Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2015:2839

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
24-04-2015
Datum publicatie
29-04-2015
Zaaknummer
16.702788-13 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mensenhandel. Verdachte heeft samen met anderen minderjarige en kwetsbare meisjes in de prostitutie gebracht en hij heeft daarvan op grove wijze geprofiteerd door van hen de volledige dan wel bijna de volledige opbrengst van de prostitutiewerkzaamheden te verlangen. Bezit/verspreiden kinderporno.

De rechtbank veroordeelt verdachte de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Lelystad

Parketnummer: 16.702788-13 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 24 april 2015

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [1991] te [geboorteplaats],

wonende [adres] [woonplaats],

thans verblijvende in de P.I. Almere.

1 HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen, die laatstelijk plaats vonden op 1, 2 en 13 april 2015. De verdachte is ter terechtzitting van 1 en 2 april 2015 verschenen, telkens bijgestaan door mr. F.N. Dijkers, advocaat te Amsterdam.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.P.D. van Kleef en van de standpunten door de raadsman van verdachte naar voren gebracht.

2 DE TENLASTELEGGING

De verdachte is, na een nadere omschrijving tenlastelegging d.d. 7 oktober 2014 en 8 december 2014, ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 mei 2013 tot en met 07 juli 2013 te Almere en/of Lelystad en/of Winterswijk en/of Hengelo en/of Almelo en/of Zwolle en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal (telkens),

een ander, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [1995])

(sub 2)

heeft/hebben geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1], terwijl deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en /of

(sub 5)

die [slachtoffer 1] ertoe heeft/hebben gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

dan wel ten aanzien van die [slachtoffer 1] enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en/of

(sub 8)

opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit seksuele handelingen van die ander, te weten die [slachtoffer 1], met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

 • -

  tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat zij geld kon verdienen door dates met mannen te hebben en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] opgehaald bij haar verblijfadres en/of haar per auto en/of trein en/of taxi verder door Nederland vervoerd en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] enige tijd laten verblijven in een of meer woning(en) en/of een of meer hotel(s)) en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 1] de gelegenheid geboden in een of meer woning(en) en/of hotel(s) prostitutie te bedrijven en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 1] (een) werktelefoon(s) en/of instructies gegeven hoe prostitutie te bedrijven en/of

 • -

  advertenties betrekking hebbende op die [slachtoffer 1] op de site kinky.nl geplaatst en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] drugs gegeven en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] bedreigd en/of mishandeld en/of zich agressief tegen die [slachtoffer 1] gedragen en/of tegen haar geschreeuwd en/of

 • -

  alle, althans een (groot) deel van die prostitutieverdiensten van die [slachtoffer 1] afgepakt en/of aan hem/hun, verdachte en/of zijn mededader(s), laten afgeven door die [slachtoffer 1];

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 februari 2013 tot en met 14 februari 2013 te Den Haag en/of Almere en/of Leusden en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal (telkens),

een ander, te weten [slachtoffer 2] (roepnaam [slachtoffer 2]) (geboren op [1996])

(sub 2)

heeft/hebben geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2], terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en/of

(sub 5)

die [slachtoffer 2] ertoe heeft/hebben gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

dan wel ten aanzien van die [slachtoffer 2] enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of rederlijkwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en/of

(sub 8)

opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit seksuele handelingen van die ander, te weten [slachtoffer 2], met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

 • -

  tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat zij geld kon verdienen door met mensen te praten en/of

 • -

  die [slachtoffer 2] opgehaald bij haar verblijfadres in Den Haag en/of haar per auto verder door Nederland vervoerd en/of

 • -

  die [slachtoffer 2] enige tijd laten verblijven in een of meer woning(en) en/of een of meer hotel(s)) en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 2] de gelegenheid geboden in een of meer woning(en) en/of hotel(s) prostitutie te bedrijven en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 2] instructies gegeven hoe prostitutie te bedrijven en/of aan die [slachtoffer 2] de instructie gegeven dat zij tegen klanten moest zeggen dat zij 18 jaar oud was en/of

 • -

  advertenties betrekking hebbende op [slachtoffer 2] op de site kinky.nl geplaatst en/of

 • -

  alle, althans een (groot) deel van die prostitutieverdiensten van die [slachtoffer 2] afgepakt en/of aan hem/hun, verdachte en/of zijn mededader(s), laten afgeven door die [slachtoffer 2];

3.

hij op een (of meer) tijstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 mei 2013 tot en met 03 april 2013 te Almere en/of Lelystad en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

één of meermalen (telkens)

een of meer, althans een (groot) (aantal) afbeelding(en), te weten een of meer foto’s

en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende een of meer (een) afbeelding(en) (één of meer smartphone(s) en/of mobiele telefoon(s) met onder andere ook een film- en/of fotofunctie)

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad,

en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt (te weten [slachtoffer 1] geboren op [1995]), was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 aren nog niet heeft/hebben bereikt,

waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) (die niet bij haar/hun leeftijd past/passen) en/of door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

4.

hij op een (of meer) tijstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 februari 2013 tot en met 03 april 2014 te Almere en/of Lelystad en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

één of meermalen (telkens)

een of meer, althans een (groot) (aantal) afbeelding(en), te weten een of meer foto’s

en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende een of meer (een) afbeelding(en) (één of meer smartphone(s) en/of mobiele telefoon(s) met onder andere ook een film- en/of fotofunctie)

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad,

en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt (te weten [slachtoffer 2] (roepnaam [slachtoffer 2]) [slachtoffer 2], geboren [1996]), was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 aren nog niet heeft/hebben bereikt,

waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en)

op een wijze) (die niet bij haar/hun leeftijd past/passen) en/of door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

3 DE VOORVRAGEN

De raadsman heeft ten aanzien van het als feit 4 ten laste gelegde bepleit de dagvaarding (partieel) nietig te verklaren, aangezien niet is voldaan aan de in artikel 261, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering gestelde eisen. Het bestanddeel “afbeelding van een seksuele gedraging” had nader gespecificeerd dienen te worden. Er is verzuimd om een of meer specifieke afbeeldingen in de tenlastelegging op te nemen en deze te beschrijven.

De officier van justitie heeft aangevoerd dat de tenlastelegging onder 4 aan alle wettelijke vereisten voldoet.

De rechtbank is van oordeel dat de wijze van ten laste leggen onder feit 4 voldoet aan de eisen gesteld in artikel 261, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, zodat er geen sprake is van (partiële) nietigheid van de dagvaarding op dat punt. De in de tenlastelegging beschreven afbeeldingen zijn beschreven in het zaaksdossier. Ter terechtzitting is ook niet gebleken dat verdachte niet wist waartegen hij zich moest te verdedigen. In casu had de officier van justitie de afbeeldingen bovendien ter terechtzitting aanwezig, zodat de verdediging in de gelegenheid is gesteld om de afbeeldingen te bekijken. De verdediging heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding ook overigens geldig is, en verder dat zij bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in haar vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 DE BEWIJSMIDDELEN EN DE BEOORDELING DAARVAN

Het standpunt van de officier van justitie

Feit 1.

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen in alle ten laste gelegde varianten, te weten sub 2, 5 en 8. Daarbij is er sprake van medeplegen.

De officier van justitie acht de verklaring van [slachtoffer 1] geloofwaardig en betrouwbaar, aangezien deze wordt ondersteund door verklaringen van medeverdachten en objectieve en verifieerbare gegevens.

Verdachte heeft bewust met anderen samengewerkt om [slachtoffer 1] te werven, te vervoeren en onder te brengen in woningen en hotels waar prostitutie werd bedreven met oogmerk van uitbuiting. Ook heeft hij [slachtoffer 1] ertoe gebracht zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling en heeft hij daaruit voordeel getrokken.

Feit 2.

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen in alle ten laste gelegde varianten, te weten sub 2, 5 en 8. Daarbij is er sprake van medeplegen.

De officier van justitie acht de verklaring van [slachtoffer 2] geloofwaardig en betrouwbaar, aangezien deze wordt ondersteund door verklaringen van medeverdachten en objectieve en verifieerbare gegevens.

Verdachte heeft bewust met anderen samengewerkt om [slachtoffer 2] op te halen in Den Haag en onder te brengen in de woning van zijn goede vriendin, waarin prostitutie plaatsvond. Vervolgens was verdachte onder meer betrokken bij het plaatsen van een seksadvertentie voor [slachtoffer 2], het regelen van een hotelkamer, telefonische contacten onderhouden met klanten en het geven van werkinstructies. Ook heeft verdachte [slachtoffer 2] opgedragen het geld aan hem af te staan.

Feit 3.

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen in de varianten van vervaardigen en verspreiden van kinderpornografische foto’s van de toen minderjarige [slachtoffer 1]. Daarbij is er sprake van medeplegen met [medeverdachte 1].

Feit 4.

De officier van justitie bepleit vrijspraak van het ten laste gelegde, aangezien onvoldoende wettig bewijs in het dossier aanwezig is om te komen tot het medeplegen van het plaatsen van een kinderpornografische foto bij de seksadvertentie van [slachtoffer 2].

Het standpunt van de verdediging

Feit 1.

De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank omtrent de bewezenverklaring van het ten laste gelegde voor wat betreft de variant van sub 5.

