Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:CA0830

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
22-05-2013
Datum publicatie
23-05-2013
Zaaknummer
845318 UC EXPL 12-19532 MEH 4215
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst van opdracht, onjuiste advisering, onderhoud auto. Schade door verschoven distributieriem.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 845318 UC EXPL 12-19532 MEH 4215

Vonnis van 22 mei 2013

in de zaak tussen

[Eiser],

wonend te [woonplaats],

verder te noemen: [Eiser],

eiser,

gemachtigde: mr. P.M. Silvis,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Auto Muntstad BV,

gevestigd te De Meern,

verder te noemen: Auto Muntstad,

gedaagde,

procederend bij haar directeur service [X].

1. De procedure

1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 13 februari 2013;

- het proces-verbaal van comparitie van 9 april 2013.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Feiten

2.1. Op 18 februari 2006 heeft [Eiser] een Audi A3 2.0 TSI uit 2003 gekocht van Autobedrijf Thur Genderen. De Audi heeft hij in onderhoud gehad bij Audi Centrum Utrecht, later Auto Muntstad.

2.2. Op 2 december 2011 heeft de echtgenote van [Eiser] de Audi naar Auto Muntstad gebracht voor het aanbrengen van ventieldoppen van de airco die Auto Muntstad in het voorjaar van 2011 had verzuimd aan te brengen. Tijdens het bezoek heeft zij meegedeeld dat de auto kort na 1 september 2011 tweemaal startproblemen heeft gehad.

Vervolgens is de boordcomputer van de auto uitgelezen en werd de storing “onaannemelijk signaal nokkenasstandsensor” gevonden. De echtgenote van [Eiser] heeft gevraagd of veilig met de Audi gereden kon worden, hetgeen door Auto Muntstad werd bevestigd. Er is een vervolgafspraak gemaakt voor 6 januari 2012.

2.3. [Eiser] is de vervolgafspraak niet nagekomen. Op 15 april 2012 is de Audi stilgevallen en weggesleept.

2.4. In zijn rapport van 24 mei 2012 schrijft [A], werkzaam bij [A] (onderdeel van de Hanselmangroep), dat de distributieriem over een lengte van ongeveer 20 cm is afgeschoven als gevolg van ernstige slijtage van de tanden van de riem. Hierdoor is de timing van de distributie ontregeld geraakt, waardoor de uitlaatkleppen in de cilinderkop en de zuigerbodems met elkaar in aanraking zijn gekomen. De zuigerbodems zijn daardoor licht ingedrukt en de kleppen gedeformeerd. In dit rapport, dat is opgesteld in opdracht van Thur Genderen, concludeert [A]:

“Op basis van bovenstaande moeten wij concluderen dat de schade is veroorzaakt door de distributieriem. (…) Een causaal verband tussen deze storing (de storing in de nokkenasstandsensor; toevoeging kantonrechter) en de staat van de distributieriem is zeer aannemelijk, tenslotte wordt een afwijking in motortiming door deze sensor gesignaleerd en is de motortiming direct afhankelijk van de distributieriem en diens afstelling. (…)”

2.5. Bij brief van 4 juli 2012 stelt mr. M.S. Veenhuizen, de voormalige advocaat van [Eiser], Auto Muntstad aansprakelijk voor de schade.

2.6. In haar brief van 10 augustus 2012 wijst Auto Muntstad aansprakelijkheid af. Zij schrijft onder meer:

“De sensor die op 6 januari vervangen had moeten worden staat in geen enkel verband tot de ontstane schade. Deze sensor bepaald alleen de stand van de nokkenas. Een defecte sensor kan hoogstens leiden tot problemen bij het starten.”

2.7. In zijn brief van 3 oktober 2012 sommeert mr. Silvis, de nieuwe advocaat van [Eiser], Auto Muntstad tot betaling van de schade.

3. Het geschil

3.1. [Eiser] vordert dat de kantonrechter Auto Muntstad bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 3.121,-, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding, alsmede in de kosten van de procedure vermeerderd met de wettelijke rente.

Het bedrag van € 3.121,- bestaat uit de door [bedrijf 2] begrote kosten voor herstel van € 3.721 (inclusief BTW) verminderd met het door Autobedrijf Thur Genderen aangeboden korting van € 600,-.

3.2. [Eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat Auto Muntstad toerekenbaar tekort is geschoten door hem op 2 december 2011 onjuist te adviseren dat veilig met de Audi gereden kon worden. Met verwijzing naar het rapport van [A] stelt [Eiser] dat een defecte nokkenasstandsensor kan wijzen op een defecte distributieriem. De schade aan de auto is het gevolg van het verschuiven van de distributieriem, zo blijkt uit dit rapport.

3.3. Auto Muntstad voert verweer. Zij stelt zich op het standpunt dat de nokkenasstandsensor (in dit geval sensor G40) bedoeld is om de auto goed te laten starten en niet om de stand van de distributieriem te bepalen. De melding “onaannemelijk signaal nokkenasstandsensor” kan volgens haar op verschillende dingen wijzen, zoals een sensor die niet goed meer werkt. Tijdens de zitting is namens Auto Muntstad toegelicht dat het bij haar gebruikelijk is de oorzaak van een dergelijke melding via deductie te achterhalen, waarbij begonnen wordt met de voor de klant minst kostbare oplossing. Daarom is een vervolgafspraak gemaakt voor het vervangen van de sensor.

Tot slot voert Auto Muntstad aan dat [Eiser] de vervolgafspraak niet is nagekomen, zodat haar de mogelijkheid is ontnomen de oorzaak van de melding te achterhalen.

3.4. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In de kern gaat deze zaak erom of Auto Muntstad uit de melding “onaannemelijk signaal nokkenasstandsensor” af had moeten leiden dat er een probleem was met de distributieriem (de riem die de overbrenging vormt tussen de krukas en de nokkenassen) van de Audi en [Eiser] ervan had moeten weerhouden met de auto verder te rijden.

4.2. De kantonrechter is van oordeel dat [Eiser] onvoldoende heeft onderbouwd dat deze enkele melding voor Auto Muntstad aanleiding had moeten zijn te vermoeden dat de distributieriem defect of versleten was. In het rapport van [A] wordt weliswaar geschreven dat een causaal verband tussen deze storing en de staat van de distributieriem “zeer aannemelijk” is, omdat – zo begrijpt de kantonrechter – een afwijking van de motortiming door sensor G40 gesignaleerd wordt. Hiermee is evenwel niet gezegd dat de onderhavige melding zonder meer duidt op een probleem met de distributieriem. Immers heeft Auto Muntstad toegelicht dat deze melding meer oorzaken kan hebben. Deze toelichting is niet nader door [Eiser] weersproken.

Ook is het de kantonrechter ambtshalve bekend dat het VAG-concern, waartoe het merk Audi behoort, verschillende foutcodes hanteert die door sensor G40 kunnen worden gegenereerd. Niet alle codes hebben betrekking op de stand van – en een mogelijk probleem met – de distributieriem. Tijdens de zitting heeft Auto Muntstad toegelicht dat tijdens het uitlezen van het motormanagement op 2 december 2011 geen foutcodes zijn gegeven; alleen de melding dat het signaal van de nokkenasstandsensor onaannemelijk was, werd gegeven. Deze toelichting is niet door [Eiser] weersproken, zodat van de juistheid ervan moet worden uitgegaan. Gelet hierop had het op de weg van [Eiser] gelegen nader te onderbouwen dat Auto Muntstad niettemin had moeten begrijpen dat er mogelijk iets mis was met de distributieriem. Dit heeft hij nagelaten. Het is daarom – mede gelet op het feit dat de distributieriem niet is gebroken maar in de loop der tijd is gesleten – niet uitgesloten dat de distributieriem pas na 2 december 2011 is verschoven, zoals Auto Muntstad heeft aangevoerd.

4.3. Verder heeft Auto Muntstad toegelicht dat zij geen enkele reden had alleen op basis van de melding “onaannemelijk signaal nokkenasstandsensor” aan te nemen dat de distributieriem al op 2 december 2011 was verschoven. Als dat zo was, dan had de motor toen al slecht ‘gelopen’. Dat was volgens haar niet het geval. Deze toelichting is evenmin door [Eiser] weersproken.

4.4. Op grond van het voorgaande zullen de vorderingen worden afgewezen. De overige stellingen van partijen hoeven niet te worden besproken.

4.5. [Eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze worden begroot op € 15,- aan reis- en verletkosten.

5. De beslissing

De kantonrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [Eiser] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Auto Muntstad, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 15,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Heinemann, kantonrechter, en is in het openbaar uitgesproken op 22 mei 2013.