Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:539

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
12-02-2014
Datum publicatie
14-02-2014
Zaaknummer
16-655044-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

gevangenisstraf van 14 maanden waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren met bijzondere voorwaarden wegens bezit kinderporno

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16-655044-13 (P)

vonnis van de meervoudige strafkamer van 12 februari 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te[geboorteplaats],

wonende te [woonplaats],

gedetineerd in PI Nieuwegein - HvB locatie Nieuwegein.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 29 januari 2014.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de advocaat, mr. N. van Schaik, naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

in de periode van 1 januari 2005 tot en met 6 augustus 2013 te Utrecht 23.015 foto’s en/of 47 films met kinderpornografisch materiaal heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd

en/of

in de periode van 1 januari 2010 tot en met 6 augustus 2013 dit kinderpornografisch materiaal heeft aangeboden en/of verworven en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

en/of

in bezit heeft gehad,

van welk misdrijf verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

3 Voorvragen

3.1

De geldigheid van de dagvaarding

De verdediging heeft betoogd dat de dagvaarding nietig is. Volgens de raadsman dient in de tenlastelegging in ieder geval een aantal representatieve afbeeldingen of films uit het dossier specifiek te worden aangeduid en beschreven. De steller van de onderhavige tenlastelegging heeft echter geen enkele afbeelding of film genoemd en evenmin zijn deze concreet beschreven.

De officier van justitie is van mening dat zowel de verdachte als de rechtbank het tenlastegelegde mede aan de hand van de inhoud van het strafdossier moeten kunnen begrijpen. De tenlastelegging is voldoende feitelijk en specifiek. De rechtbank kan aan de hand van de inhoud van het proces-verbaal van de recherche en de daarin opgenomen collectiescan beoordelen of op de 23.015 foto’s en 47 films die op de gegevensdragers van verdachte zijn aangetroffen de in de tenlastelegging omschreven seksuele gedragingen te zien zijn.

De rechtbank stelt voorop dat de term “afbeelding van een seksuele gedraging” in artikel 240b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht onvoldoende feitelijke betekenis toekomt. Dit betekent dat in een tenlastelegging waarin de in dat artikel strafbaar gestelde gedraging ten laste wordt gelegd, moet worden beschreven welke gedragingen op de afbeeldingen te zien zijn. In de tenlastelegging die in deze zaak aan de orde is, zijn deze gedragingen beschreven. De tenlastelegging is ook voor het overige voldoende duidelijk en feitelijk omschreven. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de dagvaarding voldoet aan de eisen die artikel 261 van het Wetboek van Strafvorderingen stelt. De door de verdediging aangehaalde uitspraak van de Hoge Raad van 11 november 2011 (www.rechtspraak.nl, LJN: BS1739) ziet op een wijze van ten laste leggen die met zich brengt dat niet alle afbeeldingen feitelijk zijn omschreven, waardoor de tenlastelegging in zoverre nietig is. Die (verouderde) wijze van tenlastelegging is in recente jurisprudentie nog voorgekomen, maar is in onderhavige zaak niet gehanteerd. De rechtbank zal de dagvaarding geldig verklaren.

3.2

De overige voorvragen

Deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte 17.216 digitale afbeeldingen, 43 films en 86 niet-digitale afbeeldingen met daarop kinderpornografisch materiaal in bezit heeft gehad. Het bezit van de deleted afbeeldingen en films kan volgens de officier van justitie niet worden bewezen.

Indien de rechtbank voor de waardering van het bewijs ten aanzien van de accessible bestanden, nader onderzoek noodzakelijk vindt, verzoekt de officier van justitie subsidiair om aanhouding teneinde de zich in het strafdossier bevindende collectiescan te laten plaatsvinden uitsluitend op deze accessible bestanden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat uit het dossier niet blijkt of de in de tenlastelegging omschreven seksuele gedragingen zich bevinden in de accessible of de deleted items. Verdachte moet daarom integraal worden vrijgesproken, aldus de verdediging.

Subsidiair heeft de verdediging het volgende aangevoerd. Volgens de recherche bestaat 85% van de foto’s uit afbeeldingen waarop voor het merendeel geheel of gedeeltelijk naakte meisjes zichtbaar zijn die op seksuele wijze poseren. Nu 5.687 van de 22.929 afbeeldingen zich in de deleted items bevinden, kan volgens de raadsman wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte dit soort afbeeldingen in bezit heeft gehad. Voor de overige in de tenlastelegging omschreven seksuele gedragingen is volgens de raadsman geen wettig en overtuigend bewijs.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank merkt allereerst op dat in het dossier wordt gesproken over ‘accessible’ bestanden en ‘deleted’ bestanden. Uit de toelichting die daarover wordt gegeven blijkt dat met ‘deleted bestanden wordt bedoeld: bestanden die zonder daarvoor bestemde software niet eenvoudig door de gebruiker te benaderen zijn.

