Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:1898

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
14-05-2014
Datum publicatie
14-05-2014
Zaaknummer
16/661307-13 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven van, bezitten van en het zich toegang verschaffen tot 258 kinderpornografische afbeeldingen, te weten 256 foto’s en 2 films. Verdachte wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden, met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht en behandeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummers: 16/661307-13 (P)

vonnis van de meervoudige strafkamer van 14 mei 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [1935] te [geboorteplaats],

wonende te [adres], [woonplaats].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 30 april 2014, waarbij de officier van justitie en de raadsman, mr. D.C. van den Heuvel, advocaat te Utrecht, hun standpunten hebben kenbaar gemaakt.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: kinderporno heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of gebruikmaking van een communicatiedienst toegang heeft verschaft tot die kinderporno;

feit 2: dierenporno in bezit heeft gehad.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging en er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht beide ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen en baseert zich daarbij op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat de beide ten laste gelegde feiten niet wettig en overtuigend kunnen worden bewezen omdat verdachte geen opzet had op het bezitten van kinder- en dierenporno. Verdachte was zich er niet van bewust dat hij kinderpornografische afbeeldingen en dierenporno had binnengehaald, aldus de raadsman. Verdachte dient om die reden van beide feiten te worden vrijgesproken.

4.3

Het oordeel van de rechtbank 1

Ten aanzien van de feiten 1 en 2

In de woning van verdachte te Odijk zijn op 26 maart 20122 een computer en een harddisk in beslag genomen. Deze gegevensdragers zijn gevonden in een afgezonderde ruimte van de slaapkamer van verdachte en zijn echtgenote.3 De echtgenote van verdachte mocht deze afgezonderde ruimte niet betreden.4

Onderzoek naar de bestanden op de computer en de harddisk heeft geleid tot de vondst van 256 foto’s en 2 films die als kinderpornografisch zijn geclassificeerd.5 Daarnaast zijn vier films en één foto gevonden die zijn geclassificeerd als dierenpornografisch materiaal.6 Al deze bestanden bleken op een normale manier en zonder speciale software benaderbaar (de rechtbank begrijpt: vrij toegankelijk) en zichtbaar te zijn voor de gebruiker.7

Voorts werd vastgesteld dat de kinderpornografische bestanden en de dierenpornografische bestanden vermoedelijk tussen 17 september 2011 en 30 december 2011 zijn gedownload dan wel zijn aangemaakt op deze computer en harddisk.8

Bij ongeveer 10% van de gevonden kinderpornografische foto’s gaat het om het anaal penetreren van het lichaam van een minderjarige met de penis en om het vaginaal of anaal penetreren van het lichaam door een minderjarige met de penis of de vinger/ hand.9 Bij ongeveer 15 % van de gevonden kinderpornografische foto’s gaat het om ontuchtige handelingen zoals het betasten/ aanraken met een hand of vinger van de geslachtsdelen van een minderjarige.10 Bij ongeveer 60% van de gevonden kinderpornografische foto’s gaat het om het gedeeltelijke naakt poseren door minderjarige waarbij de nadruk is gelegd op de geslachtsdelen, borsten of billen van de minderjarige.11 Op 15% van de kinderpornografische afbeeldingen is sprake van geweld, zoals het binden van de handen en/of benen van de minderjarigen met touw.12

Bij de twee gevonden kinderpornografische films gaat het om één film waarbij een meisje vaginaal wordt gepenetreerd door een man. Bij de andere film gaat het om een anale penetratie van een minderjarige jongen door een andere minderjarige jongen.13

Bij de gevonden dierenpornografische films gaat het om het vaginaal penetreren van diverse vrouwen door de penis van een hond. Op de dierenpornografische afbeelding is te zien dat de naakte vagina van een vrouw wordt betast door een hond.14

Verdachte heeft verklaard dat hij in 2011 een abonnement had op de website “[naam]”. Via deze website heeft hij beelden gekregen en bekeken van jongens in een nudistenkamp. Volgens verdachte is het mogelijk dat het kinderpornografisch materiaal is “meegekomen” via de afbeeldingen die hij bekeek op de website “[naam]”. Het is, volgens verdachte, ook voorgekomen dat hij een rijtje van deze afbeeldingen aanklikte en heeft bekeken. Verdachte heeft de harddisk gebruikt om een back-up te kunnen maken van de bestanden op zijn computer.15 Verdachte heeft de dierenporno op zijn computer ook gezien en bekeken.16

(Voorwaardelijk) opzet

De raadsman heeft bepleit dat verdachte geen (voorwaardelijk) opzet op het bezit van kinderporno heeft gehad. De rechtbank verwerpt dat verweer en overweegt daartoe het volgende.

