Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:3401

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
06-06-2014
Datum publicatie
26-08-2014
Zaaknummer
16-703212-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van diefstal met geweld/afpersing. Onvoldoende bewijs van geweld of bedreiging met geweld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16-703212-13 (P)

vonnis van de meervoudige strafkamer van 6 juni 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1979],

niet als ingezetene ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en zonder bekende feitelijke woon- of verblijfplaats in Nederland.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is bij verstek gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 23 mei 2014.

De zaak is tegelijk, maar niet gevoegd, behandeld met de zaak tegen medeverdachte [medeverdachte] onder parketnummer 16-661202-14.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte op 28 november 2013 te [plaats] samen met een ander

feit 1: met geweld en met bedreiging met geweld € 270,-, een identiteitsbewijs en autopapieren heeft gestolen van [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] heeft geprobeerd af te persen voor een bedrag van € 50.000,-;

feit 2: die [slachtoffer] heeft bedreigd met de dood, althans met zware mishandeling.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte samen met een ander € 270,-, een identiteitsbewijs en autopapieren heeft gestolen van [slachtoffer]. De officier van justitie baseert zich daarbij op de aangifte van die [slachtoffer] en op de verklaringen van verdachte en van medeverdachte [medeverdachte]. De officier van justitie acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte meer en anders is ten laste gelegd en verzoekt de rechtbank dan ook om verdachte daarvan vrij te spreken.

4.2

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hem tenlastegelegde feiten heeft begaan en zal hem daarvan dan ook vrijspreken. De rechtbank overweegt daartoe dat weliswaar kan worden vastgesteld dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte] op 28 november 2013 in de woning van [slachtoffer] zijn geweest om een zakelijk geschil uit te praten, maar dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat daarbij geld dan wel goederen zijn gestolen en dat er geweld is gebruikt of is gedreigd met geweld, zware mishandeling of enig misdrijf tegen het leven gericht.

5 De beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van de hem tenlastegelegde feiten.

Dit vonnis is gewezen door

mr. M.P. Glerum, voorzitter,

mrs. E.A.A. van Kalveen en G.D. Kleijne, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. G.C. van de Ven-de Vries, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 6 juni 2014.

Mr. G.D. Kleijne is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

hij op of omstreeks 28 november 2013 te [plaats], althans in het

arrondissement Midden-Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- 270,00 euro, althans enig geldbedrag en/of

- een identiteitsbewijs en/of

- een of meer autopapier(en),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in

elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader,

welke diefstal werd vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met

geweld tegen genoemde [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal

gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of

aan (een) andere deelnemer(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het

bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij,

verdachte en/of zijn mededader:

(nadat die [slachtoffer] verdachte en/of zijn mededader heeft/hebben

binnengelaten)

- die [slachtoffer] heeft/hebben gevraagd om 50.000,00 euro, althans enig

geldbedrag en/of (daarbij) gedreigd met geweld tegen die [slachtoffer] en/of zijn

familie als voornoemd geldbedrag niet binnen de gevraagde termijn betaald zou

worden en/of

- ( daarbij) (dreigend) de woorden heeft/hebben toegevoegd: "over 14 dagen heb

jij 50.000,00 euro, zo niet, dan weet je, wij komen de voordeur binnen en gaan

de achterdeur uit en iedereen die aanwezig is, is niet meer, er blijft niets

over" en/of "wij komen als alles compleet is", althans woorden van gelijke

strekking en/of

- die [slachtoffer] tegen de muur heeft/hebben geduwd en/of

- terwijl die [slachtoffer] hem/hen zijn bankrekeningen liet zien (dreigend) de

woorden heeft/hebben toegevoegd: "ik word steeds bozer, ik heb nu de neiging

om je vast te binden en in elkaar te trappen", althans woorden van gelijke

strekking en/of

- die [slachtoffer] heeft/hebben verzocht om zijn echtgenote te laten komen,

anders zou verdachte en/of zijn mededader zelf wel naar die echtgenote toe

gaan, althans woorden van gelijke strekking en/of

- 270,00 euro, althans een geldbedrag, en/of een identiteitsbewijs en/of

autopapieren, althans een of meer goed(eren) van die [slachtoffer] meegenomen

en/of

hij op of omstreeks 28 november 2013 te [plaats], althans in het

arrondissement Midden-Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de

afgifte van geld en/of goederen, geheel ten dele toebehorende aan genoemde [slachtoffer]

, in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of

zijn mededader,

het volgende heeft/hebben gedaan:

- zich bij de woning van genoemde [slachtoffer] gemeld door aan te bellen, en/of

(nadat die [slachtoffer] verdachte en/of zijn mededader heeft/hebben

binnengelaten)

- die [slachtoffer] gevraagd om 50.000,00 euro, althans enig geldbedrag en/of

(daarbij) gedreigd met geweld tegen die [slachtoffer] en/of zijn familie, als

voornoemd geldbedrag, althans een geldbedrag, niet binnen de gevraagde termijn

zou worden betaald en/of

- ( daarbij) (dreigend) de woorden toegevoegd: "over 14 dagen heb jij

50.000,00 euro, zo niet, dan weet je, wij komen de voordeur binnen en gaan de

achterdeur uit en iedereen die aanwezig is, is niet meer, er blijft niets

over" en/of "wij komen als alles compleet is. Wij nemen als garantie mee je

auto, paspoort, bankpassen en je rijbewijs en deze laptop" en/of "ik wil toch

een stukje extra zekerheid hebben, maandagavond betaal je 5.000,00 euro",

althans woorden van gelijke strekking en/of

- voornoemde [slachtoffer] in een stoel geduwd en/of die [slachtoffer] tegen de muur

geduwd en/of die [slachtoffer] verzocht om in te loggen op zijn bankaccount om de

bankgegevens van die [slachtoffer] op te vragen en/of hierbij (dreigend) de

woorden heeft/hebben toegevoegd: "ik word steeds bozer, ik heb nu de neiging

om je vast te binden en in elkaar te trappen", althans woorden van gelijke

strekking en/of

- die [slachtoffer] verzocht om zijn echtgenote te laten komen, anders zou

verdachte en/of zijn mededader zelf wel naar die echtgenote toe gaan, althans

woorden van gelijke strekking en/of

- ( vervolgens) een of meer (slaap)kamers in de woning van die [slachtoffer]

doorzocht en/of

- 270,00 euro, althans een geldbedrag, en/of een identiteitsbewijs en/of

autopapieren, althans een of meer goed(eren) van die [slachtoffer] meegenomen

(als onderpand)

terwijl de uitvoering van het voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op of omstreeks 28 november 2013 te [plaats], althans in het

arrondissement Midden-Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

[slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans

met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer]

dreigend de woorden toegevoegd:

- " over 14 dagen heb jij 50.000,00 euro, zo niet, dan weet je, wij komen de

voordeur binnen en gaan de achterdeur uit en iedereen die aanwezig is, is niet

meer, er blijft niets over" en/of

- " ik word steeds bozer, ik heb nu de neiging om je vast te binden en in

elkaar te trappen"

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.