Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:3341

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
04-08-2014
Datum publicatie
05-08-2014
Zaaknummer
16/661813-13 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno en dierenporno. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 160 uren en voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/661813-13 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 4 augustus 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1972] te [geboorteplaats] (Duitsland)

wonende aan de [adres], [woonplaats 1].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 21 juli 2014. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. E. Kolokatsi, advocaat te Amersfoort.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsvrouw ter verdediging naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is ter terechtzitting gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte

feit 1: zich in de periode van 16 september 2004 tot en met 18 februari 2013 in [woonplaats 2] schuldig heeft gemaakt aan het bezit van kinderporno en

feit 2: zich in de periode van 1 juli 2010 tot en met 18 februari 2013 in [woonplaats 2]

schuldig heeft gemaakt aan het bezit van dierenporno.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde feiten. Zij baseert zich hiertoe op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen en hetgeen verdachte ter terechtzitting heeft verklaard.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat de ten laste gelegde feiten niet bewezen kunnen worden en heeft op de volgende gronden vrijspraak bepleit.

Feit 1. de kinderporno is ‘meegekomen’ als bijvangst met de volwassen porno of bij het overzetten van gebruikte harde schijven in de computer. Subsidiair voert zij daartoe aan dat de representatieve collectie enkel bestaat uit de gedraging ‘poseren’, zodat voor de overige ten laste gelegde gedragingen vrijspraak moet volgen.

Feit 2. Op het moment dat verdachte de dierenporno downloadde, was het nog niet strafbaar. Daardoor ontbreekt ook in de periode vanaf 1 juli 2010 het opzet op de strafbare gedraging.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Op grond van het navolgende acht de rechtbank de feiten 1 en 2 wettig en overtuigend bewezen.

Bewijsmiddelen1

Op 18 februari 2013 is onder verdachte in [woonplaats 2] in beslag genomen een computer van het merk Cooler Master.2

Op gegevensdrager 04 in deze computer is het volgende aangetroffen:

* 233 bestanden met kinderpornografisch materiaal. Het betreft 223 afbeeldingen en

10 films. De afbeeldingen zijn gedownload op 16 september 2004, 27 maart 2005 en 20 september 2006. De films zijn gedownload in de periode tussen 11 november 2004 en 7 juni 2007. Alle afbeeldingen en videobestanden waren ‘accessible’. Het materiaal is onder meer aangetroffen in de map: ‘Mijn documenten/Mijn afbeeldingen’.

* 296 bestanden met dierenpornografisch materiaal. Het betreft 257 afbeeldingen en

39 films. De afbeeldingen zijn vermoedelijk gedownload op 19 juni 2004 en 20 september 2006. De videobestanden zijn gedownload in de periode tussen 28 april 2004 en 15 maart 2007. De afbeeldingen en 37 videobestanden waren ‘accessible’ en 2 videobestanden waren ‘deleted’. Het materiaal is onder meer aangetroffen in de map: ‘Mijn documenten/Mijn afbeeldingen’.3

In de collectiescans zijn ten aanzien van de kinderporno en de dierenporno de volgende in de afbeeldingen en videobestanden zichtbare strafbare elementen weergegeven:

Kinderporno

Het betreft penetratie (ongeveer minder dan 1%) in de zin van orale dan wel vaginale penetratie van het lichaam van een minderjarige met een penis, vinger, hand, mond of tong;

Penetratie in de zin van orale, vaginale of anale penetratie door een minderjarige met mond/tong, penis, vinger of hand;

Ontuchtige handelingen (ongeveer minder dan 2%) in de zin van het betasten/aanraken van een minderjarige van de geslachtsdelen en billen en borsten met een penis, vinger, hand, mond of tong; Ontuchtige handelingen in de zin van het betasten/aanraken door een minderjarige van de geslachtsdelen en billen en borsten met een vinger of hand;

Poseren (ongeveer 95 %) door een minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen door geheel naakt, gedeeltelijk naakt, niet bij leeftijd passende kleding, uitsnede afbeelding, make-up, onnatuurlijke omgeving, onnatuurlijke voorwerpen, striptease act/houding, camerastandpunt en onnatuurlijke houding;

Overige seksuele gedragingen (ongeveer 5 %) in de zin van masturbatie (dicht) bij lichaam/gezicht minderjarige en het houden van een penis dicht bij het lichaam van een minderjarige.4

Dierenporno

Dieren: orale en vaginale penetratie van een volwassene, betasten/aanraken door een dier van een volwassene in de zin van likken geslachtsdelen, billen of borsten en betasten/aanraken van een dier door een volwassene in de zin van het likken en in de mond nemen van geslachtsdelen.5

De aangetroffen strafbare bestanden zijn gedownload uit zogenaamde nieuwsgroepen.

Om de bestanden te kunnen downloaden moet een zoekterm worden geselecteerd.

