Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2014:1769

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
07-05-2014
Datum publicatie
07-05-2014
Zaaknummer
16/701262-13 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 27-jarige leraar uit Veenendaal is woensdag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk voor het in bezit hebben, aanbieden en verspreiden van kinderporno. Ook moet de man zich laten behandelen in De Waag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/701262-13 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 7 mei 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [1986],

gedetineerd in P.I. Nieuwegein, Huis van Bewaring Nieuwegein, locatie Nieuwegein.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 29 januari 2014, 26 maart 2014 en 23 april 2014. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. R. Heemskerk, advocaat te Den Haag.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en diens raadsman naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is op de zitting van 26 maart 2014 nader omschreven.

De tenlastelegging is, zoals nader omschreven, als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in de periode van 25 juli 2012 tot en met 22 oktober 2013 een gewoonte heeft gemaakt van het verspreiden en/of aanbieden en/of verwerven en/of in het bezit hebben van kinderpornografisch materiaal.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 25 juli 2012 tot en met 22 oktober 2013 7285 foto’s en 2338 films bevattende kinderpornografie in zijn bezit heeft gehad en in ieder geval één bestand heeft verspreid. Voorts acht de officier van justitie wettig en overtuigend bewezen dat verdachte, door gebruik te maken van een peer-to-peer netwerk, kinderpornografische bestanden heeft aangeboden. Gelet op de periode en het aantal afbeeldingen acht de officier van justitie ook bewezen dat verdachte hiervan een gewoonte heeft gemaakt.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat het aan verdachte ten laste gelegde feit niet integraal wettig en overtuigend bewezen kan worden. Hiertoe heeft de raadsman onder andere het volgende aangevoerd:

Verdachte bekent dat hij kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad, maar ontkent het verspreiden daarvan. Het verspreiden ziet op één film van 45 seconden. Deze film zou op 25 juli 2012 zijn geüpload. Verdachte had hiervan geen wetenschap. Hij was zich niet bewust van de kans dat hij tijdens het downloaden ook iets kon uploaden.

Primair dient verdachte vrij te worden gesproken van het bestanddeel ‘verspreiden’. Subsidiair dient verdachte vrij te worden gesproken van het gewoonte maken van het verspreiden, alles aldus de raadsman

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

Ten aanzien van het bewijs

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de stukken in het dossier en het verhandelde ter terechtzitting wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat verdachte het aan hem ten laste gelegde feit heeft begaan.

De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit.1

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij in de periode van 25 juli 2012 tot en met 22 oktober 2013 in Veenendaal 7285 foto’s en 2338 films in zijn bezit heeft gehad die kinderpornografisch van aard waren.2 Het kinderpornografisch materiaal is aangetroffen op twee computers en twee harddisks.3 Op deze 10184 afbeeldingen zijn seksuele gedragingen zichtbaar, waarbij personen zijn betrokken die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

Het gaat hierbij om afbeeldingen waarop het volgende te zien is:

- het oraal en anaal penetreren met de penis van het lichaam van een minderjarige;

- het vaginaal penetreren met de penis en de vinger/hand en de tong en met een voorwerp van het lichaam van een minderjarige;

- het oraal en vaginaal penetreren met een voorwerp door een minderjarige;

- het betasten /aanraken van de geslachtsdelen en borsten met de penis en/of vinger/hand van een minderjarige;

- het betasten/aanraken van de geslachtsdelen en borsten met de vinger/hand en mond/tong door een minderjarige;

- het geheel en gedeeltelijk naakt poseren door minderjarigen, met de nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen;

- het masturberen (dicht) bij het lichaam/gezicht van een minderjarige en het spuiten van/zichtbaar maken van sperma op het lichaam van een minderjarige en het houden van een penis dicht bij het lichaam van een minderjarige.4

Verdachte heeft verklaard dat hij gebruik heeft gemaakt van bestandsuitwisselingsprogramma’s, waaronder [naam].5 Met [naam] kwam verdachte kinderporno tegen.6 Ter terechtzitting heeft verdachte eveneens verklaard dat hij een programma gebruikte, waarmee hij kinderpornografisch materiaal downloadde.7

