Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:5267

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
03-10-2014
Datum publicatie
28-10-2014
Zaaknummer
07.601157-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Officier van justitie niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Locatie Lelystad

Parketnummer: 07.601157-07

Datum: 3 oktober 2014

Vonnis naar aanleiding van de vordering ex artikel 36e Wetboek van Strafrecht

van de officier van justitie in de zaak tegen:

[veroordeelde],

geboren op [1973] te [geboorteplaats] (Suriname),

wonende [adres] te [woonplaats];

hierna: de veroordeelde.

Het onderzoek ter zitting heeft laatstelijk plaatsgevonden op 3 oktober 2014.

De veroordeelde is verschenen, bijgestaan door mr. W.J. Morra, advocaat te Amsterdam-Duivendrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken van het voorbereidend onderzoek in de strafzaak met opgemeld parketnummer tegen de veroordeelde en het inmiddels onherroepelijke vonnis van het gerechtshof Leeuwarden d.d. 31 maart 2010 in de onderliggende strafzaak.

OVERWEEGT

De ontvankelijkheid van de officier van justitie

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit de officier van justitie niet-ontvankelijk te verklaren wegens het overschrijden van de redelijke termijn. Door het grote tijdsverloop is er sprake van materieel nadeel doordat de verdediging niet meer in staat is om een adequate verdediging te voeren. Dit temeer nu de medeveroordeelde [medeveroordeelde] is overleden en niet kan worden gehoord omtrent een substantieel deel van de vordering, te weten een bedrag van

€ 44.800,00. Daarbij komt dat zowel de verdediging als de rechtbank geen beschikking hebben over het volledige dossier in de onderliggende strafzaak.

Subsidiair heeft de raadsman bepleit de beschikking te krijgen over het gehele dossier in de onderliggende strafzaak en het horen van de getuige [getuige], te weten de broer van de veroordeelde, nu deze kan verklaren dat de veroordeelde geen (daadwerkelijk) voordeel heeft verkregen.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat zij ontvankelijk is. De jurisprudentie met betrekking tot de overschrijding van de redelijke termijn is niet van toepassing op ontnemingsvorderingen. Daarbij is er geen nadeel ontstaan voor de verdediging door de lange termijn die sinds 2008 loopt. De veroordeelde is onherroepelijk veroordeeld. Het dossier in de onderliggende strafzaak kan nog worden aangevuld. De officier van justitie heeft de schorsing van het onderzoek gevorderd.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft geconstateerd dat op 6 mei 2008 bij (tussen)beslissing is bepaald dat in de ontnemingszaak de behandeling voor onbepaalde tijd is geschorst nu onvoldoende duidelijk is of er door de benadeelde partij(en) bij de burgerlijke rechter een civiele vordering aanhangig zal worden gemaakt. Omtrent de reden tot schorsing is geen uitkomst gegeven.

Voorts heeft de rechtbank een gedeeltelijke kopie van het dossier in de onderliggende strafzaak ontvangen. Ondanks herhaalde verzoeken vanuit de rechtbank aan het openbaar ministerie is thans geen compleet dossier beschikbaar.

Voorts heeft de rechtbank geen originele ontnemingsvordering in het thans beschikbare dossier aangetroffen. Eveneens is op verzoek vanuit de rechtbank aan het openbaar ministerie geen ontnemingsvordering overgelegd.

De rechtbank acht de officier van justitie niet-ontvankelijk en overweegt als volgt.

De officier van justitie heeft de rechtbank geen afdoende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van de hiervoor aangegeven gebreken. De rechtbank heeft voorts geconstateerd dat uit de (tussen)beslissing d.d. 6 mei 2008 blijkt dat de termijn voor het opnieuw aanbrengen van de zitting is bepaald op het tweede kwartaal van 2009. De rechtbank acht dit een ernstige aanwijzing voor het openbaar ministerie om in de tussentijd te laten nagaan of er sprake was van civiele procedures. In de tussentijd heeft vanaf mei 2008 tot aan de huidige zitting de zaak stil gelegen.

Daarbij komt dat de rechtbank het openbaar ministerie reeds in de zomer van 2014 en nog enkele weken voor de huidige zitting een en andermaal heeft gewezen op het gebrekkige dossier. Hierop heeft het openbaar ministerie niet gereageerd.

Door het tijdsverloop zijn bovendien thans de mogelijkheden voor het voeren van een adequate verdediging aan de zijde van de veroordeelde verminderd, mede aangezien de medeveroordeelde [medeveroordeelde] is overleden.

BESLISSING

De rechtbank verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk.

Aldus gewezen door mr. D.A.C. Koster, voorzitter, mr. P.K. van Riemsdijk en mr. R.D. van Heffen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R.G. Dees als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 oktober 2014.

Mr. R.D. van Heffen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.