Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:7551

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
18-12-2014
Datum publicatie
14-08-2015
Zaaknummer
16/702785-13 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zijn (inmiddels ex-) vriendin mishandeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/702785-13 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 18 december 2014.

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1979]

wonende aan de [adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 4 december 2014. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. G.J. Boven, advocaat te Leusden.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

1. (primair): in de periode van 14 oktober 2013 tot en met 15 oktober 2013 te [woonplaats] [slachtoffer] heeft verkracht;

(subsidiair) in voornoemde periode te [woonplaats] heeft geprobeerd [slachtoffer] te verkrachten;

(meer subsidiair) in voornoemde periode te [woonplaats] de eerbaarheid van [slachtoffer] heeft aangerand

2. in de periode van 14 oktober 2013 tot en met 15 oktober 2013 te [woonplaats] [slachtoffer] door bedreiging met geweld heeft gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden;

3. in de periode van 14 oktober 2013 tot en met 15 oktober 2013 [slachtoffer] heeft mishandeld.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht het onder feit 1 subsidiair en het onder de feiten 2 en 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, gelet op de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit en gesteld dat op basis van de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen niet geoordeeld kan worden dat verdachte zich aan de ten laste gelegde feiten schuldig heeft gemaakt. Hetgeen aangeefster heeft verklaard wordt ontkend door verdachte en de verklaringen van aangeefster worden niet ondersteund door ander bewijs.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van de feiten 1 en 2

Ter beoordeling van de aangifte van [slachtoffer] tegen verdachte wegens (poging) verkrachting en bedreiging in de nacht van 14 op 15 oktober 2014, gaat de rechtbank uit van de volgende feiten, die naar het oordeel van de rechtbank als vaststaand kunnen worden aangenomen.

Verdachte en [slachtoffer] hebben ruim een jaar een relatie met elkaar gehad. Op 14 oktober 2014 hebben zij elkaar omstreeks 23.00 uur ontmoet op het Centraal Station te Utrecht, vervolgens hebben zij samen de trein naar [woonplaats] genomen -de woonplaats van [slachtoffer] - en zijn zij gezamenlijk naar de woning van [slachtoffer] gegaan.

Voorafgaande aan deze ontmoeting heeft sms-contact plaatsgevonden tussen verdachte en [slachtoffer] . Door [slachtoffer] zijn op 14 oktober 2013 onder andere de volgende berichten naar verdachte gestuurd:

 • -

  om 15.49 uur: “als je van mij houdt zoals ik kom dan morgenavond naar mij…zoals we hebben gepland”

 • -

  om 15.50 uur: “ik ga morgen met je slapen….ik heb geen reden om niet met je te slapen”.

 • -

  om 15.51 uur: “er is geen reden..kom morgen en we slapen met elkaar.”

 • -

  om 15.52 uur: “kom je morgen?”

Verdachte heeft op 14 oktober 2013 onder meer het volgende bericht aan [slachtoffer] gestuurd:

- om 16.00 uur: “ [slachtoffer] , pak de laatste trein naar Utrecht, ik wacht.”

Hierop heeft [slachtoffer] op 14 oktober 2013 om 16.01 uur : “ok” aan verdachte bericht.

Hierna lopen de verklaringen van verdachte en [slachtoffer] op essentiële punten uiteen. [slachtoffer] heeft verklaard dat verdachte tegen haar wil - door een voet tussen de deur te zetten - haar woning binnen is gekomen en tegen haar wil en met geweld heeft geprobeerd seks met haar te hebben. Verdachte heeft verklaard dat [slachtoffer] vrijwillig samen met hem haar woning in is gegaan en hij ontkent dat hij tegen de wil van [slachtoffer] heeft geprobeerd seks met haar te hebben. Volgens verdachte wilden zij allebei seks, maar is dit niet gelukt, als gevolg van stress bij verdachte. Ook over het douchen en het filmen van [slachtoffer] door verdachte staan de verklaringen van verdachte en [slachtoffer] tegenover elkaar.

De rechtbank oordeelt dat - mede gelet op de hiervoor aangehaalde sms-berichten - niet kan worden uitgesloten dat er op 14 oktober 2013 sprake is geweest van een vrijwillige ontmoeting tussen verdachte en [slachtoffer] en dat verdachte vervolgens met instemming van [slachtoffer] is meegegaan naar haar woning in [woonplaats] . Of en wanneer deze vrijwilligheid vervolgens is overgegaan in dwang van de zijde van verdachte is, gelet op de uiteenlopende verklaringen van verdachte en [slachtoffer] , niet buiten redelijke twijfel vast te stellen. De rechtbank wijst er hierbij op dat de verklaring van [slachtoffer] niet wordt ondersteund door ander bewijs, nu verdachte ontkent en het bij [slachtoffer] geconstateerde letsel niet zonder meer voldoende is voor een bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank verdachte vrijspreken van het onder 1 en 2 ten laste gelegde.

Ten aanzien van feit 3

Het bewijs1

Aangeefster [slachtoffer] heeft verklaard dat verdachte in de nacht van 14 op 15 oktober 2014 in haar woning te [woonplaats] is geweest2, dat zij – na de (mislukte) poging tot seks – ruzie hebben gekregen en dat verdachte haar telefoon van haar heeft afgepakt. Voorts heeft zij verklaard dat verdachte haar vervolgens begon te slaan. Verdachte pakte haar kin en deed haar hoofd tegen de muur. Hij liet weer los en sloeg haar in haar gezicht3. Verdachte heeft haar bij haar haren gepakt en teruggetrokken de woning in4.

Op foto’s, die van aangeefster zijn gemaakt toen zij op 15 oktober 2014 naar de politie is gegaan, zijn kleine wondjes in haar nek zichtbaar5, een blauwe plek op haar bovenarm6, blauwe plekjes op haar polsen7 en schaafwonden op haar elleboog en knie.8

Verdachte heeft verklaard dat er op zeker moment in de nacht van 14 op 15 oktober 2014 ruzie is ontstaan tussen hem en [slachtoffer] , toen hij haar telefoon had afgepakt, waarbij hij haar van zich heeft afgeduwd en zij op de grond is gevallen. Verdachte heeft voorts verklaard dat [slachtoffer] tegen hem zei dat ze vreemd was gegaan toen hij de telefoonlijst in haar telefoon aan het bekijken was, dat was na de poging tot seks. Verdachte zat er erg mee, zat vol met emotie en wilde weten of zij hem had bedrogen.9

Bewijsoverwegingen

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer] heeft mishandeld. Uit beide verklaringen komt naar voren dat er in de nacht van 14 op 15 oktober 2014 ruzie is ontstaan en dat verdachte de telefoon van [slachtoffer] heeft afgepakt. Verdachte was vol emotie en hoorde toen dat [slachtoffer] was vreemd gegaan. De verklaringen van [slachtoffer] omtrent de mishandeling door verdachte worden ondersteund door het letsel dat de rechtbank heeft waargenomen op de zich in het dossier bevindende foto’s van die [slachtoffer] .

4 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte:

3. op meer tijdstippen in de periode van 14 oktober 2013 tot en met 15 oktober 2013 te [woonplaats] , gemeente Stichtse Vecht opzettelijk mishandelend een persoon, te weten [slachtoffer] , één of meermalen

- op de grond heeft geduwd en

- in het gezicht en/of tegen het lichaam heeft geslagen en

- tegen de muur heeft geduwd en gehouden en

- bij de haren heeft vastgepakt en aldus heeft meegetrokken

waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

5 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar als

Feit 3: mishandeling

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

7 Motivering van de straffen en maatregelen

7.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot gevangenisstraf van 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht zoals door de reclassering geadviseerd en een werkstraf van 240 uur met bevel subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 met aftrek van voorarrest.

7.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft - mocht verdachte niet worden vrijgesproken - het opleggen van een lagere straf bepleit.

7.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zijn (inmiddels ex-) vriendin mishandeld, als gevolg waarvan zij pijn en letsel heeft ondervonden. Hiermee heeft verdachte inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van aangeefster in haar eigen woning, hetgeen des te ernstiger is nu zij zich juist bij hem, haar partner, veilig zou moeten kunnen voelen. Het is algemeen bekend dat een dergelijke gebeurtenis een grote invloed heeft op het slachtoffer.

De rechtbank is van oordeel dat, nu de rechtbank de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten niet wettig en overtuigend bewezen acht, aanleiding bestaat om bij de straftoemeting af te wijken van wat de officier van justitie heeft gevorderd. Mede gelet op de oriëntatiepunten LOVS10 zal de rechtbank aan verdachte voor het door de rechtbank bewezen geachte feit 3 een geldboete opleggen ter hoogte van € 1.000,--, met aftrek van de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, naar een maatstaf van € 50,-- per dag inverzekeringstelling.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c en 300 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

9 Beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

Verklaart het onder 1 en 2 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 5 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op

3. Mishandeling

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte ter zake van het bewezenverklaarde feit 3 tot een tot een geldboete van € 1000,--, subsidiair 20 dagen vervangende hechtenis;

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden, naar een maatstaf van € 50,-- per dag inverzekeringstelling.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F. Haeck, voorzitter, mrs. S. Wijna en J.G. van Ommeren, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.J.C.J. Evers, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 18 december 2014.

BIJLAGE : De tenlastelegging

1.

Primair

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks 14 oktober 2013 tot en met 15

oktober 2013 te [woonplaats] , gemeente Stichtse Vecht, althans in het

arrondissement Midden-Nederland,

door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met

geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] heeft gedwongen tot het

ondergaan van handelingen die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit

het seksueel binnendringen van het lichaam,

immers heeft hij, verdachte, één of meerma(a)l(en) (telkens),

- met zijn, verdachtes, (ontklede) lichaam op het (ontklede) lichaam van die

[slachtoffer] gezeten en/of gelegen en/of

- die [slachtoffer] gekust/gezoend op de mond en/of in/op de nek/hals en/of

- gekust op en/of gelikt aan de tepel(s) en/of borst(en) van die [slachtoffer] en/of

- zijn penis tegen de vagina en/of de schaamlip(pen) en/of het (boven)been/de

(boven)benen van die [slachtoffer] gebracht en/of gehouden en/of

- zijn penis in de vagina en/of tussen de schaamlippen van die [slachtoffer] geduwd

en/of gebracht en/of gehouden,

bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die

bedreiging met geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) erin dat hij,

verdachte, één of meermalen (telkens),

- die [slachtoffer] op de grond heeft geduwd en/of

- die [slachtoffer] in het gezicht en/of tegen het lichaam heeft geslagen en/of

- die [slachtoffer] een (vlees)mes heeft getoond en/of een (vlees)mes op die [slachtoffer]

heeft gericht en/of gericht heeft gehouden en/of

-(daarbij) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd: "je gaat nu douchen en daarna wil ik

je neuken" en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- ( vervolgens) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd: "als jij het niet doet dan ga ik

je vermoorden" en/of "je moet je uitkleden en je moet nu gelijk douchen" en/of

woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- filmbeeld(en)/filmopname(n) heeft gemaakt van die [slachtoffer] (terwijl zij

ontkleed was) en/of

(vervolgens) één of meerdere malen tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat hij

voornoemde filmbeelden zou versturen aan haar ouders en/of broer en/of

werk(gever) en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd: "jij moet nu in bed liggen en ik ga je neuken"

en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- één of meerdere malen die [slachtoffer] tegen de muur heeft geduwd en/of gehouden

(met zijn, verdachtes, hand om haar keel) en/of

-(vervolgens) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat als zij niet met hem,

verdachte, naar bed zou gaan, hij haar zou vermoorden en/of woorden van

gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat zij zichzelf moest uitkleden en/of woorden

van gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat zij hem, verdachte, moest uitkleden en/of

woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- met zijn, verdachtes, (ontklede) lichaam op het (ontklede) lichaam van die

[slachtoffer] is gaan zitten en/of liggen en/of

- de pols(en) van die [slachtoffer] (met kracht) heeft vastgehouden en/of

- is doorgegaan met het verrichten van seksuele handelingen, terwijl die [slachtoffer]

kenbaar had gemaakt niet (verder) te willen;

art 242 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 oktober

2013 tot en met 15 oktober 2013 te [woonplaats] , gemeente Stichtse Vecht, althans

in het arrondissement Midden-Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om door geweld en/of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of (een)

andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] te dwingen tot het ondergaan van

handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van

het lichaam,

opzettelijk, één of meerma(a)l(en) (telkens),

- die [slachtoffer] op de grond heeft geduwd en/of

- die [slachtoffer] in het gezicht en/of tegen het lichaam heeft geslagen en/of- die [slachtoffer] een (vlees)mes heeft getoond en/of een (vlees)mes op die [slachtoffer]

heeft gericht en/of gericht heeft gehouden en/of

-(daarbij) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd: "je gaat nu douchen en daarna wil ik

je neuken" en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- ( vervolgens) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd: "als jij het niet doet dan ga ik

je vermoorden" en/of "je moet je uitkleden en je moet nu gelijk douchen" en/of

woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- filmbeeld(en)/filmopname(n) heeft gemaakt van die [slachtoffer] (terwijl zij

ontkleed was) en/of

- ( vervolgens) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat hij voornoemde filmbeelden zou

versturen aan haar ouders en/of broer en/of werkgever en/of woorden van

gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd: "jij moet nu in bed liggen en ik ga je neuken"

en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer] tegen de muur heeft geduwd en/of gehouden (met zijn, verdachtes,

hand om haar keel) en/of

-(vervolgens) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat als zij niet met hem,

verdachte, naar bed zou gaan, hij haar zou vermoorden en/of woorden van

gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat zij zichzelf moest uitkleden en/of woorden

van gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat zij hem, verdachte, moest uitkleden en/of woorden

van gelijke aard en/of strekking en/of

- met zijn, verdachtes, (ontklede) lichaam op het (ontklede) lichaam van die

[slachtoffer] heeft gezeten en/of gelegen en/of

- de pols(en) van die [slachtoffer] (met kracht) heeft vastgehouden en/of

- die [slachtoffer] heeft gekust/gezoend op de mond en/of in/op de nek/hals en/of

- heeft gekust op en/of gelikt aan de tepel(s) en/of borst(en) van die [slachtoffer]

en/of

- zijn penis tegen de vagina en/of de schaamlip(pen) en/of het (boven)been/de

(boven)benen van die [slachtoffer] heeft gebracht en/of gehouden,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

art 242 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Meer subsidiair

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 oktober 2013

en met 15 oktober 2013 te [woonplaats] , gemeente Stichtse Vecht, althans in het

arrondissement Midden-Nederland,

door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met

geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), [slachtoffer] heeft gedwongen tot

het plegen en/of dulden van één of meer ontuchtige handeling(en),

immers heeft hij, verdachte, één of meerma(a)l(en) (telkens),

- met zijn, verdachtes, (ontklede) lichaam op het (ontklede) lichaam van die

[slachtoffer] gezeten en/of gelegen en/of

- die [slachtoffer] gekust/gezoend op de mond en/of in/op de nek/hals en/of

- gekust op en/of gelikt aan de tepel(s) en/of borst(en) van die [slachtoffer] en/of

- zijn penis tegen de vagina en/of de schaamlip(pen) en/of het (boven)been/de

(boven)benen van die [slachtoffer] gebracht en/of gehouden,bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die

bedreiging met geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) erin dat hij,

verdachte, één of meermalen (telkens),

- die [slachtoffer] op de grond heeft geduwd en/of

- die [slachtoffer] in het gezicht en/of tegen het lichaam heeft geslagen en/of

- die [slachtoffer] een (vlees)mes heeft getoond en/of een (vlees)mes op die [slachtoffer]

heeft gericht en/of gericht heeft gehouden en/of

-(daarbij) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd: "je gaat nu douchen en daarna wil ik

je neuken" en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- ( vervolgens) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd: "als jij het niet doet dan ga ik

je vermoorden" en/of "je moet je uitkleden en je moet nu gelijk douchen" en/of

woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- filmbeeld(en)/filmopname(n) heeft gemaakt van die [slachtoffer] (terwijl zij

ontkleed was) en/of

- ( vervolgens) één of meerdere malen tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat hij

voornoemde filmbeelden zou versturen aan haar ouders en/of broer en/of

werk(gever) en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd: "jij moet nu in bed liggen en ik ga je neuken"

en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- één of meerdere malen die [slachtoffer] tegen de muur heeft geduwd en/of gehouden

(met zijn, verdachtes, hand om haar keel) en/of

-(vervolgens) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat als zij niet met hem,

verdachte, naar bed zou gaan, hij haar zou vermoorden en/of woorden van

gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat zij zichzelf moest uitkleden en/of woorden

van gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat zij hem, verdachte, moest uitkleden en/of

woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- met zijn, verdachtes, (ontklede) lichaam op het (ontklede) lichaam van die

[slachtoffer] is gaan zitten en/of liggen en/of

- de pols(en) van die [slachtoffer] (met kracht) heeft vastgehouden en/of

- is doorgegaan met het verrichten van seksuele handelingen, terwijl die [slachtoffer]

kenbaar had gemaakt niet (verder) te willen;

art 246 Wetboek van Strafrecht

2. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 oktober

2013 tot en met 15 oktober 2013 te [woonplaats] , gemeente Stichtse Vecht, althans

in het arrondissement Midden-Nederland,

door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met

geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] wederrechtelijk heeft

gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden,

immers heeft hij, verdachte, één of meerma(a)l(en) (telkens), die [slachtoffer]

gedwongen

- ( de aanwezigheid van) hem, verdachte, te dulden in haar woning (gelegen aan

de [adres] ) en/of

- te dulden dat zij niet kon beschikken over haar telefoon(s) (te weten een

Iphone en/of een Samsung en/of een huistelefoon) en/of

- zichzelf te ontkleden en/of

- hem, verdachte, te ontkleden en/of

- te douchen en/of

- te dulden dat zij gefilmd werd (terwijl zij ontkleed was) en/of

- te dulden dat zij haar woning (gelegen aan de [adres] )

niet kon en/of mocht verlaten,

hebbende hij, verdachte,

- zijn voet tussen de voordeur en de deurpost van de woning van die [slachtoffer]

geplaatst en/of gehouden waardoor die [slachtoffer] deze voordeur niet kon sluiten

en/of

- die [slachtoffer] op de grond geduwd en/of

- de telefoon(s) (te weten een Iphone en/of een Samsung) van die [slachtoffer]

(af)gepakt en/of (bij zich) gehouden en/of

- de huistelefoon van die [slachtoffer] uit haar handen geslagen en/of getrokken

en/of kapot gemaakt en/of

- die [slachtoffer] in het gezicht en/of tegen het lichaam geslagen en/of

- die [slachtoffer] een (vlees)mes getoond en/of een (vlees)mes op die [slachtoffer] gericht

en/of gericht gehouden en/of

- ( daarbij) tegen die [slachtoffer] gezegd: "je gaat nu douchen en daarna wil ik je

neuken" en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer] gezegd: "als jij het niet doet

dan ga ik je vermoorden" en/of "je moet je uitkleden en je moet nu gelijkdouchen" en/of woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- filmbeeld(en)/filmopname(n) gemaakt van die [slachtoffer] (terwijl zij ontkleed was)

en/of

- ( vervolgens) tegen die [slachtoffer] gezegd dat hij voornoemde filmbeelden zou

versturen aan haar ouders en/of broer en/of werk(gever) en/of woorden van

gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer] gezegd: "jij moet nu in bed liggen en ik ga je neuken" en/of

woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer] tegen de muur geduwd en/of gehouden (met zijn, verdachtes, hand om

haar keel) en/of

-(vervolgens) tegen die [slachtoffer] gezegd dat als zij niet met hem, verdachte,

naar bed zou gaan, hij haar zou vermoorden en/of woorden van gelijke aard

en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat zij zichzelf moest uitkleden en/of tegen die

[slachtoffer] gezegd dat zij hem, verdachte, moest uitkleden en/of woorden van gelijke

aard en/of strekking en/of

- met zijn, verdachtes, (ontklede) lichaam op het (ontklede) lichaam van die

[slachtoffer] gezeten en/of gelegen en/of

- de pols(en) van die [slachtoffer] (met kracht) vastgepakt en/of vastgehouden en/of

vastgehouden en/of (aldus) meegetrokken en/of (over de grond/vloer) gesleept;

art 284 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

3.hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 oktober

2013 tot en met 15 oktober 2013 te [woonplaats] , gemeente Stichtse Vecht, althans

in het arrondissement Midden-Nederland, opzettelijk mishandelend een persoon,

te weten [slachtoffer] , één of meerma(a)l(en) (telkens),

- op de grond heeft geduwd en/of

- in het gezicht en/of tegen het lichaam heeft geslagen en/of

- tegen de muur heeft geduwd en/of gehouden (met zijn, verdachtes, hand om

haar keel) en/of

- ( met kracht) bij de pols(en) heeft vastgehouden en/of

- bij het hoofd en/of de haren en/of de voeten heeft vastgepakt en/of

vastgehouden en/of (aldus) heeft meegetrokken en/of (over de grond/vloer)

gesleept,

waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

art 300 lid 1 Wetboek van Strafrecht

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt – tenzij anders vermeld – bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Waar wordt verwezen naar paginanummers betreffen dit de paginanummers van het processen-verbaal van politie Regio Utrecht, met dossiernummers PL09712013232157, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 84 (hierna aan te duiden als dossier A) en PL09812013232154 doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 196 (hierna aan te duiden als dossier B) .

2 Het proces-verbaal van aangifte, pagina’s 67 en 68 dossier A.

3 Het proces-verbaal van aangifte, pagina 72 dossier A

4 Het proces-verbaal van aangifte, pagina 73 dossier A

5 Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 80 dossier B, foto’s 1 en 2

6 Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 80 dossier B, foto 6

7 Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 80 dossier B, foto 5

8 Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 80 dossier B, foto’s 10, 11, 15, 16 en 17.

9 De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 4 december 2014.

10 Het Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren van de gerechtshoven en rechtbanken, laatstelijk bijgewerkt in oktober 2014