Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3863

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
19-06-2013
Datum publicatie
20-06-2013
Zaaknummer
16/701859-12, 16/661452-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak voor oplichtingen van bejaarden door middel van babbeltrucs. Veroordeling voor XTC-pillen tot werkstraf van 40 uren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/701859-12, 16/661452-13 (ter terechtzitting gevoegd) (P)

vonnis van de meervoudige strafkamer van 19 juni 2013

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1966],

wonende te [adres], [woonplaats].

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 5 juni 2013. Op de terechtzitting zijn overeenkomstig artikel 285 van het Wetboek van Strafvordering de zaken onder voormelde parketnummers gevoegd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de advocaat, mr. S. Schuurman, naar voren hebben gebracht.

2. Tenlastelegging

De tenlastelegging is op de zitting gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering. De (gewijzigde) tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

(16/701859-12)

Feit 1:

- op 11 december 2012 in Velp samen met een ander [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] heeft bewogen tot de afgifte van sieraden;

- op 11 december 2012 in Arnhem samen met een ander [benadeelde 3] en/of [benadeelde 4] heeft bewogen tot de afgifte van geld;

en/of

- op 11 december 2012 in Velp samen met een ander sieraden, toebehorende aan [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2], heeft weggenomen;

- op 11 december 2012 in Arnhem samen met een ander geld, toebehorende aan [benadeelde 3] en/of [benadeelde 4], heeft weggenomen;

Feit 2

- op 23 november 2012 in Ede samen met een ander [benadeelde 5] heeft geprobeerd te bewegen tot de afgifte van geld en/of sieraden;

- op 23 november 2012 in Utrecht samen met een ander [benadeelde 6] heeft geprobeerd te bewegen tot de afgifte van geld en/of sieraden;

- op 23 november 2012 in Zeist samen met een ander [benadeelde 7] heeft geprobeerd te bewegen tot de afgifte van geld en/of sieraden;

- op 5 december 2012 in Tilburg samen met een ander [benadeelde 8] heeft geprobeerd te bewegen tot de afgifte van geld en/of sieraden;

- op 5 december 2012 in Tilburg samen met een ander [benadeelde 9] heeft geprobeerd te bewegen tot de afgifte van geld en/of sieraden;

en/of

- op 23 november 2012 in Ede samen met een ander heeft geprobeerd geld en/of sieraden van die [benadeelde 5] weg te nemen;

- op 23 november 2012 in Utrecht samen met een ander heeft geprobeerd geld en/of sieraden van die [benadeelde 6] weg te nemen;

- op 23 november 2012 in Zeist samen met een ander heeft geprobeerd geld en/of sieraden van die [benadeelde 7] weg te nemen;

- op 5 december 2012 in Tilburg samen met een ander heeft geprobeerd geld en/of sieraden van die [benadeelde 8] weg te nemen;

- op 5 december 2012 in Tilburg samen met een ander heeft geprobeerd geld en/of sieraden van die [benadeelde 9] weg te nemen;

(16/661452-13)

op 11 december 2012 in Apeldoorn, samen met een ander of anderen, 14 pillen XTC/MDMA aanwezig heeft gehad.

3. Voorvragen

Partiële nietigheid

De rechtbank constateert dat feit 2 op de tenlastelegging met parketnummer 16/701859-12 is ten laste gelegd als poging tot oplichting en impliciet cumulatief en subsidiair als poging tot diefstal. In de beschrijving van de poging tot diefstal zijn echter bestanddelen gebruikt die betrekking hebben op het strafbare feit oplichting. Naar het oordeel van de rechtbank wordt de tenlastelegging daarmee innerlijk tegenstrijdig en is de dagvaarding derhalve nietig wat betreft dit (subsidiaire) deel van feit 2.

