oorspronkelijke hoofdsom, vermeerderd met de conctractuele rente van 0,5% per maand daarover, vanaf de datum van verzuim tot de voldoening, en met de buitengerechtelijke kosten.

3.3.

T4U heeft hier nog aan toegevoegd dat zij er niet mee bekend is dat iDEAL niet functioneerde op de avond voorafgaand aan het festival, dat zij die avond in ieder geval geen klachten heeft ontvangen over het functioneren van iDEAL, en dat zij daarom niet kan uitsluiten dat de pogingen om te betalen zijn mislukt vanwege een voor rekening en risico van [gedaagde] komende reden, zoals een ontoereikend banksaldo. Overigens doet volgens T4U de omstandigheid dat [gedaagde] tot de avond voorafgaand aan het festival heeft gewacht met het kopen van de entreebewijzen vanzelfsprekend niet af aan zijn betalingsverplichting. T4U heeft daaraan toegevoegd dat [gedaagde] reeds na veertig minuten, toen hij pas vier pogingen tot betaling had ondernomen, is gestopt. Bovendien had [gedaagde] volgens T4U ook voor een andere manier van betalen kunnen kiezen, bijvoorbeeld contant op het kantoor van T4U. Voorts heeft T4U gesteld dat zij in het hoogseizoen ook buiten kantooruren telefonisch bereikbaar is door middel van het op de orderbevestiging vermelde 06-nummer, welk nummer ook wordt genoemd op de telefoonbeantwoorder van T4U, maar dat [gedaagde] geen contact met haar heeft opgenomen.

3.4.

[gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering met als conclusie dat de kantonrechter deze zal afwijzen. Hij heeft, onderbouwd met stukken, aangevoerd dat hij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden gevergd, om zijn verplichtingen na te komen en de entreebewijzen te betalen. Hij heeft, eveneens onderbouwd met stukken, betoogd dat hij daarvoor ook voldoende banksaldo had, maar dat de betaling vanwege een storing bij iDEAL toch niet is gelukt. [gedaagde] heeft, zo heeft hij aangevoerd, vier keer zonder succes geprobeerd om via iDEAL te betalen en heeft ook geprobeerd om het gehele bestelproces nog eens geheel opnieuw te beginnen, omdat het hem bekend is dat storingen daarmee nogal eens verholpen kunnen worden. Maar omdat T4U het nog eens geheel opnieuw beginnen opvatte als annulering van de eerste overeenkomst, gevolgd door het sluiten van een tweede overeenkomst, was dat geen redelijk alternatief. In dat geval zou [gedaagde] immers niet alleen de overeengekomen prijs hebben moeten betalen, maar daar bovenop nog 75% annuleringskosten. Om dezelfde reden was ook het alsnog kiezen voor een andere betaalwijze dan via iDEAL (wat volgens [gedaagde] gelet op het e-mailbericht met de orderbevestiging strikt genomen toch al niet mocht, aangezien daarin als betaalwijze alleen een betaling door middel van iDEAL was opgenomen) geen redelijk alternatief. Ook dat zou immers zijn beschouwd als een annulering van de eerste overeenkomst, gevolgd door het sluiten van een tweede, met extra kosten tot gevolg.

3.5.

Dat neemt volgens [gedaagde] niet weg dat hij zekerheidshalve wel heeft onderzocht of hij zou kunnen betalen door middel van een spoedoverboeking, maar dat dit niet kon omdat de bank daaraan de eis stelt dat een opdracht tot een spoedoverboeking vóór 16.30 uur dient te worden gegeven, welk tijdstip al was verstreken. [gedaagde] heeft voorts aangevoerd dat hij, anders dan T4U heeft betoogd, wel degelijk heeft geprobeerd om telefonisch contact op te nemen met de helpdesk van T4U, maar dat hij niemand aan de lijn kreeg. Hij had in theorie wel naar het kantoor van T4U in Zaandam kunnen reizen om de betaling aldaar contant te verrichten, maar aangezien hij T4U telefonisch niet had kunnen bereiken, was hij er niet zeker van dat hij aldaar iemand aan zou treffen aan wie hij kon betalen. Om die reden heeft hij ervoor gekozen om geen reiskosten te maken en heeft hij de overeenkomst door middel van een e-mailbericht geannuleerd, aldus [gedaagde] .