‘Deleted’ bestanden betreffen dus geen items die zich in de prullenbak bevinden. Bestanden die zich in de prullenbak bevinden, worden aangeduid met ‘Recycle Bin’

4.3.1

De deelvrijspraken

De zedenrecherche heeft onderzoek ingesteld naar de kinderpornografische foto’s en films die op de gegevensdragers van verdachte zijn aangetroffen. In totaal zijn hierbij 22.929 foto’s en 47 films met kinderporno gevonden. Van deze 22.929 foto’s bevonden zich 5.687 in de deleted items en 26 in temporary internet bestanden. Van de 47 films zaten er 4 in de deleted files. Uit de processtukken en het verhandelde ter terechtzitting blijkt niet dat verdachte met speciale software zich toegang heeft verschaft tot de deleted items en/of deze na 1 januari 2010 heeft verworven.

Met betrekking tot de ten laste gelegde zinsnede:

- “het vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en))”.

Op de gegevensdragers van verdachte zijn foto’s gevonden van meisjes in de leeftijd van 2 tot 10 jaar. Op deze afbeeldingen is te zien dat deze meisjes een dildo in de vagina brengen. Tevens is te zien dat deze meisjes zelf met hun handen de vagina wijd houden of met een vinger in hun vagina zitten.

Deze seksuele gedragingen zijn op ongeveer 14% van de 22.929 foto’s te zien, dus op ongeveer 3.210 foto’s. Deze 3.210 foto’s zouden zich onder de 5.687 deleted foto’s kunnen bevinden. Daarnaast is niet duidelijk of de film waarin sprake is van penetratie bij een meisje met de geschatte leeftijd van 14 jaar zich bevindt onder de gedeleted bestanden. Gelet hierop zal de rechtbank verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging vrijspreken.

Met betrekking tot de ten laste gelegde zinsneden:

- “het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt”, en

- “het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling”.

Op ongeveer 1% van de foto’s zijn afbeeldingen te zien van meisjes met een geschatte leeftijd tussen 2 en 10 jaar bij wie de penis van een volwassen man tegen de vagina wordt gehouden. Op een aantal van deze afbeeldingen is een op een spermagelijkende vloeistof zichtbaar rond de vagina van het meisje.

Deze seksuele gedragingen zijn op ongeveer 229 afbeeldingen te zien (1% van 22.929). Deze 229 afbeeldingen kunnen zich bij de 5.687 deleted items bevinden. Daarom zal de rechtbank verdachte ook van deze onderdelen van de tenlastelegging vrijspreken.

4.3.2

De bewijsmiddelen 1

Op 6 augustus 2013 heeft de politie onderzoek gedaan in de woning van verdachte te[woonplaats].2 Hierbij werden de volgende voorwerpen in beslag genomen:

 • -

  Usb-stick;

 • -

  Harddisk Seagate;

 • -

  Laptop HP;

 • -

  Harddisk Maxtor;

 • -

  4 cd’s;

 • -

  Harddisk Western Digital.3

Op voornoemde in beslag genomen gegevensdragers heeft de politie 22.929 foto’s en 47 films met kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Van de foto’s waren er 5.687 en van de films waren er 4 deleted.4

Ongeveer 14% van de als kinderpornografisch geselecteerde foto’s betroffen afbeeldingen waarop seksueel misbruik van jonge kinderen, hoofdzakelijk meisjes, te zien was. Dit misbruik bestond uit het oraal en vaginaal penetreren met een stijve penis van een volwassen man van meisjes met een geschatte leeftijd van 2 tot 10 jaar, het penetreren of likken met de tong van de vagina van deze meisjes door een volwassen man en het inbrengen van een onnatuurlijk voorwerp, zoals een dildo, in de vagina van deze meisjses, door het meisje zelf.5

Een deel van die als kinderpornografisch geselecteerde foto’s heeft de politie gevonden in het pad Documents and Settings/[naam 1]/Mijn documenten/Mijn afbeeldingen/Child porn_1.6

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij foto’s met kinderporno in voornoemde map “Child porn” heeft gezet. In die map bevonden zich foto’s waarop minderjarige meisjes seksueel worden gepenetreerd.7

Van de als kinderpornografisch geselecteerde films hadden 27 films beelden van steeds twee meisjes met een geschatte leeftijd tussen 14 en 16 jaar die geheel of gedeeltelijk naakt zijn. Tijdens de film wordt ingezoomd op de vagina van de meisjes of de meisjes betasten elkaar bij de vagina.8

Ongeveer 85% van de als kinderpornografisch geselecteerde foto’s betroffen afbeeldingen waarop voor het merendeel geheel of gedeeltelijk naakte meisjes zichtbaar zijn die poseren in een onnatuurlijke houding, in niet bij hun leeftijd passende kleding of waarbij de focus van de afbeelding is gericht op de vagina. Op deze foto’s zijn meisjes te zien met een geschatte leeftijd tussen 3 en 16 jaar. Duizenden foto’s hadden het logo van [website], een commerciële Amerikaanse website waar kinderpornografische afbeeldingen te koop worden aangeboden.9

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij foto’s van [website] op zijn computer heeft binnengekregen. Hij heeft gezocht naar foto’s van kinderen in de leeftijd van 14 tot 16 jaar.10

De maakdata van de als kinderpornografisch geselecteerde foto’s zijn gelegen tussen 30 juni 2006 en 25 juli 2013. De maakdata van de als kinderpornografisch geselecteerde films zijn gelegen tussen 7 november 2011 en 24 juni 2013.11

4.3.3

De bewijsoverwegingen

Zoals onder 4.3.1 vermeld zijn bevonden zich van de 22.929 foto’s bij verdachte aangetroffen foto’s zich 5.687 in de deleted files en van de 47 films bevonden zich 4 in de deleted items. De afbeeldingen en films die verdachte heeft gedelete, zijn zonder daarvoor bestemde software niet meer eenvoudig door de gebruiker te benaderen. De rechtbank acht het, gelet op het onderzoek ter terechtzitting, niet aannemelijk dat verdachte beschikkingsmacht over de deleted bestanden had.

Zoals hiervoor onder 4.3.1 is overwogen kan zonder nader bewijs niet worden vastgesteld dat 14% afbeeldingen zich onder de toegankelijke bestanden bevonden. Uit de verklaring die verdachte ter zitting heeft afgelegd, volgt echter dat een deel van deze 14% was opgeslagen in de map Documents and Settings/[naam 1]/Mijn documenten/Mijn afbeeldingen/Child porn_1. Deze map is toegankelijk.

Uit de onder 4.3.2 opgenomen bewijsmiddelen blijkt dat verdachte 27 kinderpornografische films in bezit had waarbij wordt ingezoomd op de vagina van minderjarige meisjes of waarbij de meisjes elkaars vagina betasten.

Aangezien er 4 kinderpornografische films in de deleted files waren geplaatst, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte gedurende de ten laste gelegde periode 23 (27 minus 4) van films met dit soort beelden in bezit heeft gehad.

Daarnaast blijkt uit de bewijsmiddelen dat op ongeveer 85% van de foto’s minderjarige meisjes te zien zijn die op onnatuurlijke wijze poseren in kleding die niet bij hun leeftijd past of waarbij de focus op de vagina is gericht.

Op 19.489 (85% van 22.929) afbeeldingen zijn aldus dergelijke seksuele gedragingen door minderjarigen te zien. Nu 5.687 van de kinderpornografische afbeeldingen zich in de deleted files bevonden, kan het niet anders zijn dan dat van deze 19.489 afbeeldingen minstens 13.802 (19.489 minus 5.687) toegankelijk waren. De rechtbank acht derhalve bewezen dat verdachte 13.802 van dergelijke foto’s in bezit heeft gehad.

Uit voormelde bewijsmiddelen blijkt dat verdachte gedurende een lange periode, te weten van 30 juni 2006 tot en met 6 augustus 2013, grote hoeveelheden kinderpornografisch materiaal in bezit heeft gehad. Verdachte heeft hiermee een gewoonte van dit misdrijf gemaakt.

4.3.4

Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4.3.2 genoemde bewijsmiddelen en onder 4.3.3 opgenomen bewijsoverwegingen bewezen dat verdachte

in de periode van 30 juni 2006 tot en met 6 augustus 2013 te Utrecht een groot aantal afbeeldingen, te weten een groot aantal foto’s en 23 films in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of vingers/hand en/of voorwerpen en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met vingers/hand

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met vingers/hand

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en/of poseren in erotisch getinte houdingen op een wijze die niet bij hun leeftijd passen en/of door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze personen en/of de uitsnede van de afbeeldingen nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

5 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar als

Van het plegen van het misdrijf van

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, een gewoonte maken.

