Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:4093

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
11-09-2014
Datum publicatie
11-09-2014
Zaaknummer
16/701369-12 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank spreekt een vrouw vrij van het medeplegen van een gewelddadige woningoverval.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/701369-12 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 11 september 2014.

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1979],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[adres], [woonplaats].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 28 augustus 2014. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. P. van der Geest, advocaat te Utrecht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsvrouw naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1

primair:

op 21 juli 2012 in Utrecht, tezamen en in verenging met anderen, met geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], goederen

heeft gestolen van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2];

subsidiair:

in de periode van 10 juli 2012 tot en met 22 juli 2012 aan [medeverdachte 1] en/of onbekend gebleven medeverdachten opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest bij het primair tenlastegelegde;

Feit 2

primair:

op 21 juli 2012 heeft geprobeerd tezamen en in vereniging met anderen met geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] goederen te stelen van [slachtoffer 2].

subsidiair:

in de periode van 10 juli 2012 tot en met 21 juli 2012 aan [medeverdachte 1] en/of onbekend gebleven medeverdachten opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest bij het primair tenlastegelegde.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder feit 1 subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid aan diefstal met geweld en de onder feit 2 subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid aan poging tot diefstal met geweld.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan feit 1 primair en subsidiair en feit 2 primair en subsidiair en dat verdachte van beide feiten dient te worden vrijgesproken.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Aan verdachte is ten laste gelegd dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen, dan wel medeplichtigheid aan de woningoverval op 21 juli 2012 aan de [adres]te Utrecht. In het dossier zit ten aanzien van de betrokkenheid van verdachte slechts de verklaring van getuige [getuige1], die verklaart dat verdachte voor de woningoverval samen met de medeverdachte [medeverdachte 1] en twee Rotterdammers in zijn huis is geweest om de woningoverval voor te bereiden. Voorts heeft [getuige1] verklaard dat verdachte voor de overval naar de woning van de slachtoffers is gegaan en daarna voor de medeverdachten een tekening zou hebben gemaakt met daarop een plattegrond van deze woning. Verdachte heeft zelf verklaard dat zij enkele uren voor de woningoverval in de woning van de slachtoffers is geweest, om wat drugs te kopen.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande niet tot de overtuiging dat verdachte als medepleger, dan wel als medeplichtige betrokken is geweest bij de woningoverval. De rechtbank zal verdachte derhalve vrijspreken van het tenlastegelegde.

5 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het tenlastegelegde onder feit 1 primair, subsidiair en feit 2 primair, subsidiair;

Ten aanzien van de voorlopige hechtenis

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J.F. Haeck, voorzitter,

mrs. J.P.W. Helmonds en J.P.H. van Driel van Wageningen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J. van Elk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 11 september 2014.

Mr. Helmonds en de griffier zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE : De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

Primair

zij op of omstreeks 21 juli 2012 te Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een portemonnee (met toebehoren), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s) en/of een glazen plaat (met hierop - onder meer - cocaïne), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en / of vergezeld en / of gevolgd van geweld en / of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en / of gemakkelijk

te maken en / of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en / of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en / of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat dat verdachte en/of zijn/haar mededader(s):

-Deze [slachtoffer 1]een of meerdere ma(a)l(en) tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of geschopt/getrapt ;

-Een (nep)vuurwapen tegen het hoofd van deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gezet, danwel een (nep)vuurwapen op deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gericht; en/of

-Deze [slachtoffer 1]op de grond heeft/hebben gegooid en/of

-Tegen deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gezegd: "Blijf/Blijven liggen" en/of

-Met een (nep)vuurwapen tegen het hoofd van deze [slachtoffer 1]heeft/hebben geslagen

-Deze [slachtoffer 1]een of meerdere ma(a)l(en) met een (keuken)mes in zijn gezicht/hoofd en/of nek en/of arm en/of hand, althans in ieder geval in zijn lichaam, heeft/hebben gestoken; en/of