3.6.

[gedaagde] heeft verder nog opgemerkt dat het in rekening brengen van annuleringskosten volgens hem op zichzelf wel gerechtvaardigd kan zijn, omdat een verkoper van entreebewijzen, die op het laatste moment wordt geconfronteerd met een annulering van een lang daarvoor verkocht entreebewijs, dat entreebewijs dan niet gemakkelijk alsnog zal kunnen verkopen. In dit geval vond de verkoop aan [gedaagde] echter ook pas op de avond voor het festival plaats, zodat mag worden verwacht dat de verkoper zal hebben ingecalculeerd dat hij over deze entreebewijzen geen omzet zou behalen. En overigens valt volgens [gedaagde] ook niet in te zien dat de kosten voor de verkoper zozeer zijn opgelopen gedurende de veertig minuten waarin [gedaagde] vergeefs heeft geprobeerd de kaartjes te betalen, dat daarom een vergoeding van 75% van de overeengekomen ticketprijs gerechtvaardigd zou zijn.

3.7.

[gedaagde] heeft voorts, in reconventie, gevorderd dat T4Y zal worden veroordeeld tot vergoeding van zijn schade, begroot op € 200,00 wegens gederfde inkomsten.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

De kantonrechter overweegt dat het op zichzelf niet ongerechtvaardigd is dat T4U eerst na betaling van de overeengekomen koopprijs overgaat tot levering van de verkochte entreebewijzen aan een koper. Ook is het op zichzelf niet ongerechtvaardigd dat die koper de koopprijs verschuldigd blijft voor gekochte entreebewijzen die, omdat zij niet tijdig worden betaald, niet tijdig kunnen worden afgeleverd. Naar het oordeel van de kantonrechter mag daarbij echter wel van T4U worden verwacht dat zij ervoor zorgdraagt dat die koper, gebruikmakend van een van de aangeboden betaalmethodes, tot betaling van de koopprijs over kan gaan.

4.2.

[gedaagde] heeft door middel van de in het geding gebrachte bankafschriften gemotiveerd weersproken dat de ondervonden betalingsproblemen werden veroorzaakt door een onvoldoende banksaldo. Andere voor rekening en risico van [gedaagde] komende mogelijke oorzaken voor de ondervonden betalingsproblemen zijn door T4U niet gesteld, zodat de kantonrechter als vaststaand aanneemt dat de ondervonden betalingsproblemen niet zijn veroorzaakt door een voor rekening en risico van hem komende oorzaak, maar door het niet-functioneren van iDEAL. De kantonrechter neemt hierbij mede in aanmerking dat T4U aan [gedaagde] heeft gemaild: "Zodra het volledige bedrag d.m.v. IDEAL (onderstreping kantonrechter) voldaan is, zorgen wij ervoor…". Nu van T4U mag worden verwacht dat zij ervoor zorgdraagt dat [gedaagde] tot betaling van de koopprijs over kan gaan, en de mogelijkheid van betaling door middel van iDEAL op haar website aanbiedt, moet het niet-functioneren van iDEAL voor rekening en risico van T4U komen, in ieder geval in de relatie tussen T4U en [gedaagde] . Dat T4U niet bekend was met het niet-functioneren van iDEAL op de avond voorafgaand aan het festival, doet niet af aan haar verantwoordelijkheid op dit punt jegens [gedaagde] .

4.3.

De kantonrechter overweegt voorts dat in redelijkheid niet van [gedaagde] kan worden gevergd dat hij meer en/of langdurigere pogingen zou hebben ondernomen om de entreebewijzen door middel van het niet-functionerende iDEAL te betalen, dan hij heeft gedaan, zeker niet nu hij heeft aangevoerd dat hij ook nog heeft geprobeerd om a. alsnog een andere betaalmethode te kiezen en b. de aanvankelijk gekozen betaalmethode door middel van iDEAL nog eens geheel opnieuw te beginnen, maar dat deze opties, voor zover feitelijk mogelijk, door T4U werden beschouwd als een annulering van de oorspronkelijke overeenkomst, gevolgd door het sluiten van een nieuwe overeenkomst, met 75% extra kosten tot gevolg. Dat is door T4U niet betwist.

