Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:194

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
24-01-2014
Datum publicatie
19-06-2014
Zaaknummer
16/661718-13 en 16/712402-10 (TUL) (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bezit van een groot aantal foto’s en films met kinderporno en dierenporno. Rechtbank veroordeelt de verdachte tot 14 maanden gevangenisstraf, waarvan 7 maanden voorwaardelijk. Als bijzonder voorwaarde moet de verdachte zich klinisch laten behandelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht

Parketnummers: 16/661718-13 en 16/712402-10 (TUL) (P)

Datum vonnis: 24 januari 2014

Vonnis van de meervoudige kamer voor strafzaken op tegenspraak gewezen in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [1965],

wonende te [woonplaats],

verblijvende in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum[woonplaats], [adres],[woonplaats].

Raadsman: mr. J. Visscher, advocaat te Amersfoort.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 18 oktober 2013. Op 1 november 2013 heeft de rechtbank tussenvonnis gewezen en het onderzoek heropend. De behandeling van de zaak is voortgezet op de terechtzitting van 10 januari 2014 waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en de vordering tot tenuitvoerlegging met bovenvermeld parketnummer.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: kinderporno heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich de toegang tot die afbeeldingen heeft verschaft en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

feit 2: dierenporno heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

3 De voorvragen

De raadsman heeft aangevoerd dat de dagvaarding onvoldoende feitelijk is doordat de aan verdachte verweten gedragingen onvoldoende specifiek omschreven zijn. Beide feiten zijn wel nader geconcretiseerd, echter er is geen concrete verwijzing. De verdediging stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een nietige dagvaarding.

De officier van justitie heeft aangevoerd dat de Hoge Raad in diverse arresten tot het oordeel is gekomen dat de wijze waarop ook de onderhavige tenlastelegging is geformuleerd, voldoet aan de eisen van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. Zij stelt zich dan ook op het standpunt dat het voor zowel de verdachte als de rechtbank begrijpelijk is hetgeen aan de verdachte is tenlastegelegd, mede gelet op het onderliggende proces-verbaal.

De rechtbank is van oordeel dat het voor verdachte voldoende duidelijk is waartegen hij zich dient te verweren. Voor de rechtbank is het voldoende duidelijk welk verwijt er aan verdachte wordt gemaakt. De dagvaarding is voldoende feitelijk en voldoet aan artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. Derhalve is sprake van een geldige dagvaarding. De rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de zaak, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan en baseert zich daarbij op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen. De officier van justitie acht alleen het in bezit hebben van kinderporno en dierenporno bewezen.

4.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank tot een bewezenverklaring kan komen van het in bezit hebben van kinderpornografie en dierenpornografie. Mede in het licht van de verklaring van de verdachte ter terechtzitting, waaruit blijkt dat hij back-ups heeft gemaakt van door hem gedownloade afbeeldingen, ziet de verdediging aanleiding nader onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van dubbel matches. Op geen enkele manier blijkt immers uit het onderzoek dat de gestelde omvang van ruim 25.000 afbeeldingen en video’s is gecontroleerd op dubbeltellingen. Dat klemt temeer nu uit het dossier blijkt dat slechts sprake is van 2202 matches in de database kinderpornografie. Niet is gebleken van zeer uniek materiaal. Volgens de verdediging dient hierom nader onderzoek plaats te vinden.

4.3.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren en/of verwerven van kinderporno en dierenporno. De rechtbank kan op grond van de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen vaststellen dat er sprake is van een grote hoeveelheid foto’s en films maar het precieze aantal kan de rechtbank niet vaststellen zodat dit aantal niet zal worden opgenomen in de bewezenverklaring.

Verdachte heeft de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten voor het overige bekend en de verdediging heeft geen vrijspraak bepleit. Onder deze omstandigheden zal de rechtbank met toepassing van artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen. Een nader onderzoek naar mogelijke dubbeltellingen en de reden waarom sprake is van een relatief beperkt aantal matches met de database kinderpornografie acht de rechtbank niet noodzakelijk.

Ten aanzien van feit 1:

De rechtbank acht dit feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de bekennende verklaring van verdachte;1

- het ambtsedig proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed, voorlopige bevindingen, d.d. 23 juli 2012, inhoudende (ondermeer) het aantreffen en beoordelen van kinderpornografische bestanden, opgemaakt door[verbalisant 1];2

- het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goederen d.d. 26 augustus 2013, inhoudende (ondermeer) het aantreffen en beoordelen van kinderpornografische bestanden, opgemaakt door[verbalisant 1] en [verbalisant 2].3

Ten aanzien van feit 2:

De rechtbank acht dit feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de bekennende verklaring van verdachte;4

- het ambtsedig proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed, voorlopige bevindingen, d.d. 23 juli 2012, inhoudende (ondermeer) het aantreffen en beoordelen van dierenpornografische bestanden, opgemaakt door[verbalisant 1];5

- het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goederen d.d. 26 augustus 2013, inhoudende (ondermeer) het aantreffen en beoordelen van dierenpornografische bestanden, opgemaakt door[verbalisant 1] en [verbalisant 2].6

5 De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

1.

in de periode van 5 juli 2011 tot en met 14 juli 2013 te Utrecht,

gegevensdragers, te weten

USB-sticks merken [A] en [B] en[C] en merkloos en

een of meer (micro) SD-kaarten (merkloos en merk [D]) en

een laptop (merk[E]),

bevattende foto's en films,

telkens in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, waren betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit

- het met de penis en/of met de vinger(s) en/of hand(en) en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong) oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en

- het met de penis en/of met de vinger(s) en/of hand(en) en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt) en

- het met de penis en/of met de vinger(s) en/of hand(en) en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de bil(len) en/of de borst(en) van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en

- het met de penis en/of met de vinger(s) en/of hand(en) en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong) betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de bil(len) en/of de borst(en) door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en

- het door een dier oraal en/of met de mond/tong penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en

- het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de bil(len) en/of de borst(en) van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en

- het door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een of meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en/of

opgemaakt zijn en/of poseren in een omgeving en/of met een of meer voorwerpen en/of in een of meer (erotisch getinte) houdingen op een wijze die niet bij hun leeftijd past en/of met sadomasochistische elementen, en/of waarbij deze personen zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van hun kleding ontdoen en/of waarna door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze personen en/of de uitsnede van de afbeeldingen/films nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en

- het masturberen (dicht)bij en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt en

- het houden van een (stijve) penis bij/naast/tegen de vagina, althans het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt,

van welke misdrijven hij, verdachte een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in de periode van 5 juli 2011 tot en met 14 juli 2013 te Utrecht,

gegevensdragers, te weten

-een of meer USB-sticks merken[C] en merkloos en [F] en

-een of meer (micro) SD-kaarten (merkloos en merk [D]) en

-een laptop (merk[E]),

bevattende foto's en films,

telkens in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeeldingen ontuchtige handelingen zichtbaar zijn waarbij mens en een dier zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit:

- het door een dier oraal en/of vaginaal en/of anaal en/of met de mond/tong penetreren van het lichaam van een persoon en

- het door een dier betasten en/of aanraken en/of likken aan de geslachtsdelen en/of borst(en) en/of bil(len) van een persoon en

- het door een persoon betasten en/of aanraken van en/of het likken aan en/of het in de mond nemen van de geslachtsdelen van een dier,

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid

6.1.

De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op.

feit 1: een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken in bezit hebben, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

feit 2: een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij een mens en een dier zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

6.2.

De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid volledig uitsluit.

De rechtbank beschikt over de volgende stukken:

- het psychiatrisch rapport d.d. 4 oktober 2013, opgesteld door I. Maksimovic, psychiater, waaruit blijkt dat er bij verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestesvermogens in de zin van het syndroom van Asperger en in de zin van pedofilie. De gedragingen van verdachte worden bepaald door zijn twee stoornissen. De deskundige acht verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Het recidiverisico is groot. Beide stoornissen gaan niet over. De behandeling kan hooguit ertoe bijdragen dat verdachte beter leert omgaan met zijn stoornissen. Ook is het belangrijk dat zijn sociale omstandigheden en dagbesteding gewaarborgd zijn. De deskundige adviseert een intensieve en gestructureerde klinische behandeling gevolgd door een ambulante behandeling en medicatie. De behandeling zou kunnen plaatsvinden in het kader van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijk strafdeel of in het kader van een TBS met voorwaarden.

- het psychologisch rapport d.d. 11 oktober 2013, opgesteld door drs. M. van Heteren, GZ-psycholoog, waaruit blijkt dat verdachte lijdende is aan twee ziekelijke stoornissen, namelijk Pedofilie, exclusieve type, en de stoornis van Asperger. Verdachte heeft al twee zedenbehandeling programma’s doorlopen zonder gewenst resultaat. De deskundige acht verdachte eveneens verminderd toerekeningsvatbaar en komt tot hetzelfde advies als de psychiater met als aanvulling dat zij de voorkeur geeft aan de maatregel TBS met voorwaarden.

Op grond van bovenstaande rapportage heeft de rechtbank op 1 november 2013 reeds besloten het oordeel van de psychiater en psycholoog over te nemen en heeft geoordeeld dat verdachte voor de bewezen verklaarde feiten als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd

7 De strafoplegging

7.1.

De vordering van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd:

een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van voorarrest en TBS met de volgende voorwaarden: klinische opname bij FPA de [naam] in [woonplaats] voor de duur van maximaal 24 maanden, reclasseringscontact, medewerking aan medicamenteuze behandeling indien noodzakelijk, tekenen van een driepartijenovereenkomst en controle van gegevensdragers. Daarnaast vordert de officier van justitie van justitie 3 maanden gevangenisstraf, zijnde de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke veroordeling van het vonnis van 31 maart 2011 van deze rechtbank.

7.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging acht het opleggen van een TBS-maatregel niet redelijk. Zij stelt zich op het standpunt dat het bezit van kinderporno geen risico is voor kindermisbruik. Tevens vraagt de verdediging aandacht voor het vangnet van verdachte. In de rapporten is geen aandacht besteed aan de steun vanuit de familierelaties van verdachte. Zijn ouders en broers zijn volledig betrokken bij het lot van verdachte. De woning wordt door de familie bijgehouden. Ook heeft verdachte na eerdere veroordelingen altijd werk gevonden. De verdediging pleit ervoor om verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf met voorwaarden op te leggen omdat eerdere behandelingen feitelijk niet van de grond gekomen zijn, voor een juiste beoordeling van de problematiek van verdachte en vanwege de positieve opstelling van verdachte ten aanzien van het ondergaan van een langer durende behandeling.

7.3.

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte is reeds drie maal eerder voor gelijksoortige misdrijven veroordeeld. De rechtbank concludeert dat de eerdere veroordelingen verdachte er niet van hebben weerhouden thans weer in de fout te gaan.

In het onderhavige onderzoek is bij verdachte een groot aantal foto’s en films met kinderporno en dierenporno aangetroffen. Verbalisant [verbalisant 1] was zowel bij het onderzoek naar materiaal van verdachte in 2010 als bij het huidige onderzoek betrokken. Hij constateert dat het nu aangetroffen materiaal schokkender is dan hetgeen hij in 2010 aantrof. Verdachte heeft dat ter terechtzitting beaamd.

Uit het psychiatrisch rapport d.d. 4 oktober 2013, opgesteld door I. Maksimovic, psychiater, blijkt dat het recidiverisico groot is. De deskundige adviseert een intensieve en gestructureerde klinische behandeling gevolgd door een ambulante behandeling en medicatie. De behandeling zou kunnen plaatsvinden in het kader van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijk strafdeel. Positief is dat betrokkene zelf gaandeweg dit onderzoek beseft heeft getoond dat hij een intensieve klinische behandeling nodig heeft, wat volgens de deskundige een voorwaardelijk kader mogelijk maakt.

Uit het psychologisch rapport d.d. 11 oktober 2013, opgesteld door drs. M. van Heteren, GZ-psycholoog, blijkt dat de kans op herhaling van delicten zoals betrokkene ten laste gelegd als hoog wordt ingeschat. Geadviseerd wordt in ieder geval een klinische behandeling te bieden. De deskundige geeft er de voorkeur aan dit te doen in het kader van een TBS met voorwaarden om zo die klinische behandeling veilig te stellen.

Na het vonnis van 1 november 2013, waarin de rechtbank reeds heeft geoordeeld over de bewezenverklaring alsmede de toerekeningsvatbaarheid, is door de reclassering op 7 januari 2014 nadere rapportage opgemaakt.

De reclassering reageert in haar advies op de vragen die de rechtbank in haar vonnis van 1 november 2013 gesteld heeft omtrent de mogelijkheden voor klinische behandeling van verdachte. De reclassering geeft aan dat verdachte bij een onherroepelijk vonnis medio eind januari / begin februari 2014 geplaatst kan worden binnen FPA de [naam] te [woonplaats]. Uitgaande van de maatregel TBS met voorwaarden heeft het de voorkeur van de reclassering om de klinische behandeling te laten starten direct volgend op de preventieve hechtenis/detentie. Daarbij worden de volgende voorwaarden geadviseerd: meldplicht, klinische opname in een instelling, locatiegebod en andere voorwaarden het gedrag betreffende. In de rapportage wordt, ondanks dat daaraan niet de voorkeur wordt gegeven, tevens verwoord dat er ook mogelijkheden zijn voor behandeling in het kader van een voorwaardelijk strafdeel. Er verblijven meer patiënten met dit justitieel kader binnen de FPA De [naam] te [woonplaats].

De rechtbank is, mede op basis van de rapportages van oordeel dat verdachte een langdurige klinische behandeling nodig heeft. Verdachte heeft tijdens de beide zittingen duidelijk uitgelegd dat hij gemotiveerd is om de geadviseerde klinische behandeling te volgen en hij realiseert zich dat het een intensieve behandeling betreft die tenminste anderhalf tot twee jaar in beslag zal nemen. Nu verdachte al vaker is veroordeeld voor vergelijkbare feiten en de eerder gevolgde behandelingen kennelijk niet succesvol zijn geweest, acht de rechtbank een stevige voorwaardelijk strafdeel van belang. Gelet op de coöperatieve houding van verdachte en de aard van de bewezen feiten is de rechtbank, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat dit voorwaardelijke gedeelte opgelegd kan worden in de vorm van een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De rechtbank zal aan de voorwaardelijke gevangenisstraf alle voorwaarden verbinden die door de reclassering zijn voorgesteld. Tevens zal de rechtbank een proeftijd voor de periode van drie jaar vaststellen omdat de klinische behandeling zeer geruime tijd zal duren. Verdachte moet daarna laten zien dat hij niet opnieuw in de fout gaat.

De rechtbank zal daarnaast de dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden bevelen. Daartoe overweegt zij als volgt. Verdachte beklemtoont dat hij nimmer fysiek contact heeft met kinderen en suggereert daar kennelijk mee dat hij met zijn handelen geen slachtoffers maakt. De rechtbank denkt hier anders over. Weliswaar is er bij het voorhanden hebben van pornografisch materiaal, zoals in de onderhavige zaak, niet direct sprake van fysiek contact met de slachtoffers maar bekend verondersteld mag worden dat door de vraag naar kinderporno aanbod ontstaat, waardoor ook door verdachte meegewerkt wordt aan het maken van slachtoffers. De rechtbank is op grond van het voorgaande ook van oordeel dat gezien het recidivegevaar en de psychische problemen van verdachte er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen indien er geen behandeling of begeleiding van de verdachte plaatsvindt.

8 Tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling

Bij de stukken bevindt zich de op een vordering van de officier van justitie in het arrondissement Midden-Nederland d.d. 4 september 2013, in de zaak met parketnummer 16/712402-10, betreffende het onherroepelijk geworden vonnis d.d. 31 maart 2011, waarbij verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, met bevel dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat veroordeelde zich voor het einde van een op twee jaar bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Tevens bevindt zich bij de stukken een akte waaruit blijkt dat de kennisgeving, bedoeld in artikel 366a van het Wetboek van Strafvordering, op 21 april 2011 aan verdachte is uitgereikt.

Gebleken is dat verdachte zich voor het einde van voornoemde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, zoals naar voren komt uit de verdere inhoud van dit vonnis.

De rechtbank overweegt dat het traject dat verdachte zal moeten ondergaan gedurende een geruime tijd veel van hem zal vergen. Eerst zal hij behandeling moeten ondergaan. Daarna is te verwachten dat een lang natraject zal volgen. Op grond hiervan acht de rechtbank tenuitvoerlegging van voornoemde voorwaardelijke straf thans niet opportuun. De vordering van de officier van justitie zal dan ook afgewezen worden.

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 57, 240b, 254a van het Wetboek van Strafrecht.

10 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- het bewezen verklaarde levert op:

feit 1: een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

feit 2: een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij een mens en een dier zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

- verklaart het bewezene strafbaar;

- verklaart verdachte, daarvoor strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 14 maanden;

- bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 7 maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij later anders mocht worden gelast;

- stelt daarbij vast een proeftijd van drie jaar;

- bepaalt dat de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht op de opgelegde gevangenisstraf;

- bepaalt dat de tenuitvoerlegging van het voorwaardelijke deel van de straf kan worden gelast, indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet aan de volgende

algemene voorwaarden houdt:

1. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit:

2. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

en als bijzondere voorwaarde:

1. dat de veroordeelde zich houdt aan de aanwijzingen en afspraken die hem door of namens de Stichting Reclassering Nederland worden gegeven;

2. dat de veroordeelde zich laat opnemen op de Forensisch Psychiatrische Afdeling De [naam] te [woonplaats] voor de duur van twee jaren of zoveel korter als die instelling dat noodzakelijk of wenselijk acht.

3. dat de veroordeelde zich houdt aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling worden gegeven;

4. dat de veroordeelde zijn medewerking verleent aan medicamenteuze behandeling, indien en zolang dit noodzakelijk wordt geacht door of namens de instelling;

5. dat de veroordeelde de driepartijenovereenkomst in het kader van het Forensisch Psychiatrisch Toezicht tekent;

6. dat de veroordeelde zijn medewerking verleent aan controle op mediadragers;

Hierbij wordt Reclassering Nederland opdracht gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

- beveelt dat de op grond van artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht gestelde voorwaarden en het op grond van artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn;

Tenuitvoerlegging parketnummer 16/712402-10

- wijst de vordering tenuitvoerlegging van de officier van justitie met betrekking tot het onherroepelijk geworden vonnis d.d. 31 maart 2011, parketnummer 16/712402-10, af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Z.J. Oosting, voorzitter, mrs. P.P.C.M. Waarts en M.P. Glerum, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.P. Wismeijer, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 januari 2014.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 juli 2011 tot en met 14 juli 2013 te Utrecht, in elk geval in Nederland,

een of meer gegevensdrager(s), te weten -een laptop (merk [G]) en/of -een of meer USB-stick(s) (merk(en) [A] en/of [B] en/of[C] en/of merkloos en/of [F]) en/of -een of meer (micro) SD-kaart(en) (merkloos en/of merk [D]) en/of -een laptop (merk[E]), en/of (bevattende) 25.193 foto's en/of 137 films, althans een of meer afbeelding(en) en/of een of meer film(s)

(telkens) heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk, en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst, de toegang tot die afbeelding(en) heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit

- het (met de penis en/of met de vinger(s) en/of hand(en) en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong) oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en/of

- het (met de penis en/of met de vinger(s) en/of hand(en) en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong) oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt) en/of

- het (met de penis en/of met de vinger(s) en/of hand(en) en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong) betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de bil(len) en/of de borst(en) van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en/of

- het (met de penis en/of met de vinger(s) en/of hand(en) en/of met een voorwerp en/of met de mond/tong) betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de bil(len) en/of de borst(en) door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt) en/of

- het door een dier oraal en/of met de mond/tong penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en/of