-Deze [slachtoffer 2] een of meerdere ma(a)l(en) met een (keuken)mes in haar buik, althans haar lichaam, heeft/hebben gestoken; en/of

-Een of meerdere ma(a)len tegen een oor en/of het hoofd van deze [slachtoffer 2] heeft/hebben geslagen; en/of

-Voornoemde [slachtoffer 3] bij zijn keel heeft/hebben gepakt en/of dicht geknepen en/of dicht geknepen gehouden; en/of

-Deze [slachtoffer 3] heeft/hebben getrapt/geschopt in/tegen zijn gezicht/hoofd, althans in ieder geval zijn lichaam;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

[medeverdachte 1] en/of een of meer tot op heden onbekend gebleven (mede)dader(s) op of omstreeks 21 juli 2012 te Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een portemonnee (met toebehoren), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s)

en/of een glazen plaat (met hierop - onder meer - cocaïne), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en / of vergezeld en / of gevolgd van geweld en / of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en / of gemakkelijk te maken en / of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en / of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf, hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en / of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn/haar mededader(s):

-Deze [slachtoffer 1]een of meerdere ma(a)l(en) tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of geschopt/getrapt ;

-Een (nep)vuurwapen tegen het hoofd van deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gezet, danwel een (nep)vuurwapen op deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gericht; en/of

-Deze [slachtoffer 1]op de grond heeft/hebben gegooid en/of

-Tegen deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gezegd: "Blijf/Blijven liggen" en/of

-Met een (nep)vuurwapen tegen het hoofd van deze [slachtoffer 1]heeft/hebben geslagen en/of

-Deze [slachtoffer 1]een of meerdere ma(a)l(en) met een (keuken)mes in zijn gezicht/hoofd en/of nek en/of arm en/of hand, althans in ieder geval in zijn lichaam, heeft/hebben gestoken; en/of

-Deze [slachtoffer 2] een of meerdere ma(a)l(en) met een (keuken)mes in haar buik, althans haar lichaam, heeft/hebben gestoken; en/of

-Een of meerdere ma(a)len tegen een oor en/of het hoofd van deze [slachtoffer 2] heeft/hebben geslagen; en/of

-Voornoemde [slachtoffer 3] bij zijn keel heeft/hebben gepakt en/of dicht geknepen en/of dicht geknepen gehouden; en/of

-Deze [slachtoffer 3] heeft/hebben getrapt/geschopt in/tegen zijn gezicht/hoofd, althans in ieder geval zijn lichaam;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 10 juli 2012 tot 22 juli 2012 te Utrecht en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk

-in de woning van voornoemde [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1]te komen; en/of

-een situatieschets/plattegrond van de woning van voornoemde [slachtoffer 1]en/of [slachtoffer 2] te tekenen en/of

-Tijdens voornoemd misdrijf in de directe nabijheid op die [medeverdachte 1] en/of een of meer tot op heden onbekend gebleven (mede)dader(s) te wachten;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

2.

Primair

zij op of omstreeks 21 juli 2012 te Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht,

ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen ring en/of (heup)tas, toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander(en) dan verdachte en/of haar mededader(s) terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid,

welke poging tot diefstal werd voorafgegaan en / of vergezeld en / of gevolgd van geweld en / of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2] voornoemd en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en / of gemakkelijk te maken en / of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en / of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en / of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn/haar mededader(s):

-Deze [slachtoffer 1]een of meerdere ma(a)l(en) tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of geschopt/getrapt ;

-Een (nep)vuurwapen tegen het hoofd van deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gezet, danwel een (nep)vuurwapen op deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gericht; en/of

-Deze [slachtoffer 1]op de grond heeft/hebben gegooid en/of

-Tegen deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gezegd: "Blijf/Blijven liggen" en/of

-Met een (nep)vuurwapen tegen het hoofd van deze [slachtoffer 1]heeft/hebben geslagen

-Deze [slachtoffer 1]een of meerdere ma(a)l(en) met een (keuken)mes in zijn gezicht/hoofd en/of nek en/of en/of arm en/of hand, althans in ieder geval in zijn lichaam, heeft/hebben gestoken; en/of

-Deze [slachtoffer 2] een of meerdere ma(a)l(en) met een (keuken)mes in haar buik, althans haar lichaam, heeft/hebben gestoken; en/of

-Een of meerdere ma(a)len tegen een oor en/of het hoofd van deze [slachtoffer 2] heeft/hebben geslagen; en/of

-Voornoemde [slachtoffer 3] bij zijn keel heeft/hebben gepakt en/of dicht geknepen en/of dicht geknepen gehouden; en/of

-Deze [slachtoffer 3] heeft/hebben getrapt/geschopt in/tegen zijn gezicht/hoofd, althans in ieder geval zijn lichaam; en/of

-Aan de (heup)tas van deze [slachtoffer 2] te voelen en /of te trekken en/of vervolgens aan de riem van deze [slachtoffer 2] te trekken en/of te voelen; en/of

-Aan de ring van deze [slachtoffer 2] (proberen) te trekken;

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

[medeverdachte 1] en/of een of meer tot op heden onbekend gebleven (mede)dader(s) op of omstreeks 21 juli 2012 te Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht,

ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen ring en/of (heup)tas, toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander(en) dan verdachte en/of haar mededader(s) terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid, welke poging tot diefstal werd voorafgegaan en / of vergezeld en / of gevolgd van geweld en / of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2] voornoemd en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en / of gemakkelijk te maken en / of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en / of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en / of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn/haar mededader(s):

-Deze [slachtoffer 1]een of meerdere ma(a)l(en) tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of geschopt/getrapt ;

-Een (nep)vuurwapen tegen het hoofd van deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gezet, danwel een (nep)vuurwapen op deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gericht; en/of

-Deze [slachtoffer 1]op de grond heeft/hebben gegooid en/of

-Tegen deze [slachtoffer 1]heeft/hebben gezegd: "Blijf/Blijven liggen" en/of

-Met een (nep)vuurwapen tegen het hoofd van deze [slachtoffer 1]heeft/hebben geslagen

-Deze [slachtoffer 1]een of meerdere ma(a)l(en) met een (keuken)mes in zijn gezicht/hoofd en/of nek en/of en/of arm en/of hand, althans in ieder geval in zijn lichaam, heeft/hebben gestoken; en/of

-Deze [slachtoffer 2] een of meerdere ma(a)l(en) met een (keuken)mes in haar buik, althans haar lichaam, heeft/hebben gestoken; en/of

-Een of meerdere ma(a)len tegen een oor en/of het hoofd van deze [slachtoffer 2] heeft/hebben geslagen; en/of

-Voornoemde [slachtoffer 3] bij zijn keel heeft/hebben gepakt en/of dicht geknepen en/of dicht geknepen gehouden; en/of

-Deze [slachtoffer 3] heeft/hebben getrapt/geschopt in/tegen zijn gezicht/hoofd, althans in ieder geval zijn lichaam; en/of

-Aan de (heup)tas van deze [slachtoffer 2] te voelen en /of te trekken en/of vervolgens aan de riem van deze [slachtoffer 2] te trekken en/of te voelen; en/of

-Aan de ring van deze [slachtoffer 2] (proberen) te trekken; terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 10 juli 2012 tot 22 juli 2012 te Utrecht en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk

-in de woning van voornoemde [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1]te komen; en/of

-een situatieschets/plattegrond van de woning van voornoemde [slachtoffer 1]en/of [slachtoffer 2] te tekenen en/of

-Tijdens voornoemd misdrijf in de directe nabijheid op die [medeverdachte 1] en/of een of meer tot op heden onbekend gebleven (mede)dader(s) te wachten;

art 45 Wetboek van Strafrecht

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht