Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:3306

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
09-07-2014
Datum publicatie
19-08-2014
Zaaknummer
16-703037-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak in gijzelingszaak. Verklaring van verdachte dat hij geen gijzelaar was, maar bemiddelde om de gegijzelden vrij te krijgen, kan niet worden uitgesloten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/703037-13 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 9 juli 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Dominicaanse Republiek) op [1980],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres] [woonplaats].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 25 juni 2014.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en zijn advocaat, mr. P.R. van de Water, naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

samen met anderen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft ontvoerd, dan wel medeplichtig is geweest aan deze ontvoering.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte vrij te spreken van het primair en subsidiair ten laste gelegde. De officier van justitie heeft daarbij opgemerkt dat uit het dossier niet met voldoende zekerheid kan worden afgeleid of verdachte de contacten met de familie van de gegijzelden heeft gelegd om het losgeld te krijgen of om de vrijlating van de gegijzelden te bespoedigen. Gelet hierop ontbreekt het opzet en moet verdachte worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen. Het doel van verdachte was de gegijzelden vrij te krijgen, dat is ook de reden dat hij contact heeft gezocht met hun familie. Verdachte heeft dit meteen verklaard bij de politie. Deze verklaring van verdachte is door het politieonderzoek steeds bevestigd. De frasen in de tapgesprekken die voor verdachte belastend zouden zijn, zijn vertaald uit het Spaans. Daardoor kan niet goed worden beoordeeld of dit in het betreffende gesprek exact zo gezegd is en evenmin in welke context ze precies gezegd zijn. Verdachte is als onschuldige derde in dit geschil betrokken geraakt. Alles overziend kan niet worden vastgesteld dat verdachte een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt, zodat hij moet worden vrijgesproken van het primair en subsidiair ten laste gelegde.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en zal hem dan ook integraal vrijspreken.

Uit het dossier blijkt dat verdachte enkele telefoongesprekken heeft gevoerd met de familieleden van de gegijzelden om te bewerkstelligen dat het geëiste losgeld aan de gijzelaars kon worden betaald. Verdachte heeft zijn rol zelf omschreven als bemiddelaar. Hij heeft benadrukt dat hij dit deed om de gegijzelden vrij te krijgen.

In het dossier zijn enkele tapgesprekken opgenomen die in het nadeel van verdachte kunnen worden geïnterpreteerd. Deze gesprekken zijn, naar het oordeel van de rechtbank, echter ook niet onverenigbaar met de verklaring die verdachte heeft afgelegd over zijn rol in deze zaak.

Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er weliswaar een verdenking, maar kan de aard van de betrokkenheid van verdachte bij deze gijzelingszaak met onvoldoende zekerheid uit het dossier worden afgeleid. Niet uitgesloten kan worden dat verdachte inderdaad alleen een bemiddelende rol heeft gespeeld, zoals hij steeds heeft verklaard.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden bewezen verklaard dat verdachte het (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op de gijzeling van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van het primair en subsidiair ten laste gelegde.

5 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het primair en subsidiair ten laste gelegde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.S.K. Fung Fen Chung, voorzitter, mrs. N.E.M. Kranenbroek en G.A. Bos, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.C. van Reenen, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 9 juli 2014.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

Primair

hij in of omstreeks de periode van [2013] tot en met [2013]

[2013] te [plaats] en/of te [plaats] en/of te [plaats] en/of te [plaats]

en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, opzettelijk één of meer personen, genaamd [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd

en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten [A]

[A] (zijnde de zuster van die [slachtoffer 1] en/of de moeder van

die [slachtoffer 2]) en/of [B] (zijnde de vrouw van

die [slachtoffer 2]), te dwingen iets te doen of niet te doen, immers

heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen,

- die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] gedwongen om naar

een woning in [plaats] te gaan en/of (vervolgens) die [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] tegen hun wil vastgehouden en/of opgesloten in

die woning en/of

- naar die [A] gebeld en/of tegen die [A]

hebben/heeft gezegd dat zij, [A] 87.000 euro of de waarde daarvan

in papieren moest betalen om te voorkomen dat die [slachtoffer 1] en/of

die [slachtoffer 2] vermoord zou worden en/of dat het serieus was

en/of dat zij er geen politie bij moest halen en/of

- die [slachtoffer 2] laten bellen naar die [A] en/of

die [B] en/of tegen die [A] en/of die [B]

[B] laten zeggen dat er betaald moest worden en dat het serieus was en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, in het gezicht en/of

tegen het hoofd geslagen en/of gestompt;

art 282a lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van [2013]

[2013] tot en met [2013] te [plaats] en/of te [plaats] en/of

te [plaats] en/of te [plaats] en/of elders in Nederland, tezamen en in

vereniging met elkaar, althans alleen, opzettelijk één of meer personen,

genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], wederrechtelijk

van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een)

ander(en), te weten [A] (zijnde de zuster van die [slachtoffer 1]

[slachtoffer 1] en/of de moeder van die [slachtoffer 2]) en/of [B]

[B] (zijnde de vrouw van die [slachtoffer 2]), te dwingen iets te

doen of niet te doen, immers hebben/heeft die een of meer onbekend gebleven

perso(o)n(en) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen,

- die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] gedwongen om naar

een woning in [plaats] te gaan en/of (vervolgens) die [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] tegen hun wil vastgehouden en/of opgesloten in

die woning en/of

- naar die [A] gebeld en/of tegen die [A] gezegd dat

zij, [A] 87.000 euro of de waarde daarvan in papieren moest

betalen om te voorkomen dat die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2]

[slachtoffer 2] vermoord zou worden en/of dat het serieus was en/of dat zij er

geen politie bij moest halen en/of

- die [slachtoffer 2] laten bellen naar die [A] en/of

die [B] en/of tegen die [A] en/of die [B]

[B] laten zeggen dat er betaald moest worden en dat het serieus was en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, in het gezicht/tegen

het hoofd geslagen en/of gestompt;

tot en/of bij bij het plegen van welk misdrijf verdachte opzettelijk

gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of behulpzaam is

geweest door opzettelijk in of omstreeks de periode van [2013] tot

en met [2013] te [plaats] en/of te [plaats] en/of te [plaats]

en/of te [plaats] en/of elders in Nederland

- ( telefonisch) contact op te nemen en/of te onderhouden met die [A]

[A] en/of die[B] teneinde die [A] en/of die

[B] te bewegen tot betaling van het gevraagde geldbedrag en/of

de overdracht van de gevraagde papieren te verkrijgen en/of

- die [slachtoffer 1] (per auto) te vervoeren naar [plaats] teneinde die

[A] en/of die [B] en/of anderen te laten zien,

althans duidelijk te maken, dat er geweld was gebruikt tegen die [slachtoffer 1]

[slachtoffer 1] (met de bedoeling om die [A] en/of die [B]

[B] en/of die anderen [verder] onder druk te zetten teneinde voornoemde

betaling en/of voornoemde overdacht te bewerkstelligen en/of

- een of meer gesprek(ken) tussen die een of meer onbekende perso(o)n(en) en

die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] te vertalen en/of te

vertolken;

art. 48 Wetboek van Strafrecht

art 282a lid 1 Wetboek van Strafrecht