Verdachte heeft bekend dat hij zowel kinderpornografische als dierenpornografische afbeeldingen en films heeft aangeklikt en bekeken op zijn computer. Uit het verhandelde ter terechtzitting is voorts gebleken dat verdachte zelf, met enige regelmaat, een back-up maakte van de bestanden op zijn computer. Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook komen vast te staan dat verdachte de aangetroffen afbeeldingen en films (voorwaardelijk) opzettelijk en dus bewust in zijn bezit heeft gehad in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Gelet op het vorenstaande hierop acht de rechtbank de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de onder 4.3 genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte:

1.

in de periode van 17 september 2011 tot en met 26 maart 2012 te Odijk, meermalen een (groot aantal) afbeeldingen, te weten 256 foto's en 2 films en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen (te weten een computer en een harddisk) heeft verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het anaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het gedeeltelijk naakt en/of slechts gekleed in onderbroek/slipje laten poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en/of opgemaakt zijn op een wijze die niet bij hun leeftijd past en/of door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze personen en/of de uitsnede van de afbeeldingen nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

2.

in de periode van 17 september 2011 tot en met 26 maart 2012 te Odijk, meermalen een aantal afbeeldingen (te weten 1 foto en 4 films) en/of gegevensdragers (te weten een computer en een harddisk), bevattende afbeeldingen, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen ontuchtige handelingen zichtbaar zijn waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit

  • -

    het vaginaal penetreren met de penis van één of meerdere dier(en) (te weten één of meerdere hond(en)) van het lichaam van een volwassen vrouw en/of

  • -

    het betasten en/of aanraken van de vagina van een volwassen vrouw met de poot van een dier (te weten een hond).

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

6 De strafbaarheid van het feit

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezen verklaarde levert de navolgende strafbare feiten op.

Feit 1: een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst zich daartoe de toegang verschaffen, meermalen gepleegd.

Feit 2: een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

7 De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden. De officier van justitie heeft daarbij de oplegging van bijzondere voorwaarden gevorderd, zoals geadviseerd in het reclasseringsadvies d.d. 26 november 2013, te weten: een meldplicht en de verplichting om een (ambulante) behandeling te ondergaan.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat, gelet op de omvang van de zaak, de leeftijd en gezondheid van verdachte en het tijdsverloop, kan worden volstaan met de oplegging van een geheel voorwaardelijke straf. De raadsman heeft verzocht om over te gaan tot oplegging van een lagere voorwaardelijke straf dan door de officier van justitie is geëist. De raadsman heeft zich niet verzet tegen de oplegging van bijzondere voorwaarden.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven van, bezitten van en het zich toegang verschaffen tot 258 kinderpornografische afbeeldingen, te weten 256 foto’s en 2 films. Kinderporno wordt door de rechtbank als bijzonder verwerpelijk beschouwd. Voor de vervaardiging van kinderporno worden kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verwerven en te bezitten, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar ook degenen die kinderporno verwerven en bezitten. Daarnaast heeft verdachte dierenporno in bezit gehad.

Bij de bepaling van de strafmaat heeft de rechtbank acht geslagen op het aantal foto’s dat op de computer en harddisk van verdachte is aangetroffen, de leeftijd van de kinderen op de plaatjes en de aard van de handelingen waartoe de kinderen zijn gedwongen. Ten aanzien van het aantal foto’s gaat de rechtbank, bij het bepalen van de strafmaat, uit van het gegeven dat er 76 kinderpornografische foto’s zijn aangetroffen, terwijl de overige aangetroffen foto’s duplicaten daarvan zijn. De rechtbank heeft voorts acht geslagen op het de verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 19 maart 2014, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor het plegen van strafbare feiten is veroordeeld. Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van de inhoud van het reclasseringsadvies d.d. 26 november 2013. Hieruit volgt ondermeer dat verdachte uit eigen beweging is begonnen met een behandeling bij De Waag.