De dagvaarding is voor het overige geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4. Waardering van het bewijs

4.1 Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft verzocht verdachte partieel vrij te spreken van feit 2 (16/701859-12) voor zover het betreft de feiten die gepleegd zijn op 23 november 2012 te Ede, Utrecht en Zeist. De officier van justitie acht de overige aan verdachte ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit dat verdachte van alle aan hem ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken. Met betrekking tot de feiten op 11 december 2012 te Arnhem en Velp heeft de verdediging aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte op de hoogte was van de plannen van medeverdachte [medeverdachte 1]. Veel minder blijkt uit het dossier dat verdachte actief betrokken was bij deze feiten. Daarnaast heeft de verdediging opgemerkt dat niet aan het dubbele opzetvereiste is voldaan.

Ten aanzien van de feiten op 23 november 2012 heeft de raadsman betoogd dat uit de door hem overgelegde verklaringen en telecommunicatiegegevens duidelijk blijkt dat verdachte de feiten op 23 november 2012 niet kan hebben gepleegd.

Met betrekking tot de feiten op 5 december 2012 heeft de raadsman opgemerkt dat uit het dossier niet kan worden afgeleid dat verdachte op genoemde datum in Tilburg is geweest en dus betrokken is geweest bij de ten laste gelegde babbeltrucs.

De verdediging heeft ten slotte aangevoerd dat uit het dossier niet blijkt dat verdachte zich bewust is geweest van de 14 XTC-pillen die in zijn woning zijn aangetroffen, zodat ook dit feit niet kan worden bewezen.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

Vrijspraak ten aanzien van feit 1 en 2 (16/701859-12)

Ten aanzien van feit 1

Verdachte heeft ter terechtzitting van 5 juni 2013 verklaard dat hij op 11 december 2012 bij medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna te noemen: [medeverdachte 1]) in de auto zat. Uit het dossier blijkt voorts dat verdachte die dag samen met [medeverdachte 1] naar de Kijkshop is geweest, waar een mobiele telefoon is gekocht. Tevens is verdachte door het observatieteam gezien in de auto van [medeverdachte 1] in de nabijheid van de woningen van de aangevers aan de [adres] in[woonplaats] en de [adres] in [woonplaats].

De rechtbank heeft echter niet kunnen vaststellen dat verdachte de strafbare feiten op 11 december 2012 tezamen en in vereniging met [medeverdachte 1] heeft gepleegd. Uit het dossier blijkt dat een verbalisant de stem van [medeverdachte 1] herkent in een telefoongesprek met de nummer¬informatie¬lijn 1888 waarin [medeverdachte 1] het telefoonnummer van de [adres] in [woonplaats] opvraagt. Ook overigens geeft het dossier geen aanwijzingen dat verdachte actief betrokken is geweest bij voornoemde feiten.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat niet duidelijk is of verdachte op de hoogte was van de strafbare feiten die door [medeverdachte 1] zijn gepleegd. Niet kan worden vastgesteld dat sprake was van actieve betrokkenheid van verdachte en een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en [medeverdachte 1]. De rechtbank zal verdachte dan ook van het onder 1 ten laste gelegde feit vrijspreken wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs.

Ten aanzien van feit 2

Ten aanzien van de feiten die zijn gepleegd op 23 november 2012 in Ede, Utrecht en Zeist is de rechtbank, evenals de officier van justitie, van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte deze feiten heeft begaan. De rechtbank zal verdachte daarom van deze feiten vrijspreken.

Met betrekking tot de feiten die zijn gepleegd op 5 december 2012 in Tilburg constateert de rechtbank dat de mogelijke betrokkenheid van verdachte met name zou blijken uit de fotobewijsconfrontatie, waarin aangeefster [benadeelde 8] aangeeft dat verdachte lijkt op de persoon die in haar woning is geweest.

Door de raadsman van verdachte is een WhatsApp-gesprek overgelegd waaruit blijkt dat verdachte op 5 december 2012 te 12.41 uur een foto heeft gestuurd naar zijn dochter. Op de foto is te zien dat verdachte in bed ligt.