De onder verdachte aangetroffen bestanden hebben in de naamgeving de volgende woorden:

[woorden in bestandsnamen].6

Verdachte heeft verklaard dat hij dierenporno heeft gedownload.7

Bewijsoverwegingen

Ten aanzien van feit 1

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de genoemde bestandsnamen, het feit dat het materiaal ‘accessible’ was en onder meer in de mappen ‘Mijn documenten/Mijn afbeeldingen’ was opgeslagen, verdachte opzet had op het bezit van kinderporno. Dat de kinderporno als bijvangst met volwassen porno is meegekomen acht de rechtbank gezien de bestandsnamen ‘[bestandsnamen]’ hoogst onaannemelijk. Verdachte heeft bewust hiernaar gezocht en vervolgens opgeslagen in persoonlijke mappen.

De representatieve collectie die de rechtbank en de verdediging hebben bekeken, bestaat uit drie afbeeldingen waarop de seksuele gedraging ‘poseren’ te zien is.

Volgens de collectiescan bevinden zich in het onder verdachte aangetroffen materiaal ook afbeeldingen met de seksuele gedragingen ‘penetratie’ en ‘ontuchtige handelingen’ en ‘overige seksuele gedragingen’. Deze afbeeldingen betreffen echter minder dan 1% respectievelijk minder dan 2% van de totale hoeveelheid materiaal. Overige seksuele gedragingen betreffen ongeveer 5 % van het materiaal. De afbeeldingen met de gedragingen ‘poseren’ betreffen 95 % en derhalve het merendeel van het materiaal.

Indien in de collectie ook afbeeldingen van de gedragingen ‘penetratie’ en ‘ontuchtige handelingen’ en ‘overige seksuele gedragingen’ zouden zijn opgenomen, zou dit geen representatief beeld van de collectie schetsen gezien het geringe aandeel hiervan op het geheel aan afbeeldingen. Op grond van bovenstaande acht de rechtbank de collectie van de officier van justitie dan ook representatief voor het geheel.

Dat de representatieve collectie niet alle soorten seksuele gedragingen van het bij verdachte aangetroffen materiaal bevat, maakt niet dat enkel de seksuele gedraging ‘poseren’ kan worden bewezen verklaard. Uit het proces-verbaal van onderzoek en uit de collectiescan blijkt immers dat in het aangetroffen materiaal afbeeldingen zitten met de seksuele gedragingen: penetreren, ontuchtige handelingen en poseren, hetgeen voldoende is voor de bewezenverklaring van alle genoemde seksuele gedragingen.

Ten aanzien van feit 2

De rechtbank is van oordeel dat er ten aanzien van het bezit van dierenporno op zijn minst sprake is van voorwaardelijk opzet. Verdachte heeft het dierenpornografische materiaal gedownload op het moment dat het nog niet strafbaar was, immers vóór 1 juli 2010, maar hij heeft het bewaard op zijn computer op een plek waar hij gemakkelijk bij kon en hij heeft het niet verwijderd.

De rechtbank acht dan ook bewezen dat verdachte zich bewust was van de aanmerkelijke kans op de aanwezigheid van dierenporno op zijn computer en deze kans ook welbewust heeft aanvaard.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

1.

in de periode van 16 september 2004 tot en met 18 februari 2013 te [woonplaats 2], afbeeldingen, te weten 223 foto's en 10 films in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of een vinger/hand en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en/of een vinger/hand en/of de mond/tong

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of een vinger/hand en/of de mond/tong

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met een vinger/hand

en

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in houdingen op een wijze die niet bij haar leeftijd past en/of waarbij deze persoon zich van haar kleding ontdoet en/of door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding/film nadrukkelijk de geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden,

waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

en

het houden van een penis bij/naast het gezicht/lichaam van een personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt,

waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

2.

in de periode van 1 juli 2010 tot en met 18 februari 2013 te [woonplaats 2], afbeeldingen, te weten 257 foto's en 39 films in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding ontuchtige handelingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een mens en een dier zijn betrokken, welke voornoemde ontuchtige handelingen - zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het door een dier oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een volwassen persoon

en

het door een dier likken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een volwassen persoon

en

het door een volwassen persoon likken en/of in de mond nemen van de geslachtsdelen van een dier.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

6. De strafbaarheid van het feit

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op:

feit 1: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

feit 2: een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat aan verdachte wordt opgelegd een taakstraf van 160 uur, te vervangen door 80 uren hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, met een proeftijd van 2 jaren.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van de strafmaat verzocht rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno en dierenporno.

Het bezit van kinderporno is zeer verwerpelijk. Bij de vervaardiging van kinderporno worden kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen de personen aan te pakken die kinderporno vervaardigen en verspreiden, maar ook degenen die de afbeeldingen downloaden en opslaan.

Daarnaast heeft verdachte dierenporno in zijn bezit gehad. Voor de vervaardiging van deze afbeeldingen en films zijn dieren en veelal mensen misbruikt en geëxploiteerd ten behoeve van een onzedelijke behoeftebevrediging van personen.

