Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:2571

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
24-06-2014
Datum publicatie
25-06-2014
Zaaknummer
16/661058-14 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich samen met haar man schuldig gemaakt aan witwassen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 120 uur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/661058-14 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 24 juni 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Marokko) op [1985],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[adres] te [woonplaats]

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 10 juni 2014. De verdachte is niet ter terechtzitting verschenen. De raadsman van verdachte mr. J.B. Boone, advocaat te Wijk bij Duurstede was ter terechtzitting aanwezig en heeft verklaard uitdrukkelijk door verdachte te zijn gemachtigd om de verdediging te voeren.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

zich schuldig heeft gemaakt aan het samen met (een) ander(en) witwassen van een bedrag van € 217.115,-

3 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van het tenlastegelegde vrijgesproken dient te worden. De omstandigheden waaronder het geld is aangetroffen maakt volgens de raadsman nog niet dat er sprake is van verhullen als bedoeld in artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht. De raadsman heeft in dit kader onder meer gewezen op een arrest van de Hoge Raad van 27 mei 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1237).

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Inleiding 1

Naar aanleiding van mogelijke betrokkenheid van [medeverdachte 1] bij een plofkraak en het handelen in verdovende middelen heeft er d.d. 4 november 2013 op de [adres] te [woonplaats] een doorzoeking plaatsgevonden. Op dit adres staat onder meer verdachte [verdachte] ingeschreven. [verdachte] is de stiefmoeder van [medeverdachte 1] en getrouwd met [medeverdachte 2], zijnde de vader van [medeverdachte 1]. [medeverdachte 2] is volgens de GBA op 4 november 2012 vanwege vertrek naar Marokko uitgeschreven.

4.3.2

De doorzoeking

Bij aanvang van de doorzoeking d.d. 4 november 2013 om 15.39 uur was [medeverdachte 1] in de woning aanwezig. [medeverdachte 1] is na te zijn gefouilleerd, waarbij een bedrag van € 545,- werd aangetroffen, niet aangehouden. Omstreeks 16.15 uur heeft [medeverdachte 1] de woning verlaten.2 In de woning werd tijdens de doorzoeking in een inpandige huiskamerkast in een daarin staande opbergbox een grote GGD-enveloppe aangetroffen. In deze enveloppe zaten drie pakken bankbiljetten. In een witte enveloppe zat in totaal € 16.950,- (28 biljetten van € 500,- en 59 biljetten van € 50,-). In doorzichtig plastic zat in totaal € 99.000,- (198 biljetten van € 500,-). Het andere pakje bestond uit twee pakketjes ingewikkeld in een banderol en omgeven met ondoorzichtig plastic en betrof in totaal € 100.000,- (100 biljetten van € 500,-). In een linnenkast in de grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning stond een zwarte tas met daarin een ING-enveloppe. In deze enveloppe werd een bedrag van in totaal € 620,- aangetroffen.3

4.3.3

De telefoongesprekken

De telefoonnummers in gebruik bij [medeverdachte 1] werden sinds 9 september 2013 afgeluisterd. Hieruit blijkt dat de volgende gesprekken op 4 november 2013 door [medeverdachte 1] zijn gevoerd.

d.d. 4 november 2013 om 16:17 uur

Tijdens dit gesprek met een nn-man geeft [medeverdachte 1] aan dat in de woning van zijn vader goederen zijn en om die reden heeft [medeverdachte 1] nu een probleem. [medeverdachte 1] meldt dat zijn vader daar goederen heeft en dat de politie met honden naar binnen is gegaan. Als de politie goederen vindt gaat [medeverdachte 1] verklaren dat die van hem zijn. Als daar geen goederen zijn dan zal er zeker geld zijn. Dat heeft zijn vrouw (vrouw van zijn vader) tegen [medeverdachte 1] gezegd. [medeverdachte 1] geeft aan dat hij haar niet begreep. Er is daar geld of goederen.45

d.d. 4 november 2013 om 16.30 uur

in dit gesprek tussen [medeverdachte 1] en nn-man herhaalt [medeverdachte 1] dat de vrouw van zijn vader tegen hem zei dat zijn vader daar wat had achter gelaten en toen hij haar vroeg wat hij heeft achtergelaten, zij dat toen niet wou zeggen.67

d.d. 4 november 2013 om 16.40 uur

[medeverdachte 1] heeft contact met zijn vader [medeverdachte 2] die op dat moment in Marokko verbleef. Direct wordt door [medeverdachte 1] aan zijn vader gevraagd wat die in huis heeft. [medeverdachte 2] antwoord dat daar geld van anderen ligt en noemt een bedrag van ongeveer € 217.000.89

d.d. 4 november 2013 om 16.43 uur

[medeverdachte 2] zegt tegen [medeverdachte 1] dat de dingen die daar liggen in de woonkamer door hem zijn achtergelaten voor iemand die ze komt ophalen.1011