De rechtbank constateert dat uit de aangifte van [benadeelde 9] blijkt dat de oplichting is gepleegd rond 10.30 uur. Voorts stelt de rechtbank middels de website GoogleMaps vast dat de route vanaf het adres van aangeefster [benadeelde 9] tot de woning van verdachte in 1 uur en 27 minuten kan worden afgelegd. Hoewel het in theorie mogelijk is om na de oplichting van [benadeelde 9] terug te rijden naar Apeldoorn en vervolgens om 12.41 uur die bewuste foto te maken, acht de rechtbank dit niet aannemelijk. Omdat de oplichtingen van [benadeelde 9] en [benadeelde 8] kort na elkaar zijn gepleegd en beide oplichtingen dezelfde specifieke modus operandi hebben, acht de rechtbank het aannemelijk dat de feiten door dezelfde dader(s) zijn gepleegd en acht de rechtbank dus evenmin bewezen dat verdachte het onder feit 2 ten laste gelegde feit bij aangever [benadeelde 8] heeft begaan. De rechtbank overweegt overigens dat de mogelijke betrokkenheid van verdachte bij beide feiten enkel blijkt uit de fotobewijsconfrontatie met [benadeelde 8]. Naar het oordeel van de rechtbank is dat onvoldoende. De rechtbank acht daarom niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de op 5 december 2012 gepleegde feiten heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Bewijs ten aanzien van parketnummer 16/661452-13

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder parketnummer 16/661452-13 tenlastegelegde heeft begaan op grond van het navolgende.

Op 11 december 2012 heeft een doorzoeking plaatsgevonden in de woning aan de [adres] te [woonplaats]. Tijdens deze doorzoeking is in een nachtkastje in een slaapkamer van de woning een zakje met vermoedelijk XTC-pillen aangetroffen. De pillen zijn in beslag genomen. Verder zijn in de lade van de salontafel in de woonkamer 10 witte vermoedelijk XTC-pillen aangetroffen. Deze pillen zijn eveneens in beslag genomen.

Op 16 januari 2013 is onderzoek ingesteld naar de verdovende middelen die in beslag zijn genomen op het adres [adres] in [woonplaats]. De aangeboden partij bestond uit 10 stuks witte tabletten en 4 stuks roze tabletten. Representatieve monsters werden indicatief getest. De tests gaven een positieve reactie op MDMA, zijnde een stof die is vermeld op Lijst I van de Opiumwet. De monsters zijn gewaarmerkt onder de nummers AAFD6294NL en AAFD6295NL.

Uit het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat de tien tabletten (AAFD6294NL) en de vier tabletten (AAFD6295NL) MDMA bevatten.

Bewijsoverweging ten aanzien van parketnummer 16/661452-13

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij niet op de hoogte was van de aanwezigheid van de XTC-pillen in zijn woning. De rechtbank acht dit niet aannemelijk. De pillen zijn aangetroffen in de woning van verdachte. Vier pillen zijn aangetroffen in een nachtkastje in de ouderslaapkamer van de woning en tien pillen zijn in de salontafel van de woonkamer aangetroffen. De rechtbank overweegt dat dit toegankelijke plaatsen zijn en dat verdachte zich derhalve bewust moest zijn van de aanwezigheid van de XTC-pillen in de woning.

5. Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4 genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

(16/661452-13)

op 11 december 2012 te Apeldoorn opzettelijk aanwezig heeft gehad 14 pillen XTC/MDMA, zijnde MDMA een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6. De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar als

(16/661452-13)

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7. De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8. Motivering van de straffen en maatregelen

8.1 De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, met aftrek van voorarrest.

8.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van alle aan de verdachte ten laste gelegde feiten vrijspraak bepleit en heeft overigens geen strafmaatverweer gevoerd.

8.3 Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Wat betreft de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, heeft de rechtbank in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft opzettelijk XTC-pillen aanwezig gehad. Dit is naar het oordeel van de rechtbank een ernstig strafbaar feit, want het is algemeen bekend dat verdovende middelen ernstige schade toebrengen aan de volksgezondheid.

De rechtbank heeft met betrekking tot de persoon van de verdachte gelet op het uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 28 januari 2013, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Tevens heeft de rechtbank acht geslagen op het reclasseringsrapport d.d. 6 februari 2013.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op het feit dat zij verdachte vrijspreekt van alle ten laste gelegde (pogingen tot) oplichtingen en diefstallen, aanleiding bestaat bij de straftoemeting substantieel af te wijken van wat de officier van justitie heeft gevorderd.

