Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:7514

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
02-12-2013
Datum publicatie
31-12-2013
Zaaknummer
2030473 UM 13-856
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nieuwe jurisprudentie geen aanleiding om reeds genomen besluiten voor te leggen aan de rechter. Administratief beroep kennelijk niet-ontvankelijk.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Jwr 2014/11
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

locatie Utrecht

zaaknummer: 2030473 UM 13-856

CJIB-nummer: 157541102

beslissing d.d. 2 december 2013

inzake

[betrokkene] B V, gevestigd te [woonplaats], Postbus [postbus],

verder ook te noemen: betrokkene, gemachtigde: mr. M.F. van Immerseel.

Verloop van de procedure

Bij brief van 29 november 2012, ontvangen op 29 november 2012, heeft betrokkene beroep ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie, gegeven op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), bekend onder bovengenoemd CJIB-nummer.

Betrokkene is in de gelegenheid gesteld alle op het beroepschrift betrekking hebbende stukken in te zien.

Op de zitting van 13 juni 2013 heeft de kantonrechter de zaak aangehouden in afwachting van het moment dat is beslist in twee soortgelijke zaken (bekend onder de zaaknummers 848397 AM 13-22 en 848399 AM 13-23). Zodra gemachtigde van betrokkene de beslissing in voornoemde zaken heeft ontvangen, stuurt hij, zodra deze onherroepelijk is, een kopie daarvan aan de kantonrechter en aan de vertegenwoordiger van de officier van justitie, eventueel voorzien van een korte toelichting. Hierop kan de vertegenwoordiger van de officier van justitie binnen 6 weken na ontvangst een schriftelijke reactie geven.

De kantonrechter stelt vast dat in die zaken nog altijd geen beslissing is genomen. Aangezien de kantonrechter binnen redelijke termijn uitspraak moet doen, zal de kantonrechter de zaak niet langer aanhouden.

Het beroep tegen de beslissing van de officier van justitie is opnieuw behandeld ter zitting van 2 december 2013. Betrokkene is niet verschenen. Namens de officier van justitie is verschenen W. ter Horst, werkzaam bij de CVOM.

Vervolgens heeft de kantonrechter terstond deze beslissing gegeven.

Beoordeling van het beroep

Betrokkene erkent dat het beroep na afloop van de termijn is ingediend. Betrokkene

stelt zich echter op het standpunt dat er sprake was van een verschoonbare termijnoverschrijding omdat in de initiële beschikking ten onrechte is vermeld dat geen beroep openstaat tegen de administratiekosten. Betrokkene wijst daarbij op de uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden van 15 juni 2012 (LJN: BW8480) waarin het Hof de termijnoverschrijding verschoonbaar achtte vanwege dezelfde onjuiste rechtsmiddelenverwijzing.

De kantonrechter stelt vast dat door de rechtsmiddelenverwijzing in de beschikking geen onduidelijkheid is geschapen over de termijn waarbinnen een administratief beroep moet worden ingediend. In de beschikking is toegelicht dat een administratief beroep binnen zes weken moest worden ingediend. In die rechtsmiddelenverwijzing is wel aangegeven dat het niet mogelijk is administratief beroep in te stellen tegen de administratiekosten.

Naar het oordeel van de kantonrechter is betrokkene bij het nemen van de initiële beschikking niet onjuist voorgelicht over de termijn waarbinnen beroep kon worden ingesteld, maar over de vraag of een administratief beroep betrekking kon hebben op de administratiekosten.

Het beroep is alsnog ingediend nadat het Gerechtshof Leeuwarden heeft geoordeeld dat wel administratief beroep openstaat tegen de opgelegde administratiekosten. De kantonrechter is echter van oordeel dat nieuwe jurisprudentie geen aanleiding kan zijn om besluiten die reeds rechtens onaantastbaar zijn geworden, opnieuw aan het bestuursorgaan en de rechter voor te leggen. Dit is bijvoorbeeld tot uitdrukking gebracht in de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (3 juli 2012, LJN BX1688), de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (14 mei 2012, LJN BW6197) en van de Hoge Raad (24 juni 2011, LJN BM9272). De kantonrechter merkt daarbij op dat in de door betrokkene aangehaalde uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden van 15 juni 2012 er meer en andere omstandigheden van belang zijn geacht voor het aanwezig achten van een verschoonbare termijnoverschrijding dan de formulering van de rechtsmiddelenclausule.

De kantonrechter zijn geen feiten of omstandigheden gebleken op grond waarvan moet worden geoordeeld dat de termijnoverschrijding betrokkene niet kan worden toegerekend. Het administratief beroep is kennelijk niet-ontvankelijk. Onder die omstandigheden bestaat geen verplichting betrokkene te horen.

Uit het voorgaande vloeit voort dat het beroep van betrokkene ongegrond wordt verklaard.

De kantonrechter zal, gelet op het bovenstaande, beslissen als volgt.

Beslissing

De kantonrechter:

verklaart het beroep ongegrond.

Deze beslissing is gegeven door mr. R.P. den Otter, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 2 december 2013.

de griffier de kantonrechter

M.C. Jongerius mr. R.P. den Otter

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, doch alleen indien:

a. de opgelegde sanctie meer dan € 70,-- bedraagt, of

b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Strafrecht, o.v.v. Mulderzaken, postbus 16005 te 3500 DA Utrecht en dient door degene die bij de Afdeling Strafrecht beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

DEZE BESLISSING IS VERZONDEN OP