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van de onder sub 2 en 8 ten laste gelegde varianten, aangezien verdachte geen oogmerk had op de uitbuiting van [slachtoffer 1] en ook geen voordeel heeft getrokken uit haar seksuele handelingen. De verklaringen van [slachtoffer 1] zijn op die punten onbetrouwbaar en worden niet ondersteund door de overige bewijsmiddelen.

Feit 2.

De raadsman heeft primair vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde, aangezien verdachte iedere betrokkenheid betwist.

Subsidiair heeft de raadsman bepleit de ten laste gelegde periode te beperken tot de periode van 12 tot en met 14 februari 2013. De raadsman heeft voorts vrijspraak bepleit van de onder sub 2 en 8 ten laste gelegde varianten, aangezien verdachte geen oogmerk had op de uitbuiting van [slachtoffer 2] en ook geen voordeel heeft getrokken uit haar seksuele handelingen. De verklaringen van [slachtoffer 2] zijn onbetrouwbaar en worden niet ondersteund door de overige bewijsmiddelen. Uit het bij verdachte aangetroffen geldbedrag kan niet worden afgeleid dat dit inkomsten zijn van [slachtoffer 2].

Feit 3.

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde, aangezien niet blijkt dat verdachte, alleen dan wel als medepleger, zich schuldig heeft gemaakt aan het vervaardigen dan wel het verspreiden van kinderpornografie.

Feit 4.

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde, aangezien niet blijkt dat verdachte, alleen dan wel als medepleger, zich schuldig heeft gemaakt aan het vervaardigen dan wel verspreiden van kinderpornografie.

Het oordeel van de rechtbank1

Algemeen

Het ten laste gelegde artikel 273f, eerste lid, sub 2, 5 en 8 van het Wetboek van Strafrecht ziet op de bescherming van minderjarigen tegen seksuele uitbuiting door anderen en op het profiteren daarvan. Een minderjarige op enigerlei faciliteren tot een rol in de prostitutie is strafbaar, onafhankelijk van de wil van de minderjarige. Hierbij is niet van belang of een verdachte bekend is met de minderjarigheid van het slachtoffer, aangezien de minderjarigheid een geobjectiveerd bestanddeel is. Door het tewerkstellen van minderjarigen in de prostitutie is er in het algemeen sprake van een grote inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de minderjarige.

Feit 1 en 3 ([slachtoffer 1])

Betrouwbaarheid van [slachtoffer 1]

In mensenhandel zaken waarin de verdachte ontkent, is met name de verklaring van aangeefster een belangrijk bewijsmiddel. De rechtbank ziet zich allereerst voor de vraag geplaatst of de verklaringen van [slachtoffer 1](hierna ook: [slachtoffer 1]) voor het bewijs gebezigd kunnen worden.

[slachtoffer 1] heeft in het informatief gesprek zeden van 7 november 2013 het volgende verklaard.

[slachtoffer 1] geeft aan dat zij toen zij 17 jaar oud was, werd gevraagd om te daten met mannen voor veel geld. Het zou niet gaan om seks. Tijdens de eerste date werd de man boos op [slachtoffer 1], omdat zij geen seks wilde. [medeverdachte 1] en [verdachte] praatten op [slachtoffer 1] in, zodat zij dates met mannen zou hebben en daarbij seks had. Als [slachtoffer 1] dat niet deed zouden [medeverdachte 1] en [verdachte] foto’s van [slachtoffer 1] in lingerie, die [medeverdachte 1] had gemaakt, verspreiden.

In een hotel in Hengelo had ze voor het eerst dates met seks. Er waren drie BlackBerry mobiele telefoons. [slachtoffer 1] nam zelf de telefoon aan om afspraken te maken met klanten onder verschillende namen. Volgens de eerste afspraak zou [slachtoffer 1] de helft van het verdiende geld krijgen. [slachtoffer 1] vroeg € 100,00 voor een half uur en € 150,00 euro voor één uur.2 [slachtoffer 1] weet niet meer hoeveel dates zij heeft gehad, omdat het niet meer te tellen was.3

Op 4 maart 2014 heeft [slachtoffer 1] aangifte gedaan4 en heeft zij het volgende verklaard.

Via Facebook is contact ontstaan tussen [slachtoffer 1] en [medeverdachte 1]. [medeverdachte 1] begon over het daten met mannen, maar geen seks. Ook op navraag van [slachtoffer 1] schrijft [medeverdachte 1] dat het enkel ging om daten. [medeverdachte 1] haalde [slachtoffer 1] op en [verdachte] was er ook bij. Een onbekende was de chauffeur van de auto.5 [slachtoffer 1] kreeg een BlackBerry telefoon en werd gewezen waar zij moest zijn. Bij de eerste man bleek dat [slachtoffer 1] seks moest hebben met de man. Dit heeft zij niet gedaan.6

Ongeveer een week later werd [slachtoffer 1] opgehaald door [medeverdachte 1], [verdachte] en [medeverdachte 2] en gingen zij naar het [naam] hotel in Hengelo. [medeverdachte 1] had een kamer gereserveerd op zijn naam. De eerste avond op de hotelkamer gebruikte [slachtoffer 1] drank en drugs.7 De dag erna ging [verdachte] met [medeverdachte 2] naar Almere. [medeverdachte 1] maakte met de Blackberry van [verdachte]8 foto’s van [slachtoffer 1] in de badkamer van de hotelkamer. Op de foto’s was het hoofd van [slachtoffer 1] niet zichtbaar en op een aantal foto’s droeg [slachtoffer 1] ondergoed, maar sommigen waren zonder ondergoed.9 Op aanwijzing van [medeverdachte 1] droeg [slachtoffer 1] verschillend ondergoed en [medeverdachte 1] droeg [slachtoffer 1] op hoe zij moest poseren. De foto’s stonden op kinky.nl. [slachtoffer 1] had geen inlogcode, want die had [verdachte].10 [slachtoffer 1] zag [verdachte] wel eens inloggen op de computer. Er waren twee telefoons waarop [slachtoffer 1] werd gebeld, waarschijnlijk gekoppeld aan twee advertenties. De ene telefoon was voor de naam [bijnaam] en de andere was [bijnaam]. De prijzen bedroegen

€ 70,00 voor een kwartier, € 100,00 voor een half uur en € 150,00 voor één uur.11 Beide Blackberry mobiele telefoons waren van [verdachte] en die kreeg [slachtoffer 1] toen [verdachte] alleen weer in het hotel terug kwam. In het hotel heeft [verdachte] de foto’s erop gezet.12 Die avond had [slachtoffer 1] haar eerste klant.13 [medeverdachte 1] en [verdachte] gaven [slachtoffer 1] condooms.14 In Hengelo ontving [slachtoffer 1] minimaal zes à zeven klanten per dag. De baliemedewerkster sprak [slachtoffer 1] aan en vanwege de wietlucht mochten zij niet meer in het hotel blijven.15 Na een week in het hotel in Hengelo ging [slachtoffer 1] naar haar moeder. Binnen een week vertrok [slachtoffer 1] bij haar moeder en ging met [medeverdachte 1] en [verdachte] naar een hotel in Zwolle, waar [slachtoffer 1] moest werken. Het verdiende geld moest [slachtoffer 1] aan [verdachte] geven.16 [slachtoffer 1] was ongeveer vijf dagen in Zwolle.17 Vanuit Zwolle ging [slachtoffer 1] met [medeverdachte 1] en [verdachte] naar Almelo. In Almelo verbleef [slachtoffer 1] ongeveer een week in een [naam] hotel. Daarna ging [slachtoffer 1] met [medeverdachte 1] en [verdachte] naar Lelystad. In Lelystad werkte [slachtoffer 1] een tijdje in de woning van [medeverdachte 3]. [medeverdachte 1] en [verdachte] kwamen iedere dag even langs om te chillen en geld op te halen.18 Er zijn ook foto’s gemaakt in de woning van [medeverdachte 3]. Deze foto’s zijn ook op kinky.nl geplaatst.19 Vervolgens vertrok [slachtoffer 1] naar een door [verdachte] geregeld huurhuis in Winterswijk. In Winterwijk werkte [slachtoffer 1] ongeveer drieënhalve week ook als prostituee en gaf haar geld af aan [medeverdachte 1].20

Op 22 mei 2014 is [slachtoffer 1] nogmaals gehoord. Zij heeft toen het volgende verklaard.