Op 25 juli 2012 werd door een gebruiker met het IP-adres [IP adres] beeldmateriaal aangeboden met de bestandsnaam “[bestandsnaam]” op het [naam] netwerk.8 Bij het IP-adres horen de abonneegegevens: [verdachte] te [woonplaats].9 Het bestand “[bestandsnaam]” blijkt dezelfde hashwaarde te hebben als het bestand “[bestandsnaam]”.10 Het bestand “[bestandsnaam]” is een film waarop het naakte onderlichaam van een meisje te zien is, geschatte leeftijd tussen 3 en 7 jaar. Het meisje wordt achtereenvolgens anaal en vaginaal gepenetreerd door de penis van een kennelijk volwassen man.11

4.3.2

Aanvullende bewijsoverwegingen

Het ‘aanbieden’ en ‘verspreiden’

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een kinderpornografisch bestand heeft verspreid en kinderpornografische bestanden heeft aangeboden.

De verdediging heeft aangevoerd dat verdachte niet wist dat hij een kinderpornografisch bestand aan het verspreiden was. Hij was zich niet bewust van de kans dat hij tijdens het downloaden ook iets kon uploaden.

De rechtbank overweegt als volgt:

Verdachte maakte onder meer gebruik van het zogenaamde peer-to-peer programma (bestandsuitwisselingsprogramma) [naam]. Gebruikelijk bij software zoals deze, is dat gedownloade bestanden tevens worden opgeslagen op een schijfgedeelte van de computer waarop het programma actief is, welk schijfgedeelte tevens toegankelijk is voor andere gebruikers van het netwerk. Daardoor kregen via verdachtes computer ook andere gebruikers toegang tot de door verdachte gedownloade kinderpornografische bestanden.

Verdachte heeft verklaard dat hij zich er niet van bewust was dat als hij aan het downloaden was de kans aanwezig was dat hij ook aan het uploaden was. Deze verklaring acht de rechtbank ongeloofwaardig. Uit het dossier volgt dat verdachte een [naam] browser heeft gebruikt, omdat hij daarmee anoniem op het internet kon surfen en downloaden. Verdachte heeft op dit punt verklaard: ‘ik wil niet dat men alles ziet wat ik doe’. Ook heeft verdachte gebruik gemaakt van encryptieprogramma’s, omdat hij niet wilde dat anderen bepaalde zaken, zoals het aan verdachte ten laste gelegde, zouden zien.

Gelet op het computergebruik van verdachte, het feit dat hij van 2003 tot begin 2005 een opleiding in de richting van Informatica heeft gedaan, en gegeven de aard van de door verdachte gebruikte programmatuur welke er juist voor bedoeld is om bestanden tussen de gebruikers uit te wisselen, is de rechtbank van oordeel dat verdachte bij het downloaden van kinderpornografisch materiaal minst genomen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de door hem gedownloade bestanden, ook geheel of gedeeltelijk, toegankelijk en vindbaar zouden zijn voor anderen. De rechtbank acht bewezen dat verdachtes opzet - op zijn minst genomen in voorwaardelijke zin - ook gericht is geweest op het aanbieden van kinderpornografisch materiaal als bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Voorts acht de rechtbank, gelet op het voorgaande, bewezen dat verdachte het opzet heft gehad op het verspreiden van één kinderpornografische film door tussenkomst van het peer-to-peer netwerk [naam].

Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte 7285 foto’s en 2338 films met kinderpornografische inhoud in zijn bezit heeft gehad, en daarvan een gewoonte heeft gemaakt, en één kinderpornografische film heeft verspreid. Voorts acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een groot aantal afbeeldingen van kinderpornografische aard heeft aangeboden door gebruik te maken van bestandsuitwisselingsprogramma’s, en daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte – kort gezegd – van het bezit en het aanbieden een gewoonte heeft gemaakt en 1 film heeft verspreid (zonder dat hij van het verspreiden een gewoonte heeft gemaakt). De rechtbank heeft om die reden de bewezenverklaring anders ingericht dan de tenlastelegging.

De rechtbank acht bewezen dat:

in de periode van 25 juli 2012 tot en met 22 oktober 2013 te Veenendaal, in elk geval in Nederland, een groot aantal afbeeldingen, te weten 7285 foto's en 2338 films en gegevensdragers bevattende die afbeeldingen

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of anaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het vaginaal penetreren met de penis en/of de/een vinger(s) en/of de tong en/of met een voorwerp van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het oraal en/of vaginaal penetreren met een voorwerp van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten met de penis en/of de hand van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten met de vinger(s) en/of hand en/of mond en/of tong van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) poseert/poseren in een omgeving en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) en/of met sadomasochistische elementen op een wijze die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar

seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en

het masturberen bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk misdrijf verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

en

in de periode van 25 juli 2012 tot en met 22 oktober 2013 te Veenendaal, meermalen een (groot aantal) afbeelding(en) heeft aangeboden

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of anaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het vaginaal penetreren met de penis en/of de/een vinger(s) en/of de tong en/of met een voorwerp van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het oraal en/of vaginaal penetreren met een voorwerp van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten met de penis en/of de hand van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten met de vinger(s) en/of hand en/of mond en/of tong van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) poseert/poseren in een omgeving en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) en/of met sadomasochistische elementen op een wijze die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar

seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en

het masturberen bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk misdrijf verdachte een gewoonte heeft gemaakt;

en

op 25 juli 2012 te Veenendaal, één afbeelding, te weten 1 film heeft verspreid en aangeboden,

terwijl op die afbeelding seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het anaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het vaginaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar als

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd
van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl daarvan gewoonte wordt gemaakt,

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, aanbieden, terwijl daarvan gewoonte wordt gemaakt,

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

De rechtbank heeft kennis genomen van het Pro Justitia Rapport van 17 april 2014 van dr. M.R. Weeda, forensisch psychiater en drs. P.E. Geurkink, forensisch psycholoog en E.F. Verwoerd, forensisch milieurapporteur. In dit rapport wordt – onder meer – geconstateerd dat bij verdachte sprake is van pedofilie van het niet exclusieve type en van een onrijpe, matig ontwikkelde identiteit en vermijdende trekken in de persoonlijkheid. Zowel de pedofilie als de kwetsbaarheden in de persoonlijkheid waren ten tijde van het ten laste gelegde aanwezig en beïnvloedde de gedragskeuzes/gedragingen van verdachte ten tijde van het ten laste gelegde. Geadviseerd wordt om verdachte voor het ten laste gelegde, indien bewezen, enigszins verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen.

De rechtbank neemt voornoemde conclusies over en maakt die tot de hare. Overeenkomstig de inhoud van het rapport kan niet worden gezegd dat verdachte niet strafbaar is. Er zijn voorts ook geen andere omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door haar bewezen geachte feit zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaren. Daaraan gekoppeld, heeft de officier van justitie gevorderd de volgende bijzondere voorwaarden aan verdachte op te leggen:

* dat verdachte wordt verplicht zich te laten behandelen bij De Waag of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de Reclassering, waarbij verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

Ten aanzien van de strafmaat heeft de verdediging verzocht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest op te leggen, alsmede een voorwaardelijk strafdeel op te leggen met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het gewoonte maken van het in bezit hebben en aanbieden van kinderporno, als ook het verspreiden van een kinderpornografisch filmpje. Verdachte heeft gedurende een lange periode veel kinderpornografisch materiaal gedownload. Op grond van de dossierstukken en het verhandelde ter terechtzitting is aannemelijk geworden dat verdachte een groot aantal afbeeldingen, van in totaal 10184 kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad, waaronder materiaal betreffende zeer jonge kinderen die op vergaande wijze door volwassenen seksueel worden misbruikt. Om uit handen van politie en justitie te blijven heeft verdachte gebruikt gemaakt van een [naam] browser en encrypted files. De rechtbank leidt daaruit af dat verdachte zich ervan bewust was dat zijn handelen verwerpelijk was. De rechtbank rekent dit verdachte aan.

Kinderporno is bijzonder ongewenst, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor dit seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderpornografisch materiaal te downloaden en ook aan te bieden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno verzamelen/downloaden en aanbieden.

Ten aanzien van de persoon van verdachte heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat verdachte een blanco strafblad heeft.

Ten aanzien van de persoon van verdachte heeft de rechtbank voorts rekening gehouden met voornoemd Pro Justitia rapport van 17 april 2014 van dr. M.R. Weeda, forensisch psychiater en drs. P.E. Geurkink, forensisch psycholoog en E.F. Verwoerd, forensisch milieurapporteur. Hieruit volgt dat bij verdachte sprake is van pedofilie van het niet exclusieve type en van een onrijpe, matig ontwikkelde identiteit en vermijdende trekken in de persoonlijkheid. Zowel de pedofilie als de kwetsbaarheden in de persoonlijkheid waren ten tijde van het ten laste gelegde aanwezig en beïnvloedde de gedragskeuzes/gedragingen van verdachte ten tijde van het ten laste gelegde. De kans op recidive wordt gezien als statistisch hoog. Geadviseerd wordt om verdachte voor het ten laste gelegde, indien bewezen, enigszins verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen. Voorts wordt door de deskundigen geadviseerd om verdachte – in de vorm van een bijzondere voorwaarde – een behandeling te laten ondergaan, gericht op de pedofilie en de kwetsbaarheden in zijn persoonlijkheid. Deze behandeling kan plaatsvinden bij De Waag onder toezicht vanuit de Reclassering.

Daarnaast heeft de rechtbank acht geslagen op een reclasseringsadvies d.d. 23 december 2013 opgemaakt over verdachte. Op het leefgebied ‘denkpatronen, gedrag en vaardigheden’ ziet de reclassering problemen. De kans op recidive wordt hoog/gemiddeld ingeschat. Het risico op onttrekken aan voorwaarden wordt als laag/gemiddeld ingeschat. De Reclassering adviseert om aan verdachte, naast een straf, als bijzondere voorwaarden een meldplicht en een ambulante behandelverplichting op te leggen.

Ter terechtzitting heeft de raadsman verklaard dat hij kort voor de zitting contact heeft gehad met de Reclassering en dat het advies van de Reclassering zoals verwoord in het rapport van 23 december 2013 thans nog geldt. De Reclassering is bereid verdachte te begeleiden. Verdachte heeft op dit punt verklaard dat hij positief staat tegenover het ondergaan van een behandeling.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden, met name de ernst van het feit, een gevangenisstraf passend en geboden is. Niet kan worden volstaan met een andere straf dan met een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 24 maanden. De rechtbank zal een gedeelte van die straf, te weten een deel van 10 maanden, voorwaardelijk opleggen om te voorkomen dat verdachte zich wederom schuldig zal maken aan het bezit, aanbieden en verspreiden van kinderporno en om mogelijk te maken dat verdachte zal worden behandeld.

De rechtbank zal als bijzondere voorwaarde aan verdachte opleggen dat hij zich houdt aan de aanwijzingen van de Reclassering en zich verplicht dient te laten behandelen bij De Waag. De proeftijd zal de rechtbank bepalen op drie jaren.

9 Het beslag

9.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft de onttrekking aan het verkeer gevorderd van de volgende goederen:

- Computer, merk Dell, AAGC1549NL

- Computer, merk Dell Xps720, AAFI7883NL

- Harddisk, merk Western Digital, AAFI7881NL

- Harddisk, merk Conceptronic, AAFI7882NL.

Daarnaast heeft de officier van justitie de verbeurdverklaring gevorderd van een camerapen.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ingestemd met de vordering van de officier van justitie.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

Onder verdachte zijn de volgende voorwerpen in beslag genomen:

- Computer, merk Dell, AAGC1549NL

- Computer, merk Dell Xps720, AAFI7883NL

- Harddisk, merk Western Digital, AAFI7881NL

- Harddisk, merk Conceptronic, AAFI7882NL.

Nu met betrekking tot en met behulp van deze voorwerpen het onder bewezen geachte is begaan, worden deze voorwerpen onttrokken aan het verkeer.

De camerapen leent zich niet voor onttrekking aan het verkeer noch voor verbeurdverklaring. Om die reden zal de camerapen aan verdachte geretourneerd worden.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36b, 36c en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

11 Beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

- Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Strafbaarheid

- Het bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd
van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl daarvan gewoonte wordt gemaakt,

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, aanbieden, terwijl daarvan gewoonte wordt gemaakt,

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden.

- Verklaart het bewezene strafbaar.

- Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Strafoplegging

- Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 (vierenwtintig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

- Bepaalt dat een gedeelte, te weten 10 (tien) maanden, van deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren navolgende (bijzondere) voorwaarde(n) niet is nagekomen:

Algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

  1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

  2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt; en

  3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Wetboek van Strafrecht de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

4. gedurende de proeftijd onder toezicht en leiding van de Reclassering Nederland blijft en zich naar de door of namens die instelling te geven aanwijzingen gedraagt, zo vaak en zo lang als deze instelling dat, gedurende de proeftijd, nodig vindt;

5. zich ambulant moet laten behandelen bij de polikliniek De Waag te Utrecht of een vergelijkbare instelling, ter beoordeling van de reclassering, indien en voor zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht. De veroordeelde zal zich dan houden aan de regels die door of namens de leiding van de polikliniek zullen worden gegeven.

Geeft opdracht aan de Reclassering Nederland om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beslag

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

- Computer, merk Dell, AAGC1549NL

- Computer, merk Dell Xps720, AAFI7883NL

- Harddisk, merk Western Digital, AAFI7881NL

- Harddisk, merk Conceptronic, AAFI7882NL.

Gelast de teruggave aan verdachte van de camerapen.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.P. den Otter, voorzitter, mrs. G.A. Bos en C.S.K. Fung Fen Chung, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L.P. Stapel, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 7 mei 2014.

BIJLAGE : De tenlastelegging

hij in of omstreeks de periode van 25 juli 2012 tot en met 22 oktober 2013 te

Veenendaal, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot

aantal) afbeelding(en), te weten 7285 foto('s) en/of 2338 film(s) en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende die/een afbeelding(en) heeft

verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of anaal penetreren (met de penis) van het lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal penetreren met de penis en/of de/een vinger(s) en/of de tong

en/of met een voorwerp van het lichaam van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren met een voorwerp van het lichaam van een

(ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten (met de

penis en/of de hand) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de gelachtsdelen en/of de borsten (met de

vinger(s) en/of hand en/of mond en/of tong) van een (ander) persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) poseert/poseren in een omgeving en/of in (een)(erotisch

getinte) houding(en) en/of met sadomasochistische elementen

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote)

geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar

seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

artikel 240b, eerste en tweede lid van het Wetboek van Strafrecht

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier met nummer 2013043803, gesloten en ondertekend op 7 februari 2014 door [verbalisant 1], brigadier van politie Midden-Nederland, werkzaam bij het TBKK Midden-Nederland, bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Voor zover het gaat om geschriften als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5° Wetboek van Strafvordering, worden deze alleen gebruikt in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

2 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 23 april 2014.

3 Het proces-verbaal onder in beslag genomen goed van [verbalisant 2] en [verbalisant 3], p. 151.

4 Het aanvullend proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 2] en gesloten en ondertekend op 26 maart 2014, bevattende een collectiescan, p. 8 tot en met 10.

5 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 65.

6 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 71.

7 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 23 april 2014.

8 Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 4], p. 79.

9 Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 4], p. 79 en 80.

10 Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 4], p. 79.

11 Het proces-verbaal beeldmateriaal van [verbalisant 5], p. 100.