Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:5400

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
29-10-2014
Datum publicatie
03-11-2014
Zaaknummer
C/16/372402 / HL RK 14-51
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag vereffenaar op eigen verzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2015-0102
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rekestnummer: C/16/372402 / HL RK 14-51

Beschikking van 29 oktober 2014

in de zaak van

MR. J. VOSKAMP,

woonplaats kiezende te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. T.J.P. Jager te Amsterdam.

1 De procedure

1.1.

De procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift ingediend ter griffie van deze rechtbank op 3 juli 2014;

 • -

  de brief van de griffier aan verzoekster van 15 september 2014;

 • -

  de brief van verzoekster van 23 september 2014;

 • -

  de mondelinge behandeling van het verzoek op 22 oktober 2014, alwaar

mr. J. Voskamp is verschenen.

1.2.

De beschikking is bepaald op heden.

2 De beoordeling

2.1.

Bij beschikking van 20 november 2013 (zaaknummer: 355099/ HL RK 13-59) heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, mr. J. Voskamp, advocaat te Amsterdam, benoemd tot vereffenaar in de nalatenschap van Brenda Schoofs, geboren op

26 juni 1959 te Amsterdam, overleden op 28 juni 2010 te Lelystad, alleen voor zover het betreft de verkoop en levering van de woning aan de Bonte Kraai 1 te (1343 AJ) Almere, hierna te noemen: de woning.

2.2.

Het verzoek strekt tot ontslag van de vereffenaar op eigen verzoek

ex art. 4:206 lid 5 BW. Verzoekster stelt dat zij de tot de nalatenschap behorende woning heeft verkocht tegen een koopsom van € 450.000,00. Die koopsom ligt boven de executiewaarde van € 325.000,00 per 16 oktober 2013. De woning is op 17 februari 2014 in eigendom overgedragen. Na aftrek van de gebruikelijke posten (makelaar, gemeentelijke lasten, notariskosten) resteerde volgens de afrekennota van de notaris een hypotheekschuld van € 0,--. Er is thans geen restschuld, aldus verzoekster. Nu de woning geleverd is, heeft verzoekster haar taken vervuld en wenst zij te worden ontslagen. Voorts verzoekt zij ontheven te worden van de wettelijke publicatieplicht door de beslissing kenbaar te maken via www.rechtspraak.nl.

2.3.

Ter onderbouwing van haar verzoek heeft verzoekster de navolgende stukken overgelegd:

 • -

  een kopie van de beschikking van 20 november 2013 waarbij verzoekster tot vereffenaar is benoemd;

 • -

  een taxatierapport van 16 oktober 2013;

 • -

  de akte van levering van 17 februari 2014;

 • -

  de nota van afrekening van Notaris Unie te Almere, factuurdatum 17 februari 2014.

2.4.

Uit het verzoekschrift en de overgelegde stukken blijkt genoegzaam dat verzoekster haar taak als vereffenaar conform de beschikking van 20 november 2013 heeft uitgevoerd. Voorts is de rechtbank niet gebleken van feiten of omstandigheden die zich verzetten tegen toewijzing van het verzoek. Het verzoek van de vereffenaar tot ontslag op eigen verzoek ex art. 4:206 lid 5 BW zal worden toegewezen.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

ontslaat mr. J. Voskamp, advocaat te Amsterdam, als vereffenaar van de nalatenschap van Brenda Schoofs, geboren te Amsterdam op 26 juni 1959, overleden te Lelystad op 28 juni 2010,

3.2.

draagt de griffier op het ontslag van de vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

3.3.

ontheft verzoekster van de publicatieplicht,

3.4.

bepaalt dat deze beschikking op internet (www.rechtspraak.nl) bekend wordt gemaakt,

3.5.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.C.P. de Ridder en in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2014.