4.3.5

Aangetroffen dactyloscopische sporen

Op een schriftelijk stuk aangetroffen in de GGD-enveloppe werd een dactyloscopisch spoor veiliggesteld.12 Uit het rapport Dactyloscopisch Sporenonderzoek van de Landelijke Eenheid Dactyloscopie, blijkt dat het spoor is geïdentificeerd op [naam], geboren op [1964]. Uit de databank van Havank blijkt dat deze persoon, met dezelfde vingerafdrukken, ook is opgenomen onder de volgende personalia: [medeverdachte 2], geboren op [1964].13

Eveneens is op een schriftelijk stuk uit de GGD-enveloppe een vingerafdruk aangetroffen die geïdentificeerd kan worden op verdachte [verdachte], geboren op [1985].14

4.3.6

Overwegingen van de rechtbank

De rechtbank stelt allereerst vast dat uit de stukken in het dossier niet is gebleken wat de herkomst is van het geld in de GGD-enveloppe en indien het geld afkomstig is van enig misdrijf, met welk concreet misdrijf het is verdiend.

Dat het aangetroffen contant geld ‘uit enig misdrijf afkomstig is’, kan, indien op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het geld uit enig misdrijf afkomstig is (HR 13 juli 2010, LJN BM0787).

Het aangetroffen geldbedrag van € 216.570,- bevond € 215.950,- zich in 3 verschillende pakketjes in een GGD-enveloppe. Deze enveloppe was in een opbergbox gestopt die in een inpandige kast van de woonkamer stond. Het totale bedrag was onder meer opgebouwd door 326 biljetten van € 500,-. De rechtbank overweegt hieromtrent dat criminaliteit veelal gepaard gaat met grote hoeveelheden contant geld in vaak ook grote coupures, terwijl coupures van € 500,- in het normale betalingsverkeer een zeldzaamheid zijn. Uit vorenstaande feiten en omstandigheden, waarbij de manier van bewaren van het bedrag van € 215.950,- als zeer ongebruikelijk mag worden beschouwd, leidt de rechtbank af dat sprake is van een vermoeden van witwassen van dat aangetroffen geldbedrag. In een dergelijke situatie mag van verdachte verlangd worden dat zij een verklaring geeft over de herkomst van het geld. Een legale bron van herkomst uit eigen vermogen of verdiensten is blijkens de in het dossier aanwezige kasopstelling ten aanzien van verdachte en zijn medeverdachten niet aannemelijk geworden.

De medeverdachte [medeverdachte 2], die vermoedelijk in Marokko verblijft, heeft nimmer een verklaring tegenover de politie afgelegd. Ook verdachte, de hoofdbewoonster van de bewuste woning, heeft anders dan dat ze heeft verklaard van niets te weten geen enkele aannemelijke verklaring afgelegd waaruit de legale herkomst is gebleken. Uit voornoemde tapgesprekken en de genoemde feiten en omstandigheden leidt de rechtbank echter wel af dat het geld een (onbekend gebleven) ander toebehoort en verdachte dit geld in haar woning onder zich hield en de werkelijke aard en herkomst heeft verhuld.

De rechtbank is op grond van hetgeen hiervoor is overwogen van oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat het aangetroffen geld onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig moet zijn en dat verdachte dat wist. Verdachte heeft zich derhalve, op zijn minst in voorwaardelijke zin, opzettelijk schuldig gemaakt aan het samen met haar man witwassen van € 215.950-.

Voor zover de raadsman een vergelijk heeft willen maken met de door hem aangehaalde uitspraak overweegt de rechtbank dat het in die zaak ging om een geldbedrag afkomstig uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. Die omstandigheid en niet de plaats waar het geldbedrag is aangetroffen is leidend geweest in het arrest van de Hoge Raad. In de onderhavige zaak is echter gebleken dat het geldbedrag afkomstig is van een door een ander gepleegd misdrijf. De onderhavige casus kan dus niet op een lijn worden gesteld met de door de raadsman aangehaalde zaak.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

op 04 november 2013 te Amersfoort, tezamen en in vereniging met een ander,

van een voorwerp, te weten 215.950 euro, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, heeft verborgen en verhuld, althans heeft verborgen en verhuld wie de rechthebbende op voornoemd geldbedrag was of wie bovenomschreven geldbedrag, voorhanden had(den), terwijl zij, verdachte en haar mededader wist dat dat

voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf

en

op 04 november 2013 te Amersfoort, tezamen en in vereniging met een ander,

215.950,- euro voorhanden hebben gehad, terwijl zij, verdachte en haar mededader wisten dat bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van het feit