De rechtbank is van oordeel dat gezien alle voornoemde omstandigheden een werkstraf voor de duur van 40 uren passend is.

9. Het beslag

9.1 De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat het geldbedrag dat onder verdachte in beslag is genomen, te weten € 3.350,-, verbeurd dient te worden verklaard. Ten aanzien van de in beslag genomen vermomming heeft de officier van justitie verzocht deze terug te geven aan verdachte.

9.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit het onder verdachte in beslag genomen geldbedrag van € 3.350 en de vermomming aan verdachte terug te geven.

9.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van de aan hem ten laste gelegde oplichtingen en diefstallen. Ook overigens is niet komen vast te staan dat het geldbedrag van € 3.350,- dat onder verdachte in beslag is genomen onmiddellijk of middellijk van misdrijf afkomstig is. Derhalve zal de rechtbank de teruggave aan verdachte gelasten van voornoemd geldbedrag.

Ten aanzien van de onder verdachte in beslag genomen vermomming overweegt de rechtbank dat zij hiervan geen kennisgeving van inbeslagname heeft en dit goed niet vermeld staat op de beslaglijst. Gelet hierop zal de rechtbank over dit goed geen beslissing nemen.

10. Ten aanzien van de benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

10.1 De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering van benadeelde partij [benadeelde 4] geheel toe te wijzen met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

10.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft voor alle aan verdachte ten laste gelegde feiten vrijspraak bepleit en heeft overigens geen verweer gevoerd ten aanzien van de vordering benadeelde partij.

10.3 Het oordeel van de rechtbank

De benadeelde partij [benadeelde 4] vordert een schadevergoeding van € 1.575,- voor feit 1 (16/701859-12).

Nu aan verdachte ter zake het onder 1 ten laste gelegde feit (16/701859-12) - zonder toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht - geen straf of maatregel is opgelegd, is de benadeelde partij [benadeelde] in de vordering niet-ontvankelijk. De benadeelde partij kan haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

11. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 22c, 22d en 27 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 10 van de Opiumwet zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen.

12. Beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van de onder 1 en 2 (16/701589-12) ten laste gelegde feiten;

Bewezenverklaring

- verklaart het tenlastegelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 5 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

(16/661438-13)

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 40 uren;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde taakstraf;

Beslag

- gelast de teruggave aan verdachte van het geldbedrag van € 3.350,- (goednummer PL0900-2012249133-G784647);

Benadeelde partij

- verklaart de benadeelde partij [benadeelde 4] niet-ontvankelijk in haar vordering;

- bepaalt dat de vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

Voorlopige hechtenis

- heft op het - reeds geschorste - bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.W. Helmonds, voorzitter, mrs. N.H.J.M. Veldman-Gielen en V. van Dam, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.C. van Reenen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 19 juni 2013.

Mr. N.H.J.M. Veldman-Gielen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE : De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt ten laste gelegd dat

Parketnummer 16/701859-12

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 mei 2012

tot en met 11 december 2012 te Velp, gemeente Rheden, en/of Arnhem, althans in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)

met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, onder meer :

(op of omstreeks 11 december 2012 te Velp, gemeente Rheden)

[benadeelde 1] (geboren in 1921) en/of [benadeelde 2] (geboren in 1920)

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van één of meer sierad(a)d(en), waar onder

een armband en/of drie, in elk geval één of meer, broche(s) en/of een ring

(met bloedkoraal) en/of één of meer halsketting(en), in elk geval van enig

goed, hebbende en/of zijnde verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar met

vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- langsgegaan bij die [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] in hun woning (gelegen aan de

[adres]) en/of zich daarbij voorgedaan als politie(agenten) en/of

- (vervolgens) die woning binnengegaan en/of die [benadeelde 1] en/of die [benadeelde 2]

gevraagd of zij/hij geld en/of sieraden in huis had(den),

en/of

(op of omstreeks 11 december 2012 te Arnhem)

[benadeelde 3] (geboren in 1922) en/of [benadeelde 4] (geboren in 1927) heeft/hebben

bewogen tot de afgifte van een map(je) met (enveloppen met) geld, in elk geval

van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar

(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- bij de woning van voornoemde [benadeelde 3] en/of [benadeelde] aangebeld en/of zich

voorgedaan als bonafide medewerker van "de gemeentegas", althans van een

soortgelijk(e) (gas-/energie)bedrijf/instelling, en/of tegen die [benadeelde 3]

en/of die [benadeelde] - kort en zakelijk weergegeven - gezegd dat er een gaslek

was en/of dat er al diverse mensen waren geëvacueerd en/of dat er mogelijk

brand uit zou kunnen breken en/of gevraagd of die [benadeelde 3] en/of [benadeelde] geld of

sieraden in huis hadden, althans (steeds) woorden van gelijke aard of

strekking, en/of

- nadat die [benadeelde 3] en/of [benadeelde] voornoemd (mapje met) geld had laten zien, dit

(mapje met) geld meegenomen,

waardoor voornoemde die [benadeelde 1] en/of die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] en/of [benadeelde]

(telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 mei 2012

tot en met 11 december 2012 te Velp, gemeente Rheden, en/of Arnhem, althans in

Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen :

(op of omstreeks 11 december 2012 te Velp, gemeente Rheden)

één of meer sierad(a)d(en), waar onder een armband en/of drie, in elk geval

één of meer, broche(s) en/of een ring (met bloedkoraal) en/of één of meer

halsketting(en), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan [benadeelde 1] (geboren in 1921) en/of [benadeelde 2] (geboren in 1920),

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s),

en/of

(op of omstreeks 11 december 2012 te Arnhem)

een map(je) met (enveloppen met) geld, in elk geval enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan [benadeelde 3] (geboren in 1922) en/of [benadeelde 4] (geboren in

1927), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s);

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 mei 2012

tot en met 11 december 2012 te Ede (Gelderland) en/of Utrecht en/of Zeist

en/of Tilburg, althans in Nederland,

(telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, onder meer :

(op of omstreeks 23 november 2012 te Ede)

[benadeelde 5] (geboren in 1951) te bewegen tot de afgifte van geld en/of

sieraden, in elk geval van enig goed, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven

- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte,

en/of (één of meer van) zijn mededader(s)

- gebeld naar voornoemde [benadeelde 5] en/of zich daarbij voorgedaan als een

persoon genaamd "[naam]", in elk geval een soortgelijke naam, en/of als

een bonafide medewerker van de gemeente (Ede) en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- tegen die [benadeelde 5] gezegd dat er in het huis van die [benadeelde 5]

(gelegen aan de [adres]) een gasbel was en/of

- die [benadeelde 5] gevraagd of zij goud en/of geld in huis had omdat dit

verzekerd moest worden en/of

- tegen die van [benadeelde 5] gezegd dat zij dat goud en/of andere waardevolle

spullen in een kluis (in de woning van die [benadeelde 5]) moest verzamelen

en/of dat een collega langs zou komen om naar de gasmeter en de CV-ketel

te kijken, althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- kort daarop bij de woning van die [benadeelde 5] langsgegaan en/of zich daarbij

voorgedaan als een bonafide medewerker van de gemeente (Ede) en/of een

energiemaatschappij, in elk geval een soortgelijk(e) instantie/bedrijf en/of

die [benadeelde 5] gevraagd naar de inhoud van voornoemde kluis (waarna die Van

[benadeelde 5] hem, verdachte, de inhoud van die kluis heeft getoond)

en/of

(op of omstreeks 23 november 2012 te Utrecht)

[benadeelde 6] (geboren in 1929) te bewegen tot de afgifte van geld en/of sieraden,

in elk geval van enig goed, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte,

en/of (één of meer van) zijn mededader(s)

- bij de woning van die [benadeelde 6] (gelegen aan de [adres]) aangebeld en/of

zich daarbij voorgedaan als bonafide medewerker van de gemeente (Utrecht)

en/of een energiemaatschappij, in elk geval een soortgelijke

instantie/instelling/bedrijf, en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- tegen die [benadeelde 6] gezegd dat haar gas moest worden afgesloten in verband

met een gaslek en/of

- (vervolgens) (onder meer) de/een (huis)kamer en/of een keuken van deze

woning binnengelopen, en/of

- die [benadeelde 6] gevraagd of zij geld en/of goud in huis had in verband met de

verzekering voor het geval er een gasexplosie zou komen, althans

(telkens) woorden van gelijke aard of strekking,

en/of

(op of omstreeks 23 november 2012 te Zeist)

[benadeelde 7] (geboren in 1933) te bewegen tot de afgifte van geld en/of

sieraden, in elk geval van enig goed, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven

- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte,

en/of (één of meer van) zijn mededader(s)

- naar die [benadeelde 7] gebeld en/of zich daarbij voorgedaan als een persoon

genaamd "[naam]", althans een daarop gelijkende naam, en/of

- zich daarbij voorgedaan als een bonafide medewerker van de Gemeente (Zeist)

en/of een energiemaatschappij, in elk geval een soortgelijk(e)

instantie/instelling/bedrijf en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- tegen die [benadeelde 7] gezegd dat er in de buurt van de woning van die

[benadeelde 7] (gelegen aan de [adres]) een gaslek was en/of

dat er een collega langs zou komen om het gas af te sluiten, en/of

- die [benadeelde 7] gevraagd of zij in verband met de verzekering contant

geld en/of sieraden in huis had,

althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- kort daarop bij de woning van die [benadeelde 7] langsgegaan en/of die woning

binnengelopen en/of zich daarbij voorgedaan als een bonafide medewerker van

de gemeente (Zeist) en/of een energiemaatschappij, in elk geval een

soortgelijk(e) instantie/instelling/bedrijf en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- die [benadeelde 7] gevraagd of hij, verdachte, naar de sieraden kon

kijken in verband met de verzekering, althans woorden van gelijke aard

of strekking, en/of

- (in die woning) de/een trap opgegaan en/of gelopen naar de/een

slaapkamer (van die [benadeelde 7]) (gelegen op de eerste etage van

voornoemde woning), en/of

- waarna die [benadeelde 7] hem, verdachte, een of meer sieraden heeft

getoond,

en/of

(op of omstreeks 5 december 2012 te Tilburg)

[benadeelde 8] (geboren in 1937) te bewegen tot de afgifte van geld en/of

sieraden, in elk geval van enig goed, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven

- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte,

en/of (één of meer van) zijn mededader(s)

- één of meermalen op een (voor)deur gebonsd/geklopt en/of aangebeld bij de

woning van die [benadeelde 8] (gelegen aan de [adres]) en/of

- zich daarbij voorgedaan als een bonafide medewerker van de gemeente

(Tilburg) en/of een energiebedrijf, althans een soortgelijk(e)

instelling/instantie/bedrijf en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- tegen die [benadeelde 8] gezegd dat er een gaslek was in haar straat en/of

in haar buurt, althans nabij haar woning, en/of dat hij de/een

gasleiding diende af te sluiten en/of dat hij de gehele inboedel van

(de woning van) die [benadeelde 8] gratis kon verzekeren, en/of

- die [benadeelde 8] gevraagd of zij geld en/of sieraden in haar woning had

liggen en/of zij dit geld en/of deze sieraden wilde laten zien zodat

hij de waarde kon bepalen in verband met de/een verzekering, althans

(telkens) woorden van gelijke aard of strekking,

en/of

(op of omstreeks 5 december 2012 te Tilburg)

[benadeelde 9] (geboren in 1925) te bewegen tot de afgifte van geld en/of

sieraden, in elk geval van enig goed, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven

- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte,

en/of (één of meer van) zijn mededader(s)

- aangebeld bij de woning van die [benadeelde 9] (gelegen aan de [adres])

en/of (vervolgens) die woning binnengelopen, en/of

- zich daarbij voorgedaan als een medewerker van de gemeente (Tilburg) en/of

een energiebedrijf, althans een soortgelijk(e) instelling/instantie/bedrijf

en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- tegen die [benadeelde 9] gezegd dat er in de buurt mogelijk een gasexplosie

zou komen en/of dat hij uit voorzorg het gas in de woning af kwam

sluiten, en/of

- met die [benadeelde 9] door die woning gelopen en/of

- die [benadeelde 9] gevraagd of zij geld en/of sieraden in huis had, althans

(telkens) woorden van gelijke aard of strekking,

(telkens) zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 mei 2012

tot en met 11 december 2012 te Ede (Gelderland) en/of Utrecht en/of Zeist

en/of Tilburg, althans in Nederland,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening weg te nemen geld en/of sieraden, geheel of ten

dele toebehorende aan [benadeelde 5] en/of [benadeelde 6] en/of [benadeelde 7] en/of [benadeelde 8] en/of [benadeelde 9] en/of één of meer

andere perso(o)n(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte

en/of zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij,

verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s), onder meer:

(op of omstreeks 23 november 2012 te Ede)

[benadeelde 5] (geboren in 1951) te bewegen tot de afgifte van geld en/of

sieraden, in elk geval van enig goed, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven

- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte,

en/of (één of meer van) zijn mededader(s)

- gebeld naar voornoemde [benadeelde 5] en/of zich daarbij voorgedaan als een

persoon genaamd "[naam]", in elk geval een soortgelijke naam, en/of als

een bonafide medewerker van de gemeente (Ede) en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- tegen die [benadeelde 5] gezegd dat er in het huis van die [benadeelde 5]

(gelegen aan de [adres]) een gasbel was en/of

- die [benadeelde 5] gevraagd of zij goud en/of geld in huis had omdat dit

verzekerd moest worden en/of

- tegen die van [benadeelde 5] gezegd dat zij dat goud en/of andere waardevolle

spullen in een kluis (in de woning van die [benadeelde 5]) moest verzamelen

en/of dat een collega langs zou komen om naar de gasmeter en de CV-ketel

te kijken, althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- kort daarop bij de woning van die [benadeelde 5] langsgegaan en/of zich daarbij

voorgedaan als een bonafide medewerker van de gemeente (Ede) en/of een

energiemaatschappij, in elk geval een soortgelijk(e) instantie/bedrijf en/of

die [benadeelde 5] gevraagd naar de inhoud van voornoemde kluis (waarna die Van

[benadeelde 5] hem, verdachte, de inhoud van die kluis heeft getoond)

en/of

(op of omstreeks 23 november 2012 te Utrecht)

[benadeelde 6] (geboren in 1929) te bewegen tot de afgifte van geld en/of sieraden,

in elk geval van enig goed, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte,

en/of (één of meer van) zijn mededader(s)

- bij de woning van die [benadeelde 6] (gelegen aan de [adres]) aangebeld en/of

zich daarbij voorgedaan als bonafide medewerker van de gemeente (Utrecht)

en/of een energiemaatschappij, in elk geval een soortgelijke

instantie/instelling/bedrijf, en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- tegen die [benadeelde 6] gezegd dat haar gas moest worden afgesloten in verband

met een gaslek en/of

- (vervolgens) (onder meer) de/een (huis)kamer en/of een keuken van deze

woning binnengelopen, en/of

- die [benadeelde 6] gevraagd of zij geld en/of goud in huis had in verband met de

verzekering voor het geval er een gasexplosie zou komen, althans

(telkens) woorden van gelijke aard of strekking,

en/of

(op of omstreeks 23 november 2012 te Zeist)

[benadeelde 7] (geboren in 1933) te bewegen tot de afgifte van geld en/of

sieraden, in elk geval van enig goed, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven

- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte,

en/of (één of meer van) zijn mededader(s)

- naar die [benadeelde 7] gebeld en/of zich daarbij voorgedaan als een persoon

genaamd "[naam], althans een daarop gelijkende naam, en/of

- zich daarbij voorgedaan als een bonafide medewerker van de Gemeente (Zeist)

en/of een energiemaatschappij, in elk geval een soortgelijk(e)

instantie/instelling/bedrijf en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- tegen die [benadeelde 7] gezegd dat er in de buurt van de woning van die

[benadeelde 7] (gelegen aan de [adres]) een gaslek was en/of

dat er een collega langs zou komen om het gas af te sluiten, en/of

- die [benadeelde 7] gevraagd of zij in verband met de verzekering contant

geld en/of sieraden in huis had,

althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- kort daarop bij de woning van die [benadeelde 7] langsgegaan en/of die woning

binnengelopen en/of zich daarbij voorgedaan als een bonafide medewerker van

de gemeente (Zeist) en/of een energiemaatschappij, in elk geval een

soortgelijk(e) instantie/instelling/bedrijf en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- die [benadeelde 7] gevraagd of hij, verdachte, naar de sieraden kon

kijken in verband met de verzekering, althans woorden van gelijke aard

of strekking, en/of

- (in die woning) de/een trap opgegaan en/of gelopen naar de/een

slaapkamer (van die [benadeelde 7]) (gelegen op de eerste etage van

voornoemde woning), en/of

- waarna die [benadeelde 7] hem, verdachte, een of meer sieraden heeft

getoond,

en/of

(op of omstreeks 5 december 2012 te Tilburg)

[benadeelde 8] (geboren in 1937) te bewegen tot de afgifte van geld en/of

sieraden, in elk geval van enig goed, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven

- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte,

en/of (één of meer van) zijn mededader(s)

- één of meermalen op een (voor)deur gebonsd/geklopt en/of aangebeld bij de

woning van die [benadeelde 8] (gelegen aan de [adres]) en/of

- zich daarbij voorgedaan als een bonafide medewerker van de gemeente

(Tilburg) en/of een energiebedrijf, althans een soortgelijk(e)

instelling/instantie/bedrijf en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- tegen die [benadeelde 8] gezegd dat er een gaslek was in haar straat en/of

in haar buurt, althans nabij haar woning, en/of dat hij de/een

gasleiding diende af te sluiten en/of dat hij de gehele inboedel van

(de woning van) die [benadeelde 8] gratis kon verzekeren, en/of

- die [benadeelde 8] gevraagd of zij geld en/of sieraden in haar woning had

liggen en/of zij dit geld en/of deze sieraden wilde laten zien zodat

hij de waarde kon bepalen in verband met de/een verzekering, althans

(telkens) woorden van gelijke aard of strekking,

en/of

(op of omstreeks 5 december 2012 te Tilburg)

[benadeelde 9] (geboren in 1925) te bewegen tot de afgifte van geld en/of

sieraden, in elk geval van enig goed, tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven

- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid als volgt heeft gehandeld: zijnde en/of hebbende hij, verdachte,

en/of (één of meer van) zijn mededader(s)

- aangebeld bij de woning van die [benadeelde 9] (gelegen aan de [adres])

en/of (vervolgens) die woning binnengelopen, en/of

- zich daarbij voorgedaan als een medewerker van de gemeente (Tilburg) en/of

een energiebedrijf, althans een soortgelijk(e) instelling/instantie/bedrijf

en/of

- kort en zakelijk weergegeven :

- tegen die [benadeelde 9] gezegd dat er in de buurt mogelijk een gasexplosie

zou komen en/of dat hij uit voorzorg het gas in de woning af kwam

sluiten, en/of

- met die [benadeelde 9] door die woning gelopen en/of

- die [benadeelde 9] gevraagd of zij geld en/of sieraden in huis had, althans

(telkens) woorden van gelijke aard of strekking,

(telkens) zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

Parketnummer 16/661452-13

hij op of omstreeks 11 december 2012 te Apeldoorn

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

aanwezig heeft gehad ongeveer 14 pillen XTC/MDMA, in elk geval een hoeveelheid

van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel als bedoeld in de

bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid

van artikel 3a van die wet;