Het bewezen verklaarde feit rechtvaardigt in beginsel de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank ziet aanleiding om hiervan af te wijken in het geval van verdachte. De rechtbank heeft hierbij rekening gehouden met de persoon van verdachte zoals daarvan ter terechtzitting en uit het advies van de reclassering is gebleken. In het bijzonder neemt de rechtbank hierbij de leeftijd en de gezondheid van verdachte in aanmerking, dat verdachte niet eerder gedetineerd is geweest en ook dat er inmiddels ruim twee jaren zijn verstreken sinds de inbeslagname van de gegevensdragers van verdachte.

Alles afwegende en gezien het vorenstaande acht de rechtbank een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie op de bewezen verklaarde strafbare feiten. De oplegging van een voorwaardelijk strafdeel maakt de oplegging van bijzondere voorwaarden (in het bijzonder een verplicht kader voor het volgen en afronden van de reeds gestarte behandeling) mogelijk. Ook wordt daarmee beoogd te voorkomen dat verdachte opnieuw strafbare feiten zal plegen.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

10 Beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals onder 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

feit 1: een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst zich daartoe toegang verschaffen, meermalen gepleegd.

feit 2: een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, daarvoor strafbaar.

Strafoplegging

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 4 maanden.

Beveelt dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast, indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet aan de volgende voorwaarden houdt.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde

1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

en

3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast indien veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. veroordeelde wordt verplicht om zich binnen een werkdag volgend op het onherroepelijk worden van dit vonnis te melden bij Reclassering Nederland op het adres Vivaldiplantsoen 200 in Utrecht. Hierna moet veroordeelde zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

2. veroordeelde wordt verplicht om zich te laten behandelen bij forensische psychiatrie of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de veroordeelde wordt verplicht om zich te houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens die instelling/ behandelaar zullen worden gegeven.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.H.J.M. Veldman-Gielen, voorzitter, mr. R.P. den Otter en mr. R.L.M. van Opstal, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L.J. Verborg, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 14 mei 2014.

BIJLAGE: De tenlastelegging

1.

hij in of omstreeks de periode van 17 september 2011 tot en met 26 maart 2012

te Odijk, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot

aantal) afbeelding(en), te weten 256 foto('s) en/of 2 film(s) en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een computer en/of

een harddisk) heeft verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het anaal penetreren (met de penis) van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(met de penis en/of (een) vinger(s)/hand)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een

(ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog

niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt en/of slechts gekleed in onderbroek/slipje

(laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren

nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn

en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of in

(een)(erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

(art. 240b Wetboek van Strafrecht)

2.

hij in of omstreeks de periode van 17 september 2011 tot en met 26 maart 2012

te Odijk, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (aantal)

afbeelding(en) (te weten 1 foto en/of 4 films) en/of (een) gegevensdrager(s)

(te weten een computer en/of een harddisk), bevattende (een) afbeelding(en),

in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige

handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken

of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit

(onder meer)

- het vaginaal penetreren met de penis van een of meerdere dier(en) (te weten

een of meerdere hond(en)) van het lichaam van een volwassen vrouw en/of

- het betasten en/of aanraken van de vagina van een volwassen vrouw met de

po(o)t(en) van een of meerdere dier(en) (te weten een of meerdere hond(en));

art 254a lid 1 Wetboek van Strafrecht

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Het proces-verbaal onderzoek woning [adres] [woonplaats] d.d. 29 maart 2012, pagina 27.

3 Het proces-verbaal onderzoek woning [adres] [woonplaats] d.d. 29 maart 2012, pagina 28.

4 Het proces-verbaal onderzoek woning [adres] [woonplaats] d.d. 29 maart 2012, pagina 27.

5 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 januari 2013, pagina 53.

6 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 januari 2013, pagina 53.

7 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 januari 2013, pagina 54.

8 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 januari 2013, pagina 54.

9 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 januari 2013, collectiescan, bijlage II, pagina 58.

10 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 januari 2013, collectiescan, bijlage II, pagina 58.

11 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 januari 2013, collectiescan, bijlage II, pagina 59.

12 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 januari 2013, pagina 54 en de collectiescan, bijlage II, pagina 60.

13 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 januari 2013, pagina 55.

14 Het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 29 januari 2013, pagina 55.

15 De verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de terechtzitting van 30 april 2014.

16 De verklaring van verdachte d.d. 7 maart 2013, pagina 14.