[verdachte] maakte afspraken met [medeverdachte 3] over het verblijf van [slachtoffer 1] bij [medeverdachte 3]. [verdachte] betaalde [medeverdachte 3], omdat [slachtoffer 1] bij [medeverdachte 3] verbleef.21 Bij [medeverdachte 3] had [slachtoffer 1] ongeveer 3 klanten per dag. Klanten betaalden € 100,00 per half uur en € 150,00 per uur.22 [verdachte] en [medeverdachte 1] kregen de helft van de opbrengsten van [slachtoffer 1]. [slachtoffer 1] werkte ook af en toe als escort.23

De eerste twee foto’s op de advertentie met de naam “[bijnaam]” op kinky.nl zijn foto’s van [slachtoffer 1], gemaakt in de woning van [medeverdachte 3]. De foto’s 4 tot en met 9 en 11 tot en met 15 betreffen telkens [slachtoffer 1]. Deze foto’s zijn gemaakt in juni 2013 en betreffen de eerste gemaakte foto’s. De foto’s 12 tot en met 14 zijn gemaakt door [slachtoffer 1] zelf en gestuurd naar [medeverdachte 1]. De overige foto’s zijn gemaakt in het hotel [naam] in Hengelo door [medeverdachte 1] met een BlackBerry telefoon. [slachtoffer 1] werkte onder de naam [bijnaam]. Die naam was verzonnen door [verdachte].24 De werknaam “[bijnaam]” is ook verzonnen door [verdachte].25 [slachtoffer 1] heeft wederom verklaard dat zij prostitutiewerkzaamheden verrichtte in Akersloot, Zwolle en Winterswijk.26

[slachtoffer 1] heeft op 3 juli 2014 een derde verklaring27 afgelegd tegenover de politie. Die verklaring houdt het navolgende in.

Toen [slachtoffer 1] bij [medeverdachte 4] in huis werkte, werkte zij onder de naam [bijnaam]. Klanten betaalden

€ 100,00 voor een half uur en € 150,00 voor één uur. Het geld van de klanten gaf [slachtoffer 1] aan [verdachte]. [medeverdachte 4] kreeg geld van [verdachte], omdat [slachtoffer 1] daar werkte. [verdachte] en [medeverdachte 1] upgraden de seksadvertentie via de telefoon. [medeverdachte 4], [verdachte] en [medeverdachte 1] waren aanwezig toen de foto’s in de woning van [medeverdachte 4] zijn gemaakt. [slachtoffer 1] verbleef in juni 2013 gedurende drie periodes bij [medeverdachte 4]. In juni 2013 verbleef [slachtoffer 1] ook bij [medeverdachte 3] in de woning. [slachtoffer 1] acht de schatting van ongeveer 195 klanten in de gehele periode juist.

[slachtoffer 1] heeft tegenover de rechter-commissaris d.d. 30 oktober 2014 het volgende verklaard.28

[slachtoffer 1] werkte in de plaatsen Winterwijk, Hengelo en Almere. [verdachte] bepaalde voornamelijk waar [slachtoffer 1] werkte en hij had haar geld. [slachtoffer 1] gaf het verdiende geld aan [verdachte] en soms aan [medeverdachte 1]. Per plaats had [slachtoffer 1] vijf of zes klanten per dag. In Hengelo ontving [slachtoffer 1] de meeste klanten. In de woning van [medeverdachte 4] ontving [slachtoffer 1] veel klanten en in de woning van [medeverdachte 3] was het rustiger. [medeverdachte 1] maakte de eerste keer in het hotel in Hengelo foto’s van [slachtoffer 1]. In de woning van [medeverdachte 4] zijn door [medeverdachte 4] ook foto’s van [slachtoffer 1] gemaakt. [verdachte] hield zich bezig met het profiel op de sekssites bijhouden en de foto’s uploaden.

Ondersteunende bewijsmiddelen

Op 7 juni 2013 deed [de moeder] melding van vermissing van haar dochter [slachtoffer 1] geboren op [1995]29.30 Op 17 juni 2013 deed [de moeder] aangifte van vermissing.31

Op 12 juni 2013 in de morgen is [slachtoffer 1] aangetroffen en gebracht naar LSG-Rentray. Diezelfde middag is [slachtoffer 1] weer weggelopen. In die avond is [slachtoffer 1] in de woning van [medeverdachte 3] aan het [adres] aangetroffen en weer bij LSG-Rentray afgezet. Daar is zij kort voor middernacht weer weggelopen.32 Op 14 juli 2013 is [slachtoffer 1] gevonden en gesloten geplaatst.33

Uit het proces-verbaal van bevindingen blijkt dat [de moeder] bij de melding van vermissing op 7 juni 2013 screenshots ter beschikking heeft gesteld. Uit het gesprek tussen [slachtoffer 1] en [medeverdachte 1] blijkt dat [medeverdachte 1] aan [slachtoffer 1] vraagt of ze geld wil verdienen. [slachtoffer 1] laat blijken dat ze voor veel in is, maar niet voor seks. Volgens [medeverdachte 1] gaat het om daten met rijke mannen en dat zij dit weekend tussen de € 400,00 en € 900,00 kunnen verdienen. Nadat [slachtoffer 1] akkoord gaat schrijft [medeverdachte 1] dat hij onherkenbare sexy foto’s nodig heeft van [slachtoffer 1], waarvan een paar in lingerie.34

Uit de verklaring van [de moeder] op 4 maart 2014 blijkt dat [slachtoffer 1] de beschikking had over de telefoonnummers [telefoonnummer], [telefoonnummer] en [telefoonnummer]. In de periode dat [slachtoffer 1] weg was heeft [slachtoffer 1] gebeld met het telefoonnummer [telefoonnummer].35

Op 31 mei 2013 mailde [A], hoofd receptioniste van het Hotel [naam] te Hengelo, dat er een vermoeden was van prostitutie. Op een kamer, op naam van [medeverdachte 1] geboekt, verbleven drie personen, te weten twee mannen en een vrouw. De boeking van de hotelkamer was een aantal keren met een dag verlengd en de schoonmaakster zag het meisje bloot of half ontbloot.36 Uit de hotelgegevens van het verblijf van [medeverdachte 1] in Hengelo blijkt een aankomst op 23 mei en een vertrek op 25 mei 2013 en een aankomst op 26 mei en een vertrek op 1 juni 2013.37 Uit de boekingsgegevens is als bijzonderheid vastgelegd dat de hele gang stinkt naar wietlucht en dat er iemand geld gaf aan de deur.38

Uit de verklaring van [A], hoofd receptie bij hotel [naam] te Hengelo, blijkt dat in mei 2013 een computer met internet in de lounge van het hotel stond.39

Er zijn foto’s gemaakt van het hotel [naam] te Hengelo.40

Uit de gegevens van hotel [naam] te Akersloot blijkt dat op naam van [medeverdachte 1] een kamer is geboekt van 4 juni tot 6 juni 2013.41

Uit de gegevens van hotel [naam] te Zwolle blijkt dat op naam van [medeverdachte 1] een kamer is geboekt van 18 tot 22 juni 2013.42

Uit de gegevens van hotel [naam] te Almelo blijkt dat op naam van [medeverdachte 1] een kamer is geboekt van 22 juni tot 23 juni 2013.43

Op 23 juni 2013 omstreeks 2.13 uur zijn [medeverdachte 1] en [verdachte] gecontroleerd in Almelo.44

Uit het proces-verbaal van bevindingen blijkt dat op de Facebookpagina van [medeverdachte 3] post stond vermeld met een zestal foto’s.45 Uit nader onderzoek blijkt dat de zes afbeeldingen zijn gemaakt op of omstreeks juni of juli 2013.46 De zesde foto betreft een foto van een jonge vrouw. De vrouw kijkt in de richting van de camera en is gekleed in een roodkleurig pakje, afgezet met witkleurig pluche langs de buste. De vrouw zit met haar benen uit elkaar. Door de positie van de camera en de houding van de vrouw wordt de nadruk gelegd op de bedekte geslachtsdelen van de vrouw.47

[medeverdachte 3] heeft bekend dat zij de hierboven omschreven foto van [slachtoffer 1] van [medeverdachte 4] ontving via WhatsApp. Vervolgens heeft [medeverdachte 3] de foto op haar Facebook geplaatst.48

Uit onderzoek blijkt dat de foto’s met het kerstpakje op kinky.nl zijn geplaatst in juni 2013.49

Uit gegevens van Midhold B.V. blijkt dat de advertentie op kinky.nl met nummer [nummer] (nickname: [bijnaam]) is aangemaakt op 3 mei 2013. Van een aantal foto’s die bij deze advertentie zijn geplaatst, bestond het vermoeden dat daarop [slachtoffer 1] was te zien. Deze foto’s zijn vergeleken met foto’s van de badkamer van de kamer in het hotel [naam] in Hengelo die door [medeverdachte 1] was geboekt. De achtergrond van de foto’s waarop [slachtoffer 1] zou zijn te zien vertonen gelijkenissen met de inrichting van de badkamer.50 [slachtoffer 1] is geconfronteerd met de foto’s van de advertentie [bijnaam] en heeft verklaard dat zich hieronder foto’s bevinden die [medeverdachte 1] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 1]) van haar in de badkamer in het [naam] Hotel in Hengelo heeft gemaakt51. Het gaat hier om de foto’s 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 en 15.

Uit het proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek blijkt dat de foto’s 1, 2, 4 tot en met 9, 11 en 15 zijn geüpload naar kinky.nl toen [slachtoffer 1] nog minderjarig was.52

Uit onderzoek blijkt dat op 3 juni 2013 twee foto’s van [slachtoffer 1] zijn geüpload op kinky.nl bij de seksadvertentie met de naam “[bijnaam]”. Deze foto’s zijn vermoedelijk gemaakt in de woning van [medeverdachte 4], gelet op overeenkomsten van details op de foto’s die overeenkomen met details in de woning van [medeverdachte 4].53

Op de website Sexjobs.nl zijn drie advertenties aangemaakt onder de naam “[bijnaam]”. Op al deze advertenties staan foto’s waarvan is vastgesteld dat [slachtoffer 1] te zien is in lingerie en in uitdagende poses. Al deze advertenties zijn aangemaakt op 17 juni 2013.54 Deze foto’s zijn ook geclassificeerd als kinderpornografisch, aangezien deze dezelfde zijn als de foto’s op kinky.nl.55

Uit onderzoek naar de telefoon van [slachtoffer 1] blijkt dat haar telefoon zich op 23 mei tot en met 25 mei 2013 te Hengelo bevond.56 De telefoon van [slachtoffer 1] bevindt zich van 26 mei tot en met 1 juni 2013 te Hengelo. Van 4 juni tot en met 6 juni bevindt de telefoon van [slachtoffer 1] zich in Akersloot.57 Uit de historische verkeersgegevens blijkt voorts dat de telefoon van [slachtoffer 1] van 8 juni tot en met 12 juni 2013 te Lelystad is.58 Op 12 juni 2013 werd [slachtoffer 1] bij [medeverdachte 3] aangetroffen. Verder blijkt dat de telefoon van [slachtoffer 1] van 18 juni tot en met 22 juni 2013 in Zwolle aanstraalt. Van 22 juni tot en met 23 juni 2013 was [slachtoffer 1] in Almelo en van 26 juni tot en met 5 juli 2013 in Winterswijk.59

De advertenties onder de naam [bijnaam] met de nummers [nummer], [nummer] en [nummer] zijn aangemaakt op 17 juni 2013 en de laatste actie met betrekking tot die advertenties was op 16 juli 2013. Drie foto’s van [slachtoffer 1] bij deze advertenties zijn ook als kinderpornografisch geclassificeerd, aangezien [slachtoffer 1] toen nog minderjarig was. Het aanmaken en latere inloggen op de advertenties is gedaan vanaf het IP adres [IP-adres]. Dit IP adres blijkt te zijn afgegeven aan [B], te weten de moeder van [verdachte].60

Uit nader onderzoek blijkt dat er bij de seksadvertentie met nummer [nummer] “[bijnaam]” nog een drietal foto’s is van [slachtoffer 1] die alle in juni 2013 zijn geüpload.61

[verdachte]62 heeft verklaard dat hij [slachtoffer 1] naar een man bracht om te werken. Een aantal dagen later bracht hij [slachtoffer 1] naar Hengelo en gaf haar een oud profiel van kinky.nl en een oude mobiele telefoon. Daarna bracht [verdachte] [slachtoffer 1] naar [medeverdachte 3]. [slachtoffer 1] ging daarna naar [medeverdachte 4]. [slachtoffer 1] prostitueerde zich in Zwolle en Almelo. Vervolgens ging [slachtoffer 1] met [medeverdachte 1] naar Winterswijk en daar ging [verdachte] af en toe langs.

[medeverdachte 1]63 heeft verklaard dat hij aanwezig was in de tijd dat [slachtoffer 1] zich prostitueerde. [slachtoffer 1] maakte de afspraken met mannen zelf. [medeverdachte 1] heeft wel eens een smsje gestuurd naar de sekssite. [medeverdachte 1] was met [slachtoffer 1] in hotels in de plaatsen Hengelo, Akersloot en Zwolle. [medeverdachte 1] sprak met [slachtoffer 1] over het daten met mannen voor geld op aanraden van [verdachte]. [verdachte] regelde de woning in Winterswijk zodat [slachtoffer 1] daar kon werken.

[medeverdachte 3] heeft verklaard dat [slachtoffer 1] drie dagen bij haar in de woning verbleef in de periode van april/mei 2013.64

Conclusie

De rechtbank merkt de verklaringen van [slachtoffer 1] als geloofwaardig en betrouwbaar aan. Haar verklaringen zijn op belangrijke onderdelen consistent en worden op een groot aantal wezenlijke onderdelen ondersteund door de verklaringen van [medeverdachte 1] en [verdachte], de verklaring van [medeverdachte 3] betreffende het verblijf van [slachtoffer 1] in haar woning, alsmede door objectief bepaalde en verifieerbare gegevens, zoals onder meer de historische verkeersgegevens, de foto’s die in de badkamer van de hotelkamer in Hengelo zijn gemaakt en vervolgens zijn gebruikt bij de seksadvertentie onder het nummer 512091 ([bijnaam]). De stelling dat [slachtoffer 1] zich bij het doen van aangifte (mede) heeft laten leiden door de mogelijkheid van het indienen van een vordering tot schadevergoeding -wat daarvan op zichzelf ook zij- doet in het onderhavige geval geen afbreuk aan de betrouwbaarheid van haar verklaring nu haar aangifte wordt gestaafd door andere hierboven vermelde bewijsmiddelen. Dat [slachtoffer 1] niet vanaf het begin op alle punten volledige openheid van zaken heeft gegeven, geeft de rechtbank evenmin aanleiding om haar verklaringen als onbetrouwbaar dan wel niet geloofwaardig af te doen. Daarbij merkt de rechtbank op dat [slachtoffer 1] in haar laatste tegenover de politie afgelegde verklaring een afdoende uitleg heeft gegeven over de redenen waarom zij dit niet heeft gedaan. De rechtbank constateert tevens dat [slachtoffer 1] niet zozeer wisselend heeft verklaard, maar veeleer aanvullend. De rechtbank is van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer 1] als uitgangspunt genomen kunnen worden nu deze worden ondersteund door de hierboven vermelde bewijsmiddelen en de rechtbank ook overigens geen reden heeft om te twijfelen aan de juistheid van haar verklaringen.

Feit 1, sub 2 en 5

Zoals uit de bewijsmiddelen blijkt heeft verdachte met [medeverdachte 1] [slachtoffer 1] geworven voor het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. Uit het Facebook gesprek tussen [medeverdachte 1] en [slachtoffer 1] blijkt immers dat hij initiatief neemt in het gesprek om [slachtoffer 1] te vragen of zij geld wil verdienen en hoe ver zij daar in wil gaan. Bovendien vraagt verdachte aan [slachtoffer 1] om lingerie foto’s waarbij haar hoofd niet zichtbaar is. [medeverdachte 1] heeft verklaard dat dit op initiatief van [verdachte] plaatsvond. Vervolgens heeft verdachte samen met [medeverdachte 1] [slachtoffer 1] naar hotels en woningen gebracht waar [slachtoffer 1] prostitutiewerkzaamheden kon verrichten en ook heeft verricht, waarvan verdachte en [medeverdachte 1] ook beiden op de hoogte waren. Daarbij komt ook dat verdachte en [medeverdachte 1] [slachtoffer 1] voorzagen van een werktelefoon en condooms. Tevens plaatste verdachte foto’s van [slachtoffer 1] bij seksadvertenties en heeft hij de advertentie geüpgraded.

Oogmerk veronderstelt tenminste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg. Het oogmerk van uitbuiting is in casu gelegen in het verkrijgen van financieel gewin. De rechtbank is van oordeel dat het handelen van verdachte gericht was op het prostitueren van [slachtoffer 1] en haar aldus ertoe te brengen dat zij zich beschikbaar zou stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling, zodat verdachte [slachtoffer 1] kon uitbuiten door haar inkomsten te incasseren.

Feit 1, sub 8

Uit de verklaring van [slachtoffer 1] blijkt dat zij het door haar verdiende geld gaf aan verdachte en [medeverdachte 1]. De verklaringen van [slachtoffer 1] zijn consistent indien het gaat om het afstaan van geld, en zoals reeds is overwogen heeft de rechtbank geen redenen om te twijfelen aan de verklaring van [slachtoffer 1]. Daarnaast blijkt dat de hotelkamers zijn geboekt op naam van [medeverdachte 1] en verdachte en [medeverdachte 1] ook in die hotelkamers sliepen, hetgeen de rechtbank ook ziet als het (financieel) voordeel trekken.

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het geven van drugs, aangezien niet blijkt dat dit in rechtstreeks verband staat met het laten verrichten van prostitutiewerkzaamheden door [slachtoffer 1].

De rechtbank zal verdachte tevens vrijspreken van het gedachtestreepje betreffende het bedreigen en/of mishandelen van [slachtoffer 1]. Dit is een wezenlijk onderdeel van de verdenking en kan ook afzonderlijk ten laste worden gelegd. In dat geval zijn minimaal twee bewijsmiddelen nodig. De wijze van ten laste leggen dient niet in het nadeel van verdachte te werken, waardoor de rechtbank in dit specifieke geval van oordeel is dat dit gedachtestreepje twee bewijsmiddelen vereist voor een bewezenverklaring. Het enige bewijsmiddel betreft de verklaring van [slachtoffer 1], waardoor er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om te komen tot een bewezenverklaring. De rechtbank merkt wellicht ten overvloede op dat dit sub-oordeel niets af doet aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van [slachtoffer 1].

De rechtbank verwerpt derhalve de verweren van de raadsman, aangezien deze worden weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen. De rechtbank acht het onder 1 ten laste gelegde in alle ten laste gelegde varianten wettig en overtuigend bewezen.

Feit 3

Uit voornoemde bewijsmiddelen blijkt dat verdachte met [medeverdachte 1] als kinderpornografisch geclassificeerde foto’s van [slachtoffer 1] heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld en in bezit heeft gehad, aangezien verdachte deze foto’s heeft geplaatst op seksadvertenties op internet. De rechtbank verwerpt derhalve de verweren van de raadsman, aangezien deze worden weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen. De rechtbank acht het onder 3 ten laste gelegde dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Feit 2 en 4 ([slachtoffer 2])

Betrouwbaarheid van [slachtoffer 2]

De rechtbank ziet zich ook ten aanzien van dit ten laste gelegde feit allereerst voor de vraag geplaatst of de verklaringen van [slachtoffer 2] (hierna ook: [slachtoffer 2]) voor het bewijs gebezigd kunnen worden.

Op 20 maart 2013 heeft [C], teamleider jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden, aangifte gedaan van mensenhandel namens [slachtoffer 2]. [slachtoffer 2], geboren op [1996] als [slachtoffer 2]65, is op 12 februari 2013 weggelopen, waarna melding is gedaan van vermissing bij de politie. Voorts heeft [C] verklaard dat [slachtoffer 2] op 19 februari 2013 aan haar persoonlijk begeleidster verklaarde dat zij met zes verschillende mannen naar bed is geweest voor geld. De eerste dag met één man en de tweede dag met vijf mannen. Er was [slachtoffer 2] beloofd dat zij kleding en nieuwe laarzen kreeg. [slachtoffer 2] moest haar geld afgeven aan de chauffeur en kreeg uiteindelijk niks.66

Uit een intern meldingsformulier blijkt dat [slachtoffer 2] op 20 februari 2013 tegen haar persoonlijk begeleidster [D] het volgende heeft verklaard.

[slachtoffer 2] kreeg telefonisch contact met een oud groepsgenoot van Almata (naar later blijkt [medeverdachte 5]). [medeverdachte 5] had haar eerder opgezocht via Facebook en gaf haar zijn telefoonnummer. [medeverdachte 5] vroeg [slachtoffer 2] of zij geld wilde maken door met mannen te praten die hier behoefte aan hadden. Vervolgens werd het plan gemaakt om [slachtoffer 2] te laten ophalen door een chauffeur (naar later blijkt [medeverdachte 2]) bij Hollands Spoor te Den Haag. Daarna ging [slachtoffer 2] met de auto naar Almere. In de woning waren meerdere mannen en een vrouw (naar later blijkt [medeverdachte 6]). De mannen gingen weg en [slachtoffer 2] bleef alleen achter met [medeverdachte 6]. [medeverdachte 6] gaf aan dat [slachtoffer 2] zich moest uitkleden en dat [slachtoffer 2] meer moest doen dan alleen praten met mannen. [medeverdachte 6] gaf instructies over wat [slachtoffer 2] moest doen en vragen, te weten eerst geld vragen en aannemen van de klant en daarna alles doen wat hij wil. [slachtoffer 2] benoemde de seksuele handelingen die zij met de klant in de woning in Almere heeft verricht, te weten pijpen, betasten en seks hebben. [slachtoffer 2] moest het geld geven aan [medeverdachte 6].

De volgende dag werd [slachtoffer 2] door [medeverdachte 2] gebracht naar een hotel waar zij twee klanten heeft ontvangen. De andere drie klanten waren escort. [slachtoffer 2] ontving uiteindelijk geen geld, omdat zij door de politie werd aangehouden. Na de laatste klant zou het geld verdeeld worden. Toen de politie de door [medeverdachte 2] bestuurde auto volgde zei [medeverdachte 2] dat [slachtoffer 2] haar simkaart moest breken en hij deed hetzelfde.67

[slachtoffer 2] heeft in het informatief gesprek zeden d.d. 1 maart 2013 het volgende verklaard.

[slachtoffer 2] werd gebeld door [medeverdachte 5] die ze kende uit een gesloten instelling waar zij vroeger verbleef. [medeverdachte 5] vroeg of [slachtoffer 2] geld wilde verdienen met het praten met mannen. [slachtoffer 2] trof [medeverdachte 5], [verdachte] en [medeverdachte 2] bij de Megastore en reed met hen mee naar Almere naar de woning van [medeverdachte 6]. [medeverdachte 6] vertelde [slachtoffer 2] dat zij ook seks met de mannen moest hebben. Het verdiende geld zou worden verdeeld tussen [medeverdachte 6], [verdachte], [medeverdachte 5] en [slachtoffer 2]. [slachtoffer 2] had seks met een klant en verdiende daarmee € 150,00. Het geld moest [slachtoffer 2] afgeven. De volgende dag ging [slachtoffer 2] met [verdachte] en [medeverdachte 2] naar een hotel in Leusden. [verdachte] regelde een kamer. De kamer had een cijfer met het nummer 5. De telefoon van [verdachte] werd gebruikt voor het contact met klanten. [verdachte] instrueerde [slachtoffer 2] hoe zij moest onderhandelen met klanten. [slachtoffer 2] moest van [verdachte] tegen de klanten zeggen dat zij achttien jaar was. [slachtoffer 2] had seks met klanten in het hotel en droeg het geld, in totaal ongeveer achthonderd of negenhonderd euro, telkens af aan [verdachte].68

[slachtoffer 2] is op 24 april 2013 in een kindvriendelijke studio gehoord. Uit haar verklaring blijkt het volgende.

[slachtoffer 2] werd gebeld door [medeverdachte 5] die vroeg of [slachtoffer 2] geld wilde verdienen door met mensen te praten. [slachtoffer 2] is vervolgens opgehaald in Den Haag bij de Megastore (winkelcentrum bij Hollands Spoor) door [medeverdachte 5], [verdachte] en [medeverdachte 2]. Vervolgens ging [slachtoffer 2] met hen naar Almere naar de woning van [medeverdachte 6]. [medeverdachte 6] vertelde [slachtoffer 2] dat zij seks moest hebben met mannen. [slachtoffer 2] moest zeggen dat zij achttien jaar was69. [slachtoffer 2] moest geld vragen en dat geld zou verdeeld worden. Die avond had [slachtoffer 2] seks met een man. Het geld gaf zij aan [medeverdachte 6]70. De volgende dag moest [slachtoffer 2] met [verdachte] en [medeverdachte 2] naar een hotel, waar [slachtoffer 2] met verschillende mannen naar bed ging.71 In het hotel werd [slachtoffer 2] gebeld en sprak zij met mannen af. [verdachte] en [medeverdachte 2] gingen weg als er mannen kwamen.72

[verdachte] en [medeverdachte 2] hadden [slachtoffer 2] opgedragen om aan de politie een andere naam op te geven.73

[slachtoffer 2] is op 12 juni 2014 voor een tweede maal in een kindvriendelijke studio gehoord. Uit haar verklaring blijkt het volgende.

[slachtoffer 2] moest van [verdachte] en [medeverdachte 6] met andere mannen naar bed.74 [medeverdachte 2] bracht [slachtoffer 2] naar mannen en hij wist alles, want [medeverdachte 2] was erbij toen [verdachte] zei dat [slachtoffer 2] met mannen naar bed moest. [medeverdachte 2] moest [slachtoffer 2] daar naar toe brengen. [slachtoffer 2] gaf haar geld aan [verdachte].75 [medeverdachte 6] zei wat [slachtoffer 2] moest doen. [medeverdachte 6] en [verdachte] zeiden dat [slachtoffer 2] moest zeggen dat zij achttien jaar was.76 Er zijn drie naaktfoto’s van [slachtoffer 2] gemaakt door [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] met de telefoon van [medeverdachte 6]. [slachtoffer 2] herkent zichzelf op de getoonde foto 2 (behorende bij een seksadvertentie). [verdachte] zei dat [slachtoffer 2] bij de politiecontrole de naam “[bijnaam]” moest opgeven.77 De klanten betaalden tussen de € 50,00 en € 200,00.78 Tijdens de ontvangst van de eerste klant in de woning van [medeverdachte 6] stonden de anderen op het balkon, omdat de klant hen niet mocht zien.79 De klanten belden op de telefoon van [verdachte].80

[slachtoffer 2] heeft op 18 november 2014 tegenover de rechter-commissaris het volgende verklaard.

[slachtoffer 2] werd vanuit Den Haag met een auto gereden naar een woning in Almere. In die woning van [medeverdachte 6] had zij seks met één man. [slachtoffer 2] moest het geld, volgens haar € 100,00, aan [medeverdachte 6] geven. De volgende dag had zij seks met minimaal drie mannen in een hotel en twee mannen in het huis van die mannen zelf. De mannen betaalden nooit minder dan

€ 50,00 en het maximaal betaalde bedrag was € 250,00. [slachtoffer 2] moest het geld geven aan [verdachte].

[slachtoffer 2] werd opgehaald in Den Haag door [medeverdachte 5]. [medeverdachte 5] zei dat hij [slachtoffer 2] kon helpen en dat zij makkelijk aan geld kon komen. [medeverdachte 5] was aanwezig toen [medeverdachte 6] [slachtoffer 2] vertelde dat zij seks moest hebben met mannen om geld te verdienen. [medeverdachte 5], [verdachte] en [medeverdachte 6] plaatsten [slachtoffer 2] op een website met een telefoonnummer zodat [slachtoffer 2] contact kon hebben met klanten. Klanten belden [slachtoffer 2] op een telefoon die zij kreeg van [verdachte]. In het hotel bleven [verdachte] en [medeverdachte 2] bij [slachtoffer 2], maar zij gingen weg als er een klant kwam.

In de auto vanuit Den Haag naar Almere vertelde [slachtoffer 2] dat zij vijftien of zestien jaar oud was. [slachtoffer 2] moest zeggen dat zij negentien jaar oud was. [slachtoffer 2] vertelde in de auto ook dat zij was weggelopen. [medeverdachte 5] en [verdachte] zeiden dat [slachtoffer 2] een andere naam moest zeggen als de auto gestopt werd. [medeverdachte 2] bevestigde dat. [verdachte] zei tegen [slachtoffer 2] dat ze de naam “[bijnaam]” moest opgeven.

Ondersteunende bewijsmiddelen

Op 12 februari 2013 om 23.15 uur werd bij de politie te ’s-Gravenhage aangifte gedaan van vermissing van [slachtoffer 2] (roepnaam [slachtoffer 2]). Vervolgens werd [slachtoffer 2] gesignaleerd in de opsporingssystemen van de politie.81

Op 14 februari 2013 omstreeks 2.10 uur te Voorthuizen zagen verbalisanten [slachtoffer 2] op straat lopen, waarbij zij opviel door haar jonge leeftijd. Verbalisanten stopten de auto waarin [slachtoffer 2] stapte. [medeverdachte 2] bleek de bestuurder. [slachtoffer 2] en [verdachte] zaten op de achterbank van de auto. [slachtoffer 2] verklaarde dat zij “[bijnaam]” [slachtoffer 2] heette.

Uit nader onderzoek bleek dan dat [slachtoffer 2] gesignaleerd stond. Ook bleek dat [verdachte] gesignaleerd stond. Tijdens de insluitingsfouillering bleek dat [slachtoffer 2] onder meer de volgende goederen bij zich had, te weten vijftien cent, een spiegel, make-up, een mobiele telefoon en twee condooms. Voorts bleek dat [verdachte] een bedrag van € 314,10, waarvan vijf bankbiljetten van € 50,00, bij zich had.82

Uit de historische verkeersgegevens blijkt dat het telefoonnummer van [slachtoffer 2] in de periode van 7 tot en met 12 februari 2013 ongeveer 80 telefonische contacten had met het telefoonnummer [telefoonnummer] in gebruik bij [medeverdachte 5]. Verder blijkt dat de locatie van het telefoonnummer van [slachtoffer 2] hoofdzakelijk in Den Haag was. Op 12 februari 2013 om 19.33 uur straalde het telefoonnummer van [slachtoffer 2] aan op een locatie in Den Haag. Op 13 februari 2013 om 9.14 uur straalde het telefoonnummer een mast aan in Almere. Diezelfde dag om 15.58 uur straalde het telefoonnummer de mast [adres] te Amersfoort aan.83

Uit de historische verkeersgegevens blijkt dat het telefoonnummer van [medeverdachte 5] zich op 12 februari 2013 omstreeks 18.09 uur vanuit Almere verplaatste naar Den Haag en vervolgens diezelfde dag omstreeks 22.01 uur terug was in Almere.84

Op 20 augustus 2013 werd de simkaart van het telefoonnummer [telefoonnummer] aangetroffen bij [medeverdachte 6] op het adres [adres].85

Het telefoonnummer [telefoonnummer]86 op naam van [medeverdachte 2] straalde op 12 februari 2013 nagenoeg de hele dag masten aan in Almere. Om 18.54 uur werd verbinding gemaakt met een mast in Leiden. Op 13 februari 2013 verplaatste het telefoonnummer zich van Almere naar Leusden. Die nacht verplaatste het telefoonnummer zich onder meer naar Amersfoort en daarna naar Voorthuizen.87

Het telefoonnummer [telefoonnummer] verplaatste zich op 12 februari 2013 vanuit Almere naar Den Haag en weer terug naar Almere rond het tijdstip dat [slachtoffer 2] is opgehaald.88 Op 13 februari 2013 verplaatste het telefoonnummer zich van Almere naar Amersfoort en later die avond naar Amsterdam en op 14 februari 2013 om 1.08 uur naar Voorthuizen.89

Uit onderzoek bij Hotel [naam] te Leusden blijkt dat [verdachte] op 13 februari 2013 om 13.31 uur een kamer met het nummer “503” boekte. Op 14 februari 2013 werd er uitgecheckt.90 Voorts blijkt dat de kamer contant werd betaald.91

Op 20 augustus 2013 werd de woning van [medeverdachte 6] aan de [adres] doorzocht. Daar werd een mobiele telefoon, te weten een BlackBerry Curve, in beslag genomen.92 Deze BlackBerry Curve is onderzocht en er blijkt op 12 februari 2013 om 21.23.06 uur een foto te zijn gemaakt van een vrouw met een roze of rode bh en ontbloot onderlichaam.93 [slachtoffer 2] heeft verklaard dat zij zichzelf herkent op de foto. Deze foto van [slachtoffer 2] is als kinderpornografisch geclassificeerd.94

Met het telefoonnummer [telefoonnummer] werd op 12 februari 2013 om 22.07 uur een advertentie aangemaakt op Kinky.nl onder het nummer [nummer]. De volgende gegevens zijn bekend: het e-mailadres van de adverteerder is [emailadres], de nickname van de adverteerder is [bijnaam], de laatste wijziging vond plaats op 13 februari 2013 om 16.58 uur en als plaatsnaam is Amersfoort ingevuld.95 Bij deze advertentie is ingelogd met onder andere het e-mailadres [emailadres] welk e-mailadres werd gebruikt op de Samsung smartphone die is aangetroffen bij [E] op het adres [adres], waarvan [E] verklaarde dat deze smartphone in gebruik was bij [verdachte].96

Bij de advertentie onder het nummer [nummer] zijn twee foto’s geplaatst van [slachtoffer 2] welke beide, gemaakt en geüpload op 12 februari 2013, als kinderpornografisch zijn geclassificeerd.97

[verdachte] heeft verklaard dat [medeverdachte 5] hem vroeg om [slachtoffer 2] vanuit Den Haag op te halen. Vervolgens vroeg [verdachte] aan [medeverdachte 2] te rijden. [verdachte] haalde met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 5] [slachtoffer 2] op in Den Haag en bracht haar naar de woning van [medeverdachte 6] in Almere. De volgende dag zijn [verdachte] en [medeverdachte 2] met [slachtoffer 2] naar een hotel in Leusden gegaan.98

[medeverdachte 6] heeft verklaard dat [slachtoffer 2] in haar woning kwam met nog drie anderen.99 Aan [medeverdachte 6] werd gevraagd om [slachtoffer 2] te vertellen hoe zij haar werk als prostituee verrichtte. [medeverdachte 6] vertelde [slachtoffer 2] hoe zij afspraken maakte, hoe een klant werd binnengelaten, hoe geld werd aangenomen en hoe zij daarna deed en afscheid nam.100 Er werd aan [medeverdachte 6] gevraagd of zij kleding had voor [slachtoffer 2] en toen werd uitgelegd dat [slachtoffer 2] ook als prostituee wilde werken en dat er een klant zou komen. Toen [slachtoffer 2] een klant ontving stond zij met de anderen op het balkon.101

[medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij [slachtoffer 2] heeft opgehaald uit Den Haag met [verdachte] en [medeverdachte 5]. De benzine werd betaald door [verdachte]. Vervolgens gingen zij naar de woning van [medeverdachte 6]. De volgende dag vroeg [verdachte] hem mee te gaan naar een hotel in Leusden. [medeverdachte 2] en [verdachte] lieten [slachtoffer 2] op de hotelkamer alleen achter. Later bleven zij in Voorthuizen in de auto op [slachtoffer 2] wachten.102

Conclusie

De rechtbank merkt de verklaringen van [slachtoffer 2] als geloofwaardig en betrouwbaar aan. Haar verklaringen zijn op belangrijke onderdelen consistent en worden op een groot aantal wezenlijke onderdelen ondersteund door de verklaringen van [verdachte], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 6], alsmede door objectief bepaalde en verifieerbare gegevens, zoals onder meer de historische verkeersgegevens, de foto’s die op die bewuste dag zijn gemaakt en de aangemaakte advertentie103 met de werknaam “[bijnaam]”.

De rechtbank is van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer 2] als uitgangspunt genomen kunnen worden nu deze worden ondersteund door overige bewijsmiddelen en de rechtbank ook overigens geen reden heeft om te twijfelen aan haar verklaringen.

Feit 2, sub 2 en 5

Ten aanzien van de in de tenlastelegging genoemde handelingen, te weten het werven, vervoeren, overbrengen en huisvesten moet de verdachte oogmerk van uitbuiting hebben gehad. Oogmerk veronderstelt tenminste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg. Het oogmerk van uitbuiting is in casu gelegen in het verkrijgen van financieel gewin. De rechtbank is van oordeel dat het handelen van verdachte gericht was op het prostitueren van [slachtoffer 2] en haar aldus ertoe te brengen dat zij zich beschikbaar zou stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling, zodat verdachte [slachtoffer 2] kon uitbuiten door haar inkomsten te incasseren.

Feit 2, sub 8

Uit de verklaring van [slachtoffer 2] blijkt dat zij het van klanten ontvangen geld heeft afgestaan aan [medeverdachte 6] en [verdachte]. Voor deze verklaring vindt de rechtbank steun in het gegeven dat [slachtoffer 2] op 14 februari 2013 € 0,15 bij zich had, terwijl zij zojuist bij een klant was geweest.

De rechtbank verwerpt derhalve de verweren van de raadsman, aangezien deze worden weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen. De rechtbank acht het onder 2 ten laste gelegde in alle ten laste gelegde varianten wettig en overtuigend bewezen.

Feit 4

Met het telefoonnummer [telefoonnummer] is op 12 februari 2013 om 22.07 uur een advertentie aangemaakt op Kinky.nl onder het nummer [nummer]. De volgende gegevens zijn bekend: het e-mailadres van de adverteerder is [emailadres], de nickname van de adverteerder is [bijnaam], de laatste wijziging vond plaats op 13 februari 2013 om 16.58 uur en als plaatsnaam is Amersfoort ingevuld. Bij deze advertentie is ingelogd met onder andere het e-mailadres [emailadres] welke e-mailadres werd gebruikt bij de Samsung smartphone die is aangetroffen bij [E] op het adres [adres], waarvan [E] verklaarde dat deze smartphone in gebruik was bij [verdachte]. Bij de advertentie onder het nummer [nummer] zijn twee foto’s geplaatst van [slachtoffer 2] welke beide, gemaakt en geüpload op 12 februari 2013, als kinderpornografisch zijn geclassificeerd.

De rechtbank acht aldus het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen in die zin dat verdachte de twee foto’s van [slachtoffer 2] behorende bij de advertentie onder het nummer [nummer] heeft verspreid en in bezit heeft gehad.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat:

Bewezenverklaring

1.

hij op tijdstippen in de periode van 01 mei 2013 tot en met 07 juli 2013 te Almere en Lelystad en Winterswijk en Hengelo en Almelo en Zwolle en elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

een ander, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [1995])

(sub 2)

heeft geworven, vervoerd, overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1], terwijl deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en

(sub 5)

die [slachtoffer 1] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en

(sub 8)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die ander, te weten die [slachtoffer 1], met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

 • -

  tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat zij geld kon verdienen door dates met mannen te hebben en

 • -

  die [slachtoffer 1] opgehaald bij haar verblijfadres en/of haar per auto en/of trein en/of taxi verder door Nederland vervoerd en

 • -

  die [slachtoffer 1] enige tijd laten verblijven in woningen en hotels en

 • -

  aan die [slachtoffer 1] de gelegenheid geboden in woning(en) en hotel(s) prostitutie te bedrijven en

 • -

  aan die [slachtoffer 1] (een) werktelefoon(s) en instructies gegeven hoe prostitutie te bedrijven en

 • -

  advertenties betrekking hebbende op die [slachtoffer 1] op de site kinky.nl geplaatst en

 • -

  een (groot) deel van die prostitutieverdiensten van die [slachtoffer 1] aan hem/hun, verdachte en/of zijn mededader, laten afgeven door die [slachtoffer 1];

2.

hij op tijdstippen in de periode van 01 februari 2013 tot en met 14 februari 2013 te Den Haag en Almere en Leusden en elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met anderen,

een ander, te weten [slachtoffer 2] (roepnaam [slachtoffer 2]) (geboren op [1996])

(sub 2)

heeft geworven, vervoerd, overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2], terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en

(sub 5)

die [slachtoffer 2] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

en

(sub 8)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die ander, te weten [slachtoffer 2], met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

 • -

  tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat zij geld kon verdienen door met mensen te praten en

 • -

  die [slachtoffer 2] opgehaald bij haar verblijfadres in Den Haag en haar per auto verder door Nederland vervoerd en

 • -

  die [slachtoffer 2] enige tijd laten verblijven in een woning en een hotel en

 • -

  aan die [slachtoffer 2] de gelegenheid geboden in een woning en hotel prostitutie te bedrijven en

 • -

  aan die [slachtoffer 2] instructies gegeven hoe prostitutie te bedrijven en aan die [slachtoffer 2] de instructie gegeven dat zij tegen klanten moest zeggen dat zij 18 jaar oud was en

 • -

  advertenties betrekking hebbende op [slachtoffer 2] op de site kinky.nl geplaatst en

 • -

  alle van die prostitutieverdiensten van die [slachtoffer 2] aan hem/hun, verdachte en/of zijn mededader(s), laten afgeven door die [slachtoffer 2];

3.

hij op tijdstippen in de periode van 01 mei 2013 tot en met 3 april 2014 te Almere en/of Lelystad en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander

een of meer afbeelding(en), te weten een of meer foto(’s)

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of in bezit gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt (te weten [slachtoffer 1], geboren op [1995]), was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt,

waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een omgeving en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) (die niet bij haar leeftijd past) en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling.

4.

hij op tijdstippen in de periode van 01 februari 2013 tot en met 03 april 2014 te Almere en elders in Nederland,

afbeelding(en), te weten foto’s

heeft verspreid en/of in bezit gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt (te weten [slachtoffer 2] (roepnaam [slachtoffer 2]) [slachtoffer 2], geboren [1996]), was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) – zakelijk weergegeven – bestond(en) uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt,

waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een omgeving en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en)

op een wijze die niet bij haar leeftijd past en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling.

Van het onder 1, 2, 3 en 4 meer of anders ten laste gelegde zal verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

De rechtbank heeft in de bewezenverklaring een aantal kennelijke schrijffouten verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

6 KWALIFICATIE

Het bewezene levert op:

Feit 1.

Mensenhandel, gepleegd door twee of meer verenigde personen ten aanzien van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, meermalen gepleegd.

Feit 2.

Mensenhandel, gepleegd door twee of meer verenigde personen ten aanzien van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, meermalen gepleegd.

Feit 3.

Medeplegen van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken, verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Feit 4.

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken, verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

7 STRAFBAARHEID

De feiten en verdachte zijn strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden zijn gebleken die die strafbaarheid zouden opheffen of uitsluiten.

8 STRAFOPLEGGING

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit een gevangenisstraf op te leggen overeenkomstig het reeds door verdachte ondergane voorarrest, alsmede een forse werkstraf. De raadsman heeft bepleit dat er geen sprake is geweest van strafverzwarende omstandigheden, dat verdachte niet eerder wegens soortgelijke delicten is veroordeeld en dat sprake is van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht. Voorts heeft de raadsman bepleit dat het bewezenverklaarde verdachte (enigszins) verminderd toegerekend kan worden.

Het oordeel van de rechtbank

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de na te noemen beslissing passend.

Verdachte heeft samen met anderen minderjarige en kwetsbare meisjes in de prostitutie gebracht en hij heeft daarvan op grove wijze geprofiteerd door van hen de volledige dan wel bijna de volledige opbrengst van de prostitutiewerkzaamheden te verlangen. Deze meisjes hebben bovendien in een korte periode zeer veel klanten ontvangen. Dit handelen van verdachte moet worden beschouwd als een volstrekte minachting en volledig gebrek aan respect voor de minderjarige en kwetsbare slachtoffers. Mensenhandel waarbij iemand in de prostitutie wordt gebracht is een vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting, waarbij de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer ondergeschikt wordt gemaakt aan de zucht naar geldelijk gewin van de uitbuiters. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van dergelijke feiten doorgaans nog lange tijd de psychische gevolgen hiervan ondervinden. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij dit niet eenmaal heeft gedaan bij [slachtoffer 2], maar kort daarna ook bij [slachtoffer 1]. In beide gevallen waren van buiten komende omstandigheden redengevend voor het einde van de mensenhandel.

Verdachte heeft daarnaast ten behoeve van klantenwerving foto’s van de minderjarige slachtoffers op een website geplaatst. Deze foto’s zijn gelet op de aard van de afbeeldingen en de minderjarigheid van de slachtoffers gekwalificeerd als kinderporno.

Bij de beoordeling van de ernst heeft de rechtbank ook rekening gehouden met de verdere omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan, waaronder de duur van de feiten, de mate van uitbuiting, de hoeveelheid klanten en de leeftijd en de houding van de slachtoffers.

Op grond van in het bijzonder de ernst van het feit acht de rechtbank in beginsel oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van langere duur gerechtvaardigd.

Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met het uittreksel justitiële documentatie

d.d. 11 februari 2015 en met hetgeen verdachte ter zitting heeft verklaard omtrent zijn persoonlijke omstandigheden.

De rechtbank heeft acht geslagen op een rapport van de Reclassering Nederland d.d. 19 november 2014, opgesteld door [G], reclasseringswerker, waaruit blijkt dat verdachte een IQ heeft van 78, geen dagbesteding heeft dan wel sport of andere vrijetijdsbesteding. Verdachte ontvangt een Wajong uitkering en er zijn schulden. Er is sprake van cannabisgebruik, ook in detentie. Het is onduidelijk of het cannabisgebruik problematisch is. Verdachte heeft naar eigen zeggen ADHD, ODD en agressieproblemen.

Gelet op het feit dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan (het medeplegen van) mensenhandel is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf passend en geboden is uit het oogpunt van vergelding alsmede van preventie. De rechtbank gaat bij de oplegging van een vrijheidsstraf uit van het grote aantal klanten dat het slachtoffer heeft ontvangen. Als strafverzwarende factoren weegt de rechtbank zwaar mee dat het minderjarige en kwetsbare slachtoffers waren van wie verdachte misbruik gemaakt heeft. Verdachte heeft een actieve bijdrage geleverd aan de bewezenverklaarde handelingen. De rechtbank houdt ook rekening met het gegeven dat het gebruiken van geweld en het uiten van bedreigingen niet bewezen is verklaard. Ten slotte weegt de rechtbank als strafverzwarende factor mee dat de mensenhandel in vereniging is gepleegd.

Alles afwegend acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden passend en geboden.

9 BESLAG

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft de onttrekking aan het verkeer gevorderd van de in beslag genomen mobiele telefoon.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen mobiele telefoon bepleit. De raadsman heeft gesteld dat de als kinderpornografisch aangemerkte foto van de mobiele telefoon verwijderd kan worden, waarna teruggave aan verdachte mogelijk is.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat het op de beslaglijst vermelde voorwerp, te weten een mobiele telefoon, moet worden onttrokken aan het verkeer, omdat dit aan de verdachte toebehorende voorwerp bij gelegenheid van het onderzoek naar het door hem begane feit is aangetroffen, terwijl het voorwerp kan dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven en dit voorwerp van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet, nu niet met zekerheid gesteld kan worden dat de als kinderpornografisch aangemerkte foto definitief van de mobiele telefoon verwijderd kan worden.

10 DE BENADEELDE PARTIJ

Voor aanvang van de terechtzitting heeft [F] – daartoe vertegenwoordigd door mr. A. Koopsen, advocaat te Alkmaar – zich als benadeelde partij in dit geding gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van schade ten gevolge van het aan verdachte onder 1 ten laste gelegde feit. De hoogte van die schade wordt door de benadeelde partij begroot op een bedrag van € 13.300,00.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd tot toewijzing van de gevorderde materiële schade van € 5.800,00. De officier van justitie heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank omtrent de hoogte van de gevorderde immateriële schade. De officier van justitie heeft voorts gevorderd de vordering hoofdelijk toe te wijzen, met de wettelijke rente en de schadevergoedingsmaatregel.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de afwijzing van de vordering van de benadeelde partij bepleit, voor zover deze ziet op de materiële schade, gelet op de bepleite vrijspraak van het ten laste gelegde in de variant van sub 8.

Het oordeel van de rechtbank

Bij het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat de benadeelde partij [F] rechtstreeks schade heeft geleden ten gevolge van het onder 1 bewezen verklaarde feit. De hoogte van die schade is genoegzaam komen vast te staan tot een bedrag van € 13.300,00, vermeerderd met de wettelijke rente en met de kosten die – tot op heden – worden begroot op nihil.

De vordering van de benadeelde partij, die in die vordering ontvankelijk is, is in dier voege toewijsbaar.

De verdachte is voor de schade, voor zover toegewezen, naar burgerlijk recht hoofdelijk aansprakelijk.

Als extra waarborg voor betaling aan de benadeelde partij zal de rechtbank overeenkomstig artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht de verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van bovengenoemde geldsom ten behoeve van de benadeelde partij.

11 TOEPASSELIJKHEID WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 10, 27, 36b, 36c, 36f, 47, 57, 63, 240b en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

12 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 5 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat onder 1, 2, 3 en 4 meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart de bewezen verklaarde feiten strafbaar en kwalificeert deze zoals hierboven onder 6 is omschreven;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden;

- bepaalt dat de tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Beslag

- verklaart onttrokken aan het verkeer het op de “Lijst van inbeslaggenomen voorwerpen” d.d. 27 februari 2015 vermelde voorwerp, te weten een telefoon (Samsung Galaxy 4);

Benadeelde partij

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [F], domicilie kiezende te Alkmaar, van een bedrag van € 13.300,00 (zegge: dertienduizend en driehonderd euro), hoofdelijk met dien verstande dat indien en voor zover verdachtes mededader(s) betaalt/betalen, verdachte in zoverre van deze verplichting zal zijn bevrijd, vermeerderd met de wettelijke rente sinds de dag waarop het thans bewezen verklaarde feit jegens de benadeelde partij werd gepleegd, te weten 7 juli 2013, tot die van de voldoening;

- veroordeelt de verdachte voorts in de kosten, door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

- legt op aan de verdachte de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot

€ 13.300,00 vermeerderd met de wettelijke rente sinds de dag waarop het thans bewezen verklaarde feit jegens de benadeelde partij werd gepleegd, te weten 7 juli 2013, tot die van de voldoening, ten behoeve van het slachtoffer [F] voornoemd, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 101 dagen hechtenis;

- bepaalt dat, indien de verdachte en/of zijn mededader(s) (gedeeltelijk) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat, daarmee verdachtes verplichting tot betaling aan de benadeelde partij [F] (in zoverre) komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte en/of zijn mededader(s) (gedeeltelijk) heeft/hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij [F], daarmee verdachtes verplichting tot betaling aan de Staat (in zoverre) komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.A.C. Koster, voorzitter, mr. A. van Holten en mr. B. Fijnheer, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R.G. Dees, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 april 2015.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar doorgenummerde dossierpagina’s betreft dit delen van ambtsedige processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij het procesdossier 25Adrano met nummer 2013079370, bestaande uit diverse doorgenummerde ordners.

2 Pagina 1356.

3 Pagina 1357.

4 Pagina’s 1423 e.v..

5 Pagina 1428.

6 Pagina 1429.

7 Pagina 1431.

8 Pagina 1434.

9 Pagina 1433.

10 Pagina 1434.

11 Pagina 1435

12 Pagina 1436.

13 Pagina 1438.

14 Pagina 1439.

15 Pagina 1440.

16 Pagina 1441.

17 Pagina 1442.

18 Pagina 1443.

19 Pagina 1445.

20 Pagina 1446.

21 Pagina 1726.

22 Pagina 1727.

23 Pagina 1728.

24 Pagina 1733 e.v..

25 Pagina 1737.

26 Pagina’s 1742 e.v..

27 Pagina 1875 e.v..

28 Een proces-verbaal van verhoor getuige [F], op 30 oktober 2014 opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank en de griffier.

29 Pagina 1354.

30 Pagina’s 1314, 1315 en 1324.

31 Pagina’s 1334 e.v..

32 Pagina 1320.

33 Pagina 1323.

34 Pagina’s 1343 e.v..

35 Pagina’s 1369 en 1370.

36 Pagina 1462.

37 Pagina 1463.

38 Pagina 1467.

39 Pagina 1479.

40 Pagina’s 1481 e.v..

41 Pagina 1553.

42 Pagina 1527.

43 Pagina 1538.

44 Pagina 1549.

45 Pagina’s 1593 en 1594.

46 Pagina’s 1595 en 1597.

47 Pagina 1596.

48 Pagina 730.

49 Pagina’s 1866 e.v..

50 Pagina’s 1676 e.v..

51 Pagina’s 1733 en 1734

52 Pagina’s 1710 e.v..

53 Pagina’s 1860 e.v..

54 Pagina 1708.

55 Pagina’s 1713 e.v..

56 Pagina’s 1646 en 1647.

57 Pagina 1649.

58 Pagina 1650.

59 Pagina’s 1651 en 1652.

60 Pagina’s 1908 e.v..

61 Pagina’s 1947 en 1948.

62 Een proces-verbaal van verhoor getuige [verdachte], op 5 december 2014 opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank en de griffier.

63 Een proces-verbaal van verhoor getuige [medeverdachte 1] d.d. 4 november 2014 opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank en de griffier.

64 Pagina’s 704 e.v..

65 Pagina 955.

66 Pagina 953.

67 Pagina 959.

68 Pagina’s 977 en 978.

69 Pagina 986.

70 Pagina 985.

71 Pagina 982.

72 Pagina 985.

73 Pagina 986.

74 Pagina 1132.

75 Pagina’s 1133 en 1138.

76 Pagina 1134.

77 Pagina 1135.

78 Pagina 1138.

79 Pagina 1139.

80 Pagina 1140.

81 Pagina 950.

82 Pagina’s 951 en 952.

83 Pagina’s 1033 e.v..

84 Pagina 1035.

85 Pagina 1036.

86 Pagina 407.

87 Pagina’s 1038 en 1039.

88 Pagina 1036.

89 Pagina 1037.

90 Pagina 1061.

91 Pagina 1071.

92 Pagina’s 2364 e.v. en 2368.

93 Pagina 2389.

94 Pagina 1221.

95 Pagina 1092.

96 Pagina 1093.

97 Pagina 1220.

98 Een proces-verbaal van verhoor getuige [verdachte], op 5 december 2014 opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank en de griffier.

99 Pagina 631.

100 Pagina 632.

101 Pagina 633.

102 De verklaring van verdachte [medeverdachte 2] ter terechtzitting d.d. 1 april 2015, pagina’s 402 e.v. en een proces-verbaal van verhoor getuige [medeverdachte 2], op 6 november 2014 opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank en de griffier.

103 Pagina 1148.