Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:5498

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
03-07-2015
Datum publicatie
27-07-2015
Zaaknummer
4257602 UT VERZ 15-13598
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

De kantonrechter geeft de vereffenaar desgevraagd een aanwijzing op grond van artikel 4:210 BW omdat er sprake is van een gegronde reden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RN 2015/87
ERF-Updates.nl 2015-0272
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Familierecht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 4257602 UT VERZ 15-13598 RHM/1527

Beschikking van 3 juli 2015

inzake het verzoek van

mr. [verzoeker] , werkzaam bij [notariskantoor],

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

verder te noemen verzoeker.

Verzoeker heeft het verzoek gedaan in haar hoedanigheid van door de rechtbank benoemde vereffenaar in de nalatenschap van:

[A] , geboren te [geboorteplaats] op [1936] , overleden te [woonplaats] op [2013] , laatst gewoond hebbende te [woonplaats] .

1 De procedure

Verzoeker heeft bij e-mailbericht van 3 juli 2015 gevraagd om een aanwijzing van de kantonrechter op grond van artikel 4:210 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

2 De overwegingen van de kantonrechter

2.1.

De gevraagde aanwijzing heeft betrekking op de tot de nalatenschap behorende woonark. Deze woonark kan volgens de ingeschakelde makelaar tussen de € 500.000,-- en

€ 600.000,-- opbrengen en is vrij van hypothecaire geldleningen. De vereffenaar wenst daarom zo snel mogelijk het verkooptraject in gang te zetten. Op dit moment wordt de woonark bewoond door de zoon van erflater. Hij is bereid om de woonark te verlaten en heeft ook vervangende woonruimte gevonden per 1 augustus 2015 voor een huurprijs van

€ 700,-- per maand. De zoon heeft echter geen inkomen om deze huur te kunnen bekostigen.

2.2.

Volgens de vereffenaar zijn er twee opties om de woonark onbewoond te krijgen, zodat de verkoop kan starten. De eerste optie is het voeren van een gerechtelijke procedure tegen de zoon. Dat zal kosten met zich meebrengen die ten laste van de nalatenschap komen. Voorts is de uitkomst van de procedure en de tijd die de procedure in beslag zal nemen onzeker. De tweede mogelijkheid is dat de vereffenaar voor maximaal één jaar de huurkosten van de zoon betaalt uit de nalatenschap. Het bedrag van deze kosten wordt aan hem geleend en zal zo mogelijk worden verrekend met zijn legitieme portie. Op dit moment is nog niet zeker dat het uiteindelijke saldo van de nalatenschap als alle activa zijn geliquideerd en alle schulden zijn betaald, zodanig is dat aan de zoon een legitieme kan worden uitgekeerd. Concreet betekent dit dat uit de nalatenschap een bedrag van (twaalf maal € 700,--)
€ 8.400,-- zou worden uitgeleend. Een en ander zal schriftelijk worden vastgelegd.

2.3.

De vereffenaar meent dat de tweede optie in het belang van de vereffening van de nalatenschap is. Daarom wordt de kantonrechter gevraagd een aanwijzing te geven conform optie twee.

De kantonrechter overweegt als volgt.

2.4.

Op grond van artikel 4:210 lid 1 BW kan de vereffenaar de kantonrechter verzoeken om een aanwijzing te geven indien er sprake is van een gegronde reden. Er is grond voor een aanwijzing omdat het verstrekken van een lening aan de zoon door de boedel, zonder dat direct duidelijk is wanneer de zoon deze lening zal terugbetalen, niet zonder meer in het belang van de boedel kan worden geacht.

2.5.

De gevraagde aanwijzing heeft betrekking op een bestanddeel van de nalatenschap van substantiële waarde, namelijk tussen de € 500.000,-- en € 600.000,--. Het is in het belang van de vereffening dat de woonark zo snel mogelijk wordt verkocht en de zoon deze zo spoedig mogelijk verlaat. De snelste manier om ervoor te zorgen dat de zoon de woonark verlaat, is dat hij per 1 augustus 2015 zijn intrek neemt in een nieuwe woning. Het voeren van een gerechtelijke procedure kan lange tijd in beslag nemen en brengt kosten met zich mee. Het staat ook niet zonder meer vast dat de zoon zal worden veroordeeld om de woonark op korte termijn te ontruimen. Voorts is van belang dat de tweede optie niet zonder meer kosten voor de nalatenschap met zich meebrengt, omdat die optie uitgaat van een lening aan de zoon. Daarbij komt dat het uit te lenen bedrag € 8.400,-- is. Dat bedrag afgezet tegen de te verwachtte opbrengst van tussen de € 500.000,-- en € 600.000,--, maakt dat de kantonrechter aanleiding ziet om een aanwijzing te geven conform de tweede optie.

2.6.

Een en ander betekent dat uit de nalatenschap een lening kan worden verstrekt aan de zoon tot maximaal € 8.400,-- onder de voorwaarde dat hij de woonark verlaat en dat het uit te lenen bedrag wordt gebruikt voor de bekostiging van de huur van zijn nieuwe woning.

De beslissing

De kantonrechter geeft aan verzoeker de aanwijzing zoals hiervoor onder 2.6 is vermeld.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.A.T. van Rens, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier mr. R.H.M. den Ouden in het openbaar uitgesproken op 3 juli 2015.