Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:4394

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
01-10-2014
Datum publicatie
07-10-2014
Zaaknummer
C-16-369209 - FA RK 14-3243
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Adoptie naar Nederlands recht; kinderen uit Uganda.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 4
Burgerlijk Wetboek Boek 1 227
Burgerlijk Wetboek Boek 1 228
Burgerlijk Wetboek Boek 10
Burgerlijk Wetboek Boek 10 20
Burgerlijk Wetboek Boek 10 22
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2016/101 met annotatie van mr. dr. I. Sumner
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Familierecht

locatie Utrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/16/369209 / FA RK 14-3243

adoptie

Beschikking van 1 oktober 2014

in de zaak van

[verzoeker] ,

en

[verzoekster] ,

echtelieden,

wonende te [woonplaats],

verzoekers,

advocaat mr. M. Koomen.

1 Verloop van de procedure

1.1.

Verzoekers hebben op 16 mei 2014 ter griffie van deze rechtbank een verzoekschrift ingediend tot – onder meer – adoptie naar Nederlands recht van de hierna te noemen minderjarigen.

1.2.

Nadien heeft de rechtbank kennis genomen van het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming van 29 augustus 2014.

2 Vaststaande feiten

2.1.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft bij besluit van 17 oktober 2011 aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van [A] en [B] ter adoptie.

2.2.

De minderjarige [A] is geboren op [2006] te [geboorteplaats], Uganda, als dochter van [C]. De vader van [A] is onbekend.

2.3.

De minderjarige [B] is geboren op [2008] te [geboorteplaats], Uganda, als zoon van [D] en [E] (blijkens de overgelegde stukken ook genaamd: [E]).

2.4.

Blijkens het overgelegde stuk Consent for Adoption van 29 maart 2011 heeft [F], de grootmoeder van [A], [A] ter adoptie afgestaan.

2.5.

Blijkens de overgelegde stukken Consent for Adoption van 14 juli 2012 hebben de ouders van [B] hem ter adoptie afgestaan.

2.6.

Blijkens de uitspraken (Ruling en Guardianship Order) van the High Court of Uganda at Kampala, Family Division, van 9 april 2013 zijn verzoekers naar het recht van Uganda bekleed met het gezag [A].

2.7.

Blijkens de uitspraken (Ruling en Guardianship Order) van the High Court of Uganda at Kampala, Family Division, van 4 april 2013 zijn verzoekers naar het recht van Uganda bekleed met het gezag over [B].

2.8.

Blijkens de overgelegde stukken Irrevocable Release of [A] en Irrevocable Release of [B] van 19 april 2013 zijn de minderjarigen aan verzoekers toevertrouwd.

2.9.

De minderjarigen worden sinds 19 april 2013 door verzoekers tezamen verzorgd en opgevoed.

2.10.

De minderjarigen hebben hun geboorteland mogen verlaten met het doel van adoptie.

3 Beoordeling van het verzochte

Adoptie

3.1.

Uit de overgelegde stukken blijkt dat de minderjarigen naar het recht van Uganda aan verzoekers zijn toevertrouwd.

3.2.

Blijkens de overgelegde stukken hebben de grootmoeder van [A] respectievelijk de biologische ouders van [B] weloverwogen afstand gedaan van de minderjarigen. De rechtbank gaat ervan uit dat hun belangen hierbij voldoende zijn behartigd.

3.3.

Gelet op de overgelegde stukken, waaronder de Beginseltoestemming van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (welke niet dan na voorafgaand onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt verleend) en het rapport van de Raad van 29 augustus 2014, is de rechtbank van oordeel dat er geen bezwaren bestaan tegen de verzochte adoptie naar Nederlands recht. De rechtbank is van oordeel dat de adoptie in het kennelijke belang van de minderjarigen is en dat ook overigens is voldaan aan de voorwaarden welke zijn gesteld in de artikelen 1:227 en 1:228 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De rechtbank zal het verzoek dan ook toewijzen.

Naam

3.4.

Verzoekers hebben voornaamswijziging van de minderjarigen verzocht, in die zin dat de minderjarige [A] de voornamen [A] zal dragen en dat de minderjarige [B] de voornamen [B] zal dragen.

Op het verzoek tot voornaamswijziging zijn de artikelen 10:22 jo.10:20 BW van toepassing.

Ongeacht of de minderjarigen nog een andere nationaliteit hebben, meent de rechtbank dat -vooruitlopend op de verkrijging van het Nederlanderschap door de minderjarigen - thans reeds op het verzoek tot voornaamswijziging kan worden beslist volgens Nederlands recht. Het verzoek tot wijziging van de voornamen van de minderjarigen kan, gelet op het bepaalde in artikel 1:4 BW, als op de wet gegrond worden toegewezen.

Verzoekers hebben voorts gezamenlijk verklaard dat de minderjarigen de geslachtsnaam [verzoeker] zullen hebben. Een beslissing hierover van de rechtbank kan achterwege blijven.

Geboortegegevens

3.5.

Verzoekers hebben verzocht de geboortegegevens van de minderjarigen (nader) vast te stellen, aangezien de overgelegde stukken A 462986 van 9 november 2010 betreffende de geboorte van [A] en A 488159 van 18 september 2012 betreffende de geboorte van [B] mogelijk niet voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand vatbaar zijn. De rechtbank zal de geboortegegevens van de minderjarigen, op grond van artikel 1:25c lid 1 en lid 3 BW, voor zoveel mogelijk vaststellen zoals hierna staat vermeld. De rechtbank gaat daarbij uit van de hiervoor genoemde stukken en de beslissingen van the High Court of Uganda at Kampala, zoals genoemd onder 2.6. en 2.7.

4 Beslissing

De rechtbank:

4.1.

spreekt uit de adoptie naar Nederlands recht van

- de minderjarige van het vrouwelijk geslacht, genaamd:

[A] , geboren op [2006] te [geboorteplaats], Uganda,

en

- de minderjarige van het mannelijk geslacht, genaamd:

[B] , geboren op [2008] te [geboorteplaats], Uganda,

door:

[verzoeker], geboren op [1965] te [geboorteplaats],

en

[verzoekster], geboren op [1969] te [geboorteplaats],

4.2.

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende aktes toe te voegen,

4.3.

stelt als geboortegegevens van de minderjarigen vast:

- plaats van geboorte : [geboorteplaats], Uganda

- datum van geboorte : [2006]

- geslacht : vrouwelijk

- geslachtsnaam : [A]

- voornaam : [A]

- naam moeder : [C]

- plaats van geboorte : [geboorteplaats], Uganda

- datum van geboorte : [2008]

- geslacht : mannelijk

- geslachtsnaam : [B]

- voornamen : [B]

- naam moeder : [D]

- naam vader : [E]

en gelast de inschrijving daarvan in het register van geboorten van de gemeente

’s-Gravenhage,

4.4.

gelast de voornaamswijziging van de minderjarige [A] in: [A], en de voornaamswijziging van de minderjarige [B] in: [B],

4.5.

stelt vast dat verzoekers gezamenlijk hebben verklaard dat de minderjarigen de geslachtsnaam [verzoeker] zullen hebben, zodat de minderjarigen zullen zijn geheten:

[A] en [B].

Deze beschikking is gegeven door mr. R.C. Stijnen, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. A. Verouden, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 1 oktober 2014.