Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:3369

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
16-04-2014
Datum publicatie
19-08-2014
Zaaknummer
16-652868-13 heropening onderzoek
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Minderjarige (ten tijde van delict 15 jaar) woningoverval, diefstal auto etc. Heropening onderzoek: na sluiting onderzoek krijgt rechtbank beschikking over de vordering - van de inmiddels overleden - benadeelde partij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

parketnummer: 16/652868-13

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1997]

wonende te [woonplaats], [adres]

thans verblijvende in De Lindenhorst-Almata

raadsman mr. R.I. Takens, advocaat te Amsterdam

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is behandeld op 29 november 2013 en 14 februari 2014 en is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 2 april 2014, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: op 10 april 2013 samen met anderen door middel van geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer] ‘s-nachts in diens woning heeft overvallen, dan wel dat hij een autosleutel heeft geheeld;

feit 2 op 10 april 2013 samen met anderen door middel van een valse sleutel een auto heeft gestolen, dan wel deze auto heeft geheeld;

feit 3:op 12 april 2013 samen met anderen meerdere malen geprobeerd heeft benzine te stelen;

feit 4: zich samen met anderen in de periode van 12/13 april 2013 schuldig heeft gemaakt aan joyriding.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 Heropening van het onderzoek

Na sluiting is bij de beraadslaging gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer] en/of diens nabestaanden.

De rechtbank heeft na sluiting van het onderzoek kennis genomen van een vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]. Voornoemde vordering bevond zich ten tijde van de behandeling ter terechtzitting d.d. 2 april 2014 niet in het dossier van de onderhavige strafzaak.

De rechtbank acht het, alvorens eindvonnis te kunnen wijzen, noodzakelijk dat voornoemde vordering ter zitting in aanwezigheid van verdachte, de verdediging, de officier van justitie en de nabestaanden van de benadeelde partij wordt behandeld. Uitsluitend daartoe zal de rechtbank het onderzoek ter zitting heropenen en de behandeling voor onbepaalde tijd aanhouden tot een nader te bepalen datum.

5 De beslissing

De rechtbank:

- heropent het onderzoek ter terechtzitting dat op 2 april 2014 is gesloten;

- houdt de zaak aan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de rechtbank, in overleg met de officier van justitie en de raadsman, op een zo kort mogelijke termijn een nieuwe zittingsdatum zal bepalen waarop voornoemde vordering van de benadeelde partij zal worden behandeld;

- beveelt de oproeping van verdachte, zijn ouders, zijn raadsman, alsmede de kennisgeving aan de nabestaanden van de benadeelde partij [slachtoffer] tegen het tijdstip waarop het onderzoek ter terechtzitting wordt hervat.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J.M. Mol, voorzitter, tevens kinderrechter,

mr. P.P.C.M. Waarts en mr. B. Vitringa, rechters, in tegenwoordigheid van G. van Engelenburg, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 16 april 2014.

Mr. B. Vitringa is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

1. primair

hij op of omstreeks 10 april 2013 te [plaats], althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen (gedurende voor de nachtust bestemde tijd), een (gouden zegel)ring en/of een horloge (merk: Regal) en/of een digitale camera en/of een sleutelbos en/of enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [verdachte], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en / of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

- die [verdachte] (met kracht) tegen het lichaam (terug zijn woning in) heeft/hebben geduwd (nadat deze de voordeur voor verdachte en/of zijn mededader[s] had geopend) ten gevolge waarvan die [verdachte] ten val is gekomen en/of

- tegen die [verdachte] heeft/hebben geroepen, althans gezegd: "Money, money"

- ( vervolgens) bovenop (de buik van) die [verdachte] is/zijn gaan zitten en/of terwijl één persoon op (de buik van) die [verdachte] zat

- ( vervolgens) tegen die [verdachte] heeft/hebben gezegd: "Zo zijn duivels, ik ben Satan en ik maak oude mensen dood", althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking en/of

- die [verdachte] een mes/dolk, althans een scherp puntig voorwerp heeft/hebben getoond en/of

- ( vervolgens) met kracht een ring van de vinger van die [verdachte] heeft/hebben gerukt/getrokken en/of een horloge van de pols heeft/hebben gerukt/getrokken en/of (aldus) een bedreigende en/of intimiderende situatie voor die [verdachte] heeft/hebben gecreërd;

1. subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 10 april 2013 tot en met 13 april 2013 te [plaats] en/of [plaats] en/of [plaats], in elk geval in Nederland, een autosleutel heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voornoemde autosleutel wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

2 primair

hij op of omstreeks 10 april 2013 te [plaats], althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto (merk: Nissan; gekentekend [kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en / of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft / hebben gebracht door middel van een valse sleutel (te weten een gestolen, althans een niet aan hem, verdachte en/of zijn mededader[s] toebehorende autosleutel);

2 subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 10 april 2013 tot en met 13 april 2013 te [plaats] en/of [plaats] en/of [plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een personenauto (merk: Nissan; gekentekend [kenteken]) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voornoemde personenauto wist(en) en/of redelijkerwijs had(den) moet(en) vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

3.

hij op of omstreeks 12 april 2013 te [plaats], althans in het arrondissement Midden-Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen hoeveelheid benzine, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation [naam] (vestiging: [adres]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s)

- een personenauto (merk: Nissan; gekentekend [kenteken]) (achtereenvolgens) geparkeerd bij twee, althans één benzinepomp(en) van voornoemd tankstation en/of

- ( vervolgens) (telkens) de tankdop van voornoemde auto losgedraaid en/of

- ( vervolgens) (telkens) de tankslang van voornoemde benzinepomp(en)gepakt en/of

- ( vervolgens) (telkens) die tankslang(en) in het tankgat gestoken,

zijnde de uitvoering van dat misdrijf niet voltooid;

4.

hij te [plaats] en/of [plaats], althans Nederland op één meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 april 2013 tot en met 13 april 2013 tezamen en in vereniging met een ander of anderen, opzettelijk wederrechtelijk een motorrijtuig, (een personenauto; merk: Nissan; gekentekend [kenteken]), toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, als bestuurder heeft gebruikt op de weg, waaronder de [adres] te [plaats] en de [adres] te [plaats], in elk geval op een weg;

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voor zover daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;