4.4.

De stelling van T4U dat [gedaagde] telefonisch contact met haar had kunnen en moeten opnemen en/of had kunnen en moeten verschijnen aan haar kantooradres, maakt het voorgaande ook niet anders, al was het maar omdat [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij wel geprobeerd heeft contact op te nemen, maar dat hij T4U niet kon bereiken en T4U daarop wel in het algemeen heeft gesteld dat zij altijd telefonisch bereikbaar is, maar niet heeft onderbouwd dat dit in dit specifieke geval ook zo was. In het licht van het gemotiveerde betoog van [gedaagde] had die onderbouwing echter wel van T4U mogen worden verwacht. Zij had daartoe bijvoorbeeld een verklaring in het geding kunnen brengen van haar provider, of belgegevens over kunnen leggen, waaruit blijkt dat zij die bewuste avond steeds bereikbaar is geweest. Bij gebreke daarvan is de kantonrechter van oordeel dat niet van [gedaagde] kan worden gevergd dat hij, in een poging om de entreebewijzen alsnog te voldoen, naar het kantoor van T4U zou reizen – ook niet omdat T4U uitdrukkelijk niet heeft gesteld dat zij een betaling aan haar kantooradres niet zou hebben beschouwd als een annulering van de oorspronkelijke overeenkomst, gevolgd door het sluiten van een nieuwe overeenkomst, met 75% extra kosten tot gevolg.

4.5.

Het oordeel luidt dan ook dat [gedaagde] voldoende pogingen heeft ondernomen om de entreebewijzen te betalen, en dat dit niet is gelukt door een voor rekening en risico van T4U komende oorzaak. Onder deze omstandigheden komt T4U geen beroep toe op de overeenkomst en moet zowel de primaire als de subsidiaire vordering worden afgewezen.

4.6.

T4U zal, als de in conventie in het ongelijk gestelde partij, in de in conventie verschenen proceskosten worden veroordeeld. De kosten van [gedaagde] worden begroot op nihil.

in reconventie

4.7.

[gedaagde] heeft een tegenvordering ingesteld (een “eis in reconventie”). Volgens hem heeft hij circa twee uur besteed aan het geschil met T4Y en aan pogingen tot een minnelijke oplossing, welke tijd hij niet heeft kunnen besteden ten behoeve van zijn onderneming [gedaagde] Consult. [gedaagde] heeft gesteld dat hij daardoor schade heeft geleden, die voor vergoeding door T4U in aanmerking komt. Aangezien [gedaagde] een uurtarief hanteert van € 100,00, heeft hij zijn schade begroot op (2x € 100,00 =) € 200,00.

4.8.

T4U heeft niet op deze tegenvordering gereageerd. Mogelijk heeft zij deze niet als zodanig herkend. De kantonrechter ziet echter geen aanleiding om T4U alsnog in de gelegenheid te stellen op deze tegenvordering te reageren, omdat deze vordering hoe dan ook niet kan worden toegewezen. Daartoe overweegt de kantonrechter dat [gedaagde] zijn schade onvoldoende heeft onderbouwd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt immers niet in te zien dat [gedaagde] de gestelde gemiste uren niet op een ander moment alsnog ten behoeve van zijn onderneming heeft benut, althans heeft kunnen benutten.

4.9.

[gedaagde] zal, als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij, in de in reconventie verschenen proceskosten worden veroordeeld. De kosten van T4U worden, aangezien T4U niet op de vordering heeft gereageerd, begroot op nihil.

5 De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt T4U tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] , tot de uitspraak van dit vonnis begroot op nihil;

in reconventie

5.3.

wijst de vordering af;

5.4.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van T4U, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Krepel, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 5 augustus 2015.