Het bewezenverklaarde levert het navolgende strafbare feit op:

medeplegen van witwassen.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door de officier van justitie bewezen geachte zal worden veroordeeld tot:

  • -

    een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren;

  • -

    een werkstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte integraal vrijgesproken dient te worden. De raadsman heeft geen verweer gevoerd met betrekking tot de strafmaat.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich samen met haar man schuldig gemaakt aan witwassen. Verdachte heeft een aanzienlijk geldbedrag, waarvan zij wist dat het van misdrijf afkomstig was, verworven en voorhanden gehad. Witwassen van crimineel geld vormt een bedreiging voor de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Het in omloop zijn van dergelijke grote witgewassen geldbedragen heeft een sterk corrumperende werking en faciliteert veelal ander strafbaar handelen.

Uit het de verdachte betreffende uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 2 mei 2014 is gebleken dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is gekomen.

De rechtbank acht alles afwegende een werkstraf van 120 uren passend en geboden. De rechtbank heeft hierbij in het voordeel van verdachte rekening gehouden met de omstandigheid dat zij niet eerder met justitie in aanraking is gekomen, zij de zorg heeft over vijf minderjarige kinderen en de rechtbank haar man [medeverdachte 2] beschouwt als degene die sturend heeft gehandeld met betrekking tot het aangetroffen geldbedrag.

9 Het beslag

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd het inbeslaggenomen geldbedrag van € 620,- (aangetroffen in een zwarte tas in de linnenkast) terug te geven aan verdachte, daar de officier van justitie dit geldbedrag heeft beschouwd als huishoudgeld.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat, gelet op zijn betoog tot vrijspraak, het inbeslaggenomen geldbedrag aan verdachte teruggeven dient te worden.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat het in beslag genomen en niet teruggegeven geldbedrag van € 620,- dient te worden teruggegeven aan verdachte daar de rechtbank dit bedrag evenals de officier van justitie beschouwt als huishoudgeld.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 22c, 22d, 47, 420bis van het Wetboek van Strafrecht

11 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van witwassen.

Strafoplegging

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, van 120 uren, met bevel, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 60 dagen.

Beslag

Teruggave aan verdachte: een bedrag van € 620,-

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. Oostendorp, voorzitter, mrs. S. Wijna en J.P.H. van Driel van Wageningen, rechters, in tegenwoordigheid van J.J. Veldhuizen, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 juni 2014.

BIJLAGE : De tenlastelegging

zij op of omstreeks 04 november 2013 te Amersfoort, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

van een voorwerp, te weten 217.115 euro, althans een geldbedrag, de werkelijke

aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing

heeft/hebben verborgen en/of verhuld, althans heeft/hebben verborgen en/of

verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp, te weten voornoemd geldbedrag,

was of wie bovenomschreven voorwerp, te weten voornoemd geldbedrag, voorhanden

had(den), terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat dat

voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf

art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 47 Wetboek van Strafrecht

en/of

zij op of omstreeks 04 november 2013 te Amersfoort, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een voorwerp, te weten 217.115 euro, althans een geldbedrag, heeft/hebben

verworven, voorhanden heeft/hebben gehad, heeft/hebben overgedragen en/of

omgezet, althans van een voorwerp, te weten voornoemd geldbedrag, gebruik

heeft/hebben gemaakt, terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en)

dat bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit

enig misdrijf;

art 47 Wetboek van Strafrecht

art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier, onderzoek 94KRAT, BVH-nummer PL0981-201309793 (einddossier witwassen), bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Proces-verbaal van relaas van [verbalisant 1], pag. 940.

3 Proces-verbaal bevindingen aantreffen geld van [verbalisant 7], pag. 964 en proces-verbaal van relaas van [verbalisant 1], pag. 939 en 940.

4 Proces-verbaal van relaas opgemaakt door [verbalisant 1], pag. 940.

5 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 2], pag. 976 en 977.

6 Proces-verbaal van relaas opgemaakt door [verbalisant 1], pag. 941.

7 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 2], pag. 981 en 982.

8 Idem voetnoot 4.

9 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 2], pag. 983 en 984.

10 Idem voetnoot 4.

11 Proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 2], pag. 986 en 987.

12 Proces-verbaal sporenonderzoek van [verbalisant 3], [verbalisant 4] en [verbalisant 5], pag. 1010 en 1011.

13 Proces-verbaal uitslag sporenonderzoek van [verbalisant 6], pag. 1015 en rapport dactyloscopisch sporenonderzoek, pag. 1016 en 1017.

14 Proces-verbaal uitslag sporenonderzoek van [verbalisant 6], pag. 1018 en rapport dactyloscopisch sporenonderzoek, pag. 1019 en 1020.