6 De strafbaarheid van verdachte

Psychiater C.J.F. Kemperman heeft op 24 januari 2014 gerapporteerd dat bij verdachte sprake is van pedofilie, niet exclusieve type, en een bipolaire I stoornis, gefundeerd op een schizoïde persoonlijkheidsstoornis. Ten tijde van het ten laste gelegde zijn de gedragingen van verdachte hierdoor beïnvloed.. Bij een bewezenverklaring kan de toerekeningsvatbaarheid als verminderd worden gezien.

De rechtbank neemt deze conclusie van deskundige Kemperman over en maakt deze tot de hare.

Verdachte is strafbaar, omdat ook overigens niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

7 Motivering van de straffen en maatregelen

7.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door haar officier van justitie bewezen geachte feit zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren met als bijzondere voorwaarden een meldingsgebod, een behandelverplichting bij Kade17 en medewerking aan onderzoek aan zijn gegevensdragers.

7.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft betoogd dat de onvoorwaardelijke duur van een op te leggen gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest dient te zijn. Daarbij wordt gewezen op de psychische problemen van verdachte en de mogelijk ernstige fysieke gezondheidsklachten. Verdachte zal een voorwaardelijk deel van een op te leggen gevangenisstraf accepteren.

7.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode, te weten van 30 januari 2006 tot en met 6 augustus 2013, schuldig gemaakt aan het bezit van een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal, te weten een zeer groot aantal foto’s en 23 films.

Het in bezit hebben van kinderporno is bijzonder verwerpelijk omdat bij de vervaardiging hiervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Door het verzamelen van een enorme hoeveelheid kinderpornografisch materiaal, heeft verdachte bijgedragen aan de vraag naar kinderporno en acht de rechtbank hem medeverantwoordelijk voor het in stand houden van seksueel misbruik en de seksuele exploitatie van de kinderen die op de beelden te zien zijn.

Het grootste deel van de kinderporno die de recherche bij verdachte heeft aangetroffen, te weten 85%, bestaat uit afbeeldingen waarop minderjarige meisjes en soms jongens op seksuele wijze poseren. Op de films zijn beelden te zien van meisjes die elkaars vagina betasten.

De rechtbank tilt er zwaar aan dat op een kleiner deel van de bij verdachte in beslag genomen foto’s te zien is dat kinderen oraal en vaginaal worden gepenetreerd.

Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op de inhoud van een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 19 december 2013, waaruit blijkt dat de verdachte op 18 juli 2005 is veroordeeld tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaren wegens bezit van kinderporno. Het verontrust de rechtbank dat deze veroordeling verdachte er niet van heeft weerhouden om zich opnieuw schuldig te maken aan het bezit van kinderpornografisch materiaal.

Ten nadele van verdachte neemt de rechtbank de proceshouding van verdachte in aanmerking. Verdachte bagatelliseert het bezit van afbeeldingen waarop minderjarige meisjes op seksuele wijze poseren door deze afbeeldingen als kunstzinnig te benoemen. De afbeeldingen waarop te zien is dat minderjarige meisjes vaginaal en oraal worden gepenetreerd zegt verdachte in een map genaamd Childporn te hebben geplaatst om weg te gooien. Hij heeft deze afbeeldingen dus niet direct van zijn computer verwijderd zodra hij deze afbeeldingen zag.

Verder houdt de rechtbank bij de straftoemeting rekening met de omstandigheid dat verdachte ten aanzien van het bewezen verklaarde verminderd toerekeningsvatbaar is, zoals onder 6 vermeld.

Tevens neemt de rechtbank met betrekking tot de persoon van verdachte bij de strafoplegging in aanmerking dat psychiater in het rapport van 24 januari 2014 heeft geadviseerd op te leggen een behandeling bij Kade17 die is gericht op het omgaan met pedofilie, een training sociale vaardigheden en een copingtraining

Voorts heeft de rechtbank bij de strafoplegging gelet op een reclasseringsadvies van 27 januari 2014, opgemaakt door A. Balfoort, onder meer inhoudende het advies dat verdachte een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd met als bijzondere voorwaarden: een meldplicht en een behandelverplichting.

De rechtbank acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van 14 maanden met aftrek van voorarrest waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, een behandelverplichting bij Kade17 of een soortelijke instelling en verplichte medewerking aan onderzoek aan zijn computer en gegevensdragers, passend en geboden.

De rechtbank acht het aangewezen dat de bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar worden verklaard, nu er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

8 Het beslag

8.1

Onttrekking aan het verkeer

De in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- usb-stick;

- desktop computer - HDD Seagate;

- laptopcomputer HP;

- desktop computer - 1 HDD Maxtor;

- 4 cd’s;

- harddisk Western Digital;

- 115 foto’s;

- 6 papier (overtrekpapier);

- 7 papier (collage),

zullen onttrokken worden verklaard aan het verkeer, aangezien met betrekking tot en met behulp van deze voorwerpen het bewezen verklaarde is begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en met het algemeen belang.

8.2

Teruggave in beslag genomen goederen

Met betrekking tot de in beslag genomen voorwerpen van verdachte zal de rechtbank teruggave aan verdachte gelasten voor zover hierop geen versleutelde bestanden aanwezig zijn. Het betreft de volgende voorwerpen:

- desktopcomputer (zonder HDD);

- 29 cd’s;

- 2 harddisks Seagate;

- 2 lijsten met afbeeldingen;

- schilderij;

- 3 foto’s.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 14e en 240b van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

10 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart de dagvaarding geldig.

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4.3.4 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

Van het plegen van het misdrijf van

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, een gewoonte maken.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 14 maanden.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 7 maanden, van deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 3 (drie) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast, indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet aan de volgende voorwaarden houdt.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde

1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

en

3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast indien veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat veroordeelde:

4. zich binnen vijf dagen na zijn vrijlating moet melden bij Reclassering Nederland, unit Utrecht, adres Vivaldiplantsoen 200 te Utrecht. Hierna moet veroordeelde zich blijven melden zo frequent en zo lang de reclassering dit noodzakelijk acht.

5. zich verplicht laat behandelen bij Kade17 of soortgelijke instelling voor ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven.

6. zich houdt aan de opdrachten van de reclasseringsorganisatie die in het kader van het toezicht op de naleving van deze voorwaarde noodzakelijk zijn: medewerking verlenen aan onderzoek aan zijn computer(s) en gegevensdragers.

Geeft opdracht aan de Reclassering Nederland om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beveelt dat de op grond van artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht (Sr) gestelde voorwaarden en het op grond van artikel 14d Sr uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn.

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

- usb-stick;

- desktop computer - HDD Seagate;

- laptopcomputer HP;

- desktop computer - 1 HDD Maxtor;

- 4 cd’s;

- harddisk Western Digital;

- 115 foto’s;

- 6 papier (overtrekpapier);

- 7 papier (collage);

Gelast de teruggave aan verdachte van:

- desktopcomputer (zonder HDD);

- 29 cd’s;

- 2 harddisks Seagate;

- 2 lijsten met afbeeldingen;

- schilderij;

- 3 foto’s,

voor zover hierop geen versleutelde bestanden aanwezig zijn.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Ebbens, voorzitter,

mrs. R.P. den Otter en G.A. Bos, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.M.T. Bouwman-Everhardus, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 12 februari 2014.

BIJLAGE : De tenlastelegging

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 6 augustus 2013 te Utrecht, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 23015 foto('s) en/of 47 film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd

en/of

(in de periode van 1 januari 2010 tot en met 6 augustus 2013) heeft aangeboden en/of verworven en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

en/of

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en))

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

1 Indien hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt hierbij verwezen naar een bijlage bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van de politie Midden-Nederland, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, genummerd 2013090534, van 13 november 2013, doorgenummerde pagina’s 1 tot en met 155.

2 Proces-verbaal onderzoek woning, doorgenummerde pagina 21.

3 Proces-verbaal afhandeling in beslag genomen goederen, doorgenummerde pagina 135 en 136.

4 Proces-verbaal van onderzoek, doorgenummerde pagina 110.

5 Proces-verbaal van onderzoek, doorgenummerde pagina 110.

6 Proces-verbaal van onderzoek, doorgenummerde pagina 111.

7 Proces-verbaal ter terechtzitting van 29 januari 2014.

8 Proces-verbaal van onderzoek, doorgenummerde pagina 112.

9 Proces-verbaal van onderzoek, doorgenummerde pagina 111.

10 Proces-verbaal ter terechtzitting van 29 januari 2014.

11 Proces-verbaal van onderzoek, doorgenummerde pagina’s 111 en 112.