Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:3182

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
22-07-2014
Datum publicatie
05-08-2014
Zaaknummer
16/661447-14 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van betrokkenheid bij auto-inbraken in de nacht van 3 op 4 april 2014 te Hoogland en te Amersfoort. Verdachte heeft verklaard dat er in de nacht van 3 op 4 april 2014 bij zijn woning werd aangebeld en dat hij nog half slapend de deur heeft geopend. Voor de deur stond een persoon die hem een aantal navigatiesystemen aanbood. In slaapdronken toestand heeft verdachte één navigatiesysteem aangepakt, maar dit vervolgens direct weer teruggegeven en de persoon vervolgens weggestuurd met zijn goederen. In het dossier zijn geen aanknopingspunten te vinden die deze verklaring van verdachte ongeloofwaardig maken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/661447-14 (P)

vonnis van de meervoudige strafkamer van 22 juli 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1981],

wonende te [woonplaats], [adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 8 juli 2014.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de advocaat, mr. J.G.M. Dassen, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Primair voor de feiten 1 tot en met 8:

in de nacht van 3 op 4 april 2014 te Hoogland en te Amersfoort samen met een ander of anderen een auto-inbraak heeft gepleegd, waarbij goederen zijn weggenomen.

Subsidiair:

Onder 1: in de nacht van 3 op 4 april 2014 te Hoogland samen met een ander of anderen heeft geprobeerd in een auto in te breken.

Voor de feiten 2 tot en met 8, alle in de subsidiaire variant, wordt verdachte verweten dat hij zich in die bewuste nacht heeft schuldig gemaakt aan heling.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot een bewezenverklaring van de onder 6 subsidiair en 8 subsidiair ten laste gelegde feiten en heeft voor de overige ten laste gelegde feiten tot vrijspraak gerequireerd.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van de primair aan verdachte ten laste gelegde feiten en heeft vrijspraak daarvan bepleit.

Ten aanzien van de subsidiair ten laste gelegde feiten wijst de verdediging op de omstandigheid dat op slechts één navigatiesysteem een vingerafdruk van verdachte is aangetroffen, terwijl er sprake is van meerdere goederen. Verdachte heeft verklaard dat hij in slaapdronken toestand een navigatiesysteem heeft aangepakt, toen deze hem in het holst van de nacht werd aangeboden, maar dat hij deze direct heeft teruggegeven en de aanbieder met de goederen heeft weggestuurd. Verdachte heeft op geen enkele wijze de intentie gehad om de hem aangeboden goederen - navigatiesystemen en Tomtoms - van de aanbieder over te nemen en daarover te kunnen beschikken. De tijd tussen het aanpakken van het navigatiesysteem en het teruggeven daarvan aan de aanbieder is ook zeer kort geweest.

Derhalve kan niet gesproken worden van strafbare heling en dient verdachte daarvan te worden vrijgesproken.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hem primair ten laste gelegde feiten heeft begaan en zal hem daarvan dan ook vrijspreken.

Evenmin acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hem subsidiair ten laste gelegde feiten heeft begaan en zal verdachte ook hiervan vrijspreken.

Dit oordeel berust op het volgende:

Verdachte heeft verklaard dat er in de nacht van 3 op 4 april 2014 bij zijn woning werd aangebeld en dat hij nog half slapend de deur heeft geopend. Voor de deur stond een persoon die hem een aantal navigatiesystemen aanbood. In slaapdronken toestand heeft verdachte één navigatiesysteem aangepakt, maar dit vervolgens direct weer teruggegeven en de persoon vervolgens weggestuurd met zijn goederen. In het dossier zijn geen aanknopingspunten te vinden die deze verklaring van verdachte ongeloofwaardig maken.

Uitgaande van de verklaring van verdachte was de tijd zeer kort tussen het moment dat verdachte het navigatiesysteem, waarvan is gebleken dat dit van misdrijf afkomstig was, heeft vastgehad en het moment waarop hij dit weer heeft teruggegeven. Gelet daarop kan niet geoordeeld worden dat verdachte de beschikkingsmacht over dat voorwerp heeft gehad of dat zijn wil was gericht op het verkrijgen van die beschikkingsmacht, zodat van heling geen sprake is en verdachte daarvan zal worden vrijgesproken,

Ten aanzien van de benadeelde partij

Nu aan verdachte - zonder toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht - geen straf of maatregel is opgelegd, zijn de benadeelde partijen [X], [naam] Nederland B.V. en [Y] in hun afzonderlijke vorderingen niet-ontvankelijk.

