Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:CA0015

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
07-05-2013
Datum publicatie
13-05-2013
Zaaknummer
16-701555-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor zedenmisdrijven met minderjarige buurtkinderen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/701555-12

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 7 mei 2013

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1954],

wonende te [woonplaats],

thans verblijvende in Penitentiair Psychiatrisch Centrum Vught te Vught.

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op de zittingen van 12 maart 2013 en 23 april 2013. De verdachte is telkens in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door zijn raadsvrouwe mr. M.N. Guntenaar, advocaat te Zeist.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsvrouwe naar voren hebben gebracht.

2. Tenlastelegging

De tenlastelegging is ter terechtzitting van 12 maart 2013 gewijzigd.

De tenlastelegging is, met wijziging, als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met[slachtoffer 1], die toen de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt;

feit 2: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met[slachtoffer 2], die toen de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt;

feit 3: ontuchtige handelingen heeft gepleegd met[slachtoffer 3], [slachtoffer 4] en[slachtoffer 5], die toen allen de leeftijd van 16 jaren nog niet hadden bereikt;

feit 4: [slachtoffer 3], [slachtoffer 2], [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4], die toen allen de leeftijd van 16 jaren nog niet hadden bereikt, met het oogmerk op ontucht ertoe heeft bewogen getuige te zijn van seksuele handelingen;

feit 5: [slachtoffer 3], [slachtoffer 2], [slachtoffer 1], [slachtoffer 4] en [slachtoffer 6] die toen allen de leeftijd van 16 jaren niet hadden bereikt, pornografische afbeeldingen heeft laten zien waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen van die leeftijd;

feit 6: een boekje met 35 kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad.

3. Voorvragen

3.1 De geldigheid van de dagvaarding

3.1.1 Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouwe heeft zich bij pleidooi op het standpunt gesteld dat de dagvaarding partieel nietig verklaard dient te worden. De term pornografische film (feit 4) dan wel pornografische afbeeldingen (feit 5) is volgens de raadsvrouwe onvoldoende feitelijk in de zin van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. Dat uit het onderliggende proces-verbaal kan worden afgeleid wat de inhoud is geweest van deze film en afbeeldingen doet aan het gebrek in de tenlastelegging niets af, aldus de raadsvrouwe. De raadsvrouwe heeft hierbij gewezen op een arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2000, NJ 2000, 229.

3.1.2 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich naar aanleiding van het preliminair gevoerde verweer strekkende tot partiële nietigheid van de dagvaarding op het standpunt gesteld dat de dagvaarding ten aanzien van beide feiten geldig is. Met betrekking tot het onder feit 4 ten laste gelegde heeft zij er toen op gewezen dat het gelet op de gehele tenlastelegging een klein tussen haakjes staand onderdeel betreft en dat ten aanzien van het onder feit 5 ten laste gelegde de term “pornografische afbeeldingen” gelet op de inhoud van het dossier voldoende feitelijk is. De officier van justitie heeft zich ter terechtzitting van 23 april 2013 naar aanleiding van het bij pleidooi gevoerde verweer tot nietigheid van de dagvaarding niet opnieuw hierover uitgelaten.

3.1.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de dagvaarding voldoet aan de gestelde eisen van artikel 261van het Wetboek van Strafvordering. Anders dan in het door de raadsvrouwe aangehaalde arrest, wordt in de onderhavige zaak niet gesproken over seksueel getinte afbeeldingen/films, maar over pornografische afbeeldingen/films. De term pornografische afbeeldingen/films acht de rechtbank voldoende feitelijk, mede gelet op de inhoud van het proces-verbaal. Het verweer strekkende tot nietigheid van de dagvaarding wordt dan ook door de rechtbank verworpen en de rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is.

3.2 De bevoegdheid

De rechtbank heeft vastgesteld dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak.

3.3 De ontvankelijkheid van de officier van justitie

De rechtbank heeft vastgesteld dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging.

3.4 Reden voor schorsing

De rechtbank heeft vastgesteld dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. De officier van justitie heeft er daarbij op gewezen dat de verklaringen van de slachtoffers/getuigen consistent zijn en deze verklaringen elkaar over en weer ondersteunen. Daarnaast heeft de officier van justitie er op gewezen dat verdachte alle ten laste gelegde handelingen ten aanzien van de slachtoffers tegenover de politie heeft bekend.

4.3 Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouwe heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte integraal vrijgesproken dient te worden van de ten laste gelegde feiten. Op grond van de verklaringen van de kinderen en de verklaringen van verdachte, die telkens heeft verklaard wat zijn verhoorder wilde horen, is volgens de raadsvrouwe niet vast te stellen wat er precies in de woning heeft plaatsgevonden. Bovendien, voor zover de ten laste gelegde feiten al hebben plaatsgevonden, kon verdachte gelet op zijn verstandelijke beperkingen niet zelf beoordelen of sprake was van seksuele en/of ontuchtige handelingen. De verstandelijke beperking heeft volgens de raadsvrouwe dan ook in de weg gestaan aan opzet op ontuchtige handelingen dan wel stond dit in de weg aan het vanuit een ontuchtig oogmerk aanwezig laten zijn van minderjarigen bij het vertonen van de ten laste gelegde pornografische films. Ten aanzien van het bij verdachte aangetroffen boekje met kinderpornografische afbeeldingen, was er bij verdachte weliswaar sprake van beschikkingsmacht over het betreffende boekje, maar ontbrak het bij verdachte aan bewustzijn ten aanzien van de kinderpornografische inhoud.

4.4 Het oordeel van de rechtbank

Indien hoger beroep wordt ingesteld zullen de bewijsmiddelen worden uitgewerkt en opgenomen in een bijlage die aan het vonnis wordt gehecht.

De rechtbank acht de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aangiften en de door de rechtbank betrouwbaar geachte verklaringen van [slachtoffer 3], [slachtoffer 2], [slachtoffer 1], [slachtoffer 5], [slachtoffer 4] en [slachtoffer 6]. Deze verklaringen en aangiften ondersteunen elkaar en vinden daarnaast steun in de (grotendeels) bekennende verklaringen van verdachte.

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad staat het hebben van een ernstige geestelijke stoornis slechts dan aan de bewezenverklaring van het opzet in de weg indien de betrokkene ten tijde van zijn handelen ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen heeft ontbroken. Daarvan zal slechts bij hoge uitzondering sprake zijn (HR 9 december 2008, LJN BD2775, NJ 2009,157).

De omstandigheid dat bij verdachte, zoals hieronder bij de strafbaarheid van verdachte is weergeven, sprake is van het functioneren op zwakbegaafd niveau, grenzend aan zeer zwakbegaafd niveau, betekent naar het oordeel van de rechtbank niet dat het bij de verdachte aan ieder inzicht in de draagwijdte van de door hem uitgevoerde ontuchtige handelingen heeft ontbroken. Bovendien blijkt uit de verklaringen van [slachtoffer 1] dat verdachte, nadat ontuchtige handelingen hadden plaatsgevonden, tegen haar heeft gezegd dat zij dit niet verder mocht vertellen. Ook heeft verdachte zelf verklaard dat hij[naam]ook over haar kleding heeft gestreeld over haar vagina en borsten, maar dat hij daarbij niet zo ver ging als bij [slachtoffer 1]. Uit onder meer deze verklaringen maakt de rechtbank op dat verdachte wel degelijk enig inzicht had in de draagwijdte van zijn ontuchtig handelen en enig inzicht had in wat seksualiteit inhield en dat hij met zijn handelen over bepaalde grenzen was heengegaan.

5. Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

Feit 1

op tijdstippen in de periode van 16 januari 2010 tot en met 1 juli 2012 te[woonplaats 2], met [slachtoffer 1], geboren op [1998], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande in het (meermalen) ontuchtig door verdachte

- de bovenbenen van die [slachtoffer 1] betasten en/of masseren en (daarbij en/of vervolgens) met zijn hand(en) in de richting van de en/of over de (met kleding bedekte) vagina van die [slachtoffer 1] wrijven en

- de met kleding bedekte borsten en billen van die [slachtoffer 1] betasten en

- de (ontblote) borst(en) van die [slachtoffer 1] betasten en/of

- kussen en/of betasten en/of masseren van de rug van die [slachtoffer 1] en/of

- naakt en deels ontkleed in de aanwezigheid van die [slachtoffer 1] verblijven en

- zichzelf aftrekken en zijn penis betasten in de aanwezigheid van die [slachtoffer 1] en zijn blote penis aan die [slachtoffer 1] tonen en

- de hand van die [slachtoffer 1] op zijn (met kleding bedekte) penis leggen en/of houden;

Feit 2

op tijdstippen in de periode van 16 januari 2010 tot en met 1 juli 2012 te [woonplaats 2], met [slachtoffer 2], geboren op [2000], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande in het (meermalen) ontuchtig door verdachte

- zijn met een condoom bedekte penis aan die[slachtoffer 2] tonen en/of

- zijn onderbroek omlaag doen en (vervolgens) duct tape op zijn schaamhaar boven zijn geslachtsdeel plakken en (vervolgens) die [slachtoffer 2] die duct tape laten verwijderen en/of

- de rug van die [slachtoffer 2] masseren en/of hierbij met zijn hand(en)(over het lichaam) in de richting van de borst(en) van die [slachtoffer 2] bewegen en/of

- het/de (boven)be(e)n(en) van die [slachtoffer 2] masseren en hierbij met zijn hand(en) in de richting van het geslachtsdeel van die [slachtoffer 2] bewegen en/of

- (tijdens het afspelen van een pornografische film) over de rug wrijven van die [slachtoffer 2];

Feit 3

op tijdstippen in de periode van 16 januari 2010 tot en met 1 juli 2012 te [woonplaats 2] met

-[slachtoffer 3], geboren op [2000], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en

-[slachtoffer 4], geboren op [1998], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en

-[slachtoffer 5], geboren op [2000], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt,

buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande in het (meermalen) ontuchtig door verdachte

-zijn, verdachtes, broek en/of onderbroek en/of ondergoed naar beneden trekken en/of (vervolgens en/of aldus) zijn ontblote penis tonen aan die [slachtoffer 3] en/of

-zijn, verdachtes, penis uit zijn broek trekken en/of halen en zijn ontblote penis tonen aan die [slachtoffer 3] en/of

-zijn, verdachtes, met een condoom bedekte penis aan die [slachtoffer 3] tonen en/of

- zijn, verdachtes, penis betasten en/of (vervolgens) een erectie en/of zijn erecte penis tonen aan die [slachtoffer 3]

en/of

-zijn, verdachtes, ontblote penis tonen en een condoom om zijn penis doen en zijn, verdachtes, met een condoom bedekte penis aan die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 5]tonen

- (tijdens het afspelen en/of bekijken van een pornografische film) over de rug wrijven van die [slachtoffer 4];

Feit 4

op tijdstippen in de periode van 16 januari 2010 tot en met 1 juli 2012 te [woonplaats 2],

-[slachtoffer 3], geboren op [2000], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en

-[slachtoffer 2], geboren op [2000], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en

-[slachtoffer 1] geboren op [1998], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en

-[slachtoffer 4], geboren op [1998], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en

waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet hadden bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe heeft bewogen getuige te zijn van seksuele handelingen door:

- in het bijzijn en/of in de nabijheid van die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 4] de (met kleding bedekte) borst(en) van die [slachtoffer 1] te betasten en/of in de (met kleding bedekte) borst(en) van die [slachtoffer 1] te knijpen en/of

- in het bijzijn en/of in de nabijheid van die [slachtoffer 4] (tijdens het afspelen van een

pornografische film) over de rug te wrijven van die [slachtoffer 2] en/of

- in het bijzijn en/of in de nabijheid van die [slachtoffer 2] (tijdens het afspelen van een

pornografische film) over de rug te wrijven van die [slachtoffer 4] en/of

- in het bijzijn en/of in de nabijheid van die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2] en/of

[slachtoffer 4] door een andere persoon een condoom om zijn, verdachtes, penis te laten doen en/of door een andere persoon zijn, verdachtes, penis te laten betasten en/of

- in het bijzijn en/of in de nabijheid van die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 4] zijn, verdachtes, onderbroek omlaag te doen en/of uit te doen en/of (vervolgens) duct tape op zijn, verdachtes, schaamhaar en/of boven zijn, verdachts, geslachtsdeel te plakken en vervolgens die [slachtoffer 2] die duct tape te laten verwijderen;

Feit 5

op tijdstippen in de periode van 16 januari 2010 tot en met 1 juli 2012 te [woonplaats 2], meermalen een of meer afbeeldingen en/of gegevensdragers, bevattende een of meer afbeeldingen waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, heeft vertoond aan een of meer minderjarige(n),

te weten

-[slachtoffer 3], geboren op [2000], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

-[slachtoffer 2], geboren op [2000], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

-[slachtoffer 1] geboren op [1998], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

-[slachtoffer 4], geboren op [1998], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

- [slachtoffer 6] geboren op [2000], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt,

van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat die [slachtoffer 3] en die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 4] en die[slachtoffer 6] jonger waren dan zestien jaar, immers heeft hij, verdachte, meermalen pornografische afbeeldingen getoond/vertoond aan die [slachtoffer 3] en die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 4] en die [slachtoffer 6] ;

Feit 6

op of omstreeks 25 september 2012 te [woonplaats 2] een boekje getiteld [titel 1], bevattende 35 foto's, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen een of meer seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een of meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, waren betrokken

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

-het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en

-het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en waarbij de afbeelding een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en

-het anaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad. In de tenlastelegging was abusievelijk weergegeven dat een van de slachtoffers is genaamd[naam 2] De rechtbank heeft dit in de bewezenverklaring telkens verbeterd in[slachtoffer 3].

6. De strafbaarheid van de feiten

Het bewezen verklaarde levert de navolgende strafbare feiten op:

feit 1, 2 en 3: telkens met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd;

feit 4: met ontuchtig oogmerk iemand, van wie hij weet dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, ertoe bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen, meermalen gepleegd;

feit 5: afbeeldingen tonen waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, meermalen gepleegd

feit 6: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit hebben, meermalen gepleegd.

7. De strafbaarheid van verdachte

7.1 Het standpunt van de verdediging

Indien de rechtbank tot een bewezenverklaring komt van de ten laste gelegde feiten heeft de raadsvrouwe zich subsidiair op het standpunt gesteld dat verdachte ontslagen dient te worden van alle rechtsvervolging. Volgens de raadsvrouwe komt ten gevolge van de verminderde toerekeningsvatbaarheid de strafbaarheid van verdachte (gedeeltelijk) te ontvallen.

7.2 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte gelet op het gegeven advies omtrent de toerekenbaarheid in het Pro Justitia rapport d.d. 18 december 2012 als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwd dient te worden, hetgeen de strafbaarheid van verdachte niet (geheel) uitsluit.

7.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft kennisgenomen van het hiervoor genoemde rapport opgemaakt door M.M. Hubers, psychiater, onder supervisie van F.R. Kruisdijk, eveneens psychiater. In dit rapport wordt omtrent de persoon van verdachte aangegeven dat sprake is van een intelligentieniveau op ten hoogste zwakbegaafd niveau, grenzend aan zeer zwakbegaafd niveau. Pedofilie als primaire stoornis kon niet eenduidig worden vastgesteld, noch worden uitgesloten. De geconstateerde zwakbegaafdheid leidde volgens deze deskundigen tot een verminderde capaciteit om zijn eigen handelen te overzien en de impact daarvan in te schatten. Ook heeft verdachte hierdoor onvoldoende inzicht gehad in de mogelijk negatieve gevolgen van zijn gedag voor de kinderen. De deskundigen adviseren in hun rapport om verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen.

De rechtbank neemt voornoemd advies van de deskundigen over en maakt dit tot de hare. Verdachte is derhalve strafbaar omdat er geen omstandigheid aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van in zijn geheel zou uitsluiten.

8. Motivering van de straffen en maatregelen

8.1. De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door de officier van justitie bewezen geachte zal worden veroordeeld tot:

- een gevangenisstraf van 22 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 10 jaren en de bijzondere voorwaarden -kort gezegd-:

* een meldplicht;

* een klinische behandeling/opname voor de duur van maximaal één jaar met een laag beveiligingsniveau;

* een (aanvullend op de klinische behandeling) ambulante behandeling;

* een locatieverbod voor het [adres]te [woonplaats 2] en voor de nabijheid van de woningen van de slachtoffers;

* een contactverbod met de slachtoffers;

* een contactverbod met minderjarigen, tenzij onder begeleiding van of met toestemming van de reclassering.

8.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouwe heeft, indien voorbijgegaan wordt aan voornoemde verweren, meer subsidiair verzocht om de in eerste instantie gegeven adviezen van de gedragsdeskundigen aangaande de bijzondere voorwaarden over te nemen en te koppelen aan een eventueel op te leggen voorwaardelijke gevangenisstraf. De raadsvrouwe heeft er in dat kader op gewezen dat verdachte graag wil terugkeren naar zijn eigen woning in [woonplaats 2] en wil meewerken aan een ambulante behandeling. De later door de deskundigen geadviseerde klinische behandeling is volgens de raadsvrouwe bovendien enkel ingegeven door de onmogelijkheid om voor verdachte een passende plek te vinden in een ambulant traject.

8.3. Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

De ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere misdrijven gericht tegen de zeden, gepleegd met een aantal buurtkinderen. Deze kinderen waren tussen de 9 en 14 jaar oud en bij één van de kinderen is sprake van een ontwikkelingsachterstand.

Kinderen in deze leeftijdscategorie zijn kwetsbaar, beïnvloedbaar en behoren onbezorgd te kunnen spelen met elkaar. Ze dienen zich daarnaast in alle veiligheid te kunnen ontwikkelen tot volwassenen, ook op het gebied van hun seksualiteit. In de woning van verdachte stond deze kinderlijke onschuld echter niet op de voorgrond. Op allerlei manieren werden de kinderen geconfronteerd met seksualiteit op een wijze die niet passend was bij hun leeftijd. Zo keek verdachte onder meer samen met de kinderen pornografische afbeeldingen/films, deed hij in hun bijzijn een condoom om zijn penis en plakte hij in hun bijzijn duct tape op zijn schaamhaar om dit er vervolgens af te (laten) trekken.

Naast deze zeer ongepaste confrontaties met seksualiteit en seksuele handelingen heeft verdachte zich ook schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen met een aantal jonge kinderen. Verdachte heeft met zijn handelen een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers. Bij zijn handelen heeft verdachte louter en alleen oog gehad voor zijn eigen behoeftebevrediging en zich niet bekommerd om de gevoelens van deze nog jonge slachtoffers. Alle slachtoffers bevonden zich gedurende het misbruik in een zeer kwetsbare fase van hun ontwikkeling: in de puberteit of aan het begin daarvan. Het is algemeen bekend dat dergelijke feiten grote schade kunnen toebrengen aan de ontwikkeling van kinderen, met name als zij zich in deze levensfase bevinden. De uiteindelijke effecten van de strafbare handelingen van verdachte op de geestelijke integriteit van de slachtoffers is op dit moment in het geheel niet te overzien. Het is slechts te hopen dat zij daarvan geen verdere (blijvende) psychische en lichamelijke gevolgen zullen ondervinden. Het feit is des te ernstiger nu verdachte als volwassene het in hem gestelde vertrouwen van de slachtoffers, maar ook hun ouders, op ernstige wijze heeft beschaamd.

De verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van een boekje met kinderporno. Kinderporno is bijzonder ongewenst, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno in hun bezit hebben. In het voordeel van verdachte pleit dat uit de stukken blijkt dat het een boekje is dat ongeveer veertig jaar oud is en dit soort uitgaven toentertijd, waarschijnlijk ook in Nederland, vrij in de verkoop verkrijgbaar waren.

Voornoemde feiten veroorzaken naast direct leed en verdriet bij de slachtoffers en hun naasten ook sterke gevoelens van afschuw en verontwaardiging in de samenleving.

De persoon van verdachte

Naast de hiervoor genoemde ernstige feiten en omstandigheden, houdt de rechtbank bij de strafmaat rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Uit het strafblad d.d. 29 november 2012 is gebleken dat verdachte weliswaar niet eerder is veroordeeld, maar dat hij eerder werd verdacht van ontucht met een wilsonbekwame/minderjarige. Deze zaak werd in 1993 voorwaardelijk geseponeerd omdat het een oud feit betrof.

Door de hiervoor genoemde psychiaters is in voornoemd rapport geconcludeerd dat verdachte ten gevolge van zijn zwakbegaafdheid een verminderde capaciteit heeft om zijn eigen handelen te overzien en de impact daarvan in te schatten, waardoor verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar dient te worden beschouwd Door deze psychiaters werd begeleiding en externe sturing geadviseerd vanuit een instantie die gespecialiseerd is in zwakbegaafdheid. Afhankelijk van de mogelijkheid om terug te keren naar de eigen woning zou ambulante woonbegeleiding ingezet kunnen worden of zou betrokkene in een beschermde woonvorm kunnen gaan wonen met voldoende toezicht om bij te sturen/in te grijpen op het moment dat er aanwijzingen zouden zijn voor mogelijk terugval. Indien in de loop van de tijd pedofiele voorkeuren zichtbaar zouden worden, zouden deze tevens begeleid moeten worden door een terzake deskundig team, zoals bijvoorbeeld een poliklinische forensische behandeling bij De Waag.

Uit het rapport d.d. 17 december 2012 van S.A.L Biskitzis-Stals, reclasseringswerker, blijkt dat het recidiverisico als laag gemiddeld wordt ingeschat door de reclassering. In dit rapport wordt geadviseerd een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden. Eén van deze bijzondere voorwaarden moest zijn een ambulante behandeling.

Naar aanleiding van dit advies is de reclassering tevergeefs op zoek gegaan naar een passende woonvorm voor verdachte. Enkele instanties zagen wel mogelijkheden verdachte te behandelen, maar stelden als eis dat betrokken eerst behandeld moest worden. Ter terechtzitting van 12 maart 2013 is voornoemde reclasseringswerker als deskundige onder ede gehoord. Zij heeft toen verklaard dat, gelet op de onmogelijkheid een passende woonvorm voor verdachte te vinden, zij een klinische behandeling adviseert. De rechtbank heeft vervolgens de behandeling van de zaak aangehouden, teneinde voornoemde psychiaters te bevragen omtrent onder meer de noodzakelijkheid en de wenselijkheid van een dergelijke klinische behandeling.

In een aanvullend rapport d.d. 8 april 2013 hebben de hiervoor reeds genoemde psychiaters weergegeven dat bij een gebrek aan een geschikte woonplek een ambulante behandeling eveneens onmogelijk is. Een traject om via een klinische opname toe te werken naar een ambulante setting zal gezien de afwezigheid van ambulante mogelijkheden noodzakelijk en wenselijk zijn. Een klinisch traject zal zich moeten richting op de resocialisatie, waarbij aandacht voor dagstructuur en/of dagbesteding, doorbreken van eenzaamheid en van daaruit toeleiden naar een ambulant kader. Tevens dient er, zoals hiervoor reeds aangegeven, aandacht te zijn voor de niet vastgestelde maar ook niet uitgesloten pedofilie. In het rapport hebben de psychiaters zich uitgelaten over de meest geschikte kliniek. Daarnaast hebben zij aangegeven dat, indien er op redelijke termijn een ambulante woonvorm is gevonden en verdachte goed begeleidbaar is, de klinische fase niet langer moet duren dan maximaal 1 jaar. Het gewenste begeleidingsniveau wordt als laag ingeschat.

S.A.L Biskitzis-Stals heeft namens de reclassering in haar nadere rapport van 22 april 2013 geadviseerd om een deels voorwaardelijke straf op te leggen. Hierbij worden de in dit rapport genoemde bijzondere voorwaarden geadviseerd, waaronder een opname in een zorginstelling en - indien van toepassing - aansluitend hieraan een ambulante behandeling.

Ter terechtzitting van 23 april 2013 heeft zij verklaard dat twee weken eerder een indicatiestelling bij IFZ is aangevraagd en dat de verwachting is dat deze indicatiestelling binnen een termijn van 3 weken afgegeven zal worden. Voor de betreffende klinieken zijn echter wel wachtlijsten. Mocht het nodig zijn, dan kan er volgens de deskundige op korte termijn door het IFZ overbruggingszorg geregeld worden.

De rechtbank overweegt dat, gelet op de ernst van de feiten en het hiervoor genoemde strafmaximum, in beginsel in zaken waarin feiten als de onderhavige aan de orde zijn niet met een andere straf kan worden volstaan dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf van langere duur dan door verdachte thans is doorgebracht in voorlopige hechtenis. Echter, gezien de hiervoor genoemde persoonlijke omstandigheden, alsmede rekening houdend met de verminderde toerekenbaarheid en het feit dat het fysieke handelen van verdachte beperkt is gebleven tot strelen en voelen, acht de rechtbank termen aanwezig de gevorderde straf van de officier van justitie te matigen.

De rechtbank acht het voorts van groot belang dat verdachte zo snel mogelijk behandeld gaat worden. Gelet op hetgeen hiervoor is weergegeven omtrent de onmogelijkheid van een ambulante behandeling, acht de rechtbank een klinische behandeling noodzakelijk en wenselijk. Vanuit deze klinische setting dient er dan toegewerkt te worden naar een ambulante behandeling. De rechtbank gaat er vanuit dat alles in het werk zal worden gesteld om hier op zo kort mogelijke termijn na afloop van de detentie van verdachte mee te starten en dat, voor zover nodig in verband met wachttijd voor klinische behandeling, verdachte een geschikte overbruggingsplek zal worden geboden.

De rechtbank zal geen gebiedsverbod opleggen voor de gehele wijk in [woonplaats 2] waar verdachte woonachtig was, omdat verdachtes moeder eveneens in die wijk woonachtig is. Onder begeleiding van de reclassering of onder begeleiding van een door de reclassering aangewezen persoon moet het mogelijk zijn voor verdachte om zijn moeder in haar woning te bezoeken. Het wordt verdachte wel verboden contact op te nemen met de slachtoffers of zich in de nabijheid van hun woningen te begeven.

De rechtbank ziet, gelet op het feit dat verdachte in een langere periode ten aanzien van meerdere kinderen zedenmisdrijven heeft gepleegd, aanleiding om op grond van artikel 14b, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht de proeftijd te bepalen op de duur van 5 jaren.

9. Beslag

9.1 Onttrekking aan het verkeer

Nu met betrekking tot dit voorwerp (het boekje [titel 1] het onder feit 6 bewezen geachte is begaan en het van zodanige aard is, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang, wordt dit voorwerp onttrokken aan het verkeer.

9.2 Teruggave aan verdachte

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten de inbeslaggenomen computer van het merk Acer en een tijdschrift.

10. Benadeelde partijen en de schadevergoedingsmaatregel

10.1 Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouwe heeft zich met betrekking tot de twee ingediende vorderingen van de benadeelde partijen gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

10.2 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht de beide vorderingen voldoende onderbouwd en heeft verzocht deze geheel toe te wijzen en gevorderd daarbij de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

10.3 Het oordeel van de rechtbank

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het behandelen van de vorderingen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], niet een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. Tevens is komen vast te staan dat de benadeelde partijen als gevolg van de hiervoor bewezen geachte feiten rechtstreekse schade hebben geleden. De benadeelde partijen vorderen respectievelijk een bedrag van € 1.500,- en € 750,- aan immateriële schade en een bedrag van € 18,48 (in totaal € 36,96) aan reiskosten. De rechtbank acht de vorderingen voldoende aannemelijk en onderbouwd. De rechtbank zal de vorderingen dan ook geheel toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente.

Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partijen hebben gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zullen maken.

In het belang van de benadeelde partijen wordt als extra waarborg voor betaling de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) aan verdachte opgelegd, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente.

9. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 36f, 57, 240a, 240b, 247 en 248d van het Wetboek van Strafrecht.

10. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

feit 1, 2 en 3: telkens met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd;

feit 4: met ontuchtig oogmerk iemand, van wie hij weet dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, ertoe bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen, meermalen gepleegd;

feit 5: afbeeldingen waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, heeft getoond, meermalen gepleegd

feit 6: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 15 maanden.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 6 maanden, van deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 5 (vijf) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast, indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet aan de volgende voorwaarden houdt.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde

1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast indien veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

- Veroordeelde moet zich gedragen naar aanwijzingen gegeven door of namens het Leger des Heils, afdeling Reclassering, zolang deze instelling dat nodig vindt.

- Veroordeelde moet zich bij voornoemde reclassering volgens afspraak melden en zich gedurende bepaalde perioden blijven melden zo frequent als deze reclasseringsinstelling dat gedurende deze perioden nodig acht.

- Veroordeelde moet zich op basis van de door het NIFP-IFZ af te geven indicatiestelling laten opnemen in een intramurale instelling, zulks ter beoordeling van het NIFP-IFZ, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer-) directeur van die instelling zullen worden gegeven, waarbij deze klinische behandeling de maximale duur zal hebben van 1 jaar.

- Veroordeelde moet aansluitend aan het klinische traject aanvullende behandeling volgen binnen een ambulant kader, te indiceren middels IFZO, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven.

- Veroordeelde moet vanaf einde klinische behandeling in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang, of een soortgelijke instelling, zulks ter beoordeling van de reclassering, verblijven en zich houden aan het (dag-)programma dat deze voorziening in overleg met de reclassering heeft opgesteld, zolang de reclassering dit alles nodig acht.

- Veroordeelde mag gedurende de proeftijd op geen enkele wijze direct of indirect - contact opnemen, zoeken, of hebben met [slachtoffer 3], [slachtoffer 2], [slachtoffer 1], [slachtoffer 4] en [slachtoffer 6] en zich evenmin zonder toestemming van en begeleiding van door de reclassering goedgekeurde personen bevinden in de omgeving van de woningen van voornoemde personen.

- Veroordeelde mag enkel na toestemming van de reclassering gedurende de proeftijd contact hebben met minderjarigen.

Geeft aan genoemde instelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beslag

Verklaart onttrokken aan het verkeer: het boekje getiteld [titel 1]

Gelast de teruggave aan verdachte van: een computer van het merk Acer, alsmede een tijdschrift.

Vordering benadeelde partij [slachtoffer 1]

Wijst de vordering van [slachtoffer 1] toe tot € 1.518,48 (zegge vijftienhonderdachttien euro en achtenveertig eurocent).

Veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [slachtoffer 1] voornoemd, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 1] aan de Staat € 1.518,48 (zegge vijftienhonderdachttien euro en achtenveertig eurocent) te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis van 25 dagen en te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

De toepassing van die hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, daarmee de andere is vervallen.

Vordering benadeelde partij [slachtoffer 2]

Wijst de vordering van [slachtoffer 2] toe tot € 768,48,- (zegge zevenhonderdachtenzestig euro en achtenveertig eurocent).

Veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [slachtoffer 2] voornoemd, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer 2] aan de Staat € 768,48 (zegge zevenhonderdachtenzestig euro en achtenveertig eurocent) te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis van 15 dagen en te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

De toepassing van die hechtenis heft de betalingsverplichting niet op.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, daarmee de andere is vervallen.

Voorlopige hechtenis

Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte met ingang van het tijdstip waarop de duur van de voorlopige hechtenis gelijk wordt aan die van het onvoorwaardelijk gedeelte van de opgelegde vrijheidsstraf.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Wijna, voorzitter, mrs. J.R. Krol en E.M. de Stigter, rechters, in tegenwoordigheid van J.J. Veldhuizen, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 7 mei 2013.

Mrs. Wijna en Krol zijn niet in staat dit vonnis mee te ondertekenen.

BIJLAGE : De tenlastelegging

Feit 1

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 16 januari 2010 tot en met 1 juli 2012 te [woonplaats 2], althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland met [slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande in het (meermalen) ontuchtig door verdachte

- het/de (boven)be(e)n(en) van die [slachtoffer 1] betasten en/of masseren en/of (daarbij en/of vervolgens) met zijn hand(en) in de richting van de en/of over de (met kleding bedekte) vagina van die [slachtoffer 1] wrijven en/of

- de (met kleding bedekte) borst(en) en/of buik en/of bil(len) van die [slachtoffer 1] betasten en/of

- de (ontblote) borst(en) en/of buik van die [slachtoffer 1] betasten en/of

- kussen en/of betasten en/of masseren van de rug van die [slachtoffer 1] en/of

- ontkleed en/of naakt en/of deels ontkleed in de aanwezigheid van die [slachtoffer 1] verblijven en/of

- zichzelf aftrekken en/of zijn penis betasten in de aanwezigheid van die [slachtoffer 1] en/of zijn blote penis aan die [slachtoffer 1] tonen en/of

- de hand van die [slachtoffer 1] op zijn (blote en/of met kleding bedekte) penis leggen en/of houden;

art 247 Wetboek van Strafrecht

Feit 2

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 16 januari 2010 tot en met 1 juli 2012 te [woonplaats 2], althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland met [slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande in het (meermalen) ontuchtig door verdachte

- zijn ontblote penis tonen en/of (vervolgens en/of daarbij)(in aanwezigheid van die[slachtoffer 2]) een condoom om zijn penis doen en/of zijn met een condoom bedekte penis aan die [slachtoffer 2] tonen en/of

- zijn spijkerbroek omlaag doen en/of zijn onderbroek omlaag doen en/of uitdoen en/of (vervolgens) ducktape op zijn schaamhaar en/of op en/of boven zijn geslachtsdeel plakken en/of (vervolgens) die [slachtoffer 2] die ducktape laten verwijderen en/of

- de rug van die [slachtoffer 2] masseren en/of betasten en/of hierbij met zijn hand(en)(over het lichaam) in de richting van de borst(en) van die [slachtoffer 2] bewegen en/of

- het/de (boven)be(e)n(en) van die [slachtoffer 2] masseren en/of betasten en/of hierbij met zijn hand(en) in de richting van het geslachtsdeel van die [slachtoffer 2] bewegen en/of

- (tijdens het afspelen van een pornografische film) over de rug wrijven van die [slachtoffer 2];

art 247 Wetboek van Strafrecht

Feit 3

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 16 januari 2010 tot en met 1 juli 2012 te [woonplaats 2], althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland met

-[slachtoffer 3], geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

-[slachtoffer 4], geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

-[slachtoffer 5], geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt,

buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande in het (meermalen) ontuchtig door verdachte

-zijn, verdachtes, broek en/of onderbroek en/of ondergoed naar beneden trekken en/of (vervolgens en/of aldus) zijn ontblote penis tonen aan die [slachtoffer 3] en/of

-zijn, verdachtes, penis uit zijn broek trekken en/of halen en/of(aldus) zijn ontblote penis tonen aan die [slachtoffer 3] en/of

-zijn, verdachtes, ontblote penis tonen aan die [slachtoffer 3] en/of (vervolgens en/of daarbij) (in aanwezigheid van die [slachtoffer 3]) een condoom om zijn penis doen en/of (vervolgens ) zijn met een condoom bedekte penis aan die [slachtoffer 3] tonen en/of

-die [slachtoffer 3] zijn, verdachtes, broek en/of onderbroek en/of ondergoed naar beneden laten trekken en/of (vervolgens en/of aldus) zijn, verdachtes, ontblote penis aan die [slachtoffer 3] tonen en/of

- zijn, verdachtes, penis betasten en/of (vervolgens) een erectie en/of zijn erecte penis tonen aan die [slachtoffer 3]

en/of

-zijn, verdachtes, ontblote penis tonen en/of (vervolgens en/of daarbij) een condoom om zijn penis doen en/of zijn, verdachtes, met een condoom bedekte penis aan die[slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 5] tonen

- (tijdens het afspelen en/of bekijken van een pornografische film) over de rug wrijven van die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 2] en/of;

art 247 Wetboek van Strafrecht

Feit 4

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 16 januari 2010 tot en met 1 juli 2012 te [woonplaats 2], althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland,

-[slachtoffer 3], geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

-[slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

-[slachtoffer 1] geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

-[slachtoffer 4], geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe heeft bewogen getuige te zijn van seksuele handelingen door:

- in het bijzijn en/of in de nabijheid van die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 4] de (met

kleding bedekte) borst(en) van die [slachtoffer 1] te betasten en/of in de (met kleding bedekte)

borst(en) van die [slachtoffer 1] te knijpen en/of

- in het bijzijn en/of in de nabijheid van die [slachtoffer 4] (tijdens het afspelen van een

pornografische film) over de rug te wrijven van die [slachtoffer 2] en/of

- in het bijzijn en/of in de nabijheid van die [slachtoffer 2] (tijdens het afspelen van een

pornografische film) over de rug te wrijven van die [slachtoffer 4] en/of

- in het bijzijn en/of in de nabijheid van die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 4] door een andere persoon een condoom om zijn, verdachtes, penis te laten doen en/of door een andere persoon zijn, verdachtes, penis te laten betasten en/of

- in het bijzijn en/of in de nabijheid van die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 4] zijn, verdachtes, spijkerbroek omlaag te doen en/of zijn, verdachtes, onderbroek omlaag te doen en/of uit te doen en/of (vervolgens) ducktape op zijn, verdachtes, schaamhaar en/of boven zijn, verdachts, geslachtsdeel te plakken en/of (vervolgens) die [slachtoffer 2] die ducktape te laten verwijderen;

art 248d Wetboek van Strafrecht

Feit 5

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 16 januari 2010 tot en met 1 juli 2012 te [woonplaats 2], althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland, (meermalen)

een of meer afbeelding(en) en/of voorwerp(en) en/of gegevensdrager(s), bevattende een of meer afbeelding(en) waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, heeft verstrekt en/of aangeboden en/of vertoond aan een of meer minderjarige(n),

te weten

-[slachtoffer 3], geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

-[slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

-[slachtoffer 1] geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

-[slachtoffer 4], geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, en/of

- [slachtoffer 6] geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt,

van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat die [slachtoffer 3]en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 6] jonger was/waren dan zestien jaar, immers heeft hij, verdachte, (meermalen) pornografische afbeeldingen getoond/vertoond aan die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 4] en/of die [slachtoffer 6] ;

art 240a Wetboek van Strafrecht

Feit 6

hij op of omstreeks 25 september 2012 te [woonplaats 2], althans in het arrondissement Utrecht, in elk geval in Nederland,

(een boekje (getiteld[titel 1 en/of [titel 2]), bevattende) 35, althans een of meer foto('s), in elk geval een of meer afbeelding(en),

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad,

terwijl op die afbeelding(en) een of meer seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar

was/waren betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestond(en) uit:

-het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt) en/of

-het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of

-het anaal penetreren (met de penis) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt) ;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht