Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:6456

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
05-12-2014
Datum publicatie
23-12-2014
Zaaknummer
16-661624-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Medeplegen mishandeling. Geen noodweer. Taakstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16-661624-13 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 5 december 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1973],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[woonplaats], [adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 1 augustus 2014 en 21 november 2014. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. J.B. Boone, advocaat te Wijk bij Duurstede.

De zaak van verdachte is tegelijk, maar niet gevoegd, behandeld met de zaak van medeverdachte [medeverdachte], onder parketnummer 16-661623-13.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is op de zitting gewijzigd. De tenlastelegging is, met wijziging, als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

op 15 juni 2013 te [plaats] samen met een ander

primair heeft geprobeerd [slachtoffer] van het leven te beroven door hem met een geweer of stalen pijp te slaan op het hoofd,

subsidiair heeft geprobeerd die [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door hem met een geweer of stalen pijp te slaan op het hoofd en door hem meermalen te slaan of stompen,

meer subsidiair die [slachtoffer] heeft mishandeld door hem met een geweer of stalen pijp te slaan op het hoofd en door hem meermalen te slaan of stompen.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair aan hem ten laste gelegde feit heeft begaan en verzoekt de rechtbank dan ook om verdachte daarvan vrij te spreken. De officier van justitie acht wel wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het subsidiair aan hem ten laste gelegde feit heeft begaan en baseert zich daarbij op de inhoud van de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen. De officier van justitie is van mening dat verdachte zich niet kan beroepen op noodweer, omdat verdachte zelf de confrontatie heeft opgezocht en er geen sprake was van een noodweersituatie.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft een beroep gedaan op noodweer. Verdachte werd, toen hij de oprit opkwam, eerst aangevallen door honden en zag toen hij even later in de schuur kwam dat zijn vader, medeverdachte [medeverdachte], met [slachtoffer] aan het worstelen was om een geweer af te pakken dat was gericht op verdachte. Verdachte heeft zich vervolgens verdedigd.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Vrijspraak feit 1, primair

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair aan hem ten laste gelegde feit heeft begaan en overweegt daartoe het volgende.

De rechtbank kan op basis van het dossier weliswaar vaststellen dat [slachtoffer] is geslagen met een geweer of pijp, maar kan niet vaststellen in welk scenario dit heeft plaatsgevonden. De verklaringen van aangever [slachtoffer], verdachte en medeverdachte [medeverdachte] lopen zeer uiteen, met name over de vraag of er sprake was van een noodweersituatie. Om die reden kan niet zonder redelijke twijfel de wederrechtelijkheid van het slaan met het geweer of de pijp worden vastgesteld, waardoor verdachte moet worden vrijgesproken van dit feit.

4.3.2

Vrijspraak feit 1, subsidiair

De rechtbank acht eveneens niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het subsidiair aan hem ten laste gelegde feit heeft begaan en overweegt daartoe het volgende.

Voor wat betreft het slaan met een geweer of pijp verwijst de rechtbank naar hetgeen zij

hiervoor onder 4.3.1 heeft overwogen.

Voor wat betreft het slaan en stompen overweegt de rechtbank het volgende. De rechtbank kan op basis van het dossier weliswaar vaststellen dat [slachtoffer] door verdachte en medeverdachte [medeverdachte] is geslagen dan wel gestompt, maar dit levert geen poging tot zware mishandeling op, waardoor verdachte ook van dit feit moet worden vrijgesproken. Met het slaan of stompen op het lichaam, is immers niet zonder meer een aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel aan te nemen. Nadere informatie over waar [slachtoffer] is geraakt, wat de kracht is waarmee hij werd geslagen of andere bijzonderheden ontbreekt. De aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel kan dan ook niet worden bewezen.

4.3.3

Veroordeling feit 1, meer subsidiair

De rechtbank acht wel wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het meer subsidiair ten laste gelegde feit heeft begaan en overweegt daartoe het volgende.

Het bewijs

[slachtoffer] heeft verklaard dat hij op 15 juni 2013 in zijn woning te [plaats] was. [medeverdachte] en [verdachte] begonnen hem volop te meppen. Even later kreeg hij weer klappen. [slachtoffer] heeft verder verklaard dat hij diverse kneuzingen en blauwe plekken heeft.1

Verdachte [verdachte] heeft verklaard dat hij [slachtoffer] een paar keer heeft geslagen.2

Medeverdachte [medeverdachte] heeft verklaard dat hij [slachtoffer] drie of vier keer heeft geslagen en dat hij zag dat zijn zoon (de rechtbank begrijpt: verdachte [verdachte]) hem ook sloeg.3

Nadere overwegingen

Voor wat betreft het slaan met een geweer of pijp verwijst de rechtbank naar hetgeen zij hiervoor onder 4.3.1 heeft overwogen.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte] tezamen en in vereniging [slachtoffer] hebben geslagen.

De rechtbank ziet zich, in verband met de wederrechtelijkheid, voor de vraag gesteld of verdachte heeft gehandeld uit noodweer. De rechtbank overweegt daartoe dat, voor zover er sprake was van een noodweersituatie, deze reeds ten einde was nadat zowel verdachte als medeverdachte [medeverdachte] en [slachtoffer] de schuur hadden verlaten. Uit het dossier blijkt dat [slachtoffer] is geslagen nadat zij eenmaal uit de schuur waren en toen ze in de woning waren. Op dat moment was er geen dreiging (meer) van een geweer of een stalen pijp waarover verdachte heeft verklaard. Enkel verdachte en zijn vader – medeverdachte [medeverdachte] – waren nog in de woning met [slachtoffer], waarmee sprake was van een overtal situatie van hun zijde. Onder die omstandigheden is een noodweersituatie niet aannemelijk geworden. De rechtbank verwerpt dan ook het beroep op noodweer.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4 genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

meer subsidiair

op 15 juni 2013 te [plaats], tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk mishandelend een persoon, te weten [slachtoffer], meermalen tegen diens lichaam heeft geslagen, waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar als

meer subsidiair: medeplegen van mishandeling.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

7.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is van mening dat verdachte zich niet kan beroepen op noodweerexces, omdat er geen sprake was van een noodweersituatie en verdachte overigens zelf de confrontatie heeft opgezocht.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft een beroep gedaan op noodweerexces. Verdachte werd, toen hij de oprit opkwam, eerst aangevallen door honden en zag toen hij even later in de schuur aankwam dat zijn vader, medeverdachte [medeverdachte], met [slachtoffer] aan het worstelen was om een geweer af te pakken dat was gericht op verdachte. Verdachte heeft zich vervolgens verdedigd.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank verwerpt het beroep op noodweerexces en overweegt daartoe dat, voor zover er sprake was van een noodweersituatie, deze noodweersituatie zoals de rechtbank onder 4.3.3 heeft overwogen, reeds was geëindigd. Verdachte heeft vervolgens de grenzen van de noodzakelijke verdediging overschreden door [slachtoffer] alsnog te slaan. Niet aannemelijk is geworden dat deze overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging onmiddellijk het gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, die door een eerdere wederrechtelijke aanranding door [slachtoffer] in de schuur was veroorzaakt. Meer specifiek is niet aannemelijk geworden dat verdachte handelde onder invloed van een hevige gemoedsbeweging. Zo heeft verdachte zelf verklaard dat hij [slachtoffer] vastpakte en sloeg om hem rustig te houden of hem terug te zetten.

Er is dan ook geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan vijf maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van 2 jaren.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit dat, indien de rechtbank tot strafoplegging komt, kan worden volstaan met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feit zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verdachte is samen met zijn vader verhaal gaan halen bij [slachtoffer], omdat zij nog geld van hem te goed zouden hebben. Dit is volledig uit de hand gelopen en verdachte en zijn vader hebben [slachtoffer] vervolgens in zijn eigen woning mishandeld, waarbij verdachte een grote rol heeft gehad. Het plegen van eigenrichting is onacceptabel.

Ten aanzien van de persoon van de verdachte heeft de rechtbank gelet op een hem betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 2 juli 2014, waaruit blijkt dat hij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met een de verdachte betreffend rapport van Reclassering Nederland d.d. 7 augustus 2013, opgesteld door F. van der Groep, reclasseringswerker, waaruit blijkt dat, indien een voorwaardelijke straf wordt opgelegd, bijzondere voorwaarden niet zijn geïndiceerd.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden, aanleiding bestaat bij de straftoemeting af te wijken van wat de officier van justitie heeft gevorderd. De rechtbank heeft daarbij ook gelet op het feit dat de officier van justitie een zwaarder feit bewezen heeft geacht. De rechtbank acht een werkstraf van 120 uur, subsidiair 60 dagen hechtenis, passend en geboden.

9 Ten aanzien van de benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is van mening dat de vordering van de benadeelde partij kan worden toegewezen tot een bedrag van € 1.622,41. De schade aan de laptop betreft geen rechtstreekse schade en de immateriële schade dient te worden gematigd tot € 1.500,-.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit dat de vordering van de benadeelde partij moet worden afgewezen.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De benadeelde partij [slachtoffer] heeft een bedrag van € 3.206,07 gevorderd als vergoeding van door hem geleden schade ten gevolge van het ten laste gelegde feit, waarvan € 706,07 ter zake van materiële schade en € 2.500,- ter zake van immateriële schade.

De behandeling van de vordering van de benadeelde partij levert niet een onevenredige belasting van het strafgeding op. Het is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor bewezen geachte feit rechtstreeks schade heeft geleden. De rechtbank waardeert deze op € 1.456,07 (veertienhonderdzesenvijftig euro en zeven cent), te weten € 750,- aan immateriële schade en € 706,07 aan materiële schade. De rechtbank acht verdachte hoofdelijk aansprakelijk voor die schade. De vordering kan dan ook tot dat bedrag – hoofdelijk – worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip waarop de schade is veroorzaakt, te weten 15 juni 2013.

Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

In het belang van de benadeelde partij voornoemd wordt als extra waarborg voor betaling de schadevergoedingsmaatregel aan verdachte opgelegd.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 22c, 22d, 24c, 47, 36f en 300 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen

11 Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

De rechtbank:

spreekt verdachte vrij van het primair en subsidiair ten laste gelegde;

verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart dat het bewezen verklaarde oplevert:

meer subsidiair: medeplegen van mishandeling;

verklaart het bewezene strafbaar;

verklaart verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, van 120 uren, met aftrek naar de maatstaf van twee uren arbeid per dag dat verdachte in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft gezeten en met bevel, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 60 dagen;

wijst de vordering van benadeelde partij [slachtoffer] toe tot € 1.456,07 (veertienhonderdzesenvijftig euro en zeven cent), waarvan € 706,07 ter zake van materiële schade en € 750,- ter zake van immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 15 juni 2013 tot aan de dag van de algehele voldoening;

veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan de benadeelde partij voornoemd;

veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

legt verdachte de verplichting op ten behoeve de benadeelde partij, aan de Staat € 1.456,07 (veertienhonderdzesenvijftig euro en zeven cent) te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis van 24 dagen (de toepassing van die hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op);

bepaalt dat, indien en voor zover verdachte of een ander aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, daarmee de andere is vervallen;

heft op het, reeds geschorste, bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. M.P. Glerum, voorzitter,

mrs. H.A. Brouwer en P.P.C.M. Waarts, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. G.C. van de Ven-de Vries, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 5 december 2014.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

Primair

hij op of omstreeks 15 juni 2013 te [plaats], gemeente [plaats],

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk

[slachtoffer] van het leven te beroven,

met dat opzet (met kracht) met een geweer en/of een pijp (althans een stalen

voorwerp),

tegen/in/op het gezicht / (achter)hoofd, van voornoemde [slachtoffer] heeft geslagen,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

Subsidiair

hij op of omstreeks 15 juni 2013 te [plaats], gemeente [plaats],

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon

genaamd [slachtoffer],

opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet

met een geweer en/of een pijp (althans een stalen voorwerp) in/tegen/op het

gezicht en/of (achter)hoofd, in elk geval diens lichaam te slaan,

en/of

met dat opzet meermalen met kracht in/tegen/op het gezicht en/of

(achter)hoofd, in elk geval diens lichaam heeft gestompt/geslagen

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Meer subsidiair

hij op of omstreeks 15 juni 2013 te [plaats], gemeente [plaats],

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer])

met een geweer en/of een pijp (althans een stalen voorwerp) in/tegen/op het

gezicht en/of (achter)hoofd, in elk geval diens lichaam heeft geslagen,

en/of

meermalen met kracht in/tegen/op het gezicht en/of

(achter)hoofd, in elk geval diens lichaam heeft gestompt/geslagen

waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

1 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer], opgenomen op pagina 37-38, van het proces-verbaal met nummer PL0950/2013132844A, van politie te Utrecht, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van pagina 1 tot en met 105.

2 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], in de wettelijke vorm op gemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal p. 13.

3 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte], in de wettelijke vorm op gemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal p. 24.