5 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van de hem onder 1 tot en met 8 ten laste gelegde feiten;

Verklaart de benadeelde partijen [X], [naam] Nederland B.V. en [Y] niet-ontvankelijk in hun vorderingen en bepaalt dat deze vorderingen kunnen worden aangebracht bij de burgerlijke rechter.

Dit vonnis is gewezen door

mr. S. Wijna, voorzitter, mrs. J.P.H. van Driel van Wageningen en J.F. Haeck, rechters,

in tegenwoordigheid van H.J. Nieboer, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 22 juli 2014.

Mr. J.P.H. van Driel van Wageningen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE : De tenlastelegging

1.

Primair

(aangifte p. 26)

hij in of omstreeks de periode van 3 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort) en/of te Amersfoort, althans in de het

arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in /

uit een (op of nabij de Koop geparkeerd staande) auto (merk Volkswagen, type

Polo) heeft weggenomen een omlijsting van een navigatiesysteem, in elk geval

enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [Z], in elk geval

aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij

verdachte en / of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats

des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren)

onder zijn /hun bereik heeft/hebben gebracht door braak en/of verbreking (te

weten het losschroeven en/of verwijderen van een of meer schroef/schroeven

waarmee die omlijsting vastgeschroefd was);

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), althans in het arrondissement

Midden-Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn

mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in /

uit (een op/aan de Koop geparkeerd staande) auto (merk Volkswagen, type Polo)

weg te nemen een navigatiesysteem en/of andere goederen van hun/zijn gading,

geheel of ten dele toebehorende aan [Z], in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de

toegang tot die auto te verschaffen en/of die/dat weg te nemen

navigatiesysteem en/of andere goederenonder zijn/hun bereik te brengen door

middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, als volgt

heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte, en/of (één of meer van)

zijn mededader(s) in die auto plaatsgenomen en/of een of meer

schroef/schroeven van de omlijsting van dat navigatiesysteem losgedraaid en/of

verwijderd en/of (een deel van) die omlijsting verwijderd, zijnde de

uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

Primair

(aangifte p. 44)

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (op/aan de

Koop geparkeerd staande) auto (merk Volkswagen, type golf, kleur zwart,

kenteken [kenteken]) heeft weggenomen een navigatiesysteem (inclusief navigatie

DVD) en/of een I-Pod, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan [X], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en /

of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/ het weg

te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door braak

en/of verbreking en/of inklimmng en/of een valse sleutel;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een navigatiesysteem

(afkomstig uit de Volkswagen Golf met kenteken [kenteken]) en/of een I-Pod heeft

verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of

zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van

dat navigatiesysteem en/of die Ipod wist(en), althans redelijkerwijs had(den)

moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

art. 417 Wetboek van Strafrecht

art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

3.

Primair

(aangifte p. 36)

hij in of omstreeks de periode van 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in / uit (een op of

nabij de Tolick geparkeerd staande) auto (merk Skoda, type Fabia, kleur grijs,

kenteken [kenteken]) heeft weggenomen een hoeveelheid gereedschap en/of een

accu (met een I-phone oplader stekker) en/of een kabel (voor comstekker naar

ethernetstekker) en/of een of meer sleutel(s) (voor een regelkast) en/of een

computer en/of een computertas (merk Ikea Family), in elk geval enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan [W] en/of [naam]

Nederland B.V. en/of [naam 2] Amersfoort B.V, in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of

zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben

verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/

hebben gebracht door braak en/of verbreking (te weten het inslaan, althans

vernielen van een ruit van die auto);

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een hoeveelheid gereedschap en/of een accu (met een I-phone oplader stekker)

en/of een kabel (voor comstekker naar ethernetstekker) een of meer sleutel(s)

(voor een regelkast) en/of een computer en/of een computertas (merk Ikea

Family) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen,

terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het

voorhanden krijgen van dat gereedschap en/of die accu (met een I-phone

oplader stekker) en/of die kabel (voor comstekker naar ethernetstekker) en/of

die sleutel(s) (voor een regelkast) en/of die computer en/of die computertas

(merk Ikea Family) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden

dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

art 417 Wetboek van Strafrecht

art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

4.

Primair

(aangifte p. 52)

hij in of omstreeks 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te Hoogland

(gemeente Amersfoort), althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in / uit een (op of nabij de Nieuwlandsedreef

geparkeerd staande) auto (merk Seat, type Leon, kleur grijs, kenteken

[kenteken]) heeft weggenomen een navigatiesysteem, in elk geval enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan [U], in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/

of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben

verschaft en / of de / het weg te nemen goed(eren) onder zijn / hun bereik

heeft/hebben gebracht door braak en/of verbreking (te weten het inslaan,

althans vernielen van een ruit van die auto;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een navigatiesysteem

(afkomstig uit een auto met het kenteken [kenteken]) heeft verworven, voorhanden

heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten

tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat navigatiesysteem

wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door

misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

art 417 Wetboek van Strafrecht

art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

5.

Primair

(aangifte p.49)

hij in of omstreeks de periode van 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit (een op of

nabij Het Fortuyn geparkeerd staande) auto (merk Seat, type Leon, kenteken

[kenteken]) heeft weggenomen een radio/navigatiesysteem en/of een zonnebril, in

elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 3] B.V. en/of

[V], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang

tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en/of de/het weg te nemen

goed(eren) onder zijn / hun bereik heeft/hebben gebracht door braak en/of

verbreking (te weten het inslaan van een ruit van die auto);

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een

radio/navigatiesysteem (afkomstig uit de auto met het kenteken [kenteken]) en/of

een zonnebril heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft

overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven

of het voorhanden krijgen van dat radio/navigatiesysteem en/of die zonnebril

wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door

misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

art 417 Wetboek van Strafrecht

art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

6.

Primair

(aangifte p. 55)

hij in of omstreeks de periode van 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), althans in het arrondissement

Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit (op of nabij

[adres] geparkeerd staande) auto (merk Audi, type A6 Avant Quattro, kleur

grijs, kenteken [kenteken]) heeft weggenomen een navigatiesysteem (merk Tom-Tom)

en/of een portemonnee (met daarin [onder andere] een rijbewijs en/of een of

meer bankpasje(s) en/of een zorgpas), in elk geval enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan [Y], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn

mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben

verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik

heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een navigatiesysteem

(merk Tom-Tom afkomstig uit de auto met het kenteken [kenteken]) heeft

verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of

zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van

dat navigatiesysteem wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten

vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

art 417 Wetboek van Strafrecht

art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

7.

Primair

(aangifte p. 124)

hij in of omstreeks de periode van 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Amersfoort, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit (een op of nabij Het Klinkert geparkeerd

staande) auto (merk Volkswagen, type Polo, kleur zwart, kenteken [kenteken])

heeft weggenomen een radio/navigatiesysteem en/of een pakje sigaretten, in elk

geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [T], in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en / of zijn mededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des

misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder

zijn / hun bereik heeft/ hebben gebracht door braak en/of verbreking (te weten

het inslaan, althans vernielen van een ruit van die auto);

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij in of omstreeksde periode van 3 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), althans in de gemeente Amersfoort, in elk

geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, een radio/navigatiesysteem (afkomstig uit de auto met het kenteken

[kenteken]) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen,

terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het

voorhanden krijgen van dat radio/navigatiesysteem wist(en), althans

redelijkwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen

goed(eren) betrof;

art 417 Wetboek van Strafrecht

art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

8.

Primair

(aangifte p. 127)

hij in of omstreeks de periode van 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Amersfoort, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit (op of nabij de [adres] geparkeerd staande)

auto (merk Seat, type Altea, kleur zwart, kenteken [kenteken]) heeft weggenomen

een navigatiesysteem, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan [S], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte

en / of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft / hebben verschaft en / of de / het

weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door braak

en/of verbreking (het inslaan, althans vernielen, van een ruit van die auto);

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 03 april 2014 tot en met 4 april 2014 te

Hoogland (gemeente Amersfoort), althans in de gemeente Amersfoort, in elk

geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, een navigatiesysteem (afkomstig uit de auto met het kenteken [kenteken])

heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij

en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen

van dat navigatiesysteem wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten

vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

art. 417 Wetboek van Strafrecht

art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht