Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:7684

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
20-12-2013
Datum publicatie
04-02-2014
Zaaknummer
C/16/357901 / KL ZA 13-441
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Machtiging tot de aankoop en levering van de gezamenlijk woning van ex-echtelieden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/357901 / KL ZA 13-441

Vonnis in kort geding van 20 december 2013

Toevoeging eiseres: 4KF4089 verleend op 31 oktober 2013

in de zaak van

[eiseres]

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. S.S. van Gijn te Amsterdam,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • de dagvaarding

  • de mondelinge behandeling

  • het tijdens de behandeling tegen [gedaagde] verleende verstek.

 

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 

2. Het geschil

  • 2.1.De vordering van [eiseres] sterkt er - samengevat - toe bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. [eiseres] te machtigen tot de aankoop en levering van het bloot-eigendom van de twee appartementsrechten aan de [adres] [woonplaats], gelegen in het appartementencomplex [appartementencomplex], en tot het doen van afstand van het erfpachtrecht en het opnieuw vestigen van een recht van hypotheek ten behoeve van WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. onder gelijkluidende voorwaarden als de huidige hypotheek;

II. te bepalen dat dit vonnis in de plaats komt van noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring van [gedaagde] tot de aankoop en levering van het bloot-eigendom van de twee appartementsrechten aan de [adres] [woonplaats], gelegen in het appartementencomplex [appartementencomplex], en het doen van afstand van het erfpachtrecht en het opnieuw vestigen van een recht van hypotheek ten behoeve van WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. onder gelijkluidende voorwaarden als de huidige hypotheek;

III. [eiseres] te machtigen tot het te gelde maken van de twee appartementsrechten aan de [adres] [woonplaats], gelegen in het appartementencomplex [appartementencomplex], en haar te machtigen alles te doen wat noodzakelijk is voor de verkoop van deze onroerende zaak;

IV. te bepalen dat dit vonnis in de plaats komt van noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring van [gedaagde] tot het in verkoop geven van de onroerende zaak bij een makelaar;

V. te bepalen dat dit vonnis in de plaats komt van de voor eigendomsoverdracht en levering van de onroerende zaak noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring en/of handtekening van [gedaagde];

VI. dit alles met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

 

 

3. De beoordeling

3.1. [gedaagde] is niet verschenen bij de mondelinge behandeling. Tegen hem is verstek verleend. Hij heeft mitsdien geen verweer tegen de onderhavige vordering gevoerd.

 

3.2. Het is de voorzieningenrechter genoegzaam gebleken dat [eiseres] een spoedeisend belang heeft bij haar vordering.

 

3.3. Het onder I. tot en met IV. gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal hierna worden toegewezen.

 

3.4. De voorzieningenrechter begrijpt het onder V. gevorderde aldus dat [eiseres] reeds nu voor het geval zij, na effectuering van het onder I. tot en met IV. gevorderde, een overeenkomst tot verkoop van de onroerende zaak heeft gesloten, vordert dat dit vonnis in de plaats treedt van de voor eigendomsoverdracht en levering van de onroerende zaak aan die koper noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring en/of handtekening van [gedaagde]. Deze vordering lijkt prematuur te zijn, nu van een dergelijke koopovereenkomst thans nog geen sprake is, en er evenmin concrete feiten en omstandigheden zijn gesteld of gebleken die er op duiden dat deze op korte termijn tot stand zal komen en onder welke voorwaarden dat zal zijn. Daar komt nog bij dat het door [eiseres] gestelde (spoedeisend) belang, te weten: het kunnen deelnemen aan de voorgenomen conversie, reeds voldoende wordt gediend met het onder I. tot en met IV. gevorderde. De voorzieningenrechter is dan ook voorshands van oordeel dat vordering sub V. niet toewijsbaar is wegens gebrek aan belang.

 

 

3.5. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

- explootkosten € 92,82

- informatiekosten 2,50

- griffierecht 75,00

- salaris advocaat 527,00

Totaal € 697,32

  

3.6. Aangezien aan [eiseres] een toevoeging is verleend dienen de in debet gestelde explootkosten ad € 69,62 te worden voldaan aan de griffier van de rechtbank.

 

 

4. De beslissing

De voorzieningenrechter

 

4.1. machtigt [eiseres] tot de aankoop en levering van het bloot-eigendom van de twee appartementsrechten (wonen en parkeren), plaatselijk bekend als [woonplaats], [adres], en in het kadaster bekend als gemeente Watergraafsmeer, sectie [sectie], complexaanduiding [nummer ], appartementsindexnummers [nummer ] en [nummer ], gelegen in het appartementencomplex [appartementencomplex] en het doen van afstand van het erfpachtrecht en het opnieuw vestigen van een recht van hypotheek ten behoeve van WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. onder gelijkluidende voorwaarden als de huidige hypotheek;

 

4.2. bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van de noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring van [gedaagde] tot de aankoop en levering van het bloot-eigendom van de twee appartementsrechten (wonen en parkeren), plaatselijk bekend als [woonplaats], [adres], en in het kadaster bekend als gemeente Watergraafsmeer, sectie [sectie], complexaanduiding [nummer ], appartementsindexnummers [nummer ] en [nummer ], gelegen in het appartementencomplex [appartementencomplex] en het doen van afstand van het erfpachtrecht en het opnieuw vestigen van een recht van hypotheek ten behoeve van WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. onder gelijkluidende voorwaarden als de huidige hypotheek;

 

4.3. machtigt [eiseres] tot het te gelde maken van de twee appartementsrechten (wonen en parkeren), plaatselijk bekend als [woonplaats], [adres], en in het kadaster bekend als gemeente Watergraafsmeer, sectie[sectie], complexaanduiding [nummer ], appartementsindexnummers [nummer ] en [nummer ], gelegen in het appartementencomplex [appartementencomplex] en tot het doen van alles wat noodzakelijk is voor de verkoop van deze onroerende zaken;

 

4.4. bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van de noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring van [gedaagde] tot het in verkoop geven van de onroerende zaak bij een makelaar;

 

4.5. veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [eiseres] tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 697,32, waarvan een bedrag van € 69,62 te voldoen aan de griffier nadat [gedaagde] een nota van de rechtbank daarvoor heeft gekregen;

 

4.6. verklaart dit vonnis tot zo ver uitvoerbaar bij voorraad.

 

4.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

 

Dit vonnis is gewezen door mr. A.E. The-Kouwenhoven en in het openbaar uitgesproken op 20 december 2013.