- het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de bil(len) en/of de borst(en) van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en/of

- het door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of

opgemaakt is/zijn en/of

poseert/poseren in een omgeving en/of met een of meer voorwerp(en) en/of n een of meer (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of met sadomasochistische elementen, en/of

waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of

de wijze van kleden van deze perso(o)nen en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of

strekt tot seksuele prikkeling en/of

- het masturberen (dicht)bij en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of

- het houden van een (stijve) penis bij/naast/tegen de vagina, althans het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 2 Wetboek van Strafrecht

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 juli 2011 tot en met 14 juli 2013 te Utrecht, in elk geval in Nederland,

een of meer gegevensdrager(s), te weten

-een laptop (merk [G]) en/of

-een of meer USB-stick(s) (merk(en) [A] en/of [B] en/of[C] en/of

merkloos en/of [F]) en/of

-een of meer (micro) SD-kaart(en) (merkloos en/of merk [D]) en/of

-een laptop (merk[E]),

en/of (bevattende) 603 foto's en/of 53 films, althans een of meer afbeelding(en) en/of een of meer film(s)

(telkens) heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) ontuchtige handelingen zichtbaar zijn waarbij mens en een dier zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit

- het door een dier oraal en/of vaginaal en/of anaal en/of met de mond/tong penetreren van het lichaam van een persoon en/of

- het door een dier betasten en/of aanraken en/of likken aan de geslachtsdelen en/of borst(en) en/of bil(len) van een persoon en/of

- het door een persoon betasten en/of aanraken van en/of het likken aan en/of het in de mond nemen van de geslachtsdelen van een dier,

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 254a lid 2 Wetboek van Strafrecht

art 254a lid 1 Wetboek van Strafrecht

PROCES-VERBAAL van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de rechtbank te Utrecht, enkelvoudige kamer in strafzaken, van 24 januari 2014

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op[1965],

wonende te [woonplaats],

verblijvende in het Penitentiair Psychiatrisch Ziekenhuis[woonplaats], [adres],[woonplaats].

Aanwezig:

mr. , rechter, als lid van de enkelvoudige kamer,

mr. , officier van justitie

en als griffier

De rechter doet de zaak uitroepen.

In de zaal van de terechtzitting zijn verder aanwezig:

0 de verdachte

0 de raadsman/vrouwe van verdachte mr.

0 een tolk in de taal, genaamd
die in handen van de rechter op de bij de wet voorgeschreven wijze de eed/belofte aflegt zijn/haar taak als tolk naar zijn/haar geweten te zullen vervullen. Al hetgeen ter terechtzitting is gesproken of voorgelezen is door voornoemde tolk vertolkt.

0 De rechter spreekt het vonnis uit.

0 De rechter spreekt het vonnis uit en geeft verdachte kennis, dat hij/zij daartegen binnen 14 dagen hoger beroep kan instellen.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal dat door de rechter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

1 De verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de terechtzitting van 18 oktober 2013.

2 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed, voorlopige bevindingen met bijlagen, opgenomen op pagina 116 tot en met 131 van het proces-verbaal dossiernummer 2013157892, van het team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme van politie Midden-Nederland, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van pagina 1 tot en met 172.

3 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goederen met bijlagen, opgenomen op pagina 089 tot en met 115 van het proces-verbaal dossiernummer 2013157892, van het team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme van politie Midden-Nederland, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van pagina 1 tot en met 172, met name de collectiescan opgenomen op pagina 102 tot en met 104.

4 De verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de terechtzitting van 18 oktober 2013.

5 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed, voorlopige bevindingen met bijlagen, opgenomen op pagina 116 tot en met 131 – met name pagina 121 - van het proces-verbaal dossiernummer 2013157892, van het team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme van politie Midden-Nederland, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van pagina 1 tot en met 172.

6 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goederen met bijlagen, opgenomen op pagina 089 tot en met 115 van het proces-verbaal dossiernummer 2013157892, van het team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme van politie Midden-Nederland, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van pagina 1 tot en met 172, met name de collectiescan opgenomen op pagina 105.