Ook hiervoor geldt dat zolang er mensen zijn die deze afbeeldingen en films bekijken en bewaren de vraag daarnaar blijft bestaan en het vervaardigen wordt bevorderd. De rechtbank neemt dit verdachte kwalijk.

De rechtbank weegt mee in haar beoordeling dat het aantal afbeeldingen en films dat onder verdachte is aangetroffen een relatief laag aantal is geweest.

De rechtbank heeft kennis genomen van het op verdachte betrekking hebbende uittreksel uit het justitieel documentatieregister d.d. 5 juni 2014. Verdachte is niet eerder voor een strafbaar feit veroordeeld.

Ook heeft de rechtbank acht geslagen op het reclasseringsrapport d.d. 5 juni 2014 met de conclusie dat ten aanzien van verdachte toezicht op bijzondere voorwaarden en interventies/behandelingen niet zijn geïndiceerd.

De rechtbank is, alles overwegend, van oordeel dat de eis van de officier van justitie recht doet aan de zaak en acht een taakstraf van 160 uur, te vervangen door 80 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor duur van 3 maanden, met een proeftijd van 2 jaren, passend en geboden.

9 Beslag

Onder verdachte zijn de volgende goederen in beslag genomen:

- computer van het merk Cosmos Cooler Master met goednummer 13-2137-001 en Beslagcode PL0981-2012220513-833386 met SIN-nummer 3103NL;

- gegevensdragers 01, 02 en 03 (drie harddisks);

- gegevensdrager 04 (harddisk) met SIN AAEP3606NL.

Onttrekking aan het verkeer

De computer van het merk Cosmos Cooler Master en gegevensdrager 04 (harddisk) met SIN AAEP3606NL behoren aan verdachte toe. Nu met betrekking tot deze voorwerpen het bewezen geachte is begaan en zij van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang, worden deze voorwerpen onttrokken aan het verkeer.

Teruggave aan verdachte

De rechtbank zal de drie (lege) harddisks waarop nog beslag rust, doen teruggeven aan verdachte nu het belang van de strafvordering zich daartegen niet verzet.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36c, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

11 Beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

feit 1: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

feit 2: een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Strafoplegging

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, van 160 uren, met bevel, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 80 dagen.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 (drie) maanden.

Beveelt dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Beslag

Gelast de teruggave aan verdachte van:

- gegevensdragers 01, 02 en 03 (drie harddisks).

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

- computer desktop merk Cosmos Cooler Master met goednummer 13-2137-001 en Beslagcode PL0981-2012220513-833386 met SIN-nummer 3103NL;

- gegevensdrager 04 (harddisk) met SIN AAEP3606NL.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. van Maanen, voorzitter, mr. V. van Dam en

mr. R.L.M. van Opstal, rechters, in tegenwoordigheid van mr. P.A.B. Kleemans, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 4 augustus 2014.

BIJLAGE: de tenlastelegging

Aan [verdachte] wordt ten laste gelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 16 september 2004 tot en met 18 februari 2013 te [woonplaats 2], in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 223 foto('s) en/of 10 film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een representatieve collectie van bovengenoemde afbeeldingen/filmfragmenten is samengesteld, maar ter voorkoming van strafbare feiten en verdere verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet in het dossier zijn gevoegd en ook niet in afschrift zullen worden verstrekt. De officier van justitie zal deze collectie als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2010 tot en met 18 februari 2013 te [woonplaats 2], in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (aantal) afbeelding(en), te weten 257 foto('s) en/of 39 film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een mens en een dier is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke voornoemde ontuchtige handelingen - zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het door een dier oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een volwassen persoon en/of

het door een dier likken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een volwassen persoon

en/of

het door een volwassen persoon likken en/of in de mond nemen van de geslachtsdelen van een dier;

______________________________________________________

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een representatieve collectie van bovengenoemde afbeeldingen/filmfragmenten is samengesteld, maar ter voorkoming van strafbare feiten en verdere verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet in het dossier zijn gevoegd en ook niet in afschrift zullen worden verstrekt. De officier van justitie zal deze collectie als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

art 254a lid 1 Wetboek van Strafrecht

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier van politie, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme Midden Nederland, BVH-nummer: 2012220513, onderzoek TBKK-BijnK72, genummerd van pagina 1 tot en met 63 en het losse proces-verbaal d.d. 26 maart 2014, ongenummerd, hierna los proces-verbaal genoemd. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.Voor zover het gaat om geschriften als bedoeld in artikel 344.1.5° Wetboek van Strafvordering, worden deze alleen gebruikt in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

2 Proces-verbaal d.d. 19 februari 2013, opgenomen op pagina 11.

3 Proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 april 2013, opgenomen op pagina’s 40, 42, 43 en 44.

4 Collectiescan, opgenomen als bijlage II bij Proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 april 2013, opgenomen op pagina’s 46 tot en met 48.

5 Collectiescan, opgenomen als bijlage IIa bij Proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 april 2013, opgenomen op pagina 49.

6 Los proces-verbaal d.d. 26 maart 2014, opgenomen op de 2e pagina.

7 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 21 juli 2014.